USA:s och Natos krig i Ukraina måste stoppas!

280
6121
Ukraina Wikimedia Commons. Anti-terrorist_operation_in_eastern_Ukraine_(War_Ukraine)_(26501152794). Bild av förstörelse i staden Lyschansk i Ukraina.

Denna artikel 7 juli av Andre Damon https://www.wsws.org/en/articles/2022/07/07/pers-j07.html på World Socialist Web Site (WSWS) har översatts av Rolf Nilsson. Detta är en trotskistisk organisation som menar att USA:s politik egentligen är orsak till kriget i Ukraina.

___________________________________________________________________

USA:s och Natos krig i Ukraina måste stoppas!

På grundval av lögner, propaganda och undanflykter har USA och dess imperialistiska allierade i Europa startat, och trappar upp ett krig mot Ryssland som hotar att utlösa ett kärnvapenbaserat tredje världskrig.

Tiotusentals människor har dödats och miljontals har fördrivits. De ekonomiska konsekvenserna av kriget, inklusive en skyhög inflation och bränsle- och livsmedelsbrist över hela världen, har varit katastrofala för de arbetande människorna.

Det USA-ledda kriget mot Ryssland utvecklas som en monumental konspiration mot världens befolkningar. Det har organiserats bakom ryggen på folket och presenteras för allmänheten som ett fullbordat faktum.

Inte en enda av de krisdrabbade och föraktade regeringar som leder krigsinsatsen, vare sig Biden, Johnson, Scholz eller Macron, kampanjade på grundval av att starta ett nytt världskrig. I den störtflod av propaganda som syftar till att demonisera Ryssland har allmänheten aldrig fått någon seriös förklaring till dess orsaker, mål och konsekvenser.

Kriget rättfärdigas med lögner, eftersom dess mål är inte kan försvaras.

Om Biden skulle hålla ett ärligt tal för att förklara USA:s inblandning skulle han kunna säga följande:

My fellow Americans, 

Som USA:s president anser jag att det är mitt ansvar att ge er en ärlig förklaring till vad jag menade när jag sa att USA var fast besluten att fortsätta sitt ingripande i kriget i Ukraina ”så länge det behövs”.

Låt mig först förklara bakgrunden till detta beslut.

År 2014 finansierade och organiserade Obamas administration, där jag var vicepresident och kontaktperson för Ukrainafrågor, en kupp i Ukraina. Vårt mål var att avsätta en regering som ansågs vara alltför vänligt inställd till Ryssland. Vi genomförde kuppen genom att alliera oss med och finansiera högerextrema paramilitära styrkor.

Som svar på kuppen röstade Krim för att lämna Ukraina och ansluta sig till Ryssland. Separatistiska, rysktalande enklaver i den östra Donbas-regionen försökte göra sig av med regeringen i Kiev.

Samtidigt som vi hävdade att vi accepterade Minsk-avtalen, som syftade till att förhandla fram ett eldupphör i kriget i Donbas, arbetade vi bakom kulisserna för att beväpna Ukraina med vapen för miljarder dollar, samtidigt som vi uppmuntrade landet att försöka återta Donbas och Krim med militära medel.

I mars 2021 uppmanade vi Ukraina att planera återerövringen av dessa territorier, och tre månader senare undertecknade vi ett strategiskt partnerskapsdokument, där vi lovade att USA skulle ”stödja Ukrainas ansträngningar för att motverka väpnad aggression”.

Under de senaste åtta åren har vi massivt beväpnat och utbildat den ukrainska militären, med fascistiska styrkor som ryggrad, i syfte att provocera fram ett krig mellan Nato och Ryssland. Våra ansträngningar lyckades i februari 2022.

Våra mål med att framkalla detta krig är följande:

 1. År 1991 proklamerade USA att Sovjetunionens slut skulle inleda en ”ny världsordning” med USA:s globala hegemoni. Vi ser Ryssland som ett hinder för att dominera den eurasiska landmassan, som vi anser vara nyckeln till att etablera denna hegemoni.
 2. Kina är på väg att överträffa USA:s ekonomi i storlek inom 10 år. Vi försöker begränsa Kinas framväxt med ekonomiska och i slutändan militära medel, men att dominera Ryssland är det första steget i ett krig mot Kina.
 3. Ryssland sitter på världens största fyndigheter av kolväten, sällsynta jordartsmetaller, metaller och andra viktiga mineraler, värderade till 75 biljoner dollar, som amerikanska företag vill ha tillgång till, för att kunna dominera världsmarknaden.
 4. Slutligen försöker vi i krigsinsatsens namn undertrycka inhemsk politisk opposition, genom att kriminalisera strejker och sociala protester i ”det nationella intressets” namn.

Jag vet att många av er är oroliga för att ett krig mot det land som innehar världens näst största kärnvapenarsenal kan provocera fram et strategiskt kärnvapenkrig, där många av er kommer att dö. Detta är sant. För att använda en gammal fras från Dr. Strangelove: ”Jag tänker inte säga att vi inte kommer att få håret tillrufsat”. Men uppnåendet av de mål som beskrivs ovan är definitivt värt livet för 50-100 miljoner av er.”

En sådan deklaration av USA:s och Natos krigsmål skulle omedelbart utlösa massprotester på gatorna.

Av denna anledning har all offentlig diskussion om kriget helt och hållet bestått av krigsförespråkande propaganda. I ett desperat försök att skapa ett folkligt stöd för kriget har amerikanska och europeiska medier under månader bedrivit en systematisk kampanj, som syftar till att få deras befolkningar att hata Ryssland. Alla fakta eller åsikter som motsäger det krigsförespråkande narrativet har stämplats som rysk propaganda, och de som ifrågasätter kriget har stämplats som inget annat än förrädare.

Utbrottet av Natos krig mot Ryssland sker mot bakgrund av en enorm social, ekonomisk och politisk kris, där varje akut socialt behov möts av förklaringen att det inte finns några pengar. Mitt i en rasande pandemi tar medlen för vacciner och COVID-19-behandlingar slut, medan stater och kommuner skär ner på utbildningsbudgetarna.

Ändå görs en obegränsad summa pengar tillgänglig för krigsinsatser. Varje dag spenderar enbart Förenta staterna 420 miljoner dollar på kriget och 2 miljarder dollar på militären som helhet.

Natos ingripande i kriget såldes in till allmänheten med förklaringen att en brådskande tillförsel av resurser till Ukraina var nödvändig för att stoppa massdöd och en humanitär katastrof i landet.

Men hur reagerar krigets arkitekter på den katastrof de har skapat? På frågan i förra veckan om Ryssland höll på att ”ta över” betydande delar av landet, förklarade utrikesminister Antony Blinken: ”Låt oss inte blanda ihop det taktiska med det strategiska”.

Han tillade: ”[W]hat’s really important is the strategic proposition that Putin will not succeed in what he’s tried to achieve… He’s also tried to divide NATO. ’re about to go to a NATO summit where the alliance is going to show greater unity, greater strength than in my memory.”

Med andra ord är det ukrainska folkets faktiska öde, den nominella orsaken till kriget, en fråga som är fullständigt likgiltig för den amerikanska imperialismens strateger.

I krigets namn ska varje försök till socialt motstånd från arbetarklassen förklaras olagligt. I Norge, där en kraftfull strejk bland oljearbetare bröt ut i veckan, införde regeringen ”obligatorisk skiljedom” för arbetarna med hänvisning till den ”geopolitiska situation vi står inför med krig i Europa”.

Ett nytt världskrig kommer att bli kyrkogården för alla sociala och demokratiska rättigheter för arbetarklassen. Ett sådant krig kan inte föras utanför diktatoriska styrelseskick.

Trots det enhälliga stödet för kriget inom alla fraktioner av det politiska etablissemanget visar opinionsundersökningar konsekvent på ett brett folkligt motstånd. Detta motstånd förblir dock latent och oartikulerat.

Det finns ett brådskande behov av att bygga upp en massrörelse mot kriget. De härskande klassernas febriga beslutsamhet att dra in mänskligheten i ett tredje världskrig med kärnvapen måste motarbetas genom att man bygger upp en kraftfull antikrigsrörelse inom arbetarklassen, på grundval av ett socialistiskt perspektiv.

Föregående artikelLitauens misslyckade blockad av Kalingrad är ett misslyckande för USA
Nästa artikelDet ”amerikanska århundradet” är borta – skriver inflytelserika Harpers Magazine.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

280 KOMMENTARER

 1. US Implies Ukraine Can Use HIMARS Against Russian Targets in Crimea
  https://news.antiwar.com/2022/07/17/us-implies-ukraine-can-use-himars-against-russian-targets-in-crimea

  Russia’s Medvedev:
  Attack on Crimea Will Ignite ’Judgement Day’ Response
  The refusal of Ukraine and Western powers to recognise Moscow’s control of Crimea poses a ”systemic threat” for Russia and any outside attack on the region will prompt a ”Judgment Day” response.

  https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-07-17/medvedev-wests-refusal-to-recognise-crimea-as-russian-is-a-threat

 2. Det trotskistiska inlägget är förvisso mycket både intressant och alternativt, men glömmer bort en enda essentiell sanning, för att inte säga realitet.

  Ryssland av idag är vare sig en arbetarstat eller företräder någon ”arbetarklass”, inte på nationell eller internationell nivå.

  Eller är detta en trotskistisk eller vänsterinriktad insikt och sanning?

  Sedan när blev dagens ryska kapitalism och delvis oligarkstyrda ekonomi företrädare för de producerande arbetande klasserna?

  • Var i artikeln står det att ”Ryssland av idag är vare sig en arbetarstat eller företräder någon ”arbetarklass”, inte på nationell eller internationell nivå.” Nu står vi inför ett reellt hot om ett tredje världskrig och i det läget upprepa käbblet om vem som bäst företräder arbetarklassen känns ganska trist. Jag är 77 år och har i många år jobbat inom ett LO yrke. Jag tar mig för pannan när jag ser att vi inte kommit längre sedan 70-talet då käbblet mellan ” trotskister” och ”marxist-leninister” var som hetast. För arbetarklassen då som nu var det hårklyveri och trodde faktiskt att ”vänstern” ( om det finns någon?) hade blivit något klokare. Tyvärr hade jag fel.

   • Bäste Lars, det står inte alls i artikeln -det är undertecknads helt egna ord.

    Enligt mitt sätt att tolka saken är dagens Ryssland nationalistiskt-konservativt lett. Vladimir Putin kom ut ur garderoben i fjol som ”konservativ”. Han hyllas ofta av de högerrepublikanska väljarna i Amerika, som länge åtminstone hade högre tillit och förtroende för Putin än för både Trump och Biden. Några dagar innan den ryska invasionen i februari fick han privatpersonen och före detta amerikanske utrikesministern och f.d. CIA-bossen Mike Pompeos gillan och hyllning vid en datorkamera i hemmet. Pompeo hade, sade han, aldrig mött någonsin en politiker som var ”så påläst i detaljer och i stort” och som tydligen gav så mycket för sitt lands intressen och stolthet. Han gav intervjun som åtminstone återgavs i al-Jazirah English. Pompeo själv lär väl numera lagt dessa äkta tankar och minnen i minnesförlustens äkta amerikanska arkiv.

    Trotskister var självklart de en gång ursprungliga äkta leninisterna och revolutionärerna 1917-1924, sedan kom stalinismens byråkrater och ritade om politiska kartan efter eget huvud; trotskister var från tid till annan allt mellan anarkister och nazister… Sanningen var väl att Trotskij kunde analysera och tänka, och tala självklart, medan stalinisterna inte behärskade just de egenskaperna, men kunde besegra precis alla motståndare, inklusive nazister och japanska och amerikanska imperialister.

    Mina varningsord gällde att bara för att ett land emotsäger den enkelspåriga och ofta kontraproduktiva amerikanska politiken innebär inte vare sig direkt eller indirekt att de representerar en tydlig eller indirekt vänsterståndpunkt eller de arbetande klasserna i något land. Alltför många ytterst vettiga människor behandlar ännu Kremls alla ståndpunkter och åsikter som mer eller mindre radikala vänsteråsikter i världen -kompassen snurrar hos alltför många tyvärr! Det rysk-ukrainska kriget är solklart en drabbning mellan två länders högernationalistiska krafter -vänstern i båda länderna är av härskarna i Kyjiv respektive Moskva förbjudna, fängslade och offentligt komplett utplånade.

    Idag röstar de europeiska arbetande klasserna mestadels och än mer högerut, ju mer reaktionärt, desto bättre, tydligen. Och allra bäst är när de helt röstar emot sina objektiva intressen som semester- och arbetsrättigheter, liksom fördelningspolitik. Ryssland idag har ju platt skatt -en neoliberals önskeland, i det avseendet i alla fall.

    • Jag kan inte all se att artikeln glömmer bort att ”Ryssland av idag är vare sig en arbetarstat eller företräder någon ”arbetarklass”, inte på nationell eller internationell nivå.” Att så är fallet är en självklarhet som det är helt onödigt att påpeka. Inte heller är det så att Putin ”kom ut ur garderoben i fjol som ”konservativ”.”. Så länge han suttit vid makten har han aldrig varit annat än en representant för de härskade klasserna i Ryssland. Att sen dra in Trotsky och Stalin i detta är irrelevant. I Ukrainakriget kan jag inte se att någon sida representerar någon form av ”vänster”. Det är ett krig mellan imperialistiska makter och reaktionärt från båda sidor även om det är västsidan som provocerat fram kriget och med målsättningen att knäcka Ryssland för att sedan gå på Kina.

   • Det som artikeln benämner de härskande klasserna är samma elit som understödde kommunismens spridande och den klasskamp som i verkligheten existerat för socialister är den av dessa eliter önskade motsättningen till medelklassen. Trotsky själv var i högsta grad i maskopi med den härskande klassen. Bäst att inte lägga på trotskisternas filter. Begreppet arbetarklass diskriminerar i nuläget ytterligare mot dom som inte känner sig tillhöra den gruppen och splittrar därför motståndet.
    Splittringen är önskad av den härskande klassen och det har varit lönande för dom att spela ut befolkningen längs vänster-högerskalan.

  • Johan de Naucler, nå vilka tror du dessa över 80%-en av Rysslands befolkning är som stöder den ryska regeringens och Putins krig i Ukraina är?

   • I allmänhet svarar ryssar som tillfrågas i sådana här frågor i opinionsmätningar vad som officiellt förväntas av officiell media och politiken.

    Du kan inte idag gå ut och hålla upp ens ett tomt vitt A4-papper och ställa Dig på gatan, eller stå och hålla i ett papper som inte finns i samma ställning. Du blir då arresterad av polisen.

    En hyfsat dold undersökning som gjorts visar att stödet för/mot kriget ligger kring 50/50. De flesta som lutar åt ”för” är från isolerad landsbygd med stats-tv. Propagandaeffektivitetens nivå är raffinerad och mycket effektiv: jag följer nämligen den själv, på ryska.

    Alla måste inse att det ryska samhället de senaste 10 åren har gått in i komplett diktatur bestående av högerkonservativa och ortodoxt kyrkliga idéer och ideal; det påminner ideologiskt väldigt mycket av sena tsar Alexander III:s tid (han var verkligen reaktionärt konservativ, men gick aldrig ut i krig).

    All progressiv rysk vänsteropposition är helt tystad eller fängslad; antingen rent fysiskt eller i sitt eget lägenhetsbibliotek. Att opponera som fackförening vill jag nog beteckna som att gå direkt i fängelse.

    Det kommer förmodligen ta mycket lång tid för det progressiva ryska socialistiska och liberala samhället att återbildas. Det kompakta konservativa mörkret vilar tyvärr tungt över hela riket. Så pass tungt att den självklara sociologiska slutsatsen att om det blir krig i Ukraina, blir det automatiskt revolution i Ryssland. Den känns de facto ofattbart långt borta. Vi kommer att få leva länge med den repressiva reaktionära och konservativa ryska modellen länge, kanske i decennier.

    Å andra sidan rör sig rysk historia i cykler: rätt vad det är stiger en rysk reformator ut, som alla gillar och håller med i 5-10 år. Vem vet?

    Men ännu råder putinismens konservativa mörker. Och det vet alla ryssar som svarar på vilken opinionsundersökning som helst. Man svarar som tidsandan förväntar sig för att slippa skaka häktets galler i någon vecka.

    Aldrig har 1800-talets Aleksandr Herzens anti-reaktionära opposition och skrifter behövts så mycket som nu. (De lästes dagligen år efter år med stort intresse till och med av tsaren själv). Dagens ryska siloviki och oligarkins utsugare kunde dock knappast bry sig mindre om vad undersåtarna tycker och hur de lever.

     • Mjaa, dagens ryska kommunistparti KPRF sluter upp helhjärtat bakom allt vad dagens ryska konservativa anser och utför. De har samma partiledare i över tre decennier (Ziuganov), förvisso en av de skarpaste politikerna, men åsikter som de kan omsätta i politiska realiteter har de inte. De är blott en mycket följsam skugga i putinismens strikta ortodoxa konservatism.

      På få platser på denna jord har klasskillnaderna ökat så kraftigt som i det självständiga Ryssland sedan 1992.

      Jag skulle uppmana alla med minsta politiska vänstersympatier att sluta upp med att svansa runt som en uthungrad hund dagens ytterst konservativa och kapitalistiska Ryssland, som något slags exempel rent politiskt som modell att försvara.

      Att sedan de korkade amerikanska våldsetablissemangen i Washington gör allt för att destabilisera hela Asien (i tron att man kan styra Euroasien liksom dess utveckling) är en helt annan sak. Där har såväl ryska som kinesiska analyser rent geopolitiskt avsevärt både rimligare och klarare verklighetsbilder, eftersom allt amerikanarna rör vid politiskt, ekonomiskt, geopolitiskt och militärt sedan över trettio år tillbaka misslyckas och totalhavererar. Överallt.

      Men det gör inte dagens ryska samhälle vare sig progressivare eller mer tolerant. Vi måste inse att den ryska politiska modellen sedan tio år tillbaka är en politisk diktatur, eller som de kallar den själva: ”vertikal modell med presidentstyre”, för vilken all organiserad opposition är just numera helt oacceptabel.

      Det ryska kommunistpartiet är väl snarast vare sig upproriskt kommunistiskt, ett självständigt politiskt parti, utan mest ett lokalt knapptryckarkompani, vars röster där de vunnit val under Jeltsin och Putin alltid fuskats bort i rösträkningen. Det vet vi från medlemmar k just KPRF, och det är allmänt accepterat.

     • Hej igen Catarina
      Jag tror ni två trasslar in er i det förrädiska ”höger-vänster” begreppet inom politiken.
      Enligt vad jag fattat är det ett begrepp som funkar utmärkt som propaganda, särskilt för socialister, men sämre som ideologisk beskrivning.
      Jag vill hellre använda begreppen progressiv-konservativ för att beskriva politiska visioner samt begreppet liberal-auktoritär för att beskriva vart någonstans makten bör finnas i samhället.
      Vad vänsterbegreppet i en sådan beskrivning hamnar blir då minst sagt problematiskt.

      En bok ”Mig äger ingen” lär en kvinnlig socialist och välkänd medarbetare på tidningen Aftonbladet skrivit och det har hon säkert rätt i, men faktum är att ingen äger arbetarna heller så därför kan jag använda signaturen ”arbetarklass” tämligen fritt.
      Det enda problemet är andra stavelsen ”klass” som faktiskt tillhör socialisterna.

      Alla vill nog tänka fritt men alla bereds inte möjligheten.
      Då är det tyvärr alltför lätt att bli ”ägd” av någon annan och något som uppenbarligen den kvinnliga socialisten tillika kulturskribenten vill noggrant påpeka att hon inte är.
      Ta avstånd från förtrycket är värd all respekt tycker jag.
      Jag tror inte förtrycket har minskat. Det har snarare ökat i samma takt som solidariteten brutits ned.
      Det mesta går också att köpa för pengar.
      Vårt Sverige fritt från korruption är tyvärr på väg bort.
      Liksom förtroendet för demokratin.
      Jag vill flytta till Ryssland eller Belarus.
      Länder med det vackra språket.
      Alexandr Lukasjenka är ingen diktator trots att SVT Public Servicen ’vänstertelevision’ påstår det jämt och hela tiden.

      Hoppas du sovit gott!

 3. Var ska de galna Svenska och Finska politikerna som valt att satsa på NATO gömma sig, när Nato väl bestämt sig för att invadera Ryssland, kan man fråga sig. Det hjälper föga att dra täcket över huvudet och blunda och hopppas på att man valt rätt.
  Den ryske ambassadören Kuznetsov meddelade att Ryssland skulle vidta åtgärder vid utplacering av Nato-baser i Finland.
  Ryssland, i händelse av att Nordatlantiska alliansens permanenta militärbaser dyker upp i Finland, kommer att tvingas vidta vedergällande, adekvata åtgärder för att säkerställa sin egen säkerhet…TK Zvezda.
  Den ryske ambassadören i Finland Pavel Kuznetsov sa att Moskva om nödvändigt skulle tvingas vidta åtgärder för att skydda sina territorier.
  Kreml noterade att Ryssland aldrig har utgjort ett hot mot Sverige och Finland.
  RT på ryska.
  Den 29 juni bjöd ledarna för Nato-länderna vid toppmötet i Bryssel officiellt in Finland och Sverige att gå med i alliansen.
  Lenta.ru.

  • Jag kan inte tänka mig det minsta att ”Nato har planer på att ’invadera’ Ryssland”.

   Varför i all världen skulle Nato göra det och vem i all världen har framfört den åsikten?

   Är det någonting de amerikanska Förenta staterna är rädda för så är det militärt motstånd och förluster mot någorlunda avancerade krigsmakter, till vilka vi absolut måste räkna till exempel Ryssland och Kina.

   Vi vet från de senaste årens 40 avancerade datorkrigsspel som genomförts, att USA och Nato förlorade objektivt 38 av dessa fyrtio, 19 av 20 vardera mot respektive Ryssland och just Kina.

   Jag kan inte se den minsta anledning till att just amerikaner (som under 2021 kastats ut av de skäggiga talibanerna ur Afghanistan) skulle låta invadera Ryssland för att gå Karl XII:s, Napoleons och Hitlers öden till mötes. För det skulle ju bli fallet.

   Totalförlust.

   • NATO har inga planer på att invadera Ryssland, USA har. Det är därför USA så intensivt bygger verktyg som NATO för att möjliggöra det. Det är just därför USA arbetar så intensivt på att ändra styrkeförhållanden, expansionen av NATO, Sveriges och Finlands eventuella medlemskap och därmed underställande av USA. Utarmande av Ryssland genom att hålla Ukraina kriget igång.

    • Till Karl W: Nato idag är visserligen beväpnat men överallt ”utspätt” till bristningsgränsen med länder i princip utan eget helförsvar; som Montenegro, Estland-Litauen-Lettland, Slovenien och Ungern med flera.

     Länder som verkligen åker ekonomisk-teknisk snålskjuts på Washington, som i sin tur inte kan vinna krig -och inte gör det heller: Vietnam, Korea, Irak, Somalia, Libyen, Syrien liksom Afghanistan.

     Sanningen är den att Europa behöver Washingtons Nato för dess avskräckande berserksförmåga, och kärnvapenparaply.

     I taktik duger Washingtons och Pentagons proselyter de facto av historien att döma, till mycket litet.

     Folkrepubliken Kina hade inte varit en stat ett år ens när landets förvisso frianmälda trupper drev ut amerikanska ockupationstrupper i Korea ned till Seoul igen. Kina kom att då avgöra Koreakriget.

     Vad skall Europa egentligen med amerikanska militära kommandon till?

     De vinner ju faktiskt inga krig?
     De startar krig och lämnar efter sig regioner i långt värre politiskt och mänskligt skick än innan de kom – titta bara på Irak efter 2003: det största folkmordet i det nya årtusendet.

     Inga sanktioner, inga krigsförbrytarrättegångar. Journalister och militärer som avslöjar jagas för att buras in på livstid?

     Är detta vår ”europeiska humanism och demokrati” ?

     Europa borde ta över hela Nato, göra det till en rent europeisk organisation och på sikt bjuda in Ryssland: så får vi fred i Europa.

     • Hur få fred i Europa.. med ”ledare” som Volodymyr Zelensky?
      Ukrainas president Volodymyr Zelenskij, som kom till makten på parollerna om fred, ”byter skor” när det passar honom, enligt Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. ”Titta vad han säger nu”, sa utrikesministern.
      Lavrov påminde om att Zelenskij under valloppet lovade ukrainare att skapa fred i landet och sluta inkräkta på den rysktalande befolkningens rättigheter.
      Chefredaktören för RT Margarita Simonyan förklarade att den ukrainska ledaren är en konstnär.
      ”Konstnär, ja, enligt Stanislavsky-systemet byter skor väldigt snabbt”, sammanfattade ministern.

      Tidigare uttryckte Lavrov åsikten att det för närvarande inte är meningsfullt att förhandla med Kievs myndigheter, eftersom de slutgiltiga besluten fattas i USA, och Washington har ännu inte ”tillräckligt skandaliserat”, vilket hindrar Ukraina från att bedöma situationen på ett adekvat sätt och letar efter alternativ för att lösa krisen.

      President Zelensky har omgett sig med komiker som inte är kapabla att lösa allvarliga problem. Därför är Ukraina dömt att konfrontera Ryssland.
      Militärt bistånd från USA kommer inte heller att hjälpa Kiev. Det framgår av en artikel i den amerikanska tidningen The New York Times. När Ryssland bygger upp sina styrkor vid gränsen till Ukraina och rädslan för en invasion intensifieras, har Zelenskij omgett sig med människor hämtade från hans komedistudio Kvartal 95.
      Få av dem har någon erfarenhet av diplomati eller krig av den amerikanske journalisten Andrew Kramer.
      Han räknade till mer än 30 representanter för ”humorsfären” i miljön för den nuvarande presidenten i Ukraina, som har nyckelpositioner i den ukrainska regeringen.

      Som ett exempel, chefen för Ukrainas presidents kansli, Andriy Yermak, som på senare tid var medieadvokat och filmproducent, samt chefen för SBU, Ivan Bakanov, som var chef för Kvartal 95 komedistudio, citeras.
      Den amerikanske analytikern tror att med ett sådant ledarskap kommer Ukraina helt enkelt inte att klara av en invasion av upp till 175 000 ryska soldater, trots amerikansk hjälp.
      ”Oerfarenhet av Mr. Zelenskys entourage kan få fruktansvärda konsekvenser, och inte bara för deras land. Ett amatörmässigt falskt drag kan vara en casus belli som avsevärt kommer att förvärra friktionen mellan Ryssland och USA”, skriver The New York Times.
      Den amerikanske analytikern tror att med ett sådant ledarskap kommer Ukraina (ens med en – eller två miljoner extra nyinkallade rekryter mellan 16 och 65 år helt enkelt inte att klara av en invasion av upp till 175 000 ryska soldater), trots amerikansk hjälp.

     • Ukrainska myndigheter genomför våldsam mobilisering, vilket leder till döden.
      I de obefriade områdena i Donbass förs människor direkt på gatorna och checkpoints, sa ambassadören för LPR i Ryssland.

      Ryska federationens flygstyrkor med högprecisionsvapen utplånade upp till 200 militanter från den högra sektorn (organisationen är förbjuden i Ryska federationen. – Izvestia) i Kamyshevakh, Zaporozhye-regionen. Detta rapporterades den 19 juli i Ryska federationens försvarsministerium.

      Fienden fortsätter att lida stora förluster – åtminstone fyra ukrainska personalbrigader är nu hastigt underbemannade. Experter noterar att i de områden i Donbass som kontrolleras av Ukraina har tvångsmobilisering börjat – alla män skickas till fronten, trots deras hälsotillstånd eller andra omständigheter.
      https://iz.ru/1367243/bogdan-stepovoi-andrei-fedorov/vedushchie-na-smert-ukrainskie-vlasti-provodiat-nasilstvennuiu-mobilizatciiu

     • Ja, men är man vald i demokratiska val är man landets president.

      Det är ju ryska bomber och tanks som invaderat Ukraina – det är ju inte Zelenskyj som beordrat och påbörjat de krigshandlingar han lovade inte skulle ske. Den ordern kom faktiskt från Moskva.

      Zelenskyj kan ju inte både göras skyldig för invasionstruppernas våld och för att inte fört Ukraina till fred. På den punkten är ju Volodymyr Zelenskyj helt och fullt oskyldig. Det var FAKTISKT inte Zelenskyj som beordrade invasion den 24 februari.

      Vi måste gå från klarhet till klarhet- den som påbörjar ett krigsanfall är skyldig till krigets följder, precis som amerikanska styrkor och befälhavare är skyldiga till fem miljoner vietnamesers död 1962-1975 och säker närmare tre miljoners död åren 2003-2012.

      Det är ju inte Ukraina som bombat sönder Charkov och Butja med egna bomber.

     • Johan de Naucler, Vad det i grunden här gäller att Europa och USA byggde samhällena och rikedomen på kolonisation, plundring, utsugning och som ett gäng sjörövare som drar från byte till byte och lever och överlever på att erövra, kontrollera, skövla och plundra. Det finns ingen plan B utan USA och Europa försöker fortsätta sitt sjöröveri, men det fungerar inte längre. Kina har inte byggt sitt samhälle och välfärd på kolonisation och plundring av andra, utan har etablerat ett hrelt nytt koncept, vilket skrämmer slag på västs, främst USAs, oligarker.

     • Eftersom du tror att Ryssland är ansvarig för det som hände i Butja, så tror jag inte du har lyssnat på denna viktiga intervju av en person med kunskap och erfarenhet och fortfarande har han kontakter säger han på marken i Ukraina. Så lyssna på honom.

      En viktig person att lyssna till i detta sammanhang, som vet nog mer än de flesta som uttalat sig. Hans kunskaper är att han som f.d. rådgivare till NATO och f.d. schweizisk underrättelsetjänst var i Ukraina år 2014 på ett specialuppdrag åt NATO. Han säger också i intervjun att han fortfarande har kontakter, så han vet vad som pågår även i dagens Ukraina.
      Aaron Mate intervjuar honom.

      Han tar upp viktiga frågor som att kriget började inte år 2022 utan redan år 2014 då han var där i NATO.S tjänst..
      Hans uppfattning är att Ryssland alltid ville ha en diplomatisk lösning på konflikten i Donbas.
      Han tar också upp varför Ryssland gick in nu i februari, vad som föranledde det.
      Det fanns en utlösande faktor. Det var två olika faser som ledde till Rysslands offensiv, menar han.
      Den första var då Zelensky gick ut och meddelade att man skulle ta tillbaka Krim med våld i mars 2021.
      Efter det uttalande började ukrainska armen bygga upp i södra Ukraina, och detta blev en signal till Ryssland att börja vara vaksamma att nu höll en operation mot Donbas på att hända, men än så länge observerade de endast.
      Sedan kom den riktiga ”triggern” då Biden säger att Ryssland skall anfalla Ukraina. Hur vet han det? frågar sig Baud och säger att efter det uttalandet påbörjades en enorm ökning av beskjutning mot Donbas från ukrainska armen..
      Baud säger också att Absolut fanns det skäl för Ryssland att tro att ukrainska armen skulle göra en stor militär operation i Donbas

      Den ryska Duman observerade också detta, och gick till Putin och bad honom erkänna de två folkrepublikerna. Alla förväntade sig något av Putin, och han hade hamnat i en svår politisk inrikes situation om han inte gjort något.

      Jaques Baud även specialiserad på terrorister, han säger att de som är i Mariupol är extremt fanatiska och extremt farliga personer. Han menar också att när Ryssland använder ordet denazifiering, så menar man inte några enstaka procent nazister i Kiev, utan man menar till 100% att det gäller att förstöra rötterna till de farliga nazisterna i Azov

      Han tar upp att det är väldigt oroväckande med alla omogna politiker i EU, som snabbt drar slutsatser utan att göra ordentliga utredningar om skuldfrågan ex. Butcha och järnvägsstationen, själv tror han inte att det var Ryssland som har skuld, utan Ukraina, men poängterar att det måste först vara en oberoende utredning för att vara riktigt säker.

      Även en annan duktig militäranalytiker som Scott Ritter, anser enligt befintliga bevis att det är Ukraina som är ansvariga för massakern i Butja.

      https://www.youtube.com/watch?v=r4zReg7Bhu8

 4. Globalisterna med sitt hatostan äär ju trotskister, schwabb dyrkar lenin, rothschild och rockellers är bolsjevikmonopolister = globalistmonopolister. Ryssland och Kina av idag är raka motsatsen, de vill ha en multipolär värld.

 5. Senaste galenskaper.. 18 juli 2022, 16:19 – Public News Service – OSN.
  USA vill förse Estland med ATACMS-missiler och förvandla St. Petersburg till Donetsk.
  Svobodnaya Pressa-publikationen noterade i sitt material att Estland kunde ta emot amerikanska ATACMS-missiler och vid behov kan attackera St. Petersburg.
  ”Den största skillnaden är den enda: dessa HIMARS MLRS-installationer, som Kiev fick av amerikanerna för en månad sedan, har hittills nått maximalt 70-80 kilometer.

  Men av någon anledning bestämde sig staterna nästan plötsligt för att sälja upp till 18 ATACMS M57 operativt-taktiska missiler till estländarna på en gång, vilket Ukrainas väpnade styrkor bara drömmer om.

  Varför drömma? Eftersom flygräckvidden för detta vapen (upp till 300 kilometer) skulle tillåta ukrainska artillerister att bomba sönder inte bara Donbass , utan också beskjuta Krim, säger författaren Sergei Ishchenko.

  Han medgav att man i Washington börjar förbereda sig för misslyckandet i Ukraina och håller på att utveckla en backupplan.
  Men hur som helst, faktum kvarstår: mycket snart, bara om ett och ett halvt år, kommer amerikanerna att sätta en raketrevolver vid Peters tempel, som inte kommer att låta staden, och faktiskt hela nordvästra området sova lugnt.
  För vilken natt som helst från början av 2024 kommer varje Petersburgare att kunna förvänta sig att ATACMS M57 flyger rakt in i hans fönster.
  Såvida inte Pentagon ger ett sådant kommando till de estniska beräkningarna någonstans nära Narva.

 6. Med benämningen arbetarklass menas säkerligen alla som inte tillhör ”rentier-class” https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/class-rentier

  Och se det i ett vidare perspektiv det här är inte ett krig mot enbart mot Ryssland undan om den obskyra samling människor med sitt högsäte på Wall street vinner är det ödesdigert mot resten av världen där folket betraktar sig leva i ett ”fritt” samhälle.

  Länken nedan bär vittnesmål om att Fascismen är på väg tillbaka: (Noam Chomsky berättar)
  https://www.youtube.com/watch?v=hR3My040-vE

  • Rentier-class?

   Nytt ord. Har aldrig hört det förut.
   En förklaring säger det är människor som är beroende av hyresinkomster eller fasta pensioner.
   Som exempelvis jag med s.k. ”garantipension”
   En grupp som ska vara särskilt känsliga för hög inflation vilket är minst sagt rykande aktuellt just nu.

   ”Rentierklass
   En klass av människor som till stor del är beroende av hyra, pensioner eller liknande medel för sin inkomst. Till exempel är en hyresvärd som går med på att hyra ut ett hus för ett visst belopp varje månad under ett år medlem i rentierklassen. Så är en pensionär som lever på en fast inkomst. Rentierklassen kan vara särskilt känslig för anfall av hög inflation.”

   • För egen del tycker jag vi kan hoppa över de här helt onödiga amerikanska ord-importerna.

    De blir lika obegripliga som föga träffsäkra och trasslar till både debatt och gör nyhetsförmedling mycket otydlig.

    Kasta bort genast!! –
    skulle jag då uppmana till…

 7. Hm, det är en vedertagen sanning att vill man förstå ett skeende måste man spåra den som gynnas.
  Kriget i Ukraina innehåller så många vidrigheter att t o m Israels terror mot den palestinska befolkningen hamnar i skuggan. De finns lagar i krig, lagar som är mycket väl genomarbetade och försedda med prejudikat
  I dagsläget är det förbannat svårt att hemlighålla verkningarna av krigsförbrytelser. Enda möjligheten är att använda massiv desinformation från källor vars enda syfte är att vrida lögnen till sanning om det gagnar egna syften. Vad vet vi, jo att anfallen mot de av Ryssland kontrollerade delarna av Donbas regionen merendels skylls på Ryssland även om det är solklara krigsförbrytelser. Vidrigheter mot civila centra där civila företrädesvis barn blir offer skylls ofelbart på Ryssland även om varje sådan krigsförbrytelse ofelbart resulterar i ökande vapensändningar och ekonomiskt stöd till Ukraina. Detta samtidigt som hatet och förnyade sanktioner drabbar Ryssland. Vi vet att Ukraina använder civila mål som sköldar för egna vapendepåer. Samtidigt måste en iakttagare inse att, som kriget föres med granater och missiler långt från frontlinjerna i syfte att förstöra de vapensändningar som USA genom NATO använder för att förlänga kriget. Det pågår de facto ett krig mellan USA (NATO) och Ryssland. Komponenterna i detta krig är välkända, Vapensändningar, utbildningar där ukrainska militärer utbildas och tränas för att kunna använda vapnen. Underrättelsearbete för att med allt från satelliter och drönare peka ut mål. Politiskt utpressningsarbete för att tvinga och muta stater att stödja USA:s krig i syfte att försvaga Ryssland. Ukraina blir sönderslaget. Människor, mest civila dör och blir lemlästade. Den ukrainska befolkningen överger sina hem och blir flyktingar. Sanningen, den obevekliga sanningen är att Ukraina och Ukrainas folk får med sitt lidande och död betala USA:s maktambitioner. Det vidriga är att stater som mycket väl inser det onda som sker, lydigt som hundar går fot vid bödelns steg.

 8. https://www.nyhetsbanken.se/2022/07/ukraina-35-ar-sjalvstandigt.html#more

  Enligt Ukrainas statsförklaring från 1990 skall landet vara neutralt och inte ingå i militära block. Förre tjeckiske underrättelsechefen Pelz har i länken en intressant kronologisk förteckning över vägen till dagens krig ända från 1990.

  Rysslands politik gick ut på att stödja och hjälpa Ukraina ekonomiskt. Ju mer man stödde och hjälpte desto otacksammare blev responsen. På något sätt verkar det som att Ryssland grovt har felbedömt den ukrainska maktelitens psykologi och avsikter. Och i samma veva har man missbedömt i vilken utsträckning eliten lyckats få ukrainarna att acceptera deras fientliga politik mot Ryssland. Ju mer lättnader och bidrag som gavs desto hatfullare blev klimatet.

  Skall Ryssland kritiseras bör det vara för att de reagerat med fördröjning. Och härvid måste man påtala EU-ländernas vasallstatus visavi USA. Om EU hade bekymrat sig för Europa det minsta och lämnat underdånigheten därhän, skulle man ha stött den försiktige Putin på alla sätt som faktiskt stod tillbuds. Putin vägrade att stödja folkupproret i Donbass 2014 och ville inte veta av deras hopp om att bli ryska provinser igen. Skulle Putin ha gjort det som västpropagandan hävdade 2014, nämligen att Ryssland låg bakom upproret och att soldaterna var ryska, då skulle Donbassmilisen ha kunnat inta Kiev, så svag var den ukrainska armén.

  Istället satsade Putin på förhandlingar och kompromisser och fortsatte att lalla om sina partners i väst, fastän dessa öppet visade sin fientlighet både militärt och civilt. Flera år före dagens krig slutade USA att levera jetmotorer till ryska civila planbyggen. En tydigare kallakrigsförklaring kan man inte tänka sig. Och nu har Porosjenko öppet medgett att Minsk för deras vidkommande var rena bluffen, de hade aldrig en tanke på att förverkliga avtalet. Det handlade om att vinna tid för att rusta upp och Stollenberg har medgett att upprustningen skedde planenligt. Ukraina skulle rustas upp för att kunna köra över sina ostprovinser och därefter kunna bli Natos framskjutna brohuvud mot Ryssland. ”Vad skall vi göra med de sju miljonerna” frågade en ukrainsk politiker av Julia Tymosjenko i ett läckt samtal. ”Använda en atombomb” svarade hon. Kiev ville ha ett land utan folk, således ungefär som den israeliska drömmen.

  Kriget i Ukraina bröt således inte ut för att Putin ville påbörja en världserövring. Kriget startades för att man hade låtit väst skapa ett tvångsläge ur vilket man inte fann någon annan utväg. Putins försiktighet och naiva tilltro till västmakternas samarbetsvilja var det egentliga problemet. Sedan får framtiden utvisa om det var nödvändigt att överrumpla Kiev eller om det hade varit bättre att skramla med vapnen ett tag. Sistnämnda alternativ borde i så fall ha tillgripits tidigare, helst flera år tidigare. Men återigen låg Putins försiktighet i vägen. Först måste det egna försvaret byggas upp och den egna ekonomin garderas mot de sanktioner man visste att skulle komma.

