Vet Jämställdhetsmyndigheten inte vilket samhällssystem Ryssland har?

11
764

Källa: https://www.synapze.se/2024/02/19/ett-icke-svar-pa-mina-fragor-om-hur-jamstalldhetsmyndigheten-definierat-rysslands-samhallssystem/.
Orionaltitel: Ett icke-svar på frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem

RLäs gärna övriga artiklar i denna fråga som jag publicerat! Se under ”Relaterat”

Lars Drake

_______________________________

Ett icke-svar på mina (Lars Drakes) frågor om hur Jämställdhetsmyndigheten definierat Rysslands samhällssystem.
Min första reaktion när jag läste svaret från chefsjuristen på Jämställdhetsmyndigheten var att detta måste vara ett misslyckat skämt. Men det var nog värre än så. Det var nog allvarligt menat.

Jag hade skrivit ett öppet brev till myndigheten redan den 7/1 2024 och bl.a. ställt några frågor angående myndighetens beställning av en utredning om Kvinnor för Fred och Sveriges Fredsråd.

” En fras som upprepades fyra gånger i uppdragets korta text var ” … diktaturer, särskilt Ryssland … ”. Detta är så centralt i uppdraget att myndigheten borde ha ett underlag som visar att den formuleringen står på stabil grund. Vilket stöd, i en eller flera seriösa vetenskapliga studier, alternativt beslut av Regering eller Riksdag som fastställt sin syn att Ryssland är en diktatur, kan myndigheten hänvisa till?

Democracy index, som hanteras av den västvänliga tidskriften The Economist, klassar Ryssland som en auktoritär regim.
Man kan utgå ifrån att klassningen av flera länder som är i konflikt med främst USA klassas mer negativt än om klassningen hade gjorts av en grupp med representanter från flera av FN:s medlemsländer. Utrikespolitiska Institutet (UI), som också har en västvänlig utgångspunkt i sina analyser, talar om stora demokratiska brister i Ryssland, men har den organisationen klassat Ryssland som en diktatur? Har Regering eller Riksdag i något politiskt dokument definierat Ryssland som en diktatur – eller är det bara Jämställdhetsmyndigheten som använder denna beteckning? ”

Efter fyra upprepningar och tre mailsvar som inte alls besvarade mina frågor fick jag ytterligare ett icke-svar från myndighetens chefsjurist.

” Hej,

Myndigheten har inte gjort något eget ställningstagande eller författat en ståndpunkt gällande Ryssland. Det myndigheten hade att ta ställning till var om den aktuella organisationen uppfyllde demokrativillkoren i tillämplig förordning, vilket bland annat föranledde utredningsåtgärden att beställa en granskningsrapport av ett konsultbolag.

Som tidigare meddelats var den avgörande frågan för beslutet i detta ärende huruvida organisationen kan anses uppfylla kravet på att dess verksamhet inte får strida mot demokratins idéer. Hur myndigheten resonerar kring detta i relation till Rysslands agerande framgår av beslutet, som tidigare tillsänts dig.

Med vänlig hälsning,

Anna Tingbäck

Red:
Hon är chefsjurist

Denna formulering haltar betydligt: ” Myndigheten har inte gjort något eget ställningstagande eller författat en ståndpunkt gällande Ryssland. “

Jag har inte påstått att myndigheten i sitt beslut om att återkalla den utbetalning som gjordes våren 2023 tagit ställning till vilken beteckning som bör användas för att beskriva Ryssland. Jag har däremot ifrågasatt vilken grund myndigheten har för sin klassning av Ryssland som en diktatur – vilket gjordes i en beställning av en utredning till Afactor AB, dvs i ett offentligt dokument. Jag anser att myndigheten borde besvara frågor om vad de grundar denna klassning av Ryssland på. Inget svar ens efter flera påstötningar.

Det är uppenbart att myndighetens representanter undviker frågan som borde vara lätt att svara på. Varför?

