Ryssland har lämnat in ett klagomål mot Ukraina till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter . Hur gick det?

23
2502
Bild och bildtext i Andrew Korybkos artikel: Poland’s recent suspicion of American and German strategic motives following the US’ waiving of most Nord Stream II sanctions, last month’s Biden-Putin Summit, and Berlin’s support of former Prime Minister Tusk’s reinvigorated attempt to oust the country’s ruling party puts the Central European leader in a disadvantageous position but also unexpectedly creates the opportunity for it to negotiate an informal “non-aggression pact” with Russia in order for Warsaw to redirect its attention towards thwarting the newfound threats that its nominal allies pose to its sovereignty.

The Saker skriver att ”Ryska federationen har lämnat in ett mellanstatligt klagomål mot Ukraina till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter# (European Court of Human Rights, ECHR, ö.a.) http://thesaker.is/the-russian-federation-has-filed-an-interstate-complaint-against-ukraine-with-the-european-court-of-human-rights/. Översatt av Rolf Nilsson

Hur det gick? Giss rätt eller läs längst ned!


Ryssland har lämnat in ett klagomål mot Ukraina till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Hur gick det?

Den 22 juli 2021 lämnade Ryska federationen in ett interstate-klagomål till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR, ö.a.) mot Ukraina, enligt artikel 33 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(artikel 33 lyder så här, ö.a.:

ARTIKEL 33

Mellanstatliga klagomål

En hög fördragsslutande part får till domstolen hänskjuta ett brott mot bestämmelserna i konventionen och protokollen till denna som påstås ha begåtts av en annan hög fördragsslutande part.)

Klagomålet gäller följande huvudgrupper av överträdelser:

 • De ukrainska myndigheternas ansvar för civila dödsoffer, olagligt fängslande och misshandel av människor, inklusive de som ägde rum på Independence Square i Kiev (Maidan) och i fackföreningarnas hus i Odessa 2014, liksom i Donbass under den så kallade ”antiterroroperationen”;
 • Undertryckande av yttrandefriheten och förföljelse av avvikare, genom att förbjuda massmedias arbete, internetplattformar, förföljelse av journalister (ryska, ukrainska och från andra stater), politiker och vanliga medborgare;
 • Politik som innebär diskriminering av den ryskspråkiga befolkningen, och som utesluter användningen av ryska från det offentliga området, främst från området för gymnasie- och högre utbildning och konsumenttjänstsystemet.
 • Politik som innebär diskriminering mot ryska företag och företagare,
 • Förlust av liv, hälsoskador och förstörelse av egendom, till följd av att Ukrainas väpnade styrkor beskjuter den ryska federationens intilliggande territorium;
 • Myndigheterna berövar invånarna i vissa territorier i sydöstra Ukraina möjligheten att delta i val till centrala myndigheter,
 • Blockering av norra Krimkanalen, vilken utgör den främsta källan till sötvatten för invånarna på Krimhalvön,
 • Attacker mot Ryska federationens diplomatiska, konsulära och andra representationer i Ukraina;
 • Nedskjutningen av Malaysian Airlines flyg MH17 den 17 juli 2014, på grund av de ukrainska myndigheternas misslyckande med att stänga luftrummet över stridszonen och därigenom orsakande 298 personers död – alla passagerare och besättningsmedlemmar;
 • Vägran att tillhandahålla nödvändig juridisk hjälp till de ryska utredningsmyndigheterna i utredningen av brott som begå

Överklagandet syftar till att uppmärksamma Europeiska domstolen och hela det internationella samfundet på de ukrainska myndigheternas grova och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, registrera många fakta om brott på det internationella rättsliga området, tvinga de ukrainska myndigheterna att sluta begå dem, genomföra en ordentlig utredning och omedelbart ställa gärningsmännen inför rätta och återställa fred och harmoni på Ukrainas territorium.

Några av påståendena från Ryska federationen avser överträdelser som begås av de ukrainska myndigheterna direkt i förhållande till ryska medborgare, bland vilka det finns döda och sårade. På Ukrainas territorium utsätts ett betydande antal ryska medborgare för misshandel, deras egendom förstörs eller skadas och ryska företag diskrimineras. I omedelbar närhet av den ryska gränsen genomför Ukrainas väpnade styrkor militära operationer, som utgör ett verkligt hot mot ryska medborgares liv och hälsa i gränsregionerna och tvingar tusentals ukrainska medborgare att söka skydd på ryskt territorium.

Ryska federationens klagomål innehåller en detaljerad beskrivning av processen med icke-konstitutionell maktförändring i Ukraina och främjandet av nationalistiska krafter till ukrainska statliga organ, vilket var huvudorsaken till de efterföljande massöverträdelserna av konventionen och dess regelverk.

