Är det rysk propaganda när en svensk akademiker citerar en annan svensk akademiker om brister i den svenska covid-19 strategin?

12
2451
Bilden ovan är från Malmö 5 april och finns i artikeln från RT.

Liknande närhet mellan unga människor kunde jag se vid promenad i Rålamshovsparken igår eftermiddag. Här utvecklas flockimmunitet – och risken för spridning till sårbara och äldre.

Jag har publicerat flera artiklar om synen på Ryssland här tidigare. Här lyser frånvaro av basal källkritisk analys med sin frånvaro, men desto mer lyser påverkan av USA:s propagandaintresse att demonisera stater som för en alltför självständig politik i förhållande till USA. Några exempel under ”Relaterat” nedan.

Denna artikel av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli vid Karolinska Insititutet och Harvard har översatts av mig.


Är det rysk propaganda när en svensk akademiker citerar en annan svensk akademiker om brister i den svenska covid-19 strategin?

Cecilia Söderberg-Naucler, en svensk professor har kritiserats hårt för att hon har delat en artikel om Sveriges misslyckade coronavirusstrategi, inte på grund av artikelns innehåll, utan för att den publicerades av RT, Russia Today.

En mycket duktig svensk journalist, Lisa Magnusson, har gjort ett insiktsfullt nedslag i svenskt beteendemönster under den nuvarande coronaviruskrisen. Författaren jämförde den statliga epidemiologen Anders Tegnells anhängare med flocken i Monty Pythons Life of Brian. DN: Lisa Magnusson: Anders Tegnells fanclub beter sig som pubertala barn.

Så här tolkar jag det: Brian säger: ”Alla ni litar på myndigheterna” och anhängarna säger i korus ” Alla vi litar på myndigheterna. ” Han säger, ”Ni kan gå på resturanger och hålla social distans, och åka buss, och låta barnen samlas i skolor, etc.” Flocken: ”Vi ska göra det.” Men antalet Covid-19 fall dubbleras, och sedan tredubblas det, etc. Då, säger Brian: “ Ni förstod inte, så nu dra åt helvete” Flocken: ”Hur ska vi dra åt helvetet, mästare? ”

Mitt i detta kaotiska scenario där dödligheten i Sverige på grund av coronaviruset är fem gånger högre än i grannlandet Finland, och den överlägset högsta bland de skandinaviska länderna, började medvetna vetenskapare och forskare på Sveriges främsta forskningsuniversitet att reagera och kritisera, och diskuterab om det finns alternativa vägar att bekämpa viruset.

Det mest representativa fallet är professor Cecilia Söderberg-Naucler, en känd virus- och immunologiforskare vid Karolinska Institutet, och en av undertecknarna av ett offentligt brev i vilket 22 forskare uppmanade den svenska regeringen att införa drastiska förändringar i hanteringen av epidemin. Tyvärr blev hennes medverkan i den svenska offentliga debatten snabbt föremål för en ”Life of Brian”-flock-typ aktivism på sociala medier. Den leds av välkända journalister som har försökt misskreditera henne med alla medel, bland annat med hjälp av mediernas traditionella russofobiska kännetecken.

Det började med att professor Söderberg-Naucler postade en tweet (@Cecilia_Naucler, den 13 april) där hon sa: ”Jag håller med ”Det svenska experimentet är bristfälligt”, och kopplade det till artikeln som publicerades i RT. En storm av tweet-svar följde, till exempel detta: ”Nu har Cecilia Naucler gått bananas i sitt intensiva försök att misskreditera folkhälsomyndigheten. Hon ger stöd åt RT som är Putins globala desinformationskanal, & ägs av den ryska staten, i deras desinformation om ett ”svenskt experiment”. Hur lågt kan man sjunka?” (@Kahen_1, 13 april).

