Rätt eller fel linje i klimatkampen?

31
2745
Bild Pixabay.
Ingress:  Denna artikel av Selina Dowd handlar inte bara om ”School Strike 4 Climate Australia” utan reser den centrala frågan om vilken linje som är den rätta för för klimatrörelsen med utgångspunkt för rörelsen ”School Strike 4 Climate Australia”. Artikeln har hittats och översatts av en dam på västkusten.

Klimatrörelsen bland vuxna får anses vara mycket svag med avseende på frågans vikt tycker jag. Finns det någon linje mellan SS4C:s och att tydligt förbinda arbetet mot klimatförsämringar med kampen mot kapitalism? Är inte Greta Thunbergs och andras linje med vetenskapligt väl underbyggda ”radikala” krav i själva verket antikapitalistisk?


Skolstrejk för klimatet (SS4C) Australien

”När klimatstrejkare tillbakavisar tal om politik, stöder de status quo.”

”Bara så att vi står på samma sida-SS4C stöder inte socialism, kapitalism, eller någon politisk ideologi, vi vill bara att ledare ska lyssna på klimatforskarna och vidta konkreta åtgärder, det är allt. Klimaträttvisa handlar inte om politik -politiker sysslar med politik.”

Trots att forskarna i årtionden har kommit med allvarliga varningar om att vi måste begränsa utsläppen av växthusgaser, för att undvika en katastrofal global uppvärmning, befinner vi oss idag i en värre situation än någonsin tidigare. Under 2019 nådde de globala utsläppen en ny topp, och till och med årets ekonomiska nedstängning har knappt påverkat den stigande trenden.

Bara den mest nyktra analys duger, när man står när man står inför en annalkande katastrof. Allra först, bör vi fundera över om miljörörelsens inriktning under de senaste tre decennierna duger – den har handlat om att försöka förklara saker ännu tydligare för politiker och andra ”beslutsfattare”, och med artiga små protester här och där – och vi måste fråga oss, om det är så här vi ska ska fortsätta.

Tyvärr tyder allt på att många i klimatrörelsen inte tänker lära sig något av detta misslyckade tillvägagångssätt, utan helt enkelt kommer att fortsätta som förut. I Australien har den organisation som har lyckats samla de största klimatdemonstrationerna i landets historia – School Strike 4 Climate Australia – förklarat att de inte är intresserade av att delta i några seriösa alternativ till status quo.

 

I en tweet den 4 september förklarade gruppen, ”SS4C stöder inte socialism, kapitalism eller någon politisk ideologi. Vi vill bara att ledare ska lyssna på vetenskapen och vidta konkreta åtgärder för klimatförändringarna. Det är allt. Klimaträttvisa är inte politisk – politiker sysslar med politik”. 

Att kalla det för ett ytligt och vilseledande synsätt är alltför generöst. Om man ser på klimatrörelsens misslyckanden under de senaste tre decennierna, och sen drar slutsatsen att problemet är att frågan blivit ”politisk” och att det hela kommer att fixas om politiker bara ”lyssnar på vetenskapen”, så har man bortsett ifrån den grundläggande orsaken.

Våra ledare har öron. Premiärminister Scott Morrison har hundratals rådgivare till sitt förfogande som informerar honom om den senaste klimatvetenskapen eller om andra frågor som han vill veta mer om. Han, precis som vi andra, såg vad som hände med skogarna i östra Australien förra sommaren.

Problemet är inte, att han inte har lyssnat eller inte kommer att ”lyssna på vetenskapen”. Det är absurt att tro att Morrison och hans kollegor på något sätt skulle vara omedvetna om det allvarliga med klimatförändringarna. I verkligheten känner de mycket väl till vad som håller på att hända, de kan se de förödande effekter som redan utvecklas runt omkring dem, och ändå fortsätter de, som om ingenting har hänt med Australiens fossila bränsleekonomi.

Det som måste förklaras, är varför Scott Morrisson och det politiska etablissemanget fortsätter att strunta i vetenskapen. Men just det här verkar SS4C vara fast beslutet att inte engagera sig i –när man börjar reda ut frågan varför beslutsfattarna ignorerar vetenskapen om klimatförändringarna, och alla andra miljöfrågor som vårt samhälle drabbas av- så inser man att problemen av naturliga skäl är politiska, och inte kan förstås på annat sätt.