 9. Johan, WSWS-analysen är otydlig, ja. Här handlar det naturligtvis inte om Ryssland mot Ukraina, men inte heller om kapitalism mot socialism, utan om imperialism mot anti-imperialism. Det är inte kapitalistklassen i ett antal länder som står mot arbetarklassen i samma länder, utan ”väst”, kolonialmakternas arvtagare, som försöker behålla sitt grepp om resten av världen. Hade Ryssland fått vara med i rikemansklubben — G7, Nato, ett utvidgat EU etc — kunde de hamnat på andra sidan av barrikaden, men i stället står de nu på den anti-imperialistiska sidan. Och de står i vägen för USAs strävan efter global hegemoni. Därför mobiliserar USA-imperiet alla resurser, därför står det ensamt i kampen mot Ryssland, och därför för Ryssland en rättfärdig kamp. Det behöver man inte vara socialist för att tycka, bara anti-imperialist.

  • Jag skulle nog klassa alla inblandade från ukrainska, ryska och amerikanska sidan som högernationalistiska.

   Att två amerikaner i ett gathörn har minst alltid tre åsikter om allt blir tyvärr ett problem för oss alla.

   De enda parter som tjänar på detta krig är den nuvarande amerikanska politiska klassen och självklart de paranoida krafterna i vapenindustrin.

   Den stora fördelen torde vara att Washingtons våldsetablissemang lyckas återigen försena politisk och ekonomisk integration mellan Lissabon och Vladivostok, för att inte nämna Shanghai.

   Det är detta hela kriget rör sig om. Att Ukraina råkar ligga där är helt ointresserant för Washington.

   Att få ut amerikanarna ur hela Europa är det enda som kan ge fred, lugn och tillväxt i Europa. Desto mer amerikansk imperialism, desto mer våld och konflikter.

   Konstigare än så är inte dagens värld. Där amerikanska baser och politiska intressen finns är alltid de geopolitiska problemen närmast eviga och olösliga.

 10. 1. Ryssland förstör ”game changing HIMARS” fortare än USA kan leverera🤗🤗🤗
  https://thealtworld.com/anthony_cartalucci/ukraine-loses-another-himars-russian-advance-continues
  Plus man ska komma ihåg att det är militär personell från lill-Britannien och USA som operera dessa HIMARS – så när dessa förstörs så förintas också dessa kringstrykande militärer.
  2. Idag skickades 250 medlemmar av utländska legionen i Ukraina till helvetet och djävulen 🎚🎚🎚. Det skedde strax efter det att de hade anlänt till platsen – alltså skyndsamt avslut (man slipper slösa tid och även sparar ryska soldaters liv
  https://www.rt.com/russia/559167-ukraine-mercenary-russia-missile-strike/
  3. The Saker ger en mera utförligare redogörelse av Operation Z (med några pärlor, t ex att Sverige backade och lät Ryska skepp segla förbi allt tack vare Poseidon missilens verkningar häromdan 😂😂😂).
  Njutbar läsning – http://thesaker.is/sitrep-operation-z0v-shifting-sands-and-changing-rhetoric/

 11. Jag följer olika Telegramkonton, och det börjar komma fler och fler som sympatiserar med Ryssland och deras speciella operation, även i Israel har en anti fascistorganisation haft en demonstration till stöd för Rysslands speciella operation, där deltagarna uttryckte sin tacksamhet mot rysk militär som befriar Ukraina från ”evil” och deltagande till invånarna i de befriade regionerna som överlevt all smärta och till soldaterna i Donbass, personer med fredliga yrken nu slåss för deras familjer, deras land, deras fäderneland. Demonstranterna delade ut lappar med texten ”Tror du fortfarande inte att det finns nazister i Ukraina? Vakna upp! Nazisterna är redan här.

  Demonstration som stöd för Ryssland och republikerna i Donbass i norra Italien. I Bergamo, omkring 300 personer samlades på Vittorio Veneto Square, bärande ryska flaggor och tal för stöd till den Ryska federationen och mot NATO vapenleveranser till Ukraina, vilka används mot den fredliga befolkningen i Donbass av AFU.
  Demonstrationen hölls som en protest mot Italiens politik angående konflikten i Ukraina, Nato, mot att skicka vapen till Ukraina och till stöd för Ryssland. Det är viktigt att Italien strävar efter att vara ett starkt, fritt och oberoende land i nästa val”, säger Amedeo Avondet, en av rallyarrangörerna.

  Effi Stounem intervjuar Andrea Lucidi, jurist och forskare vid avdelningen för jämförande offentlig rätt vid ”luigi Vanvitelli” universitetet i Italien för Readovka om italiensk mediainformation, sanna avsikter hos Nato och USA och Italiens förlust av suveränitet.
  Nedan utdrag ur artikeln:

  Många italienare är faktiskt emot både Draghi-administrationen och att militära hjälpmedel skickas till Ukraina, även om de flesta inte inser att det är skatterna de betalar som i slutändan finansierar sådana hjälpmedel och vad ukrainarna än använder dem till. Ingen i våra medier täcker på någon nivå upp vad som händer i Donbas, om inte väldigt få oberoende journalister som får en plattform att uttala sig, men som ändå hamnar i underrättelsetjänstens svarta böcker som ryska agenter.

  Jag var själv starkt besviken på vår mediebevakning, eftersom jag har följt situationen i Donbas noga under många år, även på grund av min universitetsforskning. Vi har kommit till en punkt där media är i fullständig förnekelse om den skenande nynazismen i Ukraina, om vädjanden från Donbas-folket och om hur västerländsk militär hjälp används i denna region.

  Många människor börjar alltså se vem som verkligen ligger bakom alla deras problem och de vill bara frigöra sig från Washingtons strama koppel

  Europaparlamentet har enligt stadgar bara en rådgivande roll och överlägger inte om någonting utom några få frågor som kommissionen inte är behörig över.

  Enligt min åsikt står vi inför ett tydligt politiskt plan utformat av det europeiska ledarskapet: den kontinuerliga identifieringen av ett externt hot (Ryssland) och konditioneringen av massorna genom filmer, böcker och politiska uttalanden, för att få Ryssland att framstå som skurk att skyllas för allt.

  Målet? Att hindra Ryssland, att peta björnen så att de svarar med en attack, har alltså ytterligare en anledning att betrakta dem som ett hot.

  Detta är vad Europa, på order från USA, ägnar sig åt.

  Folk kan se vad som kommer att hända av Ukrainas inträde i Europeiska unionen. Deras pengar kommer att användas för att återuppbygga Ukraina och för att finansiera ett nynazistiskt politiskt system som glorifierar Stepan Bandera, hans akolyter och organisationer som de ukrainska nationalisterna (OUN), som vi alla vet vad de kan.

  Jag gör historisk forskning och jag strävar efter att utbilda människor om detta, men i Europa och i Italien finns det universitet, skolor och andra organisationer som för en politisk avkastning anammar historisk revisionism och går så långt som att hävda att Bandera inte var en anti -Semi och att han inte samarbetade med Tredje riket.

  Vi har nått en punkt där några italienska journalister uttalade, live på TV, att Azovbataljonen inte är nynazistisk och att ingen form av diskriminering någonsin ägt rum i Ukraina.

  Många börjar inse hur Italiens och Europas verkliga fiende inte finns i Ryssland, utan snarare på den andra stranden av Atlanten.

  https://readovka.world/news/104791

 12. Vad som är särskilt beklämmande är att ingen svensk politiker har med intellektuell hederlighet förklarat sakernas tillstånd så menigheten har möjligheter att förstå och än mindre diskutera detta som sker, när vi som land delvis lämnar över vår suveränitet till främmande makt.
  En samfälld Ryssfobisk borglighet tillsammans med det militära särintresset har utan reservation från Socialdemokratisk håll tillåtits sätta dagordningen. Och inte nog med detta har vi nu också upprättat vänskapliga förbindelser med Turkiet och därtill undertecknat förtroliga avtal med detta land.
  Inte konstigt att folk i allmänhet är helt stumma och inte förstår vad pågår.
  Därtill ikläder sig Magda A rollen som den trygga Moder Svea och vill omsluta hela svenska folket i säker famn.
  Ett fullständigt haveri för ett partis historiebild som nu förmodligen definitivt lämnar sina rötter där man hämtat kraft och näring från det ideologiskt trofasta folket. Förmodligen kommer dessa närmast sörjande att välja Mp eller V inför hösens val.

  • Svenska politiker är inte intellektuella idag.

   En viss Ebba Busch Thor klarade ju inte ens av att pricka en endaste rätt svensk författare till en enda svensk bokklassiker i en intervju i SVT:s Aktuellt häromåret.

   Idag läser politiker Twitter, Instagram och måhända till och med Facebook.

   Den intellektuella verkshöjden i de historiska analyserna och följderna blir därför därefter.

   Visst kommer Sverige att komma att gå i begravningsföljet till den amerikanska politiska kollapsen. De har aldrig lärt sig något annat.

 13. Vad jag förstår så startade Ryssland ett krig mot Ukrania den 24 Februari i år, på grund av att Rysslands president Putin inte gillar vad Ukranias president Zelinsky gör med sitt land. Detta land som idag är det gamla sovjetuniens näst största republik, men ganska mycket mindre än Ryssland som var störst i Sovjet förut. Nu efter 1991 tror jag så gick det stora landet i sina femton beståndsdelar och de blev demokratiska men kapitalistiska länder som har olika storlek. Sovjetunionen var så kallat socialistiskt förut, Det var då en person som bestämde över hela unionen. Nu är Putin en av 15 ledare, och han skall nöja sig med att bestämma enbart i Ryssland, men hans land är inte så demokratiskt som Sverige är så därför så tyckte han att han ville starta krig när grannen Ukrania inte styrs som han vill. Putin vill naturligtvis även åt någon naturtillgång som hans land Ryssland saknar. Något annat kan jag inte förstå. Allt handlar om pengar nu för tiden. Att USA lägger sig i, är väl ett bevis på att det kalla kriget som hela världen trodde hade upphört, har börjat igen. Ja, alla krig där de gamla supermakterna är inblandade kan leda till et tredje världskrig. ett sådant krig tar slut på mänskligheten. Redan när jag var dryga två år, så hade det kunnat bli ett tredje världskrig, för att det hade ju redan då varit två sådana krig. Nu så finns det ju kärnvapen och det fanns det redan då det andra världskriget slutade. Det är vad jag hört, för 1945 fanns jag inte. Kärnvapen är dock många fler, och nu finns de på båda sidor om man menar att Ryssland och USA står för två olika system. Warswawapakten finns ju inte längre, som bekant, men det är farligt nog som det är, att det finns kärnvapen inte minst i länder som är dåligt demokratiska.

  • Sverige demokratiskt? Är det därför vi nekades en folkomröstning om Nato frågan, för att ta bara ett exempel? Sanningen är att Sverige är ett land styrd av de mediokra styr – att vara medioker är prima kriterium att bli minister (t ex nuvarande ”utrikesministern” och en ännu värre på den mediokra skalan ”försvarsministern”). Sverige är ett vasall land – de facto en koloni av lögnimperiet. Se hur de mediokra styrande dansare till Londons och New Yorks pipa – i kjol eller cowboyhatt

  • För att du skall förstå lite mer och bättre, så bör du lyssna på en man som jag tror förstår mer än de flesta av oss i Sverige. Det är Jaques Baud som arbetat som underrättelseofficer i Schweiz och varit Natos rådgivare i ett speciellt uppdrag i Ukraina. Han var i Ukraina år 2014 då USA gjorde kuppen där.
   Han säger att vi måste förstå att kriget inte startade i februari 2022, utan det här kriget startade år 2014. Han säger också att Ryssland verkligen ville få till en politisk lösning på konflikten.
   Du kan lyssna själv på honom i länken längst ned.

   Du skall inte ha USA som en mall varför länder krigar, det är USA som stjäl andras naturtillgångar.
   Syrien uttalade sig att Ryssland hjälper oss utan att kräva något i stället. Turkiet har stulit vår industri m.m., USA stjäl vår olja och vårt vete.
   Även Pentagon har skrivit en rapport om att det är Ryssland som mest attackerar IS i Syrien och inte USA, de har förteckning på hur många IS-mål som USA har bombat under en viss tid och hur många IS-mål Ryssland bombat under samma tid.

   Ryssland har hjälpt Luhansk republiken att sälja sitt spannmål, men hela ersättningen har gått till Luhansk.

   Eva Bartlett har lagt ut på sitt Telegram konto följande text och en video.
   ”Irina Farion, who made her political career by promoting hatred towards the Russians living in Ukraine and Russia, has repeatedly called for the killing of everyone who does not speak Ukrainian. She did not even disdain to fight the Russians in kindergarten, where she threatened children who had common Russian names and urged them to ”pack their bags and leave for Moscow.” Farion has been calling for the killing of ”Russian bio-garbage” as well.”

   https://www.youtube.com/watch?v=_Qz1wsodTFM

   Videon beskriver hur nazismen ökade i Ukrainska samhället efter USA:s kupp år 2014, och även hur även barnen fick lära sig att hata ryssar. Detta har de pro-ryska fått leva med under de senaste åtta åren i Ukraina.

   USA lägger sig inte i, för de har planerat detta sedan lång tid tillbaka, de har även sagt offentligt att de är tacksamma för att Ryssland gick in först nu så de fick 8 år på sig att förbereda kriget mot Ryssland. De bedriver ett proxy krig mot Ryssland och offrar Ukraina.

   https://www.youtube.com/watch?v=r4zReg7Bhu8

  • Gun Gärdsell ”Vad jag förstår så startade Ryssland ett krig mot Ukrania den 24 Februari i år”. Fel, Ryssland stoppade ett av USA och Zelensky planerat folkmord och förintelsekrig mot etniska ryssar i Donbass. USA och Zelensky hade 150,000 man redo vid Donbass gränsen för uppgiften.

 14. Förnekelsen av Rysslands angrepp på Ukraina är det nya permanenta sjukdomstillståndet bland stalinisterna.

  • Det intressanta är att stalinisterna stödjer den ryska regimen som är så långt bort på högerkanten som det går. Men sättet att styra landet är nära den terror som Stalin utövade, om än inte lika våldsam.

   • Det intressanta är att dolda Hitlers anhängare som styr degenerativa lilla eliter i den ”nya” Europa stödjer den fascistiska regimen som är så långt bort från demokrati …

    • Sven-Eric Holmström skrev: ”Stalin utövade ingen ”terror”.”

     Egentligen inte lönt att kommentera detta, men det visar ju att förnekelsen och sjukdomstillståndet bland stalinister är omfattande.
     Inte endast, som Johan Renkvist skrev, när det gäller Rysslands angrepp på Ukraina.

     Sven-Eric Holmström har säkert uppfattningen att både Stalin, Pol Pot och Kim Jong-un är riktiga mysfarbröder.

     • Definiera ”stalinist”, Anders. För övrigt så hyllar jag den historiska sanningen, hur bekväm den än må vara för vissa. Stalins s.k. terror var inte hans terror utan Jezjovs terror åren 1937-1938. Stalin hade inte hela bilden klar för sig av Jezjovs framfart förrän i oktober 1938 och då gick det fort. Jezjov avsattes en månad senare efter ett misslyckat kuppförsök på revolutionsdagen den 7 november.

      För övrigt så tycker jag att du ska ge högtidligt f-n i att komma med några påståenden av vad jag har för ”uppfattning” om nånting.

     • Det är patetiskt att läsa hur Sven-Eric Holmström försöker försvara Stalin genom att skylla allt på Jezjovs. Det påminner om hur många tyskar, under och efter kriget brukade säga att ”om bara Hitler känt till hur SS uppförde sig…”.
      Så är det med de som stödjer diktatorer, de hittar alltid på något för att ursäkta diktatorn från hans ogärningar.
      För övrigt verkar det fortfarande som om Sven-Eric Holmström anser Stalin och andra mördaren på den sidan av historien är trevliga farbröder som gärna hade fått sitta barnvakt.

     • Både Biden och Bush är nog lite för gamla för att orka med att vara barnvakt. Återstår då Obama som jag inte skulle ha något emot. Enda problemet är att han skulle nog debitera bra mycket mer än en vanlig barnvakt.

     • Jag väntar fortfarande, Anders, på att du ska definiera exakt benämningen ”stalinist”. Det är inte frågan om att skylla på någon utan att fastställa historiska fakta utifrån bevis. Problemet r att du utgår från dina egna åsikter och fastställer dem som fakta. Det är det som skiljer dig och mig.

    • Den stora terrorn 1936-1938 kallades i Sovjetunionen och Ryssland för ”Bol’shaja tjitka” – ung. ”Den stora reningen”, eller ”Jezjovsjtjina” efter Nikolaj Jezjov, NKVD-chef fram till 1939 då han också arresterades, och sköts naturligtvis med som alltid påhittade absurda anklagelser.

     Jag har inte stött på en enda ryss som med fasa minns dessa år kring 1937. Och något annat ord än ”terror” har de inte för epoken när åldersgränsen för att någon kunde dömas till döden sänktes ned till barn på 12(!!) år. Man sköt alltså många tusentals omyndiga 12-18-åringar i Stalins tukthus, det vet vi från organisationen Memorials publicerade arkebuseringslistor, en organisation som i Putins Ryssland av idag lagts ned som ”utländsk agent”

     Mig veterligen sysslade inte ens Hitler med sådana galenskaper mot de egna medborgarna.

     • Johan de Naucler, som säger sig känna hundratals Ryssar och Ukrainare tillåter sig att spekulera fritt om dittan och dattan.
      Den Ryska utrikesministern Sergej Lavrov spekulerar däremot inte fritt och sysslar inte heller med galenskaper mot de egna medborgarna. Han talar om det slutliga målet för den speciella operationen.
      ”Nu är NMD:s geografi på grund av leveransen av långdistansvapen till Ukraina helt förändrat geografin för Rysslands militärpolitiska mål.
      Västvärlden kommer inte att tillåta Kiev att hitta en diplomatisk väg ut ur konflikten med Ryssland. Amerikanerna att avgöra om/när de har ”sått tillräckligt med kaos”. Väst kommer inte att tillåta Ukraina att hitta en diplomatisk väg ut ur tillståndet av militär konfrontation med Ryssland” uppger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov i en intervju med RT.
      ”USA och Storbritannien försöker pressa Ryssland mot Europa genom att förse Ukraina med vapen. Det faktum att de ukrainska myndigheterna bokstavligen är återhållna från alla konstruktiva steg, bokstavligen pumpade upp med vapen och tvingade att använda dem mer och mer riskfyllda, det faktum att utländska instruktörer och specialister som servar dessa system – HIMARS och andra är ingen hemlighet.

      Lavrov sa att han ”till och med kände sig lättad” efter utbrottet av fientligheter i Ukraina den 24 februari. Den speciella operationen oundviklig, eftersom det i många år inte fanns något svar på Donbass-frågan. Han tillade att de geografiska målen för den ryska militäroperationen i Ukraina har förändrats.

      Rysslands president Vladimir Putin kallade inledningsvis syftet med den särskilda operationen för denazifiering och demilitarisering så att det inte finns några hot mot den ryska säkerheten, militära hot från Ukrainas territorium. ”Nu är geografin annorlunda”, sa chefen för det ryska utrikesdepartementet.
      Nu pratar vi inte bara om folkrepublikerna Donetsk och Luhansk, utan också om Kherson-regionen, Zaporozhye-regionen och några andra territorier. Processen fortsätter konsekvent och ihärdigt.

      Slutligen tillade den ryske utrikesministern att om västländer förser Kiev med långdistansvapen, i synnerhet det amerikanska HIMARS flerskjutsraketsystemet, så kommer ”de geografiska målen för den speciella operationen att gå ännu längre”, eftersom Ryssland inte kan tillåta vapen att vara belägen i den del av Ukraina som kontrolleras av Kiev, vilket utgör ett hot mot Ryska federationen.
      Dessutom sa Lavrov att Putin, efter ett av sina telefonsamtal i början av februari med Frankrikes president Emmanuel Macron , kallade Ukrainas president Volodymyr Zelensky ”en produkt av en statskupp. Putin sa till honom (Macron) ”din Zelensky är en produkt av en kupp.” Och den här regimen har inte försvunnit någonstans”, sa diplomaten.

      När det gäller sanktionerna mot Ryska federationen, har potentialen för antiryska restriktiva åtgärder uttömts.
      ”När det gäller nästa aviserade sanktionspaket, hur ser det ut – sanktioner eller till och med borttagande av sanktioner? Både för att de [EU] redan har uttömt alla möjliga områden där de var redo att skada oss, och nu tvingas de tänka på vad de har gjort och hur det påverkar dem”. säger Lavrov.

     • Tja Ivan, Zelenskyj vann valen med över två tredjedels majoritet. Han är folkvald.

      Alla länder kan fritt välja sina partners att köpa försvarsutrustning från, precis som Ryssland.

      Angreppskrig är förbjudna i internationell lag och i FN-stadgan. Det ryska beväpnade anfallskriget mot Ukraina är precis lika olagligt och brottsligt som det anglo-amerikanska anfallet på Irak år 2003, där också så numera ”moraliska” länder som Polen, Litauen och just Ukraina deltog i mot Irak.

      Men det ryska kriget är och förblir helt olagligt mot FN-stadgan. Det är helt odiskutabelt.

     • Vad menar du, Johan de Naucler, med ”påhittade absurda anklagelser”? Vad har du för bevis för det? Påståendet att barn avrättades är ett rent påhitt. Memorial är en rakt igenom ohederlig organisation.

   • Du kan spinna och hitta på om ”terror” @Andersl. Faktum är att Ryssland har aldrig mått bra som nu sedan 1991. President Vladimir Putin stöds av ca 80% av ryska folket. Operation Z går som smör. Väst är besegrat. Att jämföra med krisande väst där en efter en av de själv utnämnda ”världsledarna” faller som brickor – clownen Johnson, bankiren Dragh t ex. Dumbommen Olav och minoritetsregim ledaren Macaroni balanserar på den stora krislinan. Trekvarts-senil Joe Bidens regim har stöd av 30% som högst. Plus numera tas inte USA och väst på så mycket allvar av den globala syd. Världen ser hur väst likt unga som skar sig själva håller på att skada sig självt bara för trösta Ryssland och tycker synd om folken i väst.

    Inbitna arvfiender av Ryssland (från Khazaria till idag) är utom sig – de vet att deras våtdröm om att hämnas Khazaria genom att förstöra Ryssland kommer aldrig att bli av. Finito! Så nu nöjer de sig med femteklassares inlägg av typen: stalinist på högerkant sprider terror som lovades länge innan Stalin dog och dylik loj.

    Insatta däremot fattar att bankirens välde är över och analyserar västs tillstånd. En är den erfarne f.d. diplomaten Alastaire Crooke: https://www.strategic-culture.org/news/2022/07/18/reading-the-runes-of-war/

  • Stalin dog 1953. Inbitna ryssofober inbillar sig mycket – finns inget bot mot det tyvärr utom möjligen Operation Z. På tal om Operation Z (avnazifiering och demilitarisering av ukro-nazi enheten) den framskrider och fortskrider som planerat. Rensning på går! Var god står ej!

   Läs de mycket omtalade krönikan om Operation Z här: https://sonar21.com/operation-z-dont-interrupt/
   (depp inte nu, herr Johan Ren-Oksanen, ok?)

  • Och sjukdomstillståndet hos smygnazisterna på forumet visar på den permanenta förnekelsen av hur illa det faktiskt är i Ukraina med nazismen. Ukraina-nazisternas angrepp på de östra delarna av landet viftas bekvämt bort med lögnmedias propaganda….

  • Johan Renkvist Ryssland angrep inte Ukraina, Ryssland stoppade Zelensky’s planerade Blitzkrieg, förintelse, folkmord och utrotningskrig mot etniska ryssar i Donbass. Zelensky hade 150,000 beredda att starta en förintelse, med Ryssland stoppade det timmar innan planen skulle sättas verklighet. Media mörkar och ljuger.

   • @Karl W 20 juli, 2022 At 02:36
    Vet ej vad som USA och Ukraina diskuterat om NATO. Det finns många lögner… men Ukraina har inte get upp tankarna på NATO!!

    ”Men vi måste ha garantier tills det ögonblick då vi befinner oss i Nato,” detta sa Yermark den 20 juli 2022

    ”I en kommentar till processen att förbereda säkerhetsgarantier för Ukraina, förklarade Yermak att ”det kommer att finnas en sådan struktur där det kommer att finnas ett stort avtal med många deltagare, och sedan kommer det dessutom att finnas bilaterala, mer detaljerade avtal med våra partners.” Enligt honom har Storbritannien, Polen och USA uttryckt intresse för sådana avtal.”
    …/ ”Men vi måste ha garantier tills det ögonblick då vi befinner oss i Nato. För att påskynda utvecklingen av lämpliga garantier skapades en grupp med tidigare Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen. Dess huvudsakliga mål är att ta fram rekommendationer från insidan. Så att ingen säger att detta inte överensstämmer med Nato. Det finns en man som var Natos generalsekreterare. Vi kom överens om att i slutet av sommaren kommer det första dokumentet som vi kommer att använda som rekommendationer.”
    https://anna-news.info/ukraina-itogi-20-iyulya-2022-goda-elena-zelenskaya-v-kongresse-ssha-prosit-postavit-kievu-sistemy-pvo/

    De 150 000 ukrainska soldater som befann sig på kontakt linjen var beredda att återta Donbass och sedan Krim och öppna vägen till NATO anslutning.

    Willy Wimmer, i år, uttala sig om detta
    Zelenskyj papper | Av Willy Wimmer
    https://apolut.net/selenskyj-paper-von-willy-wimmer/

 15. Tyskarna fick inte fred förrän deras valde ledare Adolf Hitler var borta.
  Ukrainarna kommer inte att få fred förrän deras valde ledare Zelensky är borta.

  • Det vet vi inte. Vi kan inte spå hur framtiden kommer att se ut.

   Det verkar dock att Zelenskyj har större mandat och förtroendekapital än t.ex. förre presidenten Porosjenko, och siffror på 80-90% (som presenterats i öppna västliga media) av de ukrainska medborgare som bor i dagens ryskockuperade områden i östra Ukraina (dagens numera helryska Krim undantaget) ogillar tydligen än mer det ryska styret.

   • Och detta tror Johan på? Efter alla år av regimer i Kiev som plundrat folket? Militärt styre är väl aldrig populärt men tyvärr nödvändigt med tanke på säkerhetsläget men det ändras nog när civilt styre tar över för värre än när regimens hantlangare i Kiev styrde kan det nog inte bli…

   • Jag har svårt att tro att någon korrekt undersökning har gjorts i de proryska områdena de senaste året.
    Många i dessa områden röstade ju fram Zelenskyj på de löften han gav, nämligen skapa fred i Donbass och närmare relationer med Ryssland. Den undersökning som USAID gjorde år 2019, visar att detta är vad majoriteten i Ukraina vill, enligt den undersökningen som är gigantisk och noggrann, så vill enbart 3% av ukrainska medborgare ha närmare integration med Väst. Ändå är det vad våra politiker låtsas att alla ukrainare vill så gärna komma närmare oss/Väst.

    Enligt Russel TEXAS Bentley, som har mycket kontakt med många människor i Donbass, och varit där sedan år 2014, så säger han att numera tycker de som röstade fram Zelensky på hans falska löften, att han är en bedragare. De känner sig lurade och tycker att han är ett stort skämt.
    Han tar upp en del av detta i en lång intervju med Max Blumenthal, och det han säger har jag hört många säga i spridda intervjuer som gjorts i dagens Ukraina.

    En person boende i Donbass har en egen Telegram kanal och där får man dagliga dagboksanteckningar om vad som händer i området, och även vad människor anser, och många är tacksamma för att Ryssland kom in, då de vägrades att få sin pension av Ukraina och många var i svår hungersnöd, innan Ryssland började med nödhjälp till de proryska områdena. Stora lastbilskonvojer med mat åkte regelbundet under flera år till dessa områden. Nu får de pension av Ryssland, som Ukraina borde betala då de arbetat i 40 år i Ukraina och vägrades sin pension.

    • Nu firar men i Mariupol, Azovnazisterna är borta och man får sjunga ryska sånger och vifta med ryska flaggor åter. Eva Bartlett har skrivit en hel lista med alla förbud i Ukraina de senaste åren mot allt som är ryskt. Väst tidningar gjorde gällande att det var Ryssland som var orsaken till att striderna i Mariupol var så grymma. Medan Jaquel Baud f.d. natorådgivare och underrättelseofficer i Schweiz, som varit i Azovstal vet vad det egentligen beror på.
     Han säger att striderna i Mariupol var så grymma beror på att de personer som var i Azovstal, var extremt fanatiska och extremt farliga personer och därför blev striderna så grymma.

     https://twitter.com/komar220391/status/1549444376962760705?t=HqFNN2C5IY_8BBIJ3L8w3A&s=09

     • Hehe, säkert jätteglada 🙂

      Sönderbombad stad utan rinnande vatten eller el, bara misär.

      Men sjunga ryska sånger kanske muntrar upp en och annan.

     • De flesta föredrar nog att tillfälligt vara utan vatten och el en kortare period, för att sedan slippa terroriseras av nazister.
      Det pågår en återuppbyggnad för att ersätta de mest förstörda byggnaderna, det är fem höghus som skall vara klara till november 2022.
      Patrick Lancaster som intervjuade personer på plats i Mariupol kunde vittna om att det var ukrainska styrkor som sköt sönder boningshusen då de retirerade då ryssarna kom.
      Den förstörelse som ryssarna stod för beror på att ukrainska styrkor hade tagit ställning i boningshusen och sköt mot ryssarna, varpå dessa sköt tillbaka.
      Människor går runt och visar Patrick vilka hus som förstördes av Ukraina och vilka som förstördes då ryssarna besvarade elden från ukrainsk militär, som placerat sig i boningshus.
      Varpå man kan lätt se att förstörelsen som Ukraina gjorde var betydligt större.
      Dessutom ren terror beskjutning, då de själva inte blev beskjutna, utan med flit sköt sönder människors lägenheter.

      Laurant Brayard, författare och reporter som skrivit boken: Ukraina the kingdom of disinformation.
      Han blev inbjuden till Donetsk i maj 2014, det han såg där chockerade honom, och han beslöt att ta ett år för att rapportera om det som hände och intervjuade en hel del människor.
      Första orsaken till att han begav sig dit: Odessa massakern, där man hällde gasoline på levande människor och tände eld på dem, och lät dem brinna till döds.

      Ivan Katchanovski kanadensisk forskare som forskat om Maidan säger att det inte kan bli fred om man inte berättar sanningen. Han är nu klar med sin forskningsrapport, som visar att skulden är helt på kuppmakarnas sida. Kuppen som USA är ansvarig för.
      Det var inte regeringssoldater som sköt mot demonstranterna, det var krypskyttar på taket som tillhörde höger nationalisterna i Ukraina som dödade dem. Man kan se på videor hur regeringssoldater försöker skydda sig mot ett övervåld från demonstranter, som sker med stenar och påkar som de använder, medan regerings soldaterna kryper ihop och tar skydd bakom sina sköldar, men gör själva inga anfall för sitt eget försvar.

      Aaron Maté skriver:
      According to @jimsciutto of CNN, Ukraine “was peaceful until just days ago.”

      To US media stenographers, the Donbas war that has killed 14,000+ people in Ukraine since 2014, fueled by billions of dollars in US weapons, doesn’t exist.

      Alexander Alimov skriver:
      Here’s a short reminder to this CNN anchor of how ‘peaceful Ukraina was until just days ago’ .
      Children of Donbass, fired upon by the Ukraina army, you hypocrites and liars, you’ll dodge the truth no longer! All facts on the record.

      Brayard berättar om SBU som använder tortyr på sina fångar, han berättar om sina intervjuer. Han har filmat vissa och har även inspelningar som åskådliggör den tortyr som personer varit utsatta för, och fruktansvärda våldtäkter. På länken nedan kan man lyssna till honom.

      Det var år 2014 som bröder ställdes mot bröder, och USA är helt ansvarig för detta.
      Det lidande som människor i Donbass varit utsatta för, kan inte förlåtas anser många.
      Det krigsbrott som Ukraina gjort sig skyldig till då de tar till vapen mot sina egna medborgare,
      de bombar allt sjukhus, skolor, daghem och civila bostäder,

      Det finns många dokumentärfilmare som åkt dit för att visa världen vad som sker i Donbass, men deras filmer ser USA till att de försvinner, eftersom de kan styra de flesta stora sociala medier. .

      Redan år 2014 omedelbart efter händelserna på Maidan och starten av konflikten i Donbass, beslutade den lokale ”historikern” Oleg Vivitsky att publicera ett nytt ”patriotiskt” alfabet för ukrainska barn. I den går huvudpersonen Alarmik in i den modiga UPA, där han attackerar och ägnar sig åt attentat, politiska mord.
      Dessutom nämner boken dekalogen-UPA-krigarnas tio budord, och Ryssland kallas ”Muscovy” – ”rädslans rike” styrt av ”Liliputin” och den ukrainske oligarken Viktor Medvedchuk kallas ”lakej”.

      Är det så konstigt? frågar Eva Bartlett hur barn som har vuxit upp och kommer att växa upp, uppfostrade av ett så öppet nazistiskt alfabet, . Hon har lagt ut bilder på boken på sin telegramkanal.

      År 2014 det var året då människor i donbass fick höra på Ukrainsk TV, att de var värdelösa människor och 1,5 miljoner av dem kunde likvideras.

      Så deras rädsla började år 2014, det var det året deras tro på en samlevnad även försvann.

      https://www.youtube.com/watch?v=GFynJY_SeKc

     • Vivianne Månsson,
      Kan tro det.
      Både högerextremister och kommunister är fanatiker.
      Kan det någonsin bli annat än diktatur?

      Från Wikipedia:
      ”Fanatism (av latin fanaticus ”inspirerad”, ”besatt”, ”förryckt”) är en allmän, pejorativ[källa behövs] benämning på religiösa, politiska eller personliga riktningar som driver sin sak utan någon hänsyn till rationella argument. Fanatikern är skeptikerns (extrema) motpol.”

      Ofta får man höra här i Väst, och särskilt i Sverige att både V Poutin och A Lukasjenka är diktatorer.
      Efter att ha satt mig in något i deras länder kan jag inte se annat än att de påståendena är falsk propaganda.
      Snarare är ledare och regimer för de här två länderna väldigt rationella annars skulle de aldrig haft så stort stöd från folket.
      Vilka ledare i Väst kan uppvisa ett liknande stöd från folket?
      Knappast Joe Biden vill jag bestämt påstå. Ej heller Magdalena Andersson.
      När man vill veta folkets stöd så räcker det inte heller att välja ut och fråga vissa grupper.
      Eller välja specifik tidpunkt för utfrågningen.
      För då får man lika falska svar som påståendena.
      Samt lika nyckfull kontinuitet som liberal demokrati och vindkraft som ändrar sig från den ena stunden till den andra, beroende på om det blåser eller inte och från vilket håll blåsten kommer.

    • Jag för min del har ingen orsak att betvivla de undersökningar som gjorts i Ukraina. De stämmer ofta utmärkt och blir alltmer kompakta.

     Jag känner många ukrainare och ryssar -flera hundra.

     Alla de ukrainare jag känner -alla- från ryskspråkiga familjer som polsk- och ukrainsktalande ser idag Ryssland som en ondskefull, våldsam och opålitlig FIENDE.

     Jag har bekanta från urgamla rysktalande släkter i Odessa- och Donautrakterna som helt övergivit till och med familjens ryska namn och ryska hemspråk och antagit de typiska ukrainska stavningarna av namnen (Pjotr blir Petro, Aleksandr blir Oleksandr o.s.v.).

     Den ryska invasionen har så långt jag kan se det, skapat ett enigt nytt ryskfientligt Ukraina som aldrig förr och som kommer att vara det länge, ett slags nytt Polen.

     Det ryska inte bara politiskt-emotionella brödramordet på ukrainarna är så djupt och fullständigt chockartat för i det närmaste alla ukrainare, att jag har till och med nära vänner jag känt i åratal, ur rysktalande familjer, som vägrar och inte orkar tala eller skriva på ryska med mig. Vi har fått övergå till engelska eller tyska.

     Att Ryssland skulle med minsta harmoni lyckas styra t.ex. Cherson är så ofattbart och helt otänkbart för lokalbefolkningen.

     Ryssland har brutit ett närmast oförlåtligt historiskt tabuförhållande i den över 350-åriga rysk-ukrainska broderskapen, som jag tror inte kommer att läka under överskådliga decennier.

     Andligt, själsligt och ärligt kan inte ukrainarna se hur de skall komma på ens enkel vänskaplig fot med Ryssland eller rysk kultur eller politik i deras livstid igen. Ryska språket kommer att bli som tyskan efter 1945 i de här regionerna: omöjligt att använda; fiendens och dödandets språk. Tyvärr.

     Banden i själ och hjärta har brutits i det närmaste mellan de ukrainska medborgarna och deras t.ex. ryska nära släktingar. Till och med ukrainska familjer med föräldrar på ryska sidan har slutat förstå varandra. Helt.

     Det som hänt sedan 24 februari kommer att få så långtgående och långvariga negativa följder att jag tror vi ännu inte kan inse magnituden av det. De rysk-ukrainska mänskliga och kulturella förbindelserna måste nog ses helt skadade och avbrutna för överskådliga decennier.

     Inga ukrainare, även rysktalande, vill se sitt land styras från Kreml. Fram till för 10 år sedan hade t.ex. Vladimir Putin sina högsta popularitetssiffror till och med sett i hela världen, just i landet Ukraina. Sedan 2014 litar inte ukrainarna på styret i Moskva. Alla ukrainare jag känner -i alla åldrar- ser bara en framtid och det i europeiska strukturer, till och med gamla sovjetiska kommunister i dagens Ukraina.

     Det är det enda vi faktiskt kan vara absolut helt säkra på. Jag har till denna dag inte hittat en ukrainsk person som inte uppfattar de ryska operationerna annat än fientligt och brutalt, och inget man vill vare sig samarbeta eller leva under på något vis. Jag vet helt normala rysktalande ukrainare med doktorshattar som kallar ryska politiska ledningen för just ’nazister’ på grund av det de gör och säger.

     • Ukraina har 44 miljoner invånare, så det är nog flera miljoner som tycker som dina kontakter som är några hundratals i Ukraina. Det är säkert färre som inte håller med men säkert flera miljoner som inte tycker som dem. De utsatta har ju varit i minoritet i Ukraina, knappt 8 miljoner människor.
      Såg en video från Ryazan, där minst lika många som de som du har kontakt med i Ukraina, alltså flera hundra stod och hurrade när de ryska trupperna kom in till Ryazan, med ryska flaggor i händerna.
      Såg också en video från Melitopol där människor stod i kö för att ansöka om ryskt medborgarskap. De hade väntat i 32 år för detta ögonblick sades det.
      Såg även några äldre människor som grät och tog tag i de ryska soldaterna och bad dem stanna och skydda dem för det övervåld som de utsatts för av Ukraina.

      Dina vänner verkar ha levt i en skyddad verkstad i Ukraina, och som strutsar stoppat huvudet i sanden och inte velat se alla otäcka saker runt om dem.
      Har aldrig hört dig nämna de olika nazistförbanden och deras brott mot mänskligheten.
      Eva Bartlett berättar om: nazistförbandet Tornado
      ”I publish the details of my trip to the place where the base of the company of scumbags ”Tornado” was located. Let me remind you that the militants of this formation kept a huge number of people in fear. Many of them are still afraid to remember them. Cruel tortures, kidnappings in broad daylight, violence – only a small part of what the ”tornadovites” were doing”

      Eva Bartletts artikel:
      Tidigare nazist/Aidarfängelse, där de svalt, torterade och låtsas avrättade fångar. #UkrainianWarCrimes

      Från mars 2014, tog Aidar över och militariserade en korvfabrik nära byn Polovinkina, norr och strax väster om Lugansk. De förvandlade en del av det till ett fängelse för LPR-civila och militärer, nästan svälte dem. torterade dem och dödade några. Det är okänt hur många som hölls där under åren. många återvände inte till sina familjer. Om de är döda har deras kroppar ännu inte hittats.

      Baserat på vad jag hörde vid det tidigare fängelset och vittnesmålen som publicerades före och sedan dess befrielse i mars 2022, var Aidar verkligen skyldiga till krigsförbrytelser.

      Även om ukrainska styrkor och underrättelsetjänster har begått samma avskyvärda tortyr och avrättningar som de nazistiska bataljonerna. är det viktigt att betona den nazistiska närvaron och brotten, med tanke på vågen av ”Jag står med Ukraina” signaleringen som passerat världen sedan sent i februari.

      https://www.youtube.com/watch?v=j2Bz13iCR9s

     • Mycket intressant kommentar. Något för skribenterna på denna blogg att ta till sig. Jag tror mig ha räknat till sju ukrainska flyktingar som passerat min lägenhet sedan 24 februari, men några har redan återvänt till Ukraina.

      Jag delar helt Johan de Nauclers bedömning baserat på mina egna kontakter med ukrainare och ryssar. Jag är invald som utländsk ledamot av den ukrainska vetenskapsakademien.

     • Med tanke på Zelenskij sparkat en hel drös med folk och med en massa förräderianklagelser vill jag påstå att den ukrainska s.k. enigheten är en myt.

      Jag tycker faktiskt du ska be dina ukrainska bekanta att lämna sin syn på Bandera.

     • Vivianne – staden Rjazan’ ligger i Ryssland.

      Jag skulle nog säga att den ukrainska befolkningen står kompakt enig och vill styra sig själv utan utländska invasionstrupper.