Jag vet inte vad som snurrat runt i huvudet på de tjänstemän som skrivit detta eller den/de chefer som godkänt formuleringarna, men de kan knappast ha tänkt så djupt eftersom myndigheten nu vägrar att svara på vad det grundar sig på. Det verkar som om myndigheten vill dölja sin ogrundade formulering och hoppas att andra glömmer.

Syftet med den beställda utredningen var att granska KFF:s och SFR:s eventuella brott mot demokrativillkoret och Jämställdhetsmyndigheten hade fått uppgift om att personer inom KFF och SFR påstods ha uttalat sig positivt om Ryssland. Skribenterna trodde nog att en beskrivning av Ryssland som en diktatur skulle underlätta för utredarna att få fram bekräftelse och därmed en grund för önskat eller avsett beslut. Nu fallerade det och myndigheten satsade helt på att peka på förekomst av åsikter som påstås avvika från beslut i FN. (det tas upp i mitt föregående inlägg på Synapze: Öppet brev … )

Varför inte öppet deklarera att Jämställdhetsmyndigheten saknar grund för sin beskrivning av Ryssland som en diktatur?

Red: I den utrikespolitiska deklarationen förra veckan beskrivs Ryssland som auktoritärt. Kommentarer till Utrikespolitiska deklarationen 2024 – Stöd till
politiken i världens ledare i folkrättsstridiga krig och statskupper mot demokratier – USA

Utrikespolitiska deklarationen 2024.

Relaterat
”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. Statlig rapport – Farlig för yttrandefrihet och demokrati?. Första artikeln
”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. Kritik till Jämställdhetsmyndigheten.
Svar på kritiken av Anders Romelsjö i statliga rapporten ”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”.

Vem har mest demokratiska val – Ryssland eller USA, där 25 % av vuxna saknar rösträtt ?
Om demokrati i USA, Ryssland och Sverige. Vet Radions ”Konflikt” vad demokrati är?

Föregående artikelIsrael följer folkmordslinjen – beskjuter UNRWAs hjälpsändningar
Nästa artikel15 av Natos många löften till Sovjetunionens ledare Gorbatjov 1989-91 (som man brutit mot)

11 KOMMENTARER

 1. Det ingår inte i Jämställdmyndighetens uppdrag att ta ställning till och beteckna stater som diktaturer. Man har således överskridit sina befogenheter och med detta skadat verksamheter man har uppdrag att hjälpa. Ansvarig chefsjurist bör därför avskedas och jämställdhetsministern avgå!

 2. Men herregud gå till närmaste universitet gå till statsvetenskapliga institutionen och håll en omröstning. Ryssland är inte en demokrati hur mycket ni än vill låtsas om det.

  • Julian Assange sitter fängslad med trumped up charges i lill-Britannien, inte i Ryssland. Du kan hålla en omröstning på närmaste statsvetenskapliga institutionen om det också, Jonass

  • Sverige har inte officiellt tagit ställning till om Ryssland är en diktatur eller demokrati. Du kan tycka vad du vill, men ett ministerium kan och får inte uttala sig godtyckligt.

 3. Jonas;
  Man håller inte en omröstning om vad som är en demokrati, man följer ett schema precis som psykiatriska diagnoser. Eftersom Sverige inte folkomröstat om NATO och eftersom man struntar i att det utgör ett brott mot grundlagen är inte Sverige en demokrati. Om det bara handlar om att ha ett parlament med flera partier och hålla regelbundna val med valhemlighet är ju Ryssland lika mycket demokrati. Kritisera rättsväsende kan man göra, men svenskt rättsväsende har bidragit till att Assange sitter där han sitter och Brittiskt rättsväsende håller honom fängslad och är på väg att utvisa honom. Må den som är utan skuld kasta första stenen!
  85% av svenska folket lär uppleva attde inte har något inflytande alls. Är det demokrati? 90 % av kineserna har den upplevelsen och är nöjda med sin regering, liksom ryssarna med Putin. Är det demokrati?