Slutligen gav professorn upp, efter många attacker av denna typ, och raderade sin tweet, samtidigt som hon insisterade på riktigheten i artikeln och dess citat. Men det hjälpte inte.
Två dagar efter att tweeten raderats, fortsatte Aftonbladet ( den 15 april), att attackera Söderberg- Naucler på samma absurda grunder om att hon hade länkat till en RT-artikel och bedömt dess innehåll som ”korrekt”.

Anmärkningsvärt är att det faktiska innehållet i artikeln kommenterades aldrig av någon av de protesterande journalisterna eller vid deras aktivister på social medier. I stället för att länka till innehållet fortsatte Aftonbladet enbart att hänvisa till det som ”en artikel från den ryska nyhetssajten RT. ”

Samtidigt skrev tidningen Expressen: ”Professor Cecilia Söderberg-Naucler delade en länk till Putins propagandaorgan RT på twitter, till vilken en annan svensk professor, Marcello Ferrada de Noli, glatt lånade ut sitt namns auktoritet. Inte bara dåligt omdöme, det är djupt pinsamt, direkt skamligt.” Inte heller nu länkades rapporten till den publikation som den hänvisade till.

Och får jag klargöra att jag (Marcello Ferrada de Noli) inte har ”lånat ut ” mitt namn. Istället var det jag som begärde av RT, att offentligg��ra min op-ed, efter en TV-intervju jag hade på RT nyheter den 6 april. Jag följde exakt samma förfarande som när mina debattartiklar publiceras i svensk press.

Genom att förvandla ovanstående till en absurd parodi, anklagade Anders Lindberg, Aftonbladets politiska redaktör, Söderberg-Naucler för att ge en ofullständig, alltså oacceptabel, förklaring till att hennes tweet raderats. Han brydde sig däremot om att publicera detta en dag efter att Cecilia Naucler hade raderat sin tweet med sin uppskattning av RT-artikeln: ”En viktig sak som folk verkar ha missat är att RT-artikeln skrevs av Marcello Ferrada de Noli, samma person som intervjuades på rysk TV, då han påstod att Syrien inte har använt kemiska vapen. Att tala om ”korrekt innehåll” är djupt missvisande. ” (@anderslindberg, 14 april)
Denna artikel av professor emeritus Marcello Ferrada de Noli med forskning inom bland annat epidemiologi, och med anknytning till Harvard Medical School.
Detta plumpa ad hominem-argument från den kända pro-Nato-politiska redaktören (min åsikt) från det ”oberoende socialdemokratiska” Aftonbladet är också skrattretande till sitt innehåll. Vad jag faktiskt då sa var att det inte fanns några avgörande bevis för att rapporterna från de Natofinansierade Vita-hjälmarna–propagandisterna var sanna. Senare under 2018 bekräftades detta av den dåvarande amerikanske försvarsministern Jim Mattis som sa ”om det är sannolikt att sarin har använts, jag har inga bevis”, och av den franske försvarsministern Florence Parly som sa ”Vi har vissa indikationer på sannolik kloranvändning [i Syrien], men vi har absolut inga bevis.”

Lägg till detta skandalen om OPCW:s läckor som började spridas i maj 2019 och som skarpt kritiserade organisationens allvarliga fel i dess partiska rapportering om de påstådda kemiska attackerna. OPCW förfalskade rapporter för att skylla på Syriens regering i stället för Väst-stödda jihadister!
Ett viktigt inslag i övergrepp av denna typ, är att dessa journalister aldrig åstadkommer några egna argument eller drar några slutsatser av det material som de på förinställt manér avvisar.

Svenska journalister bryter återigen mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vid flera tillfällen under de senaste åren har akademiker eller journalister i väst kritiserats hårt för att ha publicerat eller bli intervjuade i ryska nätverk. Några av dem kan ha avböjt intervjuer på grund av risken att bli ”stigmatiserade.” Jag tycker att det är dags att reda ut illegitimiteten i denna ”kritik” en gång för alla.

