Kakhova-dammens förstörelse. Teknisk översikt och händelser före dammkollapsen

28
1385

Rolf Nilsson har levererat en översättning av inledningen och avslutningen på den här artikeln 8 juni av Mike Mihajlovic på ”Black Mountain Analysis.” Han har markerat några meningar med fet och kursiv, och jag har inte kunnat låta bli att markera med fet stil också. Se också andra publicerade artiklar i frågan under ”Relaterat”.
https://bmanalysis.substack.com/p/kakhovka-dam-destruction?utm_source=substack&utm_medium=email#media-615b0bb3-0f8e-4994-9147-c2564eaf86b3

Under dagarna efter händelsen dök många kommentarer upp i media, men det som är intressant är att media (särskilt den västerländska) redan började peka finger åt Ryssland utan att ens korrekt bedöma händelsen och dåligt baserat på de inbäddade berättelserna mot den ena sidan. Lyckligtvis är det så som någon seriös analytiker kommer att närma sig ämnet. Det är för tidigt för en detaljerad forensisk analys, men vissa parametrar kan användas som utgångspunkt.

Avsikten med denna artikel är att belysa de tekniska möjligheterna att förstöra Kakhovka-dammen ur ett ingenjörsmässigt och militärt perspektiv. Det handlar inte om en kriminalteknisk undersökning eller tekniska beräkningar och mekaniska och strukturella analyser, utan om ett försök att förklara situationen med vanligt språk så att den kan förstås av läsare utan tidigare teknisk bakgrund. På så sätt kan den användas som en bas för utredningsteamen.

I fallet med dammförstörelsen i Kakhovka finns det ingen enskild orsak, utan snarare en kombination av händelser orsakade av mänskliga faktorer. Händelseförloppet är logiskt ur ingenjörssynpunkt. Det började med omfattande beskjutning från en sida som orsakade skador på dammkonstruktionen och de reglerande komponenterna såsom slussportar. Därefter byggdes ett hydrostatiskt vattentryck upp och våginducerade vibrationer av den rörliga vattenmassan och påverkan på de sannolikt inaktiverade regleranordningarna. Den noggrant beräknade utströmningen av den stora vattenmassan uppströms motsvarar vid första anblicken orelaterade händelser på slagfältet (inledningen av motoffensiven), vilket ytterligare stöder teorin om händelsekedjan.

Konsekvenser
I varje undersökning är huvudfrågan ”Vem tjänar på det?”. I det här fallet kan Ukraina vinna mer eftersom den rysskontrollerade sidan av floden nedströms från dammen är ett lågland. Ryssland byggde fältbefästningar inklusive skyttegravar, bunkrar och minfält som effektivt blockerade alla försök av någon styrka större än en sektion eller trupp att utföra militära operationer. Översvämning av området kommer effektivt att neutralisera dessa försvarspositioner och ge den ukrainska sidan handlingsfrihet, särskilt specialstyrkor, att korsa floden.

Konsekvenser av översvämningar

Översvämningar orsakar miljökatastrofer som i mycket större skala drabbar ryssar. En viss del av det ukrainskkontrollerade territoriet påverkas, men inte ens i närheten av den ryska delen. Påverkan på civilbefolkningen är mycket hårdare på den ryska sidan.

Utsläpp av vatten kommer tekniskt sett att förminska floden uppströms dammen så att den kan bli lättare att korsa. Evakuering av civilbefolkningen kräver betydande insatser på den ryska sidan och tar värdefulla transportmedel från slagfältet. Ukrainska styrkor nedströms kan avlösas och skickas till området för den pågående motoffensiven utan rädsla för något ryskt angrepp. Propagandaeffekten, särskilt av västmedia, spelar en mycket viktig roll för den ukrainska sidan. Om man bortser från äktheten och verkligheten i deras påståenden, är Ukraina för den västerländska allmänheten ett offer i det här fallet.

Ryssland har egentligen ingen nytta av att förstöra dammen eftersom det är deras civilbefolkning och militär nedströms som påverkas mest. De har noggrant beräknat denna händelse och dess konsekvenser och avsatt resurser för att motverka den. På den ryska sidan räknade man med att dammen skulle kollapsa och det var den främsta drivkraften bakom att lämna tidigare erövrade territorier på västra stranden. General Surovikins beslut att göra detta, även om det kritiserades hårt i början, var strategiskt sunt och rimligt.

