USA sprider elände och sanktioner mot en tredjedel av mänskligheten

13
1999

Zimbabwier marscherar mot sanktioner i Harare den 25 oktober 2019. [Källa: voanews.com]

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Källa: https://covertactionmagazine.com/2023/01/02/u-s-spreads-misery-across-the-globe-by-imposing-sanctions-on-a-third-of-humanity/

Av Jeremy Kuzmarov – 2 januari

Jeremy Kuzmarov är chefredaktör för CovertAction Magazine. Han är författare till fyra böcker om USA:s utrikespolitik, bland annat Obama’s Unending Wars (Clarity Press, 2019) och The Russians Are Coming, Again, tillsammans med John Marciano (Monthly Review Press, 2018). Han kan nås på följande adress: .

…Ändå finns det nästan ingen opposition eller folkliga protester – även när sanktionerna i allt högre grad får en boomerang-effekt.

 USA kan fromt försöka att försvara sanktionerna som ett ”svar på utländskt tyranni”, men de är i själva verket en förevändning för att stjäla utländska bankkonton och lamslå kommersiella rivaler till amerikanska företag.

Den 14 november tillkännagav Biden-administrationen ännu en omgång sanktioner mot Ryssland, som den här gången var inriktade på Rysslands militära försörjningskedjor, genom att införa sanktioner mot 14 personer och 28 enheter, som enligt administrationen ingick i ett transnationellt nätverk som anskaffade teknik för att stödja Moskva i dess invasion av Ukraina.

Ett av de företag som svartlistats är Milandr, ett ryskt mikroelektronikföretag som Washington menar är en del av Moskvas militära forsknings- och utvecklingsstruktur.

Sanktionerna riktade sig dessutom mot flera luftfartsrelaterade företag och två personer – Abbas Djuma och Tigran Khristoforovich Srabionov – som underlättat den ryska legosoldatgruppen Wagner Groups förvärv av obemannade luftfarkoster (UAV) från Iran, vilka har använts i Ukrainakriget.

USA:s utrikesminister Antony Blinken sade i ett uttalande att ”Förenta staterna kommer att fortsätta att störa Rysslands militära leveranskedjor och ålägga dem som möjliggör president Putins poltik höga kostnader, liksom alla de som stöder Rysslands brutalitet mot sin granne”.

Enligt statistica.com har USA infört 1 683 separata sanktioner mot Ryssland sedan kriget med Ukraina bröt ut i februari 2022, och 2 634 sedan februari 2014, då USA stödde Maidankuppen som störtade den demokratiskt valda proryska ledaren Viktor Janukovytj. Kanada har följt efter och infört 1 418 sanktioner mot Ryssland sedan februari 2022 och 1 872 sedan februari 2014, medan Storbritannien har infört 1 381 sanktioner sedan februari 2022 och 1 617 sedan februari 2014.

Syftet bakom sanktionerna beskrevs i en rapport från 2019 som utfärdades av RAND Corporation, Pentagons ledande tankesmedja, med titeln ”Overextending and Unbalancing Russia” (se här, ö.a.), som öppet förespråkade att destabilisera och försvaga Ryssland genom att underminera dess ekonomi.

Det slutgiltiga målet var att underlätta regimskifte och ersätta nationalisten Vladimir Putin med en västlig marionett som Boris Jeltsin.

Boris Jeltsin.

Jeltsin privatiserade snabbt Rysslands ekonomi på 1990-talet och möjliggjorde västliga företags intrång i Ryssland, samtidigt som han gav sitt samtycke till Nordatlantiska fördragsorganisationens (Nato) expansion mot Rysslands gräns – något som kommunistpartiledaren Gennadij Zjuganov liknade vid ett ”Versailles för Ryssland”.

Även om de amerikanska sanktionerna mot Ryssland har orsakat svårigheter för ryssarna har Putins regering effektivt motverkat dem genom att a) anta en politik för importsubstitution och subventionera den inhemska ryska industrin för att minska Rysslands exportberoende, b) påskynda åtgärderna för att skapa en eurasisk union som leder till utökade handelsnätverk mellan Ryssland och dess grannländer, och c) skapa starkare handelsförbindelser med Kina, som har utökats med 50 % sedan 2014, med ytterligare 36 % år 2021 och med ytterligare 28 % år 2022.

Bild [Källa: cagle.com]

Andra länder som är beroende av handel med Ryssland har anpassat sig till sanktionerna genom att öppna nya former av valutaväxling för att bedriva handel, vilket bidrar till en urholkning av USA:s dollardominans – en grundbult i USA:s globala ekonomiska överlägsenhet.

President Joe Biden medgav den 24 mars att priset för sanktionerna i allt högre grad bärs av europeiska länder, vilka drabbas av livsmedels- och energibrist till följd av minskad handelskapacitet med Ryssland.

Sanktionerna orsakade också störningar i försörjningskedjorna, vilket var en av de viktigaste faktorerna bakom den förlamande inflationen, som underminerade de västerländska ekonomierna, medan den konservativa tidskriften Economist hade medgett att Ryssland hade kommit på fötter igen.

