Nordiska länder utvidgar Astra Zeneca-vaccinering, medan Sputnik V tar sig in på andra håll

4
1680
Bild Euronews

Denna artikel 29/3 av Ron Ridenour den 29 mars 2021 i Strategic Culture: Nordic Countries Extend Astra Zeneca Vaccine Suspension, While Sputnik V Makes Inroads Elsewhere har översatts av Rolf Nilsson. Ron Ridenour är en pensionerad journalist och författare till drygt tio böcker, däribland ”“The Russian Peace Threat: Pentagon on Alert”.

Rolf bidrar också med en sammanfattning av den ganska långa artikeln. Själv har jag vaccinerats i onsdags, och det blev Astra-Zeneca-vaccinet (ingen valfrihet).

Rolf Nilsson

Sammanfattning av Rolf Nilsson
Nedanstående artikel tar dels upp de allvarliga biverkningar som har rapporterats efter vaccinering med AZ, dels hur man EMA och EU nonchalerar det Ryska Sputnik V vaccinet och fördröjer ett godkännande.
Bl.a. Danmarks politik redovisas, där man är rädd om folkets tillit och fortsätter att pausa vaccinering med AZ tills mer klarhet har vunnits. Till skillnad från bl.a. Sverige, där man kommer att använda det för äldre. Författaren tar också upp hur EU och EMA behandlar det ryska Sputnik-vaccinet
Det ryska vaccinet lämnade in ansökan för godkännande redan den 20 januari och där inledde man inte granskningen förrän den 4 mars. Detta till skillnad från vaccinet från J&J, som lämnades in för granskning den 15 februari och som godkändes redan den 11 mars. Ridenour tar också upp J&J:s rättsliga förflutna, med stora skadestånd och stämningar i historiken.

En del EU-länder har köpt in vaccin också från Ryssland och Kina, vilket också Sverige kunde gjort, med hänvisning till nödläge. Vad jag vet har inga allvarliga biverkningar redovisats för varken Sputnik eller de kinesiska vaccinerna vilket borde tala för inköp av dem också, även om det totala antalet dödsfall inte är så stort utifrån antalet vaccinerade.

Det verkar tämligen tydligt att EU inte vill släppa in varken Ryssland eller Kina på vaccinmarknaden, trots lika bra eller bättre vacciner, vilket är att politisera vår hälso- och sjukvård och sätta USA:s politiska intressen före medborgarnas bästa.


Nordiska länder utvidgar Astra Zeneca-vaccinering, medan Sputnik V tar sig in på andra håll

En viral pandemi kan inte bekämpas genom att utöva sträng nationalism, genom att utmåla Ryssland eller Kina till skurkar som vi alla måste frukta.

Efter två veckors uppskjuten användning av AstraZeneca (AZ) -vaccinet på grund av ovanliga blodproppar och vissa dödsfall, kanske kopplade till vaccinet, förlängde Danmarks hälsovårdsmyndigheter pausningen med ytterligare tre veckor. Norge och Sverige, (som tillsammans med England tillverkar AZ-vaccinet), följde efter. Fyra norrmän och två danskar har dött av blodproppar i hjärnan strax efter vaccinationen.

Vid sin presskonferens den 25 mars sa Tanja Erichsen, talesperson för läkemedelsverket i Danmark, att det var nödvändigt att fortsätta utvärdera en möjlig koppling mellan vaccinet och flera dussintals vaccinerade personer som utvecklat blodproppar med vissa dödsfall.

”Vi hävdar att AstraZeneca är säkert och effektivt … [Det kan dock inte uteslutas att det finns ett samband mellan vaccinerna och de mycket sällsynta blodproppsfallen”, sade Erichsen.

Hälsovårdsdirektören Soeren Brostroem sa, ”Vi är fortfarande oroade” över möjliga kopplingar mellan vaccinet och många allvarliga biverkningar. Han tillade att även om Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) tillsynsmyndigheter har godkänt vaccinet för användning, undersöker myndigheten fortfarande uppgifterna. EMA har dock inte rekommenderat någon suspension.

Danmarks regering tillkännagav den 11 mars, exakt ett år från den första lockdown-perioden, att användningen av AstraZeneca-vaccinet tillfälligt avbryts.

