En värld i lågor – från Kalifornien till Turkiet

65
2708
Wikimedia Commons.

Den här artikeln En värld i flammor – från Kalifornien till Turkiet har hittats och översatts av Catarina Östlund. En något nedkortad version av den långa artikeln, som har ett aktivistperspektiv.

Catarina Östlund skriver i mail bl.a. ”Jag tycker att artikeln mycket väl har plats i diskussionen om klimatet, dels så får man inblick i hur klimatförändringarna verkar i både USA och Turkiet…den får mig att tänka på att i Sverige bygger man nära vatten, helt utan tanke på vad som kan hända om havet stiger, dels så pekar han på hur att New Deal inte bara genomfördes uppifrån utan det var massaktioner nerifrån som tvingade fram den. Också att det är ”vi människor” som står för lösningen och inte är problemet, och han menar också att det måste finnas en övergripande tanke, gemensam riktning i klimatröreslerna dvs att syftet måste vara att avskaffa det kapitalistiska systemet, och att progressiva som inte gillat tanken på socialismen måste välja mellan den privata äganderättens bevarande eller en värld som blir allt svårare att leva i. Och den här meningen är så viktig ” Den globala utmaningen är att ompröva utvecklingen på ett ekologiskt sätt så att skogar och andra delar av naturen respekteras.”

Artikeln är skriven av Cihan Tuğal som är professor i sociologi vid University of California, Berkeley. Han forskar för närvarande och skriver om tre sammankopplade dynamiker: 1) Kapitalismens stadier och förstörelse av samhällen, försörjning och platser; 2) Den representativa demokratins implosion och 3) Den liberala etikens kris.
Han har skrivit Caring for the Poor (Routledge, 2017); The Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism (Verso, 2016); and Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism (Stanford University Press, 2009).

Cihan Tugal

 

 

 

 

 

 


En värld i lågor – från Kalifornien till Turkiet

När skogsbränder bryter ut runt om i världen, var finns kontrapunkten mellan den onda cirkeln av skogsavverkning, global uppvärmning och skogsbränder?

Politiseringen av skogsbränder i världen visar på en toxisk överensstämmelse i helt olika sammanhang. Precis som de delvis vanliga orsakerna till bränderna kräver likheterna i denna politisering att vi tänker utanför boxen. Om katastrofer inte “politiseras om” på ett globalt sätt kommer var och en av oss att få betala ett allt högre pris. Jag har lärt mig denna läxa den hårda vägen, eftersom jag har erfarenhet som invånare och förälder i två olika världsdelar.

Under flera höstsäsonger har brandrök hindrat många kalifornier från att ens ta en enkel promenad. Först varade det i två veckor. Sedan i nära tre månader i norra delar av Kalifornien. Tillsammans med pandemin innebar det inställda fotbollssäsonger och lekstunder för mina små barn och deras kamrater. Och månader av tung skärmtid. Först innebar dessa bränder för många föräldrar bara en förarglig olägenhet. Men särskilt låginkomstagarna tvingades tricksa med sin vardag på ett sätt som andra föräldrar knappt ens kan föreställa sig.

Långt innan termen ”nödvändigt arbete” kom på modet, tvingades otaliga arbetare (särskilt inom jordbruksindustrin) att andas in de hälsoförstörande partiklarna varje dag. Tiotusentals fick utstå evakueringar, och bara ett fåtal kunde så småningom återvända till något som liknade deras tidigare liv. Städer som drabbats av bränder ledde till att tusentals blev klimatflyktingar, vilket i sin tur resulterade i förtryckande kriminalitet gentemot de fattiga (även i liberala städer). Dessutom stals dyrbara månader från alla samhällsgruppers barns barndom.

Med andra ord, medan dussintals människor under ett antal år miste livet på grund av bränderna, och tusentals förlorade sina hem, vingårdar eller gårdar, fick miljontals lida av konsekvenser för hälsan, för ekonomin och för något som var svårare att uppfatta, för psyket. Även om norra Kalifornien har drabbats hårdast har situationen i hela den amerikanska västvärlden (ända till Vancouver) försämrats för varje säsong som det har brunnit.

Allt detta kan också innebära enormt stor social skada som samhället till slut kommer att få betala på längre sikt, eftersom klimatförändringarna leder till fler flyktingar (många av dem interna).

Förra året, såg jag, strandsatt av pandemin och på avstånd, mitt hemland Turkiet falla offer för liknande (om än svagare) skogsbränder. I somras reste jag till mina morföräldrars pensionärsstad där mina föräldrar nu tillbringar halva året, bara för att se dess kullar fatta eld en efter en. Det var smärtsamt att se lågorna hoppa från ett träd till ett annat, dansa i cirklar och sedan förvandla skogsområden till pyrande glöd. Byar och verksamhetsgrenar (som honungsbranschen) brann upp med dem. Skadan fördelades återigen ojämnt, men de privilegierade fick också betala ett pris. Snart brann stora delar av norra Medelhavet, tillsammans med delar av Ryssland. Det var inte bara mina barndomsminnen som dog, utan mina barns rätt att njuta av dessa länder på det sätt jag själv har gjort. Där det en gång stod träd som jag betraktade med förundran, fanns bara aska kvar.

Brändernas omfattning kan skapa en känsla av hjälplöshet. Grundorsakerna är (tydligen) utom räckhåll. Men man kan hantera den känslan. Allt börjar med att bryta de djupt rotade förankrade mönstren för politisk handling, utformning och passivitet.

En berättelse om två brinnande regioner i världen

I både Turkiet och USA grasserar å ena sidan, mycket allmänna hänvisningar till den globala uppvärmningen, och fingerpekande å den andra sidan. Konspirationsteorier och tillgripanden av syndabockar (…) Händelser som kan relateras till den globala uppvärmningen diskuteras som nästan naturliga, eller utom räckhåll för den vanliga människan, och det leder till en känsla av maktlöshet. Fingerpekandet förvärrar de polariseringar som finns, och överröstar begynnande ekologiska mobiliseringar som skulle kunna rå på dem.