En kula som kan förstöra i den globala ekonomin

En ny antologi som redigerats av CAM:s medarbetare Sara Flounders med titeln Sanctions: A Wrecking Ball of the Global Economy (New York: World View Forum, 2022) visar de skadliga konsekvenserna av Washingtons sanktioner, som har riktats mot 44 länder som representerar en tredjedel av världens befolkning.

Bild

[Källa: iacenter.org]

Bild

[Källa: peacehouse.net]

 

Flounders skriver i inledningen att ”USA:s regeringsstrateger använder sanktioner som en rivningskula för att slå sönder den globaliserade ekonomin. Det är en desperat kamp för att bevara deras globala hegemoni och en unipolär värld. Politiken att medvetet förstöra försörjningskedjor för viktiga produkter är liktydigt med ett hänsynslöst krig mot försvarslösa civilbefolkningar. Sanktioner stör handeln över hela världen och sänder chockvågor långt utanför de länder som påverkas direkt, [vilket] finansplanerare är väl medvetna om.”

Bild

Sara Flounders [Källa: workers.org]

 Flounders och andra bidragsgivare till volymen påpekar att sanktioner – unilaterala ekonomiska tvångsåtgärder som blockerar finansiella transaktioner – tillämpas i stor utsträckning mot länder, som Ryssland under Putin, som ”gör motstånd” mot USA:s imperiala agenda.

De är ett ”verktyg för att störta regeringar” och leder ofta till svåra ekonomiska svårigheter genom att befolkningen berövas livsviktiga mediciner och livsmedel och genom att statliga tillgångar beslagtas.

I oktober 2018 vann Iran ett mål mot USA i FN:s internationella domstol om USA:s sanktioner, men USA vägrade att följa domen.

Iran har fått mellan 100 och 120 miljarder dollar i tillgångar frysta i utländska banker och förlorat en stor mängd oljeintäkter till följd av sanktionerna, som först infördes efter den iranska revolutionen 1979, som störtade shahen, en amerikansk klient.

Sanktioner mot Nordkorea – Imperiets kontrollverktyg

Ett land som drabbats ännu hårdare än Iran har varit Nordkorea, som är ett av de mest sanktionerade länderna i världen, eftersom det har varit föremål för sanktioner alltsedan Koreakriget.

Enligt Erica Jung, författare till kapitlet ”Korea: DPRK: Surviving U.S./UN Sanctions and Military Threats”, ”tjänar USA:s sanktioner … som imperiala kontrollverktyg och försöker underminera existensen av en socialistisk stat som utgör ett direkt hot mot dess hegemoniska makt”.

År 2016 utfärdade Obama-administrationen en exekutiv order som frös all egendom som tillhör den nordkoreanska regeringens arbetarparti, som utgör 6,5 miljoner människor, eller en fjärdedel av den nordkoreanska befolkningen. Den förbjöd också export från Nordkorea till USA.

Bild

[Källa: nytimes.com]

Nordkorea har sedan dess blockerats från att delta i USA:s finansiella system och alla dollarbaserade transaktioner, och landets fisk-, skaldjurs-, textil- och jordbruksindustrier har varit särskilt drabbade mål för dessa sanktioner.

Under 2018 dog 3 968 nordkoreaner av orsaker som kunde ha undvikits på grund av allvarlig undernäring orsakad av bristande tillgång till A-vitamin. Brist på medicinsk utrustning som orsakats av sanktionerna underminerade ytterligare Nordkoreas förmåga att tillhandahålla omfattande hälsovård för alla sina medborgare.

Nordkoreas uppfinningsrikedom har ändå kompenserat för många negativa konsekvenser av amerikanska och internationella sanktioner.

På grund av en intensiv satsning på vetenskapligt jordbruk med hög avkastning kunde Nordkorea till exempel producera 6,65 miljoner ton spannmål under 2019, och har kommit att specialisera sig på produktion av vinalon, en syntetisk fiber som används för att tillverka kläder och skor.

Bild

Kim Jong-il vid återöppnandet av vinalonfabriken i Pyongyang 2010. [Källa: reuters.com]

Syrien – en bedräglig förevändning

I Syrien har en grym amerikansk sanktionspolitik förvärrat den humanitära kris som uppstått till följd av landets inbördeskrig – som provocerades fram och förlängdes av USA:s stöd till jihadistiska rebeller, som var inriktade på att störta Bashar al-Assads sekulära nationalistiska regim.

I december 2019 undertecknade Donald Trump lagen Caesar Act, vilken utökar sanktionerna. Caesar Act har fått sitt namn efter en avhoppare från den syriska regeringen, som presenterade 50 000 foton inför kongressen på syrier som påstods ha torterats till döds av den syriska regeringen.

En noggrann granskning av bilderna visade dock att de verkade inkludera döda från båda sidor av konflikten och att de togs från bårhuset på ett sjukhus i krigszonen, vilket Judy Bello påpekar i sin essä ”Deadly New Sanctions on Syria”.