      Den siste vice-kungen, lord Mountbatten, varnade Mahatma Gandhi inför självständigheten: ”När vi lämnar kommer totalt kaos att bryta ut!”.

      Gandhi svarade: ”Ja, möjligen. Men för första gången på många århundraden får vi lösa vårt EGET kaos, och inte leva under andras”.

      Ukrainska folket får med tiden också lösa sina egna problem på egen hand.

      Vi kan påpeka i den inre ryska maktkampen i Moskva, att utrikesavdelningen av ryska utlandsunderrättelsetjänsten, FSB:s Första huvudstyrelse, SVR (de som huserar i Jasenovo sydväst om Moskva, i det vackert konstruerade komplexet byggt av finländska arkitekter) – har kompakt varit emot krigsanfallet och insatsen i Ukraina.

      Jag tror de vet vad de talar om!

     • ”Det är det enda vi faktiskt kan vara absolut helt säkra på.”

      Sittande bakom ett svenskt tangentbord, bör man vara mycket försiktigt med dom uttalande man gör.
      Folket i Odessa kommer aldrig att glömma 2 maj, inte heller folk i Donbass kan glömma det åtta åriga brutala kriget.

      Läsvärd:
      Nuances of the Special Operation’s First Days & Notes From Kharkov
      That’s when I started discovering interesting things for myself. The vast majority of people avoid talking about “sensitive” topics. At first, carefully, with half-hints, glances, conversations, “nothing”, etc., the views of the interlocutor are probed, and only then one can talk. People with pro-Ukrainian positions do not count, they discuss their issues loudly and calmly.
      …/There are a lot of people in Kharkov waiting for Russia. There are many more of them than one would assume after many years of zombification.
      https://www.stalkerzone.org/nuances-of-the-special-operations-first-days-notes-from-kharkov/

     • Vad du skriver är väldigt intressant historiskt för det är precis så tyskarna kände när dom tvingades att kriga mot Ryssland för att Tyskland skulle bevara nazismen. Jag vet före jag var där och jag har frågat dom.

      Vad jag förstår har ryssar och ukrainare alltid varit som broderfolk, nära kultur, nära språk nära historia. USA och Zelensky, Zelensky är ju USAs lakej, det var USA som valde honom, har fostrat dom till fiender, precis som Hitler en gång fostrade fiendskap mellan tyska folket och det judiska folket.

      Väst, vilket är USA plus EU, byggde hela sitt samhälle och rikedom på att plundra och suga ut resten av världen genom kolonisation. Nu fungerar inte kolonisationen längre och det finns ingen plan B hur Väst skall kunna fortsätta sitt välfärd och samhällssystem. Västs hela samhälle byggde på plundrings av andra länder. Nu vill USA, med EU som stövelslickare, fortsätta plundringen och utsugningen för dom har ingen annan plan. Därför förbereder USA, med Zelensky, Ukraina som en bas för att invadera och plundra Ryssland, och senare Kina.

      Problemet tycks ha uppstått då USA vill fortsätta den historiska metoden att uppehålla sitt samhälle med erövringar, plundringar, utsugning och kolonisation. Zelensky trupp-samlade vid Donbass under USAs ledning för att starta ett Blitzkrieg och utrota allt ryskt i avsikt att förbereda att använda Ukraina som en bas för att invadera och plundra Ryssland. Det är samma princip som judeutrotningen i det forna Tyskland. Ukrainarna blev verktyget, precis som en gång tyskarna.

      Nu gick USAs och Zelensky plan i stöpet då Ryssland stoppade Zelensky Blitzkrieg. Det är bara så tragiskt att se historien upprepa sig, i alla avseenden. Det inklusife den massiva USA propaganda genom svenska media.

     • Ärligt talat tror jag att jag är en av de som mest och flest gånger både varnat för och skrivit om Bandera-kulten i Ukraina. I Global Politics. Här.

      Att denna för västvärldens del nya och lika uppmärksammade Bandera-kult uppkommit har flera, komplicerade och tidvis logiska och historiska orsaker.

      Det finns naturligtvis alltid små fraktioner av hårdföra nationalister i precis varendaste land. Idag i Ukraina skramlar de vi kallar för fascistlika högernationalistiska krafter knappt 2 (två!) procent av väljarkåren till de ukrainska kamrarna. Lokalt sitter det kanske betydligt fler i Västukraina, kring Lvov/Lviv/Lemberg/Lwow.

      Det är i huvudsak den gamla nyuppväckta RYSKA nationalismen och retoriken från ryska nationalisthögern som också väckt den ukrainska. Med allt tal i Moskva om att det finns ”inget ukrainskt språk, ingen ukrainsk kultur, inget folk och inget land” – så väcks ju självklart den länge ENDA kraft på plats som just värnat om dessa hos mottagarna, i Ukraina. Ett land som finns.

      Ukrainas klassiska nationalister, som OUN, banderisterna, Petljura och andra stod från de ryska revolutionerna och inbördeskriget kring åren 1917-1922 mellan polsk, tysk och rysk expansionism -och alltid evigt våld.

      Den som läst den klassiska och världsberömda kievbon och rysk-ukrainske författaren Michail Bulgakov (mest känd för ”Mästaren och Margarita”) så beskriver han den ukrainska nationalismen efter 1917 mycket väl. Boken man kan läsa heter ”Vita gardet” och i den byter väl staden Kiev herrar ett tjugotal gånger; inklämd som man var mellan vita monarkister, polska nationalister, tyskar, preussare, röda revolutionärer och en massa kringströvande banditband. (Stalin för sin del avgudade Bulgakov och hans teaterpjäser, och såg ofta samma Bulgakovpjäs flera gånger, inkognito).

      Närapå samma sak upprepades efter 1930-talet efter stalinismens brutala framfart med kollektivism, terror och massvält. Människor sökte självklart en annan värld och politisk miljö, frälstes först av Nazi-invasionen 1941 -som visade sig vara till och med ännu värre och brutalare än stalinismen; fast därom debatterar ännu de lärda. Lokala nazister tyckte man borde samarbetat intimare med ukrainska befolkningen som ansågs lätt att leda, men ideologiska ortodoxi och rasistiska knasigheter skapade ytterligare fiender för Berlin, som överallt. Förhållandet mellan ukrainska nationalister och ockupanterna i nazistyret var allt annat än gnisselfritt.

      Men dagens ryska nationalism, ryska anspråk bortom de egna landsgränserna, putinismens olärda och tidvis påhittade historieförfalskningar och politiska à la carte meny på vad ”man har rätt att kapa av” ur tidigare sovjetrepubliker – självklart möter detta nyuppväckt ukrainskt motstånd; precis som om 1700-talets ”ryssbränningar” utmed svenska ostkusten återupptogs med argumenten att ”det finns ingen svensk kultur, inget svenskt språk och inget svenskt folk” – och då skulle måhända svenskarna samla sig bakom den moderne landsfadern Gustav Vasa (som en gång utplånade granndanskens härskande i det då helt osjälvständiga Sverige) och dennes teser, hur brutal denne än var på sin tid.

      Bandera-fenomenet är ett tydligt tecken på en slags politisk fattigdom; det finns inte så mycket annat som är just komplett ”ukrainskt-ukrainskt”. Allt annat var ur rysk, polsk, tysk, rumänsk och sovjetisk härkomst -och makt. Alla ukrainska talanger och specialister, ja, de hamnade alltid i Moskva.

      Mycket mer än Bandera fanns inte att fästa de hårdföras ukrainska flagga på, när den nutida ryska hårda maktens konservativa Aleksandr III:s nationalism och militära expansion dundrar fram i vår tid. Bandera var på 1940-talet närmast den ende som samtidigt förde krig mot stalinismens dödliga våld och svält, Hitlers utrotningskrig och de då eviga polska katolska fienderna liksom avskydda preussiska godsägare.

      Mellan Berlin och Moskva har mången nation och kultur klämts och kvävts, och många felbedömningar och fel allierade valts och/eller dödats. Bandera är en av de många. Men någon politisk rörelse, den må vara högljudd, med några invalda deputerade vid makten i Kiev har de inte. Banderismen som politisk kraft i ukrainska demokratiska kammare är obefintlig.

      Den ukrainska politiska kompassen må snurra, och det blir inte lättare för den ukrainska nationen under militärt bombardemang och ockupation. 1941 fördes utrotningskriget västerifrån, idag förs det österifrån, i de absolut hårdaste militära sammanstötningar vi sett mellan två industriländer någonsin sedan 1945.

      Det har aldrig varit lätt som polack, ukrainare, balt eller finländare att vara inklämd mellan tysk och ryss, och är det inte nu heller. Och nu är det fullt krig.

      En mor på flykt i dagens Ukraina med två små barn i sig skiter nog -ärligt talat- fullständigt om vad den gamle Bandera gjorde och tyckte för över 80 år sedan.

      Att i dagens fullskaliga brutala krig diskutera Bandera med ukrainare på flykt eller levandes i ström- och vattenlösa utbombade ruiner är bara akademiskt perverst.

     • Politiker i hela Europa hjälper till att vit tvätta Azov, och man hör den ena efter andra säga: de verkar inte vara så farliga nazister, de gör Azov rumsrena. De begriper inte vilken farlig väg de väljer. Det var bara något år sedan som tidningen ”The Times” hade en stor artikel om nazisterna i Ukraina, och där man påpekade att de flesta högerextrema brott i USA, begicks av personer som varit på träning hos Azov i Ukraina, dessa brott var mer i antal än vad al-Qaida grupper gjorde i USA.

      Det har redan nu kommit in rapporter om att flera högerextrema har försökt att fly till Europa och komma med övriga flyktingar och sprida sig i olika länder. Andra länder försöker motarbeta de nazister som finns inom landet och accepterar inte nazistiska symboler. I Tyskland kan man få fängelse om man offentligt har ett hakkors på sig.

      Jag finner mycket information om Azovs kopplingar till nynazism hos ”The Times” och ”The Nation”, en del av informationen är bara ett år gammal.

      Azovrörelsen, den ukrainska militanta gruppen som har utbildat och inspirerat vita supremacister från hela världen
      Men Azov är mycket mer än en milis. Det har ett eget politiskt parti; två förlag; sommarläger för barn; och en vigilantestyrka känd som National Militia
      Till skillnad från sina ideologiska kamrater i USA och Europa har den också en militär gren med minst två träningsbaser och en stor arsenal av vapen, från drönare och pansarfordon till artilleripjäser.

      Ali Soufan, en säkerhetskonsult och före detta FBI-agent som har studerat Azov, uppskattar att mer än 17 000 utländska krigare har kommit till Ukraina under de senaste sex åren från 50 länder.
      Christopher Wray, chefen för FBI, bekräftade senare i vittnesmål till den amerikanska senaten att amerikanska vita supremacister ”faktiskt reser utomlands för att träna.”
      Förutom att erbjuda en plats för utländska radikaler att studera krigets knep och verktyg, har Azovrörelsen, genom sin onlinepropaganda, underblåst en global hatideologi som nu inspirerar till fler terrorattacker i USA än vad islamisk extremism gör och är en växande hot i hela västvärlden.
      I sitt brev till utrikesdepartementet 2019 noterade amerikanska lagstiftare att ”kopplingen mellan Azov och terrordåd i Amerika är tydlig.

      Olena Semenyaka berättar för ”TIME”att Azovs uppdrag var att bilda en koalition av högerextrema grupper över hela västvärlden, med det yttersta målet att ta makten i hela Europa.
      #Azov leader Biletskyi told that Olena #Semenyaka was awarded a fellowship by some Polish ”institute”. Earlier she was awarded and then lost her fellowship at
      @IWM_Vienna
      when her activities in the extreme right scene got into the center of a scandal

      I tidningen SUN ukrainsk skytt som skryter om hur många ryssar hon dödat, och skriver i sin dagbok:
      Blacks are a threat to white nations
      Gays should not be allowed to eat at the same table as heteros
      The holocaust is a lie
      Hitler will be celebrated

      Eduard Dolinsky , Ukrainska judiska kommittén, generaldirektör.
      Han rapporterar den dagliga förföljelsen av judar i Ukraina, som sker på alla nivåer i det ukrainska samhället, där man framställer judar som lagkamrater till Sovjet.
      Ukrainska nazisters telegramkanal diskuterar hur man kan stoppa mig. En prenumerant erbjuder sig att samla in pengar och att anställa en modig man med ett bra optiskt gevär för att döda mig. Mitt mord kommer att vara ett exempel för andra, de kommer att få fred och kommer att kunna utveckla den stat de vill.

      Kropivnytskiys konstmuseums vetenskapliga officer Alex Vladov skickar i retur till mitt inlägg om antisemitisk julkrubba mig ett meddelande ”Om du inte gillar något, Omskuren!, gå tillbaka till Israel”.

      Invånarna i Vitvytsya by i Ukraina spelar ett julspel, som visar fula och gnidiga judar i kontrast till vackra ukrainska kristna. Judarna är klädda i sovjetiska arméuniformer.

      Befälhavaren för den ukrainska frivilliga armén (väpnad paramilitär formation) Dmytro Yarosh kallade den israeliska ambassadören i Ukraina för ”en Kremlagent” och krävde att han skulle utvisas. Uttalandet kom efter att den israeliska ambassadören Michael Brodsky fördömt demonstrationen för att hedra Stepan Bandera i Kiev.

      F.d. överste Wilkenson talar om hur farligt det är att stödja nazister i Ukraina, bara för att man tycker illa om Ryssland. Det är helt fel väg att gå att stödja extremister i Ukraina för att försöka krossa Ryssland.

      https://www.youtube.com/watch?v=DRTttyZ-MDk

     • Vivianne – tack för intressant och faktafyllt inlägg.

      Jag betvivlar inte det minsta vad Du säger.

      Men en sak vet jag – det tränas ännu mer av den här varan på andra sidan ryska gränsen. Och är det något land som stöder dessa grupper så kommer medel också från ryska specialtjänster. Dessvärre. I den här regionen är det inte ENBART ett ukrainskt fenomen.

      Jag såg alldeles på plats hur dessa grupper växte fram i det sena 1980-talets Sovjetunionen: ukrainska Ruch och ryska Pamjat’ – de hade säkert fler namn. De dök först upp som grupper som skulle försvara, märkligt nog, gamla statyer. Det inhemska KGB odlade en del av dessa grupper, för att ha kontroll över dem. Paret Klepkova-Solovjov, sovjetiska nazijägare, undersökte dessa märkliga grupper ytterst ingående, men de fick senare tvingas i exil.

    • Det får de ukrainska väljarna och politikerna avgöra, åt det ena eller andra hållet. Vi får hoppas på ett vitt och brett partiväsende och att man eftersträvar mångfald och tolerans.

     Normalt efter krigstider brukar drabbade länders politiska system bli antingen mycket konservativa (som i Amerika och Japan efter 1945) eller göras om helt (som i många länder i Europa efter 1945).

     Jag skulle dock tro att de flesta i Ukraina idag har fått en allt starkare nationalkänsla och mer enig ukrainsk stolthet (är mina eniga intryck från landet, de flesta jag känner är ur rysktalande familjer i östra och södra Ukraina), någon alternativ tankespår en ”rysk väg” eller förryskning kan i alla fall jag inte märka det minsta spår av, alla -även rysktalande- kallar motståndaren konstant för ”fienden”. Kanske finns andra med andra erfarenheter eller inställning, men jag tror inte det är vanligt bland ukrainare under låt säga 50-55 år hos vilka dagens ryska makt verkar ha gjort sig helt omöjlig, oavsett hur framtiden ser ut efter krigsslutet.

 16. Att det pågår ett krig mellan västvärlden och Ryssland och att så sker delvis inom Ukrainas landgränser
  är att beklaga.Framförallt är det den enskilda enkla och oskyldiga medborgaren var helst, som drabbas.
  I detta stormaktsspel/krig som pågår ingår naturligtvis USA som en våldsverkande aktör när behovet för dem påkallar. Inte alltid med egna krigsförband utan väljer istället att verka genom ombud.En metod som stöds av Europa utan att man egentligen förstår varför. Framför allt sker detta krigshot ,eller genom anfallskrig i NATOS regi där USA är den regim som sätter den viktigaste dagordningen.
  Att förklara Rysslands agerande för att försvara sina intressen borde vara ganska logiskt med tanke på att
  NATO nära nog byggt sig en tydlig och aggressiv anfallsposition mot detta stora land berikat på enorma råvarutillgångar.
  Vill därtill mena att USA;s historia visar inte på en bild som består av humankapitalets väktare någonstans i världen. Inte ens deras egna egentliga innevånare som är förpassade till reservat, visar man det minsta respekt. För att inte tala om deras primitiva rasåtskillnadspolitik som dessvärre än i dag förekommer.

  • Tyvärr är det så att USA fortfarande är en primitiv ”nation” där våldet alltid ses som en lösning på alla problem oavsett om det är inrikes eller utrikes. Det märkliga är att man i USA inte kan släppa våldsromantiken utan den uppmuntras och eldas på av propagandaapparaten i Hollywood…En orsak till de europeiska ledarnas undfallenhet mot USA är nog att de flesta helt enkelt är mutade och lovade ”guld och gröna skogar” efter ”karriären” eftersom korruptionen är så utbredd i alla lager av politiken.

 17. Tror att det är svårt att veta vad folk egentligen tycker i en så pass orolig och hotfull situation som nu råder i Ukraina. Zelensky verkar drabbats av 20 juli fobi och ser konspiratörer och förrädare överallt, så att uttrycka sig proryskt medför säkert stora risker. Nu verkar det som Zelensky också överlevde 20:e juli återstår att se om han lever efter 30:e april.

 18. Det hade varit på sin plats, Johan Naucler, att du sagt hela sanningen om Zelenskij. Det är sant att han fick runt 73 procent av rösterna 2019. Men han gick till val med löftet att normalisera förhållandet med Ryssland och få slut på kriget i Donbass. Det tog bara några månader så svek han det löftet och satte sig i knät på nynazisterna, och där sitter han fortfarande. Då det här kriget började så hade hans förtroendesiffror rasat ner till under 20 procent.

 19. @Johan de Naucler 21 juli, 2022 At 14:36
  Bland annat skriver du:
  ”Idag i Ukraina skramlar de vi kallar för fascistlika högernationalistiska krafter knappt 2 (två!) procent av väljarkåren till de ukrainska kamrarna.”

  Den amerikanske forskaren, Gordon Hahn, beskriver betydligt bättre än dig uktainska fascisterna.
  ”Neofascistiskt inflytande mäts inte av antalet platser i ett parlament.
  När det gäller den ukrainska nyfascismens och ultranationalismens förmodade ”marginella” inflytande har det aldrig noterats att det finns så många konkurrerande och ofta ömsesidigt antagonistiska neofascistiska grupper och partier att deras politiska arbete och röster är splittrade och därför misslyckas kandidater och partier att vinna verkställande makt. filialkontor eller vinna platser i lagstiftande församlingar. Dessutom ägnar inte neofascistiska och ultranationalistiska partier huvuddelen av energin åt politik. De är mer intresserade av hot och våld som medel för att bedriva politik än av övertalning och kompromisser. Dessutom tar mer ”mainstream” nationalistiska och ultranationalistiska partier – själva radikala nog och ofta antisemitiska – in nyfascister på sina kandidatlistor, genom vilka de tar plats i Ukrainas parlament Rada. Dessutom splittrar deras maktlust neofascister och ultranationalister i många små grupper i Ukraina, vilket gör det svårt att upprepa det nyfascistiska Svoboda-partiets framgångar för ett decennium sedan.”

  Neofascister och ultranationalister i Ukraina, som överallt annars, är ointresserade av parlamentarisk politik, debatter, kompromisser och avtalsslutande. De är mer intresserade av gatorna och andra statliga institutioner, mest silovikerna. De går in i parlamentet för att ha en plattform, ta mutor och rikta budgetresurser dit deras grupper kan få tag på dem. Deras område är att tysta alla som inte håller med eller motsätter sig dem, skrämmande marscher och våldsamma upplopp, misshandel och mord, och i slutändan kupper – som inträffade i februari 2014, vilket ledde den halvneofascistiska Maidan-regimen till makten. På den mer vardagliga nivån har neofascistiska demonstrationer – ibland ganska våldsamma – blockerat lagstiftning, säkrat annan lagstiftning och förhindrat Kievs uppfyllande av Minsk 2-avtalen, vilket bidragit till marschen mot det nuvarande kriget (https://gordonhahn.com/2015/31/08/ukraines-nyfascistiskt-te-kalas-kastar-granater-skjuter-på-polisen-försök-storm-of-rada/ ).

  Jag känner inte till något annat land i världen vars regim föddes olagligt i sina egna medborgares blod i en falsk flagg-operation utförd av allierade nyfascistiska element för att utlösa en revolution och sedan dölja massakerns verkliga ursprung, organisatörer och förövare i åtta år (Ivan Katchanovski, http://www.academia.edu/38171919/Witness_Testimonies_for_the_Maidan_Massacre_Trial_and_Investigation_about_Snipers_in_Maidan-Controlled_Buildings_Video_abendix_weekpers./campaautompers/=2658245; och https://gordonhahn.com/2016/03/09/the-real-snipers-massacre-ukraine-february-2014-updatedrevised-working-paper/ )
  https://gordonhahn.com/2022/05/18/the-influence-of-neofascist-and-other-nationalist-groups-in-maidan-ukraine/

  Har du blivit russofob? Du har ”missad” ukrainska fscisternas långvariga samarbete med CIA efter andra världskriget!!
  ”Many surviving OUN-B members fled to Western Europe and the United States – occasionally with CIA help – where they quietly forged political alliances with right-wing elements. “You have to understand, we are an underground organization. We have spent years quietly penetrating positions of influence.”
  Seven Decades of Nazi Collaboration: America’s Dirty Little Ukraine Secret
  An interview with Russ Bellant, author of Old Nazis, the New Right, and the Republican Party.
  https://fpif.org/seven-decades-nazi-collaboration-americas-dirty-little-ukraine-secret/

  Hitler´s shadow
  Nazi War Criminals, U.S.. Intelligence, and the Cold War. Richard Breitman and Norman J.W. Goda. Published by the National Archives
  The Nazi War Crimes Disclosure Act has resulted in more than 8 million documents being declassified, a 2005 book on “U.S. Intelligence and the Nazis’’, and a final report to Congress. The interagency working group overseeing the project was disbanded in 2007.
  CHAPTER FIVE Collaborators: Allied Intelligence and the Organization of Ukrainian Nationalists
  https://www.archives.gov/files/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf

  CIA: Undermining and Nazifying Ukraine Since 1953
  https://www.strategic-culture.org/news/2016/01/08/cia-undermining-and-nazifying-ukraine-since-1953.html

  The Dark Side of the Ukraine Revolt
  Ukraine’s ultra-right-wing Svoboda party is no fringe organization.
  By Conn Hallinan and Foreign Policy In Focus
  https://www.thenation.com/article/archive/dark-side-ukraine-revolt/

  Nazis Triumph Over Communists in Ukraine
  Rewriting history to glorify nationalists who collaborated with Hitler.
  https://www.bloomberg.com/view/articles/2015-05-19/nazis-triumph-over-communists-in-ukraine#comment-2034810960

  • Det är precis som Gordon Hahn skriver, det finns inget fungerande rättssystem i Ukraina. Det är de få procenten extrema nationalister/nazister/satanister som med våld styr i Ukrainas samhälle, över domare och domstolar med hot och våld. BBC gjorde en dokumentär för några år sedan och man såg hur dessa personer gick rakt in i domstolar och uppträdde hotfullt och även attackerade polismän på gatan. Ingen vågar ingripa.

   Detta beskriver Halyna Mokrushyna , Ph.D., som är en oberoende forskare och journalist i nedan text:

   Journalisten Oles Buzyna betalade det högsta priset – den 16 april 2015 sköts han mitt på ljusa dagen i Kiev nära sitt hyreshus av två extremistiska nationalister. När de arresterades samlades deras ”bröder” från de så kallade volontärbataljonerna för deras omedelbara frigivning och skanderade ”härlighet” till mördarna.
   En dag innan Buzynas dödande sköts Oleg Kalashnikov, en medlem av det tidigare regerande Regionpartiet och en aktiv deltagare i Anti-Maidan-rörelsen i början av 2014, till döds. Han var huvudarrangör i maj 2015 av det alternativa firandet av 70-årsdagen av den sovjetiska segern i andra världskriget men dödades innan händelsen ägde rum. Den händelsen gick mycket emot den officiella tolkningen efter Maidan av Ukraina under andra världskriget som ett offer för en blodig konflikt mellan två utomjordiska diktaturer – Hitlers Tyskland och Stalins Ryssland.

   Brottsutredningar har inletts i båda fallen, men ännu har inga officiella resultat meddelats. Ukrainas tjänstemän försöker dölja dessa mord i hopp om att folk ska glömma det. Tjänstemän är inte intresserade av sanningen – de är rädda för rättegångar eftersom extrema nationalister rutinmässigt trängs in i domstolar och skrämmer domare till den grad att domare kommer att släppa misstänkta mördare, som i Oles Buzynas fall, eller vägra att släppa en misstänkt mot borgen, som i fallet med utredningen av massakern i Odessa den 2 maj 2014.

   Euromaidan förde inte en europeisk framtid till Ukraina. Det ledde till ekonomiskt fall och ett brödrakrig. Ukrainare tillät externa spelare i väst att spela Ukraina som en bricka i deras geopolitiska rivalitet mot Ryssland.

   Tragedin i Ukraina är att det inte har en mogen, självständig politisk elit som skulle sätta landets intressen före sina snäva ekonomiska intressen och lägga ”domstols”-tvister åt sidan för nationell enhets skull.
   Ukraina kommer bara att överleva om dess folk och politiker förstår att demokrati handlar om att respektera den andre, lita på den andre, kompromissa med honom eller henne.

  • Din kommentar inväntar moderering
   Det är precis som Gordon Hahn skriver, det finns inget fungerande rättssystem i Ukraina. Det är de få procenten extrema nationalister/nazister/satanister som med våld styr i Ukrainas samhälle, över domare och domstolar med hot och våld. BBC gjorde en dokumentär för några år sedan och man såg hur dessa personer gick rakt in i domstolar och uppträdde hotfullt och även attackerade polismän på gatan. Ingen vågar ingripa.

   Detta beskriver Halyna Mokrushyna , Ph.D., som är en oberoende forskare och journalist i nedan text:

   Journalisten Oles Buzyna betalade det högsta priset – den 16 april 2015 sköts han mitt på ljusa dagen i Kiev nära sitt hyreshus av två extremistiska nationalister. När de arresterades samlades deras ”bröder” från de så kallade volontärbataljonerna för deras omedelbara frigivning och skanderade ”härlighet” till mördarna.
   En dag innan Buzynas dödande sköts Oleg Kalashnikov, en medlem av det tidigare regerande Regionpartiet och en aktiv deltagare i Anti-Maidan-rörelsen i början av 2014, till döds. Han var huvudarrangör i maj 2015 av det alternativa firandet av 70-årsdagen av den sovjetiska segern i andra världskriget men dödades innan händelsen ägde rum. Den händelsen gick mycket emot den officiella tolkningen efter Maidan av Ukraina under andra världskriget som ett offer för en blodig konflikt mellan två utomjordiska diktaturer – Hitlers Tyskland och Stalins Ryssland.

   Brottsutredningar har inletts i båda fallen, men ännu har inga officiella resultat meddelats. Ukrainas tjänstemän försöker dölja dessa mord i hopp om att folk ska glömma det. Tjänstemän är inte intresserade av sanningen – de är rädda för rättegångar eftersom extrema nationalister rutinmässigt trängs in i domstolar och skrämmer domare till den grad att domare kommer att släppa misstänkta mördare, som i Oles Buzynas fall, eller vägra att släppa en misstänkt mot borgen, som i fallet med utredningen av massakern i Odessa den 2 maj 2014.

   Euromaidan förde inte en europeisk framtid till Ukraina. Det ledde till ekonomiskt fall och ett brödrakrig. Ukrainare tillät externa spelare i väst att spela Ukraina som en bricka i deras geopolitiska rivalitet mot Ryssland.

   Tragedin i Ukraina är att det inte har en mogen, självständig politisk elit som skulle sätta landets intressen före sina snäva ekonomiska intressen och lägga ”domstols”-tvister åt sidan för nationell enhets skull.
   Ukraina kommer bara att överleva om dess folk och politiker förstår att demokrati handlar om att respektera den andre, lita på den andre.

 20. Ivan ”Hur få fred i Europa.. med ”ledare” som Volodymyr Zelensky?” Låt mig igen dra historiska paralleller. Glöm inte att även Adolf Hitler lovade fred. Därför kriget som skulle göra slut på alla krig, och Adolf Hitler backades av USAs oligarker. Filosofin var att skapa en krigsmakt så stark att ingen någonsin skulle våga utmana den, på så sätt skulle evig fred garanteras. USAs oligarker tillämpar även idag samma filosofi och krigsmakten idag kallas NATO. Europa fick fred när Adolf Hitler var avlägsnad, Europa kommer igen att få fred när hans arvtagare Zelensky är avlägsnad.

 21. Johan de Naucler ”Det var FAKTISKT inte Zelenskyj som beordrade invasion den 24 februari.” Rysslands militära operation initierades för att stoppa Zelensky’s Blitzkrieg och förintelse av etniska ryssar i Donbass. Zelensky hade samlat 150,000 stridsberedda trupp vid gränsen till Donbass. Ryssland agerande stoppade folkmordet och förintelsen.

  • Man det här är ju tidernas paradox.

   Man startade en ”specialoperation” eller ett invasionskrig som de flesta andra skulle uttrycka det. Sen fullständigt smular man sönder de ryskspråkiga städer som man påstår att man skulle skydda. Och när ”operationen” inte går som planerat börjar man istället en terror mot civilbefolkningen som vi inte sett sedan nazityskland eller stalinsovjet.

   Ryssland kontrollerar idag ca 20% av Ukraina sen man tappat större områden runt Kyiv, Sumy samt Charkiv. Fronten är nu stabil i Donbas men man förlorar succesivt områden runt Cherson. I.o.m. att HIMARS dök upp på spelplanen har ett stort antal ryska ammunitionsdepåer samt ledningscentraler slagits ut och man har fått stora svårigheter med logistiken.
   Rysslands absolut största styrka i konflikten är att man har ett väldigt stort antal artilleripjäser från sovjettiden. De har inte den räckvidden eller precisionen som motsvarande system i väst men man har ett överlägset antal. Problemet nu är att eldrören nu närmar sig slutet av sin livslängd och det finns inget att ersätta dem med. Det här vet ryssarna på fältet och de vet också att utan sitt artilleri har de tappat sin kanske enda riktiga styrka.
   Så antingen slutar man använda sitt artilleri eller så riskerar man pipsprängning med fatala förluster som följd.
   Utan artilleri kan den ryska fronten kollapsa och då kan det gå fort att tappa mark. Det blir lite komiskt när Lavrov samtidigt sitter och säger att man har utökat sina mål i Ukraina.

   • ”Ryssland förlorar kriget men vinner mark” – det är tidernas paradox.

    Det världen vet, det ryssarna vet är att gamla sovjet vapen eller ej, räckvidd hit och dit eller ej, HIMARS, Javelin, hype eller ej, ukro-nazi landet är på väg att i implodera – västs skrotvapen leveranser kan inte rädda ukro-nazi landet. Det dröjer inte längre innan det blir kaboom🤗🤗🤗

    Operation Z – senaste nytt

    The enemy is suffering considerable losses of armament delivered by Western countries.
    ▫️From July 5 to 20, 4 launching ramps and 1 reloading vehicle for the U.S.-manufactured HIMARS MRLS delivered to Ukraine were eliminated by high-precision ground- and air-based armament.
    ▫️Among them, 2 launching ramps were destroyed near Malotaranovka, 1 HIMARS and 1 reloading vehicle was destroyed near Krasnoarmeysk, as well as 4th launching ramp at the eastern suburb of Konstantinovka (Donetsk People’s Republic).

    💥 Attacks by high-precision ground-based armament have resulted in the elimination of a provisional base of Black Hundred nationalist group deployed in the school №23 in Kramatorsk (Donetsk People’s Republic). Up to 300 nationalists and over 40 units of special equipment have been eliminated.
    💥 Attacks launched by high-precision armament of Russian Aerospace Forces have resulted in the elimination of a missile and artillery armament depot of 59th Mechanised Infantry Brigade of the AFU deployed at an industrial area in the eastern part of Nikolayev. The enemy has lost up to 30 servicemen, 6 armoured and motor vehicles, over 2,000 projectiles for Grad MRLS, about 1,000 projectiles for Akatsiya self-propelled howitzers.
    ✈️💥 Operational-tactical and army aviation, missile troops and artillery continue launching attacks at the military facilities in Ukraine.
    The list of neutralised targets includes: 6 command posts, including one of 92nd Mechanised Brigade near Rogan (Kharkov region), 1 command and observation post of 72nd Mechanised Brigade of the AFU near Serebryanka (Donetsk People’s Republic), as well as 5 missile and artillery armament and munitions depots near Zaytsevo (Donetsk People’s Republic), Vishevoye and Uspenovka (Zaporozhye region).

    http://thesaker.is/operation-zov-quagmire-and-fog/

    Men det mest utsökta nyheten idag (enligt bankirens medium, Wall Street Journal) är att EU håller på att AVSANKTIONERA sina egna sanktioner -Världen kan inte få nog av skratt på västs ”headless chicken” fasoner 😂😂😂

    https://www.rt.com/business/559434-eu-blocks-sanctions-russian-titanium/

   • ”Ryssland förlorar kriget men vinner mark” – det är tidernas paradox.

    Det världen vet, det ryssarna vet är att gamla sovjet vapen eller ej, räckvidd hit och dit eller ej, HIMARS, Javelin, hype eller ej, ukro-nazi landet är på väg att i implodera – västs skrotvapen leveranser kan inte rädda ukro-nazi landet. Det dröjer inte längre innan det blir kaboom🤗🤗🤗

    Operation Z – senaste nytt

    The enemy is suffering considerable losses of armament delivered by Western countries.
    ▫️From July 5 to 20, 4 launching ramps and 1 reloading vehicle for the U.S.-manufactured HIMARS MRLS delivered to Ukraine were eliminated by high-precision ground- and air-based armament.
    ▫️Among them, 2 launching ramps were destroyed near Malotaranovka, 1 HIMARS and 1 reloading vehicle was destroyed near Krasnoarmeysk, as well as 4th launching ramp at the eastern suburb of Konstantinovka (Donetsk People’s Republic).

    💥 Attacks by high-precision ground-based armament have resulted in the elimination of a provisional base of Black Hundred nationalist group deployed in the school №23 in Kramatorsk (Donetsk People’s Republic). Up to 300 nationalists and over 40 units of special equipment have been eliminated.
    💥 Attacks launched by high-precision armament of Russian Aerospace Forces have resulted in the elimination of a missile and artillery armament depot of 59th Mechanised Infantry Brigade of the AFU deployed at an industrial area in the eastern part of Nikolayev. The enemy has lost up to 30 servicemen, 6 armoured and motor vehicles, over 2,000 projectiles for Grad MRLS, about 1,000 projectiles for Akatsiya self-propelled howitzers.
    ✈️💥 Operational-tactical and army aviation, missile troops and artillery continue launching attacks at the military facilities in Ukraine.
    The list of neutralised targets includes: 6 command posts, including one of 92nd Mechanised Brigade near Rogan (Kharkov region), 1 command and observation post of 72nd Mechanised Brigade of the AFU near Serebryanka (Donetsk People’s Republic), as well as 5 missile and artillery armament and munitions depots near Zaytsevo (Donetsk People’s Republic), Vishevoye and Uspenovka (Zaporozhye region).

    http://thesaker.is/operation-zov-quagmire-and-fog/

    Men det mest utsökta nyheten idag är att EU håller på att AVSANKTIONERA sina egna sanktioner -Världen kan inte få nog av skratt på västs ”headless chicken” fasoner 😂😂😂

 22. Johan de Naucler 20 juli, 2022 At 16:32
  ”Ja, men är man vald i demokratiska val är man landets president.” Just precis, och det är svagheten i denna demokratiform. Kandidater kan framföra precis vad som helst för att bli vald, men det finns inget system som håller dom ansvariga för vad dom gör en gång valda. Det är så nazisterna styrde demokratin i Tredje Riket, det är så USA styr ”demokratierna” idag. Det är därför USA alltid kräver ”demokrati” för det betyder att USA har makten att styra samhället. Det är även därför USA skyr Kinas demokratiska system, för där väljs en person som sedan hålls ansvarig för varenda beslut, och kan avlägsnas med omedelbar verkan om personen går emot folkviljan. Zelensky valdes inte på att starta en massutrotning och etnisk rensning av etniska ryssar i Donbass, men det var det han förberedde en gång vald. Rysslands militära operation stoppade Zelensky’s planer att genomföra folkmordet. Demokratin kunde inte åstadkomma det. När det gäller Butja är det faktist bevisat att det är just Ukraina som bombat söder Butja med egna bomber.

  • Det är inte bevisat att ukrainska sidan har begått morden på civila i Butja! Om inte alla världens civila satellitfotografiföretag lyckats manipulera unisont sina tider och datum, så uppkom högarna av mördade lik på gatorna i Butja när rysk ockupation rådde där och dessutom låg kvar under den tid ryska styrkor befann sig där.

   Inga internationella organ, bl.a. den mycket betrodde FN-utredaren Michelle Bachelet (f.d. president i Chile) har verkligen inte framfört några misstankar mot just ukrainska sidan i Butja-dramat.

   Låt de internationella juridiska organen och brottsmålsdomstolarna utreda precist och utförligt, som i Nürnberg eller Rwanda för att fastslå vad som hänt och vem som är skyldig till precis exakt. Det går att utreda och skall utredas!

   • Precis som du säger så är det ännu inte ordentligt utrett ännu. Därför är det märkligt att både media i Sverige och kommentatorer på denna sida har anklagat Ryssland för denna händelse.

    Vilket även Jaques Baud klagat över de omogna politikerna i EU, som snabbt går ut och anklagar utan ordentlig utredning och bevis.

    Både han och Scott Ritter tror inte att det är Ryssland utan Ukraina som är skyldig, med de indicier som Baud säger han kan se i dag. Han poängterar dock att innan man kan säga säkert bör en ordentlig utredning göras.

    Vet inte vad Scott Ritter och Baud har sett, men jag har sett följande som får mig att tro på vad de säger:
    Det finns ett nazistförband som heter ”Kraken” och en ledare som heter Båtsman som har en Telegramkanal och han hade lagt ut en video där dessa nazister promenerade på gatorna i ”Butja” en frågar ”kan vi skjuta på dem som inte har blå armbindlar”. Sedan var mycket otydligt i videon vad som sas, men duktiga ljudtekniker kan säkert ordna det.
    Sedan såg jag en video när man samlade liken på gatorna i Butja, och de som syntes i videon hade vita armbindlar på kläderna vilket skulle innebära att de sympatiserar med Ryssland och blivit skjutna.

    Det skall finnas ett inspelat samtal från borgmästaren i staden, där han säger att allt är lugnt dagen efter att ryssarna har åkt.

    Det skulle också funnits maskiner som städat gatorna efter att ryssarna åkt.

    Det är dåligt att ingen när man anklagat ryssarna för dådet i Butja, gått ut och sagt att man borde invänta en utredning innan man anklagar dem.

    Vita Hjälmarna mästarna på falsk information är i Ukraina.
    Eva Bartlett som nyligen fått beröm av John Pilger, och stolt över det. Hon har avslöjat många falska nyheter som Ukraina släpper ut i världen, och bevisat hur det verkligen var. Hon är i Donetsk och åker ut till de platser där man ordnar falsk flagg operationer och avslöjar dem.

    Jag såg intervjuer med soldater från ukrainsk militär, de hade deserterat för deras befäl hade beordrat dem till krigsbrott och de ville inte göra detta, befälen hade försökt övertala dem med hänvisning till vad som hände i Butja. De sa att på natten när befälen var berusade, så oskadliggjorde de dem och flydde och gav sig som fångar till DPR.

    • @Vivianne Månsson 24 juli, 2022 At 13:17

     Här kommer den videon du har nämnt:
     https://youtu.be/VcxO-dda8X0

     Dialogen på videon:
     ”Вон пацаны без синих повязок, по ним можно стрелять?”, ”А то, бл-дь!”
     Som översättas till:
     ”Där är grabbar utan blå armbindlar, får man skjuta på dem?”, ”Ja visst, för hel–te!”

   • Johan.
    Beträffande Butja så faller det in i samma mönster som påståendena om gasattacker i Syrien och Navalnyjs förgiftade kalsonger. Motivbilden är nämligen tvärtom mot dom gärningsmän som västmedia pekar ut och alla rimliga bevis lyser med sin frånvaro.
    Att satellitföretag skulle ha manipulerat sina tider verkar vara en klart mindre bedrift än den att få alla större media i väst att säga exakt samma sak om allt som rör utrikespolitik.

    Tillgängliga fakta talar starkt för att det var ukrainska extremister som utförde detta, men längre än så kommer vi ju inte tack vare att UK stoppade den utredning som Ryssland föreslog i säkerhetsrådet.