Den liberala pressen i USA har som svar på de kaliforniska bränderna de senaste åren mest betonat den globala uppvärmningen. Däremot har konservativa anklagat Sacramento för dåligt skogsbruk (även om en majoritet av delstatens skogar finns i federala områden) och för att tillåta byggande i skogsområden (frågor som också tas upp av vissa liberaler, men vanligtvis inte på ett sätt som når ut i medierna.). Även om liberaler på ett korrekt sätt fördömer de konservativas klimatförnekelse och understryker den globala uppvärmningen som den främsta orsaken till bränderna, så utformar de det ofta som att det är världen och nationella ledare som måste att agera. De döljer hur var och en av oss kan bidra till en lösning. ”Människor” är en del av problemet för liberaler. De kan inte föreställa sig att “människor” är en del av lösningen.

De mest förrädiska är de liberala ramverken som anger ”människor” som en viktig orsak bakom skogsbränderna, särskilt de dokument som inbegriper vinstmaximerande energiföretag och deras nedfallna kraftledningar som en delmängd av “människor”. Enligt detta bedrägliga ramverk är bränderna orsakade av antingen naturen eller människorna.

Detta perspektiv underlåter att betona att ”naturen” i fråga, inte är något som inte går att påverka: Det är naturen som är omskapad av kapital. I det speciella fallet Kalifornien har den liberala huvudfåran nyligen pressats att erkänna Sacramentos misstag, men nu sägs det bero på enskilda guvernörens inkompetens, snarare än en hel riktning som har förberett scenen för den enskilde guvernören / individen.

(……..)

Vinst och dess möjliggörare: Från berättelser till processer

Något som går förlorat i dessa debatter är att alla stora partier och institutioner deltar i att förvärra bränderna. De styrande kretsarna i båda länderna har åsidosatt miljöhänsynen. Alla parter har gett grönt ljus för utveckling i skogsområden. Profitsökande beteende har förstört skogar i årtionden, även om de metoder de använt är mer centraliserade i det ena landet … och decentraliserade i det andra. Mainstream-politiker har antingen aktivt kämpat mot eller ignorerat miljörörelser som har stått emot en sådan utveckling. De har samarbetat med energibolag, samma företag vars vårdslöshet ofta är en källa till bränder  (PG&E i Kalifornien är det mest framträdande exemplet.)

Särskilt i USA har de använt olämpliga brandbekämpningstekniker, som ignorerat urinvånarnas kunskap om skogar.

I den amerikanska västvärlden har denna okunnighet ett djupt rotat kolonialt förflutet. De första kolonisatörerna förstod inte indianernas kontrollerade bränder som var balanserande för ekologin, och förbjöd dem direkt. Den välbehövliga gallringen, som utgjorde en central del av urinvånarnas metoder, skulle kunna mildra den katastrof vi upplever. Idag marknadsför avverkningsindustrin bedrägligt sina egna metoder som ersättning för indianernas – numera begravda- sedvänjor.

Den globala utmaningen är att ompröva utvecklingen på ett ekologiskt sätt som respekterar skogar och andra delar av naturen, utan att göra någon av dem till en slags fetisch.

Kaliforniens ledande liberala politiker låtsas kämpa för miljön, men antingen samarbetar de med fastighetsbranschen eller så misslyckas de med att reglera den.

Det får till följd att fler och fler bosätter sig i områden som ofta utsätts för bränder, vilket intensifierar Kaliforniens katastrofer. Ja, det är sant att ”människor” ”väljer” att bo i dessa hem, som nu verkar avsedda att brinna upp. Men dessa människor uppmuntras antingen av fastighetsbranschen och politikerna som tjänar på det, eller (när det gäller arbetande fattiga) har de inget verkligt val än att lämna allt dyrare områden i centrum och bosätta sig på brandbenägna platser.

Som bekant är skogsavverkning en av de främsta orsakerna till den globala uppvärmningen.

Hugg ner skogar, och du kommer att skapa fler skogsbränder, vilket orsakar mer global uppvärmning….Det är den onda cirkeln. Men det betyder inte att skogsbränder är det enda stora problemet eller återplantering av skog är den enda sanna väg som man måste ta. Torra och halvtorra landområden och deras vegetation kan också lagra CO2. Skogsplantering som hanteras felaktigt och som är vinstorienterad kan i sig skapa “brandbomber” som startar framtida bränder.

Den globala utmaningen är att ompröva utvecklingen på ett ekologiskt sätt, så att skogar och andra delar av naturen respekteras, utan att någon av dem blir en fetisch. Just på denna punkt har den turkiska sociala utformningen gått i motsatt riktning.

(…………)

Med andra ord har klimatkatastroferna i Turkiet och Förenta staterna inte en bara enda orsak, som kan tas om hand genom att avlägsna ett parti och utrota syndabockarna i en nation. Hela det system som producerar dem bör utmanas i en kristallklar ekologisk agenda. Tyvärr har rörelser med en öppet ekologisk agenda i båda länderna hållit sig borta från rampljuset. Det största undantaget från detta är Gezi-protesterna i Turkiet 2013, som började med ekologiska mål i sikte. Ändå har protesterna inte förvandlats till en stark rörelse.

I USA är Green New Deal en vanlig samtalspunkt, men rörelser eller organiserade massor som skulle kunna förändra bilden av landet saknas hittills. De få politiker och aktivistgrupper som kämpar för denna sak förtjänar beröm, men de kan inte åstadkomma mycket på egen hand. Den ursprungliga New Deal kunde bara genomföras efter oräkneliga strejker, gatudemonstrationer och protester som inte lämnade något annat val för det styrande partiet. Även i dag kräver stora sociala förändringar mer än ord och välmenande politiker och aktivister. Dessutom måste dagens omvandling vara mer genomgripande än den ursprungliga New Green Deal som lämnade grundorsakerna till förödelsen som skulle lösas intakt. Det finns många aktivister som kämpar för The Green New Deal, eftersom de antingen tror att den kan jämställas med ekosocialismen eller en övergång till den.