Politik handlar om hur vi väljer att organisera vår ekonomi och vårt samhälle. Det tillvägagångssätt som har dominerat de senaste 200 åren är det kapitalistiska, dvs samhället är indelat i klasser, en liten minoritet äger och kontrollerar landet och de produktiva resurser som vi är beroende av. (Till skillnad från det socialistiska som utmärks av gemensamt ägande och gemensam kontroll. Översättarens anmärkning)

Den härskande kapitalistiska klassen bestämmer vad som ska tillverkas, vad det består av, hur mycket som ska tillverkas, var det ska används, och hur det ska finna avsättning. Och som Andreas Malm förklarar i sin bok Fossil Capital ( En bearbetning av hans doktorsavhandling i humanekologi ) var det den kapitalistiska härskarklassen som i början av 1800-talet beslutade sig för att koncentrera sitt system på användningen av enorma mängder fossilt bränsle. De gjorde det då, och fortsätter än idag att göra det, för det var det som genererade de största vinsterna på kortast möjliga tid.

Redaktören: En recension av Andreas Malms har publicerats här. Andreas Malm om pandemin, klimatkampen och kapitalismen.

Australien, är liksom andra kapitalistiska stater inte oberoende av det politiska system som råder i landet. Under kapitalismens allra första början, låtsades inte de styrande politikerna ens om, att de regerade på medborgares uppdrag. Nuförtiden upprätthåller man en demokratisk fasad, men statens kärnfunktion finns kvar, och den är att i första hand tillvarata kapitalistklassens intressen.

För Morrison och hans kollegor (och vi kan inkludera Anthony Albanese och andra Labour Party-ledare ) betyder ”god styrning” att styra på ett sätt som skyddar och främjar de stora företagens vinster. Och Australien är ett land där nästan hela kapitalistklassens framgångar är mer eller mindre direkt kopplade till den fossila bränsleekonomin.

Det borde därför inte komma som någon överraskning, att australiensiska politiker av alla kulörer har varit så efterblivna när det gäller klimatförändringar. De tiotals miljarder i årliga vinster som flyter in i händerna på Australiens fossilbränslebaroner talar mycket högre, än forskarnas artigt formulerade rapporter som varnar för klimatförändringarnas potentiella risker i framtiden.

Om man inte kan, eller inte ens kommer att, förstå den här verkligheten, fortsätter man bara att dunka huvudet i väggen. Med klimatforskarnas – om än genomtänkta- ord, kan klimatrörelsen aldrig vinna, om de försöker motarbeta den fossila bränsleindustrins befästa ekonomiska och politiska makt. Vårt fokus måste snarare vara hur man ska kunna bygga en kraft som kan utmana hela det vinstdrivna kapitalistiska systemet och tvinga politiker att agera oavsett om de ”lyssnar på vetenskapen” eller inte.

Vi kommer aldrig att nå hit, om vårt grundtema är det som beskrivs i SS4C:s tweet. Dess ”apolitiska” inriktning kan i bästa fall leda till mindre justeringar av status quo. Men mindre justeringar räcker inte, när vi har ett politiskt system som snabbt driver oss mot en global klimatkatastrof. Endast massornas kollektiva aktioner kan tvinga fram en radikal kursändring.

Det räcker inte att beskära kapitalismens giftiga, invasiva ogräs – vi måste slita upp det med rötterna. Det finns bara ett system som kan rädda planeten, det som drivs av mänsklighetens behov, som organiserar arbetare kollektivt, och som befriats från den destruktiva vinstjakten.

Relaterat.
Biden och Trump – Är problemet pandemin eller vad?
Tio sätt som klimatkrisen och militarismen hänger ihop på.
De rika i “den gröna klimatpolitiken” – vad vill de?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.

Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal

Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelPolisvåld mot fredliga demonstranter i Frankrike. Macron tävlar med Lukashenko?
Nästa artikelNagorno Karabakh: Seger för London och Ankara, nederlag för Soros och armenierna?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

31 KOMMENTARER

 1. ”Forskarna” är bara överens om att co2 är en växthusgas. Eftersom co2 förekommer i atmosfären i så extremt liten utsträckning, och det finns många tänkbara anledningar till den lilla temperaturhöjningen under industrialismen, som dessutom inte alls följer co2-utsläppen linjärt, så är det grovt vilseledande att låtsas som att forskarna är överens om Herr Malms katastrofscenarios. Men det trumpeteras ut i dagspress och monopol-tv dagligen, sida upp och sida ner, så hela befolkningen är indränkt i permanent ångest.

  Miljöextremisterna har inte alls misslyckats, att de inte kan hindra co2-utsläpp med mindre än att förstöra civilisationen kommer inte att hindra dem från att försöka. Då kommer de i konflikt med hela befolkningen, precis som när de försökte tvinga på alla socialismens imaginära fördelar, och måste införa diktatur, monopol och fångläger. Klimatapokalysm och socialism är två olika namn på samma företeelse, en slags skamochskuldrörelse med emotionellt irrationell grund i kristendomen. Det är därför den är så svag i Kina, de lever inte med kristendomens moral. Vi är snart avindustrialiserade och får leva med Kinas utsläpp. Australien är ett ökenland där buskarna lätt brinner när någon tuttar på. Lite som kalifornien.

  • De fortsatta ökade utsläppen på basis av den kapitalistiska ekonomi, kontrollerad av långt under 1 pro mille (ej vald grupp på) av mänksligheten kommer att förstöra civilsationen av allt att döma.

  • CO2-bluffen är redan avslöjad men fulmedia fortsätter med sin klimathysteriska propaganda på order uppifrån d v s globalisterna. En gåta varför så många låter sig luras….

  • Du skriver ”“Forskarna” är bara överens om att co2 är en växthusgas. Eftersom co2 förekommer i atmosfären i så extremt liten utsträckning, och det finns många tänkbara anledningar till den lilla temperaturhöjningen under industrialismen, som dessutom inte alls följer co2-utsläppen linjär……” Du skriver som du TROR att det är, men verkligheten är en helt annan, lyssna på kloka Greta vad hon sa i sitt sommartal:
   “Mitt budskap är och har alltid varit…lyssna på forskarna! Lyssna på vetenskapen.
   Vilka forskare då, kan man invända…inom alla vetenskapliga områden råder det självklart en konstant pågående debatt, det är så vetenskap fungerar , och klimatkrisförnekare och fördröjare älskar den här vinkeln… att sprida tvivel om huruvida det råder konsensus om klimatforskningens grunder…det argumentet går att använda i nästan alla andra frågor men det går inte längre att använda här, det tåget har gått..

   Debatten är över…debatten kring det globala antagandet och erkännandet av parisavtalet och IPCC:s rapporter är över…för det här det här som gäller… Vad är det så som står där?

   I Paris förpliktigade sig världens regeringar till att hålla uppvärmningen väl under 2 grader C… men i den senaste uppdateringen från IPCC så understryker man att det inte är en säker nivå. Vi har idag redan passerat ca 1, 2 grader och i rapporten betonar man istället vikten av att begränsa höjningen av den globala medeltemperaturen till under 1, 5 grader, och det är för att ge oss största möjliga chans att undvika att passera sk “tipping points” och att sätta igång oåterkalleliga kedjeeffekter bortom mänsklig kontroll.”

 2. Som gammal marxist ser jag så här på dagens situation: Vi har kommit till en punkt där kapitalismen befinner sig i slutstadiet, där dess destruktiva förbrukning av jordens tillgångar i den ostoppbara tillväxtens namn nu slutgiltigt hotar jordens fysiska klimat, arternas mångfald och villkoren för mänsklighetens överlevnad. Produktionsförhållandena inte bara står i vägen för produktivkrafternas utveckling – de hotar själva förutsättningarna för mänsklig civilisation.
  Kliimatrörelsens krav på ett ekologiskt hållbart samhälle sammanfaller med den socialisiska/marxistiska rörelsens föreställning om ett samhälle befriat från det kapitalistiska samhällets klassförtryck och ekonomiska utsugning , vilket också innebär ett ekologiskt hållbart samhälle. Vilket i sin tur innebär att klimatrörelsen har samma intresse och gemensamma mål: att ersätta det kapitalistiska destruktiva systemet för tillväxt med samarbete och samhällsplanering grundat på hållbar hantering och fördelning av planetens resurser.
  Men den här beskrivningen av klimatrörelsens och den socialistiska rörelsens sammanfallande intressen har visat sig vara högst kontroversiell och uppfattas av vissa (många?) som ett försök av socialister att ta över klimatrörelsen. Ett slags sekeristisk klimatpolitik.

