Varför döljs militärens stora klimatpåverkan?

0
1222
Klimatpolitiska rådet har i fyra årliga rapporter granskat regeringens klimatpolitik, varje gång hittills har politiken fått underkänt – så även i år. Rådet slår fast att den nuvarande politiken inte räcker för att nå klimatmålen – mål som DN tidigare har visat i sig är otillräckliga.

Kritik mot regeringen efter Klimatpolitiska rådets rapport.

”Klimatomställningen har uppnått styrfart, men med nuvarande takt når Sverige inte målen. Därför behövs en omställningspolitik som leder till acceleration.
Det är Klimatpolitiska rådets summerade bedömning av regeringens klimatpolitik. – Det är ett ord som är centralt: acceleration. Det behövs en acceleration och den accelerationen är möjlig, säger klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna.”

”Klimatpolitiska rådet har fem rekommendationer för den nya handlingsplanen:

1. Styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsnivåer måste stärkas.

2. Det behövs stärkta politiska styrmedel.

3. Det behövs också bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att klimatmålen nås.

4. Ett brett kunskaps- och kompetenslyft för klimatomställningen är nödvändigt.

5. Sverige måste agera proaktivt och kraftfullt i EU.”

Underkänt för regeringen när Klimatpolitiska rådet presenterade sin rapport

Man menar att klimatpolitik måste genomsyra allt – vilket jag tror är nödvändigt. Har just läst Johan Rockströms bok ”Jorden. Vår planets historia och framtid”. Mycket kunskap, men inte tillräckligt stringent och litet väl pratig. Inne och nosar på ett orättvist ekonomiskt system, men knappast mer. Jag har i upprepade bloggartiklar hävdat att tillräckligt kraftfulla åtgärder inte är möjliga under kapitalismen, och även presenterat förslag till ett mer demokratiskt, socialistiskt system. Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.

Militären har stor betydelse för klimatet. De militära utsläppen undantogs från klimatförhandlingarna på USA:s begäran redan i Kyoto 1997. Det finns ingen rimlig grund för detta kryphål. 

Nedan uppgifter om utsläpp av USA:s militär, som står för omkring 40 % av de totala militärutgifter. Man kan nog grovt räkna med att militärens totala klimatpåverkan är grovt räknat/uppskattat/gissat i häraden dubbelt så stort. Nedan utdrag från tidigare publicerad artikel.

___________________________________________________________________

USA:s militär släpper ut mer koldioxid än de flesta länder.

I dagens debattklimat läggs mer tonvikt på individens mat- och resevanor än på de stora och avgörande frågorna. Det är så mycket lättare att bedriva moralism än att ta itu med systemproblem. Och så passar det eliten så bra, de undviker att strålkastarljuset riktas mot dem.

En sektor som hittills har sluppit lätt undan är det militärindustriella komplexet, krigen och krigsindustrin. Trots att vi här står framför en av de verkliga skurkarna.

En studie från Brown University visar att Pentagon är världens största konsument av olja och att deras CO2- utsläpp överträffar de flesta länder i världen. Rapporten.

Undersökningen diskuteras bland annat av Grist.org
Professor Neta C. Crawford säger att Pentagon inte avslöjar för den amerikanska kongressen hur mycket de verkligen använder, så hon har varit tvungen att göra beräkningar som baseras på information från energidepartementet.

Pentagons oljeförbrukning.

Visst har Pentagon minskat sin energianvändning och utsläpp något de senaste åren. Men de slipper inte undan det faktum att de fortfarande är gigantiska. Demokraternas Elizabeth Warren vill ha en ambitiös nollutsläppsplan till 2030. Men hon reser inte det mest uppenbara kravet, nämligen att minska militära utgifter, stänga baserna, stoppa krigen. Å andra sidan tror Crawford att denna typ av minskning av den militära förbrukningen både kommer att minska verkliga utsläpp och också minska risken för krig i världen.

Krigens fotavtryck
Irak-kriget har inneburit fruktansvärda kostnader, och det fortsätter att kosta. Värst är naturligtvis den enorma mänskliga kostnaden med hundratusentals förlorade liv och miljontals andra människors förstörda framtid. De ekonomiska kostnaderna för både Irak och USA är enorma, och miljökonsekvenserna för Irak är katastrofala. Och dessutom har Irak-kriget lämnat ett ekologiskt fotavtryck, som man talar tyst om.