Andra har hävdat att New Deal, långt ifrån att vara socialistisk, bara kommer att intensifiera kapitalismen, samtidigt som en del av de ekologiska kostnaderna flyttas iväg (t.ex. till de fattiga, till framtida generationer eller till platser utanför Europa-Amerika). De konservativa använder tvetydigheten som sin skrämselpropaganda och upprepar gång på gång att den gröna nya given kommer att öppna dörrarna för socialism. Med tanke på att människor under 35 år är oproportionerligt mer positiva till idén om socialism än äldre människor måste all tvetydighet när det gäller ambitionerna i den gröna nya given släppas om amerikanerna verkligen vill ta itu med den mångfald av orsaker som har lett till dessa bränder.

Vi har inte längre lyxen att vara åskådare eftersom världs- och nationella ledare bara vidtar en del åtgärder. De senaste klimatrapporterna betonar än en gång att vi bara befinner oss i början av en förödande serie av katastrofer. Bränderna över Medelhavet och Förenta staternas västkust har förstört miljontals träd och djur, men antalet människoliv är än så länge jämförelsevis försumbart. Men om vi inte agerar snabbt kommer de liv som går förlorade i varje brand att öka exponentiellt.

Transnationell aktivism fast rotad i/på lokal nivå

Det finns en väg ut ur förtvivlan (och raseri mot syndabockar) som sannolikt kommer att öka när katastroferna intensifieras. Var och en av oss har kapacitet att delta i ekologiska aktiviteter eller diskussionsgrupper, var vi än bor. Vi kan bidra på små och stora sätt, till exempel genom att delta i biståndsaktiviteter i katastrofområden, samhällsbyggande för motståndskraft inför katastrofer och genom att bidra till de organisationer och mobiliseringar som kommer att driva världs-, nationella och lokala ledare att vidta djärvare åtgärder. Å andra sidan, om det inte infogas i en större agenda, kan ömsesidigt bistånd och samhällsbyggande distrahera från de större orsakerna till bränderna och dämpa viljan att ta itu med dem. Sådana mikroaktiviteter skulle också kunna förstärka det dominerande individualistiska sättet att tänka på hur vi var och en kan bidra till att lösa klimatförändringarna, samverkan, studiecirklar och liknande aktiviteter skulle kunna isolera samhällen från varandra, i stället för att ta itu med våra kollektiva problem. Därför bör all vår verksamhet, liten som stor, inte bara ha en ekosocialistisk vision, utan också kopplas ihop med andras verksamheter.

Om de organiseras och leds noggrant och smart kan ömsesidigt samverkan, samhällsbyggande och ekologirelaterade intellektuella aktiviteter skapa feedbackloopar med varandra och med ekologisk mobilisering och organisering nedifrån och upp.

Massorienterade organisationer och mobiliseringar skulle ha effekt på tre nivåer: de skulle 1) förändra medborgarnas och icke-medborgarsamhällens hjärtan och sinnen och bidra till att vanliga människor “tar tillbaks” politiken (“Reclaim the policy!”, 2) tvinga alla större partier att ta itu med ekologiska problem, 3) och det mest ambitiösa, skapa den mänskliga kompetens och kapacitet som krävs för att antingen stänga ner företag som är mest skadliga för miljön eller ta över dem och använda dem på ett naturvänligt sätt.

Det finns praktiskt taget inget sätt att hindra företag från att korrumpera den politiska processen. Bidenadministrationens senaste införlivande av oljevänliga klausuler till sin en gång så kallade gröna infrastrukturplan, visar på behovet av radikala förändringar. Tills ekologiskt medvetna samhälls- och medarbetarorganisationer tar över de jätteföretag som bidrar till den globala uppvärmningen genom avskogning, överdriven mineralutvinning och exceptionella koldioxidutsläppsvolymer kommer grundorsakerna till klimatkaoset att förbli orörda.

71 % av den globala uppvärmningen orsakas av de hundra största företagen – inte av ”människor”.

Många progressiva som har intagit en avvaktande hållning när det gäller socialism måste i slutändan välja mellan jordens framtid och deras kvardröjande engagemang för den privata äganderätten. Och att bygga en social, aktiv, samarbetsvillig, vänlig och empatisk social bas för dessa övertagande (genom facklig organisering, arbetsplatsaktivism, men också de mer mikroorienterade aktiviteter som anges ovan, såsom samverkan skulle ta itu med oron för socialismens byråkratiska tendenser. Att förena revolutionära åtgärder (såsom expropriering av jätteföretag) med vardaglig samhällsverksamhet och “interstitial” strategier (dvs sk mellansrums-strategier/ dvs såna som poppar upp i mellanrummet ex annonser som poppar upp) skulle utgöra ett hinder för urholkningen av de demokratiska potentialerna i sådana övertaganden.

De strider vi utkämpar på våra respektive platser kan tyckas sakna förbindelse med grundorsakerna till ekologisk kollaps. Daglig aktivism kommer utan tvekan att behöva ta itu med mycket mer lokala orsaker och syndare. Men ändå måste gröna ledare (och i allt högre grad fotsoldater) hålla krisens grundorsaker inom sin perceptuella horisont. Ekologisk verksamhet måste vara ”trans”-nationell i dubbel bemärkelse: De måste börja med lokala och nationella sammanhang och förbli förankrade i dem; rikta in sig på lokala och nationella (såväl som internationella) syndare och mobilisera lokala och nationella valkretsar, men också bygga på att förena dessa kamper över nationella sammanhang för att samla på sig den förmåga att utmana de jätteföretag (och regeringar) som kommer att använda alla sina resurser för att hindra övergången till en ny värld.

