”Varför ska Sverige sätta USA:s intressen före våra egna?”

3
204


Detta är utdrag ur en artikel 14 maj på DN Kultur av författaren och översättaren Gun-Britt Sundström och Karin Englund, tidigare chef för Arbetarrörelsens arkiv. https://www.dn.se/kultur/varfor-ska-sverige-satta-usas-intressen-fore-vara-egna/

I en intervju i Sveriges Radio på måndagen uteslöt Ulf Kristersson inte placering av amerikanska kärnvapen på svensk mark. Det är oroande att DCA-avtalet jäktas till behandling i Sveriges riksdag.

En besynnerlig tystnad har länge omgett avtalet om militärt samarbete med USA, Defence cooperation agreement. Statsministern framställer det som en odramatisk följd av Natoanslutningen, trots att det kan leda till mer genomgripande förändringar i Sverige än vårt Natomedlemskap. Regeringen underlättar inte diskussion av avtalets utformning. Då propositionen lämnades till riksdagen den 8 maj tycks man inte ha kallat till presskonferens. På eftermiddagen före långhelgen sändes ett kort pressmeddelande ut om saken.

Av 32 Nato-medlemmar är det bara nio som har ett motsvarande avtal. … Men vilka fördelar eller garantier får Sverige? Det framgår inte av avtalet, utöver inledningens förhoppning om ”att amerikanska styrkors närvaro bidrar till att stärka Sveriges och regionens säkerhet och stabilitet”. Förutsattes inte Natomedlemskapet ha en sådan skyddande effekt, varför behövs ett separat avtal med USA?

Sveriges avtal skiljer sig från övriga nordiska länders. I de norska och danska avtalen har den första paragrafen ett tillägg om att avtalet inte ändrar ländernas policy när det gäller lagring av kärnvapen på deras territorium. I det norska avtalet finns dessutom ett förbehåll om att stationering av utländsk trupp på norskt territorium måste följa norsk policy.

Med baser i Sverige skulle USA kunna anfalla ett tredje land från svenskt territorium utan att Sverige har någon konflikt med det landet. Därmed skulle Sverige ofrivilligt kunna dras in i krig.

Men var finns garantierna mot att USA utnyttjar Sverige som bas för angrepp på tredje land? USA:s utrikespolitik är förutsebar åtminstone däri att den alltid prioriterar vad USA ser som sina egna intressen. Vem ska sätta svenska intressen främst om inte Sveriges riksdag och regering?

I avtalets näst sista paragraf slås det fast att sådana frågor (om tolkningen eller tillämpningen av avtalet ) inte får ”hänskjutas till nationella domstolar, till internationella domstolar, tribunaler eller liknande organ eller till någon annan tredje part för avgörande”. Har denna text dikterats av USA utan något ifrågasättande från svensk sida?

Institutet för mänskliga rättigheter anser att det saknas underlag i promemorian för att ta ställning till om förslaget är förenligt med våra grundlagar och med folkrättsligt bindande förpliktelser

Många remissinstanser har avstått från att ha synpunkter på avtalet.  Kommuner pekar på de stora kostnader som avtalet kan medföra och att frågan om finansiering måste redas ut. Remissinstanser som ansvarar för samhällsplanering och infrastruktur menar också att oklarheterna är många.

I Danmark säger man att det kan ta ett år innan deras avtal är godkänt och klart. I Sverige ska riksdagen fatta beslut redan i början av juni. Varför ges inte mer tid för beredning och debatt, med hänsyn till alla komplikationer och kostnader som remissinstanserna har pekat på? Om avtalet inte tål att synas i sömmarna är det väl ingen klok strategi att hetsa igenom det?
_________________________________________________________
Red: Nedan länkar till några andra artiklar om DCA, som publicerats på Globalpolitics.se
Björn Backengård: Remissvar till DCA
Viktigt och klargörande remissyttrande över DCA-avtalet med USA från Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
INTERNATIONELLTDemokratiFNimperialismkärnvapenkrigNatoUSA Remissvar: Stoppa DCA!
Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga!
Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete.
Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november
Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!”
Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag”
Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet.

Föregående artikelVad vill USA med sitt begränsande vapenembargo mot Israel?
Nästa artikelVill USA upprätta ett sanningsministerium?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

  1. DCA-avtalet och NATO anslutningen har skett genom icke demokratisk statskupp, utförd av svenska politiker, som har sålt sin själ till främmande makt.
    Må Gud bevara svenska folket.
    När folket inte har vett att stå upp för sig själv.

  2. Jag har funderat länge på detta och med mitt lilla, begränsade intellekt kan jag bara komma till slutsatsen att den svenska regeringen består av CIA-agenter.

    • Förr hade vi bara Kalle Bildt som styrdes av CIA (som man kände till) numera verkar hela politiska systemet vara styrt från Washington och ingen kritik får riktas åt det hållet oavsett magnituden på brotten de står bakom.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here