Skolstrejk för klimatet – men skönmålar Greta Thunberg Parisavtalet?

23
1859

Idag är det skolstrejker mot klimatet i många länder! Så bra!
I Stockholm fick eleverna inte ledigt från skolan för att delta. Så dåligt!

Media rapporterar med text och bild. DN: Live: Skolstrejker för klimatet.

Jag och min fru var nere vid manifestationen utanför riksdagen i Stockholm, tillsammans med några andra tusen andra människor i olika åldrar.

* Nu är det dags att vi vuxna går ut i manifestationer runtom i världen!

En bloggare deltar i manifestation för bättre klimat i Stockholm.
En av banderollerna vid dagens manifestation.

Greta Thunberg talar positivt om det dåliga klimatavtalet i Paris 2015. Målen var bra, men det var i sanningens namn ett fiasko – se nedan. Tyvärr, tyvärr. I Paris enades närmare 200 länder om att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader med siktet inställt på 1,5 grader.

Jag hoppas att hon bara menar att målen är bra, men att skarpare åtgärder måste till.

Klimatmötet i Paris 2015.

I Paris la länderna fram till intet förpliktigande löften, utan påföljder om löften inte infriades. Parismötet rapporterades som en framsteg av ”mainstream media” – men inte av mig och olika bra miljöorganisationer. Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal. Vidare var det tydligt i Paris att främst fattiga länder drabbades. Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga

Tyvärr har utvecklingen visat att min bedömning för 3 år sedan var riktig.

Vi har facit som visar att Parisavtalet inte alls var tillräckligt.

I princip tycker nog många klimatförstörare också att det till intet förpliktigande Parisavtalet är bra.

Ett avtal som inte är ett riktigt avtal är ofarligt för alla som förstör klimatet. Med ett sådant budskap kan klimatförstörelsen fortgå.

Observerat att jag har hyllat henne i tidigare artiklar. Lär av klimatkämpen Greta Thunberg! Men utnyttjas hon?

Vad kan göras nu?

Den bästa lösningen på klimatproblemet och många andra problem för mänskligheten är att ersätta dagens kapitalism med en mer human och demokratisk ordning. Beskrivs mot slutet av artikeln.
Kapitalismen, som egentligen gynnar en liten grupp på högst 1 % av jordens befolkning avskaffas dock inte hur som helst. Kapitalismens intressen kontrollerar egentligen politiken och etablerade media framför budskap i deras intresse. Nedan en kort översikt av energikällor etc.

Av den totala energikonsumtionen 2017 svarade sol, vind och biomassa för endast 3,6 procent. De fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade för 85 procent.

Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.

De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska system. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris.
Kapitalismen är det stora hindret och det inte bara för att hindra en klimatkatastrof!

Klimatbild via Goofle images. maxpixel.net

Alternativ

Kärnkraft? Svarar för mindre än 5 % av energiproduktionen i världen. Förutom att den är osäker och potentiellt mycket farlig (Fukushima, Tjernobyl etc.) används stora mängder fossila bränslen i alla delar av produktionsprocessen. Kärnkraften är dyr och med dagens utvinnningstakt är uranet slut om 70 år. Thoriumkraftverk har liknande problem.
Vattenkraft? Bra, svarar för drygt 5 % av jordens energikonsumtion. Till största delen utbyggd.
Solceller? Lockande. Blivit mycket billigare. Kräver mycket energi att framställa, inte minst för de mest effektiva som bygger på kisel. Enkla bra lokala lösningar finns.
Vind och vågkraft? Tilltalande. Mycket olja krävs för att producera turbiner. När man bäst behöver vindkraft, då det är kallt, så blåser det minst.
Biomassa? Kräver nästan lika mycket energi som man får ut i form av etanol från biomassan.

Den teoretiskt mest tilltalande lösningen är fusionsenergi, dvs. att kunna initiera, vidmakthålla och med tillfredsställande säkerhet kunna efterapa den process som vidmakthåller energi i stjärnor och sol, och indirekt ger värme och liv på jorden. Men man har inte kommit nära lösning trots flera decennier av forskning. Den erforderliga temperaturen lär vara 100 000 000 grader Celsius.