A picture containing text, person, newspaper, sign Description automatically generated

Bild

[Källa: themilleniumreport.com]

Journalisten Rick Sterling skrev:

”Bilderna och de avlidna är verkliga. Men hur de dog och omständigheterna är oklara. Det finns starka bevis för att vissa dog i en konflikt. Andra dog på sjukhus. Andra dog och deras kroppar var i förruttnelse innan de plockades upp. Fotografierna verkar dokumentera en krigssituation där många kombattanter och civila dödas. Det verkar som om militärsjukhuset gjorde det som det alltid har gjort: att upprätthålla ett fotografiskt och dokumentärt register över de avlidna. Kropparna hämtades av olika militär- eller underrättelseavdelningar. Även om vissa kan ha dött i förvar, dog den stora majoriteten troligen i konfliktområdena. Anklagelserna från ”Caesar”, Carter Ruck-rapporten och HRW om att dessa verkligen är offer för ”död i förvar” eller ”död genom tortyr” eller död i ”regeringens förvar” är med största sannolikhet falska.”

Baserat på denna bedrägliga förevändning har sanktionerna enligt Caesar Act helt isolerat Syriens centralbank, samtidigt som sekundära sanktioner införts mot alla länder eller företag som handlar med Syrien eller ens ger bistånd till Syrien.

De angriper libanesiska banker som stödde syrisk handel, vilket orsakar ekonomisk förödelse i detta lilla och till stor del utarmade land.

Klasskamp och socialistiskt motstånd

Förutom Syrien, Iran och Nordkorea, har ett av de länder som drabbats hårdast av USA:s sanktioner varit Venezuela, som straffades för att ha valt socialistiska ledare (Hugo Chávez 1998-2013; Nicolás Maduro 2013-2022), vilka har använt landets oljerikedomar för att tillhandahålla bostäder, hälsovård och utbildning till överkomliga priser till medborgarna och minskat den extrema fattigdomen avsevärt.

Med en minskning av oljeintäkterna från 42 miljarder dollar 2013 till endast 4 miljarder dollar 2018 har Maduros regering tvingats skära ned på finansieringen av sociala program samtidigt som en tredjedel av befolkningen har drabbats av en osäker livsmedelsförsörjning. Mellan 2017 och 2018 beräknas 40 000 venezuelaner ha dödats av sanktionerna-100 000 beräknas ha dödats under det senaste decenniet.

Bild

Protest utanför Venezuelas ambassad i Washington, D.C., 25 april 2019. [Källa: telesurenglish.net]

I en essä med titeln ”Class Warfare and Socialist Resistance in Latin America” skrev Ajamu Baraka, det gröna partiets kandidat till vicepresidentposten 2016, att Venezuela var måltavla för sanktionerna, tillsammans med Kuba och Nicaragua, eftersom de alla ”försökte bygga upp oberoende, självbestämmande projekt som prioriterar folkets materiella behov och intressen framför kapitalets”.

Presidenterna Ortega och Maudoro.

I november 2021 undertecknade president Joe Biden lagen Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform Act (RENACER), som syftade till att straffa påstådda korruptionshandlingar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna av Nicaraguas president Daniel Ortega, som Biden hävdade inte var ”annorlunda än den Somoza-familj som Ortega och sandinisterna bekämpade för flera decennier sedan”.

Ortega ledde den socialistiska sandinistiska revolutionen mot Somozadiktaturen och Reagan-stödda kontrarevolutionärer (Contras) på 1980-talet och omvaldes till Nicaraguas president i ett flertal val sedan 2007, med positiva sociala framsteg som följd.

Baraka kallade RENACER-lagen för en ”ondskefull lagstiftning som syftar till att undergräva den nicaraguanska regeringens förmåga att skydda sitt folks mänskliga rättigheter och att straffa folket för att de har haft fräckheten att stödja sin regering och sitt antikoloniala projekt”.

Bild

[Källa: afgi.org]

Biden följde upp detta genom att underteckna en exekutiv order i oktober 2022, vilken gjorde det nästintill olagligt för amerikaner att göra affärer med Nicaraguas guldindustri (guld var Nicaraguas största exportvara 2020).

Baraka skriver att den amerikanska regeringen ”vill förvandla Nicaragua till Haiti, Kuba [som har varit föremål för ett nästan totalt ekonomiskt embargo sedan 1962] till Honduras och Venezuela, som är nyckeln för befrielserörelser i regionen, till Libyen”.

Bild i Expressen. Från Anarkias blogg ”Vad ska SAS göra i Libyen? (https://annarkia.se/internationellt/nato-internationellt/vad-ska-jas-gora-i-libyen.htm)

Libyen har förvandlats till en misslyckad stat som balkaniserades och förstördes genom en kombination av sanktioner och militär intervention och regimskifte från USA och Nato.

Den stora rånet

I en artikel med titeln ”U.S. Imposed Economic Sanctions: The Big Heist” beskriver CAM:s medarbetare Lauren Smith hur ekonomiska sanktioner ofta används för att rättfärdiga och dölja rena stölder – genom frysning och beslag av tillgångar – i en takt som tidigare bara kunde uppnås genom invasion och ockupation.

