När de mäktiga kontrollerar den allmänna opinionen är valen (i USA och i andra länder) inte verkliga

5
289

Caitlin Johnstone är tillbaka. https://caitlinjohnstone.com.au/2024/06/13/when-the-powerful-control-public-opinion-elections-arent-real/. Hon har skrivit tidigare om bl.a. denna fråga. Har publicerat flera artiklar av henne – se https://www.globalpolitics.se/?s=Caitlin+Johnstonehttps://caitlinjohnstone.com.au/2024/06/13/when-the-powerful-control-public-opinion-elections-arent-real/

Caitline Johnstone

I ett kapitalistiskt system kontrollerar de som kontrollerar kapitalet vilka idéer och vilken information som kommer att tas upp av de flesta människor.

I ett demokratiskt styrelseskick – även om det har ett bergfast röstsystem och inga pengar tillåts i politiken – kommer detta alltid att ge de rika möjlighet att rigga val genom att manipulera den allmänna opinionen med hjälp av propaganda.

Jag har ignorerat det amerikanska presidentvalet eftersom det är riggat.

När någon säger att det amerikanska presidentvalet är riggat finns det ett antal saker som hen  kan mena med det.

De kan hävda att rösterna aktivt manipuleras för att säkerställa ett visst resultat, som republikanerna ofta hävdade i valet 2020. Men det är inte det påståendet jag lägger fram här – även om USA har de mest dysfunktionella valen av alla liberala demokratier på jorden.

De skulle också kunna prata om hur legaliserad korruption i USA gör det möjligt för de rika att manipulera valresultat och utvinna politiska lojaliteter via kampanjdonationer. Det är förvisso ett väletablerat faktum, men det är inte heller det jag pratar om här.

De skulle också kunna tala om det faktum att det inte spelar någon roll vem som vinner valet eftersom USA:s president bara är en galjonsfigur som låtsas styra ett land som i själva verket styrs av icke valda plutokrater och imperieförvaltare i hemliga regeringsorgan. Återigen är detta helt sant, men det är inte vad jag pratar om i just den här uppsatsen.

Man skulle faktiskt kunna åtgärda alla problem i det amerikanska röstsystemet, och presidentvalen i USA skulle fortfarande vara riggade. Man skulle kunna fixa lagarna om kampanjfinansiering så att de rika inte längre kan använda kampanjdonationer för att uppnå önskade politiska resultat, och presidentvalen i USA skulle fortfarande vara riggade. Man kan ge USA:s president alla de faktiska ledarskapsbefogenheter som man som skolbarn fick lära sig att han hade, och presidentvalet i USA skulle fortfarande vara riggat.

Amerikanska presidentval skulle fortfarande vara riggade eftersom den allmänna politiska opinionen fortfarande skulle formas av de rika och mäktiga människor som kontrollerar de källor från vilka amerikaner har utbildats för att få sin information. Så länge de rika och mäktiga kan manipulera den allmänna opinionen i stor skala genom företagsmedierna, genom Hollywood och genom Silicon Valleys algoritmmanipulation, kan de rigga valen hur de vill.

Det finns ett citat som tillskrivs Albert Einstein och som har cirkulerat i sociala medier i flera år och som brukar låta ungefär så här: ”Det kommer en tid när de rika äger all media och det blir omöjligt för allmänheten att bilda sig en välgrundad uppfattning.” Till skillnad från de flesta coola citat som tillskrivs Einstein på internet är detta citat baserat på något som den berömde teoretiske fysikern faktiskt sa – förutom att han inte förutspådde något som skulle hända i framtiden, han pratade om något som redan hade hänt när han skrev om det 1949.

I sin essä ”Varför socialism?” skrev Einstein följande för Monthly Review (vår kursivering):

”Resultatet av denna utveckling är en oligarki av privat kapital vars enorma makt inte kan kontrolleras effektivt ens av ett demokratiskt organiserat politiskt samhälle. Detta gäller eftersom medlemmarna i de lagstiftande organen väljs av politiska partier, som till stor del finansieras eller på annat sätt påverkas av privata kapitalister som i praktiken skiljer väljarkåren från den lagstiftande församlingen. Följden blir att folkets representanter i själva verket inte i tillräcklig utsträckning skyddar de underprivilegierade befolkningsgruppernas intressen. Under rådande förhållanden är det dessutom oundvikligt att privata kapitalister direkt eller indirekt kontrollerar de viktigaste informationskällorna (press, radio, utbildning). Det är därför extremt svårt, och i de flesta fall faktiskt helt omöjligt, för den enskilde medborgaren att dra objektiva slutsatser och på ett intelligent sätt utnyttja sina politiska rättigheter.” (Kursivering av Caitline J).