En av de största frågorna för den ryska sidan är vattenförsörjningen till Krim. Under 2014 berövade Ukraina halvön vattenförsörjningen, som återupprättades igen 2022. Om vattennivån sjunker kommer det att påverka Krims vattenförsörjningskanal. För närvarande fylls reservoarerna på halvön och vatten samlas in, och tiden får utvisa hur Ryssland kommer att hantera detta.

Statusen för kärnkraftverket i Zaporizhie är av stor betydelse. Kärnreaktorerna är beroende av vattnet för kylning och att beröva dem det är ett recept för katastrof. Men i väntan på ett dammbrott och beskjutning är reaktorerna avstängda så att de kräver minimal kylning, vilket den befintliga kylvattenreservoaren är mer än tillräcklig för.

Den ukrainska motoffensiven (i skrivande stund) går inte särskilt bra för angriparna och att spränga dammen kommer definitivt inte att gynna den ryska sidan. Å andra sidan kan förstörelsen av dammen vara ett desperat drag för att avleda uppmärksamheten från situationen på fronten.

I vilket fall som helst återstår det fortfarande att bedöma katastrofens verkliga omfattning. Det kommer att vara möjligt efter kriget.

Slutsats

Den övre delen av dammen är förstörd. Frågan är i vilket skick den nedre är. För närvarande kan vi anta att den nedre delen är intakt. Kan dammen repareras? Svaret är ja, men den ekonomiska motiveringen kommer att vara den viktigaste faktorn för att fatta det slutliga beslutet. I vilket fall som helst kommer ingenting att göras förrän kriget är slut.

Relaterat
Vem sprängde dammen i rysskontrollerade Kherson?
Dammbrott i Nova Kakhova
Tucker Carlson om dammkatastrofen.
Rysk-ukrainska kriget: Dam(m)!

Föregående artikelEU utlovar stöd till kurdiska SDF ” till stöd för Syriens suveränitet”, men inför också sanktionerar mot Syriens suveräna regering
Nästa artikelEn ”axel av sju” (Kina, Ryssland, Centralasien), som komplement till SCO, Shangahikooperationen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

28 KOMMENTARER

 1. Jag har noga läst alla inlägg om Kakhovadammen.
  Särskilt inlägget igår som jag tyckte var mycket intressant.

  Jag är säker på Ryssland kommer bygga upp Kakhovadammen igen.
  Snabbast efter kriget och när den kapitalistdrivna västhoran är utpiskad.

  Ryssland har ekonomi för det.
  Jag tror på Ryssland ekonomi.
  Den är inte särskilt stor men desto mer säker och verklig.
  Lite som en bondes ekonomi kunde vara förr i världen.
  Inte (uppblåsta) subjektiva värden på ark av papper utan reala världen i mark, skog och naturtillgångar.
  Någon sådan ekonomi har inte USA och knappt inte Europa heller.
  Ryssland är förmodligen det enda landet i världen som skulle kunna återinföra en guldmyntfot.

  För Ryssland är Kakhovadammen viktigt.
  För elförsörjning men kanske ännu mer för vattenförsörjningen till den ryska halvön Krim och för jordbruksodlingen i nuvarande sydöstra Ukraina men liksom halvön Krim kommer att återförenas med Ryssland.
  Ett resultat av Sovjetunionens tragiska haveri och ett Ukraina som försöktes erövras strategiskt och militärt av kapitalistmakterna i Väst.

  Borgaren är girig.

 2. Dnjepr-dammar har levt farligt i krigstider. Nazistiska ockupationsmakten sprängde den då världens största vattenkraftdammen på Dnjepr kring år 1942(?).

  Ryska ekonomin är i dagens värld precis lika kapitalistisk, vinstdrivande och till och med rovgirig som vilken annan västerländsk. Skillnaderna är ytterst få! Den ryska kapitalismen har dock en negativ akilleshäl som de västerländska helt saknar. De ryska putinistiska oligarkerna, liksom de på Jeltsin-tiden, för ut alla vinster och pengar de bara kan och placerar dessa i det så avskydda ”väst” och i skatteparadis (se Panamaläckorna). Så herrar som Potanin, Jakunin liksom Putins favoritoligark Deripaska (som bl.a. äger aluminiumsmältverket i Sundsvall) placerar allt de äger i Londongrad och investerar i världens största lyxjachter och enorma bostäder på tusentals kvadratmeter. Ryska banker och det egna ryska folket litar inte den ryska kapitalismen och ägarklassen på; till och med deras familjer bor oftast utomlands och barnen har aldrig satt sin fot på en rysk utbildning.

