SÄPO:s Årsbok 2021. Vad hotar Sverige? Kan vi lita på SÄPO:s bedömningar?

17
2604

 

Igår publicerades Säkerhetspolisens Årsbok. Den sammanfattas av SÄPO under titeln Ökade säkerhetshot mot Sverige.

Jag har kommenterar Årsboken 2019 och 2018. Kommentaren till Årsboken 2019.

Nedan återges utdrag ur SÄPO:s sammanfattning med mina kommentarer:


Ökade säkerhetshot mot Sverige

Säkerhetshoten mot Sverige har ökat och bedöms fortsätta öka de närmaste åren. Hotet kommer från både främmande makt och våldsbejakande extremism. Angriparna har fått en ökad förmåga som stöds av både digitalisering och polarisering i samhället. Den pågående pandemin och brister i säkerhetsarbetet bidrar till att förstärka sårbarheterna. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2020.

Hotet från främmande makt har breddats och blivit mer komplext. Säkerhetspolisen kan se att fler stater riktar sin säkerhetshotande verksamhet mot fler områden – grundläggande fri- och rättigheter, ekonomi, politiskt beslutsfattande och den territoriella suveräniteten. Det görs också fler kopplingar mellan olika områden. Till exempel används ekonomiska påtryckningar för att nå politiska mål. Samtidigt brister säkerhetsskyddet.

Redaktörens kommentarer: I detta avseende är USA helt dominerande med olagliga ekonmiska sanktioner. Men Sverige deltar i detta med sanktioner mot länder som Ryssland, Syrieen och Venezuela. Sanktioner som dödat tiotusentals människor. (Slut).
FN: ”Sanktionerna mot Venezuela är ett brott mot internationell rätt”
57 döda i nya israeliska attacker mot Syrien, medan Sverige-stödda sanktioner dödar tusentals. “Demokratiska” “Världssamfundet” gäspar.
Sanktioner dödar!

– Det traditionella underrättelsehotet består, samtidigt som främmande makt har intensifierat sin säkerhetshotande verksamhet. Angrepp på regimkritiker i Sverige och utomlands tyder på en ökad riskbenägenhet hos främmande makt och vi har också sett fall med statsunderstödd terrorism, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

I årsboken ”Säkerhetspolisen 2020” ges en nulägesbild av hotet mot Sverige. Säkerhetspolisen konstaterar att Sverige är ett attraktivt mål för främmande makt och bedömer att underrättelsehotet kommer att fortsätta öka. Bland annat riktar sig främmande makt mot kommersiella mål, militära mål, teknik, forskning och utveckling samt människor som sökt sin fristad i Sverige. Främmande makt kommer också fortsatt att försöka påverka svenska politiska ställningstaganden. Ryssland, Kina och Iran är de länder som utgör det allvarligaste hotet.

Utvidgning med uppgifter från Årsboken ”Ett flertal länder bedriver olika former av spionage och säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Ryssland, Kina och Iran utgör det
största hotet. Regimerna i dessa länder har som mål att skapa stabilitet för den egna regimen och stärka sitt lands status som ekonomisk, politisk och militär stormakt. Dessa
stater agerar mer offensivt än tidigare för att främja sina egna intressen och tvinga andra att agera i enlighet med deras vilja. Det som kännetecknar dessa länder är att de lägger ner stora summor pengar, har stora personalresurser, att de är uthålliga och kan hålla på i flera år – ibland decennier – för att uppnå sina säkerhetspolitiska syften. För att nå sina mål använder de sig av hela samhällets resurser och har en god förmåga att samordna lika medel. Ryssland, Kina och Iran bedriver bland annat inhämtning av information och kunskap mot svenska universitet och högskolor. Det förekommer också rekryteringsförsök av personal och påverkan mot svenska forskare. De ryska och kinesiska aktiviteterna mot
svensk forskning och utveckling riktar sig framför allt mot teknisk och militär forskning, och mot produkter med dubbla användningsområden.”

Redaktörens kommentar: Beskrivningen på Ryssland, Kina och Iran och deras aktiviteter stämmer bättre på USA, som har större resurser och agerat under mycket längre tid. Av ”en händelse” är dessa de tre länder som USA särskilt pekar ut. Konstig, va. Vidare, är Sveriges politik traditionellt USA-vänlig, och har under senare år blivit mycket USA-beroende med Värdlandsavtalet, separat försvarsavtal, återkommande stora militärövningar mm. Detta innebär att USA redan har tillgång till en hel del av den information som Ryssland, Kina och Iran och andra länder måste söka själva. (Slut)

…. Attentatshotet från den våldsbejakande islamistiska och den våldsbejakande högerextremistiska miljön är fortsatt förhöjt. Samtidigt finns ett långsiktigt hot mot demokratin där samtliga tre extremistmiljöer genom hot och våld hindrar människor från att utöva sina demokratiska fri- och rättigheter.

