Greta Thunbergs förföljde kompanjon hör av sig.

16
2553
Bild från Pixabay.

I tidigare bloggartikel diskuterade jag om andra vill sola sig i glansen av den nu världsberömda klimatkämpen Greta Thunberg. Vill Blondin-Bella och andra sola sig i glansen från miljökämpen Greta Thunberg? Bland annat om Ingmar Rentzhogs nära relation till Greta. Media har skrivit att Rentzhog nog utnyttar Greta Thunberg för egna syften. Mina uppgifter, bland annat från en mångårig medarbetare till Ingmar Rentzhog fick mig att mena att uppgifterna talar för att Rentzhog har ett äkta, brinnande klimatengagemang. Men en stark kritik mot Rentzhog har fortsatt. Ingmar Rentzhog har sänt mig uppgifter om detta, vilka jag tycker är relevant att publicera, särskilt som jag väckt frågan om bland andra han och Blondin-Bella vill utnytta Greta Thunbergs namnn. Detta sker med Ingmar Rentzhogs tillåtelse.

Läs och bilda Dig en egen uppfattning!

 

I mitt mail till Rentzhog betonade jag vikten av samverkan, men också att klimatfrågan lättare löses i ett demokratiskt socialistiskt samhälle ÄN under kapitalismen. Även Rentzhog betonar vikten av samarbete.


Ingmar Rentzhog bemöter kritiken.

I länken nedan har Rentzhog sammanställtkritiken.

Ingmar Rentzhog bemöter kritiken.

Han skriver bland annat:

* Det finns intressen som är mer rädda för samhällsomställningen som krävs för att hejda klimatkrisen än klimatförändringarna i sig. Som vd för good cause-företaget We Don’t Have Time har jag och mina kollegor fått känna på dessa krafter.

Tyvärr har den senaste tidens skriverier i svensk media bidragit till att gynna dessa intressen. Den här gången började det med en artikel i Svenska Dagbladet den 9 februari. Även internationell media har okritiskt spridit informationen vidare.
För att förklara närmare har jag i det här inlägget publicerat ett antal bilder med tillhörande beskrivning.

* Skriverierna handlar om att We Don’t Have Time använt Greta Thunberg i reklamkampanjer för att locka investerare till vår nyemission (en process med syfte att få in mer pengar i företaget).

* Problemet med att påstå att vi använt Greta Thunbergs namn för att marknadsföra vår nyemission och ”locka investerare” är att det helt enkelt inte är sant. Däremot nämns Greta Thunberg på 11 ställen i ett 120-sidor långt finansiellt prospekt, ett dokument som enligt svenska lagstiftning måste upprättas inför en nyemission. Syftet med ett finansiellt prospekt är att investerare skall få en så sanningsenlig bild om ett bolag och dess organisation som möjligt. Det är ett juridiskt dokument, granskat och godkänt av Finansinspektionen och är alltså inte en marknadsföringsbroschyr. Greta omnämns i och med sin dåvarande roll som ungdomsrådgivare i stiftelsens styrelse, samt i samband med fyra av de aktiviteter som bolaget har genomfört.

Ingmar Rentzhog

* Jag har personligen bett familjen Thunberg om ursäkt för att vi inte varit tydligare gällande vad som skulle ingå i det finansiella prospektet – och familjen har godtagit vår ursäkt.

* I rapporteringen har även andra felaktiga uppgifter förekommit. Bland annat att Greta har suttit i bolagets styrelse, samt att hon erhållit ersättning för detta. Inget av detta är sant. Greta var under några månader oavlönad ungdomsrådgivare i stiftelsens styrelse. Det förekommer också rykten om att Greta lämnade stiftelsen på grund av föreliggande granskning och/eller konflikt med We Don’t Have Time.Wedonthavetime Detta stämmer inte heller. Greta lämnande sin plats i styrelsen den 1 februari för att vara helt oberoende av organisationer och helhjärtat kunna fokusera på sin skolstrejk för klimatet. Med tanke på det globala fenomen Greta blivit har jag full förståelse för detta. Det stämmer alltså, som Greta själv skriver, att vi inte längre har någon formell koppling.

* Man bör också ha i bakhuvudet att jag redan den 2 oktober 2018 ställde frågan till Greta om hon vill bli vår ungdomsrådgivare till stiftelsen. Vid den tidpunkten var Greta visserligen känd men långt ifrån det globala fenomen hon är i dag. Ingen kunde förutse den enorma uppmärksamhet hon nu skapar världen över.