Klagomålet uppmanar ECHR att tillämpa interimistiska åtgärder i enlighet med regel 39 i arbetsordningen, vilka gör det tvingande för Ukraina att omedelbart stoppa sådana uppenbara överträdelser som att blockera flödet av sötvatten till Krim, vilket begränsar nationella och språkliga minoriteters rättigheter, inklusive fri tillgång till allmän och högre utbildning på sitt modersmål, som förbjuder sändning på ryskspråkiga TV- och radiokanaler, begränsar tillgången till internetplattformar och tryckta publikationer på ryska.

Uttalande från utrikesdepartementet om det mellanstatliga klagomål som Ryssland väckte mot Ukraina i Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4825996

http://thesaker.is/foreign-ministry-statement-on-the-interstate-claim-brought-by-russia-against-ukraine-with-the-european-court-of-human-rights/

Den 22 juli 2021 lämnade Ryska federationen in ett interstate-klagomål mot Ukraina till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) med åberopande av artikel 33 i Konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (se här, ö.a.).

Detta steg har skjutits upp, sedan lång tid tillbaka. Den nuvarande situationen i Ukraina lämnar Ryssland inget annat val än att involvera internationella domstolar. Vi hänvisar till diskriminering av den ryskspråkiga befolkningen, inklusive berövande av deras utbildningsrättigheter, förföljelsen av journalister och media; de regelbundna grymheter som begås mot invånare från Donbass under den så kallade antiterroristoperationen, som genomförs av Kiev mot sin egen befolkning; liksom de katastrofala konsekvenserna av Kiev-regimens handlingar för invånare i ryska gränsregioner, såsom Krims vattenembargo, liksom för andra stater – Ukraina var ansvarigt för MH17-kraschen genom att man inte stängde sitt luftrum. Alla påståenden mot Ukraina i det ryska målet stöds av en solid mängd bevis, som har samlats in genom åren.

Den ryska regeringen fattade detta välavvägda beslut baserat på många faktorer. För det första verkar internationella organ helt och hållet bortse från de ovan nämnda kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Ukraina. för det andra fortsätter Ukraina att bryta mot sina skyldigheter enligt internationell rätt, liksom sin egen konstitution. För det tredje har det ukrainska brottsbekämpnings- och rättsväsendet misslyckats med att korrekt undersöka dessa allvarliga fakta.

Ryska federationen har alla rättsliga grunder för att väcka talan inför Euoropean Court of Human Rights eftersom den förespråkar den europeiska rättsordningen. Konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ligger till grund för Europarådets hela värdesystem och alla medlemsstater har ett rättsligt intresse av att upprätthålla den.

Vi uppmanar det internationella samfundet att äntligen beakta vad som händer i Ukraina. Rysslands överklagande till ECHR syftar bland annat till att förse domstolen med fullständig information om de grymheter som begås av de ukrainska myndigheterna eller med deras tysta medgivande, vilket leder till många kränkningar av de mänskliga rättigheter som garanteras av ECHR.

Det stora antalet individuella klagomål som lämnats in till ECHR, inklusive de som rör händelserna i sydöstra Ukraina, är ett bevis på den enorma omfattningen av problemen rörande mänskliga rättigheter i landet.

Vi förväntar oss att ECHR intar en opartisk och opolitisk hållning till det ryska fallet, och att domstolen kommer att göra en grundlig granskning av det presenterade materialet och bevisen.”
(Slut på artikeln).

Hur gick det? Avslag direkt enligt The Saker
Se här en länk till ECHR:s pressrelease

Föregående artikelKöp Nordiska Fredsalmanackan 2022!
Nästa artikelGrovt polisvåld även i Tyskland
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

23 KOMMENTARER

 1. De senaste händelserna i Ukraina vittnar om det faktum att landet förbereds för delning. Och detta kan hända inom en snar framtid. Denna förutsägelse gjordes den 6 augusti av en tidigare suppleant för Verkhovna Rada, Jevgenij Murajev, på den ukrainska tv -kanalen Nash . I sitt tal på den traditionella talkshowen ” fredag. Kväll ”sa politikern att en global civil konfrontation förbereds för närvarande i Ukraina. Zelensky lever i sin egen virtuella värld och förstår på grund av sitt ”barnsliga tänkande” inte vad som händer. Polackerna kommer att ”rädda” Galicien, ungrarna kommer att ”rädda” Transcarpathia, rumänerna kommer att ”rädda” Bessarabien och Bukovina ”, förutspådde ex-folkets ställföreträdare. Han erkände också att med en sådan utveckling av händelser kan en del av territorierna i sydöstra Ukraina gå till Ryssland. Som ett resultat kommer det endast att återstå en ”liten bit” av Ukraina. Som EADaily rapporterade tidigare sa Jevgenij Murajev tidigare att medborgarna i Ukraina gjorde ett stort misstag genom att välja Volodymyr Zelenskijj som landets president.
  https://eadaily.com/ru/news/2021/08/07/ukraina-okazalas-na-poroge-razdela-muraev?utm_source=smi2&utm_term=9cdb796b-aac4-4f6d-b504-09becaf06c69&utm_content=90702