  Så ser den ryska kapitalismen och företagarklassen patriotiskt på sitt eget hemland.

  Professor Stefan Hedlund har brukat ange i sina böcker att rysk ekonomi har sedan år 1992 oavbrutet haft en konstant större bruttoström av kapitalutflödet ut ur landet än inåt; d.v.s. de ryska företagsvinsterna re-investeras mycket litet av privata kapitalister i det egna landet. Självklart finns säkert undantag från detta, men det hamnar ofta på ryska statens bord, som dessutom sedan decennier tillämpar nyliberal fast skattesats för alla; sist har jag för mig den låg på cirka 13 (!) % -korrigera mig gärna!

  Följ alltid pengarna så hittar man sanningen. Också i Ryssland!

   • Om bruttoutflödet av pengar ut ur Rysslands ekonomi?
    Professor Stefan Hedlund har ägnat hela sin forskargärning åt det och i hans böcker finns massor av källor. I de tidiga böckerna som ”Århundradets största brott” (hur de nya oligarkerna på 1990-talet fullkomligt rånade landet och förde ut allt de kunde ut ur Ryssland). Jag får hänvisa till denna facklitteratur.

    Jag behärskar tyvärr inte ekonomisk statistik på internet, men nog har det varit allmänt känt i decennier att ryska storföretagare (”oligarker”) tyvärr knappast vare sig lagrar sina pengar, egendomar eller ens familjemedlemmar i det egna hemlandet. Det senare ligger väl snarast på damveckotidningsnivå i vilket jag föga är invigd… Till och med utrikesminister Lavrov lär ha en extrafamilj med bihustru boendes i väst, ja, inte vet jag!

    Men rigorösa ekonomiska undersökningar i den ekonomiska ljusgrå, mörkgrå och svarta undervegetationen i statistiken på internet lär ofta visa på att ryska privatföretagens chefer knappast behåller sina pengar på egna hemmabaserade ryska bankkonton.

    Däremot inkommer självklart ryska STATENS exportvinster genom råvaror, olja, gas, spannmål, teknisk utrustning och vapenexport till just ryska statens hemmabaserade kassa, så inte Washington får idéer på att konfiskera dessa av för varje tid påhittad anledning.

    Men om rysk marknadsekonomi skulle fungera effektivt och hälsosamt skulle ryska företag behålla sina övervinster i Ryska federationen. Och det gör man tyvärr inte sedan Ryssland blev en självständig stat året 1991/1992. En rysk tragedi där ingen litar på någon annan inne i Ryssland, och det är ett trist strukturellt ekonomiskt handikapp. Det är ju också därför över 100 miljarder Euro av ryska oligarkers tillgångar numera frysts runtom i världen: det beslagtagande medel man fruktade inifrån ryska samhället blev istället från det en gång ”säkra kapitalistiska väst”. En historisk ironi, om inte annat.

    Att leta i ekonomins grå och svarta undervegetation är inte lätt. Men det finns forskare som rotar runt, man kan börja med professor Hedlund -med alla sina fel och brister- och fortsätta till andra.

    Den unga ryska vilda östern-kapitalismen var först farligast för det egna landet, och är numera kriminellt farligast för ”väst”.

     • 06/10/2023 ekonomi
      Väst kommer inte att klara sig: en lysande gasmanöver kommer att göra Ryssland osårbart.
      USA:s och Europas försök att isolera Ryska federationen på den internationella arenan har drabbats av ett förkrossande fiasko. Detta berättades av den tidigare chefen för den israeliska tjänsten ”Nativ” Yakov Kedmi.
      Den ryska ledningen är väl medveten om de framväxande förändringarna i den globala politiken. Tiden för USA:s hegemoni har kommit till ett slut, och en gång regionala makter börjar spela en viktig roll. Dessa är till exempel Iran och Turkiet. Ankara, som tidigare anslutit sig till pro-amerikanska åsikter, förklarar sig alltså i dag alltmer som en oberoende medlem av det internationella samfundet. Samtidigt har det en inverkan på både Mellanöstern och Europa.
      Teheran är, enligt Kedmi, en ännu mer seriös aktör på den geopolitiska arenan. Dess inflytande i Mellanöstern är svårt att betvivla.
      Samtidigt bygger Iran upp sin närvaro i Latinamerika, vilket öppnar stora möjligheter för det. Men det mest intressanta är att båda dessa stater bygger ömsesidigt fördelaktiga partnerskap med Ryska federationen, inklusive inom energisektorn.