Det var sant när Einstein skrev det för 75 år sedan, och det är sant än i dag. Det är sant än idag eftersom Einstein inte riktade sin kritik mot enskilda personer och händelser på sin tid, utan mot de övergripande samhällssystem som fortfarande finns kvar.

I ett kapitalistiskt system kontrollerar de som kontrollerar kapitalet vilka idéer och vilken information som kommer att tas emot av de flesta människor. I ett demokratiskt styrelseskick – även om det har ett bergfast röstsystem och inga pengar tillåts i politiken – kommer detta alltid att ge de rika möjlighet att rigga val genom att manipulera den allmänna opinionen med hjälp av propaganda.

Och det gör de. Förutom att köpa upp hela medier och aktieägarnas kontroll över dem, lägger de rika pengar på att stärka narrativ kontroll på andra sätt som tankesmedjor, onlineinformationsoperationer som NewsGuard och Wikipedia och manipulering av algoritmer av online-megakorporationer som Google. Detta ger dem möjlighet att forma världsbilden hos en majoritet av allmänheten och därigenom säkerställa att valen leder till resultat som stärker det status quo som de rika har byggt sina förmögenheter på.

Detta gäller alla amerikanska val av betydelse, inte bara presidentvalen, och det gäller i hela västvärlden, inte bara i USA. Vi blir psykologiskt manipulerade i stor skala från barndomen och framåt, våra sinnen formas kontinuerligt av människor som använder sin rikedom för att dominera våra gemensamma berättelser om hur saker och ting går, vad som händer i världen och vad som bör göras åt det. Vi lär oss om vår värld av djupt indoktrinerade föräldrar och djupt indoktrinerade lärare som växte upp i samma status quo-förstärkande informationsmiljö som vi, och vår indoktrinering fortsätter genom alla skärmar i våra liv fram till vårt sista andetag.

Du kan fixa allt annat som är fel med ditt politiska system, men om du inte också tar bort kapitalistklassens förmåga att psykologiskt manipulera allmänheten till att stödja ett politiskt status quo som artificiellt har formats av de mäktiga till förmån för de mäktiga, kommer inget meningsfullt att förändras. Krigen kommer att fortsätta, oligarkin kommer att fortsätta, ojämlikheten och orättvisan kommer att fortsätta, exploateringen och utvinningen kommer att fortsätta, ekociden kommer att fortsätta.

Det är därför jag alltid betonar vikten av narrativ kontroll och hur det sker – eftersom det är därifrån alla våra andra problem kommer, och eftersom vi inte kommer att kunna ta itu med de andra problemen förrän vi tar itu med det problemet.

Lyckligtvis är det möjligt att ta itu med det problemet. Vi vanliga människor har en nackdel i att vi inte har råd att köpa upp alla de mest inflytelserika kanalerna och plattformarna i vårt samhälle för att införa våra politiska preferenser som plutokraterna kan, men vi har en fördel i att vi är många fler än de är – och i att vi har sanningen och äktheten på vår sida.

Ingen av oss kan på egen hand stå emot den imperialistiska propagandamaskinen, men tillsammans kan vi alla föra ett informationskrig med målet att avslöja imperialistiska berättelser och misskreditera imperialistisk propaganda i allmänhetens ögon. Vi kan göra detta genom att använda varje plattform och medium som vi kan få tag på för att väcka människor till sanningen vid varje tillfälle så att de kan hjälpa till att delta i kampen. Ju fler människor som inser att de har blivit lurade hela livet om vad som händer i deras samhälle, desto fler människor finns det för att hjälpa till att försvaga greppet om imperial narrativ kontroll.

All positiv utveckling i mänskligt beteende föregås alltid av en utvidgning av medvetandet, oavsett om du pratar om människor som individer  eller som ett kollektiv. Detta är inte annorlunda. Om du kan ta varje tillfälle i akt att hjälpa till att sprida medvetenhet om sanningen och öppna upp ytterligare ett par ögon för verkligheten i vår situation, då använder du din energi till att attackera imperiet på dess svagaste punkt på det mest effektiva sättet.

Oavsett om du vinner eller förlorar, om du ägnar ditt liv åt den här kampen, kan du definitivt säga att du gav allt i slutändan.

***
Red: Länkar med information om möjlighet till stöd åt Caitlin Johnstone finns i originalartikeln. Se även nedan.

Mitt arbete stöds helt och hållet av läsarna, så om du gillade den här artikeln finns det några alternativ där du kan slänga lite pengar i min sparbössa om du vill. Gå hit för att hitta videoversioner av mina artiklar. Gå hit för att köpa pocketutgåvor av mina skrifter från månad till månad. Allt mitt arbete är fritt att piratkopiera och använda på något sätt, i någon form; återpublicera det, översätta det, använda det på varor; vad du än vill. Det bästa sättet att se till att du ser de saker jag publicerar är att prenumerera på e-postlistan på Substack, vilket ger dig ett e-postmeddelande för allt jag publicerar. Alla verk är författade tillsammans med min man Tim Foley.