  • Demokratiutredningen ledd av liberalen Olle Wästberg rapporterade 2015 att 85 % av väljare i Sverige ansåg att de inte hade inflytande mellan valen. Därefter 2016, beslöt riksdagen att ingå Värdlandsavtalet medan en majoritet i alla partier var emot detta enligt en opinionsundersökning månaderna innan. SedanbBeslutet söka medlemskap i Nato utan tillräcklig tid för information och debatt, med felaktig information. I strid med grundlagen enlig domaren Öberg i Europadomstolen, i artikel i DN Debatt. DCA-avtalet som innebär än större risk och ingrepp i Sveriges suveränitet – än värre behandling.
   Allt behandlat här på GP. Läs t.ex.https://www.globalpolitics.se/sveriges-regering-och-riksdag-stodjer-inte-demokratin-i-venezuela-heller/

 4. Ryssland är ingen diktatur.
  Det är bara ett beskyllande skamgrepp Sverige använder mot Ryssland därför Sverige själv inte längre är någon självständig och självbestämmande nation.
  Tveksamt om Sverige ens längre är en nation.
  Sverige som egen kulturell nation har våra politiker i årtionden gjort allt för att radera ut.
  Istället heter det från våra lokala (under-)ledares håll att Sverige skall vara en del av ”Omvärlden”.
  Vilket jag skulle vilja ändra till Västvärlden för det är det saken handlar om.
  Att det ”Alliansfria” landet tar en absolut ensidig ställning vilket i sig är ett paradigmskifte som demokratin, det vill säga Borgaren enväldigt har bestämt.

  Ryssland däremot är en självständig och självgående nation som inget annat land bestämmer över.
  Ryssland är också en demokrati med eget parlament som kallas Statsduman.
  Дума (Duma) kan förknippas med att tänka.
  I Duman är alltså där de ryska politikernas tankar samlas för att enas om något.
  Den Ryska Duman innehåller flera partier vilket visar att Ryssland är en demokrati.
  Regeringspartiet Enade Ryssland är dock i Duman väldigt dominerande.
  Varför kan man undra men traditionen i Ryssland är ett dominerande parti i Duman.
  Det är också en rättighet för Ryssland som självständig nation.
  För övrigt i Duman finns blandade partier som Kommunister, Socialdemokrater, Liberaler samt ett litet socialist-nationalistiskt parti som kallas ”Rodina”.
  Likt andra federalistiska republiker ledes Ryssland av en President och som vi alla vet heter Vladimir Putin (för att stava i svenska).

  För mig är Vladimir Putin helt unik.
  Som världens mesta president.
  Ingen annan president i den här Världen slår det rekordet.

 5. Sveriges nuvarande regering och riksdag tänker skriva avtal med krigsorganisationen NATO och med USA som strider med Sveriges konstitution. Enligt konstitutionen styrs Sverige av svenska folket. Redan förra regeringen bröt mot detta genom att utan mandat ansöka om medlemskap i NATO.
  Är Sverige en demokrati?
  Jonas: Kasta inte sten i glashus!

 6. Lars drake och andra med juridiska kunskaper. Detta är ett Typiskt fall för JO och eller JK: I värsta fall går att anmäla till Tingsrätt!

 7. Jag läser idag på SVT Public Service att korruptionen fortsätter skena iväg hos i Sverige som tidigare varit förskonade och betraktats av omvärlden som en slags ”hederlighetens och rättvisans land”.

  Ryssland beskylls ofta av människor i Sverige som ett korrupt land med en sjuk statsapparat.
  Jag tror att korruption finns i Ryssland men där oftast handlar om pengar.
  Samma sak i Ukraina. Alla pengar som nu Västvärlden där skyfflat in.
  Vart exakt har de tagit vägen?
  Västvärldens ledare vet nog, men det tagits med i beräkningarna.

  Korruptionen i Sverige är värre där korruptionen istället handlar om förtroende och att ha pålitliga myndigheter.
  Frågan är vad som händer när folk upptäcker att myndigheterna inte alltid går att lita på.
  Kommer då förtroendet för demokratin att öka eller minska?

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraftig-okning-av-misstankta-fall-av-infiltration-inom-kriminalvarden

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here