I denna process kan aktivister över hela världen också utbilda varandra om hur man neutraliserar sina regeringars gemensamma giftiga metoder (och vanliga oppositioner). Utbytet av idéer i dessa riktningar bör med tiden formuleras med de växande ekologiska organisationerna i varje region och land (en formulering som vi redan kan se en början på).

En sådan positiv spiral mellan samverkan, studiegrupper och mobilisering nedifrån och upp och organisering skulle förhoppningsvis omdefiniera politiska klyftor längs nya axlar. En motvikt till den onda cirkel av skogsavverkning, global uppvärmning och skogsbränder, om ni så vill.

***

Jag skriver dessa rader medan vi förbereder oss för vår resa tillbaka till USA. När mina barn bokstavligen och metaforiskt spänner fast sig för månader av rök i Kalifornien försöker jag andas in varje sista uns av syre med medvetenhet, fruktan och beslutsamheten att kämpa för en hållbar jord. Denna kamp, och kärleken till den levande naturen som den är byggd på, är den enda stråle av hopp som kan skära igenom den rasande och stormiga framtid som väntar oss.

Föregående artikelRyssland: Bevis finns för att Navalny fått instruktioner av CIA! Inbjuder OPCW och Tyskland till samarbete.
Nästa artikelPandoras ask: Miljoner dokument avslöjar makthavare som använder skatteparadis – men ”glömmer” delvis de i USA.
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

65 KOMMENTARER

 1. Skogsbränder är helt naturliga, ett resultat av torka, blixtnedslag eller pyromaner. Inget samband med koldioxidutsläpp.

 2. Det är den härskande västoligarkin som avskaffar den privata äganderätten och förslavar. Att ta bort den rätten som föreskrivs i artikeln är deras program och förmedlas bla via nominellt vänsterinriktade aktivister som alltid har haft stöd från oligarkin.
  Trotsky ville ha en världsrevolution för den oligarkins räkning.
  Socialister har svårt att frammana människans kreativitet eftersom dom misstänkliggör det privata initiativet och nivellerar. Dvs söker inte stärka ett samhälles potentiella kadrer.
  Vi människor har bildligt talat skapat en Noosfär som utvidgar biosfären och vi har ’ätit av frukten från kunskapens träd’ så vi har vår teknologiska utveckling. Men för att teknologin ska kunna rädda jordens stora befolkning behövs mer kreativitet. Jag tror att utbildningen har försämrats på många håll i västvärlden. Dom som vill nivellera tycker nästan att det är bra tror jag(?)
  Den världsregering som västoligarkin arbetar för kommer om den får chansen att minska jordens befolkning mycket kraftigt och det sker bla i samband med hänvisning till att värna om miljön, WWF och mkt annat.
  Och färre människor underlättar för miljön.
  Artikelns skribent har gott uppsåt men har inte förstått att problematisera oligarkins ständiga utnyttjande av kollektivistiska ideer.
  Hittills har inga av de betydande socialistiska revolutionärerna velat låtsas om kopplingen till den oligarkin. Vad är då sannolikheten att dom nästa gång skulle lyckas bättre med att företräda vanligt folk?

 3. Tyvärr går det inte att direkt till Catarina Östlund visa på att de modeller som IPCC skapat inte har täckning i IPCCs egna forskningsresultat. Att komma med avvikande synpunkter på tex Facebook resulterar i blockering.

  Modellerna är politiska spekulationer och används i propagandasyfte, vilket bl.a. inneburit att en mängd barn idag lider av svår klimatångest.

  Rekommenderar en sansad debatt kring hur klimatet ständigt varierar i olika cykler och har så gjort under hela jordens existens.

  Ta del av inte bara vad alarmister påstår utan låt all forskning komma till tals.

  Släpp fram sådana namn som Lennart Bengtsson, Gösta Pettersson, Elsa Widding, Lars Bern m.m. så att diskussionen får både fart och en mer allsidig belysning.

  • Vi strävar efter en saklig faktainriktad debatt och har här publicerat ett par artiklar där Lennart B kommit till tals.

  • Ralf Backström, javisst till slut blockerade jag dig på Facebook, för du återkom i månader, för att inte säga år, till samma argument som du för fram nu, och lyfte fram samma ”Lennart Bengtsson, Gösta Pettersson, Elsa Widding, Lars Bern m.m.”….Jag tänker inte heller nu inleda någon diskussion med dig, man får liksom välja sina strider. Men jag var i gott sällskap, jag vet att Frank Baude, vår fd gemensamme fd partiledare såg rött när han ex hörde talas om ex Lars Bern, och han var framsynt nog, att förstå att Greta var någon att räkna med.

   • Vill man inte veta något så gör man som du Catarina! Klimathysterin är som sagt bara ett påhitt från globalisternas sida för att öka sin makt och tjäna mer pengar!

    • Klimatändringen är synnerligen verklig, och orsakas nu främst främst men inte enbart av människans aktivitet. Avgörande är globalisternas strävan efter ökad profit. Ska man bara låta detta fortgå och låta den lilla gruppen på mindre än 1 % fortsätta med en politik som förstör klimat och ökar orättvisorna i världen? De är glada om inget görs, om folk är passiva som du tydligen förordar.

    • Benny, du skriver ”Klimathysterin är som sagt bara ett påhitt från globalisternas sida för att öka sin makt och tjäna mer pengar!” Hur säker är du på att du inte har hamnat i samma båt som Hitler och nazisterna i Tyskland när de anklagade judarna/globalisterna för att ”kontrollera de internationella finansmarknaderna och styra världen genom en global sammansvärjning.” Jag tycker att det låter förvillande likt det du talar om. Lars Bern, som ju Ralf Backström har som idol, har nämnt ordet ”judiska”, men numera väcker det tack och lov ramaskrin bland gemene man, och man hör inte honom säga det mer, och det gör inte heller de andra klimatrealitetsförnekarna. Kapitalisterna är inte dummare än att dom hittar andra syndabockar, och då är klimatvetenskapen tacksam att ge sig på.