  Samtidigt visar klimatrörelsen, inte minst Greta Thunberg och Fridays for Future, att den fullständigt logiskt utvecklas i riktning mot en allt tydligare antikapitalism. För min del känns det klokast att för närvarande ligga lågt med min teori om klimatpolitikens intressegemenskap mellan socialister och klimataktivister. Utvecklingen pågår enligt sin egen logik och aktivisterna lär av sina erfarenheter förhoppningsvis utan påflugna socialistiska besserwissrar.

  • Socialister får hantera detta eftertänksamt som Britta skriver. Har läst många av Gretas tal. Visst finns en konsekvent antikapitalistisk linje fast ordet kapitalism aldrig nämns, efter vad jag sett.

  • Jag håller med o din beskrivning Britta Ring, men inte om att vi ska ligga lågt med vår ” teori om klimatpolitikens intressegemenskap mellan socialister och klimataktivister”. Jag tror istället att vi socialister som ser de verkliga förhållandena är ganska få till antalet, och att det är viktigt att vi skriver klart och tydligt hur vi uppfattar saken. Frank Baude, sa en gång en klok sak, några tyckte ”vi borde inte kalla oss kommunister, folk blir så rädda för det, och motståndarna kan utnyttja det”…Frank sa då ”Om vi så kallar oss dom innerst snällaste snälla, så kommer våra motståndare ändå alltid att skylla oss för att vara kommunister” typ. Kapitalisterna är extremt medvetna som någon av dom /ev bundsförvant skrev ”Klimatet är en trojansk häst fullastad med socialism”, och det är klart att dom kommer att använda alla möjliga lögner för att försöka krossa motståndet. Men jag litar på de unga, de är inte lättlurade. Det är vår plikt att berätta hela sanningen för dom. Såg bl a för en tid sedan att fältbiologer talade om vinstintressen/tillväxt…det gjorde dom inte för något år sedan. Sen är det en annan sak, vilka krav som ska ställas på åtgärder när medvetenheten har ökat.

 3. Den apokalyptiska stämningen hette fordom ”profitkvotens tendensiella fall” och utlovade också ”socialism eller barbari”. Alla vet att det blev socialism och barbari, och därpå socialismens fall. Den här apokalyptiska sinnesstämningen har alltid åtföljt vänsterns sinnen.

  Näringslivets skiftande ägandeförhållanden, monopoliseringar, förstatliganden och konkurser döljer inte att näringslivets wokies alla ställer upp i klimatkampen för högre energipriser på proletariatets bekostnad. Liksom hela det offentligt försörja politikerskrået.

  Om du bekymrat dig med att se efter hade du sett att USA´s utsläpp minskar. Det finns ingen motsättning mellan kapitalism och sjunkande utsläpp, profitkvotens tendensiella fall upphävs av tekniska innovationer och inte heller ”klimatkampen” kommer att leda till det socialistiska paradiset. Trots att de så gärna vill.

  • USA:s utsläpp är fortfarande t.ex. dubbelt så höga som Kinas om man ser på utsläpp/invånare. En del av förklaringen är att USA-äga bolag förlägger produktionen av olika varot i andra länder. Man ”exporterar utsläppen”.