    • Invasionen av Ukraina var i sig ett krigsbrott och under krig dör människor. Men jag får inte riktigt ihop de datum som presenteras som bevis för ryska krigsbrott i Butja.
     Den 27 february började den ryska attacken mot Butja.
     Den 12 mars 2022 meddelade stadsfullmäktige i Butja att ryska styrkor hade full kontroll över staden. När sedan satellitbilder presenterades som bevis för ryska krigsbrott så säger Aftonbladet:
     ”Minst elva kroppar ska ha legat där sedan den 11 mars, enligt analysen.
     Objekten på bilderna ligger i samma position som kropparna som hittades efter att ukrainska styrkor återtagit Butja”, (https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/8QAjGA/satellitbilder-visar-doda-i-butja-innan-ryssland-lamnade)
     De ryska trupperna lämnade sedan Butja kring den 30 (31) mars och 4 dagar senare kom rapporter om ryska krigsbrott efter att Ukraina återintagit staden.
     Mina frågor är:
     1. Hur vet man att de kroppar som förekommer ”minst” sedan den 11 mars dödats av ryssar om inte Ryssland hade full kontroll av staden förrän den 12 mars? Det måste ju ha pågått strider ända fram till man fick full kontroll? Och under strider kan såväl ryssar som ukrainare ha dödat civila.
     2. Varför låter ryssarna döda kroppar (i samma position) minst 24 dagar utan att begrava dem? Andra satellitbilder påstås ju visa grävandet av massgravar, det borde ju ha varit logiskt att begrava de döda där av sanitära skäl. Stanken måste ha varit outhärdlig. Dessutom verkar det föga klokt att lämna kvar bevis för krigsbrott när Ryssland samtidigt har som uttalad politik att inte attackera civila.

    • 25 juli 2022, 20:49 – Public News Service – OSN
     Den ryska ambassaden i Sverige beklagade att legosoldaten som kämpade på Ukrainas sida visades i ett positivt ljus i lokala medier.
     Den diplomatiska beskickningens kommentar lyder som följer: ”Vi uppmärksammade rapporter från lokala medier om döden av en svensk medborgare, Edward Selander Patrignani, som deltog i den väpnade konflikten i Donbass.
     Det är djupt beklagligt att journalister när de förberedde material återigen glömde bort objektivitet och försökte skapa en positiv och högst moralisk bild av denna vanliga legosoldat.
     Som Public News Service tidigare rapporterat lyckades rysk luftfart eliminera över 100 ukrainska nationalister i Konstantinovka i DPR. Detta följer av rapporten från Ryska federationens försvarsministerium.
     ”Mer än 100 nationalister och utländska legosoldater dödades i bosättningen Konstantinovka i Folkrepubliken Donetsk som ett resultat av en strejk med precisionsstyrda vapen från de ryska flygstyrkorna vid en tillfällig utplacering av den 95:e luftburna anfallsbrigaden. Ukrainas väpnade styrkor”, betonade byrån.
     Kom ihåg att på torsdagen den 24 februari tillkännagav den ryska ledaren Vladimir Putin i sitt tal till medborgarna i Ryska federationen starten på en militär specialoperation i Donbass. Han betonade att Moskvas planer inte inkluderar ockupationen av Kiev, men man kommer med all kraft att sträva efter att demilitarisera Ukraina.

 23. Slutligen, några iakttagelser. ”svara” funktionen har delvis upphört att fungera på sidan.
  Glöm inte att ”väst” byggde sin välfärd och sina samhällen på kolonisation, alltså erövring, utsugning och plundring av andra länder. Den filosofin har man inte lyckats överge utan som sjörövare letar man idag alltid efter nästa skepp, nation, att kapa.

  Monstret som koloniserade, förtryckte, plundrade och sög ut andra delar av världen i kolonisationen är inte ännu nedlagt, styckat och begravt, det är bara skadeskjutet och hugger nu vilt omkring sig för att hitta och förtära mer byte, att invadera, plundra, och suga ut. Det är vad Ukraina krisen egentligen är om. Ryssland har insett att Monstret måste permanent förstöras, det är det man arbetar på. Men Monstret menar jag här kolonisatörerna och plundrarna Europa och USA. Världsordningen måste anpassa sig till den nya verkligheten. USAs och Europas samhälle kan inte fortsätta som ett gäng sjörövare som alltid letar efter nästa skepp att kapa, nästa land att invadera, skövla och plundra, fört att överleva.

  Då stödde USA oligarkerna Adolf Hitler, idag stöder dom hans arvtagare Zelensky. Då var nazismen som filosofi kärnan i agerandet, även idag är nazismen kärnan.

  Notera även den massiva och intensiva propaganda kampanjen som just nu pågår i svenska media, med Bonniers DN i ledningen. Man går till ytterligheter för att demonstrera Ryssland. Just idag på DN. Det är samma folkdemonisering som tyskarna upplevde under Tredje Riket, men då var ett annat folk propagandisternas måltavla. Monstret måste krossas permanent om världen skall få fred.

   • Wallenberg hjälpte faktiskt också Sovjetunionen med sällsynt plastiskt specialstål för flygmaskinstillverkning mitt under kriget mot nazisterna och Mannerheims hejdukar som härjade i erövrings- och fortsättningskriget 1941-1944, tydligen med Uralbergen som slutmål.

    Skicklighet eller bara kappvändare? Det får vi nog aldrig veta.

  • Plundringsanalogin är adekvat. Indiern Shashi Tharoor beskriver i sin bok ”Inglorius Empire” hur det rika Indien plundrades av England i tvåhundra år. Spanien och Portugal plundrade Sydamerika och delar av Afrika, Holland Indonesien, Belgien Kongo o.s.v. De flotta byggnaderna och herresätena i dessa länder har bekostats av kolonierna.

   Efter England tog USA över som plundrarnas anförare. Så länge skenet kunde upprätthållas och marginalerna var tillräckliga kunde plundringen försiggå stundtals under tecken av simulerad välvilja och generositet. Man behövde inte barskrapa sina offer utan kunde skänka dem en extra skjorta för att visa att man brydde sig.

   Nu stundar andra tider. De plundrade vägrar att fortsätta som förr och många har redan kommit en bra bit på väg för att frigöra sig från sina ok. Det har lett till att plundringen börjat anta dels brutalare former men också mer småaktiga former. När allt går som smort kan man utnyttja finansiella skruvar för att uppnå de stora fördelarna, annars måste krig tillgripas som i Irak och i Libyen. Men därutöver har simpelt tjuveri allt oftare börjat förekomma. Syriens olja och spannmål helt enkelt stjäls, tankfartyg kan kapas och tömmas på sin last och sanktioner kan påföras med rent påhittade skäl. Det är ett tecken på desperation och total oförmåga att ta sig ur den ekonomiska modell som man skapat sig och är beroende av.

   • I princip håller jag med men jag tror att följande påstående måste utvecklas: ”Spanien och Portugal plundrade Sydamerika och delar av Afrika, Holland Indonesien, Belgien Kongo o.s.v. De flotta byggnaderna och herresätena i dessa länder har bekostats av kolonierna”. Jag upplever inte Spaniens flotta byggnader och herresätena” som särskilt utmärkande. Tvärtom under mina resor på 70-talet till Spanien under Francotiden var Spanien mer likt Sydamerika när det gällde välstånd (eller brist på välstånd). Det är sant att enorma rikedomar stals från spanskamerika men huvuddelen försvann snabbt ut i Europa som betalning av de offantliga lån man dragit på sig vid erövringskrigen. Speciellt var det de norditalienska och nederländska bankerna som lånat ut pengar. Så mycket guld strömmade ut i Europa att man kan tala om kapitalismens första inflationsvåg. Spanien var vid erövringen efter Columbos ”upptäckt” 1492 ett fattigt land efter att samma år drivit ut judar och muslimer som ofta hade en nyckelroll inom finanser och jordbruk. Efter den etniska rensningen fanns mest fåravel kvar i det centrala höglandet. Spaniens styrka var inte ekonomin utan en fanatisk religiös övertygelse tillsammans med lång erfarenhet av erövringskrig. På sätt och vis så innebär det att spanskamerikas plundring utfördes av hela den europeiska unga kapitalismen och Spanien blev mer ett villigt verktyg. Går det att översätta det spanska exemplet på senare plundringar utförda av andra länder? Kanske, men det får åtminstone jag fundera mer på.

  • Karl W 22 juli, 2022 At 03:41
   ”Slutligen, några iakttagelser. ”svara” funktionen har delvis upphört att fungera på sidan.”

   Hej Karl W
   Jag betraktar den förändringen som en förbättring.
   Varje kommentar bli på så sätt fredad.
   Vill man svara någon kan man börja med dennes namn.
   Då kan man få dialog men som då blir utanför den ursprungliga kommentaren.
   Jag tror bloggägare vill undvika ”pajkastarbloggar”
   Sådant stjäl fokus från sak och innehåll.
   Hoppas du håller med.
   mvh arbetarklass

 24. Svar till Johan de Naucler och till Anders Romelsjö, frågan är om kommunistiska partier och andra progressiva partier i Ryssland är förbjudna som i Ukraina. Och t.ex. när Nej till Nato håller ett appellmöte i centrala Göteborg utan att begära polistillstånd, så skulle de definitivt köras bort av polisen… minns när jag en gång var med och vi försökte samla in namn mot Nato på Centralstationen i Göteborg genast blev vi utkastade av vakter, och Nej till Nato kan bli utkörda från köpcentrum etc..om vi då hade satt igång att skrika och vägra gå ut, så hade vi också tagits av polisen. Minns då väst försökte skapa färgrevolutionen i Vitryssland, 8 kvinnor hade satt sig på ett tåg och läste högt ur böcker som en slags protest mot regeringen. De kördes ut, och i västpressen skrev man naturligtvis om det..om vi i Nej till Nato hade gjort samma sak så hade inte en enda tidning i hela väst uppmärksammat det. Dessutom, en annan sak, i Sverige då vi inte ens var med i Nazi-Tysklands krig mot Sovjetunionen (fast högern ville att vi skulle gå med) så sattes kommunister och andra progressiva i sk arbetsläger i Sverige då de ansågs utgöra en fara mot rikets säkerhet vid ett krig mot Sovjetunionen. Alltså borde din slutsats, Johan, vara att Sverige då gick in i en ännu värre komplett diktatur, eftersom du skriver ” Alla måste inse att det ryska samhället de senaste 10 åren har gått in i komplett diktatur bestående av högerkonservativa och ortodoxt kyrkliga idéer och ideal.” För övrigt så tycker jag Johans kommentarer typ ”Dagens ryska siloviki och oligarkins utsugare kunde dock knappast bry sig mindre om vad undersåtarna tycker och hur de lever.” typ, inte säger en någonting alls, det säger vad du tror/önskar/tycker, men är ju fullkomligt ointressant i ett diskussionsforum. Skriv konkret!

  • Din möjliga och framtida marxistiska klassanalys över den nutida ryska konservativa kapitalismens och putinismens samhälls- och klassposition skulle föga komma längre bort än jag skrivit.

   Mer konkret än så går faktiskt inte att precisera.

   Det kan ju vara så att den svenska bokstavsextrema vänstern av idag är så hypnotiserad av putinismen att all kritik av den är något slags klasskritiskt i sig.

   Förälskelsen mellan den hopplösa och eviga extremvänstern och dagens ryska oligarker och konservativa är så osannolik att den kräver nog mången lång tid på freudsoffan för åtminstone en av de svenska och lika grundbedragna inblandade.

   För mig är den i det närmaste komplett obegriplig.

   • Svar till Johan de Naucler! Du skriver “Det kompakta konservativa mörkret vilar tyvärr tungt över hela riket. Så pass tungt att den självklara sociologiska slutsatsen att om det blir krig i Ukraina, blir det automatiskt revolution i Ryssland.” Egentligen beskriver du exakt det USA hoppades, dvs att det skulle bli stora motsättningar i Ryssland. Men det har inte skett. Inte på grund av ryssarna är så förtryckta, utan på grund att 27 miljoner av deras släktingar dog i ett krig mot samma fascister/nazister som mördar deras ryska släktingar i Ukraina. 14 000 sedan 2014. Ryssar är varken blinda eller döva. Och de har gott minne.

    Och du har missat att Kina och Ryssland har börjat tala om en värld som samarbetar, en MULTIPOLÄR värld, medan USA endast vill veta av en UNIPOLÄR värld i vilken USA:s oligarker bestämmer, och startar krig och proxykrig (tänk Ukraina) och infiltrerar och ockuperar varje annat land som inte slaviskt följer denna politik.

    Oligarkerna som bestämmer USA:s politik, vill helst att vänstern i väst ska förbli passiv. För om det bildas en stark anti-USA rörelse i ex Europa, som kräver att länderna lämnar Nato, då kommer USA-oligarkerna att stå isolerade i världen, och då kanske den logiska slutsatsen blir att USAs folk gör revolution….men det finns ett extremt farligt alternativ, att oligarkena startar kärnvapenkrig.

    Nej Johan de Naucler, läs vad Michael Hudson skriver, det finns flera artiklar av och om honom här på denna blogg. Vi behöver så innerligt väl en fredlig värld, en värld som samarbetar, vi har stora problem framför som vi måste lösa. Ex alla de ofantliga problem som klimatförändringarna kommer att föra med sig.

   • Dina kommentarer till den här artikeln är bland de mest klarsynta jag läst på den här bloggen på länge.

 25. Svar till Johan de Naucler! Du skriver “Det kompakta konservativa mörkret vilar tyvärr tungt över hela riket. Så pass tungt att den självklara sociologiska slutsatsen att om det blir krig i Ukraina, blir det automatiskt revolution i Ryssland.” Egentligen beskriver du exakt det USA hoppades, dvs att det skulle bli stora motsättningar i Ryssland. Men det har inte skett. Inte på grund av ryssarna är så förtryckta, utan på grund att 27 miljoner av deras släktingar dog i ett krig mot samma fascister/nazister som mördar deras ryska släktingar i Ukraina. 14 000 sedan 2014. Ryssar är varken blinda eller döva. Och de har gott minne.

  Och du har missat att Kina och Ryssland har börjat tala om en värld som samarbetar, en MULTIPOLÄR värld, medan USA endast vill veta av en UNIPOLÄR värld i vilken USA:s oligarker bestämmer, och startar krig och proxykrig (tänk Ukraina) och infiltrerar och ockuperar varje annat land som inte slaviskt följer denna politik.

  Oligarkerna som bestämmer USA:s politik, vill helst att vänstern i väst ska förbli passiv. För om det bildas en stark anti-USA rörelse i ex Europa, som kräver att länderna lämnar Nato, då kommer USA-oligarkerna att stå isolerade i världen, och då kanske den logiska slutsatsen blir att USAs folk gör revolution….men det finns ett extremt farligt alternativ, att oligarkerna startar kärnvapenkrig.

  Nej Johan de Naucler, läs vad Michael Hudson skriver, det finns flera artiklar av och om honom här på denna blogg. Vi behöver så innerligt väl en fredlig värld, en värld som samarbetar, vi har stora problem framför som vi måste lösa. Ex alla de ofantliga problem som klimatförändringarna kommer att föra med sig.

  • Jag håller helt med i vad Du skriver!!

   Men lika lite som jag vill beröva folken i t.ex. Norden flerpartival som växlar vid makten, öppen och fri debatt, ocensurerade och fristående media, fristående rättssystem och den självklara rätten att få älska och bo med vem man vill -utan att få dörren insparkad av den kristna kyrkan eller politiska polisen – varför anser så många i extremvänstern detta så självklart för vår del, men våra bröder och systrar ryssarna kan gärna få leva det i många decennier till.

   Det är bara ohumanistiskt, omoraliskt och omänskligt – dessutom anti-socialistiskt och helt ovetenskapligt anti-marxistiskt.

   Varför måste ryssarna behöva leva i det ärkekonservativa mörkret ingen i den svenska extremvänstern kan tänka sig förseglen del i detta livet?

   Den frågan väntar på sitt självklara svenska vänstersvar -men den möts ALLTID av komplett och kompakt negligerande och, ja, rentav hänsynslös tystnad.

   Europa kan leva utan vilket amerikanskt politiskt och militärt förkläde som helst. De amerikanska Förenta staterna är en helt onödig partner för Europas del, men för just det ryska folkets nuvarande ärkekonservativa livsmörker av förtryck och ofrihet är det ett skilt tema.

 26. Svar till Johan de Naucler! Du skriver i en tidigare kommentar “Det kompakta konservativa mörkret vilar tyvärr tungt över hela riket. Så pass tungt att den självklara sociologiska slutsatsen att om det blir krig i Ukraina, blir det automatiskt revolution i Ryssland.” Egentligen beskriver du exakt det USA hoppades, dvs att det skulle bli stora motsättningar i Ryssland. Men det har inte skett. Inte på grund av ryssarna är så förtryckta, utan på grund att 27 miljoner av deras släktingar dog i ett krig mot samma fascister/nazister som mördar deras ryska släktingar i Ukraina. 14 000 sedan 2014. Ryssar är varken blinda eller döva. Och de har gott minne.

  Och du har missat att Kina och Ryssland har börjat tala om en värld som samarbetar, en MULTIPOLÄR värld, medan USA endast vill veta av en UNIPOLÄR värld i vilken USA:s oligarker bestämmer, och startar krig och proxykrig (tänk Ukraina) och infiltrerar och ockuperar varje annat land som inte slaviskt följer denna politik.

  Oligarkerna som bestämmer USA:s politik, vill helst att vänstern i väst ska förbli passiv. För om det bildas en stark anti-USA rörelse i ex Europa, som kräver att länderna lämnar Nato, då kommer USA-oligarkerna att stå isolerade i världen, och då kanske den logiska slutsatsen blir att USAs folk gör revolution….men det finns ett extremt farligt alternativ, att oligarkena startar kärnvapenkrig.

  Nej Johan de Naucler, läs vad Michael Hudson skriver, det finns flera artiklar av och om honom här på denna blogg. Vi behöver så innerligt väl en fredlig värld, en värld som samarbetar, vi har stora problem framför som vi måste lösa. Ex alla de ofantliga problem som klimatförändringarna kommer att föra med sig.

  • Catarina Östlund,
   Hej, du fixerar vid samarbeten som så många andra vänstermänniskor gör.
   Min erfarenhet i livet är att samarbete inte alltid funkar och sällan om man har för stora meningsskiljaktigheter om hur saker och ting ska vara och hur det ska göras.
   I sådana fall är det bättre om var och en får sköta sitt och man respekterar den andre istället för att lägga sig i och komma med pekpinnar.
   Det bara provocerar och kan sluta i våld om det vill sig illa.
   Det är USA och Västvärlden som lägger sig i och vill bestämma hur det ska vara i Donbass och östra Ukraina.
   Jesus piska månglarna ur Jerusalems tempel och ryssarna måste göra lika av samma skäl.
   Det handlar om frihet och stå upp för sin kulturella identitet.

   Men jag förstår dig och Sveriges identitetsvänsterpolitik med ”integrering till omvärlden” som tar vägen genom förnekelse av egen kultur och en naiv tro att alla kan vara tillsammans utan problem.
   Det är drömmande ”samhällbyggare” som får desto större problem när de möter en verklighet.
   Visst, vi kan alla samarbeta men vi har ansvar för vårt egna och all självförnekelse leder tyvärr till utplåning.
   Det är självklarheter för Ryssland och ryssar som aldrig kommer tillåta att utplånas av Västvärlden.
   Däremot samarbetar Ryssland gärna om det är på lika villkor.
   Tyvärr vill inte USA och Västvärlden ha det så.
   Liberalism lovar frihet.
   Men bara åt sina egna ideal.
   Resultatet blir frihet för den ene och tvånget för den andre.
   Alla kan inte samarbeta.

   • Hej själv arbetarklass! Arbetarklass! Tack för svar, jag är också emot identitetspolitiken. Tyvärr är det så att vänstern istället för att ägna sig åt demonstrationer mot USAs/Natos krig och EU:s nyliberalism som ökar klyftorna katastrofalt, eller demonstrationer när Sverige inte raticifierar FN-konventionen mot kärnvapen, eller mot att det görs inskränkningar i strejkrätten, nedskärningar i vården osv osv så ägnar sig vänstern sig åt identitetsfrågor. De går i Prideparader, eller går med i Refugées Welcome där inte en enda talare berättar om varför alla dessa flyktingar tvingas fly, de lägger stor vikt vid feministiska frågor. Som om inte alla vänstermänniskor självklart är mot rasism, för alla människors lika rättigheter oavsett kön eller vilken färg dom har, etnicitet eller religion, och för alla människors rätt att ha vilka sexuella preferenser dom vill, så länge dom inte skadar eller utnyttjar andra osv osv…

    ”Människor kan inte samarbeta”, säger du…se dig då omkring i en vanlig stad, hur i hela världen kan det ens existera en liten stad om inte människor skulle kunna samarbeta? Det är borgerliga myter som säger “människor kan inte samarbeta, människor är egoister i grunden, vill inte uppfinna saker om dom inte kan tjäna pengar..osv” allt vad dom nu hittar på för att manipulera oss att tro att vi är riktiga våldsbenägna egoister som bara vill konkurrera med varandra…. för att vi inte ska börja drömma om att leva i en fredlig värld i vilken vi alla just samarbetar, som Ryssland och Kina nu talar om. En MULTIPOLÄR värld!

    • Hej Catarina

     ”De går i Prideparader, eller går med i Refugées Welcome där inte en enda talare berättar om varför alla dessa flyktingar tvingas fly, de lägger stor vikt vid feministiska frågor.”

     Det var precis det.
     Du säger vad jag tänker.
     En övervägande del av ”vänstern” har tyvärr gått rakt in i borgarna fälla.
     Det är (storstads)etablissemang och borgarna som lagt lockbete och vänstern svalde och tyckte det var win-win läge.
     Borgarna fattar mer än väl att tillsammans blir de då starka.
     Det är en svår situation som bildar en liberaldemokratisk flock som rör sig i samma riktning.
     Det har medfört att jag inte längre ser någon möjlighet till förändringar med fredliga medel och istället börjat längta härifrån.
     Till en annan mer folklig politik där inte borgerskap och etablissemang i övrigt har den totalitära makten.
     Jag älskar Ryssland.
     Det är ett land som i första hand ser till sina egna människor och sin egen kultur.
     Förutsatt de är lojala.
     Det är sådant som skapar ett samhälle med enighet och solidaritet och där kaos kan hållas på avstånd.
     Jag har tappat lusten och rösta här i höst. Jag skulle hellre vilja resa till Ryssland eller Belarus och rösta på Vladimir Putin eller Alexandr Lukasjenka.

     Ta väl hand om dig!

     • Svar till arbetarklass! , ja precis ” En övervägande del av ”vänstern” har tyvärr gått rakt in i borgarnas fälla. Det är (storstads)etablissemang och borgarna som lagt lockbete och vänstern svalde…” exakt så, med påföljd att arbetarklassen inte såg något alternativ i politiken och många började rösta på SD, för att dom tog upp de problem som vänstern inte ville se, dom kallade det för ”rasism”…identitetspolitiken var ett väldigt bra sätt att splittra Sverige. Jag tror inte alls att majoriteten av LO-medlemmarna som röstat på SD är rasister, inte alls, men det tror många i vänstern. Jag minns när vi samlade in namn mot Nato så var det speciellt en kvinna som kom fram och skrev på, en vanlig skötsam kvinna som hade sin 6-7års son med sig, hon var invandrare, hon sa ”Sverige är alldeles för snällt! Ni ställer inte krav, det måste ni göra!” Precis så var det, av rädsla för att betraktas som rasister vågade inte folk lita till sitt sunda förnuft, utan blev för försiktiga. Men nu tror jag att ganska många har börjat förstå, även myndigheter…. Jag jobbade på en skola i Rosengården, där jobbade också en man som arbetade som hemspråkslärare, han var serb, han sa till oss lärare ” Ni förstör barnen när ni inte ställer krav!” Och det var sant, i vår iver att visa barnen som tvingats fly omtanke, så tänkte vi vi inte på att vi också måste ställa krav på dem. Han gjorde oss uppmärksam på att vi gjorde barnen en björntjänst när vi såg genom fingrarna på dem om de hittade på något dumt.
      Jag tror inte att du är ensam om att inte veta vilket parti du ska rösta på. Och tänk, jag har hört andra säga som du, bara häromdagen ”Jag skulle ha lust att flytta till Ryssland.” Jag tycker också att de ryska politiker som man hör talas om Putin, Lavrov och Maria som jag inte kommer ihåg vad hon heter i efternamn är jättekloka om man lyssnar på deras tal och läser vad dom skrivit…Ha det gott arbetarklass, och stanna i Sverige så hjälps vi alla åt att göra vårt land bättre!

 27. Johan de Naucler har rätt i att Putin knappast slipper undan ansvaret för att ha startat en invasion som kostat tiotusentals människor livet. Det är med förtvivlan man tänker på alla anhöriga som sett sina söner släpas ut till ett krig som med stor sannolikhet kommer att förvandla dom till rykande lik.
  Att det också skapar hat på båda sidor är en självklarhet. Så ser alla krig ut. Ryssar kommer säkerligen att vara avskydda i stora delar av Ukraina i generationer framåt, precis som Ukrainare kommer att vara det i Ryssland och Donbass.

  Att ägna sig åt klassanalyser i den här frågan är sannolikt också meningslöst. Alla sidor företräder sina respektive länders kapitalister. Någon vänster eller arbetarrörelse av betydelse står inte att finna någonstans.

  Politiskt handlar det om den framspringande multipolära världsordningen och om den gamla västliga imperialismens kamp för fortsatt dominans.

  Västvärlden, inklusive vårt eget land är krigsanstiftaren och kriget är deras metod att försvaga Ryssland.
  Man kan fråga sig vem som bär det största ansvaret för alla krigets offer? Han som invaderat eller krigsanstiftaren. Jag får det till att krigsanstiftaren bär huvudansvaret i det här fallet.
  Ryssland har avsiktligt försatts i en nära hopplös valsituation. Antingen tar dom hand om Ukraina nu eller så väntar dom tills Ukraina kanske är medlem i NATO och beväpnat med både kärnvapen och biologiska vapen. Putin valde invasion och jag tror fortfarande att han borde ha avstått från det.
  Även om valet såg omöjligt ut och att Ukraina såg ut att ladda upp för utökat krig i Donbass, så måste det ur varje rimlig fredssynvinkel vara fel att invadera ett annat land utan att själv ha blivit anfallen.

  Så, låt oss inte bagatellisera eller rent av förhärliga Rysslands invasion. Både ledarna i väst och Putin har ställt till ett rent helvete i Ukraina och ingen av dom vet var det slutar. Det tredje världskriget har aldrig varit närmare än nu och ingen har rätt att offra någon annan människas liv för sina egna politiska syften.

  När allt det är sagt så kvarstår emellertid att det är imperialismen i väst som är mänsklighetens huvudmotståndare och att USA är dödgrävarnas hemland nr 1.
  Det vi kan och måste göra är att slänga ut USA från vårt land, byta ut alla våra enfaldiga amerikanska knähundar till politiker och journalister, ta makten över vårt eget territorium och återupprätta rimliga förbindelser med Ryssland.

  • Grundproblemet i hela den post-sovjetiska regionen var det som hände kring åren 1991-1994: helt ogenomtänkt vilda östern- och gangsterkapitalism, oansvarig privatiseringsprocess med extrem sektamerikansk libertariansk ”chockterapi” i kombination som ledde till att Ryssland till slut hamnade utanför samlande och FUNGERANDE säkerhetsstrukturer, där européerna verkligen ville aktivt ha in Ryssland i de gemensamma strukturerna, men det var amerikanarna som stoppade den processen.

   Vad vi ser i den rysk-ukrainska regionen är resultaten av Washingtons Brzezinski- och Wolfowitzdoktrinernas galenskap.

   Jag tror, men är inte helt säker, att de över åren mer tilltagande auktoritära och ”disciplinära” ryska samhälle (som vi rikt talat om i ämnet) kan mycket väl ha att göra med att den ryska makten och staten måste kraftsamla och mobilisera mot mer amerikansk kaosisering i regionen, och det går -tyvärr- ut över de ukrainska och ryska folken. Kanske har Ryssland tvingats in på denna hårda väg just på grund av rädsla för det kombinerade amerikanska politiska kaoset och militära expansionen som följer.

   Helt omöjligt är dock inte detta samband.

   Kanske hade utvecklingen i Ryssland varit betydligt mer positiv och gynnsam om man effektivt och tidigt släppts in som fullvärdiga medlemmar i t.ex. Nato i slutet på 1990-talet eller i början av 2000-talet, något som till och med president Putin efterfrågade.

   Sambandet med att Washington ”bjöd in” Ryssland till allehanda samarbeten med armbågen och konstlade organisationer som Partnerskap för Fred och Nato-Ryssland-rådet inom Nato medan det riktiga Nato rullade fram land för land mot ryska gränsen.

   Kanske lurade man sig själv i Washington, men den skickliga och ytterst kunniga och sluga ryska diplomatin förstod naturligtvis de dubbla och minst sagt falska standarden i utvecklingen.

  • Igen, vi skall inte glömma att Putin inte startade en invasion, utan förhindrade en invasion med avsikt att utföra folkmord och en förintelse i Donbass.

   Att ryssar kan komma vara avskydda i stora delar av Ukraina i generationer framåt har den historiska parallellen att tyskarna varit avskydda i generationer i Europa därför att dom beordrats att skydda nazisterna. Vem som bär det största ansvaret för alla krigets offer. Det är väl inte så svårt. Det var USAs som initierade Maidan 2014, det är USA som vräker in vapen i Ukraina, det var USA som tillsatte Zelensky, det är USA som ger Zelensky stöd på alla sätt, det är USA som skyddar Zelensky. Utan USA hade det inte varit något krig.

   Jag håller helt med om att det som måste göras är att slänga ut USA, men Sverige gör tvärt om, NATO till exempel. Sverige måste upprätta förbindelser österut, inte bara med Ryssland, för där österut ligger redan nu världens tyngdpunkt. Sverige behöver införa folkmakt, det som med ett annat ord kalla demokrati.

   • Jag instämmer helt i vad KW skriver. Och glöm inte att anledningen att Zelensky vann valet var att han lovade fred i Donbass. Ansvaret åvilar honom och ytterst USA.

    • Så en invasion för att förhindra en icke genomförd invasion är alltså i sig ingen invasion, fast den till fullo har alla invasionens tecken och händelser, utan en anti-invasion-invasion?

     Det låter lite som när israelerna skjuter skarpt mot civila: det var ingen skottlossning utan åtgärder för att förhindra potentiell terrorism med skottlossning, som våra analytiker gissat sig till att den nog kommer…

     Finns det fler anti-invasion-invasioner på temat som någon kan nämna för oss som inte hängt med på sistone? Den berömda amerikanska invasionen av Irak 2003, ligger väl nu närmast till hands? – Det låter som om vi alla här har -helt ofrivilligt- dragits med i Pentagons definitionsord i manualen med ord som inte får sägas, utan ersättas med bomullspropagandasköna ord som ”casualties”, ”military issues” och ”illegala kombattanter”.

     • Jaha du, Johan så Putin skulle väntat tills massakern kommit igång först och sedan agerat? Den har ju pågått sedan 2014 och det skulle varit direkt tjänstefel av Putin att inte agera på den ukrainska uppladdningen och du kan vara säker på att makten i Ryssland hade tagits över av militären och dessa hårdföra grabbar är inget man vill släppa fram till kärnvapnen. Men det är lätt att sitta på barrikaderna och ha en åsikt. Ja, ryssar har en annan mentalitet och åker iväg och hämtar ryska turister som drabbas av en tsunami medan man i Sverige fullständigt struntade i att skicka plan för att hjälpa de drabbade. Man hänvisade till charterbolagen att fixa problemet…Jodå, ryssarna var snälla och tog med andra strandsatta från Europa bland annat svenskar om det fanns plats!

     • För mig är militärt våld som lösning på politiska frågor alltid oacceptabelt, oavsett vem som utför det.

     • Lek med ord. Det rör sig inte om en en ”icke genomförd invasion”, utan att stoppa ett omedelbart förestående militärt anfall i avsikt att skapa en förintelse, folkmord och etnisk rensning.

  • Jag tycker det är viktigt att klargöra vad som ledde fram till att Ryssland gick in i Ukraina. Du liksom många fler talar om en mans verk, men så enkelt var det inte.
   För den mannen du talar om försökte enligt militära analytiker bl.a. Jaques Baud, f.d. natorådgivare och schweizisk underrättelseofficer, verkligen finna en diplomatisk lösning på konflikten, och att det var den ryska Duman som först tog beslutet att erkänna de två republikerna Donetsk och Luhansk, och första gången de bad Putin att verkställa beslutet så ville han inte det, men andra gången de kom.
   Han skrev då ett avtal att de hade rätt att be om hjälp ifall de var attackerade.
   Beskjutningen mot Donetsk ökade med 40%, och Jaques Baud vittnar om att han absolut anser att de förväntas göra en stor militär attack, Donetsk bad om hjälp av Ryssland, och därför gick de in i det kriget som redan pågått i 8 års tid,

   Jag skickar dig en dokumentärfilm av en fransk filmare. You tube har försökt att ta bort den, men den kommer envist tillbaka. You tube har tagit bort 70000 videor som beskriver obekväma sanningar om ukrainska krigsbrott,
   Se denna film och fundera över, om världen hade stoppat detta grymma krig, om det utökade krig som pågår i dag verkligen funnits,
   Se mamman som i förtvivlan berättar att när de blev beskjutna av ukrainsk militär då finner hon sin lilla son utan huvud på marken, hennes dotter hade ett hål rakt genom huvudet och läkarna kämpade för att rädda henne, men skadorna var för stora och flickan dog. 150 barn finns på änglarnas kyrkogård,
   Människor vittnar i filmen om sin förtvivlan av att anses som värdelösa människor.
   Bogdan som sa i ukrainsk TV i Donbass bor värdelösa människor och 1,5 miljoner kan likvideras.

   Jag har arbetat med flyktingar i 25 år och finner en märklig särbehandling av dessa från Ukraina. Det finns enorma områden i västra Ukraina där inte en bomb faller, och förmodligen inte kommer att falla, men ändå tar vi emot dem här. De som har skäl till att inte kunna bo i västra Ukraina är de pro-ryska men det är inte dem vi tagit emot.

   Jag vet att Sverige har hänvisat tillbaka flyktingar till säkra områden i de länder som de kommer ifrån, Dessutom alla dessa män på gator i Europa, varför släpps de ut när myndigheter jagar män som flyr upp i bergen för att slippa deltaga i kriget eller de som flyr på rangliga hopknåppade flottar och stakar sig över till Rumänien, medan oligarkernas söner vandrar fritt i Europa

   https://youtu.be/b8j0tJsKltg

   • Vivianne: den schweiziske specialisten heter JaCques Baud (med ”c” i Jacques) för den som vill söka i valfri sökmotor – det blir nog lite mer resultat då.

    En annan schweizare jag kan rekommendera är Daniele Ganser som skrivit intressant om Nato:s stöd till Gladio och Stay-behind som utfört terrordåd i Europa, förmodligen det kända attentatet mot järnvägsstationen i Bologna år 1980 bar Gladios hand, tycks det.

   • Svar till Johan de Nauclers inlägg den 24 juli, 2022 At 15:44
    Du skriver..”För mig är militärt våld som lösning på politiska frågor alltid oacceptabelt, vem som utför det”.
    Märkligt uttalande, då jag de facto inte uppmärksammat någon kritik från dig om Ukrainas, sedan år 2014, militära våld och folkmord på sin egen, men rysktalande befolkningen i Östra Ukraina.

    • Då skriver jag det nu: ukrainskt våld gentemot civila i det slags inbördeskrigslika östra Ukraina vi sett, är under all kritik.

     Däremot har faktiskt ett lands central- och militärmakt rätt i internationell lag att försvara sig med sin militärmakt när delar av det egna landets suveränitet eller territorium invaderas och/eller ockuperas från ett grannland eller stöd från ett grannland, som länen (oblaster) Lugansk och Donetsk som de facto internationellt sett ännu är och förblir ukrainska, trots ett inre myteri från lokala krafter vars mandat att starta militär ”frigörelse” från Kiev är väldigt suddigt.

     Skulle låt säga Finland, för att ta ett teoretiskt exempel, få för sig att överta Tornedalen eller landskapet Norrbotten med stöd av några tornedalska extremister med vapenmakt; ja då har Sverige all rätt och all internationell lag och rätt på sin sida att använda sin militär- och polismakt för att förhindra det.

     Sedan Helsingforsstadgan 1975 får inte de europeiska statsgränserna ändras med militärmakt. Det är solklart.

     Om denna stadga gäller de då inrikes sovjetiska republikgränserna vet inte jag i detta nu.

     Kanske kan någon annan upplysa om detta.

     • Det du summerar är något som de flesta som kommenterar här ”glömmer bort”.
      Eftersom Ukraina är en suverän och av det internationella samfundet erkänd stat bör detta gälla även i den här konflikten.
      Om inte så skulle man böja sig för den starkes rätt, vilket är en princip som hör forna tider till.

     • Rättvisa kommer i sinom tid att skipas.
      POLITIK 25 juli 2022 Public News Service – OSN
      Dmitrij Peskov , pressekreterare för Rysslands president, svarade på Bastrykins förslag att skapa en domstol, (en internationell tribunal för att bedöma det nuvarande ukrainska ledarskapets agerande.
      De uppgifter som finns tillgängliga om de militära väpnade styrkorna i Ukraina ( APU ) i de territorier som befriats av Ryssland räcker för att ställa dem inför rätta, anser Dmitrij Peskov.
      Tidigare sa chefen för den ryska utredningskommittén Alexander Bastrykin att SAR, Iran och Bolivia borde vara involverade i skapandet av en internationell tribunal för att bedöma det nuvarande ukrainska ledarskapets agerande i LPR, DPR och Ukraina själv.

      En talesman för Kreml noterade senare att utredarna tydligt dokumenterade brotten, rapporterar TASS. Vi talar om nationalistiska elements agerande. Peskov betonade att experter redan har samlat in en stor mängd material mot Ukrainas väpnade styrkor.
      Den offentliga nyhetstjänsten rapporterade att antalet åtalade inblandade i brott i Ukraina översteg 400 personer.
      Brottmål om händelserna i Ukraina utreds mot representanter för landets militära eller politiska ledning, såväl som medlemmar av radikala nationalistiska föreningar och representanter för ukrainska väpnade grupper.

     • @ Ivan – fast det finns ju redan två inarbetade internationella domstolar inrättade för dessa typer av ärenden;

      1) Internationella brottsmålsdomstolen i Haag;

      2) Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.

      I den första kan då båda sidors potentiella krigsbrott dömas av internationella domare, och i den andra enskildas skadeståndskrav mot en krigförande stats skador på person och egendom.

      Att införa en ny tredje kan, anser nog jag, inte skapa internationell förtroendemarginal för obundet förtroende och rättsstatlig trovärdighet.

     • Här är ett par nya videor som släppts under de senaste dagarna.
      De berättar en hemsk, obehaglig historia om Ukrainas försök att avvärja den ryska invasionen, även kallad ”särskild militär operation”.
      En kritisk indikator som avslöjas i den här intervjun gäller medelåldern för dessa ukrainska rekryter – 45–50 år, som beordrats invadera Ryssland.

      En annan video visar överlämnandet av 18 ukrainska trupper som var instängda i någons källare. Dessa ukrainare var fler än ryssarna men de var fångade och gömde sig i ett hål i marken som bara hade en utgångspunkt.
      Det bör inte råda något tvivel om att många av de ukrainska soldaterna trodde att de kämpade för sin nation, sin nationella stolthet.
      Den sista videon introducerar dig för en av dessa män. Han verkar inte alltför nöjd med ledningen av Zelensky och de andra toppmännen som driver det ukrainska statsskeppet på grund.

      Vi har inte sett några videor som denna från rysk sida. Till skillnad från Ukraina, som har förbjudit oppositionella medier och politiska partier, tillåter Ryssland fortfarande oliktänkande.
      Även om Ryssland censurerar sociala medier, kan man inte bortse från möjligheten hos företagsamma ryssar att smuggla ut oliktänkande videor till resten av världen.
      Frånvaron av sådana videor är ytterligare ett bevis för att konkretisera bilden av vad som händer på plats i Ukraina.
      https://sonar21.com/it-is-ukraine-not-russia-scraping-the-bottom-of-the-barrel-in-search-of-replacement-troops/

     • Johan de Naucler 25 juli, 2022 At 12:17

      Läs Scott Ritter artikel om ”Russia, Ukraine & the Law of War: Crime of Aggression”

      When it comes to the legal use of force between states, it is considered unimpeachable fact that in accordance with the intent of the United Nations Charter to ban all conflict, there are only two acceptable exceptions.

      One is an enforcement action to maintain international peace and security authorized by a Security Council resolution passed under Chapter VII of the Charter, which permits the use of force.

      The other is the inherent right of individual and collective self-defense, as enshrined in Article 51 of the Charter, which reads as follows:
      ”“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”
      Sen, SR diskuterar olika händelser
      Som slutsats:
      ”While one may be able to mount a legal challenge to Russia’s contention that its joint operation with Russia’s newly recognized independent nations of Lugansk and Donetsk constitutes a “regional security or self-defense organization” as regards “anticipatory collective self-defense actions” under Article 51, there can be no doubt as to the legitimacy of Russia’s contention that the Russian-speaking population of the Donbass had been subjected to a brutal eight-year-long bombardment that had killed thousands of people.