 4. Du vägrade öppet samtal överhuvudtaget och blockerade ytterligare fyra kritiska röster i en klump.

  Frank Baude var kritisk till Lars Berns som han tyckte högerpolitik. Vad gällde LBs inställning till klimatet har då aldrig jag hört FB vara negativ.

  Greta Thunberg var FB ganska neutral till.

  Anledning till min kritik mot dig nu är att visa för ev. läsare att du saknar vetenskaplig grund för din enkelriktade propaganda och att IPCCs mätdata visar annat än vad du vill påskina.

  • Stämmer inget. Fyra röster har nämnts i din tidigare kommentar. Ett par artiklar har behandlat L Bengtsson. Påståendet i sista meningen är utan substans. Idag har bidrag till IPCC:s klimatmodeller tilldelats ett Nobelpris.

   • IPCCs klimatmodeller utgår ifrån de mätdata som deras forskning visat.

    Men de är alla spekulationer i olika scenarion om hur mätdata påverkar framtida klimat. Här har alarmisterna och Catarina Östlund valt att fastna för den värsta tänkbara modellen. Den modellen som är minst tänkbar med utgångsläge från forskningsresultaten.

    IPCC ägnar inte ett ord åt det faktum att jordens klimat ständigt varierat mellan såväl betydligt varmare och kallare temperatur än vad som råder idag.

    Dessutom är forskningen helt inriktad på att visa hur människan orsakar klimatförändringar. De alltsedan jordens födelse naturliga klimatvariationerna tas överhuvudtaget inte med i modellerna.

    Förklara gärna när de upphörde.

   • Och vad bevisar ett Nobelpris? Obama fick Nobelpris som bekant! Egaz Monis från Portugal fick Nobelpris för lobotomi…

    • Och Eu fick pris “for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe”
     Och vad gör EU??
     EU mulls Ukraine military mission
     The EU is considering a new military training mission in Ukraine amid ongoing lethal hostilities with Russia in the east of the country. It would ”underscore the visibility and commitment to [Ukraine],” an internal paper from the EU foreign service seen by Welt am Sonntag said. It would also ”be an expression of solidarity with Ukraine in view of the ongoing military activities of Russia on the borders with Ukraine”.

     https://euobserver.com/tickers/153107?utm_source=euobs&utm_medium=rss

     För att inte tala om den ökända ”Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) “for its extensive efforts to eliminate chemical weapons””

     Det är inte första gång IPCC får Nobel Priset!!
     2007: ”Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and Albert Arnold (Al) Gore Jr. “for their efforts to build up and disseminate greater knowledge about man-made climate change, and to lay the foundations for the measures that are needed to counteract such change””

     https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-peace-prizes/

 5. Ralf Backström, jag tror faktiskt jag blockerade ännu fler, och det skäms jag inte ett ögonblick för. Jag har ingen lust att diskutera in absurdum med människor som bara ”tror” någonting, och som inte kan acceptera vetenskaplig konsensus. Och nej, jag vet att Frank Baude såg med ett öppet sinne på Greta när hon hade talat om ”generalstrejk!”

  • Det är ju du som tror en massa utan kunskap precis som Greta! Läs på om ämnet och återkom! Jag har haft rätt de senaste 30 åren om klimathysterin och kommer att ha rätt om tio år igen! Vi kan inte påverka klimatet det är bara så! Men då har klimathysterikerna givetvis flyttat fram undergången ytterligare tio år!

   • Fakta och omfattande forskning samt stort konsensus visar att ”vi” just har påverkat och påverkar klimatet här och nu.

    • Ja, men marginellt. Att förstå klimatet är komplicerat och en mängd andra faktorer är betydligt mer påverkande än människan, vilket IPCC bortser ifrån.

     Har försökt ge ett kort svar till Catarina Östlund men det studsar till baka. Provar att lägga det i denna kommentar.

     Svar till Catarina Östlund:
     Ytterst märklig fråga. Naturligtvis avser jag IPCCs spekulativa datamodeller. Vad annars?

     Läs Elsa Widding! På punkt efter punkt och med vetenskapen i ryggen visar hon fram hur IPCCs politiska spekulationer avviker från dess egna mätningar.

     • Forskarna i IPCC har givetvis tagit hänsyn till andra faktorer och funnit att ”en mängd andra faktorer INTE är betydligt mer påverkande än människan,”

     • Ralf Backström! Skriv inte bara svepande, ge direkt åtkomst till källa. Vad exakt säger Elsa Widding och var exakt säger hon det. Dessutom är det svårt att hänga med i dina diskussioner, ena stunde fördömer du allt som IPCC kommit fram till och nästa skriver ”Ingen, mig veterligt, protesterar mot de forskningsresultat som IPCC presenterar.”. Det är inte hederligt att diskutera på det sättet.

     • Ralf Backström, varken du eller jag är kompetenta att avgöra om det som Elsa Widding säger är sant. Därför hänvisar jag till några länkar på google av sådana som är mer insatta i frågan.
      Är modellerna att lita på? | SVT Nyheter
      How reliable are climate models? (skepticalscience.com)
      Uppsalainitiativet: Lars Berns Djupdykning
      Klimatmodeller | SMHI
      Det är fullständigt meningslöst att diskutera med dig, Ralf Backström, för vi har helt olika utgångspunkter: Du sväljer okritiskt vad första bästa amatör säger om klimatet för att det passar det du TROR. Jag har inget som helst behov att “tro” någonting när det gäller klimatet, jag vill veta, och därför litar jag på “en i princip helt enig proffskår”. Så det här blir mitt sista inlägg till dig.
      Avslutningsvis, tre citat av de senaste nobelpristagarna i fysik:
      Giorgio Parisi: “För den framtida generationens skull måste vi nu agera mycket snabbt.”
      Syokuru Manabe: “Skepticism … vad de vill föra fram snarare, än vad som händer, och jag tror att det bästa vi kan göra är att fortsätta att visa att de klimatförändringar som vi har förutsagt faktiskt händer på denna planet.
      Klaus Husselman: “Vi har varnat för Klimatförändringarna i ungefär 50 år…”

   • Förbränningsmotorernas användning av kolväten som lett till att vi har de högsta koncentrationerna av koldioxid (CO2) på 800 000 år.