      Alltså kan västvärldens plan att isolera Moskva på gasmarknaden redan kallas ohållbar.”En gashub med Ryssland och Turkiet i Svarta havet är en sak. Och nu bildas ytterligare en, och där deltar också Ryssland. Detta är det största navet i världen. Där är Qatar, som alltid varit under amerikanskt inflytande, Iran och Ryssland de länder som har mest gas i världen. Det här är en kraft som västvärlden inte kommer att kunna klara av i sitt nuvarande tillstånd”, sa experten i sändningen av programmet ”Great Game”.

      Sammanfattningsvis tillade Kedmi att manövern som gjordes av Ryska federationens ledning tillät honom att bli osårbar för påtryckningar från USA och dess allierade. Och det sista som återstår är att bita i armbågarna. Världen gör det klart att den inte vill följa reglerna som införts av Washington.
      https://politpuzzle.ru/?p=7701#more-7701

     • Då det rör sig om den grå och svarta ekonomiska sektorn med mer eller mindre illegala pengaflöden kan nog ingen svara exakt. Internet torde krylla av jämförelser, vissa har kanske åtminstone mer rätt än fel.

      Men bara fenomenet Londongrad är ju ett klart bevis på påståendena att just ryska privata övervinster INTE investeras hemmavid. Det ryska privata affärslivet litar inte det minsta på det egna landets rättsliga och ekonomiska regleringssystem i alltifrån banker till domstolar, och money talks: det flyr till säkrare ställen – trodde man.

      Men det självständiga Rysslands sorgligaste faktum sedan 30 år är tyvärr de negativa bruttoutflödena av privata pengar ut ur landet. Detta faktum brukar de flesta experter vara närmast helt eniga om. Det är också därför det ryska kapitalistiska samhället av idag är ett av den industrialiserade världens mest ojämlika och bedrövligaste klassamhällen. Detta sorgfälliga sociala och ekonomiska faktum redovisar sällan de vänsteranhängare som idag lutar sina sympatier gentemot putinismens ekonomiska system: dess förfärliga sociala och ekonomiska skillnader som dessvärre bara tycks öka. Dagens ryska samhälle har verkligen blivit ett klassiskt nykapitalistiskt två-tredjedelssamhälle, där kapitalägarna flyr i väg med arbetarnas genererade vinster utomlands till lyxliv i sus och dus.

      För min del får gärna putinismen därför ersättas av ett socialistiskt eller socialdemokratiskt anständigt rättvist fördelningssystem rent ekonomiskt. Men det är det ryska folkets egen sak att ordna.

     • Kanske de Naucler överdriver lite.
      Mycket av Rysslands näringsliv har stabiliserats sedan den Västerländska huggsexan under Baris Eltsin tiden.

      Kvar finns dock en västerländsk avsky mot ryska kapitalister.
      Kanske den är befogad?
      Jag vet inte.

      Kanske Ryssland borde gå Kinas väg till mer statlig ägande under en fri marknads former?

      Kina har lyckats bra. Varför inte Ryssland också?

  • Jag har läser någonstans att kapital strömmar tillbaka till Ryssland, då oligarkerna fruktar att deras utlandsplaceringar kan konfiskeras eller frysas i väst. Stämmer det?

 3. Den brända jorden är traditionell rysk krigföring. Putin-armén har ödelagt en bit av Ukraina de kontrollerar, avsiktlig översvämning den för att hindra Ukraina från att återta sitt territorium. Det enda som är nytt är at de ödelägger ett annat lands territorium och inte sitt eget.

  • Varje stat som bedriver krig på annat lands territorium bedriver viss ödeläggelse. I vår tid dominerar USA helt. Notera de förhållandevis få döda civila i kriget i Ukraina enligt FN.

