Hur koncentrationen av rikedom driver fram en ny global imperialism

31
5118

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan eller tidigare – och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Den primitiva kapitalismens stora bräcklighet framträdde tydligt nu med bankkris, stor inflation och ökade levnadskostnader för många eller hur?

Sedan ett år tillbaka har också de rikaste, de som leder imperialismen, blivit ännu rikare. Ja kanske har Naomi Klein rätt i att Coronavirus är den perfekta chocken för katastrof-kapitalismen.


Denna artikel har först publicerats på Mint Press Mint Press: How the Concentration of Wealth is Driving a New Global Imperialism. och senare på de norska siterna Midt i fleisen och Mot Dag (Steigan.no).

Den har skrivits av Peter Phillips som är professor i politisk sociology vid Sonoma State University.
Hans senaste, 18:de bok Giants: The Global Power Elite kom ut 2018.

Artikeln har vänligen översatts till svenska av Björn Nilsson, som driver den intressanta bloggen Björnbrum


Hur koncentrationen av rikedom driver fram en ny global imperialism.

Regimförändringarna i Irak och Libyen, Syrienkriget, krisen i Venezuela och sanktionerna mot Kuba, Iran, Ryssland och Nordkorea, är alla en del av en ny global imperialism som tvingats fram av en kärngrupp av kapitalistiska nationer. De gör det för att stötta de många tusen miljarderna dollar i koncentrerade investeringsvärden. Denna nya världsordning med enorm kapitalkoncentration har blivit ett totalitärt imperium av olikhet och undertryckande.

Den globala 1% som består av över 36 miljoner dollarmiljonärer och 2400 miljardärer investerar sitt överskottskapital i investeringsbolag som BlackRock och J.P. Morgan Chase. De 17 största av dessa investeringsbolag kontrollerar 41,1 biljoner dollar år 2017.
Kommentar: Ungefär hälften av BNP i världen.

 

Demonstration mot USA-imperialismen i Stockholm i september 2013.

Dessa bolag investerar alla direkt i varandra och förvaltas av endast 199 personer som bestämmer hur och var globalt kapital skall investeras. Deras största problem är att de har mer kapital än vad det finns säkra investeringsmöjligheter till, något som leder till riskfyllda spekulativa investeringar, ökade krigsutgifter, privatisering av offentliga tjänster och press för att öppna nya investeringsmöjligheter genom att starta regimförändringar.

Makteliterna som styr dessa kapitalinvesteringar är kollektivt en integrerad del av ett system som är fastlåst vid obligatorisk tillväxt. Om kapitalet inte klarar av att uppnå fortsatt expansion leder det till ekonomisk stagnation, som åter kan leda till depression, bankkrascher, valutakollaps och massarbetslöshet. Kapitalismen är ett ekonomiskt system som oundvikligen anpassar sig vid nedgångstider, recessioner och depressioner. Makteliterna är fångade i ett nät av tvingande tillväxt som kräver kontinuerlig global styrning och skapandet av nya och ständigt växande möjligheter för kapitalinvesteringar. Denna tvångsmässiga expansion bestämmer hela världens öde, medan de försöker att uppnå total dominans över alla regioner på jorden.

Av de 199 centrala globala elitledarna är 60% från USA, medan personer från tjugo andra kapitalistiska nationer avrundar saldot. Dessa elitförvaltare och den tillhörande en-procenten deltar aktivt i regeringar och globala politiska planeringsgrupper. De är rådgivare åt IMF [Internationella valutafonden], Världshandelsorganisationen [WTO], Världsbanken, Bank for International Settlements [BIS], Federal Reserve [centralbank USA], G-7 och G-20.

De flesta besöker Världsekonomiskt Forum. Globala makteliter engagerar sig aktivt i privata internationella fora som Council of Thirty, Trilaterala kommissionen och Atlantic Council. Många i de amerikanska eliterna är medlemmar i Council on Foreign Relations och stora organisationer i näringslivet. Den viktigaste frågan för de här makteliterna är skydd av kapitalinvesteringar, säkrande av skuldindrivningar och skapande av möjligheter till ny avkastning.