– Den tilltagande polariseringen i samhället, och också den polariserande retoriken, bidrar till extremistmiljöernas tillväxt.

Säkerhetspolisen konstaterar att riskerna för Sveriges säkerhet har blivit större och att fler behöver agera mot säkerhetshotet. (Slut på utdraget)


Redaktörens slutkommentar

Jag håller med SÄPO om att ”Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats.” Genom att Sveriges mycket nära samarbete med USA, världsledande i folkrättsvidriga krig, stöd till diktaturer, olagliga sanktioner mot andra länder samt olaglig inblandning i andra länders val. Washington Post.

 • Det finns ganska allmän enighet om hotet från våldsbejakande islamistiska och den våldsbejakande högerextremistiska miljöer och detta kommenteras därför inte här.

(David Swansson. 20 Dictotators currentluy supported by the US.)

Inget finns i SÄPO:s Årsbok om det direkt hotet mot svensk försvars- och utrikespolitik som Värdlandsavtalet innebär, liksom regeringens Lundin-utredning som föreslår att Sverige inte ska skriva under FN:s kärnvapenkonvention.

Sverige slöt med NATO år 2016 ett Värdlandsavtal som (i maj, 2018) kompletterats med en så kallad ”Avsiktsförklaring”. Samt hemliga försarsavtal med USA och Storbritannien. Denna lägger grund för ett fördjupat försvarssamarbete i syfte att ”förbättra Sveriges förmåga att bedriva ”multinationella operationer”.

Värdlandsavtalet ger Nato ett handlingsutrymme (öppet eller dolt) att placera ut kärnvapen på svensk mark samt möjlighet (i en akut krigssituation) att kunna avfyra vapen från svenskt territorium. Den avgörande frågan handlar inte om huruvida USA först måste be Sverige om lov utan om den berättigade oro Ryssland måste känna avseende svenskneutralitetspolitik.

Att tro att USA/NATO i ett akut krisläge skulle ta hänsyn till ett svenskt veto vad gäller ett införande av kärnvapen är önsketänkande. Ännu större önsketänkande är att tro att Ryssland skulle finna dylika försäkringar trovärdiga.

Och USA har lämnat INF-avtalet trots protester särskilt från Ryssland. Detta ökar risken för kärnvapenkrig i Europa – liksom att USA i sin nya kärnvapenstrategi lämnar möjligheten öppen för förstahandsanfall med kärnvapen. I sin nya kärnvapenstrategi har USA delegerat ned beslutsmöjligheterna att stätta in kärnvapen till lägre placerade militärer.

I juli 2017 röstade 122 länder, däribland Sverige igenom en FN:s konvention om kärnvapenförbud. Till skillnad från ickespridningsavtalet – som innebär att kärnvapenmakter inte ska sprida kärnvapen till andra stater och att andra länder ska avstå från att skaffa dem – så föreskriver FN:s konvention om kärnvapenförbud ett totalförbud. Fler än 50 stater har ratificerar konventionen som blev lag 22/1. Sverige har trots detta  underlåtit att göra detta.

Via olika medier bedriver USA en kraftfull desinformation av Ryssland, och alltmer av Kina. Stora medier, som Facebook och Youtube, inför olika censurverktyg, och rapporterar fortlöpande till NSA, USA:s stora spioncentral. Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet och Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.

SÄPO missar det stora hotet från USA, som i sin internationella politik är den stat som helt leder då det gäller folkrättsvidriga krig i brott mot FN-stadga och demokrati. USA:s stöd till terrorism är också mycket väl belagt.

Starka bevis för att USA stödjer ISIS sedan åratal?

Demokratifrågan:

SÄPO skrev ”Demokratin hotas från flera håll.” Ja, verkligen. Inte minst av ledande svenska politiker.

Några exempel:

1. I Sverige uppger 85 % att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg.
2. En majoritet i alla partier var våren 2016 emot värdlandsavtal med Nato enligt opinionsundersökning. Snart beslöt regeringen emd stöd av nästa alla riskdagspartier att ändå ingå avtalet.
3. En majoritet på över 80 % var för att Sverige skulle stödja FN:s kärnvapenkonvention 2017. Regeringen beslöt tvärtempot efter en osaklig utredning.
4. Januariavtalet innebar att främst S bedriver en helt annan politik som man gick till val på i vissa viktiga frågor.
5. Sverige förklarade snabbt stöd för den USA-stödde självutnämnde Guadio i Venezuelam i stället för den 8 månader tidigare valde Maduro, i bra val enligt valobservatörer.
6. Sverige stödde statskuppen i februari 2014 i Ukraina mot folkvald president, i bra val enligt OSSE. Därefter stödjer Sverige Ukraina med ökad tolernas för fascister, i ett land som nu rest flera statyer över nazister.
7. Regering och flertalet riksdagspartier förespeglar medborgarna att Sverige är alliansfrihet. Men värdlandsavtalet, hemliga försvarsöverenskommelser med USA och Storbritannien, stora Nato-övningar i Sverige visar att detta inte är fallet.