   • Anders är du verkligen helt oförmögen att ta in någon som helst kritik emot Ryssland. Varje gång nån tar upp vad Ryssland gör slår du till men USA då. Den här whataboutismen börjar ärligt talat bli löjlig nu. Ryssland skulle kunna börja avrätta folk och jag är helt övertygad om att ditt drar hade varit men USA då.
    Exempel vad tycker du om videon där Wagner soldater slår ihjäl en man med slägga. Tror du att du kan kommentera den händelsen utan men USA då?

    • Hela MSM-media, och vissa kommentarer är fokuserade på en ofta ensidig, överdriven kritik av Ryssland då de behandlar olika geopolitiska frågor, varvid de låter bli att nämna och diskutera viktiga aspekter (Typ Ukraina: Statskuppen 2014, inbördeskriget med 14 000 döda, etnisk diskriminering, Väststaters sabotage av Minsk II, betydelsen av utvidgningen av Nato österut, nazisttoleransen i Kiev-regeringen, Kievs förbud av över 10 partier, bokbålen av ryska böcker etc). I en seriös debatt är det därför ofta nödvändigt att nämna även detta, och att informera om att Väst i kanske mycket större utsträckning utfört krigshandlingar som de anklagar Ryssland för.
     Känner inte till någon seriös video av det slag du nämner och undviker i stort att skriva om påstådda krigsövergrepp i kriget, med vissa undantag.

     • Men saken är ju att du är otroligt selektiv i såväl dina beskrivningar som i vad du väljer att skriva om.
      Ex statskuppen 2014 att han var genomkorrupt och köpt av Ryssland det ignorerar du eller förnekar rakt av. Han var på väg att ta landet I en riktning folket inte önskade nämligen närmare Ryssland istället för EU.
      Bevis för detta som i stort sett alla tänkande människor godtar förkastar du och börjar skapa enorma konspirationer där allt är förfalskat av onda NGOs som alla styrs av CIA.
      Varenda organisation eller individ som uttalar sig negativt om Ryssland är CIA. Alla universitet och nyhetsorganisationer är CIA. Du måste ju ärligt talat själv inse hur tokigt det här låter och det gör det totalt omöjligt att föra vad du kallar en seriös debatt. Varenda konspirationsteori som får USA att framstå dåligt är för dig sanningen det spelar noll roll hur absurdt det blir det är fortfarande sant.

      Sen tar du din konspirationsteori som sanning och säger men USA då.

      Ett annat exempel förbud av partier. Dom flesta länder som blir invaderade inför begränsningar i den politiska sfären det vore absurdt att ha partier som arbetar för Ryssland när dom just blivit invaderade av Ryssland. Likadant med bokbålen, Ryssland invaderar något som det Ukrainska folket inte vill, ett sätt att protestera är just att bränna böcker skrivna på språket av armen som just nu bombar dig. Tyck vad du vill om bokbränning men vad trodde du det Ukrainska folket skulle göra.

      Om du inte känner till någon seriös video av händelsen så beror det på att du inte vill känna till sagda video försök inte framställa det som nåt annat.

     • Inga fakta visar att korruptionen var mindre före Janukovitj eller efter honom under Poroshenko. Janukvitj fick 67 % av rösterna vid presidentvalet 2010. Hans första utlandsresa gick till EU, den andra till Moskva. Ukraina hade då klart större självständighet än efter statskuppen i februari, stödd av EU, USA och även högerextrema som Svenskarnas Parti och nationaldemokraterna. Innan fanns hygglig etnisk enighet, efteråt startade USA-stödde Poroshenko inbördeskrig.
      Tycker du att statskupper är försvarliga vid påstådd korruption?
      Nazisttolerans och ny statyer efter nazi-kollaboratörer som dödade tusentals landsmän i Ukraina under Andra världskriget?

      Läs Ledande politiker: ”SD är ett allvarligt hot mot demokrati”. Men hur är det med Zelensky och Poroshenko?
      Ukraina under Poroshenko: Stor ökning av fattigdom, nazistmanifestationer, emigration, och därtill misstänkta valmanipulationer
      Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter 9 år!
      Ukraina februari 2014: Statskupp eller inte?

  • Anledningen är ganska enkel. Den ryska krigsmakten kommer nämligen inte minsta längre västerut. Dessa chanser försvann de 3-7 första dagarna i ett krigs början: motståndarens ledning och makt slogs inte ut fysiskt, flydde geografiskt eller tillintetgjordes politiskt. Redan där förlorade den ryska sidan kriget såsom vi känner det hittills.