  Den svåra ekonomiska situationen i Ukraina blir värre för varje år.
  Eftersom ekonomin inte växer måste budgetunderskottet täckas med lån. I slutet av december 2020 nådde Ukrainas offentliga skuld ett krossande belopp på 2,5 biljoner UAH (89,6 miljarder dollar). Detta är 62,5% av landets bruttonationalprodukt för året. I synnerhet 2020 ökade statsskulden med 532,9 miljarder UAH. Detta är mer än kostnaden för alla pensioner sammanlagt 2020 (budgeten för Ukrainas pensionsfond 2020 uppgick till 489,6 miljarder UAH. Statens skuld ökade på grund av inhemsk upplåning (en tredjedel), extern upplåning (4,2 miljarder dollar) och valutakursdifferens.
  Ukraina fick det största beloppet från Internationella valutafonden – 2,1 miljarder dollar. IMF: s pengar var avgörande för regeringen för att kunna stänga ”hålet” i budgeten för nästan 300 miljarder hryvnianer. Samtidigt är experter säkra på att statsskulden år 2021 kommer att växa igen, eftersom staten tänker genomföra ännu fler lån.
  I enlighet med etablerad praxis och enligt rekommendationer från FN genomförs folkräkningar i de flesta länder i världen vart tionde år. Denna regel följs till exempel av Ryssland, som genomförde en folkräkning 2010 och kommer att genomföra den 2021. Efter att ha fått suveränitet genomförde Vitryssland tre folkräkningar, den sista 2019.
  Den sista officiella folkräkningen av befolkningen i Ukraina ägde rum 2001. Enligt resultaten var befolkningen i landet 48 240 402 permanenta invånare och 48 457 102 personer i den nuvarande befolkningen. Sedan dess har inte en enda regering i Ukraina någonsin brytt sig om att officiellt räkna befolkningen. Därför är det inte säkert känt exakt hur många människor som bor i landet.
  Den maximala befolkningen i Ukraina noterades 1993, när den nådde 52,2 miljoner. Sedan i år har en konstant minskning av antalet både stads- och landsbygdsbefolkningar registrerats. Under åren av självständighet har befolkningen i Ukraina minskat från 51 miljoner 838 tusen 1990 till 41 miljoner 762 tusen i mitten av 2020. Detta enligt officiell statistik. Om vi ​​tar hänsyn till resultaten av den elektroniska folkräkningen som genomfördes av Honcharuk -regeringen, bodde i slutet av 2019 37 miljoner 289 tusen människor i Ukraina. Över 30 år har landets befolkning (exklusive Krim och icke-statligt kontrollerade områden vid Donbass) minskat med mer än 14,5 miljoner människor.
  Den hel-ukrainska folkräkningen var tänkt att genomföras år 2021, men på grund av karantän och ekonomiska restriktioner skjuts den upp till 2023.
  Europeiska experter kallar Ukraina det mest korrupta landet. Korruption är ett stort problem i Ukraina. År 2019, i Corruption Perceptions Index för den internationella organisationen Transparency International, tog Ukraina 126: e plats bland 179 studerade länder (bredvid Azerbajdzjan och Kirgizistan).
  Trots alla deklarationer från de ukrainska myndigheterna om en oförsonlig kamp mot korruption finns det inte ett enda högprofilerat fall mot korrupta högsta tjänstemän som skulle sluta med en fällande dom.
  https://ukraina.ru/exclusive/20210808/1032013475.html