Får SÄPO kritiseras? Det tycker inte alla. ”TV4:s politiske expertkommentator Marcus Oscarsson har infört ett förbud mot att kritisera Säkerhetspolisen (Säpo) på sitt Facebookkonto. Han kallar oliktänkande för ryska och kinesiska element som vill splittra och skada Sverige. Sedan slår han fast han gör detta för att rädda demokratin.” här.

Demokratin är sedan tidigare alltmer försvagad i Sverige. Varför inte ta itu med detta i stället för att påstå att demoniserade Ryssland och Kina har någon större möjlighet att påverka.

Det är hög tid att Sverige blir mer demokratiskt!

Det är viktigt att kritiskt granska även SÄPO!


Relaterat

Missar inte SÄPO det stora hotet mot Sverige?
Är kärnvapennedrustning nödvändig?
Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.
USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig.

Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?
Efter SÄPO:s rapport – Läs OCKSÅ Sputniknews och Russia Today!

Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA

 

 

Föregående artikelViktig intervju med utrikesminister Lavrov, Ryssland. Del 2
Nästa artikelBryter Kuba de stora läkemedelsföretagens dominans då det gäller vaccin?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

17 KOMMENTARER

 1. Ljugeriet har blivit en vida spridd pest, framförallt från länderna runt Atlanten, d.v.s. USA med sina vasaller. Detta ljugeri har på sistone fått ett nytt inslag från president Bidens sida. Han har öppet och i uppenbar desperation anklagat president Putin för att vara mördare. Eftersom nu Säpo är ett regeringsverktyg i Sverige, ett land som allt närmare tyr sig till det desperat ljugande och anklagande USA, ja då kan vi med mycket stor sannolikhet utgå ifrån, att i stort sett allt det som har med utrikespolitik att göra, att det är inpyrt med lögner.

  • Det är betydlig värre än så, vi är tydligt tillbaka till Tredje Rikets ras-kampanjer, identiskt med svenska spegelbilder av Julius Streicher (1885 – 1946) på svenska media. Han publicerade den virulent rasistiska tidningen der Stürmer och idag upplever vi en repetition i Sverige, bara med andra namn på media och skribenter. Sex personer sköts ihjäl i Portland nyligen, alla med asiatiskt utseende. Personer med asiatiskt utseende attackeras på gatorna i Sverige. Kristallnatten pågår just nu i Sverige, på media. Vi är inte tillåtna att hänga ut dagens brunskjortor på redaktionerna. Hur skall vi stoppa att historien upprepar sig, för det pågår just nu.

 2. ”När det kommer till främmande makt utgör Ryssland, Kina och Iran de utgör de största hoten. Bland annat handlar det om desinformation.”
  Vad jag vet har vi inte fått se något exempel på vad man kallar desinformation. Och journalisterna har väl inte ställt frågan.

 3. Låt mig gissa utan att ha läst en enda sida av årsboken. Hoten kommer från Ryssland och Kina plus möjligen en och annan intern terrorist hot här och var.

  • ”Domen först, bevisen sen!” är bara nästan rätt.
   Det som gäller är egentligen: Domen först, bevisen möjligen någon gång i nästa liv!
   Man får inte glömma Indiens inflyttande på flumårens generation.

 4. Jag skrev just en kommentar under ”Ifrågasätt” till DN:s artikel Säpo: Pandemin utnyttjas av spioner och extremister.

  Rapporten inger inte förtroende.

  SÄPO skriver ”“Ett flertal länder bedriver olika former av spionage och säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Ryssland, Kina och Iran utgör det
  största hotet. Regimerna i dessa länder har som mål att skapa stabilitet för den egna regimen och stärka sitt lands status som ekonomisk, politisk och militär stormakt. Dessa
  stater agerar mer offensivt än tidigare för att främja sina egna intressen ”

  Beskrivningen på Ryssland, Kina och Iran och deras aktiviteter stämmer bättre på USA, som har större resurser och agerat under mycket längre tid. Av “en händelse” är dessa de tre länder som USA särskilt pekar ut. Vidare, är Sveriges politik traditionellt USA-vänlig, och har under senare år blivit mycket USA-beroende med Värdlandsavtalet, separat försvarsavtal, återkommande stora militärövningar mm. Detta innebär att USA redan har tillgång till en hel del av den information som Ryssland, Kina och Iran och andra länder måste söka själva.