Sydafrika var först med att avbryta AZ-vaccinet den 8 februari, eftersom försöket med ”cirka 2000 personer fann en så låg effekt mot mild och måttlig sjukdom, under 25%, att den inte skulle uppfylla minimala internationella standarder för akut användning . Men forskare hoppas att det fortfarande kan förhindra svår sjukdom och död … ”

När Danmark först avbröt sin användning under två veckor, följde Norge, Island, Lettland, Estland, Litauen, Luxemburg, Italien efter. Vissa avbröt användningar av vissa batcher, men inte alla AZ-doser.

De länder som producerar AZ-vaccin, England och Sverige, upphävde inte användningen. Efter några dagar anslöt sig dock Sverige. När detta skrivs använder de flesta av de länder som har avbrutit AZ det igen, eftersom EMA fortfarande hävdar att det är säkert. Sverige återupptog användning av AZ den 25 mars, men endast för äldre över 65 år, med tanke på att allvarliga biverkningar inte har uppstått hos äldre. Finland och Island har intagit samma ståndpunkt medan Norge har följt Danmarks förlängning i ytterligare tre veckor.

Sedan det danska stoppet av användning har 2000 rapporter om biverkningar gjorts. Hälsoarbetare kommer att använda dessa tre veckor för att utforska orsaker.

”Många kanske undrar om vi är för försiktiga. Du kan säga att … vi har lagt till försiktighetsprinciper, eftersom det danska folket litar på sitt hälso- och sjukvårdssystem och vi måste leva upp till deras förtroende”, säger hälsovårdsdirektör Soeren Brostroem. ”Vi är fortfarande oroade” över möjliga kopplingar mellan vaccinet och många allvarliga biverkningar. Han tillade att även om Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) tillsynsmyndigheter har godkänt vaccinet för användning, undersöker myndigheten fortfarande uppgifter. EMA har dock inte rekommenderat någon suspension.

Alla som vill vaccineras, inklusive cirka 140 000 danskar som har tagit den första dosen AstraZeneca, kommer att få ett nytt vaccin om de vill, även om AZ tas i bruk igen. Om AZ inte uppfyller hälsosäkerhetskraven kan tidsplanen för att slutföra vaccinering av alla som önskar skjuta upp den, med två till fyra veckor. Datumet för slutförandet vid denna tidpunkt är den 25 juli.

De flesta av de 16% av danskarna som har fått en eller båda doserna av vacciner har tagit Pfizer eller Moderna. För närvarande finns det cirka en miljon AZ-doser lagrade i kylskåp.

Från och med den 16 mars sa AstraZeneca att det hade förekommit 37 fall av blodproppar relaterade till vaccinet – ” 15 av alla dessa fall har diagnostiserats som djup ventrombos, medan det hittills har funnits 22 fall av lungemboli”.

Vid den tiden hade cirka 20 miljoner européer, majoriteten engelsmän, fått en eller två doser av vaccinet. Det har rapporterats att minst sju personer som tagit AZ-vaccinet, har dött inom en tvåveckorsperiod efter injektionen.

EMA godkände AstraZeneca Covid-19-vaccin för förebyggande av koronavirussjukdom den 29 januari 2021. ”Detta är ett säkert och effektivt vaccin. Dess fördelar med att skydda människor från COVID-19, med tillhörande risker för dödsfall och sjukhusvård, uppväger de möjliga riskerna, säger Emer Cooke, EMA: s verkställande direktör, vid en presskonferens den 18 mars.

Redaktör Romelsjö. Märkligt påstående att ”Detta är ett säkert och effektivt vaccin. Dess fördelar med att skydda människor från COVID-19, med tillhörande risker för dödsfall och sjukhusvård, uppväger de möjliga riskerna. Har skribenten missuppfattat?

EMA: s nya undersökning avslöjade några ”sällsynta och ovanliga men mycket allvarliga koagulerings-störningar” som kommittén undersöker närmare, sade Cooke. Dessa inkluderar tillstånd såsom disseminerad intravaskulär koagulation (DIC), där blodproppar bildas omfattande i hela kroppen, och cerebral venös trombos (CVT), en sällsynt form av stroke.

EMA tog bara några dagar att dra slutsatsen att AZ är tillräckligt säkert, men myndigheten har fortfarande inte avslutat sin utvärdering av Sputnik V-vaccinet, för vilket Ryssland skickade in data för godkännande den 20 januari. EMA inledde en preliminär ”rullande granskning” i mars 4.

Medan AZ testades med 60-62% effektivitet rapporterade The Lancet den 20 februari att Sputnik V är säkert och effekten till 91,6%.

Bild i The Indicter.