År 2019 sade Venezuelas utrikesminister Jorge Arreaza – som själv var föremål för sanktioner – att sanktioner som införts av USA hade lämnat mer än 3 miljarder dollar av landets tillgångar frysta i det globala finansiella systemet. Bank of England blockerade Venezuelas försök att hämta guld till ett värde av 1,2 miljarder dollar, medan USA frös alla tillgångar hos Venezuelas statliga oljebolag Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) i USA.

Bild

Jorge Arreaza [Källa: islamtimes.org]

Libyen meddelade 2015 att 67 miljarder dollar i dess tillgångar hade förblivit frysta sedan 2011 då Muammar Khaddafis regim störtades. År 2018 hade Libyens tillgångar minskat till 34 miljarder dollar; ett försvinnande av 33 miljarder dollar i utländska tillgångar som verkar ha stulits.

Enligt Smith fungerar New York Federal Reserve – den bank som USA:s regering använder för att administrera 250 utländska statskonton – som den icke-svarta marknadens kanal för överföring av rikedomar från sanktionsutsatta länder och enheter till kassakistorna hos utvalda amerikanska banker och hedgefonder, genom repo-marknaden[1], som fungerar som en kreditmaskin på en biljon dollar om dagen.

I Afghanistan, efter det förödmjukande amerikanska tillbakadragandet och talibanernas maktövertagande, blockerade Biden-administrationen Afghanistans centralbank från att få tillgång till omkring 7 miljarder dollar i dess valutareserver som innehas i USA, vilket ledde till att landets ekonomi praktiskt taget kollapsade.

Den 28 februari 2022 frös USA:s finansministerium också Rysslands tillgångar i utländsk valuta – genom att beslagta 500 miljarder dollar i ryska medel som fanns i amerikanska och andra västerländska banker i en annan brottslig stöld.

Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev skrev i tidningen Russian Federation den 25 december, att västliga politiker ”försökte beslagta ryska tillgångar utan åtal eller rättegång, eller helt enkelt stjäla dem” genom att införa sanktioner som ”undergrävde förtroendet i hela världen för dem själva och deras rättsliga institutioner” och blockerade utsikterna för en sund diplomati. ”Som med en tjuv, en bedragare, en kortspelare, från vilken man kan förvänta sig vad som helst”, betonade Medvedev.

Bild

Dmitrij Medvedev: ”Man kan inte förvänta sig något av en bedragare”. [Källa: theguardian.com]

Afrikas horn

Den politiserade karaktären hos USA:s sanktioner var uppenbar på Afrikas horn där Biden-administrationen införde dem mot både Etiopien och Eritrea, ”Afrikas Kuba”.

A person smiling in front of a flag Description automatically generated with medium confidence

Bild Katherine Tai [Källa: mcc.gov]

Under 2018 bildade Etiopien, Eritrea och Somalia en regional allians, vilket var vad Bidenadministrationen tog sikte på. Den 1 januari 2022 införde Bidens handelsrepresentant, Katherine Tai, handelssanktioner mot Etiopien genom att avskaffa dess rätt till stöd enligt lagen om afrikansk tillväxt och möjligheter (African Growth and Opportunity Act, AGOA), som gjorde det möjligt att exportera tullfritt till USA.

I ett lagförslag om sanktioner, som är under behandling i kongressen, anges att sanktionerna mot Etiopien kommer att hävas först när Etiopiens regering har upphört med alla militära operationer.

Dessa operationer har dock varit inriktade på terroristverksamhet som bedrivs av Tigray People’s Liberation Front (TPLF), som i årtionden har utfört massakrer och grymheter, med USA:s stöd, mot Etiopiens Amhara-folk.

A picture containing person, military uniform Description automatically generated

Bild

TPLF-terrorister. [Källa: ethiopia.me.uk]

TPLF har av Biden-administrationen och dess mediala ekokammare framställts som offer och USAID-administratören Samantha Power varnade för ett förestående folkmord,[2] trots att TPLF hade styrt Etiopien brutalt som en amerikansk klientstat från 1991 till 2018.

När den etiopiska armén, under TPLF:s ledning, 2006 invaderade Somalia på USA:s uppdrag och störtade dess regering, hördes inga rop på sanktioner, vilket återspeglar det politiska – snarare än människorättsliga – imperativ som ligger till grund för sanktionspolitiken.

Zimbabwe

Detta politiska krav kunde man också se i Zimbabwe, som blev måltavla för sanktioner efter att dess socialistiske ledare Robert Mugabe genomfört ett jordreformprogram som gav tillbaka mark till den svarta ursprungsbefolkningen från vita bosättare, som hade stulit den när Cecil Rhodes slaktade lokalbefolkningen och Storbritannien upprättade kolonierna Nord- och Sydrhodesia.

Bild

[Källa: sena-h.com]

All African People’s Revolutionary Party kallade Mugabes jordreform för ett ”monumentalt steg framåt i kampen mot imperialismen i Afrika”, även om Mugabe efteråt stämplades i väst som en ”tyrannisk terrorist och anti-vithetsautokrat”.

Bush-administrationen införde sanktioner enligt ZIDERA-lagen (Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act) från 2001, som kvävde Zimbabwes ekonomi och bidrog till att framkalla en massiv hyperinflation mellan 2007 och 2009 och återigen 2020. Mellan 2017 och 2019 producerade zimbabwierna trots sanktionerna rekordstora majs- och tobaksskördar.