   • Det är precis vad Sverige gör också, vi exporterar våra utsläpp. Döm om min förvåning när jag skulle köpa en gjutjärnspanna till landet och läser på Ronnebybruks hemsida, två kungakronor omgärdar rubriken, svenska flaggor och SWEDEN med stora bokstäver
    Ronnebybygden har ända sedan 1750-talet en rik tradition av gjutjärnsproduktion. Denna tradition förs idag vidare av Ronneby Bruk.
    När den kom hem står det på förpackningen made in China. Ringer ansvarig på Ronnebybruk, som säger att en del av deras tillverkning är förlagd till Kina. Iittala fina porslin från Finland, vad står på förpackningen : made in China.
    Gigantiska brister i Parisavtalet, Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser har minskat med nästan 30 procent sedan 1990-talet. Men samtidigt orsakar vår konsumtion stora klimatutsläpp i andra länder, som inte räknas med i den bokföringen.
    Dessa så kallade konsumtionsbaserade utsläpp är för närvarande cirka 70 procent större än de territoriella utsläppen i Sverige. Det motsvarar cirka nio ton växthusgaser per person. För att bromsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet måste utsläppen minska till mindre än ett ton per person senast 2050.
    Sverige gynnas av att mycket av det vi konsumerar inte produceras här. Men det missgynnar fattiga länder, som får stora utsläpp på sitt konto för saker som i själva verket konsumeras i ett annat land.
    Klimatutsläppen från tillverkningen av en vara som produceras i ett annat land för den svenska marknaden bokförs inte som svenska utsläpp, trots att de är ett resultat av svensk konsumtion.
    Skandal tycker jag att utsläppen från internationell flygtrafik inte belastar nationellt utsläppskonto, utom i undantagsfall.
    Så det går utmärkt att fortsätta konsumera så länge det finns fattiga länder, som kan tillverka det som vi konsumerar, och det kommer det tyvärr att finnas.

 4. Jag är i den tro att det är just det kapitalistiska förhållningssättet som är en del i lösningen av klimat- och miljöproblemen.
  Låt mig ta två exempel.
  – En viktig parameter i företagande (det som många här kallar för ”kapitalism”) är att reducera kostnader.
  – Att vara slösaktig med energi är att ha onödiga kostnader.
  – Det svenska företaget Swedish Stirling utvecklar ett system för att ta tillvara spillvärme från t.ex. smältverk och omvandla denna till elektrisk energi. Förenklat beskrivet görs detta genom att låta de heta gaserna från masugnen driva en stirlingmotor med påkopplad generator som levererad el tillbaka till smältverket.
  – Resultatet är minskat behov av extern tillförsel av el, samtidigt som detta ger en ekonomisk besparing för smältverket. En vinst för företaget och en vinst för miljön.

  Nästa exempel är det svenska företaget Azelio som också har baserat sin lösning på stirlingmotorn, för att termiskt lagra energi från t.ex. solenergi eller vindkraftverk
  Förenklat beskrivet så värmer de med el från solkraftverk eller vindkraft upp en legering av aluminium till ca 600C. På natten, när solpanelerna inte levererar någon el, används värmen från aluminiumet för att driva en stirlingmotor som är kopplad till en generator för att leverera elektrisk energi.
  Då kan en investering i solenergi ge avkastning dygnets alla timmar. En vinst för företaget, eller samhället som driver solenergiparken och en vinst för miljön.

  Det vi också börjar se är ett ökat fokus på att ”grönmärka” företag på värdepappersmarknaden. De senaste åren kan man se en ökad flytt av kapital från t.ex. fonder som inte fokuserar på miljö, till fonder som har riktlinjer för investering mot miljösektorn. Inom några år kommer det vara svårt för fondbolag att inte ha en inriktning mot miljö.

  • Fondförvaltare byter inte inriktning för att vara snälla.
   De byter för att människor efterfrågar annat.
   Miljöpositiva investeringar i ny teknik står för 10% av Sveriges Co2-minskning.
   De stora minskningarna står export av skitig produktion för.
   Det hjälper knappast att produktion flyttas till länder med svag miljöreglering.
   CO2 är inget lokalt problem.
   Angående klimatförändringarna orsaker så är 99.97% av publicerade vetenskapliga artiklar överens om att antropogen är orsak, 0.03% hävdar att så inte är fallet.