  Rapporten nämner ”ett långsiktigt hot mot demokratin”. Ja, enligt Demokratiutredningen av Per Wästberg 2015 anser 85 % av svenskarna att de saknar politiskt inflytande mellan valen. En stor majoritet av befolkningen har i representativa opinionsundersökningar sagt Nej till värdlandsavtal och Ja till att Sverige ska ratificera FN:s kärnvapenkonvention. Är inte sådant agerande aktuella hot mot demokratin?

  • Huvudet på spiken! För min del är det numer just det otroligt motsägelsefulla och inkonsekventa i i svensk hållning som inger en smula hopp. För folk i gemen är ju inte korkade även om många av våra politiker och journalister tror det.

   • Skillnaderna upplevs nog generellt så stora. Nackdelen med att dra fram likheter med Tyskland 1933 är att läsaren inte tar resten av kommentaren/artikel på allvar. Hitler blev rikskansler efter att nazisterna blev största parti i val. Sedan avskaffades den dåvarande tyska demokratin, andra partier förbjöds, judar, romer, kommunister och vänstersocialdemokrater fördöljdes och hamnade i koncentrationsläger. Tror de allra flesta tycker att skillanden mot dagens Sverige är stora.

    Jag publicerade detta 2013 ”Hitler och nazistpartiet kom till makten i samband med den stora depressionen 1929-33. I dagens kris i kapitalismen går nazistiska, fascistiska och högerextrema partier också kraftigt fram – en historisk parallell. Som mest fick nazisterna 37,4 % av rösterna i fria val, vid valet 31/7 1932 då socialdemokraterna och kommunisterna fick 36,2 %. Inför valet genomförde nazisternas stormtrupper SA olika våldsaktioner med många döda för att störa andra partiers arbete. Om 0,75 % av de röstande, mindre än 400 000 personer om min överslagsberäkning är riktig av de som röstade på nazisterna i ställer hade röstat på S+KP hade de senare kommit till makten och historien hade kunnat få en annan inriktning. Och vid nyval 6/11 fick nazisterna 2 miljoner färre röster. De blev ändå största parti med 33,1 % av rösterna, medan S fick 20,4 % och KP 16,9 % dvs S+KP fick 37,3 % och totalt 1,5 miljoner fler röster än nazisterna. I det politiskt instabila läget kunde Hitler upprätta en koalitionsregering 30/1 1933 med borgerliga partier som alltså banade väg för hans makttillträde.” 80 år efter Hitlers makttillträde.

 5. Man kan på fullt allvar ställa sig frågan: Har Sverige numera blivit en lydstat under USA-imperialismens militärindustriella komplex?

 6. Ifall SÄPO:s uppgifter om ökad underrättelseverksamhet riktad mot Sverige stämmer, så är det ju bara en fullkomligt logisk konsekvens med tanke på Värdlandsavtalet. Rysslands ambassadör sade i P1:s lördagsintervju 2018, när Värdlandsavtalet hade klubbats i riksdagen, att Ryssland nu måste vidta passande åtgärder med hänsyn till detta nya hot mot nationen.

  • När det gäller Kina gör man ingen hemlighet av att man försöker hålla ett öga på alla de som Sverige gömmer och ger fristad åt för att skydda terrorister som ”flyktingar”, tillsammans med deras planerare, finansiärer och sympatisörer och andra kriminella på flykt från Kina undan rättvisan. Det är Kina helt öppna med. SÄPO klassar detta som ett hot och spioneri. Uppgiften kommer naturligtvis från USA. Kina håller ett öga på situationen i Sverige och kommunikationerna med Kina.

 7. Likväl kastar många bort sina röster i valet på partier som har gett sig fan på att inte valsamverka sig över 4%. Detta är också ett hot mot demokratin, eftersom flera partiers stöd för imperialismen är demokratins största fiende.

  Jag uppmanar alla vänstersossar, socialister, kommunister, miljömedvetna och andra patrioter, som bryr sig om vårt folk och andras länders folk, att därför gå med i Vänsterpartiet och förbättra de delar som inte redan är perfekta!

  Vänsterpartiet är bra på en mängd olika plan. Låt oss stödja detta!

 8. Vem hade förväntat sig något annat av SÄPOS:s årsbok? Är väl bara en förlängning av den politiska maktens behov. Meningslös läsning.
  Påståenden utan redovisning av fakta. Ungefär som att läsa DN. Systematiskt utväljande eller döljande.
  Ska den ses som en propagandahandbok?

  • SÄPOs renommé: den är enda av de skandinaviska ländernas spion organ som aldrig lyckades sätta ditt en Sovjet spion. Nu har Säpo kommit med en rapport om ”läget”. Frågor om bevisföring, analys och slutledning i rapporten? Säpos renommé säger allt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here