Bild

Protester i Zimbabwe. [Källa: times.mw]

Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC) har förklarat den 25 oktober som en ”solidaritetsdag för att häva olagliga sanktioner som införts mot Zimbabwe”. Sanktionerna anses vara en styggelse i hela Sardiska regionen, men har nästan inte mött något motstånd i kongressens korridorer eller någon upprörd protest inom den amerikanska vänstern.

A picture containing text, clipart Description automatically generated

Bild

[Källa: zimbabwe-today.com]

Kina: Där de uppåtsträvande kommunisterna vägrade att hålla sig på sin plats

Precis som i fallet Ryssland har USA:s sanktioner mot Kina stor risk att slå tillbaka på grund av Kinas betydelse för globala försörjningskedjor och det ömsesidiga beroendet mellan USA:s och Kinas ekonomier.

Carlos Martinez hävdar i sitt kapitel ”Sanctions in the New Cold War on China” att amerikanska regeringschefer har infört sanktioner under den rasistiska förevändningen att ”de uppkäftiga asiatiska kommunisterna vägrade att hålla sig  på sin plats… Kina skulle vara verkstaden och USA den tekniska ledaren”.

USA har i betydande utsträckning infört sanktioner mot den kinesiska solenergibranschen med hänvisning till de förkastade påståendena att den använder uiguriskt tvångsarbete.

Den kinesiska telekomjätten Huawei har varit en annan måltavla för sanktionerna, som har hindrat dess förmåga att tillverka avancerade smarta telefoner på grund av restriktioner för import av halvledarchips.

Graphical user interface Description automatically generated

Bild

[Källa: newscast-pratyaksha.com]

SMIC, Kinas största tillverkare av datachips, kan inte heller längre köpa leveranser från amerikanska företag och har inte längre tillgång till avancerade verktyg för chipdesign.

USA är oroligt, eftersom Kina är på väg att bli en ledande aktör inom halvledarindustrin år 2030. Halvledare är den moderna tidens stöttepelare, som gör innovationer som självkörande elfordon, helautomatiska AI-produktionssystem och superdatorer möjliga.

Chip wars

Bild

[Källa: peoplesdispatch.org]

Radhika Desai konstaterar att ”USA:s ansträngningar att begränsa chipleveranserna till Kina kommer bara att öka Kinas beslutsamhet att utveckla den teknik som krävs för att producera de chip som landet behöver på hemmaplan”. Det betyder att sanktionspolitiken inte kommer att lyckas – förutom som ett propagandainstrument för att hjälpa till att piska upp anti-kinesiska känslor i USA.

Som Derek Chauvins knä på George Floyds hals

I sin essä om Syrien skrev Judy Bello att USA:s sanktioner mot Syrien var ”som Derek Chauvins knä på George Floyds hals”. Men videon spelas inte upp på YouTube”.

Samma aktivister som protesterade mot mordet på Floyd har varit tysta om sanktionerna, förmodligen för att de inte vet tillräckligt om dem – de har blivit avtrubbade från lidandet och smärtan hos offren, vars röster aldrig framförs i populära eller sociala medier.

För amerikanska beslutsfattare utgör sanktionerna således den perfekta utrikespolitiska strategin i en tid då allmänheten har tröttnat på ändlösa militära interventioner och värnplikten aldrig skulle kunna återinföras.

Genom att i tysthet försöka strypa de trotsiga ländernas ekonomier kan Washington främja sina hegemoniska intressen på ett politiskt riskfritt sätt – på ett billigt sätt.

Förändring verkar dock vara nära förestående eftersom de länder som utgör måltavlor har visat prov på stor uppfinningsrikedom och börjar uppvisa en enad front – samtidigt som en växande boomerang-effekt långsamt börjar väcka folk i moderlandet.


Information

 1. Repo-marknaden är ett återköpsavtal, dvs. en finansiell transaktion där en part säljer en tillgång till en annan part med ett löfte om att återköpa tillgången vid ett i förväg fastställt senare datum ↑
 2. Ilhan Omar (D-MN) har också främjat dessa anklagelser, som syftade till att lägga grunden för ett amerikanskt militärt ingripande/regimskifte enligt doktrinen om ansvar att skydda (”Responsibility to protect). (R2P). ↑

Författarna ansvarar själva för innehållet i denna artikel. CovertAction Institute, Inc. (CAI), inklusive dess styrelse (BD), redaktionsråd (EB), rådgivande nämnd (AB), personal, volontärer och dess projekt (inklusive CovertAction Magazine) är inte ansvariga för några felaktiga eller inkorrekta uttalanden i denna artikel. Denna artikel representerar inte heller nödvändigtvis åsikterna hos BD, EB, AB, personal, volontärer eller någon medlem av dess projekt.

Olika åsikter: CAM publicerar artiklar med olika åsikter i syfte att främja en livlig debatt och en genomtänkt kritisk analys. Du får gärna kommentera artiklarna i kommentarsfältet och/eller skicka dina brev till redaktörerna, som vi kommer att publicera i brevspalten.