    Det går inte att tänka och svamla bort.

  • Catarina du är tydligt manipulerad av Uppsalainitiativet vad gäller klimatcykeln på vår planet.
   För övrigt.. I Sverige tror sig folket leva i en demokrati. Överdrivet fokus på pengar och en kontrollerad media som inte agerar för folkets bästa har gett oss ett korrupt, odemokratiskt monetärt system där pengar skapas via lån och ägs av banker.
   Socialistiska styren och västerländska demokratier med kapitalistisk prägel många likheter. De trollbinder ett kollektiv där individen är underordnad. Kapitalism och moderat socialism, (socialdemokrati) är inte varandras motpart även om de har olika tillvägagångssätt och metoder för att manipulera massan.
   Kapitalism och rådande oligarki, som folket tror är demokrati, är en mittenpolitisk ordning under kontroll av en osynlig hand, en elit av människor inom politiken och näringslivet som mångt och mycket styr samhällets kurs i samklang med en naiv och duperad vänsterrörelse som tror sig arbeta för det goda.
   Speciellt bland oinformerade människor som regerar känslomässigt. Samhällsutvecklingen styrs genom propaganda och manipulation av människors medvetande.
   Kommunism förespråkar auktoritet genom våldsam revolution och konformism där borgare, överklass och motståndare till klasskampen är syndabockar istället för judar.
   Oavsett har antisemitismen alltid varit stark inom vänstern. Rastänkande är hos kommunister klasstänkande. De strävar efter en paradox, ett utopiskt samhälle som i praktiken innebär ett avskaffande av demokratin även om det hävdas vara vägen till befrielse och demokrati.

   • Jag bestrider verkligen att antisemitismen varit stark inom vänstern. Däremot har kritiken mot Israels apartheidpolitik, mot de illegala bosättningarna och de brutala krigen mot Gaza och övergreppen varit stark. Man kan tala om antisionism, vilket är något helt annorlunda än antisemitism:

    ”Semiter var en grupp folk som sedan omkring 3000 f.Kr. hade en dominerande ställning i Mellanöstern. Namnet syftade ursprungligen på folk nämnda i Bibelns Första Mosebok (10:21–31) som ättlingar till Noas son Sem. Namnet användes första gången på 1700-talet, först i samband med de språk som semiterna talade, men blev senare vanligt namn på själva folken.
    Den allmänna uppfattningen är att semiterna hade sitt ”urhem” i den sydliga delen av Arabiska halvön och därifrån vandrat västerut till Etiopien, i nordostlig riktning till Palestina, Syrien och Mesopotamien samt till Egypten och Nordafrika i nordväst. Man vet till exempel att en stor ström semiter kom till Egypten redan i förhistorisk tid.
    Alla de tre stora monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam har grundats av semiter. De har därigenom präglat livsvanor och kulturformer över hela världen.” Wikipedia.

    Kommunister har en vision om ett klasslöst samhälle som man helst ser utvecklas fredligt. Men den lilla eliten som nämns i kommentaren kommer med stor sannolikhet att använda våld mot sådana planer på ett mer rättvist och jämlikt samhälle.

    • Anders Romelsjö bestrider att antisemitismen varit stark inom vänstern
     (red) 10 oktober, 2021 At 11:42
     Tyvärr så har Antisemitismen djupa rötter i vänsterns tradition.
     http://tidskriftenrespons.se/artikel/antisemitismen-har-djupa-rotter-vansterns-tradition

     Vänstern uppfattar sig som motståndare till antisemitismen men nya böcker om vänsterns syn på judendomen, Israel och sionismen visar att denna självbild inte stämmer.
     Redan Marx kopplade ­samman judar och kapitalism och 68-vänsterns företrädare anklagar ofta Israel för att vara en rasistisk stat.
     Det har länge varit en utbredd föreställning att vänstern, såväl i Sverige som internationellt, alltid tagit avstånd från och bekämpat antisemitism i alla dess former – inte minst har vänstern själv varit och är starkt övertygad om sin anti-antisemitism. Fördomar mot judar och förakt för judendomen har den betraktat som reaktionärt och identifierat med högerextremism och nazism. Själv har vänstern definierat sig som historiskt progressiv och ansett sig höra hemma i traditionen från upplysningen och den radikala humanismen.
     Den har allmänt uppfattat sig som fascismens och antisemitismens främsta och kanske mest orubbliga motståndare. För svenskt vidkommande har denna föreställning starkt ifrågasatts av historikern Henrik Bachner, dels i hans doktorsavhandling Återkomsten. Antisemitismen i Sverige efter 1945 (1999), dels i ”Judefrågan”. Debatten om antisemitismen i 1930-talets Sverige (2009).
     I den första boken, som skapade en intensiv diskussion, demonstrerade Bachner mycket övertygande att flera antisemitiska eller antijudiska idéer återkommit i svensk debatt efter junikriget 1967 mellan Israel och arabstaterna och att dessa idéer framför allt förfäktades inom delar av den radikala vänstern.
     Bachners forskning reste en rad frågor: Vad var likheterna och skillnaderna mellan den traditionella antisemitismen och den nya? Fanns det inom klassisk marxism och socialism idéer som föregrep de antisemitiska tankemönster som den nya vänstern kritiserades för? Och var kritik av Israel att likställa med antisemitism?

     • Antisionismen har varit och är stark åtminstone inom delar av vänstern. Något helt annat än antisemitism.