 2. Ukrainare kommer att fortsätta lämna landet på jakt efter ett bättre liv.
  Vasyl Voskoboynik, ordförande för all-ukrainska företagsföreningen för internationell sysselsättning, är övertygad om att ukrainare som har möjlighet att hitta jobb i europeiska länder kommer att välja att flytta och stanna kvar i EU för permanent uppehållstillstånd. Som han skriver i materialet för Glavred-portalen, enligt demografernas prognoser, kommer antalet arbetstagare i Ukraina att minska med 3 miljoner år 2030, vilket kommer att leda till en situation där det inte kommer att finnas tillräckligt med arbetare för de företag som finns idag. Ukrainare som har möjlighet att hitta ett jobb i europeiska länder kommer att välja att flytta och kommer att stanna kvar i EU för permanent uppehållstillstånd, säger Vasyl Voskoboynik, ordförande för All-Ukrainian Association of International Employment Companies. Som han skriver i en anteckning för Glavred -portalen har dessa processer ägt rum tidigare, eftersom ukrainare behöver tjäna pengar.
  Bara förra året utfärdade Polen 1,8 miljoner jobbinbjudningar till ukrainare, det vill säga att detta antal är nästan detsamma som tidigare år. Beloppet som överfördes till Ukraina 2020 visade sig vara 200 miljoner mer än 2019, vilket också bekräftar det faktum att arbetskraftsinvandring åtminstone inte har minskat. Och trots begränsningarna av coronaviruset har arbetsgivarnas önskan i Europa att anställa ukrainare inte minskat. Enligt demografernas prognoser kommer antalet arbetstagare i arbetsför ålder år 2030 att minska med 3 miljoner människor, och om vi lägger till dem som lämnar landet, kommer vi som ett resultat att få en situation där det inte kommer att vara tillräckligt med arbetare för de företag som finns idag. Och då blir det en fråga om vem som ska investera pengar i Ukraina, avslutar experten.
  https://russian.rt.com/inotv/2021-08-04/Glavred-ukrainci-prodolzhat-pokidat-stranu

  • Många invånare i Ukraina är inte emot att gå med i Ryska federationen, enligt exemplet på Krimhalvön.
   Statsvetaren Yuriy Kot förklarade i sin intervju till internetpublikationen Ukraina.ru visar på det faktum att ”sydöst verkligen vill följa Krims väg, att bli en del av Ryssland . ”
   Pro-ryska känslor regerar i städer som:
   Kharkov, Odessa, Kherson, Nikolajev och Dnjepr (tidigare Dnipropetrovsk).
   Sergey Markov, generaldirektör för Institutet för politiska studier, vid sidan av forumet i Donetsk, noterade att invånare i Odessa, Kharkov, Nikolaev och Zaporozhye, precis som Donbass, skulle rösta för att gå med i Ryssland, men de har inte möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter.. Han förklarade att den absoluta majoriteten i Slavjansk, Kramatorsk och Mariupol och Zaporizhia kommer att rösta för återförening med Ryssland.
   Det viktigaste de behöver är möjligheten att rösta fritt. Idag är detta vår viktigaste historiska uppgift, tillade experten.
   Många tror att det inte finns några politiska krafter i landet som kan kämpa för att gå med i Ryssland, men folket kan tycka annorlunda.
   Vi talar om ett enormt territorium som tillhör den ryska nationen och visar någon form av integritet, förklarade Sergey Baranov, kandidat för sociologiska vetenskaper, för ”Veckans argument” och nämnde också den pro-ryska Dnepropetrovsk. Dessutom måste man komma ihåg att miljoner troende i den ukrainska ortodoxa kyrkan vill åka till Ryssland, och detta är inte bara Nya Ryssland Men än så länge är denna fråga inte på dagordningen, sammanfattade sociologen Jevgenij Kopatko .
   I den befintliga ukrainska verkligheten är ämnet för komplicerat och det finns ingen resurs för att främja normalisering av förbindelserna med Ryssland. Så det här är en verklig fråga, men en ganska avlägsen framtid.
   https://www.pravda.ru/world/1630151-uk2russia/

 3. Angriparen Ryssland klagar på att Ukraina försvarar sig mot ryska angrepp. Angriparen Ryssland anser att Ryssland ska tillsätta ledningen i Kiev. Så länge Moskva inte tillsätter eller åtminstone gillar Ukrainas ledning kommer de ryska angreppen att fortsätta, och Ryssland klaga på att Ukraina försvarar sig för alla som hör på. Kuba, Venezuela, familjedynastierna Ortegas och Kims bananrepubliker lyssnar uppmärksamt.

  • Belägg saknas för påståendet att Ryssland är angripare och för att man vill tillsätta ledningen i Kiev.

  • Nu är det väl ändå så att det är Ukrainska staten som angriper sin egen befolkning i öster! Sen är det väl USA som tillsätter sina marionetter i Kiev och som håller på att ruinera det före detta landet! Och hade Ryssland verkligen angripit Ukraina så hade nickedockorna i Kiev stuckit lika fort som slipsätaren i Georgien. Och vilka är det som styr bananrepublikerna i Syd och Mellanamerika om inte USA. Opressor kanske skulle läsa på lite? Sen har ju Sverige också blivit en bananrepublik som USA-vasall trots att det ligger i Europa och inte ens har några bananer att visa upp för husse i Washington.