   • Ja, precis, ”Angående klimatförändringarna orsaker så är 99.97% av publicerade vetenskapliga artiklar överens om att antropogen är orsak, 0.03% hävdar att så inte är fallet”….och de 0,03% är väl ungefär lika många som tror att jorden är platt. Ska bli intressant att se vad fossil-energins osv lobbyister nu ska hitta på för vassa argument, efter hetsen mot Greta, anklagelserna om att klimatrealitetsskeptiker, har tystats, fått löpa gatlopp osv….och nu det här sista att vänstern försöker kuppa igenom sina politik med hjälp av klimatet…. Intressant är en underdrift, om man tänker efter så blir man jävligt förbannad, tänk så många år som har gått till spillo sedan ex Exxon mobile lade ner all forskning när deras egna duktiga forskare i slutet av 70-talet kom fram till att fossilt bränsle bidrog till den globala uppvärmningen, forskarna kunde nästan exakt förutsäga hur den globala temperaturen skulle bli år 2019. Tänk om det här hade varit en allmän kunskap i världen då för snart 40 år sedan: ”Om vi fortsätter att använda fossil energi så kommer vi att får extrema problem på vår jorden, vårt enda hem!”. Tänk så mycket vi hade hunnit göra på alla dessa år. Men sådan är kapitalismen, det är vinst och tillväxt som gäller, och sen om så hela jorden går under, so what!? Det enda ekonomiska system som i grunden kan hantera förödelsen bygger på SAMARBETE och inte på KONKURRENS.

    • Håller med.
     Men det stora problemet är kortsiktigheten.
     Ingen politiker vinner val på att säga ”nu måste vi göra så hör för att det ska bli bra om 50 år”
     Långa tidsperspektiv för politiker är 3 år (eller så lång tid det är till nästa val).
     Om vi slutar med allt fossilt bränsle idag kommer ändå jorden värmas upp i minst 30 år till.
     Så långa är omställningstiderna för Co2.

    • Det kan vara så att 99.99999% av alla forskare är överens men det betyder i slutändan ingenting i praktiken! 99.9999% av alla fysiker ansåg att de hade rätt men Einstein bevisade att alla andra fysiker hade fel! För övrigt är det en myt att 97% av världens klimatforskare är överens, det är en lögn som MSM sprider! De flesta tillfrågade var inte ens klimatforskare! Vetenskap är ingen omröstning utan det är verkligheten som gäller och allt tyder på att vi går mot kallare tider!

     • Nu var det inte tillfrågade vetenskapshen, det var antal publicerade artiklar i vetenskapliga publikationer.
      Självklart kan man hävda att vetenskapen alltid har fel, men tror man får ett jobbigare liv då.
      Har du som norm att vetenskapen alltid har fel?

 5. Reducera kostnader kan betyda radikalt olika saker. Kapitalismens kostnadsreduceringar handlar om att finslipa metoderna för att öka företagets vinst. Ett fullkomligt egoistiskt syfte, som medför slöseri med resurser på andra ställen. T ex gruvbrytning med syfte att bryta ett värdefullt mineral som tillvaras på bekostnad av hart när oöverskådliga mängder giftigt gruvavfall som inte är lönsamt/vinstgivande att tillvarata, trots att det innehåller ämnen som är värdefulla av andra anledningar än rent vinstintresse.

  Det är den kapitalistiska tillväxtekonomin med dess grundläggande vinstintresse som förslösar och förstör alltmer av globens narurliga resurser och hotar vår överlevnad. Där möts miljörörelsens och den socialistiska rörelsens intressen. Och där ingår också kapitalistklassens exploatering av arbetskraften, som också är en kostnad som måste elimineras och helst vara gratis. Människan har i den kapitalistiska ekonomin ett värde enbart som lönsam arbetskraft eller konsument. Konsumenterna är oumbärliga som köpare och där finns en inbördes motsättning i kapitalets intressen. Eftersom köparnas majoritet också ingår i arbetskraften bör inte exploateringen drivas så långt att de inte har råd att konsumera på en rimlig nivå. Men det gäller förstås inte för alla de olönsamma fattiga konsumenter som kan behandlas likt slitochslängprodukter på den nya tidens slavmarknader. En skoningslös och i många avseenden dödlig utsugning av människor som vi ofta känner igen från tiden före demokratins genombrott. Det pågår hela tiden en jakt på nya marknader och nya vinstkällor att exploatera. Där finns en del av orsakerna till kriser i den kapitalistiska ekonomin som får allt svårare att upprätthålla en önskvärd lönsamhetsnivå allt eftersom det blir allt svårare att hitta nya, ännu inte marknadiserade, samhällssektorer. Därav det beslutsamma intrånget i den skattefinansierade och demokratiskt styrda offentliga välfärden och offentlig infrastruktur som kollektitrafik, järnvägar, apotek… Jordbruk och boskapsuppfödning styrs av storskaliga kommersiella intressen som prioriterar kostnadsreduceringar framför ekologisk hantering av jord och djur. Resultat: ett industrialiserat, jordutarmande, giftspridande hot mot den biologiska mångfalden i kombination med en grym och hänsynslöst kostnadsreducerande misshandel av de olika djurbesättningarna, som gör att ekologiska och djurvänligare alternativ konkurreras ut.
  Sätter punkt här. Det finns hur mycket som helst att tillägga. Till exempel om dagens finanskapital som har påverkat utvecklingen. Och även om satsningar på hållbar ”grön” verksamhet blir vanligare och går med vinst, vilket förstås är bra, kan de inte i sig automatiskt rädda det kapitalistiska systemet från dess inneboende självdestruktivitet.