De svenska mediernas inställning till om någon svensk medborgare eller organisation uttrycker sin åsikt i ryska medier är inte nya. Men för ett land som lovordar sig självt ( (t.ex. Carl Bildt) för att vara en “humanitär stormakt”, som grundar sig på aktiv marknadsföring av Deklarationen om de mänskliga rättigheterna:
“Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”

Traditionella mediejournalisters (i Sverige eller i Storbritannien, USA, etc.) inblandning i eller invändningar mot vår rätt att uttrycka våra åsikter i alla intervjuer i vilka som helst medier eller kanaler över och bortom våra gränser, eller att skriva ner dessa åsikter och publicera dem varsomhelst på vilken latitud vi vill, gör dessa invändningar och inblandningar till ett brott mot artikel 19 i Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

Dessutom är det inte bara en rättighet för akademiker och professorer att uttrycka åsikter på annat håll om svenska medier inte skulle publicera eller sända dem. Det är också en mänsklig rättighet för den svenska allmänheten att få information från vilken källa de än väljer. Samma sak gäller för allmänheten i alla länder.
Fakta berättar vad dessa lydiga svenska journalisterna vill dölja.

Bland de anmärkningsvärda inslagen i Sveriges presentation för allmänheten av koronarvirusepidemins utveckling, så framstår följande två åsikter som populistiska och lättförståeliga med tanke på Sveriges moderna politiska historia. En är ”ja, men de flesta är äldre.” Den andra, ”ja, men det är invandrarna som är överrepresenterade.”
2004 uttryckte finansminister Pär Nuder det i dessa termer, vid ett möte på SEB-banken,: “-Vi har ett försörjningsförhållande som kan bli ett stort problem: Detta köttberg av människor födda på 40-talet, som vi som är födda på 60-talet ska föda.”

Nu 2020 har en tredjedel av alla verifierade Covid-19 dödsfall inträffat på äldreboenden. Men, som den statliga epidemiologen Anders Tegnell bekräftade, under en presskonferens den 16 april, Folkhälsomyndigheten har inte utfärdat några direktiv, och har inte heller planer på att göra det, om hur personalen som arbetar på dessa äldreboenden ska förbättra sina rutiner. Det är tillhör inte byråns ansvarsområde, menade han.

En annan ingrediens är att man nu ger etnicitet-faktorn skulden för de höga coronavirus-talen. Folkhälsomyndigheten tillhandahöll en lista med nationaliteter som är överrepresenterade bland de smittade, vilket strider mot den officiella svenska traditionen som hyser motvilja mot att presentera statistisk uppdelning per etnicitet. Utrikes födda i listan, alla nationaliteter inräknade, uppgick dock endast till 1 258, eller 11 procent av det totala antalet fall i Sverige, i skrivande stund (N= 10.948). Den statliga epidemiologen Anders Tegnell spann också vidare på om kvaliteten på sjukhusvården i dessa invandrares ursprungsländer skulle kunna spela en roll.

Utan tvekan får etnicitetskortet från myndigheterna allt större stöd från vissa delar av allmänheten, bland annat har stödet från politiska partier med en anti-invandrar eller invandrarskeptisk agenda ökat märkbart under de senaste åren.
När det gäller uppdateringar av dödstalet, efter justeringar av statistiken över dödligheten i Covid-19 för befolkningen i de olika länderna, visar Sverige den 17 april fortfarande att dödligheten i populationen är mycket högre än jämfört med den i Norge, Danmark och Finland .
Redaktören: Skillnaderna kvarstår 22 april då denna artikel editeras.

Ett huvudargument från Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har varit att alla dessa länder befinner sig i olika faser av epidemin. Till exempel förklarade han, ”Finland ligger långt efter Sveriges fas i utvecklingen.” Hans finska motpart Mika Salminen (chef för Finlands institut för hälsa och välfärd), tillbakavisade denna förklaring och sade att den låga dödligheten är resultat av de restriktioner Finland har infört, och ”inte för att landet skulle befinna sig i en annan fas än den i Sverige.”. Jag har nu beräknat skillnaden mellan Sverige och Finland när det gäller det förväntade och observerade dödstalet, och jag har funnit att det är mycket statistiskt signifikant.