   • Krims innevånare ser inte poängen med ”Krimplattformen”. De vill inte återvända till Ukraina och har inga illusioner om den ukrainske ledaren Volodymyr Zelenskij, säger Anastasia Gridchina, chef för det ukrainska samhället på Krim.
    ”Vad kan du säga om absolut långsiktiga åtgärder som initierats av den ukrainska regeringen under ledning av Ukrainas utrikesminister Kuleba? Denna händelse tillkännagavs pompöst som en händelse dit Europas ledare kommer. Men vi vet att de vägrade, vilket var att vänta.

    Med sådana händelser försöker Zelensky -regeringen bevisa för invånarna i Ukraina att deras avsikter inte har getts upp ännu, säger Gridchina i en intervju med FAN .
    Enligt henne riktar sig dessa åtgärder mer till de nationella minoriteter som ligger nära Ukrainas president. Hon tillade också att under alla år som en del av Ryssland har det ukrainska samfundet inte sett något från Ukraina förutom skrämsel, inkludering i olika sanktionslistor och hot mot släktingar och vänner. Hon betonade att Ukraina inte kan erbjuda Krim något, förutom för rädsla och förtryck.

    ”Vi kallas ständigt för olika dåliga ord. De ser vårt arbete, det irriterar dem. Många säger att deras folk stannade kvar på Krim. Samtidigt skapar de en blackout, blockerar vattnet, organiserar en matblockad. Är det broderligt ?! Är det kristen ?! När vi hade en översvämning, glade de. De gör allt för att vi ska bli rädda. Och nu förstår vi att om Krim återvänder till Ukraina kommer det att bli ett folkmord på Krim här, säger Gridchina.
    Tidigare på Krim varnades deltagarna i ”Krimplattformen” om konsekvenserna.

    Utrikesminister Sergej Lavrov sade att inom ramen för ”Krimplattformen” som initierades av Kiev kommer västvärlden att utveckla nynazistiska känslor i Ukraina, och kallade även detta toppmöte för en sabbat.
    Minns att toppmötet på ”Krimplattformen”, där Kiev planerar att diskutera frågan om ”återkomst” på halvön, är planerad till den 23 augusti. Den ukrainska sidan erbjöd sig att ansluta evenemanget till ett antal stater, inklusive USA, Turkiet, Storbritannien, Kanada och EU -länder. Samtidigt sa Vladimir Zelensky att de länder som kommer att delta i den nya förhandlingsplattformen ”Krimplattform” riskerar att förstöra relationerna med Moskva .

   • Allt kommer att falla i Ukraina, som det gjorde i Afghanistan.
    Så snart de nuvarande ukrainska myndigheterna inte har amerikanskt stöd eller det försvagas avsevärt kommer Kiev -regimen att vara dödsdömd, och då kommer det att finnas en stor sannolikhet för inte ens en rysk vår, utan en rysk sommar, tror chefen för DPR Denis Pushilin.Den nuvarande ukrainska regimen, liksom den föregående, hålls upp enbart tack vare amerikanskt stöd, politiskt och ekonomiskt. Om det inte vore för amerikanerna hade det inte varit någon statskupp 2014, inget krig i Donbass, inga rasande nationalister, inget förtryck av den rysktalande befolkningen, inget ”anti-Ryssland” -projekt.Låt oss inte glömma undertryckandet av den ryska våren i nästan hela Novorossia. I Ukraina undertrycks oppositionen brutalt, politiska förtryck stannar inte, politiska fångar fortsätter att sitta i fängelser, stötande media stängs, tusentals medborgare har lämnat landet av politiska skäl de senaste åren. Så snart det inte finns något amerikanskt stöd eller det försvagas avsevärt kommer Kiev -regimen att vara dödsdömd.För hela territoriet från Odessa till Kharkov och en del av Donbass som kontrolleras av Ukraina är Zelenskys regim yrkesmässigt. Kievpolitiker agerar inte i Ukrainas och dess medborgares intresse, som hoppades på den fred som utlovades under valet, utan i västens intresse. Så den nuvarande Kiev -regimen kommer att falla så snart amerikanerna ger upp sitt stöd. Allt kommer att falla i Ukraina, som det gjorde i Afghanistan.
    https://ukraina.ru/interview/20210818/1032079597.html