Red: Mer om val i bl.a. USA finns i publicerade artiklar på Globalpolitics.se.
Vem har mest demokratiska val – Ryssland eller USA, där 25 % av vuxna saknar rösträtt? med utförlig information om USA:s valsystem.
USA:s odemokratiska val.
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
Opinionsundersökning i 50 länder: USA är största hotet mot demokratin
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
“Gerrymandering” – så ritas USA:s demokrati om. En av flera använda sätt att försvaga demokrati
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption
Korruptionen i Ryssland och i andra länder

Föregående artikelUSA ute på djupt vatten (Och man kan inte simma)
Nästa artikelStor framgång i Storbritannien – men för vilken politik?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. På tal om opinionsbildning och propaganda var jag för några månader sedan och skulle lyssna på ett föredrag av Sven-Eric Liedman. Jag gick efter en kvart när de ena konspirationsteorin efter den andra kom ur han mun. När jag kom hem raderade jag de fem böcker (varav fyra lästa) som jag hade. Varför ska jag anta att han har något rätt i böckerna när han numera sprider gallimatias?
  Bl a påståd Sven-Eric Liedman att Ryssland blandade sig i och påverkade valet i USA, när Trump vann och att SVT var ett viktigt för vår demokrati.
  När det gäller Russiagate citerar jag nedan några stycken, i min översättning, ur Glen Diesens bok The Ukraine War & the Eurasian World Order.
  https://www.bokus.com/bok/9781949762952/the-ukraine-war-the-eurasian-world-order/

  “I juni 2016 publicerade Wikileaks e-postmeddelanden som avslöjade att Clinton-kampanjen hade samarbetat med Democratic National Committee (DNC) för att underminera senator Bernie Sanders och därmed göra Clinton till vinnare i primärvalet. 232 Clinton-kampanjen svarade med att anklaga Ryssland för att ha ”hackat” servrarna för att få Trump vald, vilket flyttade fokus till hemlig samverkan. Av hemligstämplade anteckningar framgår att CIA-chefen John Brennan informerade dåvarande president Barack Obama den 26 juli 2016 om Clintons ansträngningar att fabricera konspirationsteorin om Ryssland och Trump. I Brennans anteckningar från mötet med Obama står det specifikt att Clinton använde de falska anklagelserna som ”ett sätt att distrahera allmänheten från hennes användning av en privat e-postserver” och ”för att smutskasta Donald Trump genom att röra upp en skandal som hävdade inblandning av den ryska säkerhetstjänsten.”233 Dagen efter att ha förlorat presidentvalet mot Trump träffades Clintons team och beslutade att sprida berättelsen om ett val som stulits av Trump och hans handläggare i Kreml.234

  Steele-akten presenterades som det första beviset som gjorde det möjligt för media och den amerikanska regeringen att anklaga Trump för att vara en agent för Ryssland. Senare avslöjades att både FBI och justitiedepartementet visste att Steele arbetade för Clinton-kampanjen.235 Anklagelsen om att Ryssland skulle ha hackat servrarna var fabricerad och anklagelserna om den hemliga servern som kopplade Trump till den ryska Alfa-banken baserades på ett falskt uttalande av Michael Sussman, som också arbetade för Clinton-kampanjen.236 Politikernas, underrättelsetjänstens och mediernas inblandning i Russiagate-bluffen kritiserades så småningom av New York Post: ”Det tragiska är att en gång så prestigefyllda pressorganisationer, inklusive CNN såväl som MSNBC, New York Times och Washington Post, inte lät sig luras av bluffen om hemlig samverkan. De var en väsentlig del av den.”237

  Konsekvensen av Russiagate var att Trumps ansträngningar att sluta fred med Ryssland fördömdes som bevis på maskopi och förräderi.238 Motståndet mot Trump uttrycktes med upprörande uttalanden om att Ryssland hade attackerat USA med jämförelser med 11 september-attackerna och Pearl Harbour.239 Berättelser om att Ryssland attackerade USA:s demokrati fortsatte att fylla rubrikerna i flera år, vilket skapade animositet och sanktioner.