Den globala eliten är klar över sin existens som en mycket liten minoritet i det enorma havet av fattiga människor. Omkring 80% av världens befolkning lever på mindre än tio dollar om dagen, och hälften lever på mindre än tre dollar om dagen. Koncentrerat globalt kapital blir den institutionella förbindelsen som gör att de transnationella kapitalisterna samordnas med den centraliserade globala imperialismen. Detta systemet läggs tillrätta av handelsorganisationer och beskyddas av USA/NATO:s militära makt. Denna koncentration av rikedom leder till en kris för mänskligheten, där fattigdom, krig, svält, alienation, propaganda och miljöförstöring har nått nivåer som hotar mänsklighetens framtid.

Idén om oavhängiga självstyrande nationalstater har länge varit helig i traditionella liberala kapitalistiska ekonomier. Globaliseringen har emellertid skapat nya krav för kapitalismen. Nu krävs transnationella mekanismer för att stödja fortsatt kapitaltillväxt som i ökande grad går utöver de enskilda staternas gränser. Finanskrisen 2008 illustrerar det globala systemet av hotat kapital. Dessa hotelser gör det lättare att överge nationalstaternas rättigheter i sin helhet och skapandet av en global imperialism som motsvarar behovet för en ny världsordning som beskyddar transnationellt kapital.

Institutioner i kapitalistiska länder, inklusive statliga departement, försvarsstyrkor, underrättelseorgan, domstolar, universitet och folkvalda organ, erkänner i varierande grad att det transnationella kapitalets överordnade krav överskrider nationella gränser. Den världsomspännande räckvidden motiverar en ny form för global imperialism, som vi kan se i de viktigaste kapitalistiska nationernas koalitioner. De deltar i tidigare och pågående regimförändringar med hjälp av sanktioner, underrättelseoperationer, tvångsmedel och krig mot nationer som inte önskar samarbeta,som Iran, Irak, Syrien, Libyen, Venezuela, Kuba, Nordkorea och Ryssland.

Kuppförsöket i Venezuela visar hur stater som stödjer de transnationella kapitalkrafterna sluter sig samman för att erkänna elitkrafterna som är motståndare mot Maduros socialistiska styre. Vi ser här en ny global imperialism, där Venezuelas suveränitet blir öppet undergrävd av en kapitalistisk världsordning som inte bara önskar kontroll över Venezuelas olja, utan möjligheter för stora investeringar under en ny regim.

Det utbredda avvisandet i de stora medierna av den demokratiskt valde presidenten i Venezuela visar att dessa medier ägs och kontrolleras av den globala elitens ideologer. De stora medieföretagen har idag ett mycket koncentrerat ägande och är fullständigt internationella. Deras viktigaste mål är att främja varuförsäljning och kapitalistvänlig propaganda genom psykologisk kontroll av mänskliga begär, känslor, tro, fruktan och värderingar. De stora medieföretagen gör detta genom att manipulera människornas känslor och tankar över hela världen, och genom att främja underhållning som distraktion mot gen globala ojämlikheten.

Att se att den globala imperialismen är ett utslag av koncentrerad rikedom, förvaltad av bara några få hundra människor, är av största betydelse för demokratiaktivister. Vi måste hålla fast vid FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och utmana den globala imperialismen och dess fascistiska regeringar, språkrör i media och imperialistiska arméer.

Föregående artikelVetenskap och solidaritet viktig för bra skolpolitik
Nästa artikelMetanolekonomi – en möjlighet att hantera koldioxidproblemet?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

 1. Ordet ’globalism’ har blivit mycket populärt ord. Men globalism (om än i mindre omfattning på grund av naturliga orsaker; då fanns inga möjligheter att transportera godset som vi har idag, kapitalet var mer nationellt än internationellt än idag, osv) fanns redan då Lenin skrev ’Imperialismen som kapitalismens högsta stadium. Så varför skrev Lenin inte om globalism – utan om imperialism?
  Det finns inget som heter ’global imperialism’. Det ena ordet motsätter det andra. Globalism tar inte ställning emot kapitalismen, vilket imperialism gör.
  Imperialismen är samma som den var på Lenins tid.
  https://www.marxists.org/svenska/lenin/1916/imper.htm

  Man kanske kan säga att dagens globalism är gårdagens kolonialism – globalismen som kolonialismens högsta stadium. Det är kolonialismen som har förändrat sin form. Inte imperialismen.