      Moreover, Russia claims to have documentary proof that the Ukrainian Army was preparing for a massive military incursion into the Donbass which was pre-empted by the Russian-led “special military operation.” [OSCE figures show an increase of government shelling of the area in the days before Russia moved in.]

      Finally, Russia has articulated claims about Ukraine’s intent regarding nuclear weapons, and in particular efforts to manufacture a so-called “dirty bomb”, which have yet to be proven or disproven. [Ukrainian President Volodymyr Zelensky made a reference to seeking a nuclear weapon in February at the Munich Security Conference.]

      The bottom line is that Russia has set forth a cognizable claim under the doctrine of anticipatory collective self defense, devised originally by the U.S. and NATO, as it applies to Article 51 which is predicated on fact, not fiction.”

      Du kan även läsa andra jurister synpunkter över Rysslands ”agression”

      Donetsk and Luhansk, Crimea, Ukraine and international law, Alfred de Zayas
      https://www.youtube.com/watch?v=oPe6Z6fVRHM&t=2672s
      Talk World Radio: Alfred de Zayas on Ukraine and the Rule
      https://www.youtube.com/watch?v=SC92iAtzqUg

  • Anders Åberg, det är en mening som är central i ditt resonemang: “Alla sidor företräder sitt lands kapitalister.” Underförstått USA och väst, samt Ryssland. Det finns dock en skillnad. USAs kapitalister styr fullkomligt hela det amerikanska samhället (och alltmer Europas efter EU-inträdet).

   Som du vet, så är ingenting stillastående, allt utvecklas, även ett ekonomiskt system. Den amerikanska kapitalismen har utvecklats till den punkt, då den amerikanska staten inte har någonting alls att säga till om. Det spelar ingen roll om presidenten är demokrat eller republikan. Staten har alltså ingen makt att se till sin befolknings bäst. Du har säkert sett hur det ser ut i USA, parker fylls med små tält där hemlösa bor, inte bara av ex narkomaner och andra missbrukare, utan nu växer skaran av vanliga skötsamma människor både arbetare och medelklass som inte längre kan försörja sig. Och många av dom som kan försörja sig tvingas ha tre fyra jobb. Och samtidigt: De rikas förmögenheter växer. Vad beror det här på?

   Michael Hudson, en amerikansk marxistisk ekonom, förklarar det så här: Det amerikanska kapitalistiska systemet har utvecklats till att kapitalisterna i sin strävan efter att deras kapital ska växa, har börjat satsa på spekulation i finanser, istället för att satsa på produktion i sina hemländer. Produktionen har flyttats till låglöneländer. Kapitalisterna har nu i hemlandet utvecklats till en sk rentierklass, som lever på andra människors skulder….istället för att som förr deras kapital ökades genom att de ägde fabriker vars arbetare och tjänstemän arbetade ihop deras vinster. Det som var bra med det var att dessa samtidigt kunde försörja sig, och staten kunde se till att ta hand om sin befolkning och se till att de hade allt ett väl fungerande samhälle behövde. Som USA en gång var, som Sverige fortfarande till viss del är….

   Det sunda förnuftet säger att, så som USA fungerar, kan inget land fortsätta att existera. Ett lands folk måste kunna leva drägligt i sitt land. D Nyliberalismen innebär att det statliga ägandet ska privatiseras, allt ska vinstutsättas. (Tänk EU)

   Ryssland förändrades 1991. Putin sa vid ett tillfälle: “ Nyliberalismen har tagit fler människors liv än Andra världskriget.”” Både Kina och Ryssland har erfarenhet av ett annat slags samhälle, statligt ägande av allt, dvs socialismen. Om de än har lämnat det systemet numera. Man kan se exempel på det att det lever kvar i ex hur Kina hanterat covid-19 epidemin. Väldigt få människor dog där, till skillnad från i ex USA.

   Kina och Ryssland har förstått att en kapitalism som utvecklas utan att de styrs av staten kommer att leda till samma situation som USA har. Dvs ett landets kapitalister tvingar ut landet i krig, eller krigar genom ombud runt om i världen, för att roffa åt sig andra länders tillgångar eller sätta dem i skuld, så att deras kapital ska växa. Ryssland och Kina tänker inte låta kapitalisternas strävan efter att öka sina kapital gå ut över landets välstånd, den ska tvärtom öka landets välstånd, dvs hela folkets välstånd. De tänker hålla kapitalisterna i strama tyglar.

   Ryssland och Kina har ingått partnerskap som de deklarerade den 6 februari 2022, och bestämt sig för att verka för en värld som samarbetar på lika villkor. En MULTIPOLÄR värld. Det vill inte USA, de vill ha en UNIPOLÄR värld. Ryssland och Kina insåg att hotet mot en multipolär värld är USA. Och bestämde sig för att sätta stopp för det. Ryssland började i Ukraina. Det kunde ha börjat i Taiwan. Då hade Kina satt stopp för det. För mig är det självklart att vi måste stödja Ryssland och kräva av att USA och väst lämnar Ukraina. För att vi ska få en fredlig och rättvis värld som gemensamt kan hantera det svåra problem vi har framför oss.

   • Sedan Catarina finns en udda men historiskt viktig komponent när det gäller att bedöma de amerikanska Förenta staterna: dess kombinerande politisk-religiösa mission i form av bl.a. den kända ”militära filantropin” av militärbaser som man verkar tävla med sig själva att ha så många som möjligt av överallt, som grundar sig i den mycket viktiga s.k. amerikanska exceptionalismen.

    Vi borde egentligen ha ett helt speciellt nytt ämne ur en artikel kring denna den farligaste av internationella ideologiska politiska krafter, i just den ”amerikanska exceptionalismen”, en slags malign amerikansk politisk narcissism; trots att denna i princip aldrig producerar de resultat den neokonservativa maffian i Washington ursprungligen tänkte sig: den misslyckas överallt och ställer till med än mer problem än som fanns innan den amerikanska missionen kom dit; några kända givna exempel är de amerikanska militär-politiska kollapserna i Vietnam, Irak, Somalia och Afghanistan.

    Vad driver egentligen därför den amerikanska exceptionalismen till att just alltid misslyckas och göra bort sig inför precis hela världen? (Jag brukar ju kalla detta statsbeteende för ”världens Kommisarie Clouseau-stormakt”).

    Behöver Europa bara just det amerikanska atomvapenskyddet som ett slags berserkutövande som vi europeiska länder inte vill befatta oss med själva (trots att vi är tre gånger så många invånare) – är det bara det amerikanska skurkbeteendet i konflikt vi är ute efter i fall kriget kommer till eller i Europa? För några egna krig är ju inte Washington i stånd till att vinna, precis ingenstans eller någonstans.

    Sanningen är ju den att länder som Kanada och de amerikanska Förenta staterna skulle ju endast behöva några kustkorvetter som försvar; de har historiskt bara blivit angripna av den tidigare utkörda engelska kolonialmakten (som brände ned Washington liksom dess Vita hus) och några gränsstrider med Mexikos Förenta stater (ja, landet heter faktiskt så!) om bl.a. Texas.

    Varför behöver världen den urspårade amerikanska exceptionalismen -och hur kan världscivilisationen i sin tur bli av med den, precis som vi gjorde oss av med nazismen och fascismen?

    • Johan de Naucler, egentligen svarar jag dig på något annat som du skrev tidigare….. men jag tror att min kommentar platsar här ändå….du menar alltså att det ryska folket lever i ett ”ohumanistiskt, omoraliskt och omänskligt” land, i ett land med ”nuvarande ärkekonservativa livsmörker av förtryck och ofrihet” och att de inte kan som vi…. leva ”utan att få dörren insparkad av den kristna kyrkan eller politiska polisen”?

     Jag har många ryska Facebookvänner, och dom jag känner stöder helhjärtat Rysslands regering och Putin. Jag litar alltså på att de beskriver sitt land rätt. Dessutom har jag läst en bok som är skriven av Kalle Kniivilä, som alls inte är vänster, som har åkt runt och intervjuat ryssar, boken heter Putins folk. Jag uppfattar det som att många ryssar ser på regeringen och Putin som att de försöker ställa tillrätta det som inneburit en total katastrof för landet. Putin sa ju också vid ett tillfälle att ”nyliberalismen ( som inträdde 1991 med Jeltsin) innebar att fler dödades av den än av Andra världskriget”. Jag känner till kritiker av Ryssland, men dom verkar vara grupperade runt Navalnyj, som jag inte har förtroende för då han beskrev muslimer som “kackerlackor” i en video som jag har sett. Och inte någonstans har jag kunnat läsa övertygande bevis om att Ryssland har förgiftat kritiker … osv.

     Tala nu klarspråk om vilka du stöder? Stöder du USAs proxykrig mot Ryssland som förs i Ukraina [ för vid det här laget så torde det väl inte vara någon tvekan om att det är det som gäller, är du fortfarande tveksam så läs om f d CIA-chefen Mike Pompeo , du vet han som sa 2019, “Jag var CIA-chefen. Vi ljög, vi fuskade vi stal. Vi hade utbildats.” https://multipolarista.com/2022/06/30/nato-eurasia-us-hegemony-mike-pompeo/%5D

     Eller stöder du kanske det Sovjetunionen som en gång var?

     Du skriver nämligen om nuvarande Ryssland ”dessutom anti-socialistiskt och helt ovetenskapligt anti-marxistiskt” samhälle”. Okay då är vi inne på samma linje, jag är för ett samhälle som grundar sig på den “ vetenskapliga socialismen.” Du nämner vid ett par tillfällen i i svar mot mina kommentarer “extremvänstern” ….

     Jag är för ett samhälle som ägs av alla samhällets medborgare gemensamt, det som är en förutsättning för att verklig demokrati ska kunna råda. Ett samhälle vars produktion går ut på att tillverka sådant som människor behöver och som inte vare sig skadar människor eller miljö. Jag är för fredlig samexistens med jordens alla länder. Och javisst, dom brukar kalla oss för “extremvänster”

     Jag är övertygad om att ett sådant samhälle har bäst förutsättningar att kunna utvecklas i ett land som är högt industrialiserat och vars människor lever under bra villkor. Jag tror att både Ryssland och Kina är på väg mot ett sådant samhälle.

     Marx menar att den enda klass som kan förändra det kapitalistiska samhället i grunden, är arbetarklassen. I ett land där människor knappt kan överleva för att de saknar bostäder, arbete, för att nästan all produktion är nedlagd, som i USA, finns det mycket sämre förutsättningar för att ett icke-kapitalistiskt, ett socialistiskt samhälle ska kunna utvecklas. Tvärtom. I ett sådant land frodas fascismen.

     • Kamrat Catarina! Det är mycket svårt, Catarina, att på några få rader i ett inlägg svara på de teman Du tar upp; förvisso mycket intressanta! Jag skall försöka undvika söva läsaren med ett omfattande magnum opus (”stort verk” -eller ”stor värk”…)

      Den gamla sovjetstaten, som jag själv bott i och känner väl, var precis som dagens Ryssland, och måhända närapå lika för Ukraina, en slags hybrid av många olika ideologiska saker och ekonomiska inslag -och allt ihopslaget till ett centralstyrt bolag: ett slags gigantiskt Sovjet AB, som ofta inte kan katalogiseras in i marxismens termer eller beskrivningar. Det var mycket ”as hoc” på sovjetiskt vis; man skapade längs vägen in i den oupptäckta djungeln.

      Sovjetunionen fick själv uppfinna sin ekonomiska modell som hamnade i det som är känt som fem- eller sjuårsplaner, planekonomiska mål som leddes av hjärnan Gosplan i Moskva. Teoretiskt. En hel del fungerade, annat gick väldigt fel, bl.a. den ofattbara rovdriften på naturen och livsfarlig industriell radioaktiv nedsmutsning på vissa platser i Uralbergen och kring Kemorovo som är bland de värsta i världen, Tjernobyl inräknat.

      Sovjetekonomin gick i baklås i stort sett helt på egen hand (Reagans tal och helt påhittade laservapen för rymden betydde närmast noll för ett sovjetiskt sönderfall som pågick sedan länge) -den krävde mer effektiv ”input” än den gav ”output” -slöseriet var ofantligt. Slarv, ansvarslöshet och rena förbud mot initiativ och ansvar tog död på modellen. Tjernobyl år 1986 blev liksom slutsymbolen för det sovjetiska ”slarvet”.

      Som jag upprepat ovan och i andra sammanhang, så var de första åren på 1990-talet så bedrövliga, amatörmässiga och anti-vetenskapliga från västlig stödsida, att jag tror rent paranoiskt att det kanske var avsett att göra mer skada än minsta långsiktig framtidsnytta för Rysslands del. Det får redas ut av framtida historiker.

      Rysslands demokrati liksom många andra post-sovjetiska länder, måhända förutom Baltikum som i reformhänseende är väl närmast likna att städa en ordinär garderob, jämfört med resten av sovjetrepublikerna, har utvecklats felaktigt och gynnat maktpyramider, politisk och ekonomisk rovgirighet och en brutal och ojämlik vilda östern-kapitalism, som inte gynnar minsta ryska innovationsindustri förutom export av det naturen ger direkt. Mikroekonomin och dess rättsliga säkerhet och tilliten mellan medborgare och stat är alla närmast helt obefintliga. Korruptionen endemisk. Sjukhuspatienter och fångar får lita på att anhöriga kommer på besök med t.ex. mat och annat.

      Partiväsendet har aldrig fungerat vare sig självständigt eller som opposition/reformtankemässigt eller normala civiliserade växlingar vid makten. De har hänt då och då någonstans -visst, men det är få. Våld, hot och röstfusk är legio.

      Makt (och dess våldsmonopol) är fortfarande ”alltid rätt”, och opposition alltid fel, fientligt och livsfarligt -för alla inblandade på alla sidor. Och till slut går ur det ingen normal parlamentarisk modell att få att fungera, än mindre utveckla.

      Ukrainas modell har på sätt och vis urartat i en anarkistisk kaosversion med mycket strul, många inblandade giftkockar (gärna från andra länder med helt andra intressen än Ukrainas bästa), och till exempel den motsatta modellen: rysk, vitrysk, turkmensk eller uzbekisk: makten och våldsmonopolet är alltid rätt, med ofantlig ekonomisk och rättslig korruption; ett slags Latinamerikanska militärdiktaturer, men här utan högpotenta uniformerade herrar i solglasögon. Annars är likheten och rättslösheten likadan. Folk litar aldrig på staten och myndigheter, eller dess beslut.

      Idag är alla det sovjetiska allra sista och redan då fåtalet progressiva värderingar i mångt och mycket HELT borta: strävanden, om än bara officiellt till namnet, jämställdhets-, rättvise- och arbeta- och sociala frågor är inte på agendan, inte heller stöd till folk- och befrielserörelser under kolonialt och imperialistiskt förtryck, där länder som just SSSR spelade en viktig, ja, helt avgörande roll för många länders frigörelse som Sydafrika (det var alltså inte Bob Geldofs konserter som knäckte den sydafrikanska kapitalistiska fascismen som många tycks tro numera) och i princip alla länder direkt norr om det landet, som Moçambique, Zimbabwe, Zambia, Namibia och till slut också Zaire som blev Kongo, liksom i stort hela Latinamerikas frigörelse. Det vet jag exakt, eftersom jag arbetat med exakt de politiska processerna också i Sovjetunionen.

      Dagens Ryssland är inte en öppen och fri demokrati. Förtrycket är så hårt idag att jag har svårt att hitta en jämförande sovjetisk tidpunkt för nuvarande ryska dagsläget efter Stalins död 1953. Rysslands situation idag känns som med starka repressiva neo-stalinistiska inslag, det är ofrånkomligt.

      Jag kan inte och skriver inget om politik med ryska vänner och kollegor över internet eller över telefon. Jag har det i ryggradsreflexen sedan många decennier att alltid utgå från att ALLA telefoner avlyssnas (kan avlyssnas) eller internet alltid läses av andra. Så ingen ”internet-politik” på snart 15 år med ryska kontakter: bara utomhus på tu man hand. Annars måste vi ”hålla med” dagens aktuella politik offentligt och officiellt. Det är så det fungerar.

      Jag anser att med dagens ryska politiska världsbild, byggd på underliga andliga ryska bilder skapade i en hybridversion av Solzjenitsyns underliga anti-västliga politiska andevärld (en gång hängiven stalinist, vilket alla ”glömmer bort”) och den livsfarlige Aleksandr Dugin, en slags rysk-ortodox motsvarande nazisternas geopolitiske terrorfilosof Alfred Rosenberg (Dugin arresterades en gång för sina rika egna pro-nazistiska alster av KGB på 1970- och 80-talen och fick jobba som gatsopare som straff); och allt detta brun-svarta arv ihopkokat med den helt oreformerade ryska ortodoxa kyrkan av idag. Man kan försmäkta för mindre! Det enda jag nog närmast kan jämföra Ryssland med idag, socialt och politiskt, är nog general Francos efterkrigs-Spanien.

      Ja, inte blir ett land vare sig fritt, demokratiskt, humanistiskt och anständigt den ryska vägen. Så svar ja – Ryssland är idag en högerkonservativ diktatur med ett slags utanpåklistrat falsifikat till officiellt ”partiväsende” och ”parlament” som inte har eller får ha, eller rättare: kan ha, oppositionella åsikter eller föreslå motreformer. Kvinnor som går ut och demonstrerar i s.k. tillåten enmansdemonstration hållandes ett icke-papper (d.v.s. ’tom luft’ med noll budskap) i luften blir genast arresterad av ditspringande poliser.

      Jag har länge trott att Putins styre ”snart” skulle samla styrka och klokhet och reformera landet sakta (kanske till och med väldigt sakta!!) mot öppenhet, lite lite mer frihet och human anständighet – tyvärr har jag haft fel. Väldigt helt fel. Jag har trots att många ryssar tycker jag är väldigt ”sovjetisk” så har min västerlandets tro på politisk logik och mening haft fel i Rysslands politiska utveckling. Jag tror inte den kan och kommer att ändras i dagens putinism. Det är för sent.

      De gamla säkerhetspolisiära strukturerna (som var för unga året 1991) och som därför aldrig fick ta sig in i nomenklaturans värme och förmåner plundrar idag landet och folket inifrån. En ny slags ”stabil” maktförande FSB-klass, s.k. siloviki, har uppstått ur jeltsinismens ekonomiska kaos och anarki. Hur denna nya cancer skall botas – vet inte jag och ingen annan heller. Kanske räcker det om ledaren dör, som i Stalins fall 1953. Denna nya siloviki-klass kommer inte att ge ifrån sig makten frivilligt eller låta sig ”röstas bort” i val. Det är nog bara fråga om strategiskt rätta dödsfall hos nyckelpersoner som kan göra att det till slut genomsjuka systemet helt enkelt överges, är nog det rätta ordet.

      På Din mycket goda fråga om proxykrigsfråga mot Ryssland så är svaret självklart JA, jag delar hela Din bild generellt. Den amerikanska imperialismen har aldrig velat ha fred eller jämlikt samarbete med Ryssland och i och med det, ett enat Europa -anledningen är enkel: då upphör behovet av och existensberättigandet för Washingtons våldsetablissemang. Det har jag tjatat här hundratals gånger som en folkilsk papegoja till alla stackars läsares arma utmattning.

      Den amerikanska faran är mycket stor och mycket farlig -farligaste, oberäkneligaste och oförutsägbaraste våldskraften i vår samtid.

      Där tjatar jag igen: där måste Ryssland, Kina och ett enat självständigt Europa ta ansvar för att städa ut det kriminella amerikanska våldet på vår kontinent. Vi skall politiskt, ekonomiskt och militärt vara herrar i eget hus.

      Kanske spreds något ljus över sakernas tillstånd -sett från min horisont.

      Med kamratliga socialistiska hälsningar! /J.

   • Catarina.
    Jo det verkar finnas en skillnad i statens makt emellan USA respektive Ryssland/Kina. Oligarkerna har som det verkar kortare koppel i öst. Att alla tre styrs av kapitalistiska principer är dock uppenbart.
    Att dom stora vapenindustrierna är statliga i Ryssland är kanske den viktigaste skillnaden.

    Vänstern är en knappt ens existerande kraft i dagens storpolitiska spel, om man nu inte kallar nyliberaler för vänster som en del mindre begåvade personer gör.
    I väntan på organiserade arbetarrörelser i världen blir höger/vänster perspektivet tämligen meningslöst.
    Allt handlar nu om att stoppa imperialismen från att provocera fram det tredje världskriget.

    • Anders Åberg 24 juli, 2022 At 13:57
     ”Att alla tre styrs av kapitalistiska principer är dock uppenbart.” när det gäller Kina blir detta ordentligt missvisande. Kina saknar helt den oligark kapitalism som USA bygger på.

    • Anders, enligt den äldre definitionen i höger-vänsterskalan från Frankrikes 1790-1800-tal kan man faktiskt anse nyliberaler som just extrem- eller tokvänster: d.v.s. allt skall vara fritt, något som strider mot allt vad högern stod för fram till åtminstone år 1945.

     Liberalerna är inte bara den första, utan absolut ursprungliga vänstern. I Danmark heter ju det stora liberala partiet just ”Venstre” – inte utan historisk orsak.

     Med marxismens intåg som raffinerad och genomtänkt vänster med närmast absolut ekonomiskt rättvisepatos blev liberaler och senare neoliberaler rent ekonomiskt just till höger om mitten. Det var vänsterns radikalisering med alltifrån den jämlike ”förkomministen” Babeuf på 1790-talet och den tidiga marxismen som förde begreppet vänster till socialismen, som alltså uppkom mer än 50 år efter franska revolutionen 1789-1799.

     Den första liberala vänsterrepubliken måste ändå sägas vara Robespierres franska republik från 1792 – den var absolut radikalast i världen, då. Men inte socialistisk, kvinnors jämlikhet och rösträtt o.s.v. stod inte på någon dagordning. Det var mannen i familjen som röstade -men innovativt och mycket revolutionärt -då.

     I många länder betraktas därför ännu nyliberalernas närmast ekonomisk-anarkistiska syn på helt fri ekonomi och statens nedrustning -som är mycket lik marxismens ”statens bortdöende”- som i princip grenar på samma vänsterträd.

     Högern står för kontinuitet, bevarande och stark stats- och rättsmakt liksom härskande klasser – och där stod definitivt liberalismen i dess fientliga motståndsläger.

     Så följer man den ursprungliga höger-vänsterskalans definitioner så hamnar alltså de politiska anarkisterna och de ekonomiska anarkisterna (d.v.s. nyliberalerna) i nära släktskap, om inte tvillingbröder så måhända vänsterkusiner.

     I ordnade socialingenjörskapets länder, som t.ex. Sverige, blev därför märkligt nog nyliberalismen ”organisatoriska fiender” -men nu till ”höger”, som en slags den nya sociala rättviseordningens begravningsentreprenör. Därför förknippas nyliberaler som välfärdssamhällets dödgrävare i vår tid, en slags hänsynslöshetshöger.

     Från ett Kontinentaleuropeiskt perspektiv är i min värld nyliberaler vänsterextremistiska kufar som borde gå till frisören och klippa sig, läsa sig bildade och lämna dessa tokigheter bakom sig som ungdomliga ideologiska försyndelser.

     Att sedan konservativa ärkereaktionärer som Thatcher och Pinochet anammade neoliberalismens lov får nog ses i ljuset av deras fientliga motstånd mot logiskt socialistiskt organisationstänkande till allas väl och ve.

     Så den nya GAL-TAN-skalan kan då visa upp helt andra böjelser och lojaliteter bland politiker och ideologer, men det är en förklaring för ett annat nytt ämne.

     Men tanken att neoliberaler är just knasig tokvänster är vare sig ny eller ovanlig utanför Sverige, tvärtom skulle jag påstå.

 28. Idag är det fem månader sedan Operation Z (rensa och avväpna ukro-nazister plus säkra Rysslands fortsatta existens) avväpna inleddes. En sammanfattning av de viktigaste händelserna i anslutning till Operation Z ges i länken nedan. Vi kan dock konstatera att lögnimperiets och vasallernas skryt om att underkuva Ryssland blev om intet. Istället är lögnimperiet och vasallerna som står infrö risken att implodera (inflation, kris, köld och hunger denna vinter och uppror, mm). Ryssland omvandlade de så hypade ”sanktioner från helvete” till sanktioner som slog som en bumerang på de dumdryga väst eliterna – pay back time, eh😜👌👍

  http://thesaker.is/five-months-into-the-special-military-operation-a-summary/

 29. Johan, tack för intressanta synpunkter om Ryssland, ett underligt system är det, som
  är svårt att förstå hur det fungerar.

  Bara det att när Sovjet gick ner fick svenska dirrar mijonbonusar, Barnevik
  fick en miljard av Wallenberg, Sverige fick oligarker, statliga bolag såldes ut, som
  moderaterna privatiserar än idag, man sålde vårdcentraler värda 50 miljoner,
  för en miljon, ombildning till borätter, moderaterna är Sveriges FSB-rövare,som
  skänker bort mark i Täby till helikopter-plattor, oj då, resten till den konsultklass
  som de föder inom vården som Karoli-nska.

  Så jag tycker att fokusera på gamla Sovjet, meningslös exercis, döljer vad som hänt i Sverige, när man inte behövde vara rädd för socialismen i Ryssland. Svenska jobbare fattar inte hhur viktigt Sovjet var, bromsade kapitalismen som tog över helt, svenska arbetarklassen är blåst, och russofober, och blev blåsta, sen blev vi medlemmar i EU, 1995, och på högtörn, idag för Nato. Men det är här vi har att vara och leva.

  Löntagarfonder får inte nämnas, facket har tappat driv, varför nöjer vi oss inte med Mellot & Pride, som det viktigaste och gemensammaste, och givetvis rysshatet, det är det ynkliga Sverige av idag, helt utarmat.

  Men Sverige mår ej bra, efter detta, arbetarklassen blev lurad och skrämd av antisovjetisk propaganda, Sovjet höll kapitalismen och Nato i schack, bara vpk insåg detta, men knappt någon kunde förutse vad som skulle ske,genom avregleringar, och USA som krigisk världspolis.

  Man kan ju fråga sig vad Ryssland håller
  i schack idag, som kan drabba oss, ett WW3,? som vi inte heller förstår. Vi förstod inte att Ryssland förser/försåg oss med billig energi, inte ens det inser svenska korkade jobbare, heller gråter man för Ukraina, och tror på Nato.

  Det var Sovjetunionen som såg till att
  Vietnam segrade, 1975, inte Kina, som
  angrep, och ofta även Sovjetunionen, så bakvänt av maoismen, Vietnam som gjorde en reell humanitär intervention i Kambodja, mot Pol Pot, efter USAs terrorbombningar, det var Castros Kubas arm’e som slog ut boerSydafrika, inte Olof Palme och socialdemokratin, som nu bjuder in samma jävla B52:or, monstren att skrämma oss fy fan vilken utveckling, Palme roterar i sin grav. Bara Ryssland
  står i vägen, det fattade alla Moskva-
  -kommunister i arbetarklassen, för länge sen, nu är det kanske försent.

  • Vänta lite här nu, Lennart. Skulle inte Kina ha sett till att Vietnam segrade 1975? Sen var den vietnamesiska interventionen i Kambodja någon humanitär sådan om man menar avsikten med den. Det var från början dessutom inte meningen att ockupera hela landet.

 30. Myndigheten för psykologiskt försvar varnar för ”rysk påverkansoperation”
  till valet, man är ute i god tid, vad är man så rädd för?

  Att den svenska valmyndigheten skall hackas? Den brakade ju ihop förra valet, 2018, helt av sig själv. Hela den svenska
  valproceduren är under all kritik, vad
  gäller valsedlar, och rösträkningen, det
  har stått stilla i vår valsäkerhet anser många bedömare, vänta till valet. Istället
  vill politikerna att vi intresserar oss för
  det ryska valet, bara så typiskt svenskt,
  det är så synd om ryska folket, det är
  oss det är synd om, med sånt uselt ledarskap.

  Är man rädd att ryssarna skall påverka
  regeringsbildningen efter valet, att vi står
  utan regering, i flera månader, öppet för
  ryskt anfall?

  Ha-ha, det skötte ju våra politiker så bra
  själva även det, regeringslöst, från september 2018, till januari 2019, såna
  politiker är säkerhetsrisker allihop, och
  ett fall för Säpo, vi kunde ju inte drömma
  att våra sopor till politiker utsätter oss för
  att inte ha en regering på ett halvår, Sverige är Nordens Ukraina, en blågul röra. Det har folk glömt.

  Ryssarna de enda de fruktar, överheten,
  det är bra, vi i svenska folket har de ingen respekt för, tänk på det, Ryssland är bästa hotet mot överklassen, då och nu, de vill att vi skall dela deras noja, de avlönas för sitt rysshat, som vanligt folk fullkomligt skiter i. Ett starkt Ryssland gynnar folket, och det är gratis, i princip. Vår fiende är
  etablissemanget.

  • Javisst ja, Lennart, så hänger det ihop! Överheten, dvs de 1%-en vill att vi ska dela deras noja gentemot Ryssland, för Ryssland är ett hot för dem. Men vanligt folk har ingen anledning att vara rädda eller känna något som helst hat mot Ryssland. Tvärtom, ett starkt Ryssland gynnar faktiskt oss. Vår fiende är inte Ryssland utan etablissemanget, de 1%-en! Bra att du uttryckte det i klarspråk så att man fattar precis hur det egentligen förhåller sig!

 31. Johan de Naucler! Hmm, jag känner mig mycket osäker för jag förstår mig uppriktigt sagt inte vilken ställning tar du tar, för jag uppfattar det som att du pendlar mellan att tycka en sak, och sen rakt motsatt. Men jag kan ha läst dig fel, så jag får ta och läsa om dina kommentarer i morgon. Jag frågade mina ryska Facebookvänner som jag litar på och som jag känt i flera år via Facebook, om det du skrev, och alla blev faktiskt upprörda, dom tycker att det inte alls stämmer det som du skriver. Så nu står ord emot ord. Dom sa också att majoriteten i Ryssland tänker som dom, (flera av dom bor i Sverige, men har tät kontakt med sina släktingar hemma i Ryssland, så de vet vad de talar om) , och min erfarenhet av boken Putins folk verkar stämma. Dom som bor i Sverige kan också jämföra korruptionen, sjukvården etc med den vi har i Sverige och de håller som sagt var inte alls med dig. Nåväl, jag läser om dina kommentarer och återkommer. Jag har inte uppgett ditt namn.

  • Alla ryssar har väl för herrans skull inte en och samma åsikt (tack och lov), fast kanske offentligt har man det! Men i ett land som numera de facto har tystat all offentlig debatt och opposition, så är det enklaste att göra som förr när den hårdaste inrikes politiska permafrosten består: håll med tills någon ledare säger något annat nytt i frågan. Opinionsbildning i Ryssland är en utrotningshotad egenskap, om så inte helt och fulltgånget är fallet.

   Det såg vi när Gorbatjov dök upp 1985: alla i samhället var i princip ”för” allt nytt. Kring 1990-1991 bytte alla dessa kurs och var då helt ”för”, men för Jeltsin. Sedan, i slutet på 1990-talet kom Putin och sedan dess är alla ”för”. I princip. När Putin en gång i framtiden är avgången på ett eller annat vis, kommer kritiken att vara massiv.

   Alla var ”för” Stalin året 1939. Likaså ”för” anfallet mot Finland hösten 1939.

   Jag tror inte jag i modern tid träffat en enda äldre ryss som inte skäms så ofattbart kollektivt för det brutala bombanfallet och invasionen av just lilla Finland år 1939. De kunde numera nämna detta med egna ärliga ord, många herrans decennier efteråt. Och de ljög inte, men gjorde det hösten 1939.

   De flesta ryssar jag känner har så pass oerhört och ännu starkare och varmare känslor för Ukraina, än man någonsin haft för det lilla och ganska avlägset exotiska Finland. Jag tror de flesta ryssar känner sorg, ilska, bitterhet och bedrövelse, till och med raseri, över vad som utförs i det ryska folkets namn mot brödrafolket Ukraina.

   Jag vet en äldre dam i 85-årsåldern i staden Irkutsk vid Bajkalsjön. Hon har aldrig besökt vare sig Moskva eller Europa. Jag vill kalla henne oerhört sofistikerad, kunnig och ryskt klok.

   Hon var så arg vid krigsangreppet i februari att hon inte kunde ligga ned och sova på fyra nätter. Av ren upprörd ilska.

   Det är den humanistiska moral om vad som är mänskligt rätt och fel som jag vet att i stort sett alla ryssar bär omkring på.

   Om några decennier kommer vi få veta att det faktiskt är så även det ukrainska fallet. De flesta ryssar är lika arga -om inte ännu mer- som man innerst inne skämdes så oerhört för det skamliga angreppet mot Finland -för 83 år sedan.

   År 2105, 83 år framåt, får vi säkert reda på vad ryska folkopinionen verkligen tycker om det nutida ryska övergreppet på de ukrainska bröderna. Jag är ganska säker på att skamkänslan kommer att till och med vara avsevärt starkare än den man kände över det fega anfallet på Finland hösten 1939.

   I denna fråga ger nog tyvärr inte Facebook något facit i vår tid.

    • Ja, finnarna hade ju politiskt fel, de var så ”otroligt tjuriga” (för att använda utrikesminister Molotovs språkbruk).

     Stalins analys att skydda fyramiljonersstaden Leningrads öde inför det krig mot tyska fascismen man visste skulle bryta ut -var HELT KORREKT.

     Finland erbjöds till och med yta och territorium, långt större än den skyddszon Leningrad behövde, som landkompensation för att skydda Leningrad via Karelska näset. Finska gränsen gick mycket nära, strax utanför stadsgränsen vid Systerbäck/Sestroretsk och liksom mitt i Ladogasjön, från vilken man från Finland kunde omringa Leningrad från nordost.

     Finnarna vägrade alla förhandlingar -och situationen efter nazisternas anfall österut mot Polen 1939 blev helt akut. Stalin och Röda armén hade inget taktiskt alternativ än att tvinga Finland att flytta gränsen bort från Leningrad mot nordväst. Militärt och civilförsvarsmässigt var analysen och åtgärden korrekt.

     Fortsättningskriget 1941 med ett samlat finskt-nazistiskt anfall mot Leningrad visade att Stalins misstanke var helt välgrundad. Staden led i sin 900 dagars belägring de värsta dödstalen någonstans under hela andra världskriget, där man tror över 1,5 miljoner dog på grund av den samlade fascistiska belägringen. Stalin och generalstabens bedömning innan finska vinterkriget hösten 1939 var korrekt. Anfallet mot Finland var framtvingat, och knappast önskat från sovjetisk sida.

     Men anfallskriget mot Finland, som vägrat förhandla, har ändå ansetts fegt och omoraliskt. Men sett till de många dödade civila i Leningrad 1941-1944, den absolut värsta dödsplatsen i hela kriget (till och med värre än Auschwitz, Trebinka eller Nanking i Kina), uppväger till viss del anfallet mot Finland 1939. Man försökte länge skydda denna Östersjöns enda storstads civila, och även om just finska trupper ej deltog aktivt i kriget mot Leningrad, bär Finland full moralisk och militär liksom politisk skuld i och med fortsättningskriget till tragedin med de miljontals oskyddade och obeväpnade civila i staden Leningrads grymma belägring.

     Om det torde ingen seriös historiker tvivla.

     • Nej, men Johan de Naucler, ena stunden skriver du ”Jag tror inte jag i modern tid träffat en enda äldre ryss som inte skäms så ofattbart kollektivt för det brutala bombanfallet och invasionen av just lilla Finland år 1939. De kunde numera nämna detta med egna ärliga ord, många herrans decennier efteråt. Och de ljög inte, men gjorde det hösten 1939.” och nästa skriver du ovanstående insändare.

   • Johan de Naucler du skriver “Jag tror de flesta ryssar känner sorg, ilska, bitterhet och bedrövelse, till och med raseri, över vad som utförs i det ryska folkets namn mot brödrafolket Ukraina.” Vet du, jag har hört precis tvärtom att många ryssar har känt som du skriver “sorg, ilska, bitterhet och bedrövelse, till och med raseri” över det som deras brödrafolk ryssar i Ukraina utsattes för, dvs då 14 000 av dem har dödats sedan 2014.

    Dessa ryssar i Ukraina bönade och bad Ryssland att kom in och hjälpa dem, men Putin hänvisade hela tiden till Minskavtalet, han menade att Ryssland inte kunde gå in i ett suveränt land och sköta dess inre angelägenheter. Jag kommer mycket väl ihåg hur det ofta talades i svenska medier om detta Minskavtal i samband med Putin, och samtidigt så förstod jag inte varför och vad avtalet innebar.

    Så småningom började jag förstå, det var en ukrainsk-rysk ung flicka som kommit som liten med sina föräldrar till Sverige, och alltså vuxit upp här, som berättade vad ryssar i Ukraina utsattes för. Och när sedan en officiell organisation som OSCE medgav att 13000 tusen ryska ukrainanare dödats sedan 2014 så började jag förstå, och också förstå att absolut ingen gjorde något för att stoppa det. Och Putin fortsatte att hänvisa till Minskavtalet.

    Då började jag lyssna på vad olika bloggar berättade, bl a flera journalister från väst som befann sig i Ukraina, Patrick Lancaster, Eva Bartlett, Alina Liepp ex, så blev bilden alltmer klar. Jag såg också en intervju med en fransk kvinnlig journalist som på plats intervjuat människor, och hon gav en helt annan bild än den våra medier i väst förmedlade.

    Sen har jag märkt hur fler och fler på Facebook blir avstängda, och läst hur olika twitterkonton stängs av, RT besökte jag ytterst ytterst sällan, för jag trodde som det sas i väst att det enbart skrevs rysk propaganda där…men till min förvåning upptäckte jag att den ofta kunde rapportera åsikter från den rakt motsatta sidan….Och nu så får jag höra jag att Alina Liepp riskerar tre års fängelse i EU:s Tyskland bara för att hon har kallat Rysslands invasion för “Rysslands speciella operation” och för att hon intervjuat ryssar i Ukraina när de hurrade för att Ryssland äntligen kom in i landet.

    Sen kan jag ju inte låta bli att tänka på Julian Assange, och Edward Snowden när du talar om censur i Ryssland….Julian plågas i fängelse i England och riskerar att utelämnas till USA för att han avslöjat vad USA gjorde i Irak…och Snowden, om vi nu har sådan åsiktsfrihet i väst, varför tvingas han fly till Ryssland? Jag undrar, vad tänker du om det, upplever du att medierna i väst rapporterar sanningen.

    Jag tycker att signaturen Lennart beskrivit det bra, att Ryssland inte är det minsta hot mot oss vanliga svenskar, men mot etablissemanget, det man kallar de 1%-en….och det är ju så att medierna i Sverige/ väst ägs av denna 1%…och då är det deras upplevelse som avgör vad medierna förmedlar åt oss. Deras verklighetsuppfattning blir automatiskt vår. Har du funderat på det?

    ,

   • Johan de Naucler du skriver om det finska vinterkriget…. som om det vore vår historia, men med tanke på vad signaturen Lennart skrev så var det “etablissemangets historia” inte vår, eller hur?
    Läs vad Finlands president mellan J K Paasikivi 1946- 1956 ansåg om Finska vinterkriget ”Naturligtvis fanns det i Finland även mer demokratiskt sinnade krafter inom borgerligheten. En av dessa, J.K. Paasikivi, som förhandlat om fredsuppgörelsen 1940 och som skulle komma att bilda regering efter fredsöverenskommelsen i september 1944, hade hela tiden tagit avstånd från krigsaktivismen. I sina dagböcker skrev han mycket om det diplomatiska spelet kring Finland, liksom bittra kommentarer om de finska politikernas kortsynthet.

    Hans anteckningar bekräftar entydigt att insikten om Sovjetunionens strävan var väl känd i styrande finska kretsar. Man visste att Sovjetunionen inte hade något som helst intresse att ”lägga under sig” Finland som reaktionära krafter – även i Sverige för övrigt – alltid påstod.

    Höjdpunkten i denna högerkrafternas antisocialistiska hetskampanj nåddes under vinterkriget då parollen Finlands sak är vår samlade även den svenska bourgeoisien men också, sorgligt nog, stora delar av det socialdemokratiska partiets ledande krafter.

    Tusentals svenskar anmälde sig som frivilliga för att ”möta den ryska björnen” och ”ge bolsjevikerna en läxa”. Turligt nog för de flesta hann inte så många komma till någon front innan stilleståndsavtalet ingicks. Huvuddelen av svensk press visste inte till sig i krigsiver samtidigt som de i Sverige som inte instämde i krigskören stämplades som svikare och förrädare. Krav restes på att SKP (kommunistpartiet) skulle förbjudas, och kommunister spärras in.

    Medan Paasikivi konstaterade helt korrekt att ”åtgärderna var naturligtvis riktade mot Tyskland” och han refererade också till samtal med Kollontaj som sagt att ”Sovjetunionen visste att Tyskland ämnar anfalla Ryssland och att man fruktade för att Finland blir ett språngbräde.”
    Teddy John Frank i Proletären 2008.