Upphovsrättsskyddat material: Denna webbplats kan innehålla upphovsrättsskyddat material vars användning inte alltid har godkänts av upphovsrättsinnehavaren. Som en ideell välgörenhetsorganisation utan vinstsyfte som är registrerad i staten New York gör vi sådant material tillgängligt i ett försök att öka förståelsen för mänsklighetens problem och förhoppningsvis bidra till att hitta lösningar på dessa problem. Vi anser att detta utgör en ”rättvis användning” av sådant upphovsrättsskyddat material i enlighet med avsnitt 107 i den amerikanska upphovsrättslagen. Du kan läsa mer om ”fair use” och den amerikanska upphovsrättslagen på Legal Information Institute of Cornell Law School.

Återpublicering: CovertAction Magazine (CAM) ger tillstånd att publicera CAM-artiklar på icke-vinstdrivande webbplatser så länge källan anges tillsammans med en hyperlänk till den ursprungliga artikeln i CovertAction Magazine. Vänligen meddela oss också på . För publicering av CAM-artiklar i tryckt form eller på annat sätt, inklusive kommersiella webbplatser, kontakta .

Genom att använda denna webbplats godkänner du ovanstående villkor.

Relaterat

FN-expert uppmanar att illegala sanktioner mot Syrien hävs.
Efter tre år av amerikanska sanktioner… Kina och Huawei överlever och dominerar 5G runt om i världen.
Syriens territoriella integritet kränks av både Turkiet och USA – medan Sverige tiger och dödar med sanktioner.
Sanktionerna och energipolitiken innebär en katastrof för den europeiska bilindustrin.
Är ensidiga sanktioner tillåtna?

Föregående artikelTill frågan om den bortglömda jordräntan och den parasitära jordägarklassen.
Nästa artikelIsraels folkmord är ett svek mot Förintelsen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. Sanktioner som den cabal av bankirer/sionister/neokonservativa som styr väst använt för att att säkra underkastelse från länder och folk funkar inte längre. Fler och fler länder säger emot. Fler och fler länder lyckas ändå blomstra trots dessa (titta bara på Ryssland och de så hypade sanktioner från helvete som visade sig vara mycket snack lite verkstad. Sanktioners bumerang – det är inte alls roligt det. Se hur hela EU badar i olika slags kriser, medan EUs högsta kretin herrmadam van der Lügen springer än hit och än dit likt en huvudlös kyckling 🤣🤣🤣).

  Den globala Syd har gjort sin läxa. Fler och fler länder använder andra valutor än dollarn i deras handel. Därmed begränsas avsevärt bankirernas/sionisterna/neokonservativas makt att sanktionera och underkuva länder som vägrar deras diktat.

  Numera är sanktioner egentligen ett tecken på svaghet och desperation än makt.

  Dock givet den hybris och dryghet som kännetecknar bankir/sionist/neokonservativ cabal så kommer dessa inte att ändra sig trots att sanktioner ger inte önskade resultat, utan kommer att fortsätta sanktionera vidare. Näst på tur är sanktioner mot hästar, hundar och katter i länder som motsätter sig bankir/sionist/neokonservativ cabal hegemonin. Och mot slutet av sin hegemoni så kommer den bankir/sionist/neokonservativ cabal att sanktionera självt – av ren trots 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

  Till sist: En smak/doft av vad lögnimperiets förfall – ”it ain’t pretty”. Lögnimperiet håller på att drunkna i dn egen dynga🤗🤗🤗: https://sonar21.com/is-america-crumbling-from-within/

 2. Tänk att Sverige som EU- medlem också sprider elände bland världens folk i åratal genom sanktioner. Tänk att Sverige som är så fin orden
  om sin politik orsakar andra länders folks olycka. Att studera EUs sanktionskarta är mycket intressant och kunskapsgivande, kanske en tankeställare till er som ser EU som Sveriges allfader.
  https://www.sanctionsmap.eu/#/main

  • Tack. Bra länk!
   Jag tänkte på den ryska julen igår.
   Det kom upp flera olika сборник (album) med jullåtar och julsånger på Youtube.
   Jag funderade idag.
   Vi har julafton, juldagen och annandag jul.

   Ryssland har julafton, men finns ytterligare någon juldag?

   Ivan,
   Observera att jag alltid läser dina (maskin?)översättningar från ryska medier och dito kommunikéer.

 3. Nu har jag gett upp hoppet om Donald Trump som förändrare av USA.
  I natt har tydligen Donald Trump vikit ned sig för det demokratiska vänsteretablissemangets krav för ny talman i representanthuset efter demokraten Nancy Pelosi. Etablissemangs­kandidaten Kevin McCarthy blir därmed vald till sist.

  https://www.friatider.se/etablissemangets-kandidat-ny-talman-i-usa-efter-insats-fran-trump

  De som inte vill ha McCarthy till ny talman är partiets högerfalang som har vissa krav på bl.a. behålla vapenlagarna som de är samt sluta stödja Zelenskiy och den USA- och Västorienterade regimen i Ukraina.
  Hur vapenlagarna ser ut i USA bryr jag mig inte ett smack om. Det är deras problem.
  Jag vill understryka jag inte är någon internationalist i den meningen att det ska sättas i system att påverka andra länders inre angelägenheter.
  Som konservativ har man kärnfamiljen som utgångspunkt.
  Familjen måste i görligaste mån vara fredad.
  Det ska inte vara fritt att utifrån lägga sig i allt och försöka bestämma över familjens vilja.