Kapitalismen är största hindret!

Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder.
Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt. Visst kan mänskligheten åstadkomma något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man med större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs.
Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Nu bestäms ekonomin av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger större än vad som behövs för att utrota fattigdom. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen. I strävan efter högsta möjlig vinst för de enskilda företagen är ökad produktion – och därmed klimatförstörelse – ett måste.

Så primitiv är kapitalismen!

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare gott, men ska inte få fortsätta att förstöra. Flera fördelar finns med en mänsklig kapitalism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Man får medhåll av Bill Gates: Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?

YouGov har genomfört opinionsundersökningar i USA där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade 11 % att kapitalismen fungerade väl medan 23 % menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

45 % i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivet i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.

I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

Man erinrar sig hur svag demokratin är i USA, och hur stora de socioekonomiska skillnaderna är. Ungefär 55 % röstar i presidentvalen. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster – vilken legitimitet ger det? Och man måste ha tillgång till hundratals miljoner för att ha en chans att bli president.

Det finns alltså opinion även i USA för socialism. Som ger mycket större förutsättningar att verkligen vidta nödvändiga åtgärder mot klimatförstöringen – i motsats till klimatavtal utan nödvändiga och tillräckliga innehåll.

Några artiklar om klimatet.
Vill Blondin-Bella och andra sola sig i glansen från miljökämpen Greta Thunberg?
Greta Thunbergs förföljde kompanjon hör av sig.
Fiaskot i Katowice en grund för kommande katastrof för mänskligheten.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattigaKan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?

Föregående artikelDen påstådda kemgasattacken i Douma – I väntan på en ursäkt
Nästa artikelKom till manifestation för fred i Venezuela på Sergels torg kl 13!
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

23 KOMMENTARER

 1. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/klimatdemonstration-i-kalmar-samlade-unga-och-gamla

  Varför utanför Domkyrkan? Jo, därför församlingen (lokalavdelningen för Svenska Kyrkan) ger tillåtelse till sådana här utomkyrkliga manifestationer. Det händer inte ofta men för något tiotal år sedan upplät kyrkan samma plats för demonstrerande palestinier. Det var sommar och semester och just då råkade jag vara på plats och gick fram och berättade hur vidrigt jag tyckte det kristna väst burit sig åt i Mellanösterns länder genom tiderna men de såg närmast besvärade ut och svarade: – Jamen de har ju varit snälla och låtit oss stå här utanför kyrkan och föra fram vårt budskap.

  Jag tycker kyrkan blivit politiserad. Överallt vet jag inte och det kan vara skillnad mellan stad/landsbygd. Vänstern tycks fått ett fast grepp om kyrkan. Kvinnodominans och empatiskt sinnade människor överhuvudtaget tror jag är främsta orsaken. Patriarkala strukturer göre sig icke längre besvär. Jag har låtit mig förstå det här irriterar partiet Sverigedemokraterna, och just inom kyrkan tycks det partiet dra det kortaste strået samt till ett stort förtret.
  Jesus är ju snäll och välkomnande så vad göra åt det?

  • ”Jag tycker kyrkan blivit politiserad.” skriver arbetarklass. Hur skulle den vara om den inte var det? Ge ett par exempel.

   • ”Ge ett par exempel.”
    Ett exempel har jag redan utan att ens behöva fundera. Om kyrkan inte varit politiserad hade kyrkan inte tillsatt ärkebiskopar med så tydlig politisk agenda. I ett polariserat samhälle hamnar de då i blåsväder i princip så fort de visar sig. Det liknar regeringen med politiskt tillsatta generaldirektörer som ska försöka genomdriva deras politik.