   • Något om US debacle i Pakistan.
    https://www.donbass-insider.com/2021/08/17/lesson-for-ukraine-from-the-us-debacle-in-afghanistan-the-us-will-let-you-down/
    Detta är vad det nuvarande kaoset i Afghanistan bör lära Ukraina: för USA är ni inte allierade, ni är engångsartiklar och utbytbara förbrukningsvaror, vars liv är värda mindre än deras hundars, och sköt inte er själva, en dag kommer de att släpp dig och överge dig som de gjorde med afghanerna. Den dagen kan vi se helikoptrar evakuera snabbt amerikanska ambassadpersonalen i Kiev, precis som de gjorde i Kabul och Saigon. På den dagen kommer ukrainare att stå kvar utan tårar i ögonen på deras dumhet när de tror på allt dumheter som USA lovade dem under Maidan.
    När Alexey Ustenko, en ställföreträdare från Zelenskys parti, säger att Ukraina måste bli en stark och oberoende stat, att det måste bygga vägar och sjukhus, och att det kanske är dags att fråga om landet verkligen behöver utländska tillsynsmyndigheter i sin stora stat -ägda företag, det finns åtminstone något att le om.
    Jag minns att Zelenskij gick ner på knä för amerikanerna över försäljningen av Motor Sich till kineserna och därmed främmande Peking för Washington skull! Jag påminner dig om att sedan Maidan har de på varandra följande ukrainska myndigheterna gjort allt för att behaga USA, vilket orsakat upplösning av landet, förlusten av Krim och Donbass, ett inbördeskrig och total försämring av förbindelserna mellan Ukraina och Ryssland!
    När alla dessa parlamentsledamöter hävdar att Ukraina måste vara verkligt oberoende, medan landet är helt beroende av IMF -lån och av ekonomiskt bistånd från EU och USA för att helt enkelt undvika standard, är det tillräckligt för att få dig att skratta.
    Vissa människor i Ukraina hävdar att situationen inte är densamma eftersom Kiev förmodligen har en riktig armé och inte är beroende av USA för sitt försvar. Jag vill påminna dessa människor om att denna armé upprepade gånger besegrades av folkmilisen 2014 och 2015, det vill säga före detta gruvarbetare, arbetare etc., och att den utbildades av USA, som den afghanska armén hade varit.
    Christelle Néant

 4. ”Hur gick det? Avslag direkt enligt The Saker”

  Om man hade läst artikeln hade funnit att avslaget gäller de tillfälliga åtgärder som Ryssland begärt:
  ”Den här gången avvisade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna de tillfälliga åtgärder som Ryssland begärde. Med andra ord ser Europakonventionen inte något behov av att snabbt införa några tillfälliga åtgärder för att skydda den ryska och rysktalande befolkningen i det nazistiska ockuperade Ukraina. Ur domstolens synvinkel är det inte brådskande och därför inte nödvändigt med tillfälliga (provisoriska) åtgärder för att skydda någon.”
  http://thesaker.is/the-european-court-of-human-rights-rejects-the-russian-request-for-interim-measures/

 5. Vad var att vänta. Nästan varje beslut som EU tar och berör medborgare i Ryssland eller som här i den rysktalande delen av den fd. sovjetrepubliken Ukraina är en påminnelse om hur det demokratiska Europas länder och Sverige i synnerhet blundade och blundar för det dåtida framväxande nazistiska herrefolket, dess folkutrotningsideologi och dess ”nydaningen av Europa”.
  Här några svenska röster:
  I Bondepartiets (Centerpartiet) partiprogram (1933-46) stod ” Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda flyktingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.
  Otto Wallén (Bondepartiet 1939) ”Jag erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att idag är jag antisemit Låt svenskt blod förbehållas svenskarna och låt oss hålla det svenska blodet rent!
  ÖB Olof Thörnell uppvaktade Adolf Hitler på hans 50 årsdag år 1939
  Allan Vough ( S) skrev 1940: Vi har ingen rätt att betvivla ärligheten i den tyska ambitionen att skapa ett bättre Europa.”
  Göran Persson (2005) ”Jag är stolt över Sveriges roll under andra världskriget”

 6. Vilka territorier Ryssland gav till Ukraina
  Relationshistorien mellan Ryssland och Ukraina går flera århundraden tillbaka. Under denna tid har kulturer, språk och traditioner bland människor blandats. Men frågan om territorier var också nära besläktad med det rysk-ukrainska samhället. Efter att ha blivit en del av Ryssland som en liten mark, efter Sovjetunionens kollaps, blev den ukrainska staten den största i Europa. Den främsta fördelen med detta är de ryska härskarna, som rikligt donerade olika territorier till de ”oberoende”. I vilka situationer Ukraina fick mark och vad som kom ur det – läs mer i detta material.
  Bildandet av ukrainska länder – 1654-1917
  En enda historia av det ryska och ukrainska folket börjar från mitten av 1600 -talet. Vid den tiden förde den välkända Bohdan Khmelnitsky en politik för att skydda Zaporozhye-arméns territorier under hans kontroll och folket som bor där. På den tiden var länderna i vänsterbankens Ukraina en del av samväldet. Det var just vid denna tidpunkt som ordet ”Okraintsy” dök upp, vilket betyder de östra invånarna i den polsk-litauiska staten. Många källor rapporterar om den geografiska betydelsen av detta ord, och inte alls om det nationella.