 4. Gammelmedias rapportering om förstörelsen av dammen är, liksom rapporteringen om kriget i allmänhet, ren krigspropaganda till förmån för NATO-sidan. Det gäller att demonisera den ryska sidan med alla medel. I det sammanhanget är sanningen helt ointressant för media. Kallt räknar man med att om en lögn upprepas tillräckligt många gånger och får stå oemotsagd, så betraktas den så småningom som sanning.

  Liksom alltid är det svårt att veta vad som verkligen har hänt. I krig och kärlek är i praktiken allt tillåtet, och det enda man kan vara säker på är att ingen sida är pålitlig. Dock är det intressant att fundera över vad som hände och varför. För att komma någon vart måste några väsentliga frågor ställas:

  1: Hur förstördes dammen? I artikeln påstås att den förstördes av beskjutning som fick sådana konsekvenser att dammen kollapsade. I svensk media påstås att dammen sprängdes.

  2: Vem hade möjlighet att förstöra dammen? Ukraina kontrollerar ena sidan av floden och Ryssland den andra, men när jag googlar på saken verkar det som om Ryssland skulle kontrollera själva dammen. I vart fall har Ryssland tidigare haft kontrollen och haft alla möjligheter att minera dammen för att senare kunna spränga den i ett kritiskt läge. Ryssland hade definitivt möjlighet att spränga dammen. Frågan är om Ukraina hade den möjlighet att förstöra den. Troligtvis hade de det. Kanske hade de även möjlighet att utlösa sprängladdningar som Ryssland apterat, men det är givetvis bara spekulationer.

  3: Vem tjänar på att dammen kollapsade? I svensk krigspropaganda hittar man på alla möjliga anledningar märkliga anledningar till att Ryssland skulle tjäna på detta, men jag kan inte se att man hittat något trovärdigt skäl. Dammen borde ha varit ett ryskt trumfkort som man nu förlorat. Om Ukraina korsat floden och satt in en stor offensiv i området nedströms dammen skulle Ryssland ha kunnat sprängt den och orsaka ukrainska armén stor skada, men att spränga den nu borde vara helt omotiverat. Däremot borde Ukraina ha intresse av att förstöra den. Översvämningen förstör säkerligen många ryska försvarsställningar på östra sidan floden. När vattnet väl sjunkit undan blir det sen lättare för Ukraina att attackera på den delen av fronten och man behöver inte längre ta hänsyn till möjligheten att Ryssland spränger dammen.

  • Allt som sker i krig är inte uträknat logiskt. Det är därför det är krig. Två siamesiska oligarkiekonomier som urartat i fullkomlig politisk och ekonomisk korruption gör upp med varandra som de politisk-ekonomiska maffiaklaner de faktiskt är på båda sidor.

   Att Washington utnyttjar en krigande sida (igen, igen) för att skjuta in sin skitiga våldsstövel är lika gammalt som 1900-talet. Det är den enda logiken -som med framgång tycks fungera- i detta de smutsiga maffiornas rysk-ukrainska oligarkkrig.

   • Detta är inte Rysslands krig mot Ukraina utan USA:s krig mot Ryssland. De härskande skikten I USA har sedan årtionden tillbaka bestämt sig för att Ryssland ska förstöras liksom man förstörde Irak och Libyen. Man har systematiskt arbetat för att genomföra denna plan genom militär upprustning, utvidgning av NATO, politisk intrigerande i Ukraina, Georgien m.fl. randstater och bojkottaktioner mot Ryssland. Förr eller senare måste kriget komma. Ryssland kunde knappast undvika det. Att göra en Gaddafi var inget alternativ. Gaddafi lade sig platt för Västmakterna och det hjälpte inte. Libyen förstördes trots hans kapitulation och hans lik skändades. Vi kom, han sågs, han dog!

    Efter den katastrofala förstörelsen i Andra Världskriget sa man ”inte ett nytt krig på rysk mark”. Ryssland valde att mota Olle i grind och ta denna strid i Ukraina. Vad detta leder till vet vi inte. Hittills har det definitivt inte utvecklats såsom Ryssland hoppats. Kanske var kriget ett misslyckat drag från Rysslands sida, men hade man något bättre alternativ?