      ”Semiter var en grupp folk som sedan omkring 3000 f.Kr. hade en dominerande ställning i Mellanöstern. Namnet syftade ursprungligen på folk nämnda i Bibelns Första Mosebok (10:21–31) som ättlingar till Noas son Sem. Namnet användes första gången på 1700-talet, först i samband med de språk som semiterna talade, men blev senare vanligt namn på själva folken.

      Den allmänna uppfattningen är att semiterna hade sitt ”urhem” i den sydliga delen av Arabiska halvön och därifrån vandrat västerut till Etiopien, i nordostlig riktning till Palestina, Syrien och Mesopotamien samt till Egypten och Nordafrika i nordväst. Man vet till exempel att en stor ström semiter kom till Egypten redan i förhistorisk tid. Alla de tre stora monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam har grundats av semiter. De har därigenom präglat livsvanor och kulturformer över hela världen.” (Wikipedia).

      Det kan hävdas att även palestinier är semiter. I så fall uppstår frågan om Israels apartheidpolitik är antisemitisk.

   • Men Ivan, vad vill Du själv ha då om precis allt annat är förkastligt?

    Ett politiskt system och en politisk filosofi blir inte vare sig starkare eller bättre än sina medborgare.

    Demokratin, rättsstaten och det öppna samhället må ha väldigt många fel och brister: men vi kan diskutera dem öppet i medier, möten och på internet och få inspiration och stöd till förbättring – tills vidare har vi i alla fall inget bättre.

    Som bekant kan strävan efter det optimalt bästa verkligen bli det godas fiende.

  • Ivan, en fråga, hur i all världen får du ihop det här: Du refererar till, och litar på vad en man skriver om klimatet {en man som skriver om sig själv : ”min grundutbildning är som ingenjör, i IT&T (Information Technology and Telecommunication) och jag har haft en mycket internationell karriär och bott i flera länder. För att klara jobbet har jag även skaffat mig utbildning i medicin, juridik och ekonomi”}, och på samma gång förkastar du IPPC:s rapport ”som sammanställer världens ledande klimatforskning och med experter från en stor del av världen som granskare”…
   Ytterst märkligt.

   • Klimatförnekare förtjänar att straffas. År 2015 sade klimatpropagandisten Al Gore att ”förnekare av klimatförändringar bör straffas”. Klimatrörelsen har upptäckt straffrätten som ett verktyg för att bedriva klimatpolitik.
    The climate movement has discovered criminal law as a tool for conducting climate politics. To complement civil lawsuits against states and corporations, the movement’s activists intend to invoke torture and a newly proposed crime of “ecocide” to target corporate executives, politicians, and others who stand in the way of their preferred policies. In pushing their agenda, these activists receive assistance from the judiciary—specifically, the European Court of Human Rights.
    År 2020 signalerade Europakonventionen till mänskliga rättigheter att det var öppet för att ta emot ansökningar från klimataktivister. Domstolen och Europarådet höll en konferens, ” Human Rights for the Planet ”, där flera domare, inklusive domstolens president, spelade nyckelroller. De tal som hölls av domstolens domare uppfattades med rätta som en öppen inbjudan till aktivister. Flera klimatärenden pågår nu hos domstolen.
    Som väntat dominerar klimat-akutretorik de argument som klagandena framför. Domstolen har redan visat hur långt den är villig att gå för att skriva om lagen för att rädda planeten. Således har domstolens ledare öppet och utan förbehåll godkänt klimatrörelsens alarmistiska retorik. De har gjort det inte baserat på vetenskap utan på alarmistiska förklaringar av Sir David Attenborough, en välkänd biolog och klimataktivist.
    ”Termen” klimatnöd ”uttrycker den politiska viljan att fullgöra skyldigheterna enligt Parisavtalet.” På nästan 4 000 sidor använder den senaste regeringens panel om klimatförändringar ( IPCC) AR6 -rapporten inte en gång termen ”klimatkris” eller ”klimatnöd” eftersom dessa termer inte tillhör den vetenskapliga terminologin (de förekommer endast i ett beskrivande avsnitt om kommunikation). De är snarare politiska slagord, som kommissionen föreslog. Till den punkten är den odefinierade ”klimat nödsituationen” en uppfinning av aktivister.

    https://Straffawww.technocracy.news/carbon-crimes-torturing-law-and-reason-to-rid-the-planet-of-climate-change-deniers/

    ’Carbon Crimes’: Torturing Law And Reason to Rid The Planet Of Climate Change Deniers
    Several years ago, climate propagandist Al Gore stated, ”Climate deniers deserved to be punished.” As tyranny gains traction, it always finds a way to forcibly suppress its intended victims. This article nails it: ”The climate movement has discovered criminal law as a tool for conducting climate politics.”
    http://www.technocracy.news

 6. Svar till Ralf Backström och Benny!
  ”Nobellkommitténs motivering att ge fysikpriset till de tre är : “– De i år belönade upptäckterna visar att våra kunskaper om klimatet vilar på en solid vetenskaplig grund baserad på en rigorös analys av observationer. Årets pristagare har alla bidragit till att vi numera har djupare kunskaper om egenskaper och förändringar i komplexa fysikaliska system, säger Thors Hans Hansson, ordförande i Nobelkommittén för fysik.”

  Lyssna på detta utmärkt pedagogiska program: Klimatforskning får årets Nobelpris i fysik 5 oktober 2021 – Vetenskapsradion Nyheter | Sveriges Radio
  Och till sist några ord från årets nobelpristagare i fysik:
  Klaus Husselman: “Vi har varnat för Klimatförändringarna i ungefär 50 år…”
  Giorgio Parisi: “För den framtida generationens skull måste vi nu agera mycket snabbt.”
  Syokuru Manabe: “Skepticism … är vad de vill föra fram*, snarare än vad som händer, och jag tror att det bästa vi kan göra är att fortsätta att visa att de klimatförändringar som vi har förutsagt faktiskt händer på denna planet.”
  *Apropå det sista, “Skepticism … är vad de vill föra fram”, om Lars Bern &CO gäller ”vad för slags politik han vill föra fram” ….apropå att Frank Baude genast kände igen honom som en som bedrev propaganda för kapitalismen. Om nu inte Ralf Backström och Benny har samma bevekelsegrunder, så vore det intressant att veta vad det är som gör att ni är beredda att kasta allt sunt förnuft, nämligen allmänt vedertagen vetenskap på soptippen. Jag hade fått för mig att ni båda står till vänster.