  Vid den här tiden kämpade Zaporizhzhya-armén aktivt mot det polsk-litauiska samväldets inflytande. Ett av försöken att försvara var den ryska tsaren Alexei Mikhailovichs begäran om att inkludera territorierna i den ryska staten. Första gången Bohdan Khmelnytsky frågade om detta 1648. Och redan 1654 beviljades framställningen: Zaporozhye -armén förenar sig med Ryssland.
  Om du tittar på kartan kan du se att Ukrainas dåvarande territorier upptar en relativt liten del av vad vi ser på moderna kartor. Nästa etapp av annekteringen av mark kommer att börja under Catherine II. Efter förlusten av Zaporozhye -armén började samväldets tidigare storhet snabbt försvinna. Som ett resultat gjordes flera partitioner av Polen, varav en fogade högerbank Ukrainas territorium till det ryska imperiet.

  Sovjetiden – 1918-1945: Nästa stora etapp i expansionen av Ukrainas territorium började under sovjettiden. Efter det ryska imperiets kollaps bildades många små ”stater”. En av dem var Ukrainska folkrepubliken (UPR). Något öster om UPR var republiken Donetsk-Kryvyi Rih, som får autonomi som en del av RSFSR. På bara en månad är detta territorium en del av UPR. Det är i denna form som Ukraina kommer att underteckna fackfördraget från 1922.
  Efter det ryska imperiets kollaps förlorar den unga sovjetstaten landet i västra Ukraina: nu är de en del av Polen. Detta historiska missförstånd korrigerades först 1939 som ett resultat av den polska kampanjen. Om 6 år kommer Ukraina att ta emot Transkarpatiens land, som den sovjetiska armén kommer att befria från de tyska fascistiska inkräktarna.
  Krim – 1954: Den sista handlingen med att överföra mark till Ukraina blir separationen av Krim från RSFSR. Detta kommer att ske 1954 – exakt 300 år efter annekteringen av Zaporozhye -värden till den ryska staten. Enligt officiella uppgifter kommer detta att göras för att förbättra ekonomin i regionen. Det visade sig faktiskt att den stora rysktalande befolkningen omedelbart föll in i ett annat land (om än som en del av dåvarande enade Sovjetunionen). Märkbart senare upptäckte man att överföringen av Krim till den ukrainska SSR var olaglig.
  Dessutom en separat historia relaterad till hjältestaden Sevastopol. På den tiden leddes han direkt av Moskva och kunde formellt inte lyda Ukrainas myndigheter när Sovjetunionens kollaps inträffade.
  Resultat: Under den mer än 300-åriga historien mellan rysk-ukrainska förbindelser har många olika händelser ägt rum. Hela tiden försökte härskarna i en enda stat att skydda sina västra gränser, varför ytterområdena expanderade och utvecklades aktivt. Resultatet var staten Ukraina, som skilde sig från Sovjetunionen som ett mäktigt land med ett stort territorium och utvecklad industri.
  https://pulse.mail.ru/article/kakie-territorii-rossiya-podarila-ukraine-3304793634195388029-7888895714935145468/?utm_content=partners_widget_eadaily_com&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru

 7. Varför inte ta en stunds paus och följ med till Istra i Moskva oblast, en stad ungefär lika stor som den jag bor i och finns några mil utanför Rysslands huvudstad Moskva.
  En stad med historia och rikt kulturliv. Det ser verkligen inbjudande ut.
  Där finns också ”Nya Jerusalem” någon form av centrum för den ortodoxa kyrkan och som liknar ett stiligt slott.
  En helt underbar arkitektur och härliga färger som kanske bara finns i det gamla Ryssland?

  https://www.youtube.com/watch?v=nc4huFkHvZo

  Jag har en lidelse och passion för Ryssland som jag haft länge.
  I Ryssland finns något som jag saknar hos allt mer tid och utveckling går.
  Kanske det kan förklaras genom en låt-titel som jag hittade på Youtube.
  När jag översatt från ryska till svenska så blev det så här:

  ”Vi har vårt Ryssland och i henne finns en själ i harmoni”

  Eller följ med till fest på Bolotovgatan 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=MKhszTTp-G8

 8. Luhansk helvete. Vad filmen ”Sunshine” berättar om….
  Georgy Luchnikov
  08/14/2021, 08:30
  https://www.youtube.com/watch?v=YfpHRZcaMms&t=7s