    Den västliga propagandan skyller krigen på fiendens metafysiska ondska. Saddam, Gaddafi, Putin m.fl. beskrivs som djävulens inkarnationer på jorden och som sådana helt oberäkneliga. Att sådan rappakalja kan gå hem hos utbildade människor har alltid förvånat mig, men uppenbarligen gör den det när den upprepas i all oändlighet. Alla ledare agerar i den grupps intressen som de representerar och när det gäller nationella ledare har de alltid ett betydande stöd inom sitt land. Krig beror inte på ondska eller godhet utan på de olika parternas intressen. De beslut som tas på denna nivå är logiska, men därmed inte sagt att besluten leder till de resultat man räknat med. Krig beror alltså varken på ondska eller bristande logik utan på motsättningar mellan de inblandade parterna.

    • Bengt!
     En bra sammanfattning och förklaring till vad som ledde fram till kriget i Ukraina.
     Om väst världen med minsta eftertanke ansträngt sig för att inse
     vad som komma skulle och inlett diplomatiska förhandlingar hade detta
     tragiska krig aldrig inträffat. Jag menar att det är viktigt och hör till det första, nämligen att försöka förstå ens fiende bevekelsegrunder.
     Dessvärre har väst öppnat en mycket farlig dörr på glänt som kan medföra en enorm världskatastrof som får alla övriga krig på denna jord att blekna.
     Hemska tanke.

     • Men Bengt och Olof!
      Vad får vi för värld om större grannländer kan ge sig på mindre med politisk-militära straffexpeditioner och illegala anfallskrig (mot Förenta nationernas stadga, Helsingforsfördragen från 1975 om gränsernas okränkbarhet – som både Ryska federationen och Ukraina ratificerat) blir tillåtna i ”vissa fall” som passar de egna politiska ståndpunkterna?

      Ni låter precis likadant som Donald Rumsfeld, Tony Blair, Bush junior och Colin Powell viftandes med sina provrör i FN:s säkerhetsråd inför det lika illegala anfallskriget mot Irak år 2003.

      Exakt likadant.

      Och exakt lika internationellt olagligt då som nu. FN:s generalsekreterare Guiterres har ensidigt fördömt det ryska angreppet i FN:s generalförsamlings namn och uppmanat att bara ETT land kan avsluta de illegala krigshandlingarna: nämligen Ryska federationen själv.

      Betyder inte Förenta nationernas stadga, det strikta internationella förbudet i internationell rätt mot anfallskrig något för Er numera?

      Vart fall skall bedömas för sig utan historiska jämförelser; och det ryska krigsangreppet mot Ukraina är precis lika illegalt som det anglo-amerikanska(m.fl.) anfallet mot Irak?

      Var är etiken för varje nations första mänskliga nationella rätt att leva just i FRED ?

 5. Överallt i Donbass området hör man AFU soldater beklaga sig över befolkningen i områden där de strider. Befolkningen vill inte ha med Ukraina att göra, de väntar på att bli befriade av ryssarna.

  //AFU soldier complains about the residents of Chasov Yar.
  ”Most of them, honestly speaking, are waiting for Russia to come. They are waiting and the majority of such awaiters even leak information about where our equipment is based, where ammunition stores are located, so they are shelled.//
  På länken en AFU soldat som beklagar sig.

  https://t.me/friend_blog/36910

  📱 InfoDefenseENGLISH

  📱 InfoDefense

  Ukrainsk militär tvingade vid häftiga strider, befolkningen att gå in till Ukrainskt styrt område. De fick inte välja. Sedan flydde många av dem in i Lettland. Nu visar man förvånat på lettisk TV, ukrainare som köar i långa rader, för att de vill över gränsen till Ryssland.

  https://t.me/UkraineHumanRightsAbuses/27057

  ◾Latvian television is surprised : huge queues of Ukrainian citizens lined up at the border trying to leave for Russia.
  ◾This is how he is – this ”Russian aggressor”, for some reason the ”occupied” run away not from him, but to him.

  ◾Follow:
  t.me/UkraineHumanRightsAbuses

  När skall man förstå att de etniska ryssarna som är i majoritet i Donbass, vill inte alls närmare EU, utan vill leva i samvaro med Ryssland.
  De vill ha rätten att tala sitt modersmål, få fira sina högtider och bevara sin kultur.
  Allt detta berövas de under ukrainskt styre.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here