  Det här visas sig då bl.a. genom länders utrikespolitik där då det demokratiska USA satsat enorma resurser på vad de önskar och tjänar på att förändra i Ukraina.
  Demokratiregimen i Ukraina tar tacksamt emot blivit behandlade på ungefär samma sätt av Ryssland.
  Alltså en rysk påverkan hur det ska vara i Ukraina.
  Det är en grov generalisering. Situationen är mer komplex än så.

  Det finns en ukrainsk nationalitet, med bl.a. egen kultur, språk osv. som Sovjetkommunisterna under Lenins ledning ville få bort.
  Kommunisterna menade nämligen att arbetaren inte har något hemland utan det som förenar arbetaren med andra arbetare är en ”klasstillhörighet”.
  Därför kunde utan vidare den ukrainska nationaliteten förtryckas bort när Ukraina med våld togs som första land i kommunistdiktaturen Sovjetunionen.
  För Ukraina blev Sovjetunionens början en mycket turbolent tid med uppror, hungersnöd, förstatligande av bönders jord m.m.
  Sedan kom de tyska Nazisternas invasion och den ukrainska nationaliteten fick ny näring att göra motstånd mot Ryssland.
  De som fick lida mest var de ukrainska judarna som förföljdes och mördades av både tyskar och ukrainska nationalister. Kanske några judar förföljdes av ryssar också men i så fall i liten omfattning.
  Ukrainas blomstring är egentligen det som här i Väst brukar kallas den ”det stora ekonomiska uppsvinget”. Det vill säga tiden mellan Andra Världskrigets slut och 1970-talets ekonomiska kriser som sedan fortplantade sig till Sovjetunionen.

  Sett ur den synvinkeln är Ukrainas självständighet en ren tragedi.
  Därför sedan dess har slitningarna kommit tillbaka igen och situtationen är ungefär densamma som för hundra år sedan och tiden runt sekelskiftet 1800-1900 talet vars nationella turbulenser orsakade det blodiga Första Världskriget.

  Det här är en tid man borde titta närmare på för det hände enormt mycket politiskt i världen då. Krig och konflikten nästan överallt och jag tror Sverige var nära konflikt också med sin union med Norge.
  Ovanpå det den nya socialistiska arbetarrörelsen som skulle komma och förändra länder men också de geopolitiska förhållandena.

  Problemet för den ukrainska nationaliteten verkar vara den varit inklämd mellan olika stormakter.
  För hundra år sedan var Österrike/Ungern stormakten i Väst för Ukrainas del. Den östra var Ryssland.

  I dag talar Ryssland om det ”Kollektiva Väst” som stormakten i Väst men jag vill tror det i huvudsak är USA som är stormakten i Väst.

  Jag tror Ryssland lika mycket känner sig som ”europeiskt” och vill ha ett bra förhållande till både USA och Västeuropa.
  Men det går inte därför Ryssland är alldeles för stort och mäktigt för att det skulle kunna fungera.
  Västvärlden kan i sin tur aldrig underordna sig Ryssland.

  Kanske är det som min far sa när jag var liten;
  ”Väst är väst och Öst är öst och aldrig ska dom mötas”

  Personligen har vi dock fortfarande friheten.
  De är fortfarande tillåtet att resa till Ryssland och det är tillåtet att lära sig ryska.
  Dock tycker jag det finns ett allmänt och otäckt motstånd mot Ryssland här i Sverige.

  Men våldtäktsmän, mördare, tjuvar, kriminella och terrorister välkomnas gärna av det Socialdemokratiska, vänsterkapitalism och USA-imperialism vurmande Sverige med en kultur som direkt hämtad från sydligare ”stormakten” Tyskland.

 4. Det är inte usa som sprider sanktioner, men washington/rockefllerna som styrs av sionismen som styrs av talmuderna/rotschildarna i city of london

  • @pz 7 januari, 2023 At 12:30
   Sant, och det var inte heller ”Tyskland” som drev blixtkrigen eller massmorden som förintelsen, och det är heller inte ukrainarna som driver USAs krig mot Ryssland i Ukraina. I fallet Nazityskland är det lätt att personifiera, all ondska associeras med namn som Hitler, Göring eller Himmler. Det är inte lika lätt att göra samma sak med deras arvtagare i USA, vi måste, precis som du säger, tänka oss för.

   Jag skrev just detta till en känd journalist vid en stor dagstidning, namnet utelämnat här.

   —”Bara några ytterligare kommentarer till dig som en av Sverige mest seniora och erfarna journalister.

   Du och dina journalistkolleger kanske bör tänka sig bättre för innan ni skriver hyllningar till mänsklighetens någonsin grymmare skurkstat och massmördarstat, USA, innan ni berömmer Tredje Riket diktaturens arvtagare och förintelsens skapare.