    • Tack för Ditt påpekande Catarina – men jag talar om två skilda krig med fredstid emellan. Jag är inte förvirrad!!

     Vinterkriget varade från november 1939, må ha varit politiskt och säkerhetsmässigt nödvändigt för att rädda Leningrad från OFFICIELL sovjetisk sida – men det anses ändå av många ryssar PRIVAT som fegt och omoraliskt- ett slags knivhugg i ryggen på en svagare och mindre part (Finland). Till och med Churchill ville då gå i krig mot Stalin, året 1939.

     Det andra kriget jag talade om var det s.k. Fortsättningskriget 1941, som tyvärr förde in Finland på de fascistiska axelmakternas sida och var när allt kommer omkring ett dåligt och revanschistiskt omdömesval från finska statsledningen. Här ville t.ex. samma Churchill gärna gå i krig tillsammans MED Stalin, och det MOT axelmakten Finland.

     Jag talar alltså om två skilda saker; de personliga omdömena kring kriget 1939-1940 visavi de officiella och statliga politiskt-militära aspekterna i det senare Fortsättningskriget.

     Däremot kan jag hålla med om att dessa inlägg från mig INTE borde ha skrivits in på varandra med tidvis synbart motsatta slutsatser för samma finländsk-karelska region i mycket nära tid. Det var olämpligt av mig, och jag ber om ursäkt för sammanblandningseffekten. Jag borde insett att många moderna läsare knappast känner till dessa krångliga och invecklade historiska skeenden som bytte sidor; ett slags Stalin som krigsmarodör till den i hela världen beundrade ”Uncle Joe”: britter och amerikaner planerade – men Uncle Joe och hans fantastiska Röda Armé slogs för alla allierade, tydligen…

     Jag delar dock tankedilemmat med den i Sverige då ytterst kända sovjetiska ambassadören Madame Kollontaj (i tjänst 1930-1945), som ofta stod i centrum i Stockholms societetsliv bland Karl Gerhard, ministrar och idel ädel Wallenbergare, och den alltid käraste doktor Ada Nilsson.

     Om Du läst hennes ytterst läsvärda dagböcker utgivna på svenska, ursprungligen skrivna av den lysande ryske historikern och juristen Arkadij Wachsberg; så finner man samma själs- och tankeproblem: anfall på det kära och fredliga grannlandet Finland samtidigt som (delar av) finska statsledningen spelade under täcket med nazisterna i Berlin redan innan 1939.

     Om inte annat visar såväl det sovjetiskt-finska krigen 1939/40 och 1941-1944/45 ganska mycket om de många krångliga och invecklade ingredienserna också i det rysk-ukrainska kriget – båda parter kastar omfattande och omväxlande både ljus och mörk farlig skugga.

     Vem har sagt att krig är lätt? Men det är som oftast inte RÄTT.

     • Johan, när det gäller Finland så var relationen, med Sovjet dålig hela tiden
      från inbördeskriget, 1918, som vitfinnarna
      ville göra till ett ” frihetskrig” från Ryssland förstås.

      Finska ” frivilliga” gick in i ryska Karelen, för att ta över ända till Vita havet, samt på alla tre näsen. 0Till slut tröttnade Lenins bolsjeviker och tänkte förklara Finland krig 1921, som ändå tog över Petsamo/-Pechenga området, 1920, genom general Wallenius.

      Sen hade ju Svinhufvud släppt in tyska
      trupper, redan då, 1918, som intog Helsingfors och slaktade de röda. Men
      när freden kom 11/11, måste finnarna byta häst i loppet, (som 1944) men Mannerheim erbjöd sig att inta Peters-burg, 1919, och slå bolsjevikerna,
      men det hade inneburit att tsarmonarkin
      segrat, och de hade inga planer på ett
      självständigt Finland.

      Ryssarna var nog besvikna på Finland,
      som levde ganska gott på tsarväldet 1809-1917, det var tsaren som skapade
      Finlands oberoende med skriftspråk,
      valuta, se tsar Alexanderstatyn, lika rösträtt,1905 före Sverige, 1921, många
      finländare arbetade med befästnings-arbeten, 40.000 blev arbetslösa 1918,efter
      Brestfreden, som skapade social oro, och
      Petersburg blev tidigt en motor i utveck-lingen, som Stockholm ungefär. Minns att Mannerheim var tsarrysk general, stred
      för tsaren i WW1, och inte talade finska,
      men hatade givetvis bolsjeviker.

      Vitfinnarna började att arkebusera civila ryssar, även, 1918, så jag tror inte ryssarna var trygga med Finland, inte heller Norge, de byggde inga vägar norrut, ty Finland var expansionistiskt efter 1918.

      Aleksandra Kollontays dagböcker,1930-1940, utkom i Sverige 2008/Bonniers,
      men var ej skrivna av Vaxberg, givetvis,
      däremot skrev han en biografi över henne
      men utan källor. AKs morfar var finsk
      trähandlare, och de hade ett gods på Näset, så visst ett finskt påbrå. Hon hade
      skrivit ett verk om den finska arbetar-klassen, som var välorganiserad, och föll
      offer 1918, för samma arbetar- och socialisthat, som då i Sverige.

      Det fanns inga relationer mellan Ryssland och Finland, ingen finsk utrikesminister
      besökte Moskva på 20 år, 1918-1938,
      och redan 1919 upplät Finland, Björkö,
      som brittisk bas, för torpedbåts- och
      flygraider mot Kronstadt, som sänkte tunga kryssare, för bolsjevikernas flotta, och brittiska flottan blockerade Peters-burg till 1920, som orsakade svält.
      Men tsaren satt på Åland i 100 år, utan problem för Sverige.

      Så det är ingen tjusig historia, utan
      kriget låg nog i korten 1939, precis som
      1941. Påminner om Ukraina, krigen ingick i den finska ”skapelsehistorien” som Maidan, hur det nu slutar.

     • Konklusion: det var Finland som förde in
      krigen i det fredliga Norden.Det får man inte säga högt.

      (1.) 1916 bildades en tyskvänlig kår, 27.e jägarregementet, som stred för Tyskland,
      i vk1, och som blev grunden i den finska
      arm’en. Som Azovbataljonen.

      (2.) Sen inbördeskriget 1918,med 20.000
      vuxna offer för de vita, 20.000 barn blev
      bortadopterade till vita officerare. En tysk
      division avgjorde inbördeskriget. När Branting och flottan ville ta över Åland 1918, skickade finnarna tyska flottan dit,
      som körde bort svenska marinen, fast
      ålänningarna ville till Sverige, påminner om Krim.

      (3.) Expansionskrigen 1918 – 21, mot ryska Karelen, brittiska flottstyrkor mot
      Kronstadt via Koivisto.

      (4.) 1939, Vinterkriget som kunde ha undvikits, men ett krig mot Ryssland som
      kunde ena folket efter inbördeskriget.
      400.000 flyktingar från Karelen, det var grymt. 1940 släppte finnarna in tyska trupper i norr, tyskarna styrde halva Finland. De inrättade även ett Einsatz-kommando i norr mot Murmansk.

      (5.) Fortsättningskriget, 1941-1944, Hitlers viktigaste allierade, Finland, som
      försvagade de allierades krig mot Nazityskland, länge och väl, finnarna
      trodde inte att D-Day 1944,skulle nå
      framgång, men i september 1944 kom
      Stella Polaris-fartygen över till Sverige,
      kanske för att fortsätta kriget i exil, men
      det tilläts inte. 70.000 finska barn till Sverige. En Finnische Freiwillige WaffenSS kår bildades hösten 1941,stred nog i WSS Viking på östfronten ända till Kaukasus Terek, men drogs tillbaks 1943.Hitler besökte Mannerheim 4/6 1942, marskalken såg lagom road ut, han insåg att det var kört redan i augusti 1941.

      (6.) Lapplandskriget, från september 1944 de allierade finnarna ,beordrade för att köra ut tyska arm’en 200.000 soldater från Finland, de brände av hela Nord-kalotten, 50.000 finska flyktingar till Sverige, 50.000 internt. Ett oerhört mystifierat krig, i Sverige, bortglömt, Röda
      arm’en tog värsta stöten till Kirkenes.

      En oerhört rörig historia, med många krig och offer, men som förde in Sverige i Nato, det var ändå något oväntat, att Finland så fort tappade garden, och att Sverige drogs med i fallet – men stilenligt finskt. Klart att alla finnar vill till Sverige,inte till finska arm’en.

      Detta får väl framtida generationer tampas med. Men Finland hamnade ofta i krig. Att tyskarna ockuperade. Norge/-Danmark 1940,var inget problem för finnarna, tror allt detta var finskt kaotiskt,
      bara att konstatera.

     • Tack Lennart för goda detaljerade historiska fakta, själv känner jag till det mesta, men är bra för oss alla läsare!

      Visst var relationerna Petrograd/Moskva-Helsingfors kombinerat urusla, fientliga och framför allt obefintliga åren 1918-1944, man vare sig förstod varandra eller hade kontakt och förståelse. Det rådde väl, får man säga, konstant krig i anden som därför lätt ledde till våld, utan minsta eftertanke, mellan det vita Finland och ”Rådsförbundet” som Sovjetunionen konstant kallades och hette i många år i Finland.

      Finland och de vita finländska styrkorna var ökända för sin hårdhet och brutalitet från inbördeskrigets och det senare fortsättningskrigets dagar. Fångar och framför allt krigsfångar dog som oftast av svältdöden och typiska fångsjukdomar. En hel del höga finländska politiker dömdes efter 1944/45, till och med dödsstraff. Märkligt nog rörde Sovjetunionen inte Mannerheim eller dennes politiska arv eller hjälterykte.

      Det förekom intressanta finska geopolitiska ”fantasikartor” denna tid på ett blivande ”Storfinland” som väl i princip innefattade hela ryska (det ortodoxa) Karelen, Kolahalvön och norra Ryssland, tidvis ända bort till Uralbergens kant. Det finns ju en hel del folkslag i dessa trakter som talar de finsk-ugriska språken.

      Det man nog inte hade tänkt igenom är hur ett land med tre miljoner invånare (dåtidens Finland) skulle ha kunna erövrat och administrerat detta jätteområde på egen hand (personal, ekonomiskt, resurser och säkerhetsmässigt) – där måste man ha räknat in från början allierad hjälp från de fascistiska axelmakterna och naturligtvis Hitlers Tyskland.

      Om detta har naturligtvis skrivits och spekulerats massor, och jag tänker inte själv dra ut alla -ofta motsägelsefulla- resultat och detaljer här.

 32. Förvisso, var Vietnams invasion den första” humanitära ’moderna, mot Röda khmererna, 1978,som västmakterna gallskrek mot, och lät Pol Pot ha kvar sin FN-plats, det var för hemskt, hur det ”internationella samfundet betedde sig, sen hämtade de sig och plankade Vietnam, i Jugoslavien, men då gjorde Kina bort sig, 1979 års invasion i Viet-nam, Kina spelade en farlig destruktiv roll då.

  Kubas intervention i Angola, där man slog ut Sydafrikas arm’e även i Namibia, var
  mycket ärorik, allt med sovjetiska vapen.
  Den var även humanitär, innan Nato kidnappade begreppet, man slog ut kolonialmakten och Nato-landet, Portugal,
  även 1975, och in på 1980talet, i Södra Afrika, så det var en helt annan värld, som USA, Nato och EU, tyvärr har tagit över, när Sovjetunionen bröts upp. Men Afrika har inte glömt.

  • Kuba kan inte ha ”slagit ut NATO-landet Portugal” i Angola. Vid den tidpunkten då kubanerna ingrep i Angola hade det portugisiska styret avslutats. Man kan heller inte ha ”slagit ut Sydafrikas armé i Namibia” eftersom de kubanska trupperna aldrig gick över gränsen.

   Sedan var det heller ingen kinesisk invasion i Vietnam 1979 utan en aktion som var begränsad till gränsområdena.

   • Kuba slog mig veterligen ut den pro-amerikanska gerillan i Angola på sin tid, med sovjetisk hjälp. Staten Angola hade vunnit statsmakten under Agostinho Neto, men en amerikansk kolonial gerilla härjade vidare i det mycket stora landet.

    • PS. Jag tror man avser att landet som veterligen slogs ut var SYDAFRIKA, och den reaktionära gerilla UNITA som stöddes militärt smak både det fascistiska Sydafrika och de amerikanska Förenta staterna.

     Där slog kubanerna med MPLA:s hjälp ut Sydafrika som tog till harvärjan (d.v.s. flykten). Det lär bara vara andra gången en svart militärstyrka i Afrika slagit ut en vit makt (Sydafrika). Amerika förlorade som vanligt (igen)…

   • Sven-Eric Holmström 25 juli, 2022 At 15:23 Kinas action i Vietnam 1979 är typisk astatisk. Man kan kalla det för att ”sätta ner foten” eller utfärda en barsk varning. Agerande har sina rötter i historien i Asien, och har ingen motsvarighet i väst.

 33. @Vivianne Månsson 24 juli, 2022 At 13:17

  Här kommer den videon du har nämnt:
  https://youtu.be/VcxO-dda8X0

  Dialogen på videon:
  ”Вон пацаны без синих повязок, по ним можно стрелять?”, ”А то, бл-дь!”
  Som översättas till:
  ”Där är grabbar utan blå armbindlar, får man skjuta på dem?”, ”Ja visst, för hel–te!”

  • Tack för liten lektion i ryska.
   Ett av orden är oklart för mig: можно (mozhna)
   Vad är allmän betydelse på svenska?

   Många ryska låtar, särskilt sådana som handlar om krig och politik innehåller ordet:
   журавли
   Det lär vara en stor sjöfågel ungefär som svanar och gäss men vad heter fågeln på svenska?
   Samt vad har журавли fågeln för symbolisk betydelse i ryska sångtexter?

   • Zjuravli betyder tranor. Lika sägenomspunnen i Ryssland som i Japan och Norden.

    ”Mozjno” betyder generellt ”möjligt”, ”går det?”, ”kan man?”. Vozmozjnost’ betyder möjlighet.

    • Aha… Zjuravli = Trana? Tusen tack Johan de Naucler
     Jo, jag tror tranor är mytomspunna här också.
     Är det inte tranor man brukar använda när man förklarar barnafördsel för småbarn?
     En trana kommer hem med barnet näbben?

     ”Som symbol
     Bilden av tranan förekommer på romerska gravar för att denna symbol kunde förebygga de onda ögats inverkan.[19] I Kina har tranan traditionellt varit en vanlig fågelsymbol men eftersom det finns flera olika arter av trana i landet så kan det ofta vara omöjligt att avgöra vilken art som avhandlas. Tranan förekommer i en mängd olika heraldiska sammanhang som symbol för vaksamhet. Tranan avbildas då ofta hållande en sten i klon vilket härstammar från den mytologiska uppfattningen som beskrivs ovan. Tranan är Västergötlands landskapsdjur och landskapsfågel. Som vårtecken och bringare av ljus har tranan i Europa ofta avbildats med ett ljus i näbben. Exempelvis i Olaus Magnus verk Historia om de nordiska folken från 1555.[19]

     I Ryssland har tranorna genom sången Zjuravli kommit att symbolisera de stupade i Stora fosterländska kriget.”

     https://sv.wikipedia.org/wiki/Trana

     Har för mig jag lånade en lärobok för ryska på biblioteket som hette ”Mozjno”
     Jo, man kan lära ryska, bara man är intresserad, håller på och inte ger upp.
     Jag tycker ryska är så vackert, det finns så mycket fin musik och härliga låtar, särskilt det folkliga, gammalt som nytt, så jag kan bara inte ge upp.
     Har hållit på en stund om dagen i snart ett år och inte tröttnat på något vis.
     Jag tror det går men det tar sin tid. Särskilt om man inte bedriver några organiserade studier utan tar det som en givande och rolig hobby.
     Men jämför jag kunskaperna i ryska för bara för något halvår sedan så är där stor skillnad.
     Främst att läsa ord och uttala dem. Där satsar jag mest för då kan man sjunga låtarna för sig själv.
     Det är roligt tycker jag. Från stapplande till flytande efter mycket nit och flit.
     Naturligtvis lyssnar jag till ryska amatörer som sjunger och professionella artister och lär av dem.
     Som du vet uttalas inte alla bokstäver som de skrivs och vissa bokstäver i text uttalas inte alls.
     Bestämd artikel finns heller inte i ryska.
     Men först allt bara ren gallimattias men efterhand klarnar det ena efter det andra och framförallt så blir ryskan allt mindre främmande.
     Borta skulle bli hemma när allt var klart men tyvärr har nu vår socialdemokratiska regering förstört alla mina planer.
     Därför från och med januari nästa år stoppas garantipensionen helt för utlandsboende pensionärer.
     Varför så bråttom?

     Hoppas du haft en bra dag!

     • Tack! Och tack för fint personligt inlägg! Hoppas det går bra med språkstudierna!

      Obs!
      En trana: zjuravl’
      Flera tranor: zjuravli

      Jag kan verkligen tipsa om armékören Aleksandrov-ensemblens manskör sjunga just melodin Zjuravli (man kan nog också bäst söka på den engelska transkriberingen: ”zhuravli”)- helt a capella (utan instrument).

   • Bild sökning på ordet журавли leder mig fram till att det kan översättas till trana.
    tålamod och räckvidd är ord jag associera trana med.

    • Tack för svar. Jag bildsökte också men kunde inte känna igen tranorna som flög i flock i luften.
     Ja, Ryssland verkar ha väldigt stort tålamod.
     Särskilt till Västvärlden men nu har tålamodet tagit slut.
     Jag förstår dem och beundrar att de hållit ut så länge med alla sanktioner och alla andra tarvligheter, från Västvärldens och jag tänker närmast på antirysk propaganda som svenska SVT Public Service verkar kopiera i detalj och som inte ens jag kan undgå trots jag varken har TV eller lyssnar på någon radio.
     Tur det finns Internet och Youtube så man ännu så länge kan välja själv innan allt från Ryssland censureras från oss.
     Västvärldens regeringar och Big Tech det är staten och kapitalet hand i hand.

     Ryssland har interkontinentala robotar men väldigt lång räckvidd.
     Förmodligen runt hela jordklotet.
     Så Västvärlden bör vara försiktiga med att hota Ryssland allt för allvarligt.
     Jag hoppas att Västvärldens hot stannar vid retoriken.
     Vidare följder vill jag inte tänka på.

 34. Jag funderade på den portugisiska revolutionen 1974/75, som genomfördes av militärer, (Carvalho) som ändå drevs av
  kolonialkriget i Angola. (Portugal var ett Natoland, kanske även ett EU-land ) Men Kuba tog striden mot Sydafrika i Angola,
  från 1975, men allt som gjorde att Syd-afrika inte hade resurser att styra över
  Namibia. I Angola var det FNLA med Jonas Savimbi,med Sydafrika och CIA som stred mot MPLA.På den tiden var det lite ordning i politiken. Svenska social-demokratin stödde sin Soares i Portugal, väst var oerhört orolig för att landet skulle bli styrt av en revolutionär officersjunta.

  • Portugal blev oerhört radikalt efter revolutionen 1974. Bland annat lämnades hela portugisiska Nato-arkivet ut till KGB(!). Det lär ha varit världens dittills största underrättelseinhämtning.

   Portugal blev tillsammans med Spanien medlem av EG först 1986.

   Som jag minns det lämnade Portugal ganska frivilligt över sina afrikanska kolonier efter nejlikerevolutionen 1974 – Portugals konservativa fascister hade, precis som Franco-Spaniens, gjort landet utfattigt. Amerikanarna brydde naturligtvis sig inte om de här länderna inte var minsta demokratiska fram till 1974/1975. Mig veterligen stödde Washington inga demokratiska rörelser i dessa bruna länder, inte heller i Grekland vars konservativa högerjunta föll 1974.

 35. Kuba ingrep i kriget först efter att Sydafrika gjort det och de informerade Sovjet om sitt beslut först i efterhand. Man klargjorde att man inte skulle delta i striderna mot FNLA och UNITA. Sydafrika förnekade först att man alls hade några trupper i Angola. Den lögnen sprack då ett antal vita sydafrikaner togs till fånga.

  Vad gäller Kina-Vietnam så uppnådde kineserna de allra flesta av sina krigsmål. Trots detta envisas en del med att anledningen till att de lämnade Vietnam var att de blev utdrivna därifrån, vilket inte är sant.

 36. Johan de Naucler, när du skriver att “Jag tror inte jag i modern tid träffat en enda äldre ryss som inte skäms så ofattbart kollektivt för det brutala bombanfallet och invasionen av just lilla Finland år 1939. De kunde numera nämna detta med egna ärliga ord, många herrans decennier efteråt. Och de ljög inte, men gjorde det hösten 1939.” Menar du på fullt allvar att folket i Sovjetunionen var helt ovetande om läget i Europa och Hitlers planer? Menar du på fullt allvar att det sovjetiska folket inte såg de ansträngningar som Sovjetunionen gjorde för att skapa en anti-fascistisk front mot Nazi-Tyskland? Visste dom inte att Hitler redan i ”Mein Kampf” hade lovat att förgöra Sovjetunionen och kommunismen, och skapa “Det tusenåriga riket.”? Den kom ut 1925.

  Menar du på allvar att det sovjetiska folket inte visste att England och Tyskland undertecknade ett icke-angreppsavtal om att aldrig gå i krig mot varandra. Och att Frankrike gjorde samma sak 1938, och lämnade alltså Sovjetunionen som den enda militära motståndaren mot Hitler?

  Visste inte folket om att “Två dagar efter tyskarnas intåg i Prag, den 17:e april 1939 (……..) lämnade Sovjetunionen än en gång ett konkret förslag till ett trepartsavtal med Frankrike och England, till ömsesidigt militärt stöd mot Tyskland. En utbredd opinion stödde en sådan pakt i Frankrike och England.”

  Kände dom inte till det här? “Västmakternas förhalningstaktik för att lämna Sovjetunionen ensam i kriget mot Nazityskland fortsatte trots hemma opinionen. I Hitlers hotfulla ton mot Polen kunde man läsa att en invasion var nära förestående.”’

  “Det enda som skulle ha kunnat sätta stopp för Hitlers erövringsplaner var en omedelbar militärallians mellan Sovjet, Frankrike och England, följd av en stark koncentration av trupper från dessa länder vid de tyska gränserna. Men Frankrike och England hade inte bråttom.”

  Kände det sovjetiska folket inte till att Frankrike och England inte ville underteckna en sådan militärallians. Och att Sovjets enda utväg var att teckna en Icke-angreppspakt med Tyskland för att få tid att mobilisera? Sådant avtal som både Frankrike och England redan hade undertecknat med Nazi-Tyskland.

  När du skriver som du gör att ”du inte i modern tid träffat en enda äldre ryss som inte skäms så ofattbart kollektivt för det brutala bombanfallet och invasionen av just lilla Finland år 1939”. så kan man få för sig att det sovjetiska folket var totalt ovetande om hur hotade dom egentligen var? Var det så?

  Förresten, när man läser om Nazi-Tysklands förberedelser för anfall mot Sovjetunionen, så kommer man osökt att tänka på hur ryska regeringen och Putin i 8 år försökte förhandla för att få ett slut på anfallet mot Donbass, men till slut gav upp eftersom de insåg att absolut ingenting hände… och ingenting hände efter alla förhandlingar som hållits för att få USA/Nato att sluta upp med att förse alla länder som omringar med Natobaser (trots löftet som gavs Gorbatjov och att “Nato inte skulle utvidgas en tum österut”) som en parallell till hur Sovjet var tvunget att sluta en icke-angreppspakt med Tyskland, och sedan gå in i Finland för att dom var fullkomligt övertygade om att ett anfall skulle komma. För mig tycks det självklart att ryska folket mycket väl kan förstå varför Ryssland tvingades gå in i Ukraina. Bränt barn skyr elden. Som sagt, över 80% stöder den ryska regeringen och Putins politik.

  Så min fråga, stämmer det verkligen att alla äldre ryssar “skäms så ofattbart kollektivt för det brutala bombanfallet och invasionen av just lilla Finland år 1939.” ? Hade de ingen aning om vad som väntade dom, och kunde lätt förstå varför Sovjet anföll Finland 1939?

  Märkligt med tanke på att “I opinionsundersökningar gjorda sommaren 1939 i Frankrike var 76% för användning av militär kraft om Tyskland invaderade Polen och så många som 81% stödde en allians mellan England, Frankrike och Sovjetunionen. I England var siffran ännu högre, 87% ville ha en allians med Frankrike och Sovjetunionen.”

  Citaten hämtade ur Mario Sousas skrift http://www.mariosousa.se/ickeangreppsavtal.html

  • I Sovjetunionen var man i princip helt ovetande och framför allt helt okunnig om boken ”Mein Kampf”. Den var nämligen strikt förbjuden, till och med att nämna.

   Ett enda exemplar fanns specialöversatt till ryska, för Stalin.

   Alla bibliotekens tidningar försvann konstant efter några dagar och stängdes ”för alltid” så det gick inte för allmänheten att gå tillbaka och läsa en låt säga tidning från ”förra veckan” om vad politiken handlade om, eftersom allt i politiken förändrades så fort -hela tiden.

   Någon fri ”offentlig” debatt mot eller för Hitler fanns inte. Efter Molotov-Ribbentropp-pakten i augusti 1939 höll alla bibliotek i landet stängt -allt anti-fascistiskt material och alla anti-tyska böcker förstördes eller skickades till strikt hemliga lager.

   De TYSKA kommunister och radikaler som sökt skydd i Sovjetunionen, och lyckats överleva 1937-1938 års stora slakt, utlämnades i ett för allt i en bunt av Stalin som trofast vänskapsgåva till det fascistiska Tyskland och Gestapos ömma vård, får vi anta. Få överlevde.

   Ett vackert arv -eller hur?

    • Tyvärr var det just det som hände.

     Man kan läsa i princip vilken akademisk historisk litteratur som helst om detta, bl.a. hos doktor Mathias Uhl som idag jobbar som forskande historiker i Moskva vid ett tyskt-ryskt historiskt institut. Journalisten, historikern och juris doktorn Arkadij Wachsberg har skrivit rikt om detta då han jobbat bland Kominterns och NKVD:s gamla arkiv, liksom i Högsta domstolens militärkollegium som skötte de politiska straffen. Det finns belagt i autentiska arkivoriginal som framlagts för läsning i Lubjankas läsesal på plats, ofta med Stalins, Vorosjilovs och framför allt Molotovs namnunderskrifter i original där man godkänt dels arresteringarna av utländska kommunister och deras familjer, angivit vid varenda personnamn siffran ”1” (för direkt arkebusering) eller ”2” till 10-25 års avkopplande semester i Gulagen, och senare underskrivna listor för just utlämning av tyskar till Tyskland, även där finns arkivhandlingarna kvar i original med Stalins och Molotovs namnteckningar i just original.

     Däremot doldes detta tragiska kapitel om de tyska radikala flyktingarnas öde, utväxling och bråd våldsam död (Sovjetunionen fick också tillbaka fångar från det fascistiska Tyskland) mellan Stalin och Hitler i många år -av de minst sagt skamliga ideologiska skälen, man tordes inte berätta sanningen på många håll då man ansåg att detta moraliskt skadade Sovjetunionens sak, vilket det naturligtvis gjorde!

     En av de tyska överlevande kvinnorna som både lyckats överleva NKVD:s Gulag-läger och Gestapos tortyrkällare, ansåg att den sovjetiska lägerstandarden var snäppet värre och farligare. Tyvärr fördes många tyska kommunister och underjordiska anti-nazister (medlemmar i utländska kompartier som var förbjudna i hemlandet, som de tyska, jugoslaviska och det polska -som helt utrotades av NKVD- var de som råkade allra mest illa ut i den stora terrorn 1936-1938) direkt från Gulagen och vinkades av vid gränsen när de överläts till Gestapos välkomstkommitte. Den ende tysk jag vet som överlevde och som förblev kvar i det fascistiska Tyskland hela denna epok var faktiskt Erich Honnecker, som därmed undvek en säker sovjetisk död 1937-1938.

     Tyvärr såg stalinismen ut så här åren innan nazisterna anföll sommaren 1941. Och då var det som bekant för sent. Det kanske illasinnade talesättet bland nazisterna var att ”Stalin klart ledde ligan på den som tagit flest äkta kommunister av daga i världen”.

     Det kan mycket väl vara statistiskt helt korrekt.

     • Hänvisar du till Arkadij Vaksberg så är du illa ute. Det är en person som bokstavligen hittar på sina egna källor vilket han fått rejält på nöten för – även av andra anti-kommunistiska skribenter.

      Och återigen, de som strök med åren 1937-1938 gjorde det under NKVD-chefen Jezjov. Han var den som var ansvarig för illdåden.

      Nej, det är INTE sant det här med flyktingarna. Rekommenderar den här artikeln.

      https://mltoday.com/stalin-did-not-deport-german-communists-to-hitler/

     • Tja – jag förstår att stalinisterna har all anledning att vittvätta denna del av historien. Den går ju däremot och läsa hos precis alla andra inblandade: allt från Trotskij till Albert Speer.

      Stalinismen kompletta historieförfalskning över precis allt från Katyn till det nordkoreanska ”icke-anfallet” 1950 torde väl inte ens duga till barnens godnattsagor numera.

      När min farfar lämnade som frivillig inbördeskrigets Spanien tillsammans med många sovjetiska bröder var de sista orden från dem som skulle hem med båten till Odessa: ”Ta aldrig kontakt”, ”skriv aldrig brev”, ”då skjuter NKVD oss direkt”.

      Men de behövde inte vänta på de brev som aldrig skickades. De sköts ändå, av denne berömde Jezjov som de flesta av veckans nätter besökte Kreml och fick sina arkebuseringslistor godkända av Stalin i egen hög person. På den tiden sa en del folk ”om bara någon kunde berätta sanningen för Stalin!”. Efter kriget visste alla att Stalin inte bara alltid vetat; det var på hans och Molotovs order precis alla dessa mord skedde: på människor som många gånger var både stora hjältar och enkla bönder och arbetargrabbar som gjort en ofantligt stor insats.

      Hur många västerlänningar vet vad som hände med de sovjetiska krigsfångarna i Tyskland efter kriget? De hamnade i stort sett alla i Gulag. När amerikanska trupper överlämnade unga röda armésoldater över till den sovjetiska zonen i Tyskland månaderna efter kriget sköts det nätterna i ända. Enkla, unga bondpojkar som hamnat i nazistisk fångenskap – så behandlade Stalin, denne alla folks fader, alla tiders geni sina soldater, sina söner. Med nio gram bly i nacken. Räkningen på kulans kostnad skickades till familjen hemmavid i NKVD:s kuvert.

      Jag säger som nästan alla äldre ryssar jag mött om intrycken från denna dystra och synnerligen mordiska epok vad det värsta var.

      Med ett enda ord unisont: LÖGNERNA.

      Den stalinistiska epoken var en mordens och lögnernas epok. Hela tiden. En helt igenom anti-revolutionär och anti-socialistisk epok. Det värsta var att morden skedde alltid mot de egna landsmännen.

     • Vad finns för belägg för att Jezjov som de flesta av veckans nätter besökte Kreml och fick sina arkebuseringslistor godkända av Stalin eller Molotov?

     • Det är tragiskt, Johan de Naucler, att du upprepar alla dessa propagandalögner. Dags att ställa saker och ting till rätta IGEN.

      1. Katyn har gåtts igenom tidigare så det behöver inte upprepas. Polackerna sköts av tyskarna i september 1941. Det ryska s.k. erkännandet saknar värde då det bygger på förfalskade dokument.
      2. Jezjov hade sin egen konspiration vid sidan av höger-trotskistblocket. Ny bevisning som såg dagens ljus bara för några år sedan visar att Stalin först i oktober 1938 fick hela bilden klar för sig av Jezjovs framfart. Jezjov avsattes mindre än en månad senare. Den 3 januari 1939 krävde Stalin en offentlig rättegång mot de NKVD-män som förgripit sig på oskyldigt folk.
      3. Trotskij ljög om en oerhörd massa saker, vilket är bevisat hur många gånger som helst – även av trotskistiska historiker.

      4. Frågan om krigsfångarna är en påhittad lögn. Fakta lyder som följer. Per den 1 mars 1944 hade 312 594 krigsfångar återbördats till Sovjetunionen. Den överväldigande majoriteten – 71,4 procent – skickades tillbaka till sina förband. De som arresterades uppgick till 3,6 procent. Per den 1 mars 1946 hade 1 539 475 militära krigsfångar repatrierats. Av dessa var det 14,7 procent som skickades till NKVD. Den drastiska ökningen jämfört med 1944 beror på fångar från Vlasov-armén. Således har det där påståendet om att krigsfångar sågs som förrädare inget som helst stöd i statistiken.

     • Sven-Eric – Du får nog gärna inte bara ange källa som de historiker av idag för Dina teser.

      Både Sovjetunionens regering och Rysslands regeringar under Jeltsin och Putin har erkänt konstant sedan över 30 år tillbaka att de polska officerarna i Katyn sköts av sovjetiska NKVD.

      Katyn-fallet och dess bevis togs också upp i Nürnberg-processerna 1946, och där avvisades åtalet mot nazisterna av den internationella krigsförbrytardomstolen i vilken sovjetiska domare ingick.

      Ljuger de också? Alltid? Hela tiden?

      Jag tycker vi måste på detta forum vara ytterst försiktiga med den här typen av historierevisionism som mestadels kännetecknar högerforumens intrikata teser om t.ex. förintelsen, precis som vi måste hålla rent vad gäller den sovjetiska förintelsen, d.v.s. stalinismens närmast ofattbara brott.

     • Till redaktör Anders Romelsjö.

      Kremls in- och utpasseringslistor från NKVD:s vaktstyrka. Där står exakta klockslag när en person gick in och lämnade på besök hos Stalin, liksom hur många och exakt vilka personer som befann sig där samtidigt. Ibland kom samma person på besök två gånger samma kväll/natt, antagligen för att hämta in synpunkter eller dokument som behövdes från sitt ministerium eller Centralkommittén o.s.v.

      Dessa listor har gåtts igenom och för bl.a. hela andra världskrigsepoken har de tidvis komplett publicerats.

     • Komplementering gällande krigsfångarna. I siffran 312 594 individer ingår 56 403 som ännu inte per den 1 mars 1944 kategoriserats. Om vi räknar bort dem så blir det 256 191 stycken som fördelas på följande sätt:
      223 272 (87,2 procent) skickades tillbaka till sina förband
      5 716 (2,2 procent) skickades till arbete inom försvarsindustrin
      4 337 (1,7 procent) rekvirerades av NKVD för eskorttjänst
      1 529 (0,6 procent) skickades till sjukhus
      1 799 (0,7 procent) avled
      8 255 (3,2 procent) skickades till attackbataljoner
      11 283 (4,4 procent) arresterades
      Källa är den ryske historikern Igor Pychalovs bok ”Obolgannaja vojna” (2019), s. 238. Ursprungskällan är artikeln ”NKVD-NKGB-Smertj: Struktura, Funktsii, Kadry, Stat’ja tjetvertaja (1944-1945)” av A. Kokurin & N. Petrov i tidskriften ”Svobodnaja mysl'”, No. 9 (1996), s. 96. Vad deras källa är vet jag inte.

      De som repatrierades per den 1 mars 1946 är totalt 4 199 488 individer, varav 1 539 475 militärer. Resten således civilpersoner. De fördelas på följande sätt:

      2 146 126 (80,68 procent) civilpersoner hemförlovades
      281 780 (18,31 procent) militärer hemförlovades
      141 962 (5,34 procent) civilpersoner inkallades i armén
      659 190 (42,82 procent) militärer inkallades i armén
      263 647 (9,91 procent) civilpersoner inkallades i försvarskommissariatets arbetsbataljoner
      344 448 (22,37 procent) militärer inkallades i försvarskommissariatets arbetsbataljoner
      46 740 (1,76 procent) civilpersoner skickades till NKVD
      226 127 (14,69 procent) militärer skickades till NKVD
      61 538 (2,31 procent) civilpersoner gjordes redo för att skickas till arbete hos den sovjetiska militären eller institutioner utomlands
      27 930 (1,81 procent) militärer gjordes redo för att skickas till arbete hos den sovjetiska militären eller institutioner utomlands
      Källa är även här Pychalovs bok från 2019, s. 249. Ursprungskällan är artikeln ”Repatriatsija sovetskich grazhdan i ich dal’nejtsjaja sud’ba (1944-1956)” av V. Zemskov i tidskriften ”Sotsiologitjeskie issledovahnija”, No. 6 (1995), s. 6. Zemskov har tagit uppgifterna från Ryska Federationens Statsarkiv GARF.

 37. LITE NATO-rykten:

  Det spekuleras lite här och var idag att den nu avgående strulpellen i engelska Tory-regeringen premiärminister Boris Johnson ska bli nyutnämnd Nato-chef efter den armviftande Jens Stoltenberg.

  Det kanske var därför strulpellen Johnson använde de kända filmorden ”Hasta la vista baby” i sitt slutanförande i engelska underhuset innan sommarlovet.

  Vi får väl hoppas att Strul- och Trassel-Boris nu också kan köra sönder Nato i samma oorganiserade kaos som sitt eget parti, sin egen regering och den brittiska union som nu ser ut att nationellt falla sönder.

  Det kan vara så att Washington kanske inte vill -och/eller törs- överlåta Nato-poster till EU-länder (längre), som med tiden an faktiskt MÅSTE skapa bättre relationer till Ryska federationen, som geografiskt ligger där det gör sedan tusen år tillbaka.

  Man låter måhända denne kaos-Boris och anti-europeiske brexitör helt enkelt hålla Europeiska unionen som geopolitisk gisslan via Nato.

  Måhända är nu kaos-Boris på väg tillbaka till det urfientliga Bryssel för att sprida ännu mer konservativt Tory-kaos inuti Europa. Boris – en måhända ny trojansk häst inne i Europa?

  • Det är tyvärr inte bara i huvudet på Boris Johnson som tankar far vilse.
   Det har tydligen blivit på modet, bland dagens världsledare att tänka stort- men fel, eller inte alls.
   Ukrainas president Volodymyr Zelensky tänkte till häromdagen och sa att Ukraina är den enda legitima arvtagaren till Kievan Rus, rapporterar TASS med hänvisning till presidentens Telegram-kanal.
   ”Vi är inte en koloni, inte en autonomi, inte en provins, utan ett odelbart och självständigt land, som är minst ett och ett halvt tusen år gammalt, när Kyi, Shchek, Khoriv och Lybid grundade Ukrainas huvudstad.
   Hon (Ukraina) är den enda legitima arvtagaren till Kievan Rus, prestationerna av våra härskare Askold och Dir, den profetiske Oleg, Prins Igor, Lika med apostlarna Prinsessan Olga, Vladimir den Store, Yaroslav den Vise , Vladimir Monomakh” sa han.
   Den 28 juli 2022 firar Ukraina dagen för den ukrainska statsbildningen för första gången.
   Tidigare sa Zelensky att landet förväntar sig att bli en av garanterna för europeisk energisäkerhet i framtiden.
   Ukrainas chef tillade att landet gradvis skulle bli en av garanterna för europeisk energisäkerhet tack vare den inhemska produktionen av el.
   Den 8 juli tillkännagav Zelensky, under ett tal till suppleanterna i det slovenska parlamentet, Ukrainas avsikt att kompensera för nedgången i ryska gasvolymer i Europa genom att leverera sin egen el. Enligt honom har Ukraina anslutit sig till det gemensamma europeiska energisystemet och kan öka exporten med tio eller fler gånger.
   https://www.gazeta.ru/politics/news/2022/07/28/18216686.shtml

   • Historia och vem som ”borde” äga vad och vilket territorium är fullkomligt livsfarligt.

    Sverige lade ju ett tag beslag på ”ön” Atlantis…

 38. Johan de Naucler några frågor: Ditt svar väcker några tankar, den där Stalin måste ha varit en osedvanligt skicklig trollkarl, hur kunde det sovjetiska folket ställa upp och försvara sitt land som förtrycktes och förslavades av en sådan despotisk ledning? Och kriget varade inte bara i ett par månader, det varade i år! Man tycker ju att motsatsen borde ha varit fallet, att dom borde ha hälsat Nazi-Tyskland som en befriare.
  En annan fråga, du kallar pakten ”Molotov-Ribbentropp-pakten”, varför kallas den så, med tanke på att Frankrike och England tidigare hade slutit samma pakter med Nazi-Tyskland? Varför säger du inte ”icke-angresppspakten”?
  Jag vidarebefordrar ditt svar till mina ryska Facebookvänner, alldeles säkert kan dom berätta mycket om vilka stämningar som rådde i Sovjetunionen innan krigsutbrottet. Även om några stycken blev förbannade och skrev ”CIA-agent” när jag frågade dem om det som du tidigare har skrivit om hur Ryssland fungerar nu.

  • Populärt kallas den ganska neutralt Molotov-Ribbentropp-pakten, som de flesta känner den som. De flesta mer anti-radikala krafter kallar den Nazi-Soviet-pakten.

   Av princip svarar jag aldrig på invektiv och skäll i emotionella och värdefrågor, men jag kan nog försäkra att jag om någon på detta forum står säkert på CIA:s röda lista sedan decennier. Jag släpps inte in som turist i USA, och har inga planer på det heller.