 2. ”Vi måste hålla fast vid FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och utmana den globala imperialismen och dess fascistiska regeringar, språkrör i media och imperialistiska arméer.”
  Vaddå vi?
  ”Regimförändringarna i Irak och Libyen, Syrienkriget, krisen i Venezuela och sanktionerna mot Kuba, Iran, Ryssland och Nordkorea, är alla en del av en ny global imperialism som tvingats fram av en kärngrupp av kapitalistiska nationer.” Även Ryssland, Iran och Kina är kapitalistiska stater. Är det dessa stater, tillsammans med Kuba, Venezuela Nordkorea m.fl.(?) som blir angripna av ”en ny global imperialism” som är vi? Det är ju främst dessa stater som är bäst på att ”hålla fast vid….”. Ty staterna som ingår i ”en ny global imperialism” (inklusive Sverige) gör det ju inte. Peter Phillips är väl från USA, vad menar han med ”vi”?
  Nu har jag läst många liknande artiklar och de är från min kunskapsnivå inte behäftade med några större fel. Men ofta kommer detta ”vi måste” eller ”man bör”. Eller är vi någon form av ”deus ex machina”? Det måste finnas en tydlig socialistisk klassanalys bakom detta ”vi”. Eller för att ta ett gammalt skämt ”alla pratar om vädret, men ingen gör något åt det”.

  • Kina är ingen kapitalistisk stat, man är utvecklat ett eget system man kallar socialism med kinesiska förtecken och man arbetar aktivt på att förhindra att en kapitalistisk stat utveckla som USA med din Djupa Stat.

 3. Likväl skulle finanskapitalisterna inte styra någonting om folket röstade rätt, istället för fel, samt samverkade, istället för att käbbla om oviktiga saker.

  ”Ett folk som väljer korrupta politiker, bedragare, tjuvar och förrädare är inte offer … men medbrottslingar”
  / George Orwell

  “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims… but accomplices”
  / George Orwell Source: https://www.goodreads.com/quotes/1402817-a-people-that-elect-corrupt-politicians-imposters-thieves-and-traitors

 4. Martin Gustavsson..
  Apropå jordens fysiska resurser.. Volymen av de kemiska ämnen som utgör jorden är omkring 1.000.000.000.000 kubikkilometer. Den totala mängden ämnen som tagits ut under två århundraden av stark ekonomisk tillväxt utgör omkring 100 kubikkilometer. Med den takten tar det 100.000.000 år innan mänskligheten i anspråk tagit 1% av jordens fysiska resurser.

  Apropå kapitalismen.. Som hade sitt ursprung i England för ungefär 500 år sedan.
  Efter att ha lyckats erövra folken i Amerika och Karibien under 1500 och 1700 talet, fick Frankrike, Spanien, Portugal, samma utmaning att att dominera majoritet. Den uppenbara lösningen var att använda ungefär samma strategier och taktiker som användes framgångsrikt i England och Kontinentaleuropa. Det var en sak att dra fördel av sin koloniala politiska organisation (kapitalism) och överlägsen militär teknik för att framgångsrikt erövra ett annat folk. Det var dock en helt annan sak att behålla den makten.
  De europeiska kapitalisternas agenter i Afrika, Västindien, Amerika och Östasien inklusive Indien, Japan, Kina och Stilla öarna ledde dem till en anmärkningsvärd upptäckt att hudfärgen hos de flesta av världens folk är i varierande grad av brun snarare än albinismen som kännetecknas av de flesta européer och återigen fann de sig vara mycket högre än antalet. Med tanke på denna fysiologiska skillnad skapade och utvecklade feodalherrar och kapitalistherrarna olika berättelser om den icke-europeiska bruna majoriteten på planeten för att rättfärdiga laglösa, våldsamma aktiviteter som kännetecknade uppkomsten av kapitalister och kapitalism.