Relaterat.
Marcello Ferrada de Noli: Integrity Initiative-skandalen når Sverige mitt i en förledande mediadebatt om Kragh.
Falska anklagelser från EU om rysk desinformation enligt forskare i Storbritannien.
Allvarlig kritik av FOI och Folk och Försvar.
Oksanen och Sundbom svarar för: Desinformation i skuggan av coronakrisen.
Hultqvist om Sverige som frontstat mot Ryssland skapar otrygghet.
Russiagate friade faktiskt Trump och Ryssland och riktade fokus på USA:s olagliga inblandning i olika val – och medias fiasko.
Russiagate läggs ned? Den skakiga berättelsen om att Ryssland manipulerade sociala media i presidentvalet i USA.
Russiagate: Inga bevis för att ryssarna hackade Demokraterna i USA.
Nytt om Russiagate. Obamamedarbetare deltog.
Mer hård kritik av Martin Kraghs “Rysslands-arbete”.

Relaterat om gasattacker i Syrien.

* Caitlin Johnstone redovisar mer i detalj OPCW:s falsarium, vilket jag hoppas kunna presentera översatt här. Caitlin Johnstone.

* Kompletterande information finns från ett dokument från Courage Courage.

* Här uttalande om de två gascylindrarna från Courage. Courage: 20190227-Engineering-assessment-of-two-cylinders-observed-at-the-Douma-incident

* Ytterligare en intressant rapport. Syria: OPCW Whistleblowers Confirm What We Already Knew. The OPCW Suppressed Evidence Regarding alleged Chemical Weapons Attack.
OPCW förfalskade rapporter för att skylla på Syriens regering i stället för Väst-stödda jihadister!

OPCW har manipulerat uppgifter om gasattacken i Douma. 31/5 2019.
Gasattacken i Douma i Syrien våren 2018 var arrangerad säger ledande USA-expert.
Vad är och vad gjorde OCPW? Är OPCW jävig?
USA-skandal hos OPCW – mottagare av Nobels fredspris 2013.
“Gasattacken i Douma” – lögner för ett krig.
Inte heller OPCW menar att Syriens regering orsakat gasattack.
OPCW rapport kvaddar uppgifterna från Vita hjälmarna, USA & Co om nervgasattack i Duoma, Syrien.
Falsk rapport om gasolyckan i Khan Sheikhoun av läkare från UOSSM som utbildar White Helmets
Tidigare och kommande (?) gasattacker (av terrorister) i Syrien
Svensk expert slår hål på Frankrikes rapport om gasolyckan
Framstående USA-expert:Skedde verkligen en gasattack i Syrien som beskrivits?
Håller USA:s bevis för att Syrien stod bakom giftgasangrepp i Khan Shaykhoun?
Medietystnad när Trumps bevis för gasattacken i Syrien sågas
Rebellerna utförde gasattacken i Ghouta – indikation från FN:s inspektörer
Väst hindrar FN att undersöka gasincidenten i Syrien
Varning till president Trump från säkerhetsexperter i USA
Vem orsakade gasattacken i Syrien?
Storbritanniens ambassadör – Syrien orsakade inte gasattacken
Har Pentagon tränat terrorister i användning av kemiska vapen?
IS och al-Qaida firar USA:s attack och går till angrepp i Syrien
Rapporten om gasattack kom innan Syrien bombade terroristers gaslager
Kemgasattacken i Syrien och journalistikens kollaps
Syrien bombade terroristfabrik för kemiska vapen i Idlib, har tidigare informerat FN om terroristers kemiska vapen
Gasattack? De vanliga lögnerna mot Syrien före fredsmöte?
Seymour Hersh: Obama stoppade Syrien-anfall pga. bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta, Damaskus
Hur Turkiet planerade gasattacken i Syrien med USA:s hjälp
Syriens rebeller planerar ny gasattack
Hersh: Obama stoppade Syrienanfall pga bevis om att rebellerna utförde gasattacken i Ghouta
FN-rapporten om gasattacken i Syrien håller inte.