  • I Sovjet hade man långt över ett halvsekel på sig att rensa bort ”den kapitalistiska tillväxtekonomin”. Kan du då förklara den oerhörda miljöförstöringen i Sovjet. Jag är mycket nyfiken på svaret.

   • Jag kan tänka mig att dom var lika omedvetna om miljöförstöring som vi i väst. Minns själv första gången när jag hörde om det, det var 1963. Rachel Carsons bok ”Tyst vår”… Men däremot skrev Marx om det på 1800-talet.

  • Intressant hur ni socialister förfäktar en tillväxtekonomi.
   Social ingenjörskonst är inte precis gratis vilket Sveriges socialbudget kan vittna om.
   Jag förstår inte riktigt hur socialister kan få den ekvationen att gå ihop?
   Men i det utopiska samhället kanske det är fullt möjligt?
   För mig blir det lite som att försöka lugga en flintskallig.

   Jag är ingen särskild vän av vare sig tillväxtekonomi eller människotillväxt.
   Men inser att begränsningar av ekonomisk tillväxt i andra änden måste leda till motsvarande begränsningar i välfärd.
   Och än mer i en människotillväxt där allt fler vill ha av allt mindre.
   I det sammanhanget är det ganska enkelt att förstå varför politikerna satsar så hårt på kultur, kommunikatörer, statlig Public Service, politiska tillsättningar för myndighetschefer samt inklusive kyrkans ärkebiskop.
   Men även det privata näringslivet håller på att falla in i den jargongen.
   Därför man måste förstå även den sektorn består av människor.
   Människor som utsätts för allmän påverkan. Hela tiden.
   Det är inte otroligt att socialismen en gång blir förverkligad.
   Men då som en del i kapitalismen.
   Förstår om det kan låta motbjudande här och nu.
   Men kanske inte i framtida generationer där få bryr sig särskilt om hur stämningen i politiken var i tiden långt tillbaka?

   • BNP per capita 2020 i Sverige är 488.000:-.
    Räcker till en del.
    Bättre att omfördela än att skära ner för vissa.

    • Jämförelser och hänvisningar till BNP är både ointressant och vilseledande.
     Då BNP redovisar total ekonomisk aktivitet och inte enbart produktion av något som går att ”sälja”.
     SVT Public Service kostar 7-8 miljarder av skattebetalarnas pengar årligen.
     Det beloppet utgör också BNP.
     Men visst kan jag hålla med dig om att dessa miljarder kunde användas bättre än att försörja hord kaffesmuttande feminister.
     Vad jag förstår slutar ingen frivilligt på SVT.
     Förmodligen mer ett idealiskt sätt att leva mer än ett avlönat arbete.
     Men lönen, att få betalt för att vara där, gör att tillvaron jämställs med arbete.

 6. Som klimatoptimist hoppas jag verkligen att ni får rätt i att vi går mot ett bättre och varmare klimat.
  Andelen forskare som anser att människan är huvudsakliga(?) orsaken till uppvärmningen närmar sig asymptotiskt 100%, nu tydligen 99,97%. Kan vi räkna med 103% innan 1april?