  Apropå Bill Gates.. https://www.vaken.se/historiker-avslojar-bill-gates-kopplingar-till-nazismen-och-avfolkning/

 5. @Ivan
  Jag tycker att det är lämpligare att du kommenterar vad jag säger på Vetenskapliga partiet i relevant tråd med hållbara argument, vetenskapliga evidens och matematiska bevis. Dels för att du saknar dem, men även för att jag då uppfattar att du har bifogat dem.

  Men låt oss ändå ta din volymberäkning i betraktelse. Av jordens volym som är 1’083’207’300’000 km³ kommer du inte kunna använda ens en bråkdel som resurs, ens av den del som är tillgänglig av denna volym, typ ett tunt skal, så vida du inte planerar att mänskligheten äta stenar eller sand, likt någon slags lav? Av den orsaken är grunden för din volymberäkning falsk.

  För det andra har jag redogjort för vetenskapsmän som varnar oss alla. Vetenskapsmännen har många hållbara EVIDENS för försiktighet. Det rör sig om arkeologer som har tittat på civilisationers uppgång och fall, samt jordbruksforskare som ser hur jorden degraderas. Ex. Jared Diamond och Julian Cribb.

  Matematiker har oomkullrunkeliga BEVIS för att tillväxt alltid leder till fördubblingar och alltid leder till absurda siffror. (Exponentialfunktion 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 …) Efter 64 fördubblingar kan du ta en titt på siffran om du vill! Matematiken redogörs av matematikprofessor Albert Bartlett i videon ”The most important video you will ever see”

  Européer är f.ö. inte albinos. Ditt försök till rasism mot européer bygger säkert på någon slags trauma i ditt känsloliv. Meditera likt Jesus på den saken!

  Det är när intelligenta människor får kommentarer likt din, som flera av dem givetvis börjar fundera i banor om avfolkning av människor som dig, men om du istället är motiverad att lyssna på vetenskapliga evidens och agerar för att komma i balans med naturen (eller skapelsen om du så vill) likt de intelligenta människorna på Kuba, så kommer inte intelligenta människor dra slutsatsen att du, eller andra ointelligenta, måste avfolkas från planetens yta. Då kommer alla ha en tryggare framtid.

  På tal om globalismens koncentrationen av rikedom, vilket gör andra fattiga, vilket skapar kaos och krig, så lär det finnas en indisk man som påstår sig vara beroende av att äta tegelstenar, grus och lera.

  Det skulle kunna bero på en mineralbrist eller ev. Pica som är en psykisk störning som brukar drabba barn och valpar som vill ha uppmärksamhet.

  Stoppar vi inte globalism-sektens fattigdomstillväxt och kapprustning så är nog sannolikt äta öken framtidens generationers framtid, inte enbart där människorna redan har förstört sin natur, genom överbefolkning och överkonsumtion, men även på de platser, där deras katastrofala kultur har tillåtits få fäste.

  Det är dags för förändring! Det är dags för världsfred och Svexit ut ur Nato-EU! Det är dags för ekologisk hållbarhet och god beredskap!

  • Vem svamlar värst? Bill Gates.. eller Martin Gustavssons Vetenskapliga parti.
   https://www.technocracy.news/sweden-dumps-bill-gates-plot-to-dim-the-sun-with-chalk-dust/
   https://www.technocracy.news/category/climate-change/
   https://www.vaken.se/historiker-avslojar-bill-gates-kopplingar-till-nazismen-och-avfolkning/

   Här något om jordens fysiska resurser.. Volymen av de kemiska ämnen som utgör jorden är omkring 1.000.000.000.000 kubikkilometer. Den totala mängden ämnen som tagits ut under två århundraden av stark ekonomisk tillväxt utgör omkring 100 kubikkilometer. Med den takten tar det 100.000.000 år innan mänskligheten i anspråk tagit 1% av jordens fysiska resurser.