    ”Som biskop har Jackelén varit aktiv i samhällsdebatten. I januari 2013 belönades hon med Skåneettan, en utmärkelse för Skånes mest inflytelserika opinionsbildare.”
    https://sv.wikipedia.org/wiki/Antje_Jackel%C3%A9n

 2. Det hedrar dig Anders, att du deltagit i dagens manifestation. Du tar upp problemen med energiförbrukning och behovet av ett socialistiskt samhälle. Vad gäller ”Parisavtalet” måste vi ha något att utgå ifrån. Bland en del av våra vänner finns många klimatförnekare, som sitter fast i 60-70-talets ”klasstänkande”, som att den enda riktiga rörelsen var Vietnamrörelsen. En del håller sig till 68-rörelsen. Visst kom det vind i seglen, men var det på grund av kårhusockupationen eller våren i Paris och Tjeckockupationen? Jag ser att det växte en upprorisk stämning, som Gula västarna i Frankrike idag och Friday for Future. Jag menar att vi ska vara med där istället för att gilla-klicka på facebook. Du minns den stora kampanj som inte klunde stoppa Irak-kriget, därför att de trodde att det räckte med facebook. Idag har miljoner demonstrerat mot klimatförändringarna. Ska vi stå vid sidan om som ”surpuppor” eller gå in i den kampen. Jag säger inte att du gör det. Men jag befarar att de rörelser vi tillhör kommer att splittras, för att folk inte kan ha fler än en fråga i huvudet. Vi lever i en historia med färdiga paroller, som gjordes för agtt hålla i all evighet.Hälsningar
  Bror Kajsajuntti

   • Bra, Anders!
    Jag träffade idag en som haft din far som lärare, någonstans i Norrbotten. Han hade ”dille” på tågtidstabeller och gjorde en massa mattetal utifrån det…Jag hade frågat om han följde din blogg.
    Vad sedan gäller ”Socialismen” anser jag att vi inte ska göra ”da capo” på 1970-talet. Världen har inte stått still.
    Bror

 3. Nja, givetvis finns det säkert socialister i USA, precis som det finns i Vänsterpartiet. Men många av dessa socialister vill ha kapitalistisk ekonomi, och inte en socialistisk – och då talar jag om en marxistisk socialism. Det finns en hel del varianter av socialismen …
  Bernie Sanders är uttalad socialist men han vill ha kvar kapitalismen. Och det vill Green New Deal också. Här är en mycket bra artikel om detta.
  https://climateandcapitalism.com/2019/02/12/john-bellamy-foster-on-the-green-new-deal/

  • Du har rätt i att det finns olika uppfattningar om socialism. Olof Palme var en slags socialist – men inte av samma slag som Lenin. John Bellamy Foster är mycket bra, redaktör för en av de allra bästa socialistiska tidskrifterna, Monthly Review som jag publicerar på sedan åratal.Monthly Review

   • Jag tror också det finns olika sorters socialister. Men vad jag erfarit finns det bara en sorts kommunister. De bokstavstrogna. Det är precis så jag betraktar kommunismen. En tro utan någon Gud. Men vi skulle också kunna kalla det för en vision. Hägring. Drömbild. Utopi. Idealsamhälle. Plan. Profetia.

 4. Hur lång tid har vi på oss?
  Hur lång tid tar det att störta kapitalismen?
  Ingen vet säkert svaren på någon av dom frågorna, men att störta kapitalismen från ett läge när arbetarrörelsen i princip har försvunnit kan ta hur lång tid som helst, om det ens är möjligt. Vi klarade det inte när arbetarrörelsen var stark. Är det rimligt att tro att det gå nu?

  Klimatproblemet har säkert en otrevlig deadline och även om prognoserna varierar så måste det nog hända stora saker snart.
  Själv tror jag nog mer att om man gör socialism till ett politiskt krav i det här sammanhanget så splittrar man bara miljörörelsen och kanske rentav bidrar till ytterligare katastrof.