   • Vad har du emot ett varmare klimat? Mänskligheten har väl aldrig mått bättre än nu.
    Det är väl något att glädjas åt?
    Tycker att det är alldeles för mycket ”spik i foten” både här och där…

    • Du vet att det finns en mänsklighet utanför Gnohult?
     Lite info om mänskligheten.
     1: 60 personer äger lika mycket som den fattigaste halvan av mänskligheten.
     2: 750 miljoner har ej rent vatten.
     3: 1 kg Nötkött kräver cirka 50.000l vatten för att produceras.
     4: 850 miljoner svälter.
     5: cirka 20.000 dör om dan av svält.
     6: Mer än hälften av jordens befolkning har inte nödvändig sjukvård.
     7:200 miljoner får malaria varje år.
     8: 1 miljon tar livet av sig om året.
     9: cirka 8.000 om dagen dör för att de jobbar.
     10 : cirka 4.000 om dagen dör i trafiken.
     11: cirka 9.000 om dagen dör av alkohol varje dag.
     12: 50% av mänskligheten lever på mindre än 5$ om dagen.
     13: 70% lever på mindre än 10$ om dagen.

     Det verkliga existensminimum är cirka 8$ om dagen.

     Men köp en tårta du, och var glad.

     • Jag äter inte socker, utan vårdar mitt immunförsvar. Så därför behöver jag inte oroa mej och äta dystopiska droppar…
      OK; det finns mycket som är dåligt, men det går ändå åt rätt håll.

 7. Den globala kapitalismen håller liv i ett antal miljarder människor enligt ovan. Utan den globala kapitalismen skulle dessa miljarder inte existera. Ökenländer med destruktiv religion importerar sin mat, de skulle tömmas fort. Sovjetunionen var ett par dagar från hungersnöd under stora delar av sin existens, förde utpressningskrig i afrika och importerade kapitalistiskt vete mot tillfällig fred.

  Alternativet är allså inte fantasi-socialism och alla ovan får bättre livsvillkor, alternativet är upphävd kapitalism och alla ovan svälter ihjäl. Att vi i näringspyramidens topp har råd med tårta just idag är skäl till att vara glad. Tårta är en orgie i onyttighet, säkert finns där en sekt som vill förbjuda tårta av klimatskäl?

 8. En betydande del av den så kallade ”klimatomställningen” är vindkraften.
  I princip är jag mycket positiv till vindkraft som är en urgammal kraftkälla men som togs ur bruk under industrialismen men nu istället är på väg tillbaka i storskalig drift.

  MEN.

  För att förstå måste jag berätta något som hände igår. Jag var ute på gården och plötsligt kände en massiv stickande lukt som påminde om bränd plast.
  Det visade sig att kommunen håller på att invändigt täcka avloppsrören långt ner i gatan med något som kan liknas med en nylonstrumpa av större ändlös modell. Förmodligen ska den smältas fast och därför den hemska lukten. En kraftigt stickande lukt som gjorde att jag tyckte jag tappade på luktsinnet under kvällen. Jag gick ju genast in men lukt tar sig in i genom ventiler och liknande.

  Jag uppfattar vi lever i en tid med social fixering, fixering vid elektronik och det jag närmast här tänker på konstgjorda material som vi allmänt kallar ”plast”
  Plast i mängder överallt det bara går. Kretsloppsbetonade material är inte längre intressanta.
  Vindkraftverken är till största delen gjorda av plast.
  I många fall en sådan plast som inte går att ”återvinna”.
  Hur man nu ska återvinna plast?
  Inte vet jag i alla fall.
  På avstånd och på bilder ser inte vindkraftverken särskilt stora ut, men de som varit närheten av dem vet bättre.
  Ett jättelikt vindkraftverk under uppförande kollapsade nyligen i uppe i Norrland.
  Bara ETT sådant vindkraftverk lär väga hundratals ton.
  Hur ska det kollapsade vindkraftverket av plast tas om hand?
  Som kärnavfallet, skjuta problemet till framtiden?
  Någon borde ta upp hur miljövänliga vindkraftverken (som de ser ut i dag) är i ett längre perspektiv.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here