   Här något om kapitalismen, som hade sitt ursprung i England för ungefär 500 år sedan.. Efter att ha lyckats erövra folken i Amerika och Karibien under 1500 och 1700 talet, fick Frankrike, Spanien, Portugal, samma utmaning att dominera majoritet. Den uppenbara lösningen var att använda ungefär samma strategier och taktiker som användes framgångsrikt i England och Kontinentaleuropa. Det var en sak att dra fördel av sin koloniala politiska organisation (kapitalism) och överlägsen militär teknik för att framgångsrikt erövra ett annat folk. Det var dock en helt annan sak att behålla den makten. De europeiska kapitalisternas agenter i Afrika, Västindien, Amerika och Östasien inklusive Indien, Japan, Kina och Stilla öarna ledde dem till en anmärkningsvärd upptäckt att hudfärgen hos de flesta av världens folk är i varierande grad av brun snarare än albinismen som kännetecknas av de flesta européer och återigen fann de sig vara mycket högre än antalet. Med tanke på denna fysiologiska skillnad skapade och utvecklade feodalherrar och kapitalist-herrarna olika berättelser om den icke-europeiska bruna majoriteten på planeten för att rättfärdiga laglösa, våldsamma aktiviteter som kännetecknade uppkomsten av kapitalister och kapitalism.

 6. Artikeln summeras med att man måste bekämpa den härskande oligarkin – fritt uttryckt.
  Men det gör tyvärr inte socialister. Ist blir dom vapendragare till oligarkin genom att beskatta medelklassen hårdare.
  Det är inget hot mot oligarkin utan tvärtom precis vad den ganska skattebefriade oligarkin vill och orsaken till att denna elit valt att stödja socialism av olika grad av radikalism sen starten. Liksom dom även understött fascisterna.
  Vad anser socialister här om Kina? Är det fel att Kina skapar en välmående medelklass?
  Efter vad jag förstår med betydligt lägre skatt än här.
  Det måste vara en mardröm för en del liberaler att bortförklara men hur är det för er socialister beträffande Kina och dess växande medelklass?
  Önskar ni att det ska hända något i stil med sprickande finansbubbla med påföljande depression?
  Håll ut – William Engdahl tycks anse att det finns risk för det.

  • Kommunister och socialister av sovjet modell är oligarker. Var finner vi den verkliga oligarkin i ett land som Sverige. I staten och makteliten. I Kina lyfter staten nu de fattiga upp på första steget av en välmående medelklass, sedan klättrar dom själva vidare. Skatter i Kina. De första 7,000 per månad (i köpkraft ungefär 500,000 per år i Sverige) av inkomst är skattefri, därefter 5%, och är progressiv upp till 45% för miljard inkomster. Pensioner beskattas inte. Den som köper en ny våning betalar samtidigt markhyra, ung. fastighetsskatt, för 70 år framåt. Kostnaderna per månad är sedan ungefär 150 kronor, gemensamma kostnader. Pris från 2,000 per Kvm och uppåt. Lyxvaror som guld punktbeskattas, ingen bensin eller bilskatt, men alla vägar av betydelse är avgiftsbelagda. Bensinen kostar ungefär hälften mot Sverige. Du sparar till pension precis som med tjänstepension, ett läkarbesök på ett stort sjukhus kostar 20 kronor, väntetid 15 minuter typiskt. Elen typisk 200 per månad, vatten gas 30 kronor.