  Massrörelser med bas i arbetarklassen är ett politiskt demokratiskt mål i sig, som vi måste jobba för.
  Om det arbetet lyckas så får man hoppas att sådana rörelser ställer sig bakom en kraftfull energiomställning. Om det inte lyckas så återstår att iallafall försöka sätta tillräckligt tryck på regeringar i världen så att dom gynnar marknadslösningar på energiproblemet mer än idag. Dvs. ungefär det arbete som Greta gör nu. Marknaden kan ha en enorm kraft när den sätts igång, så ingen vet väl med säkerhet om det lyckas bättre med socialism eller marknad.

  • Nej man kan förstås inte ha socialism som ett politiskt krav, men jag kan uttrycka ungefär samma bedömning som Naomi Klein. Observera att jag försöker diskuterar potentialen av olika energikällor för att få bättre klimat.

   I minst 25 år har man diskuterat olika reformer för att få bättre klimat.
   I minst 25 år har klimatet fortsatt att försämras.

   • ”I minst 25 år har klimatet fortsatt att försämras.”
    Hur då menar du? Jag har inte märkt av något sämre klimat. Politikerna försöker skrämma folk till lydnad samtidigt som de försöker reparera en solidaritet som eroderat bort. Klimathysterin är inget annat än simpla försök till masspsykoser. Men som tur är finns det också människor som vägrar flyta med och hylla den nakna kejsarens nya kläder. Men i motsats till sagan är det första de kan lura barnen som ännu inte lyckats skaffa någon erfarenhet. Precis som med socialismen dränks förnuftet i svallande känslor. Passar unga bra men äldre sämre.

    • ”Jag har inte märkt av något sämre klimat” nog inte det enda du har missat tror jag.
     ”de försöker reparera en solidaritet som eroderat bort” menar du solidaritet med politikerna själva eller vad svamlar du om? Solidaritet mellan vanliga människor gör dom ju allting för att undvika.

     Om du mot förmodan vill lära dig något om klimatfrågan så kan du läsa här.
     https://www.naturskyddsforeningen.se/svar-pa-tal-om-klimatet

 5. Media har tuggat klimathotet tillräckligt nu, men var är egentligen de ovedersägliga bevisen som gör att tom barn drabbas av klimatångest. Barnen vet knappast vad som är sant. De är offer för abnorma massmediekampanjer och fakenews från TV-sofforna. Det finns tydligen starka globala finansiella krafter som med klimathotet vill åstadkomma något specifikt eller som har en dold agenda.
  Det är också bevisat att vissa politiska krafter slagit mynt av hotbilderna för att vinna sk politiska poäng på skräcken som målats upp. Att det blivit något varmare just nu, kan mycket väl ha en naturlig temporär förklaring.
  Det stora hotet man bör bekymmra sig för, borde vara förgiftning av vår miljö av particklar och kemikalier från industri, fordon och jordbruk i första hand.

  • ”Barnen vet knappast vad som är sant” Men så bra att du vet det då Erik, så att vi kan strunta i klimatfrågan!!!!

   Tjurbajs kallas sådant tvärsäkert snack från folk som inte själva vet något.

  • ”Det stora hotet man bör bekymmra sig för, borde vara förgiftning av vår miljö av particklar och kemikalier från industri, fordon och jordbruk i första hand.”

   En socialistisk politik kräver mycket stora omfördelningar av resurser. För Sveriges del ligger den omfördelningen så gott som helt i arbetarklassens ekonomiska miljö där där löneskatter och arbetsgivaravgifterna är de största. Men en icke så obetydlig del ligger i omsättnings, konsumtions och energiskatter. Därför förmår inte en socialistisk politik göra så mycket åt problemen som du nämner då det skulle slå tillbaka ekonomiskt så omfördelningspolitiken måste inskränkas. Det är därför de här s.k. åtgärderna mot klimatförändringar mera tenderar likna ”bröd och skådespel” än verkliga praktiska handlingar. Men det är säker mycket bra för Klimat-Gretas personliga karriär 🙂

  • Intressant påstående, majoriteten av all världens vetenskapsmän är alltså idioter!!!
   Oerhörd tur att vi har sådana snillen som Erik och Falköga som kan allt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here