Jag frågade EMA:s pressansvariga i Amsterdam varför det tar så lång tid för Sputnik V att godkännas och vad de tänker om att USA inte använder det. En medicinsk medarbetare (som inte ville bli citerad) svarade att EMA ”inte spekulerar i överväganden från amerikanska FDA angående godkännande av AstraZeneca COVID-19-vaccinet.”

När det gäller Sputnik V skrev EMA: s pressansvariga att ”EMA utvärderar vaccinets överensstämmelse med de vanliga EU-standarderna för effekt, säkerhet och kvalitet. EMA utvärderar data när de blir tillgängliga för att avgöra om fördelarna uppväger riskerna. Den rullande granskningen fortsätter tills tillräckligt med bevis finns tillgängliga för en formell ansökan om godkännande för försäljning. ”

Det tog inte lång tid för EU att godkänna ett vaccin av (Johnson & Johnson), vilket man gjorde den 11 mars. J&J ansökte den 15 februari.

”Europeiska unionen godkände engångsdosen av Johnson & Johnsons [J&J] coronavirusvaccin på torsdagen, det fjärde vaccinet att att få grönt ljus inom EU:s 27 nationer.”

”Mer säkra och effektiva vacciner kommer på marknaden”, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i en tweet.”

”Hur kan det vara att ett läkemedels- och hushålls-hälso-produktföretag, utan tidigare erfarenhet inom vaccinutveckling, kan utveckla och skynda sig att marknadsföra sitt första vaccin mot en virusstam som identifierades för bara 14 månader sedan?” skrev Children’s Health Defense dagen efter EMA-godkännande av J & J-vaccinet.

”En granskning av J&J: s brottsförteckning under de senaste tre decennierna ger en hemsk och motsatt bild som borde få oss att ifrågasätta företagets påståenden om dess COVID-19-vaccin, med tanke på den lukrativa marknad som pandemin har skapat för de mest aggressiva medicinska företagen.”

”I likhet med sina lika stora konkurrenter Glaxo, Merck och Pfizer har J&J också varit tvungna att betala ut miljarder dollar under årtiondena för uppgörelser som aldrig gått till domstol, och för kriminell verksamhet. Medan läkemedelsjätten får applåder från huvudströms-medier för lansering av och tillstånd för nödanvändning för sitt COVID-19-vaccin, inledde Brasiliens åklagarmyndighet en utredning om J&J:s antitrustverksamhet enligt Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) för ”eventuella felaktiga betalningar” inom sin medicintekniska industri. ”

En snabb genomgång av hur mycket J&J-pengar som har dömts ut i böter i stället för fängelsestraff och i ersättning till kunder för felaktiga produkter under de senaste tre decennierna visar att summan uppgår till cirka 30 miljarder dollar. En ledande anställd fick ett års fängelse för korruption.

Ny forskning pekar på kopplingen mellan AstraZeneca-vaccin och blodproppar hos unga människor

Vaccine deaths.com är en faktabaserad webbplats för offentlig utbildning som publiceras av Vaccine Deaths Features.LLC. Nyhetsredaktörerna skrev den 23 mars: ”Forskare vid Greifswald-undervisningssjukhuset i norra Tyskland sa på fredagen att de har upptäckt hur Astra Zeneca-vaccinet kan orsaka blodproppar som kan leda till sällsynt trombos i hjärnan, rapporterade den offentliga radiostationen Norddeutscher Rundfunk.”

Greinachers team analyserade 13 fall av cerebrala blodproppar i Tyskland. Tolv var kvinnor, nästan alla under 55 år. ”Hos fyra av de 12 patienterna kunde teamet isolera och identifiera de specifika antikroppar som provocerade immunreaktionen som ledde till hjärnblodproppar.”

Medan forskare studerar fall i Tyskland undersöker ett team vid Oslo universitetssjukhus tre fall av blodproppar efter vaccinering i Norge, vilka inträffade hos vårdpersonal under 50 år. Överläkare Pål Andre Holme sa att de sannolikt hade identifierat antikroppar som utlöstes av vaccinet som orsakade en överreaktion av immunsystemet, vilket ledde till blodproppar.

”Vår teori är att detta är ett starkt immunsvar som troligen kommer efter vaccinet,” sade Holme. ”Det finns inget annat än vaccinet som kan förklara detta immunsvar.” Detta är samma teori som Greinacher och hans kollegor har lagt fram i Tyskland.