 7. Intressant är att iaktta hur Kina effektivt satte stopp för en sådan makro kapitalistisk utveckling. Det mest kända fallet är Jack Ma, som har varit påtagligt både tyst och osynlig sedan han stoppades att bilda en Djup Stat. Det demonstrerar klart hur Kina stoppar en utveckling till koncentration av rikedom av det slag vi ser i väst. Både kapital och makt blir allt mer spritt i Kina, och en fördel med det är att systemet blir otroligt motståndskraftig och snabbt återhämtar sig när det går fel. Kapitalistsystemet i väst med en enorm koncentration blir även mycket sårbart, som ”Perl Harbor effekten”. Faller en del av systemet drar den med sig alla andra i fallet, vilket vi såg 2008. Det betyder även en mycket stabil framtid för Kina, och mycket attraktiv att investera och arbeta i. Kapitalistsystemet med stor centralisering innebär en ökande risk. Kina arbetar nu på att isolera sig från det kapitalistsystemet, bland annat med den nya kryptovalutan, och hur hela landet just nu omorganiseras i vad som kan kallas celler. Samma princip som en klassisk motståndsrörelse. Faller en cell överlever alla andra, och kan återbygga den som fallit. Vi såg principen i fallet Wenchuan 2008. Jag åkte dit efter jordbävningen, återbyggnaden var spektakulär. Motorcykel kurirer körde dit mat och sjukvårdsmateriel, ville inte ha betalt, sov vid vägkanten, Mackägarna som tankade dom rev sönder kvittona och ville inte har betalt för bensin, mat affärerna gjorde likadant, företag ända borta i Shanghai skickade dit grävmaskiner, last bilar och personal, utan betalning, osv.

 8. Är det inte lite fel formulering i rubriken. Är det inte mer så att vad som gäller är koncentration av makt över rikedom. USA är uppenbart desperat att kontrollera den makten globalt. USA förbereder uppenbart, och har länge förberett, att invadera och erövra Ryssland för att ta kontroll av Ryssland naturrikedomar, det i första omgången, och sedan Kina. Just nu provocerar USA i Sydkinesiska Havet. USA försökte först med att erövra Korea, sedan Vietnam, för att användas som bas för att erövra Kina. USA, med KMT som partner, invaderade och tog kontrollen över Taiwan med början 1950 i ett av mänsklighetens blodigaste invasioner, Vita Terrorn, vilken fortfarande pågår. För mänsklighetens framtid måste vi alltså underminera USAs avsikter. Att bekämpa det som vi gjorde med nazisterna förra seklet är inte realistiskt, inte att förglömma hur många människoliv det kostade då. USA imperialismen måste fällas med ekonomiska medel, och från insidan. En framkomlig väg är att begränsa deras tillgång på energi. Här kan Ryssland spela en framträdande roll.

  Kan det verkligen vara möjligt att de partivalda personer som säger sig leda Sverige idag varken ser eller förstår vad dom deltager i. Är det verkligen så att dom inte förstår hu desinformerade, missledda och indoktrinerade dom är.

 9. Högertabloiden Fria Tider avslöjar idag att samtliga svenska riksdagspartier utom Vänsterpartiet röstat fram en lag som gör det möjligt att straffa svenska medier och källor som avslöjat hemligheter om USA och dess samarbetsländer.
  Brottet kommer att kallas ”utlandsspioneri”.

  Jag kan inte förstå det annat som det blir en direkt käftsmäll på alla anti-imperialister som har en annan målsättning än att den liberala demokratin med dess härförare USA ska erövra hela världen samtidigt som de sätter tvångskoppel eller direkt försöker krossa kulturella storheter som Ryssland, Kina samt andra länder som önskar ett annat system än det västerländska.

  För mig framgår det nu helt tydligt att Sverige är en USA-hora och den transatlantiska länken är själva bordellen.
  Jag måste här få tacka alla de Vänsterpartister som hade både förstånd och kurage att rösta emot regeringen samt rikta en känga till partiet Sverigedemokraterna att de är precis samma ynkliga kräk som regeringen.
  Och för den delen alla andra partier som av ren feghet söker sig till den ”breda mitten” som man undrar om den egentligen finns?
  Kanske det bara är den radikala vänstern som har idealen om den globala rättvisan kvar?

  https://www.friatider.se/svenska-journalister-forbjuds-granska-andra-landers-hemligheter

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here