  Torsdagen den 12 augusti höll premiären av filmen ”Sunshine” som berättar om händelserna i juni 2014 i Lugansk och regionen. Filmen visade sig vara tung. Och anledningen till detta är i de händelser som beskrivs i den.
  Den privata visningen av filmen ”Solntsepёk” före premiären ägde rum i Sankt Petersburg kvällen den 11 augusti. Målningen fick en åldersgräns på 18+. Och detta är förståeligt: ​​filmen innehåller mycket realistiska scener av fientligheter, såväl som de ukrainska nationalistiska bataljonernas grymheter.
  För att förstå vad jag pratar om är filmen två timmar, och i Lugansk 2014 hände allt detta varje dag , säger Vladimir Izmailov, filmens manusförfattare, i en kommentar till RIA FAN .
  Deras ögonvittnen hjälpte till att återställa händelserna för sju år sedan.
  ” Det var invånare och vittnen till händelserna som vi pratar om 2014 som deltog i inspelningarna på Krim. Ja, för dem är det en fruktansvärd smärta, en fruktansvärd tragedi, men det här är starka människor, och de hjälpte oss att genomföra dessa inspelningar , säger filmproducenten Sergei Scheglov vid visningen.

 9. Money-Grubbing Kiev Regime Gives Up Ghost of Crimea
  Av Finian Cunningham
  I nästan sju år har Krimfrågan utbasunerats som om det var en grundsten för Ukrainas suveränitet. Nu visar det sig att Kiev-regimen skulle vara nöjd med en grubby pay-off.

  Ryssland har upprepade gånger anklagats av USA och dess europeiska allierade för att ”annektera” Svarta havet halvön 2014. Otaliga sanktionsomgångar har införts mot Ryssland för dess påstådda kränkning av ukrainsk suveränitet.

  Frågan har varit central för den alarmerande försämringen av relationerna mellan Moskva och den USA-ledda Nato-alliansen.

  Natos krigsfartyg och övervakningsflygplan har inkräktat på Rysslands territorium vid Svarta havet förmodligen för att ”försvara Ukraina”. Varje felräkning kan utlösa ett krig.

  Men efter USA: s och européernas tjat och puff, indikerar nu den väststödda Kievregimen att den skulle acceptera ”skadestånd” från Ryssland över Krim. Det visar en medieintervju från Ukrainas vice premiärminister Alexey Reznikov.

  Som den högsta ryska lagstiftaren Leonid Kalashnikov påtagligt konstaterar: ”Om de [Kiev -regimen] säger att de är beredda att ta emot pengar betyder det att de har insett att halvön aldrig kommer att återvända till Ukraina.”

  Det finns inget sätt att Moskva kommer att betala ”skadestånd” till Kiev. Just det ordet innebär att Ryssland agerat elakartat över Krim.

  Det demonstrerar också Kiev-regimens otäcka penningstörningsmentalitet. Det finns ingen princip i vad denna regim säger om Krim eller många andra påstådda klagomål. Allt handlar om att skrapa för ekonomisk vinning.

  Trängseln med penningstörning under sken av ”försvarsprinciper” föll precis sönder efter Kievs senaste drag att sälja Krim för ett pris.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/13/money-grubbing-kiev-regime-gives-up-ghost-crimea/

 10. Negative Nationalism: Is Ukraine Turning Into The “Anti-Russia”?
  Av Andrew Korybko
  Begreppet ”negativ nationalism”, eller att basera sin nationalism utifrån vad de inte är, är ett kraftfullt sätt för politisk mobilisering i Central- och Östeuropa, vilket framgår av länder som Ukraina som besöker sina identitetsskillnader – oavsett om de är verkliga, inbillade eller överdriven – med Ryssland.

  Avslutande tankar
  För att avsluta det hela är ”negativ nationalism” verkligen en potent kraft för politisk mobilisering, en som är så effektiv att den lätt kan utnyttjas i CEE-rymden av externa makter som USA för antiryska geostrategiska ändamål. Ukraina är det obetydliga affischbarnet till denna modell som nyligen noterades av president Putin, men det är inte det enda exemplet eftersom Polen också är mycket framträdande på listan såväl som Baltikum bland andra. De senare är förmodligen ”oåterkalleliga” i den meningen att de någonsin anammar ”positiv nationalism”, men Ukraina och Polen är inte förlorade orsaker, åtminstone inte ännu. Faktum är att ”positiv nationalism” är så potent för en motverkande kraft i den förra just nu att Kiev aktivt förföljer ledande medlemmar av den allt populärare oppositionen som omfamnar den och därmed intygar dess stöd från gräsroten. I alla fall kommer kampen mellan ”negativa” och ”positiva” nationalismar att fortsätta att utvecklas i CEE under överskådlig framtid.
  https://www.globalresearch.ca/negative-nationalism-potent-means-political-mobilization-parts-europe/5745614

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here