Enligt Steve Kretzmann, chef för Oil Change International, ledde Irak-kriget 2003 till 2007 till ett utsläpp på minst 141 miljoner ton CO2. Detta är mer än utsläppen från 60 procent av världens alla länder. Kriget bantades ner i december 2011, men USA har bitit sig fast vid där och gjort förberedelser för nya krig. Kretzmann kan visa att femton års krig och ockupation har genererat utsläpp i storleksordningen 400 miljoner ton. Det här skriver Common Dreams
I jämförelse med det militära-industriella komplexets ekologiska fotavtryck och krigen är individens konsumtion bagateller. Men just krafterna bakom krig och krigsindustrin är bra på att leda in debatten i en moralisk riktning snarare än att fokusera på detta. (Slut på Pål Steigans artikel).


Kompletterande uppgifter.

Enligt Truthdig släppte Pentagon ut cirka 1,2 miljarder ton växthusgaser, inklusive koldioxid, mellan 2001 och 2017. Förbränning av diesel och jetbränsle för trupp och vapentransport och användning orsakar 70% av utsläppen. Resultaten visade att om Pentagon listades som ett land, skulle Pentagon vara världens 55:e största utsläppare av växthusgaser” – med större utsläpp än Portugal eller Sverige. Nel Crawford skriver att Pentagon till skillnad från andra delar av den nuvarande amerikanska administrationen erkänner Pentagon att klimatförändringar är en pågående och svår fråga. Truthdig.

_________________________________________________________________

Synpunkter från en motion av Jan Strömdahl till ”Klimatriksdagen”.

De militära utsläppen undantogs från klimatförhandlingarna på USA:s begäran redan i Kyoto 1997. Det finns ingen rimlig grund för detta kryphål.

Sverige ska verka för att utsläppen från all militär verksamhet redovisas i det land som ansvarar för verksamheten och att kraven på minskningar följer kraven på det civila samhällets minskningar för respektive land.

Sammanfattning

Den militära verksamheten i Sverige och i världen är både till hinder för en utbyggnad av förnybar energi och en av världens största utsläppare av växthusgaser. Militära intressen måste underordnas det civila samhället och utsläppen ska både redovisas och sänkas i samma takt som i det civila samhället ner till 1 ton per person och år vilket motsvarar 1,5-gradersmålet. Att det leder till kraftig nedrustning är bara en bonus.

Motivering/Bakgrund

Den militära verksamheten berör klimatarbetet på två sätt. Dels hindras utbyggnaden av förnybar energi, främst vindkraft, av påstådda militära skäl. Dels finns en internationell överenskommelse som innebär att alla militära utsläpp går under radarn. De redovisas inte trots att de är ofantliga, militaryemissions.org, Pentagon är världens största oljekonsument. Bara USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder. Och den totala militära påverkan är mycket större då andra länder än USA svarar för närmare 2/3 av militärutgifterna.

Den första aspekten handlar om Sverige även om den kan vara relevant i många länder. Det mest kända exemplet är att Försvarsmakten stoppade ett projekt med ett 40-tal stora vindkraftverk i Hanöbukten efter tio års planering. Men även i norra Sverige har ett antal stora vindkraftsparker stoppats av försvarets intresse av att flyga lågt eller sekretess. Svårigheterna ökar både till havs och på land.

 


Relaterat

https://www.projectcensored.org/3-us-military-a-massive-hidden-contributor-to-climate-crisis/
https://morningstaronline.co.uk/article/b/campaigners-call-out-military-greenwashing-at-cop26
https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/ClimateChangeandCostofWar

Tio sätt som klimatkrisen och militarismen hänger ihop på.
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
USA hindrar klimatdeklaration om Arktis, där USA planerar militär expansion i konkurrens med Ryssland.
Pentagon: USA har använt kemiska vapen – och utarmat uran – i Syrien och Irak.
Pentagons och krigets roll för miljö- och klimatförstörelsen av Irak – Levande rapport. Del 1.

Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

 

 

Föregående artikelUkraina-krisen: RT: Aktuella ryska och andra synpunkter.
Nästa artikelVad vill Ryssland nu?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here