Vissa amerikanska vaccinexperter är fortfarande försiktiga med antikroppsteorin och säger, enligt Reuters, att hög publicitet runt sådana händelser kan orsaka att fler kliniker än normalt rapporterar in tillståndet, vilket gör att det verkar relaterat till vaccinet,.

”De amerikanska experterna ifrågasätter också varför sådana händelser bara skulle inträffa i högre grad med AstraZeneca-vaccinet och inte med vaccinerna från Pfizer Inc. och BioNTech SE, Moderna Inc, Johnson & Johnson och Rysslands Sputnik V-vaccin – som alla är avsedda att producera antikroppar riktade mot ”spik”-delen av coronaviruset, som den använder för att komma in i celler,” skrev Reuters, 20 mars.

Nästa dag rapporterade italienska åklagare att de inledde en utredning för ”dråp” efter en musiklärares död, en dag efter att ha fått sin dos av vaccinet mot Oxford-AstraZeneca Wuhan coronavirus (COVID-19).

Stoppar EMA och Danmark Rysslands Sputnik V på amerikansk order?

USA och några allierade är ”engagerade i ansträngningar att baktala det ryska Sputnik V-vaccinet och att främja de dyrare mRNA-vacciner som produceras av ’västerländska’ företag.”

US Department of Health and Human Services, Office of Global Affairs, ”använde diplomatiska förbindelser i Amerika-regionen för att dämpa insatser från stater, inklusive Kuba, Venezuela och Ryssland … avskräcker länder i regionen från att ta emot hjälp från dessa illasinnade stater. . Exemplen innefattar att använda OGA: s Health Attaché-kontor för att övertala Brasilien att avvisa det ryska COVID-19-vaccinet och att erbjuda tekniskt bistånd från CDC, i stället för att Panama accepterar ett erbjudande från kubanska läkare. ”

USA:s ”Health and Human Services” skrev ovanstående stycke på sidan 47 i sin årsredovisning för 2020.

Ryssland diskriminerar inte vem som får köpa dess vacciner. Faktum är att investeraren och producenten erbjuder alla länder att köpa en licens för sitt Sputnik V, vilket de kan producera i sitt eget land. Ryssland har också donerat två miljoner doser till palestinier i Gaza.

Sputnik V är baserat på en säker och testad humanplattform för adenovirus. Att använda två olika humana adenovirala vektorer är ett unikt tillvägagångssätt som ökar immunsvaret och ger långvarig immunitet. Det behöver inte frysas för lagring. Det kostar $ 10 per dos. Pfizer och Moderna kostar två till tre gånger tre gånger mer och behöver frysas. AZ har fördelen med enkel kylning och kostar mindre än de andra vaccinerna.

”Den 18 januari 2021 inleddes massvaccination av medborgarna i Ryssland … det första landet i världen där tre av dess egna vacciner är registrerade och används,” rapporterade den ryska ambassaden i Köpenhamn.

”Dessutom skyddar vaccinet 100% mot måttliga eller svåra former av sjukdomen. Hittills har vaccinet redan registrerats i 50 länder … Den ryska direktinvesteringsfonden, som främjar vaccinet, har ansökt om registrering av Sputnik V i EU.

”Vaccination genomförs i alla 85 regioner i [Ryssland]. Över fyra tusen vaccinationsställen har öppnats … minst 45% av ryssarna över 60 år vaccinerades ”[början av mars].

”Chefen för Europeiska byrån för Världshälsoorganisationen (WHO), Hans Kluge, har välkomnat resultaten från den tredje fasen av klinisk undersökning av ’Sputnik V’.”

”Det finns inga starka allergiska reaktioner orsakade av Sputnik V.”

Danmarks premiärminister Mette Frederiksen sa till DR [Denmark Public Broadcasting company], 25 februari, att coronaviruset kan vara i upp till ett decennium. Danmark, sade hon, är ”beroende av att AstraZeneca, Pfizer och Moderna levererar enligt överenskommelse … Det är problematiskt att amerikanerna, britterna och israelerna har vaccinerat fler människor.”

Varför reste Frederiksen sedan till Israel istället för att resa till eller ringa Moskva för direkt hjälp? Israel producerar inte vacciner, men Frederiksen återvände från Israel och säger att det kan finnas en möjlighet att starta en produktion av vacciner i samarbete mellan den sionistiska staten, Österrike och Danmark någon gång i framtiden.

I Danmark (och i allmänhet i EU) har Sputnik V ignorerats eller baktalats. Jag har bevakat var och en av ett dussin nyhetskonferenser under denna långa period, liksom ett särskilt program för nyhetsanalys, och inte en enda gång har någon journalist, talesman för hälsovårdsbyråer eller regeringsledare, inklusive premiärministern, ens nämnt Sputnik V.