 39. I dag den 27 juli är minnesdagen för alla barn som blivit offer i kriget i Donbass.
  130 döda barn och 515 svårt skadade som kommer få leva med sina skador resten av sina liv.
  Alla är de offer för Ukrainas hänsynslösa beskjutningar mot civila, daghem och skolor.
  Eva Bartlett har gjort en liten minnes video, för att man aldrig skall glömma dessa åtta år.
  Barnen i Donetsk ber Väst att sluta sända vapen till Ukraina, då de bara dödar civila med dessa vapen,

  https://www.youtube.com/watch?v=DYaFqlyU5QM

 40. Johan de Naucler, du svarade inte på min fråga hur det sovjetiska folket kunde ställa upp och försvara sitt land när de förtycktes och förslavades av en så despotisk ledning som plågade livet ur sin befolkning.
  Att propagandan som du gör dig till tolk för aldrig upphört, och alltid handlar om exakt samma saker, är ju i och för sig inte konstigt. Det värsta de 1%-en kan tänka sig är just en stat i vilken den privata äganderätten är avskaffad. En stat i vilken alla äger allt viktigt i samhället gemensamt. Sovjetunionen var det första försöket att skapa en socialistisk stat, och självklart skedde det inte utan att det gjordes misstag, men i det stora hela så måste man ändå säga att Sovjetunionen var ett, som jag hörde en universitetslärare uttrycka det, häromåret på SVT i programmet ”Arvinge sökes ” ett storslaget land….och vi i övriga Europa har all anledning att tacka Sovjet för att de lyckades stoppa Hitlertysklands planer på att bilda sitt sitt ”tusenårsrike”. Och lyssna inte vara på de 1%-ens ohederliga forskare! .

  • Sovjetiska folket var stort och patriotiskt när det blev anfallet, självklart.

   Undantag fanns dock. I de nyss sovjetiserade västra delarna av Ukraina och Vitryssland som legat i Polen fram till 1939, möttes dock nazisterna en kort första tid som befriare med bröd och salt av de hårt förtryckta bönderna (en av mina bästa vänner från SSSR är av polsk familj från Lvovs landsbygd, hade inte nazisterna märkligt nog brutit 1941 års NKVD-terror och arresteringarna där, hade familjen märkligt nog svultit ihjäl. Alla lokala vuxna män hade redan skickats i godståg till sibiriska och kazachiska Gulagen, i värsta fall Kolyma, under 1940. Ingen återvände levande). Men nazisterna visade sig vara både värre och mer korkade än NKVD, och lärde sig föga att utnyttja lokalbefolkningens avsky mot Kreml. Balterna som upplevt den stalinistiska terrorn 1940-1941 stred ofta och gärna på nazisternas sida redan vid ockupationens början sommaren 1941, det är alltför välkänt. Moskvas kände försvarare hösten 1941, general Vlasov som knäckte nazisterna vid slaget om Moskva (nazisternas första nederlag), var en av många senare överlöpare. Man bildade ROA, ryska befrielsearmén som tog upp vapen mot stalinismens förtryck, tyvärr stödde nazisterna detta, och blev till slut både ROA:s och general Vlasovs undergång, han arkebuserades efter kriget med många andra ryska anti-stalinistiska patrioter -en ofta helt glömd historia från andra världskriget.

   Jag talade med en dessa krigsår ung rödarmist en gång, han sade att krigsåren var de då hittills mest fria åren man hade upplevt. Man slapp NKVD:s förhör, övervakning arresteringar mitt i natten i fält, nämligen. Det fanns till och med modiga unga soldater som hämnades på NKVD-män som dödat många -de bara ”försvann”. Men det varade inte länge. NKVD bildade spärrbataljoner bakom armélinjerna och sköt på fläcken alla unga soldater som vare sig de somnat, blivit galna eller skadat sig. Det var inte alltid BARA rent mod som förde Röda armén närmare Berlin…

   Stalin slog hårt mot krigsmakten efter krigsslutet, och det nästan ”självstyrande” Leningrad som varit avskuret från Kreml och Lubjanka rensades hårt efter kriget, den kända ”Leningradaffären”. Hela stadens kommunistpartis ledare utplånades. Leningrad hade nämligen under sin mycket svåra blockad fått lära sig tänka självständigt… (Jag vet det som gammal Leningradbo).

 41. Johan de Naucler, jag ska svara i ditt ställe, sovjetmedborgarnas VERKLIGHET gjorde att dom var beredda att försvara sitt land till sista blodsdroppen…läs vad Mario Sousa skriver” Under 1930-talet växte produktionen i Sovjetunionen i en takt som aldrig tidigare skådats i mänsklighetens historia. I början på 1930 var den samlade industriproduktionens värde 21 miljarder rubel. Åtta år senare var industriproduktionens värde över 100 miljarder rubel. (Båda siffror är räknade i 1926–1927 års priser). Landets industriproduktion hade nästan femdubblats på åtta år! I början av 1930 var den besådda arealen för samtliga växtslag 118 miljoner hektar. År 1938 var arealen 136,9 miljoner hektar. Samtidigt hade landet genomfört en fullständig kollektivisering av jordbruket och genomgått och löst gigantiska problem i samband med kollektiviseringen och jordbrukets modernisering. I början på 1930 var antalet traktorer i Sovjetunionen 34.900. År 1938 var de 483.500. Traktorerna nästan fjortondubblades på åtta år! Under samma period ökade skördetröskorna från 1.700 till 153.500 och tröskverk från 4.300 till 130.800.

  Under 1930-talet var Sovjetunionens kulturella utveckling, också den, språngartad. Antalet studerande i alla skolor 1929 var cirka 14 miljoner. År 1938 hade dessa ökat till cirka 34 miljoner och studerande i alla studieformer, även deltidsstuderande, uppgick då till över 47 miljoner! Nästan en tredjedel av landets medborgare tog del av skolsystemet. I början på 1930-talet fanns fortfarande 33 procent analfabeter i Sovjetunionen (67 procent 1913). 1938 var analfabetismen fullständigt utrotad sedan flera år. Under denna period ökade högskoleeleverna från 207.000 till 601.000, nästan en tredubbling! Antalet bibliotek var 70.000 år 1938, att jämföra med 40.000 år 1933. Mängden böcker i biblioteken nådde 1938 den kolossala siffran 126 miljoner, att jämföra med 86 miljoner 1933.
  Under 1930-talet genomfördes också en unik åtgärd som bevisar Sovjetunionens ideologiska och materiella styrka samt vilja att rättvist behandla alla medborgare: Den allmänna obligatoriska grundskoleundervisningen genomfördes över hela Sovjetunionen på nationaliteters egna språk. Detta var ett kolossalt kulturarbete med stort antal nya böcker, läroböcker och andra läromedel på språk som knappt hade funnits tidigare i skriven form. För första gången utgavs litteratur på det egna språket för flera nationaliteter i landet. Det är mot denna bakgrund som klasskampen i Sovjetunionen under 1930-talet måste ses.” Och dig borde USA ta emot med öppna armar, så jag har mycket svårt att förstå varför du inte kommer in i USA. Ursäkta om jag låter uppretad, men kan inte låta bli efter att ha hört all den primitiva propaganda som har spridits om Sovjet ända sedan det första försöket att skapa ett rättvist samhälle, en rättvis värld inleddes. Tänk efter vem blir själaglad för att du smutskastar Sovjetunionen? Vem tjänar på det, vi de 99%-en eller de 1%-en?

   • Reuters om Ukrainsk militär.
    Ukraina planerar en specialoperation i Donbass och Ukraina.
    Kommer pensionärer från 50 till 70 år att bli Zelenskys frontlinjereserv?
    Medan de i Europa erbjuder sig att tvätta mindre för att bevara den antiryska enheten, i Ukraina själv spricker denna enhet i sömmarna.
    Detta faktum erkänns till och med av journalister från New York Times, som uppger att motivationen för enheter från Ukrainas väpnade styrkor minskar på grund av tvångsrekrytering till armén.
    ”Katt och råtta-spel”.. Det är sant att amerikanska reportrar försöker behålla en del av optimism – de säger, i Nezalezhnaya finns det tillräckligt med dem som är ivriga att slåss, men som inte kommer till frontlinjen på grund av byråkratiska förseningar. Medan raden av enheterna fylls på av de som bokstavligen fångas på gatan.

    ”Detta har lett till ett katt- och råttspel mellan rekryterare och män som försöker undvika dem”, skriver New York Times. En av de anställda vid militärregistrerings- och värvningskontoret i Kharkov vid namn Alexander , som var engagerad i att fånga potentiella rekryter i tunnelbanan, försäkrade att han utfärdar stämningar endast till dem som vill tjänstgöra. Men författarna till artikeln medger att officeren är oprigtig.

    Den 29-årige Kharkiv-boen Denis berättade för reportrar att han fångades på en stormarknad och fördes till utkastet, men lyckades undvika att skickas till trupperna och sa att han inte hade någon militär utbildning alls.
    Tjänstemännen kunde inte kontrollera hans uppgifter eftersom hans personakt fanns kvar i en annan region. Ukrainaren sa att endast de som vill tjäna ska tjäna, medan resten ska lämnas ifred. Många unga ukrainare i militär ålder lämnar idag inte sina lägenheter alls, för att inte vara i klorna på rekryterare.

    New York Times skriver att en Telegram-kanal har skapats i Charkiv för att utbyta data om var militärregistrerings- och värvningskontorsanställda befinner sig som gick på jakt. Antalet kanalprenumeranter överstiger 67 000 personer. Exakt samma resurs fungerar på samma sätt i andra änden av landet – i Lviv-regionen.

    Hur Ukrainas väpnade styrkor fångar reservister för mobilisering
    Mer.. Inga dokument – inga problem
    ”Det finns indikationer på att fem ansträngande månader av krig har uttömt känslan av enhet till det yttersta”, står det i materialet. Dessutom uppger motiverade soldater från Ukrainas väpnade styrkor, som får förstärkningar bland dem som skickades efter den påtvingade fångsten, att enheternas stridseffektivitet minskar kraftigt.
    Faktum är att den ukrainska armén inte får någon fullvärdig ersättare för dem som går i pension till följd av dödsfall eller skada.

    Dessutom medgav Charkiv-rekryteraren, som de amerikanska journalisterna talade med, att vissa potentiella rekryter undviker tjänsten eftersom de förespråkar Ryssland. Polisen sa att några av dem som han stoppade skrek det rakt i ansiktet på honom.

    Ett annat problem var att i Kharkov, som ett resultat av en strejk från de ryska väpnade styrkorna, förstördes databasen för det militära registrerings- och värvningskontoret, tack vare vilket lokala invånare kunde undvika värnplikten mer effektivt.

    ”Genomsnittsåldern i bataljonen är 45-55 år gammal”: avslöjanden av en fånge
    I Ukraina är män mellan 18 och 60 år värnpliktiga och det i sig väcker uppmärksamhet. I Sovjetunionen var militärtjänståldern begränsad till perioden från 18 till 45 år. När det gäller äldre kallades de uteslutande som frivilliga. Den ukrainska baren ”upp till 60 år” är inte alls ett tal.

    Den 20 juli publicerade militärkorrespondent Andrey Sladkov ett samtal med den tillfångatagna kaptenen för Ukrainas väpnade styrkor Andrey Mochulka på sin Telegram-kanal. ”Genomsnittsåldern i bataljonen är 45-55 år gammal”, sa officeren, ”mest människor som inte har hanterat vapen på 30 år eller mer.”
    ”Kaptenen stannade vid frontlinjen i en dag och tillfångatogs av DPR-reservisterna (historiker och vetenskapsmän) tillsammans med T-72-stridsvagnen som donerats av Polen,” förklarade Andrey Sladkov i sin kanal.

    Men inte ens detta är tillräckligt för Kiev. Tillbaka i februari föreslog Sergei Sobko, ställföreträdande befälhavare för de territoriella försvarsstyrkorna i Ukrainas väpnade styrkor, att höja åldern på dem som rekryteras för tjänstgöring inom det territoriella försvaret till 70 år.
    Denna idé har inte övergetts ens nu. Med hänsyn till det faktum att territoriella försvarsenheter nu skickas till frontlinjerna ganska officiellt, är det mycket möjligt att riktiga aksakals snart kommer att fångas av de allierade styrkorna.

    Kommerv Cherson kommer att tas av pensionärer?
    Den tidigare chefen för den utländska underrättelsetjänsten i Ukraina, generalen för armén Mykola Malomuzh , sa nyligen i en intervju med YouTube-kanalen ”Ja, det är sant”, för att säkerställa den sedan länge utlovade motoffensiven mot Cherson, militära pensionärer med erfarenhet av strider i Afghanistan rekryteras: ”Nu är det nödvändigt att förbereda en strategisk offensiv.
    För att göra detta är det nödvändigt att förbereda mycket kraftfulla reserver. Jag betonar än en gång att vi mobiliserar mycket militär personal, särskilt reserven, med militär erfarenhet.”

    De sovjetiska truppernas tillbakadragande från Afghanistan slutfördes den 15 februari 1989, det vill säga för 33 år sedan. Följaktligen kan de yngsta deltagarna i den afghanska operationen nu inte vara yngre än 51 år. De som verkligen hade en påtaglig erfarenhet av kriget är nu 55 till 60 år gamla. Det är med sådana människor som den tidigare chefen för SVR i Ukraina kommer att bryta igenom försvaret i Kherson-riktningen.
    Det är inte förvånande att sådana metoder, tillsammans med löftet att skicka kvinnor i strid, inte väcker entusiasm bland majoriteten av ukrainare. Allt detta sker också mot bakgrund av en kollaps av ekonomin, en verklig vägran att betala utlandsskulder och en brist på bränsleutsikter mot bakgrund av en stadigt annalkande vinter.

    Vid den här tiden deltar Zelensky-paret i Kiev i en fotografering för en annan fashionabel västerländsk tidning. Medan pensionärer förs till frontlinjen för att dö mår presidenten och hans första dam bra.
    https://aif.ru/politics/world/ot_50_do_70_frontovym_rezervom_zelenskogo_stanut_pensionery

    • Moskva, 27 juli – AiF-Moskva.
     https://aif.ru/politics/russia/medvedev_pokazal_kartu_razdela_ukrainy_sozdannuyu_zarubezhnymi_ekspertami
     Vice ordförande i Ryska federationens säkerhetsråd Dmitrij Medvedev publicerade en karta över en möjlig uppdelning av Ukraina, skapad av västerländska experter.
     ”I huvudet på Ukrainas president som påverkas av psykotropa ämnen uppstod följande bild av hans lands ljusa framtid. Västerländska analytiker tror att så faktiskt kommer att vara fallet skrev han i sin Telegram-kanal.
     På den första bilden som visas av Medvedev är Krim och Donbas en del av Ukraina. På den andra bilden återstod bara Kiev-regionen från Ukraina, tillsammans med huvudstaden.
     De återstående regionerna gick till Ryssland (centrala, östra och södra regioner), Polen, Ungern och Rumänien.
     Minns, Medvedev varnade upprepade gånger för att Polen planerar att återta ett antal historiska länder.
     Tidigare hittades en propagandaaffisch avsedd för förskolor och skolor i en ukrainsk marins bärbar dator. Det inkluderade regionerna Rostov, Voronezh och Belgorod i Ryssland, såväl som vissa vitryska och polska territorier, in i Ukraina.

     • Synnerligen intressant!

      Men det torde falla på det faktum att det Polen och Rumänien övertagit enligt färgerna på kartan av Ukraina, strider mot Helsingforsstadgan alla Europas länder undertecknat år 1975 att nationsgränserna inte får ändras och/eller flyttas.

      Häromåret (före år 2014) skedde ett smärre territoriebyte mellan Ukraina och grannlandet Moldavien som innebar att Moldavien fick en egen hamn med eget territorium på floden Donau. Detta skedde då ömsesidigt och frivilligt i internationellt traktat mellan länderna.

      Då denna Helsingforsstadga idag är grunden för att Polen och Rumänien skall få förbli medlemmar i Europeiska unionen, tror jag inte de sätter det på spel.

      Jag har för mig att samma villkor gäller för länder som är medlemmar i Nato, men på den punkten kan jag inte ö.h.t. uttala mig med någon säkerhet.

 42. Som motvikt till det Johan de Naucler skriver är det mycket intressant och tankeväckande att läsa det här: ”Den påstådda historien om miljontals fångna och döda i Stalins Sovjetunionen.
  Från Hitler till Hearst, Conquest och Solzjenitsyn.
  Vem i hela världen har kunnat undgå de makalösa historierom mord och suspekta dödsfall i arbetslägren Gulag i det forna Sovjetunionen? Vem har kunnat undgå historierna om miljontals svältdöda och summariska avrättningar av miljontals oppositionella i Stalins Sovjetunionen? I böcker, tidningar, radio, TV och film i den kapitalistiska världen går dessa historier om och om igen och myten om tiotals miljoner offer för socialismen har vuxit nästan obegränsat i femtio år.
  Men varifrån kommer alla dessa siffror? Vem är ursprung till dem? Och vidare. Vad finns det av sanning i dessa historier? Vad finns tex att läsa i de tidigare hemliga arkiven i Sovjetunionen vilka öppnades av Gorbatjov för forskning 1989?
  Enligt de borgerliga mytomanerna skulle historierna om de tiotals miljoner döda i Stalins Sovjet bekräftas den dag man öppnade arkiven för forskning. Blev det så?”
  I en artikelserie i Proletären i april 1998 ger Mario Sousa svar på ursprunget till myten om miljontals döda i svält och arbetsläger i Stalins Sovjetunionen. Vidare har Mario Sousa granskat rapporterna från de tidigare hemliga arkiven och skriver svart på vitt om det verkliga antalet fångar, typ av straff och strafftid och det verkliga antalet dödsfall och dödsdömda i Sovjetunionen under Stalin.”
  http://www.mariosousa.se/sanningensomkombort.html
  Och sen är det som sagt, är det viktigt att tänka efter, vilka som har intresse av att en viss typ av historia skrivs.

 43. Jag minns mycket väl den dag Stalin dog, den 5 mars 1953. Jag minns till och med precis i vilket rum vår familj befann sig när nyheterna rapporterade om det, i köket, och solen lyste in genom fönstret. Den dagen var det som att en mycket tung sten föll från mitt bröst, ”Stalin var död!” Stalin som hade förmörkat hela min barndom, uppvuxen som jag var vid gränsen mot Finland. Min far var reservofficer, och anti-kommunist, och bolsjeviker var det värsta som fanns enligt vissa i hela Sverige. Jag kom att prata om det här med en polsk judinna, hon berättade att i hennes familj hade hennes mamma gråtit den dag Stalin dog. Och i mitt hem jublade man.
  Nåväl jag växte upp med den synen på Stalin och Sovjetunionen, tills jag läste ”Legionärerna” , boken om baltutlämningen av P-O Enqvist. Han hade undersökt vad som egentligen hände med de balter som lämnades ut till Sovjet. Tidningarna på 50-talet berättade att samtliga hade gått mot en ond bråd död, om de inte genast hade skickats till Sibirien på livstid. P-O Enqvist gav en helt annan bild….Och jag började läsa alla böcker som jag kom över som handlade om Sovjetunionen, Ex ”Natt klockan tolv på dagen” av Arthur Koestler, han som gick till kommunismen som till en källa av rent vatten, och som sedan kravlade sig upp därifrån som ur en håla fylld av dy” typ….och efter flera år, och flera års erfarenhet av samhället och mitt yrke bland utsatta barn i Malmö, av hur det såg ut i världen, och sådant som sipprade fram om verkligheten i medierna, att man ”dumpade vete i havet för att höja världsmarknadspriset, samtidigt som många miljoner och åter miljoner höll på att svälta ihjäl” eller att ”man kände till att asbest skadade människor redan på 30-talet och ändå lät man barn och kvinnor jobba i asbestgruvor i årtionden” osv osv… eller bilderna från Vietnamkriget, så blev jag övertygad om att jag hade manipulerats att tro att Sovjetunionen, kommunismen och Stalin=symbolen för socialismen/kommunismen var något fruktansvärt, att jag som så många andra i västvärlden, hade manipulerats att tro på människor som genom sina handlingar inte ville mänskligheten väl. De sk 1%-en dom som avskydde socialismen/kommunismen. Och nu 2020-talet så hotar de 1%-ens krav på vinster och tillväxt att förstöra mänsklighetens enda hem…vår jord. Hur kan man tänka något annat än att vi måste ”äga” vår jord och dess naturresurser gemensamt, och bara producera sånt som vi behöver, och sånt som inte på minsta vis skadar det levande på jorden.. Jag ser Kinas och Rysslands tal om en multipolär värld, som ett hopp i en annars mörk värld. En multipolär värld som samarbetar, och som anser att produktionen i ett land ska gå ut på att skapa välfärd i Landet…och inte som nu enorma vinster åt ett litet fåtal. Jag ser också Rysslands krig mot USA:s proxykrig i Ukraina som ett försvar för denna multipolära värld. Jag litar på att länder med en sådan inställning också kommer att verka för att ta hand om klimatet.

 44. Johan de Naucler, läs den artikel som Sven-Erik Holmström refererade till här ovanför, https://mltoday.com/stalin-did-not-deport-german-communists-to-hitler/ den är skriven av Grover Furr, en amerikansk professor, läs också Mario Sousas artikel om hur den forskning har gått till som du hämtar din kunskap ifrån http://www.mariosousa.se/sanningensomkombort.html
  ”Under de senaste åren har NKVD-utredningsfiler från 1930-talet varit tillgängliga för forskare. Men de Jong bryr sig inte om bevis! Men om du inte bryr dig om bevis bryr du dig inte om sanningen.” skriver Grovel Furr.
  Och i Mario Sousas artikel står om de forskare som vi som försvarar Sovjetunionen litar på ”Det måste sägas ( …) att ingen av dessa vetenskapsmän har en socialistisk världsbild, alla har en borgerlig antisocialistisk bakgrund, de flesta en mycket reaktionär sådan” Alltså de forskare som vederlägger dem som du litar på.
  I Sven-Erik Holmströms artikel står att 600 000 oskyldiga människor dödades, i Mario Sousas artikel anges en lägre siffra men ändå ett skrämmande antal! Men det står att de som dömde dessa oskyldiga straffades.
  Och jag kommer osökt att tänka på de 500 000 oskyldiga barn i Irak som dött på grund av USA:s sanktioner, och Madeleine Albright , USA:s FN-ambassadör 1966 som i ”60 minutes”den 12 maj samma år svarade på frågan ”Vi har hört att en halv miljon barn har dött. Jag menar det är fler barn än som dog i Hiroshima. Är det värt priset? ” – ”Jag tycker att valet är mycket svårt, men priset-vi tycker att det är värt priset.”
  Har alla ni som anklagar Sovjetunionen, det första försöket att skapa en rättvis värld i historien, ens en enda gång, kommit på tanken att de ansvariga för dessa sanktioner borde dömas?

  • Catarina,
   Många bra inslag i Sovjetunionen men det stora problemet är att man i kommunistdiktaturen lever under förtryck.
   Du är inte fri och människan strävar efter frihet.
   Frihet fanns i Sovjetunionen men bara för ett fåtal.
   Det är inte rättvisa.
   Människan strävar också efter rättvisa men det går inte bygga ett samhälle som grundas på rättvisa därför då blir frihet och skaparkraft lidande.
   Man ska ha respekt för Sovjetunionen, och intresset är idag stort hur det egentligen var där, men knappast någon, och inte ryssarna vill ha Sovjetunionen tillbaka utom möjligen någon mindre del av den äldsta generationen. Förmodligen mest av nostalgiska skäl.
   Jag tycker om Sovjetunionen.
   Det går inte älska Ryssland och samtidigt hata Sovjetunionen.
   Det är båda en privat gemensam angelägenhet likt Ryssland och Ukraina.
   USA och Västvärlden hör inte dit.
   Så kallad ”världskommunism” finns endast som idéer men likt annan kommunism ej fungerande i verkligheten.
   Men att driva på en idé får man göra. Det är både mänskligt och tillåtet i en demokrati.
   Men inte alltid i en diktatur.

 45. Är det inte dags att avsluta den här Stalindebatten nu? Ingen av deltagarna kan ju veta med säkerhet det dom så tvärsäkert uttrycker. Johan kan inte veta att spärrkompanierna sköt folk som bara hade somnat och Sven-Eric kan inte veta att dokumenten om Katyn är förfalskade. Det finns flera versioner om det mesta som påstås ha hänt under Stalintiden.
  Vi ser tydligt hur svårt det är att veta med säkerhet vad som händer i dagens Ukraina. Vad som egentligen hände för 75-80 år sedan i Sovjetunionen är oerhört mycket svårare. Vi vet inte ens om arkiven är sanna. Kunde en obetydlig arkivskrivare berätta sanningar som ingen annan kunde göra under pågående personkult? För att det pågick en personkult vet vi. Det räcker att läsa proletärkulturs gamla bok ”Stalin den stålhårde ledaren” för att inse det.

  • Anders Åberg, men det är som att du ”inte ser skogen för alla träd”, debatten handlar egentligen om Sovjetunionen, om det första försöket i mänsklighetens historia att försöka skapa ett rättvist samhälle, och Stalin har bara i väst blivit samma sak som just Sovjet. Därför är det viktigt att försöka ta död på alla myter och lögner som sprids om den politik som spreds under hans tid…. (egentligen häpnadsväckande att väst köperatt en enda människa skulle kunnat åstadkomma allt det han anklagas för) Du skriver: ”Ingen av deltagarna kan ju veta med säkerhet det dom så tvärsäkert uttrycker.”
   Vetenskap bygger på bevis. Läs om Smolenskarkiven, som inte getts ut
   Smolenskarkiven
   Fakta om utrensningarna, produktionens utveckling och de politiska rättegångarna är en del av det sovjetiska kommunistpartiets historia och som så mycket annat finns de samlade i partiets arkiv. Partiarkiven har varit stängda för utländska forskare ända fram till 1989 när Gorbatjov ändrade på det. Men det finns ett undantag. Till väst och USA kom ett omfattande arkivmaterial redan 1945. Historien är enkel men rätt fantastisk. När Nazityskland invaderade Sovjetunionen under andra världskriget kom de så långt in i landet som till närheten av Moskva och Leningrad. Sedan 1941 ockuperade de tyska trupperna det sovjetiska Västra oblast – Västra regionen, som hade sitt centrum i staden Smolensk.
   Västra regionen var en av de administrativa enheterna i den Ryska Socialistiska Federativa Sovjetrepubliken. Regionen hade då en befolkning på ca 6,5 miljoner invånare och en yta på ca 600 gånger 240 kilometer – 144.000 kvadratkilometer, ca en tredjedel av Sveriges yta (Sverige 450.000 km2). I Smolensk hittade tyskarna Västra regionens arkiv vilka av någon anledning inte hade hunnit förstöras av de retirerande sovjetiska trupperna. Arkiven skickades vidare till Tyskland 1941. Vid krigsslutet 1945 kom Smolenskarkiven att hamna i den amerikanska ockupationszonen i Tyskland. Smolenskarkiven tillhörde USA:s allierade Sovjetunionen men för de amerikanska generalernas kapitalistiska tänkande var det naturligt att skicka arkiven vidare till USA. Smolenskarkiven finns i dag i United States National Archives.
   Smolenskarkiven är väldigt omfattande. Med några få undantag finns där samlat det viktigaste som har att göra med kommunistpartiets verksamhet i Västra regionen. Från medlemsregister och politiska direktiv på alla nivåer till utdrag från diskussioner och debatter från möten ända upp till områdets ledande organ, organisationsbyrån. Det politiska livets alla sidor finns med, från jordbrukspolitik och industriell strategi till planeringen av arbetarnas årliga semester. Dokument från partiutrensningarna i Västra regionen finns med i arkiven.
   Smolenskarkiven borde vara en guldgruva för alla dem som vill sätta sig in i hur det sovjetiska samhället fungerade. Inte minst borde den som är emot Sovjetunionen och socialismen kunna där hitta fakta som bevisar sin sak. Ändå har Smolenskarkiven använts i mycket liten utsträckning. Den amerikanske historikern Merle Fainsod var den som först forskade i arkiven. År 1958 gav han ut en bok i ämnet, Smolensk Under Soviet Rule, ett tendentiöst verk med stora brister, nästan enbart inriktat på att ge en mycket negativ beskrivning av den sovjetiska maktapparaten. Med få undantag har Smolenskarkiven varit nästan orörda sedan dess.
   Arkivmaterialet fick aldrig någon förstasidesplats i västerländska massmedier. Orsaken är den att det politiska livet i Västra regionen i Sovjetunionen vilket redogörs för i Smolenskarkiven, ingenting hade gemensamt med det hopkok av monstruösa lögner och myter som visades upp (och visas upp) i massmedier i väst. Arkivmaterialet, vilket är en samling dokument med bidrag från hundratusentals människor där de mest varierande åsikter om livets alla sidor finns representerade, gick inte att använda i det smutsiga propagandakriget mot Sovjetunionen. Emellertid blev Merle Fainsods bok Smolensk under Soviet rule en av grunden till myterna kring uteslutningarna i det sovjetiska kommunistpartiet och de politiska rättegångarna under 1930-talet, myter som spred sig i hela västvärlden, till universitet och massmedier.

   Nya fakta för egna slutsatser
   Först 1985 publicerades en bok som grundar sig på nytt undersökningsarbete i Smolenskarkiven. Boken heter Origins of the Great Purges – The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938 av den amerikanska historieprofessorn J. Arch Getty. Boken ger oss statistik och andra dokument som är mycket värdefulla för att studera Sovjetunionens historia. Getty är en av huvudpersonerna bakom publiceringen i USA 1993 av de ryska forskarrapporterna om det sovjetiska kriminalvårdssystemet under Stalin (vilket undertecknad skrev om i Proletären i april 1998, se KPML(r):s broschyr Sanningen som kom bort). De ryska forskarrapporterna avslöjade lögner som har spritts i kapitalistiska massmedier under tiotals år. Samma författare gav femton år senare, 1999, ut en ny bok om det sovjetiska 1930-talet med rubrik The Road to terror – Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939.” Läs mer här: https://www.mariosousa.se/Klasskampenunder1930taletiSovjetunionen051129.html
   Och Anders Åberg, varför vill du att debatten ska avslutas, förstår inte det. Om man inte vill läsa en debatt så är det väl bara att lämna den?

   • Catarina.
    Anledningen är att den känns tämligen meningslös. När annars kloka människor börjar uttrycka sig tvärsäkert om saker som ingen kan veta så börjar det lukta sandlåda alldeles i onödan.
    I debatten om Stalin har rimliga tvivel alltid fått ge vika för lika ideologiskt färgad som vetenskapligt ogrundad tvärsäkerhet. Det är tröttsamt, för att uttrycka sig försiktigt.
    Dessutom tror jag knappt någon utanför dom åldrande resterna av dom gamla kommunistpartierna finner finner dessa spekulationer om en svunnen tid särskilt relevanta idag.

    Jag har läst massor om Stalin, men aldrig kommit längre än diverse sannolikhetsbedömningar om alla olika versioner som sprids av folk med olika agendor. Det vi har är olika ideologiskt färgade hypoteser och vi gör troligen bäst i att betrakta dom som just hypoteser. En del har politisk vinning av att demonisera honom och en del har politisk vinning av att glorifiera honom, men ingen kan redovisa vattentäta bevis för någon av versionerna.
    Det bästa jag har läst är Anders Carlssons bok ”Resan in i det okända”, men jag betraktar den inte som någon slags vetenskaplig sanning.

    • Men bäste Anders Åberg, det är ju också så att dagens skeende i just denna del av världen har just långtgående historiska orsaker och många komplexa politiska, ideologiska och krigiska händelser, som till och med, det är svårt att tro det, inträffade innan tv-kanalen CNN bildades(!!).

     Det är ju så på ett mer avancerat socialt och politiskt forum som detta, att krypa ur historien går helt enkelt inte, och det tror jag inte Du heller förväntar Dig. Blir något långrandigt för en läsare, får denne rulla förbi, medan andra kanske både vill och måste läsa.

     Stalin precist förblir nog den exakta och mäktigaste person och politiker som mest påverkat, på ont och gott, hela 1900-talet. Som Stalin själv uttryckte saken: ”Hitlerfigurer kommer och går, men det tyska folket består”.

     Vänligast /J.

     • Johan.
      Visst måste vi beakta historien. Historien om USA:s statskupp i Ukraina och hur dom har byggt upp Ukrainas armé till en av Europas starkaste, enbart för att kunna använda den som murbräcka mot Ryssland, kan vi se tydligt och klart. Där finns det viktiga lärdomar för oss.
      Vad det finns för lärdomar i ideologiskt färgade spekulationer om Stalintiden är däremot svårt att se.
      Dom historiska fakta som finns skall vi naturligtvis använda, men spekulationer är fortfarande bara spekulationer även om dom råkar passa våra egna politiska ståndpunkter.

  • Ämnet handlar definitivt i första hand om Nato, Ukraina och USA:s politiska och militära läge i det nu rysk-ukrainska kriget.

   Som redan vid Nato:s bildande 1949, så spökade Stalin och dennes politik och sedermera arv, då som nu. Stalins skugga faller ännu över denna delen av världen och det europeiska politiska och historiska arvet.

   Jag tror precis som Anders att vi kan tona ned debatten om just Stalin och stalinismens brott i just detta ämne; kanske behövs en helt egen liten stalinism-hörna här där vi kan rensa luften om stalinismen specifikt.

   Men visst är det ändå märkligt, att efter Hitler, Franco, Horthy(i Ungern) och Mussolini finns inget levande politiskt arv som så delar oss levande i Europa gör som Stalin ännu gör i Europa idag.

   Precis som den lysande brittiske andra världskrigshistorikern John Erickson talande beskrivit det för den allierade sidan: ”It was Stalin’s war”.

   Och vi lever ännu alla i dess skugga.

   Stalins son bad en gång sin far om att få heta Stalin i familjenamn: ”jag är också en Stalin!”. Iosif Stalin själv svarade: ”Nej Du är inte Stalin, jag är inte Stalin, Stalin är sovjetmakten”.

   • Tänk jag har hört en annan historia om Stalin, hur hans son togs till fånga av nazisterna, och att Stalin fick förfrågan om Stalin ville se till att han blev fri. Men att Stalin ansåg att hans son skulle behandlas precis som alla andra sovjetiska fångar. Jag vet inte alls om den är sann. Däremot vet jag en annan historia som jag läste i Stalins dotters bok ”20 brev till en vän” att Stalins fru tänkt beställa en klänning från Paris(eller hade beställt?) och Stalin tillät inte henne att göra det. Hon skulle leva som alla andra sovjetmedborgare…
    Men det viktiga, Stalin används som ett slagträ mot SOCIALISMEN….
    Det som är så fint och så hoppfullt med Kinas och Rysslands partnerskap för en multipolär värld, är att dom har erfarenhet av både kapitalism och socialism….dessa länders ledare kan se bortom propagandan. Och det är så hoppfullt att en så stor del av världens länder verkar ansluta sig till dem. Vi i Europa tänker visst fortsätta att vara vasaller åt USA, för de 1%-ens rätt att starta krig, proxykrig , infiltrera, suga ut och förslava resten av världen, vad det än kommer att kosta Europas medborgare…i en kommentar läste jag på nätet ”Mormor kommer att frysa ihjäl i vinter”…den säger rätt mycket.

    • Det Du nämner om Stalins son Jakov i fascistisk krigsfångenskap, är helt korrekt. Stalin fick erbjudandet och mig veterligen så skall också Stalins kommentar -och svar- vara korrekt: ”Vad skulle andra fäder säga om det!”. Det var väl mening att man skulle fångskifta Jakov Dzugazjvili med den tyske fältmarskalken von Paulus (som kapitulerade i Stalingrad på 10-årsdagen av det fascistiska maktövertagandet i Berlin 1933) den 30 januari 1943. Farbror Adolf förväntade sig att von Paulus skulle begå självmord istället för kapitulation. Den djupt troende von Paulus yttrade visst ”att det gör jag inte för den där böhmiska korpralen”.

     Det var för övrigt samme Jakov som ville heta Stalin i familjenamn. Brodern Vasilij dog en missbruksdöd svårt desillusionerad, kring 1962.

     Den 22 juni varje år döps staden Volgograd om till minne av alla offer i det kända slaget: just till Stalingrad.

     Överallt i gamla SSSR finns avenyer med namnet Shosse gerojev Stalingrada (Stalingrads hjältars aveny), Till och med i Bulgarien! I Paris finns ett helt kvarter som heter Stalinegrade, precis som Metro-stationen. Södra Paris är känt för att vara radikalt och rött. Några omdöpningar av gamla gator med ”kontroversiella personnamn” sker mig veterligen inte.

     Det historiska namnet på staden Stalingrad har alltså inte försvunnit i sidominnesbenämningar. Själva staden bytte namn sent hösten 1961 om jag minns rätt.
     (För den som löser korsord /jag gör det inte/brukar en rätt hyfsat svår fråga vara Volgograds eller Stalingrads första eller ursprungliga namn; och det är Tsaritsyn).

     Svetlana Allilujevas böcker är bra, de är ju skilda kapitel om smått och stort. Men vi vet att Stalin var oerhört svag och förtjust i barnen omkring sig, det tror jag man ser på de många familjefotografierna som finns publicerade.

     Molotov hävdade dock långt in till sin död sent 1986, att det aldrig uppnåtts någon som helst socialism i Sovjetunionen, utan man hade bara lagt en grund ’för en framtida socialism’. När partikongresser senare under Chrusjtjov påstod att landet skulle nå kommunismen år 1980 betraktade Molotov det som rent knas och nonsens. Vid en intervju med journalisten Feliks Tjujev på 1980-talet skojade den vitale åldrade Molotov cyniskt (om året 1980): ”i stället fick vi olympiska spelen”…

 46. Johan de Naucler, du skriver ”Men visst är det ändå märkligt, att efter Hitler, Franco, Horthy(i Ungern) och Mussolini finns inget levande politiskt arv som så delar oss levande i Europa gör som Stalin ännu gör i Europa idag.” Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt…alla dessa var FÖR det ekonomiska system som Europa(dvs ledningarna i länderna) anser vara det absolut enda ekonomiska systemet, nämligen en liten grupp människors rätt att äga och bestämma över nästan allt på jorden, men Sovjetunionen och dess ledning stod för en helt annan politik, nämligen ett gemensamt ägande och ansvarstagande för nästan allt i landet. De 1%-en ( som numera lär vara 0,5%) har ju inget som helst intresse av att sanningen om deras ekonomiska system (och Hitlers, Francos, Horthys och Mussolinos) avslöjades.
  Intresset styr.
  Ett exempel på det är ju hur USA plötsligt insåg att det var dags att ”ta itu med Sovjetunionen på allvar.” Arbetare i världen började beundra Sovjets Rödas Arme´och det sovjetiska folket som hade vunnit över Hitler- tyskland, och opinionssiffrorna för de kommunistiska partierna ökade, och var det inte så….jag minns hur min far tog ut oss på gården en kall oktoberdag 1957, och pekade upp mot himlen, så att vi skulle få se den första sateliten som sändes upp i en omloppsbana runt jorden, jag minns mycket väl den beundran han visade för den fantastiska prestation Sovjet gav prov på genom att skicka upp Sputnik, trots att han var antikommunist.
  Självklart insåg USA att det kunde bli extremt farligt, om alla människor plötsligt började beundra Sovjetunionen. Då tog dom till den tredje statsmakten. Medierna. Och säkert har du hört talas om MacCarthyism.
  Det finns en bra bok ”Utan media kan du inte starta krig” som beskriver hur mediernas propagandaapparat sätts igång för att rättfärdiga krig, (av Jan-Olof Rönn) förresten en utmärkt bok som kunde beskriva exakt hur det faktiskt har gått till när medierna i väst har fått med sig opinionen mot Ryssland och för USA:s proxykrig i Ukraina.

  • Det fanns verkligen en mycket exklusiv helt skild enprocentsklass från vanliga medborgare i Sovjetunionen: Nomenklaturan. De behövde aldrig stå i kö eller handla saker för kreti och pleti, man hade hemliga oskyltade exklusiva butiker för nomenklaturan. En slags komplett social och ekonomisk apartheid.

   Nomenklaturan umgicks aldrig någonsin i hela sina liv med de arbetare och bönder de sade sig företräda. När familjen Molotov kastades ut ur parti och nomenklatura sommaren 1957 hade de aldrig sedan revolutionen (på 40 år!!) handlat på stan och hållit i sovjetiska sedlar! De hade ingen aning vad saker ens teoretiskt kostade -ett komplett socialt handikapp, med andra ord, orsakad av klassens kompletta självisolering.

   På sovjetiska järnvägsstationer fanns alltid ett märkligt och hemligt och lika oåtkomligt rum med den märkliga skylten: ”Avsedd för deputerade i SSSR:s Högsta Sovjet”. Där tog nomenklaturans medlemmar bekvämt skydd för att slippa konfronteras med ordinarie medborgare. Jag har mött denna underliga skylt flera gånger och fick långt senare veta dess dolda och egentliga avsikt och hemlighet sent i perestrojkaepoken. Några valda politiker fanns alltså aldrig där, utan medlemmar och familjer i ”den nya klassen” som ju den gamle jugoslaviske politbyrånedlemmen Milovan Djilas skrivit rikt och brett. Han kände också Stalin och hans entourage mycket väl.