* Avslutningvis:

Jag är otroligt tacksam för det Greta Thunberg gjort – och gör – för att uppmärksamma klimatfrågan. Men tydligen har inte hennes budskap gått fram. Klimatkrisen pågår precis nu och det är bråttom att agera. Därför har vi inte tid att så tvivel och split, samt sprida vidare felaktig information. Låt oss istället fokusera på sanningen och vår tids största ödesfråga. Klimatkrisen!

Hjälp oss gärna få fler att förstå genom att dela detta inlägg.”


Relaterat

Vill Blondin-Bella och andra sola sig i glansen från miljökämpen Greta Thunberg?
Lär av klimatkämpen Greta Thunberg – men utnyttjas hon?
Klimatkatastrof (Med referens till 8 andra artiklar jag publicerat).
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet
Lösningar på klimatproblemet – Del 1.
Hur hindra klimatkatastrofen?

Föregående artikelUSA återkallar INF-fördraget – ytterligare bevis på vanföreställning och tillbakagång
Nästa artikelVem är Juan Guaidó?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Anders Romelsjö, du säger att du är för ’… ett demokratiskt socialistiskt samhälle under kapitalismen’.
  Det finns inte något och kommer aldrig att finnas ett socialistiskt samhälle under kapitalismen. Om ett samhälle är under kapitalismen så är det kapitalistiskt – inte socialistiskt! Samhället kommer aldrig att vara socialistiskt så länge som ekonomin är kapitalistisk.
  Wikipedia: ’Socialistisk ekonomi är ett ekonomiskt system baserat på offentligt ägande eller oberoende kooperativt ägande av produktionsmedlen, där produktionen utförs i enlighet med bruksvärdesprincipen’.

  ’Antingen utgår politiken och ekonomin från de sociala behoven eller också utgår politiken från kapitalägandets behov’.
  https://ekonomihandboken.se/kapitalism-marknad-planekonomi-foretagande-och-socialism/vad-ar-socialism/

  Så vad men ar du med att samhället skall vara socialistiskt men under kapitalismen?

  • Nej det säger jag inte alls. Jag är för ett demokratiskt socialistiskt samhälle-vilket utesluter kapitalismen.

   • Du skriver ’I mitt mail till Rentzhog betonar jag vikten av samverkan, men också att klimatfrågan lättare löses i ett demokratiskt socialistiskt samhälle under kapitalismen’.

    Du vill alltså ha ett demokratiskt samhälle under kapitalismen – inte under socialismen.

    • Har korrigerat mitt stora skrivfel ”I mitt mail till Rentzhog betonade jag vikten av samverkan, men också att klimatfrågan lättare löses i ett demokratiskt socialistiskt samhälle ÄN under kapitalismen.”

   • Vill du avskaffa marknadsekonomin kommer du få många motståndare. Jag läste igår om de s.k. ”ryssloken” i början av 1920-talet vilket ledde till en svensk industriskandal. Bojkott av socialistiska regimer är inget nytt. Situationen i Venezuela är inga konstigheter alls. Bara en logisk följd. Redan vid inledningen av boljsjevikernas kommunistiska revolution i Ryssland blev de bojkottade av resten av världen ledande länder. Ingen ville längre ha med dem att göra vilket ledde till stora problem därför sovjeterna själva inte kunde prestera någon industriproduktion att räkna med. Det skulle dröja några år innan omvärlden ville göra affärer med dem vilket gjorde att ryssarna annullerade jätteordern på 5000 lok och katastrofen för svensk industri som hade storsatsat var ett faktum. 5000 lok blev 500 lok. Det var heller inga svenska lok. Det var rysk-konstruerade lok som enbart passade i Ryssland. Historien har hela tiden visat på samma sak, kommunister är inte välkomna och blir därför aldrig några hjältar. Konflikten verkar heller inte bli mindre med åren. Vi går mot våldsamma tider vilket inte minst de ökade våldet i Sverige visar. Det jag minns av den här helgen är en 85 dam i Skåne brutalt rånad i sitt hem, en mördad 60 årig man i Uppsala samt att Karl Marx grav i England blivit skändad. Jag törstar efter ordning i samhället men inför sådant är vänstern knäpp tyst.