Föregående artikelFrige alla palestinska politiska fångar! De smittas med coronavirus i fängelser i Israel!
Nästa artikelHur mycket kan man dricka i coronatider?

12 KOMMENTARER

 1. Sverige blir alltmer auktoritärt och yttrandefriheten håller på att avskaffas! Det mest fascinerande är att svenska ”journalister” är så behjälpliga med detta åt regimens hantlangare i Stockholm! Samtidigt så har man mage att kritisera Ungern, Polen, Ryssland för att bli mer auktoritära vilket ju inte ens är sant om man synar medias bluff. Att peka finger åt andra är tyvärr en svensk paradgren i den s.k ”humanitära stormakten”!

  • Håller med om att det är illa ställt med yttrandefriheten i Sverige, numera är det tvångsavgift på att bli indoktrinerad. Den avgiften skulle göra större nytta som en extra sjukvårdsskatt, för att vi alltid skall ha beredskap för nya pandemier, och lager för skyddsutrustning som Finland har och tycks vara det bästa landet i norden att förvalta denna utrustning.
   Har inte märkt någon större skillnad på public service, TV4 och våra stora dagstidningar vad gäller nyheter och speciellt utlandsnyheter. När det gäller utlandsnyheter kan vi lika gärna slopa våra reportrar som verkar kampera ihop med vissa stora amerikanska bolag och informerar om utlandsnyheter likt CNN m.fl.. De verkar inte göra någon egen analys av läget i länderna, som ex. Max Blumenthal när han rapporterade om läget i Venezuela och tog upp fakta och skalade av lögnerna som CNN gick ut med i amerkansk TV, medan våra utrikesjournalister kopierade CNN.
   Modiga alla fristående journalister, politiker och även militära personer som vågar stå upp för sina åsikter även om dessa skulle sammanfalla med vad media i Ryssland skriver, och modiga alla de som blivit avvisade från att publicera i MSM, som vänder sig till nyhetskanalerna RT och Sputnik News, oavsett att de får utstå spott och spe, och i varje sammanhang bli tvingade att förklara att de inte får pengar av Ryssland och är inte en rysk propagandamaskin.
   Jag har lagt märke till att Magda Gad som refererar friskt till höger och vänster olika tidningsartiklar aldrig någon gång vad jag har sett själv, publicerat en artikel från RT eller Sputnik News. Då förstår man att det går inte att vara helt fri när man för lön från Expressen.
   Richard Black har klarat sig relativt bra trots att han vågat säga i en intervju att han anser RT vara mer sanningssägande än CNN, men så är han en sann amerikansk patriot och krigshjälte, så det blir svårare att kritisera honom.
   Min dotter kritiserade organisationen Initiative integrity:s grundare på en blogg och då blev hon genast kallad för ett ryskt troll från S:t Petersburg.
   Dessa attacker mot personer som man anser inte tycker rätt är så intensiva och hårda för att skrämma folk till tystnad, så de lyckas ofta, då det är obehagligt att bli utsatt för dem