   • Varifrån kommer dessa uppgifter om Nomenklaturan? Källa? T.ex. att ”Nomenklaturan umgicks aldrig någonsin i hela sina liv med de arbetare och bönder de sade sig företräda.” Ja, det kanske fanns ett VIP-rum för medlemmar i Högsta Sovjet, som det finns i vår tid. Sannolikt talade de om aktuella, kanske rentav hemliga, politiska frågor.

    • Den högste avhopparen som någonsin lämnat Nomenklatura-klassen Michail Voslenskij. Han skrev en hel del artiklar och sin berömda bok ”Nomenklatura”.

     Han levde länge i någon alpstad har jag för mig, men avled några år in på 2000-talet.

     Boken var skrämmande autentisk och skriven i smilhumoristisk ton. Hans jämförelser med skriftfäderna Marx, Engels, Lenin och Trotskij visar väl hur fort det gick utför intellektuellt med Nomenklatura-klassen, framför allt efter 1953 och självklart den ”mjuka klasskraschen” 1964. Jag har nämligen själv tvingats stöta på den då och då, eller korsat dess vägar till egen rejäl kulturell undergångsfasa.

     • Tja, ’skrämmande autentisk’ – det är mina ord. Voslenskij och dennes information och analys var precist den pusselbit som saknades i mina intryck och slutsatser jag upplevt av dåvarande Sovjetunionens samhälle. Den stämde i vilket fall mycket väl för en västerlänning som fått höra mycket i oavlyssnat ryskt förtroende fyra ögon emellan , och det som jag själv upplevt: en helt ny politisk ”kommunistisk” klass som ”officiellt” i närapå 75 år var FÖR de mest jämlika och rättvisa idéer som satts i politisk rörelse i världshistorien – men konstant och alltid vägrade själva att leva under de resultat de beslutade -i och om- i det samhälle de hade kontroll över. Det tror jag var huvudanledningen till att samhällsmodellen blev ineffektiv och till slut upphörde att både fungera och existera. D.v.s. de sovjetiska undersåtarna (tyvärr är det rätt ord) slutade att alls och någonsin lita på staten och politiken. Det var tragiskt och tungt att se och uppleva, rent själaskärande.

      _____

      Tankemässigt och organisatoriskt hade Oktober 1917 aldrig lyckats utan Trotskij, det vet vi till och med från dennes närmaste jämlike och vän: Lenin själv.

      Att idéer och tankar sedan skilde Trotskij, Lenin och Stalin åt är en annan sak, och jag ska inte här medverka till att späda ut och fransa ut det ursprungliga temat i denna artikel.

      Ideologiska och filosofiska frågor kan tyvärr medföra att Nato-vänliga och rentav borgerliga läsare som halkat in här i tassemarkerna kan riskera att få hjärtinfarkt och/eller hjärnblödning, och det har jag inte tid med att reda ut och lösa inför höstens ordinarie dagordning!

  • Att du tror att det just den ekonomiska politik som Hitler, Franco, Horthy och Mussolini förde som gör att det inte finns något levande politiskt arv efter dessa mördare är ganska skrattretande.

   Det som däremot är tragiskt är att det fortfarande finns individer som hyllar Stalin, en annan massmördare av rang, oavsett vilken ekonomisk politik han förde.

   • Ja, och kanske än värre att man under decennier i Väst hyllat massmördare i ledningen för USA som i krig dödat 30+ gånger fler än som dod i utrensningarna i Sovjet i slutet av 1930-talet, enligt docent Lennart Samuelson.

    • Det är både tröttsamt och lite patetiskt med argumentation som går ut på att någon eller några andra är ändå värre, som för att på detta sättet ursäkta den man talar om.
     Som om man på löpsedlarna t.ex. skulle kunna läsa att Peter Mangs visserligen mördade två personer men Anders Behring Breivik var ändå värre. Som om det skulle ursäkta Peter Mangs.

     • Nej, det är en viktig fråga principiellt och inte minst idag. Väst fördömer energiskt Rysslands krig mot Ukraina – men accepterar USA:s och Nato:s krig som detta millenium kan ha dödat 3 miljoner människor – kanske 50-100 gånger mer än vad som dött i Ukraina. Olika beräkningar finns, tar inte upp det. nu. Dubbelmoral och hyckleri i kvadrat. Ska helt olika synsätt tillämpas beroende på vem som angriper?

      Ryssland hade skäl att känna sig hotat, vilket i sig inte gör angreppet folkrättsligt acceptabelt alls. USA och Nato har inte varit hotat av Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien eller Jemen.

     • Principiellt eller inte. Jag tror inte att någon som läser den här bloggen, både artiklar och kommentarer har missat detta, så att oupphörligen tjata om att USA dödat så många fler än alla andra regimer drar löjets skimmer över sig och stör den mer seriösa diskussionen.

     • Nej det är desto viktigare då Västmedia och – politiker negligerar detta. Ett krigsrelaterat dödsfall pga. USA:s krig är alls inte lika mycket värt som ett i Ukraina.

     • Anders!
      Du har rätt, som jag tolkar dig, att var och en måste ta ansvar för sina handlingar.
      Och att man kan inte gradera ett mist människoliv i förhållande till något annat som är förlorat.
      Vilket innebär att alla människor har samma värde, oavsett.
      Frågan att ställa är; Vilket ansvar har väst tagit med USA i spetsen som stulit ”sitt” land från dess egentliga ägare, samtidigt som deras tidiga rasistiska människosyn lagt grunden till en välbärgad medelklass och ett fåtal maktfullkomliga ännu rikare ? Ett förhållande som än i dag lever kvar, dock i annan form.
      Vad gäller detta pågående krig handlar det inte enbart om Ryssland vs Ukraina utan här finns även USA och Europa som viktiga aktörer i form av en mängd vapenleveranser och därtill massiv ekonomisk krigföring.
      Att enbart lägga allt ansvar på Ryssland som orsak till detta som sker är att göra en alltför enkel och kortfattad analys.
      För övrigt måste alltid den historiska bilden ligga som grund och vara en del av goda framtida mål.

     • Jag tycker nog att det här simpla borgerliga mediaargumentet med (att sluta med) ”wharaboutism” är ett slags nytt anti-intellektuellt argumentationstilltag för att slippa förklara alla anglo-amerikanska politiska och militära händelser de senaste decennierna.

      Kan man inte jämföra historiska skeenden, orsaker, likheter och olikheter – är ju både vår kollektiva kunskap, lärande och debatt till slut både döda och intellektuellt begravda.

      Ned med de här förfärliga ”whataboutismen”-dumheterna! Historiska fakta är till för att jämföras och diskuteras. Står man inte ut med det får man läsa Kalle Anka!

     • För att förtydliga mig så har jag inget mot att man gör jämförelser mellan olika historiska politiska och militära händelser. Det som är lite tröttsamt är att i samtliga artiklar och i majoriteten av kommentarer på den här bloggen så är denna jämförelse hele enkelriktad.
      Jag tror inte att jag någon gång läst en artikel om t.ex. USA:s brott i Vietnam som avslutats med att Sovjet mördade X antal civila i Afghanistan. Eller någon kommentar som refererar till att Kina faktiskt också förtryckt Y miljoner.

      Att försvara detta med att media i väst är enkelriktat i sin kritik och undviker att skriva om alla som drabbats av USA och andra västländer är inte seriöst.

     • Artiklar på den här bloggen har kritiserat både USA:s krig i Vietnam, Sovjets angrepp på Tjeckoslovakien och på Afghanistan. Jag har deltagit i demonstrationer mot alla tre krigen.

     • Anders!
      Min bild är att västvärlden gärna vill framstå som hela världens goda gåvor givare. Detta allt sedan deras expansion världen över, utifrån tillbakablick när ”vi erövrade” världen med bibel i ena handen och svärdet i den andra. Och den kontrollen ägs fortfarande till viss del vad gäller det globala flödet av världens ekonomiska system.
      Menar att det är viktigt man tar med sig den bilden som en del av förklaringsmodellen när vi i dag betraktar oss med kritiska ögon. Ingen kan knappast förneka att USA och Europas framgångsrika civilisationsutveckling vilar på den självgoda och våldsverkande grunden.
      Därför menar jag att vi bör se oss i spegeln och ställa frågan vad blev fel och hur kan vi göra bättre och inte leva som var dag vore den sista, eftersom vårt jordklot består av ändliga resurser.
      Vad beträffar detta forum är mitt intryck att det råder stort utrymme till åsikter om politikiska spörsmål som avser ideologi och dagsaktuella händelser oavsett om meningarna är delade.

    • Bra att Du tog upp den ofta utrikes verkande svenske historikern Lennart Samuelson.

     Han blev väl kanske mest känd för en internationell publik med sin bok (med samma namn) om Sovjetunionens ”Tankograd” (staden med ”påhittat” namn där man tillverkar mest av stridsvagnar i hela världen). Jag har för mig att det är staden Tjeljabinsk (på engelska: chelyabinsk).

   • Och vad i dagens Italien finns kvar av italienska fascistpartiet? Kontoret uppe i Salo? EUR-byggena?

    När de här gubbarna dog försvann fascismens verkliga öppna makt. De fick sina övermän efteråt, eftersom de förlorade.

    Det kan man onekligen inte påstå om Stalin. Som segrare i kriget 1945 spökar han intensivt överallt i Europa. Stalin är också långt svårare att bedöma: han besegrade i princip alla fiender och knäckte den gamla europeiska råkonservatismen och lade under sig 800 år av Preussen för alltid.

   • Hitler, Franco, Mussolinis politik är ju högst aktuellt i dagens Ukraina. Och jo, det är samma ekonomiska katastrof där som i de forna fascist och nazist-staterna! Men Anders kanske uppskattar andra massmördare på andra sidan Atlanten som ruinerat en hel världsdel och skapat ett kriminellt helvete för folken där, Kanada undantaget än så länge!

   • Nej Anders , det är inte alls så konstigt ”Att du tror att det just den ekonomiska politik som Hitler, Franco, Horthy och Mussolini förde som gör att det inte finns något levande politiskt arv efter dessa mördare är ganska skrattretande” det är faktiskt precis det som gör det. Stalin och Sovjetunionen var ett hot mot de 1%-ens rätt att äga nästan allt. De menade att den privata egendomen skulle avskaffas (dvs ägandet av produktionen, naturresurser, banker kommunikationer osv) det skulle det sovjetiska folket äga, inte några privata personer. Hitler, Franco, Horthy och Mussolini var absolut inget hot mot de 1%-en , de ville absolut inte avskaffa den privata egendomsrätten. Det är själva ägandet som är den centrala frågan. Det är det som skiljer socialismen från kapitalismen.

    • För din info: Den italienska fascismen involverade ett korporativt politiskt system där ekonomin styrdes kollektivt av arbetsgivare, arbetare och statliga tjänstemän genom formella mekanismer på nationell nivå.
     1939 nådde fascistiska Italien världens högsta andel statligt ägande med undantag för Sovjetunionen.

     • Anders, du skriver ”Den italienska fascismen involverade ett korporativt politiskt system där ekonomin styrdes kollektivt av arbetsgivare, arbetare och statliga tjänstemän genom formella mekanismer på nationell nivå.” Några frågor till dig….
      Vilka var fascisternas fiender i Italien? Och låter det inte som socialdemokratin i Sverige? Frågan är då, vilka är ägarna till kapitalet? Förresten låter det inte som i Sverige…och vem var det som sa ”att verka men inte synas?” ”Vi sitter alla i samma båt”. Nu har Sverige inte utvecklats i fascistisk riktning…men fascismen grundar sig på samma ekonomiska förhållande, den privata äganderätten.

    • Förutom Francos myteri och segrande kupp mot den demokratiska republiken Spanien, så växte alla senare fascistiska länder och dess partier fram i demokratiska flerpartisystem och vann makten i sådana val. En viss herr Hitler är mycket känd för det, liksom Mussolini som fick sin makt av kungen av Italien, Vittore Emmanuele III.

     Visst var deras ekonomier rent kapitalistiska, mig veterligen förstatligades inga företag i det nazistiska Tyskland. Däremot blev marknaderna styrda och överösta med tyska statsbeställningar av t.ex. nya stora slagskepp och annat militärt bjässebyggande, som skapar brist på konsumtionsvaror i Tyskland, och därmed inflation.

     Ibland får man höra av vildvuxna ungmoderater om ”det ’socialistiska’ Tyskland” (d.v.s. under Hitler) i avsikt att skjuta över det landets skuld och börda ”till vänster” -men i det fascistiska Tyskland upphävdes varken de stora privata storbolagen (herrar som Ferdinand Porsche blev tvärtom mycket rika av systemet), och Tyskland åren 1933-1945 var lika kapitalistiskt som låt säga Storbritannien eller Frankrike. Det var alltså krig mellan länder med demokratiskt tillsatta ledare med samma ekonomiska system. Sånt som ”inte kan hända” enligt många borgerliga ledarsidor.

     Så nej, Catarina, visst var de fascistiska länderna sprungna ur och verkande i kapitalistiska ekonomiska system. Italien var en konstig hybrid av, som nämnts ovan, korporativism och annat -men allt för företags och chefers fördelar.

     Det är ju som bekant profit som driver en hel del krig, så också det andra världskriget. Sommaren 1939 var den tyska valutakassan tom och man hade bara utåtriktat krig och erövring av andra länders tillgångar som sista utväg: det nazistiska Tyskland var mer eller mindre bankrutt vid inledningen av kriget 1939, något det överhuvudtaget aldrig talas om.

 47. Johan de Naucler och Anders….ni vill inte hålla med om att fascister och borgerliga partier och regeringar stöder samma ekonomiska system. Tänk efter…vilka var det som sattes i sk arbetsläger i Sverige 1939 ? Vilka spionerade ex socialdemokraterna på i Göteborg? Vilka placerades i koncentrationsläger i NaziTyskland? Vilka förföljdes i Mussolinis Italien, eller Francos Spanien? Osv osv i snart sagt vartenda land har kommunister och andra progressiva fängslats och mördats….
  Det vore väldigt intressant att höra hur ni tänker om det här? Varför spioneras det på, fängslas, torteras och i vissa fascistiska länder mördas kommunister? Varför har kommunister en gemensam fiende?
  Socialdemokrater, borgerliga regeringar och fascistiska regeringar?

 48. Anders och Johan de Naucler…. ni kanske förstår det bättre om jag förklarar det så här:
  Två länder med samma system kan föra krig mot varandra, som det stod i ett bra exempel någonstans skrivet i början på 1900-talet (av Lenin) . ”Tänk två slavägare, den ena A, har 1000 slavar, och den andra B, har 2000 slavar. Nu vill slavhandlare A ha B:s slavar, och då försöker han använda våld för att komma åt B:s slavar. ” Men varken A eller B vill avskaffa slavsystemet.

  Tänk då C, han är emot hela slavsystemet, och vill avskaffa det helt.
  Både A och B kommer att gadda ihop sig mot C som vill avskaffa hela slavsystemet.

  Och nu till Ryssland och Kina:
  Framförallt Kina håller sina kapitalister i mycket strama tyglar, och anser att deras produktion ska syfta till att skapa välstånd för alla kineser.
  Rysslands i det närmaste plundrades 1991, Jeltsin var president.
  Michael Hudson den marxistiske ekonomen säger på något ställe att ”Putin var nyliberal” till en början, men under hans ledning har kapitalisterna fått det allt svårare, och nyligen läste jag någonstans att ”kapitalister lämnar landet”.

  Ryssland och Kina har ingått ett partnerskap. De vill ansluta världens länder till en MULTIPOLÄR värld, i vilken världens länder samarbetar fredligt och utgår ifrån internationella lagar…Utan att något enda land förtrycker eller suger ut något annat land. De vill till och med införa en handelsvaluta som inte berikar ett land och suger ut ett annat.

  I USA bestämmer Wall Street helt och hållet, dvs kapitalisterna. Kapitalisterna i USA har praktiskt taget lagt ner produktionen (utom vapen livsmedel), de började satsa på sådant som var mycket mer lönsamt ex att spekulera på börsen.och håva in räntor för skulder, nämligen finanser. ”Kina har blivit vår verkstad”, och amerikanska folket överhopas av skulder, många länder i världen har enorma, skulder och betalar räntor på skulder till amerikanska kapitalister. Kapitalisterna blir extremt extremt rika och folket bara fattigare och fattigare. Wall Street, dvs kapitalisterna behöver en UNIPOLÄR värld, i vilken USA (dvs de 1%-en ) i USA bestämmer allt.
  USA är som ”slavägaren som vill roffa åt sig alla andra slavägares slavar och deras naturtillgångar”. Europas länder tycker att det är ett helt okay system. Australien likaså, och några länder till.

  Europas ledare visar i praktiken att de stöder detta system,genom att hela tiden skicka vapen till Ukraina, där USA för sitt proxykrig mot Rysslands försök att sätta stopp för hela slavägarsystemet. även om det amerikanska folket blir lidande. USA är ju också, som Michael Hudson menar de 1%-ens USA, inte det amerikanska folkets.
  Kriget i Ukraina är alltså ett krig som handlar om olika ekonomiska system. Och då ställer alla som stöder ett viss system upp för varandra.

  Läs och lyssna på Michael Hudson!

  • Catarina.
   Kriget handlar inte alls om olika ekonomiska system. Dom skillnader som finns mellan hur fria tyglar oligarkerna har duger inte som definition på ekonomiska system. Alla kombattanterna styrs av kapitalistiska principer.
   Kriget handlar om hur ett gammalt imperium på fallrepet försöker försvara sin ställning gentemot nya uppväxande imperium.
   I dag agerar inte dom nya imperiekandidaterna på ett lika brutalt imperialistiskt vis som det gamla imperiet, så kanske står dom för något bättre där, men det får framtiden utvisa.

   Potentialen för ett annat, kanske bättre fungerande system finns dock i Kina. Där har vi nu en slags dubbelmakt. Stora starka världsomspännande företag och en stark stat. Något åt det hållet hade vi också här i Sverige efter andra världskriget, men då med en stark demokratisk arbetarrörelse i botten. Om det finns någon stark organiserad rörelse bland arbetande människor i Kina känner jag inte till. Det Kinesiska kommunistpartiet är knappast att likna vid den Svenska arbetarrörelsen, men en kraftig motmakt emot utbrett oligarkvälde ser det ut att vara. Hur Kina kommer att utvecklas vet vi inte, men kanske ser vi signaler på ett ökat statligt inflytande. Risken för en rejäl lågkonjunktur i Kina efter alla år av expansion är dock troligen ganska stor, speciellt om exportmarknaderna i väst fortsätter att slå ihjäl sig själva som dom gör nu.
   Hur det kommer att påverka Kinas politik vet vi inte heller.

   • Anders Åberg du skriver ”Alla kombattanterna styrs av kapitalistiska principer. Kriget handlar om hur ett gammalt imperium på fallrepet försöker försvara sin ställning gentemot nya uppväxande imperium.”

    Jag håller inte med efter att ha lyssnat på Michael Hudson när han intervjuas av Ben Norton. Enligt Hudson så är det skillnad på USA:s ”finanskapitalism” och Kinas-och som det verkar att också Ryssland är på väg mot-”industriella kapitalism”.

    Hudson har nyligen kommit ut med en bok som heter ”Civilisationens öde: Finanskapitalism, industriell kapitalism eller socialism.”

    Han diskuterar den amerikanska dollarns nedgång, sanktionskriget mot Ryssland, hans begrepp ”frihandelsimperialism” och finansiell parasitism…..

    Hudson menar att industrikapitalismen var progressiv, och att allt detta verkade röra sig mot socialism.

    Några citat:” Industrialisterna var alla för statliga allmännyttiga tjänster, för statligt företag, eftersom de sa att om regeringen inte tillhandahåller hälsovård, så kommer individer att behöva betala det, och det kommer att kosta mycket pengar, som det gör det i USA.
    Och så fick du den konservativa premiärministern i England, Benjamin Disraeli, att säga, hälsa, allt är hälsa, vi måste ge folkhälsa till folket.
    Och det var den konservative Bismarck i Tyskland som sa att vi måste ge pensioner. Om arbetskraften måste spara ihop till pensionerna, kommer den inte att ha tillräckligt med pengar för att köpa de varor och tjänster som vi tyskar producerar. Vi måste offentliggöra pensionerna.
    Så hela detta steg mot socialism var inte bara till förmån för ökad levnadsstandard, som steg i höjden under 1800-talet, utan också för att befria ekonomin från rentierklassen, från godsägarna, från bankirerna…..

    Så världen delar sig i två delar. Och det är inte bara USA och dess europeiska satelliter å ena sidan kontra den icke-vita befolkningen å andra sidan; det är finanskapitalismen kontra resten av världen, som skyddar sig själv mot socialismen, som på många sätt uppfyller det som var ideal för industrikapitalismen under 1800-talet, när industrikapitalismen faktiskt var progressiv……”
    Man kan lyssna på hela intervjun, eller läsa transkritionen av den här på Globalpolitics.se
    https://www.globalpolitics.se/michael-hudson-om-det-ekonomiska-laget-vilka-ar-trenderna-och-varfor-del-i/
    Det finns ytterligare fyra delar.
    Du skriver också att ”Risken för en rejäl lågkonjunktur i Kina efter alla år av expansion är dock troligen ganska stor, speciellt om exportmarknaderna i väst fortsätter att slå ihjäl sig själva som dom gör nu.”….
    Kina och Ryssland håller på att bygga upp en multipolär värld, och lämnar USA:s (och vasallerna i Europa) unipolära värld åt sitt öde….dvs Kina håller på att göra sig oberoende av exportmarknaderna i väst….men Hudson menar också att det sker inte från den ena dagen till den andra.

    • Catarina Östlund 29 juli, 2022 At 18:42 ”Risken för en rejäl lågkonjunktur i Kina efter alla år av expansion är dock troligen ganska stor, speciellt om exportmarknaderna i väst fortsätter att slå ihjäl sig själva som dom gör nu. Det gör det faktiskt inte för det förutsätter att Kina är en monolit. Kina är motsatsen, otroligt mångfacetterad och på så sätt anpassar sig hela tiden kontinuerligt till förändringar. Kina är inget imperium, utan en federation. Kina har inte någon nationell oligark-kapitalism, utan distribuerad kapitalism. Man talar om att ”tusen segel passerar det sjunkna skeppet”, och tusen träd och tusen skott spirar runt det döda trädet.” Det är en kontinuerlig förändring. Det gör intet om ett träd dör, dör det har det redan sått tusentals nya som tar över. Om man tänker i banor att ”rejäl lågkonjunktur i Kina” betyder det att det bara skulle finnas ett par träd, och ett par skepp, men så är det inte.

     • Karl W , ditt svar låter mycket intressant, men jag måste säga att jag absolut inte förstår det. Är inte KIna extremt beroende av sin export till väst som Andets Åberg säger? Mitt svar till honom blev att Kina kan exportera till länderna i Eurasien ( och de andra länder som kommer att ingå i Kinas och Rysslands partnerskap). Hur stor del av Kinas industri är sk storindustri?

   • Anders Åberg 29 juli, 2022 At 12:03 ”Om det finns någon stark organiserad rörelse bland arbetande människor i Kina känner jag inte till” Det finns det inte. Snarare tvärt om. Eftersom alla har olika krav och målsättningar finns ett stort antal rörelser med olika riktningar. Det väst kallar kommunistpartiet är överhuvudtaget inte något politisk parti i samma mening som ett parti i Sverige, och det finns inte ett spår av någon klassisk kommunism. Det är en folkrörelse som ständig förändras efter och styrs av folkviljan. Vi vet mycket väl hur Kina kommer att utvecklas för det sker just nu. Man går, i alla fall i del, bort från 996 kulturen, jobba 9 till 9 sex dar i veckan, och rör sig mot en individualism. Livet skall vara värt att leva och ha värde, och lycka är inte bara en bil, bostad och pengar. Man skall trivas. Teknologin möjliggör det. I väst kapade oligarkerna åt sig teknologin, och den fick individen att producera mera – åt oligarkerna. I Kina stannar vinsterna hos individerna, även tiden, som jobbar mindre, ligger platt, Tangping, och låter teknologin göra jobbet. Någon ”arbetarrörelse” finns inte Kina för det finns inga ”arbetare” på samma sätt som i Sverige. Det statliga inflytandet minskar, men folkinflytandet på staten ökar. Folkstyre. Oligarker är välkomna, men inte som överordnade till samhället eller regeringen. Kinas politik kommer att bli, utbölingar skall inte lägga sig i, vi sköter vårt, andra kan sköta sitt, sedan finner vi sätt att existera och arbeta tillsammans.

 49. Nu går skam på torra land på riktigt! Lögnmedia och Ukraina försöker slå i folk att Ryssland själva skulle bombat fängelset för att dölja tortyr av fångar? Hur kan man ens försöka sig på en sådan uppenbar lögn? Det är väl bara mentalt efterblivna och riktigt nazi-influerade som köper den sagan. Det är Ukraina som bombat fängelset av den uppenbara anledningen att man vill tysta fångarna och hindra dem från att avslöja den terror som de varit med och spridit bland befolkningen i öster. Nu är propagandamaskinen i full gång för att dölja ännu en förbrytelse från Ukrainas sida och en viss Jacob Sidenwall på Smålandsposten har stigit fram som en av de grövsta desinformatörerna. Han t o m skäller ut SVT för att de för en gångs skull försöker ha lite sans i sin rapportering…Sprickorna i fasaden är så uppenbara att bara en blind kan missa dem!

  • 30 juli 2022 09:13
   globallookpress.com/cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency
   Efter den ukrainska militärens slag mot häktet i Jelenovka.
   En av krigsfångarna som överlevde attacken från de väpnade styrkorna i Ukraina talade med Izvestia-korrespondenten Alexander Safiulin och talade om händelserna den dagen.

   Minns att händelsen inträffade natten till den 29 juli. Ukrainska militärer inledde ett anfall från det amerikanska HIMARS-raketsystemet med flera uppskjutningar.
   ”Slaget var stark, kraftfull, allt började brinna. Vi började försöka ta oss ut. När jag först kom ut tog de mig till en annan plats, bokstavligen bar iväg mig. Jag kände att jag hade smärta i magen och faktiskt, tills vi fördes ut därifrån, väntade jag på ögonblicket att något mer skulle hända”, minns mannen.
   53 personer dog den dagen. Ytterligare 75 skadades, varav de flesta är nu i allvarligt tillstånd.
   Det är känt att ukrainska soldater och medlemmar av Azovska nationella bataljonen var bland fångarna (brottmål har inletts, med företrädare för formationen i Ryssland).
   Avsikten med det Ukrainska slaget mot häktet har avgivits vara för att fångarna inte skulle kunna ge erkännanden vid framtida förhör om brottmål.
   https://inforeactor.ru/23563310-_prilet_bil_sil_nii_vizhivshii_voennoplennii_rasskazal_ob_udare_vsu_po_sizo_v_elenovke

    • Videon som du la är falsk. PysOps – lätt att avslöja.

     för övrigt är Tjetjenierna den rätta medicin åt ukro-nazi avskum, legosoldater från väst inklusive dears påhejare🤗🤗🤗.

     Och nu skruvas ”the pain dial” åt för lilla litauen med stor svansföring. Även det är rätt medicin åt letter som inte vet sin plats👌👌👌

     Hur? Varför? Kan du läsa här Kentan: https://www.rt.com/business/559877-gazprom-halts-gas-supply-baltic-state/

     • ”Idag har vi en utrikesminister som ljuger i parti och minut och som liksom kollegan Peter Hultqvist borde ställas inför riksrätt – om detta förfarande inte förutseende nog avskaffats 1974 – för att grovt ha svikit sina skyldigheter mot Sverige och dess medborgare.” Men ”utrikesminister Ann Linde sticker ut med sin cyniska lögnaktighet.”

      https://www.8dagar.se/2022/07/efter-chocken.html

     • Du får förklara vad miljöpolitik har med tortyr av fångar att göra, något som är strikt förbjudet enligt Genevekonventionen. Eller du bara slingrar dig som en ål?

      När det gäller den ryska stridsdugligheten så hittar du bara positiva berättelser i Kreml kontrollerade medier, inte från oberoende, kontrollerbara källor. Nu är det också så att när det gäller militära framgångar eller tillbakaslag, antal personer döda eller sårade är det bara kvalificerade gissningar genom sammanställning av tal från olika källor.

      Ryssland har inte uppgett antalet fallna sen mars. Anhöriga får heller inte veta om deras män och söner lever eller är döda. Men det kommer nog en dag när antalet döda ryssar blir så stort att det inte går att ljuga längre.

      En standardregel om strid på eget territorium säger ger styrkeförhållandet 1 till 3. Alltså 1 soldat som försvarar eget territorium klarar 3 fientliga soldater. Fast förhållandet kan vara mycket större. Slaget vid Thermopylae används som exempel bland militära strateger.

     • Fast idag drönarbombade ukrainska styrkor ryska flottbasens högkvarter i Sevastopol. Medborgarna uppmanas hålla sig inomhus, och dessutom på Ryska flottans dag som alltid hålls sista söndagen i juli. Ukraina har på senaste tiden verkligen flyttat fram sina positioner.

      Det är första gången vi ser ett ukrainskt anfall direkt mot Krim.

      Om det är så klokt vet vi inte, det kan innebära att ryska stridskrafterna sätter in allt hårdare vapen och anfall inne i Ukraina. Säkerligen är dessa anfall mot sådana högrangsmål från ukrainska sidan i själva verket organiserade av anglo-amerikanska ”rådgivare” och instruktörer lokalt på plats. Dessa vet allra säkert att detta är kanske sista chansen att undvika att Ukraina går förlorat för ens minsta partnerskap med det anglo-amerikanska Nato.

 50. Det har börjat jäsa över inom den Europeiska energipolitiken.
  Chefen för förbundsdagens energikommitté efterlyste lanseringen av Nord Stream 2 i Tyskland föreslår att Nord Stream 2 ska återupplivas.
  Eftersom Tyskland fortfarande behöver rysk gas är det värt att överväga möjligheten att lansera Nord Stream 2 i avsaknad av andra alternativ, säger Klaus Ernst, chef för förbundsdagens energikommitté.
  Han anser att det är värt att ta ”SP – 2” i drift. På grund av de begränsade volymerna gastillförsel via Nord Stream 1 och behovet av Tyskland i ryskt ”blått bränsle” bör de tyska myndigheterna överväga att lansera gasledningen Nord Stream 2, som redan har färdigställts, men certifieringen ännu inte godkänts.
  ”I allmänhet spelar det ingen roll vilken gas som levereras till Tyskland, den förblir ändå rysk. I den meningen är frågan om Nord Stream 2 ganska symbolisk”, förklarade Klaus Ernst.

  Isolering är inget alternativ: Sachsens premiärminister Kretschmer kallade idén om permanent isolering av Ryssland för absurd och farlig
  i en intervju med Die Zeit.
  ”I alla fall tror jag att det är absurt och farligt att permanent isolera Ryssland eller aldrig mer inleda ekonomiskt samarbete med det”, sade han
  och tillade att ett Ryssland orienterat mot Kina och utan band till Europa är ”mycket farligare.”
  Enligt honom har det under de senaste decennierna skapats starka band mellan Ryssland och Europa i näringslivet, såväl som på det vetenskapliga och kulturella området. ”Efter det nazistiska barbariet och det kalla kriget är detta i allmänhet ett mirakel”, tillade politikern.

  Invånarna i den tyska staden Bayreuth buade den 29 juli den tyske ekonomiministern Robert Habek under hans tal. Publikens ilska orsakades av politikerns uttalanden om konfrontationen med Ryska federationen, leveransen av vapen till Ukraina, inflationen och energikrisen i landet.
  Den kraftiga ökningen av energipriserna är förknippad med en speciell operation i Ukraina, så Tyskland bör bli oberoende av ryska energiresurser så snart som möjligt.
  ”En av affischerna uppmanade till rättegång mot tyska politiker enligt Nürnbergrättegångens modell”, säger Die Welt-publikationen.
  I sina händer bar demonstranterna banderoller med förolämpande fraser riktade till ministern. ”Warmmonger, gå ut”, skanderade publiken.
  Den 28 juli vände sig borgmästarna i sju städer och en kommun på ön Rügen i Östersjön till sin regering med ett förslag om att överväga användningen av Nord Stream 2.
  Uppropet slår fast att de federala myndigheternas väg att överge ryska energibärare, enligt borgarmästarna, är felaktig.
  De anser att energisäkerhet och stabilitet i bränsleförsörjningen på lång sikt är prioriterade för Tyskland respektive, om det inte går att använda SP-1-kapaciteten till 100 % är det nödvändigt att överväga att ansluta SP-2.
  https://www.gazeta.ru/politics/2022/07/29/15199538.shtml?updated

  • Dessutom behöver Europa gas – annars går det inte att rosta kaffebönor. ”Finns det svänskt kaffä på hotället?” som en känd svensk filmreplik löd en gång i Sällskapsresan.

   ”Nää, nu får ni nöja er med Kåkka-koola och Fajsbuk här på Majjårka – direkt från Amärrka”.

   Ack, vad skulle vi göra utan det amerikanska ledarskapet?

   • Idag kom också nyheten om att det kan bli bli el avbrott framöver i Sverige. I klar språk: elransonering! Allt för den goda ukro-nazi sakens skull – frys om det så behövs!!!

 51. Ryssland har sagd att ifall Krim attackeras så kommer ukro-naxzi ”command centers” att reduceras till aska . Ukro-nazi avskummen har krossat det röda linjen idag. Det kommer de att ångra rejält, mark my words!

  • Hur tänkte du nu?

   Nej du, det börjar nog sakta men säker gå upp för Kreml att verkligheten inte kommer att försvinna bara sådär. Ger man sig in i leken får man leken tåla och det kommer att bli mycket mer ”Big Bada Boom” för papa ruski framöver. Nu senast ett helt 40-vagnars tåg med förstärkning från Krym till Cherson som blev HIMARSad.

   • Läs vad Scott Ritter (den erkände och kunnige militär experten, inte dussintals ”experter” från FOI) har att säga om HIMARS.
    Tubriken på hans krönika är mycket talande ”The myth of the HIMARS ’game changer'”

    Någar smakprover från krönikan

    ”The notion that the HIMARS is a “super weapon” capable of turning the battlefield narrative in eastern Ukraine on its head is, simply put, pure nonsense”

    ”At the end of the day, HIMARS – and other so-called “advanced Western weapons” – is but a tool wielded by the same actor who has been systematically defeated by the Russian military. This will not change, whether Ukraine employs four, eight, 12… or even 60 HIMARS systems.”

    ”First and foremost, the survivability of the HIMARS is a critical factor – Russia excels at destroying Western-provided weaponry. The HIMARS footprint is a large one, with dozens of trucks needed to carry the ammunition used by the launcher. Vehicles need fuel, and ammunition needs protective storage – as do the launchers. This considerable footprint creates a signature which is detectable by any capable intelligence service – and the Russians have capable intelligence services. Indeed, the irony is that the larger the number of HIMARS brought into service by Ukraine, the greater the likelihood of detection and interdiction (i.e. destruction) by Russia.”

    Alltså som man säger på pur svenska att använda HIMARS är som att ertappas med fingrarna i syltburken 🤭

    Måste jag upprepa varför Ryssland leker ”target practice” med HIMARS varför dessa så hypade vapen omvandlas till metalskrot?

    Under tiden då ryssofober livnär sig i deras illusioner om att ”snart är ukro-nazi armén utanför Moskva” så fortskrider och framskrider Operation Z.
    https://www.rt.com/russia/559185-himars-deadly-weapon-ukraine/

 52. Kriget i Ukraina är ett ryskt angreppskrig, det upphör när de ryska ockupanterna drar sig tillbaka. Sverige använder inte gaskraftverk, vinterns väntade elransonering beror på förtida avveckling av kärnkraftverk, både i Sverige och Tyskland. Putin stryper gasen till dem som kan strypas.

  Det finns fortfarande gott om kol i Europa, det får bli moderna kolkraftverk framöver.

  • Ryssland levererar mycket gas till länder utanför Europa och gärna till Europa om de betalar i rubel. Orimligt krav?

   • Ryssland kan naturligtvis vägra sälja gas till olydiga länder, det borde Merkel ha tänkt på när hon la ner kärnkraftverk och gjorde Tyskland beroende av Ryssland. Det kanske hon gjorde också; tänk om Merkel var en gömd rysk agent i den tyska toppen, och genomfört Kremls planer från insidan?

    Sverige använder inte rysk gas för elproduktion, den glädjen är förbehållen andra. Putin kan naturligtvis vägra att sälja för något annat än rubel. Efter angreppet på Ukraina får vi nog räkna med att det inte finns någon gräns för rysk aggression, förslagenhet och lögnaktighet.

    • Är det något Europa just behöver är det integrerade ekonomier och import/export i hela Europa-Euroasien, inklusive den ryska marknaden.

     Det är vare sig Tysklands eller Merkels fel. Det är tvärtom helt rätt tänkt och genomfört.

     Vad som hänt de senaste åren är att Washington vill bryta sönder allt Europa-Asien-samarbete och integration.

     Den ekonomiska axeln Europa-Kina är världens genom historien största och viktigaste- kring 700-800% större än den kinesisk-amerikanska handeln. Det är ingen slump att det en gång så från Washington hyllade kinesiska marknadsomvandlingen nu är så effektivt att det blivit fientligt.

     Ett ekonomiskt och geopolitiskt självständigt Europa är nämligen det absolut värsta som kan hända i och för Washington.

     Men det är detta som sakta håller på att inträffa. Med den ukrainska krisen tar det bara ännu längre tid, som köps med våld -som vanligt- av Washingtons våldsetablissemang.

    • Tja, ”angreppet” på Ukraina var ju orkestrerat av USA och det finns verkligen ingen gräns för deras aggression, förslagenhet och lögnaktighet, det har historien visat och något som EU:s politiker borde lära sig! Och visst är det så att Ryssland har rätt att sälja gas och olja till vilka de själva vill och vill Tyskland skjuta sig i den andra foten också med marionetterna i spetsen som fjärrstyrs från USA är det upp till dem. ”Ander Billman” ska ju inte tro att USA slutat göra business med Ryssland bara för att de lurar EU att göra det för så godtrogna är väl bara idioterna som styr EU? Eller?

    • Efter Ukraina kommer även EU att av-nazifieras. Vilket betyder att Operation Z – av-nazifiera mera! – fortsätter. Lapptäcke landet polen (som Wolodarksi och Winiarski far ifrån) är också i stor behov av de-nazifiering. Näsduk länderna Let, Li och Est avklaras i förbifarten. Väst få skylla sig självt för att den är ursprunget till fascism, nazim och rasism plus att den odlade nutida nazister i Ukraina med miljard belopp. Ryssland erbjöd lögnimperiet en fredlig väg ut ur det dödläget som väst satt sig självt i. Men de dumdryga eliterna som styr lögnimperiet avfärdade det hela med sedvanlig arrogans. Smak på den ryska medicinen nu då.

 53. Kent Svensson 31 juli, 2022 At 12:10 Så hittar du bara positiva berättelser i Kreml kontrollerade medier, och i USA kontrollerade medier som svenska MSM och Public Service hittar man bara negative berättelser. Även om RT inte kan anses vara neutral, så är det nog det närmaste man kan komma begreppet ”neutral” i dag. Det finns dock en del oberoende journalister och vittnen, som Adrien Bocquet, Eva Bartlett, tyska journalisten Alina Lipp, och några till, som alla är under hot med avsikt att tystas.

 54. Kent Svensson.
  ”oberoende, kontrollerbara källor” Menar du ukrainska säkerhetstjänsten och mainstream media i väst eller?
  Dom har vi kontrollerat några gånger ja. The Ghost of Kiev och Saddam Husseins massförstörelsevapen är det jag kommer på direkt. Så kontrollerbara är dom, men knappast oberoende eller ens i närheten av sanningsenliga.

 55. ”En standardregel om strid på eget territorium säger ger styrkeförhållandet 1 till 3. Alltså 1 soldat som försvarar eget territorium klarar 3 fientliga soldater. Fast förhållandet kan vara mycket större. Slaget vid Thermopylae används som exempel bland militära strateger.” skriver @Kentan. Fast han glömmer att styrkeförhållandet Ryssland kontra ukro-nazi armén är följande 200,000 ryska soldater mot uppemot 700,000 ukrainska.

  @Kentan vet inte heller följande:

  1. Thermopylae analogin funkar inte alls. Inte ens 700,000 ukro-nazister kunde stoppa Ryssland från att kontrollera 20% av Ukraina på två veckor

  2. Det är sant att Thermopylae är gulligull bland ”geopolitiker och militär analytiker” i USA. Men som vanligt tar lögnimperiets ”experter” fel. Dessa består av samling neokonservative förblindade av rysk hat och arvagget – det är därför inget att förvånas över att de missar målet.

  3. Vilka är dess då? Om den lilla klicken av ”militär experter och historiker” som är mycket förtjusta i slaget vid Thermopylae kan man läsa här följande krönika: https://www.strategic-culture.org/news/2022/07/23/who-rules-europe/

  och även denna

  https://www.strategic-culture.org/news/2022/07/31/what-game-theory-can-tell-us-about-war-in-ukraine/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here