   Inte att konstant och repetitivt återpublicera och sprida den amerikanska propagandan och rykten från USAs arméer av internet troll.

   Under Nürnberg rättegången 1945 hölls vissa journalister ansvariga för sina handlingar, och avrättades. En framtida Nürnberg rättegång är inte otänkbar.

   —”All that is necessary for evil to prevail is for good men to do nothing.”
   —”Allt som krävs för att det onda ska segra är att goda människor inte gör någonting.”

   Var står du själv. Vad gör du. Vad tänker du göra för att stoppa ondskan av idag”

   En lista av USAs statskupper och USAs interventioner mot valda ledare följer.

   USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.

   • Karl W, tack för repliken. Ang sk förintelsen, som jag fortfarande med säkerhet inte vet vad det är, eftersom det är förbjudet i 20 länder i världen att granska dess påståenden, så undrar jag i övr hur det står till med historieskrivningen och som matas ut till våra ungdomar. Har själv ’pluggat’, varit sk lärarvikarie i ett par tre terminer för att få plugget att gå ihop. Jag stötte på många märkligheter, men försökte förbise, och förklara för eleverna att det enda som är intressant är Fakta. Från fakta bildar ni er era egna Självständiga uppfattningar, sade jag. Då visste/förstod jag inte att det är globalisternas största Skräck.. Självständigt tänkande

    • Eftersom pz misstänker att det som kallas förintelsen är en fiktion kan man beträffande vad Tysklands militär dokumenterat för östfronten hänvisa till den konservative tyske historikern Andreas Hillgruber
     Han redovisar
     https://www.libraryofsocialscience.com/assets/pdf/Andreas_Hillgruber.pdf
     War in the East and the Extermination of the Jews*

     Hans-Heinrich Wilhelm has estimated that ”a total of more than 2.2 million Jews perished as a result of the Nazi terror and the persecutions of Hitler’s allies.”[70]
     The first ”wave,” from summer 1941 to spring 1942, comprised about a third during this period of
     mass shootings (i.e., approximately 700,000), with the Einsatzgruppen accounting for a mere quarter, i.e., some 500,000. [71]

     [71]:Helmut Krausnick and Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrteges.
     Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938-1942, Stuttgart, 1981 p. 622

     Lite mer detaljer
     At the latest from March 1941, the racist-ideological extermination of ”Jewish Bolshevism” formed an integral
     component of the war on the Eastern Front.
     Some weeks before the onset of Operation Barbarossa, the Einsatzgruppen were informed
     of the intended ”liquidations” in Soviet territory.
     This supports the thesis that the mass killings of the Jews had no original connection
     with the anti-partisan operations, which expanded rapidly behind the German front from the end of 1941.
     We must not overlook the immense discrepancy in the numbers of Jews and partisans killed in
     the so-called ”anti-guerrilla warfare,” as appearing in the ”liquidation” reports of the Einsatzgruppen and of the SS

     From the ”Ereignismeldungen” we learn that Einsatzgruppe A (behind the north section of the Eastern Front)
     up to November 25, 1941 executed
     136421 Jews ;
     its victims also included
     1,064 Communists,
     56 partisans,
     653 mentally disturbed persons,
     44 Poles,
     28 PO W’s,
     5 Gypsies and
     1 Armenian. [54]

     By February 1, 1942 the number had risen to 229052. [55]
     Einsatzgruppe B (behind Army Group Center) killed 45467 up to November 14, 1941;
     Einsatzgruppe C (behind Army Group South) accounted for 95600 up to the beginning of December 1941. Einsatzgruppe D (in the southernmost section of the Eastern Front)
     killed a further 92000 Jews up to April 8, 1942.[56]
     In a second, large ”wave” of extermination in the Ukraine, South Russia and the Bialystok area,
     another
     363211 Jews were shot between August and December 1942. [57]
     This yields a total of 824,000 up to November 1942

 5. Sanktioner dödar i de tysta på mest vidrigaste sättet enligt mej. Minns 2018 Iran-fallet men när har maffian i Pentagon följt några som helst regler. Trump gick hårt åt Iran och lämnade HELT ensidigt kärnvapen-avtalet. Där stod EU som dom nollorna dom var med byxorna nere då dom EJ lyckades stoppa det. TROTS seriösa och riktiga försök att rädda avtalet men både Merkel och Macron åkte till Washington och kom hem med byxorna nere istället för att ta den där GYLLENE chanserna och göra sej oberoende av pentagon maffian. Det var även ungefär samtidigt Macron kallade Nato för hjärndöda. EU var pinsamma måste jag säga dom där par åren så det var tragiskt att se vilken dörrmatta och HELT inkompetenta nollor dom var som EJ fick sej tankeställare. Washington är EJ lita på och behandlade EU som vanligt dvs som en egen delstat,vilket man tyvärr fortfarande är,vare sej det är militärt,ekonomiskt eller politiskt. Nej pinsamt och tragiskt var det,och Sverige med Ann Linde ska jag EJ gå in på ens

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here