   • Situationen blir alltmer otäckt lik den i Tyskland förra seklet. Media har redan köpts av svenska regimen, mediastödet, nu kommer allt tydligare bevis för att de även är köpt av den amerikanska propagandamaskinen. Bonniers har ju redan offentliga avtal på plats. Hur tror ni tyska folket uppfattade de rasistiska dreven mot judarna förra seklet. Läs DN. Ordval, ton och menig är identisk. Allt utvalt av Chefredaktören. Den amerikanska dominansen i världen dör redan, militärdiktaturen. Kina leder redan fredligt genom exempel och föredöme, inte genom krig, hot och sanktioner. Det är nu bevisat att viruset inte kom från Kina. Virus har liksom människor ett slags ”DNA”, RNA, det går att spåra. Det finns två hypoteser, den ena att den kom från ett av de många välkända USA labb för biologiska vapen, den andra att en naturlig utveckling från en fladdermus på ön Java. USA har lagt locket på, raderat all information, men Kina har varit fullt öppen från dag ett. Det finns inga ”barbariska djurmarknader” i Kina, det finns saluhallar, precis som i Sverige, där 90% som säljs är vegetabiliskt, eftersom kinesisk mat är 90% vegetabilisk. I Kina är dom precis lika rena och välskötta som i Sverige, kanske bättre. Hjölp till att sprida informationen.

 2. Cirkeln sluts. Medierna i Europa börjar alltmer bete sig som i Tyskland på trettiotalet. Karl W har på denna blogg berättat om rapporteringen i Sverige om Kina. Och om Ryssland gäller samma sak, vad som helst kan påstås. Positiva nyheter är helt förbjudna. Och om någon citeras eller, gud förbjude, publicerar något i Ryssland stigmatiseras denne direkt. De sk. antirasisterna visar sig vara rasister av värsta sorten.

  Vad Aftonbladets skribenter förtiger är att på t.ex. RT, ”Putins organ”, en lång rad prominenta västintellektuella ständigt intervjuas. Där samlas journalistikens femtontaggare, sådana som John Pilger och Chris Hedges som t.o.m.har en egen show.

  Vad beträffar coronaepidemin verkar det som att de länder som reagerat tidigast har klarat sig lindrigast undan. Nya Zealand har knappast några fall alls och om rapporteringen är korrekt har Vietnam även klarat sig med häpnadsväckande framgång. Om jag uppfattat det rätt är de svenska sifforna inte fem utan tio gånger värre än i Finland. Men även Finland gjorde en rad missar i det tidiga skedet där karantänåtgärder för inkommande resenärer hade kunnat hindra smittspridningen. Sedan överlämnar jag åt experter att debattera om framgång på kort sikt låter sig vidareföras till framgång på lång sikt. Att vi har att göra med en aggressiv epidemi vittnar det höga dödstalet blnad läkare i Italien om. Över 130 läkare har drabbats själva och avlidit.

 3. Är det någon som vet hur många som avlider per dag just nu?
  Snittet per dag under en längre tid lär vara ungefär 250.

  • Sist jag räknade var dödstalet i Sverige 50 gånger högre än i Kina. Coronaekvationen är mycket enkel. Den svenska modellen. Ekonomin kommer först, alltså elitens maktbas av skatteintäkter som måste finnas för att föda och betala valboskapen med bidrag. Värdet på elitens aktier och sommarstugor på Storholmen måste skyddas. Priset betalas i människoliv. Kinas modell, människan kommer först, priset är en tillfällig nedgång i ekonomin, den förväntas i Kina bli 1% på årsbasis. Ekonomin är igång igen i Kina nu, tillverkningen går på högtryck för att hinna ikapp, köer utanför restaurangerna på lördagskvällen, detaljhandeln är ännu inte igång på fullt, utom livsmedel.

   Arbetssättet i Kina är intressant. Alla råd och information direkt från ansvariga personer till innevånarnas mobiler. Inga mellanhänder av journalister som kunde förvanska. Teams med en sköterska gick runt i bostadsområdena, knackade dörr och förklarade, gav råd och delade ut gratis febertermometrar. Alla uppmanades att se upp för symtom som hosta, ont i halsen eller feber. Man höll kontakten via WeChat. ”Hur mår ni idag? Är ni OK, mår ni bra, hur var temperaturen”. Omtanke om människan. I svenska medias propaganda blev det diktatur, övervakning och karantän blev fängslande med svetsade dörrar. Lögn.