  Anklagelserna om Russiagate påverkade också presidentvalet 2020. Skandalen med Bidens laptop under presidentvalet ledde till att USA:s inbördes stridigheter resulterade i ökade spänningar med världens största kärnvapenmakt. Underrättelsetjänsten ingrep i valet när mer än 50 tidigare underrättelsetjänstemän undertecknade ett brev, publicerat i Politico, som stödde narrativet att skandalen med Bidens bärbara datorer var en rysk desinformationskampanj och inte bevisade att familjen Biden hade begått brott. Ett år senare, i september 2021, bekräftade Politico att Hunter Biden-mejlen var äkta och att Ryssland inte var inblandat på något sätt.240

  Under tiden blev den påhittade historien om att Ryssland betalade talibanerna för att döda amerikanska soldater ett slagträ mot Trump. Medan vissa förespråkade sanktioner argumenterade senator Ben Sasse för att den amerikanska militären borde lägga ryska militära underrättelseofficerare ”i liksäckar”.241 Kamala Harris – demokraternas vicepresidentkandidat vid den tidpunkten – hänvisade också till de ryska belöningarna i sin debatt med vicepresident Mike Pence, eftersom hon positionerade Biden-Harris-administrationen som en som skulle hålla Ryssland ansvarigt för sin attack mot USA.”
  Fotnoter:
  232 : M. Sainato, ”Rigged Debates: Wikileaks Emails Confirm Media in Clinton’s Pocket”, Observer, 14 oktober 2016.
  233 : R. Scarborough, ”Hillary Clinton behind plan to tie Trump to Russia, CIA warned FBI’s Comey, Strzok,” The Washington Times, 7 oktober 2020.
  234 : J. Allen och A. Parnes, Shattered: Inside Hillary Clinton’s Doomed Campaign (New York: Crown Publishing Group, 2017).
  235 : A. McCarthy, ”Steele’s Shoddy Dossier”, National Review, 6 juni 2019.
  236 : G. Greenwald, ”The Indictment of Hillary Clinton’s Lawyer is an Indictment of the Russiagate Wing of the U.S. Media,” Glenn Greenwald (Substack blog), 19 september 2021.
  237 : L. Smith, “Adam Schiff lied about the Trump investigation – and the media let him,”, New York Post, 8 maj 2020.
  238 : R. Sakwa, The Lost Peace: How the West Failed to Prevent a Second Cold War (Cornwall: Yale University Press, 2023).
  239 : A. Macleod, ”The Utility of the RussiaGate Conspiracy”, FAIR, 27 juli 2018.
  240 : R. Lizza, R. Bade, T. Palmeri och E. Daniels, ”Politico Playbook: Double trouble for Biden”, Politico, 21 september 2021.
  241 : A. Bolton, ”GOP-senator: Congress must find out what Trump knew of Russian bounties, and when”, The Hill, 29 juni 2020.

  Som synes så var Russiagate en lögn från början till slut. SVT var en av de som spred lögnen över Sverige och SVT har aldrig tagit tillbaka lögnen eller korrigerat den desinformation de spred till svenska folket.

  För er som vill läsa Diesens helt suveräna bok (det intressantaste och bästa jag läst på många år) kan hämta ner den som svenskspråkig epub här:
  https://motbild.se/files/Ukrainakriget_och_den_eurasiska_v%C3%A4rldsordningen.epub
  Jag har bara korrekturläst och korrigerat knappt hälften av boken än så länge. Korrigerade uppdateringar kommer att ske successivt.

 2. ”IDF Ordered Hannibal Directive on October 7 to Prevent Hamas Taking Soldiers Captive (archived) – Haaretz
  ’There was crazy hysteria, and decisions started being made without verified information’: Documents and testimonies obtained by Haaretz reveal the Hannibal operational order, which directs the use of force to prevent soldiers being taken into captivity, was employed at three army facilities infiltrated by Hamas, potentially endangering civilians as well

  Communication networks could not keep up with the flow of information, as was the case for soldiers sending these reports. However, the message conveyed at 11:22 A.M. across the Gaza Division network was understood by everyone. ”Not a single vehicle can return to Gaza” was the order.
  At this point, the IDF was not aware of the extent of kidnapping along the Gaza border, but it did know that many people were involved. Thus, it was entirely clear what that message meant, and what the fate of some of the kidnapped people would be.
  … One case in which it is known that civilians were hit, a case that received wide coverage, took place in the house of Pessi Cohen at Kibbutz Be’eri. 14 hostages were held in the house as the IDF attacked it, with 13 of them killed.

  I guestimate that at least half of the 1,200 Zionist casualties were killed by their own army.”

  https://www.haaretz.com/israel-news/2024-07-07/ty-article-magazine/.premium/idf-ordered-hannibal-directive-on-october-7-to-prevent-hamas-taking-soldiers-captive/00000190-89a2-d776-a3b1-fdbe45520000

  Moon of Alabama

 3. ”A study by the British scientific journal The Lancet, a weekly peer-reviewed general medical journal, predicts that the number of martyrs killed during the Israeli war on the Gaza Strip, both directly and indirectly, will exceed 186,000.”

  https://english.almayadeen.net/news/politics/the-lancet-estimates–israel–killed-up-to-186-000-palestini

  Den eller de som raserar denna folkmördar regim gör mänskligheten en utomordentlig tjänst!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here