Ironiskt nog är den ungerska högerregeringen det första europeiska landet som brutit leden och köpt Sputnik V. Ungern använder också Kinas Sinopharm, liksom de tre västproducerade vaccinerna. Två andra, tidigare östeuropeiska länder, gör detsamma, Slovakien och Republika Srpska (Bosnien och Hercegovinas enhet). I skrivande stund köper 55 nationer Rysslands Sputnik-vaccin, och fyra av de tyngre nationerna (Italien, Frankrike, Spanien och till och med Tyskland) diskuterar avtal med den ryska producenten.

Tysklands chef för vaccinationsprogrammet, Thomas Meretens, berömde Sputnik V, trots att EU-kommissionens president, Tysklands tidigare försvarsminister, Ursula von der Leyen, hårt kritiserar Sputnik V.

Den 14 mars berättade Mertens för Rheinische Post: ”Ryska forskare har stor erfarenhet av vacciner. Sputnik V är en mycket smart konstruktion. Som med AstraZeneca talar vi om ett virusvektorvaccin som är baserat på ett adenovirus. Men till skillnad från AstraZeneca använder den två olika virala vektorer för den första och andra dosen. Det är väldigt smart, för på så sätt kan du förhindra en eventuell förlust av effekt som kan uppstå genom immunsvaret mot vektorn.”

Den 11 mars, sa den ryske Presidenten, Vladimir Putin, att Covid-19-vaccinproducenterna kämpar om den globala vaccinmarknaden.” Vi ser hur konkurrenter beter sig på den globala vaccinmarknaden, som värderas till 100 miljarder dollar. De kommer, säljer en liten sats av sitt vaccin med rabatt, på villkor att vidare inköp bara kommer att göras från denna producent,” sade president Putin. Vissa producenter konkurrerar orättvist, säljer en liten sats vacciner till ett lägre pris under förutsättning att de får bli exklusiv leverantör”, fortsatte Putin.

Strategic-Culture Foundation uppgav i en ledare den 12 mars: ”Ju längre fördröjning med att vaccinera den europeiska befolkningen, desto större är risken för att nya varianter dyker upp, och alltså en längre fördröjning i att återföra samhällen till pre-pandemisk normalitet. Befolkningen blir otålig över långvariga nedstängningar. Ekonomier och försörjning har förstörts av pandemin. Miljontals jobb har gått förlorade.”

En viral pandemi har ingen ideologi. Den kan inte fås att ge vika genom att utöva sträng nationalism, genom att göra Ryssland eller Kina till skurkarna som vi alla måste frukta och försöka att med alla medel försöka välta. Den russofobi som utövas av U.S. och dess allierade är kontraproduktiv och kommer att slå tillbaka på oss alla.

Relaterat.

Hur NATO-alliansen bekämpar Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates, men dolt av Financial Times.
Många EU-länder – men inte Sverige- stoppar AstraZenecas Corona-vaccin. 50 länder, men ej EU använder Sputnik V. Politiska påtryckningar? Senare omvända världen?
Bryter Kuba de stora läkemedelsföretagens dominans då det gäller vaccin?
Om vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Varför är svenske samordnaren skeptisk?
USA sätter in sanktioner mot ryska forskningsinstitut som utvecklade vaccin mot Covid-19
Vem styr den globala vaccinmarknaden?

Föregående artikelEU har inte Europas löntagares bästa för ögonen- en minoritet i Sveriges riksdag bryter mot regeringsformen!
Nästa artikelTankesmedjan NISP i USA aktör i kampanjen för att misskreditera Kina, kan ha potentiella länkar till terrorism
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

4 KOMMENTARER

  1. Är det fortfarande första april?
    Grattis till er som vaccinerar er med AstraSenecas vaccin. Ni riskerar inte bara hälsan, utan berikar också Wallenbergarna, storägare i läkemedelföretaget.
    En win-win-situation?

  2. Varför påstås det i artikeln att EMA skulle fördröja godkännandet av Sputnik V. Alla vaccin måste gå igenom samma process. Ansökan för Spunik V lämnades in i början av mars trots att Ryssland godkände det i april förra året.

    • En jämförelse sker med kortare handläggningtstiden för nya j & J-vaccinet medan betydlit mer beprövade Sputnik V har längre handläggningstid.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here