 4. Bilden.
  ”Här utvecklas flockimmunitet”
  Men om vi antar att vissa personer på bilden arbetar inom hemtjänst och äldreboenden, där säker skyddsutrustning saknas hur svårt kan det då vara att förstå varför dödstalen i Sverige är så pass höga jämfört grannländerna?

  De som bestämmer här i Sverige har alltså med berått mod beslutat att äldre måste offras för att uppnå den här ”flockimmuniteten” enligt strategin de tänkt sig. Men de vill de inte erkänna. Istället proklameras ”vi har misslyckats” inför inför folket (som inte verkar bry sig) och att ”misslyckas” är ju knappast något brottsligt i sig.
  Det är så de styrande skyddar sig själva och sina handlingar.

  Jag är av den åsikten det uppstått ett förakt mot äldre och åldrande i det här landet.
  Det här föraktet har sitt ursprung i huvudstaden Stockholm som är landets absoluta tillväxtstad där attityden mot unga arbetande och konsumerande prioriteras över allt annat. Stureplan finns bara i Stockholm.
  Förmodligen delar Stockholm tyvärr den här egenskapen med många andra storstäder. Dödligheten är ju till exempel extrem hög även i New York.
  Men jag märker det även i landsortsstaden där jag bor. De unga håller inte avstånd. Inte alla men flera. Därför de vet ju själva att sjukdomen inte är så farlig just för dem. Men jag har bra grannar runt om. Jag är äldre generation än dem men de vet dessbättre vad det här handlar om.

  Jag har inte glömt sjukhusen i Stockholm hyrde in rader av kylcontainrar för att förvara liken i när bårhusen blev fulla. Men även liknande kylförvaringar i Globen ishallar m.m. har planerats.

  För min del tycker jag det varit bättre om de ”fryst” ekonomin så länge pandemin varar.
  Ett ”dött” företag går att starta om men det går aldrig att starta om en död människa.

  • Vill med nedan länk som jag hittade nu referera till min tidigare kommentar ovan och konstatera att det är så samhället blivit.
   För tjugo-trettio år sedan kunde människor i Sverige se fram mot en tryggad ålderdom men sedan sparprogrammen började ta form på 1980-talet senare hälft har omsorgen och omtanken om de äldre urholkats och satsningar istället gjorts på andra sektorer till exempel migrationen och alla dess kringkostnader. Även EU har kostat massor med pengar i avgifter. Sverige tillhör nettobetalarna och värre lär det bli med Brexit.
   Äldre är en utsatt grupp politisk eftersom de sällan eller aldrig protesterar. De istället tiger och lider.
   Men inte bara det. Äldre har också svårt att byta parti. De är snarare trogna sitt parti vad som än händer.
   Yngre väljare är tvärtom mycket rörliga. Det syns extra tydligt nu när stödet för Socialdemokraterna rusar i takt med de vill hålla konsumtionen igång så mycket det går, skolor m.m. öppna och så lite begränsningar som möjligt för de ungas behov av rörlighet och frihet.

   Statsepidemiolog Anders Tegnell den yngre generationens nya idol?

   https://samnytt.se/32-aring-tatuerar-in-anders-tegnell-pa-kroppen-han-har-gjort-ett-fantastiskt-jobb/

   ————————————————————————————————————————
   Kanske den här valaffischen är lika aktuell idag som den var för trettiofem år sedan?

   https://cdn.arbetet.se/app/uploads/2016/04/09235902/Ordning-p%C3%A5-ekonomin.jpg

   Jag minns faktiskt den valaffischen men utan jag tänkte något särskilt då.
   Bara något i still med att nu tänkte Socialdemokraterna på dem som var lite smartare och kunde ordna bättre åt sig själva. Men vadå?
   Den generella välfärden var både stabil och självklar så vad skulle det vara för dåligt med det?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here