    • Bloggen ’In defence of communism’ har uppmärksammat vandalismen av Marx´ grav – två gånger. Den skyldige är sannolikt någon som gillar marknadsekonomin, d v s en kapitalist.
     Ja visst har vi – och har haft – stora och otäcka motståndare till kommunismen, t ex nazismen. Men vi viker inte undan.
     Dessa bilder talar för sig själv.
     http://www.idcommunism.com/2019/02/peoples-brigade-over-one-million-people-attended-communist-rally-in-Kolkata.html

     Inte ett ord om detta i SVT eller SR – och så anklagar högern att Public Service är vänstervridet. Hyckleri!

     • Något om Religion och Politik.
      Kerstin Stigsson.. vad skiljer dig från Påven Franciskus politiska entusiasm? Franciskus kritiserar, liksom du Kerstin makteliten.
      Han lyfter dock upp kommunismen som det kristna idealet och kritiserar etablissemanget med den ekonomiska makten och deras inflytande över massmedia. Gapet mellan folk och dagens demokratier vidgas allt mer på grund av den enorma kraften i det ekonomiska och mediala etablissemanget som dominerar samhället.
      Kristen socialism är ett begrepp som i stort används för kristna vänsteranhängare, som betecknar sig både som kristna och socialister. Vissa kristna socialister har gått så långt som att bli aktiva kommunister,
      En rad kristna socialistiska rörelser och politiska partier världen över har organiserat sig inom Internationella förbundet religiösa socialister (eng. International League of Religious Socialists, ILRS), som är ett internationellt förbund för religiös socialism, som grundades på 1920-talet med olika trosuppfattningar i socialistiska, socialdemokratiska, och arbetarpartier, numer över hela världen. Deras syfte är att verka för globalisering och mänskliga rättigheter. Religionen används som ett verktyg för politisk konservatism.
      Kristendomen har en lång historia av att olika grupper etablerar enklaver för att praktisera egendomsgemenskap i varierande grad, exempelvis Bruderhof (Arnoldleut) som är ett anabaptistiskt kristet samfund.
      Eller Oneidasamhället (även kallade Perfektionister eller Bibliska kommunister). Ett samfund med karaktären av ett slags kooperativproduktionsförening. Samfundet lär vid sekelkiftet 1900 ha haft omkring 500 medlemmar och var då ägare till flera industriella företag.

     • ”vandalismen av Marx´ grav …. Inte ett ord om detta i SVT eller SR – och så anklagar högern att Public Service är vänstervridet. Hyckleri!”

      Inte?
      Vart var det då jag läste det för någonstans?
      Tänk att minnet är så kort 🙁

     • Arbetarklass, visst fanns den notisen med Marx grav på SVT. Men inte demonstrationen med en miljon deltagare i Indien.

     • Korp,
      Jag ska kanske känna mig smickrad att du höjer upp mig i nivån med en påve. Men … nej. Jag är varken smickrad eller har tagit illa vid mig av din jämförelse.
      Jag är ateist. Men det finns många socialister som inte är det. För mg spelar det ingen roll vad andra människor har för religion, eller inte. För ateismen är också en sorts tro.
      Jag håller med Lenin och James Connolly.
      https://www.marxists.org/archive/connolly/1901/evangel/socrel.htm
      Jag tror att vi har haft den här debatten tidigare …
      Och handlar din kommentar något som rör Greta eller/och Rentzhos?

  • Den bara 16 år gamla flickan Greta Thunberg borde tillåtas återgå till skolan för att utbilda sig.
   Klimatet och vädret på jorden styrs i grund och botten av solinstrålningen, som värmer upp atmosfärerna och oceanerna. Energitillskottet är inte jämnt fördelat över hela jordklotet vilket gör att atmosfären och haven sätts i rörelse för att utjämna olikheterna. Dessa rörelser skapar luft- och havsströmmar, vilket exempelvis yttrar sig som högtryck i atmosfären och golfströmmen i havet. Om vi betraktar dessa rörelser under korta tidsperioder (dagar, veckor, månader och år) ser vi det som normalt betecknas som väder. Väder är mycket föränderligt. Från en dag till en annan kan vädret förändras kraftigt. Under vår och höst är det inte helt ovanligt med omslag från varmt till kallt på bara ett dygn. På dessa korta tidsskalor går det inte att prata om klimat eller klimatförändringar.
   Klimat är medelmeteorologin under en längre period. Att studera klimat och upptäcka klimatförändringar kräver alltså längre perspektiv än år, helst bör man studera meteorologin under dekader, sekel eller till och med årtusenden. Gränsen är dock flytande och det är inte uppenbart vart brytpunkten mellan klimat och väder går. Vissa fenomen kan trots korta tidsskalor betecknas som klimat istället för väder. El Niño är ett bra exempel på detta. På den globala skalan kan El Niño ha stor effekt, vilket yttrar sig i klimatet, samtidigt påverkar det vädret regionalt.
   Det är populärt att dra slutsatser om klimatförändringar utifrån enskilda år då vädret vart något utöver det vanliga, till exempel ett kallt eller varmt år. Ibland dras även sådana slutsatser utefter spektakulära väderhändelser, som stormen Gudrun. Sådana slutsatser går inte att göra. Enskilda år och väderhändelser avgör inte om det skett en klimatförändring. Precis som det beskrivs ovan måste man studera en längre tids meteorologi i en region eller globalt för att dra slutsatser. I globala sammanhang brukar medelvärdet av meteorologin under perioden 1961 till 1990 klassificeras som normalt klimat. Om det uppstår en klimattrend, det vill säga att antalet extrema år blir fler och fler ju längre tiden går, kan man misstänka att en klimatförändring sker. Det går dock inte att konstatera förrän långt efter det att förändringen inträtt.
   Naturlig eller antropogen påverkan?
   Klimatförändringar är inte något ovanligt, precis som en förändring i väderleken inte är det. Jorden är ett dynamiskt system och klimatet förändras konstant. Det är inte samma klimat nu som det var för 1000 år sedan och det var inte samma klimat då som för 2000 år sedan. Förutom att solinstrålningen ändras sker förändringar i den storskaliga atmosfärscirkulationen samt havsströmmar. Jordens albedo förändras då molnmönstren förändras och istider kommer och går. En naturlig variation av olika typer av växthusgaser sker också, vilket ger upphov till växthuseffekten. Vulkanutbrott bidrar stort till klimatet eftersom de vid utbrott pumpar in både växthusgaser och stoftpartiklar i atmosfären. Båda dessa påverkar klimatet på olika sätt. Växthusgaser hjälper till att förstärka växthuseffekten medan stoftpartiklar hjälper till att kyla ner jordklotet. Människan påverkar också klimatet då vi, precis som vulkaner, släpper ut växthusgaser och stoftpartiklar. Därför brukar klimatförändringar delas upp i två olika sorter; naturlig och antropogen påverkan. De naturliga klimatförändringarna är de som inträffar oavsett om människan finns eller inte och är sådana variationer som pågått ända sedan jorden bildades. Det diskuteras mycket bland forskare hur stort bidrag människan har till de globala klimatförändringarna. Vissa anser att den antropogena påverkan är större än de naturliga variationerna och andra anser att den naturliga variationen är större än den mänskliga påverkan. Exakt hur förhållandet är är vet vi inte och ingen varken vill, vågar eller kan gissa. Klart står däremot att den globala lufttemperaturen ökat med 0,6 grader under de senaste seklen.

 2. Vi är i mitten av februari men de senaste dagarna har känts som slutet av april. Eller möjligen början av maj (i värsta fall). Jag funderar och tänker efter att jag nog aldrig upplevt en ’snällare’ vinter än den här. Åtminstone hittills, därför vintern är inte slut än. Jag kan i vart fall konstaterar att nu är det inte väder för klimatförnekare. I varje fall inte i södra delen av landet. Min vedförbrukning är ungefär hälften av vad den brukar vara vid den här tiden. Men det beror inte enbart på vädret (eller klimatförändringar?), jag har också börjat djupstudera vedeldning och med de kunskaperna kunnat effektivisera utan att egentligen ändra något mer än metod. Bostadsuppvärming med ved är en urgammal men färre lär känna till att ved är ett mycket svåreldat bränsle och tyvärr väldigt lätt att misslyckas med. Jag har själv dragit erfarenheten. 1700-talets ineffektiva vedeldning höll på att tömma Sveriges vedförråd tillsammans med vedeldade järnbruk. Om det skulle bli riktigt bra nationellt sett, borde det krävas utbildning och examen för de som tänker värma sina bostäder med ved. Inte minst gäller det alla som idag ”trivseldar” i någon kamin eller kakelugn därför det tycker det är mysigt. De flesta idag tror att kakelugn är något tidlöst effektivt och närmast oersättligt. Men det är faktiskt en typ av myt som kan bildas. Kakelugnens största värde tror jag består i utseende och känsla. Det är säkert få läsare här som känner till att teknikerna vid Norrahammars Bruk (Husqvarna) dömde ut kakelugnen fullständigt redan på 1930-talet. Som effektiv värmekälla var då kakelugnen slut. Eller borde försvunnit från bostäderna för länge sedan.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here