  • Catarina Östlund.. Lås in dem du kallar för klimatförnekare!
   I totalitära stater kontrolleras politiska dissidenter på tre sätt: de avlägsnas från det offentliga livet som en ”fara för den allmänna ordningen”; de är placerade på psykiatriska sjukhus, eftersom de lider av psykisk sjukdom; eller de är fängslade för att de har begått brott. Klimatrörelsens senaste drag följer denna tredje väg för ”delegitimering” och ”deormalisering” av dess politiska motståndare och dem som inte håller med rörelsen.
   Enligt klimatrörelsen skulle den påstådda klimatkrisen kräva akuta åtgärder för att avvärja den förestående katastrofen och rädda planeten och mänskligheten. Enligt dess uppfattning kräver detta att demokrati, grundläggande rättsprinciper och dömande makt sätts åt sidan. I denna kamp för överlevnad har klimatrörelsen kommit fram till att utsläpp av växthusgaser måste kriminaliseras så att klimatförnekare kan låsas in.
   Tyvärr har Europakonventionen fallit offer för den känslomässiga dragningen av rörelsens retorik.
   Klimatrörelsens strategi är tydlig: tortyr och ekocid måste vara en del av dess verktygslåda så att syndarna kan omvändas, förnekare kan straffas och klimatutopi kan förverkligas.
   Oundvikligen resulterar dock ”klimatism” i undertryckande av frihet och öppnar vägen till klimattotalitarism. Ironiskt nog har Europakonventionen, som skapades i efterdyningarna av förstörelsen av den nazistiska totalitära regimen för att fungera som ett lagligt skydd som skyddar individuell frihet, placerat sig som den rättsliga möjliggöraren för denna process.

   • Ivan, du läser in “att utsläppare av växthusgaser ska kriminaliseras och klimatförnekare låsas in, tortyr, ekocid, syndarna ska omvändas, förnekare ska straffas, “klimatism” som leder till undertryckande av frihet, och öppnar vägen för klimattotalitarism…och att klimatrörelsen kräver att demokrati och grundläggande rättsprinciper och dömande makt ska ställas åt sidan”.
    Hmmmm…… Jag läser in helt andra saker i klimatrörelsen: Medvetenheten i den ute i världen börjar nästan bli allmän om att “vinst och tillväxt” inte går att kombinera med ett klimat som är bra för mänskligheten och naturen på jorden. Och det kommer inte att dröja länge förrän ungdomarna har börjat förstå att den privata äganderätten till nästan allt (produktion, naturresurser, banker, kommunikationer osv ) som styrs efter kapitalägarnas krav på vinst, måste avskaffas…och ägandet måste bli samhälleligt, dvs vi måste alla äga allt gemensamt. Opinionsundersökningar visar att ungdomar i ex både USA och Storbritannien håller på att bli allt mer positiva till “socialism” i jämförelse med kapitalism. Jag ser hoppfullt på ungdomarna, dom i sin tur kommer att påverka sina föräldrar…
    Dom som vägrar att acceptera det, kommer säkert att tala om att det inte längre finns någon demokrati. Är det den demokratin du menar? Tyvärr så kommer de privata kapitalägarna inte att släppa ifrån sig äganderätten frivilligt, och dom har den militära makten på sin sida… därför måste politiken skötas mycket insiktsfullt och klokt. Förhoppningsvis kommer de inte ens 1%-en att inse, att det också gäller deras barns och barnbarns framtid.

    • Catarina.. om ”demokratin” menar jag att någon sådan har aldrig existerat och det är tveksamt om den i framtiden kommer att existera. Som det nu ser ut är vi istället är på väg med stormsteg mot totalitarism.
     Som du skriver så kommer de privata kapitalägarna inte att släppa ifrån sig äganderätten frivilligt, och dom har den militära makten på sin sida… därför måste politiken skötas mycket insiktsfullt och klokt.
     Insiktsfullt och klokt vore att som första steg försöka miljö- och klimatutbilda alla våra riksdagsledamöter!

     • Catarina Östlund.. är det denna form av samhälle som hägrar?
      GreatReset.com
      Profilerade ultraglobalister som World Economic Forums förgrundsprofil Klaus Schwab har under de senaste åren populariserat termen ”The Great Reset” – som åsyftar att hela världen ska ”startas om” och att det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt övervakningssamhälle – där även människor ska robotiseras bland annat med inopererade mikrochipp i sina kroppar och hjärnor.
      ”Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen att leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter”, förklarade Schwab själv nöjt i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019 och menar också att polis och myndigheter i framtiden kan komma att ”använda teknikerna för att bedöma sannolikhet för kriminella aktiviteter, avgöra skuld eller kanske till och med hämta minnen direkt från människors hjärnor”.
      Lösningen ”The Great Reset” innebär vidare enligt Schwab att inte bara virus måste bekämpas utan att hela samhället måste göras om från grunden för att skapa mer ”sammanhållning, rättvisa, inkludering och jämlikhet” – något han anser inte kan åstadkommas med nuvarande system. Istället måste mänskligheten styras in i en mer ”klimatsmart”, globalistisk och digitaliserad värld.
      Denna typ av idéer och tankegods om att mänskligheten och världen ska ”ställas om” försöker man fortgående normalisera och popularisera på olika sätt – inte bara genom lobbyism utan också genom digitala kampanjer som dragits igång i syfte att försöka skapa en folklig rörelse för denna omvälvning.
      GreatReset.com är ett sådant projekt, där man öppet skriver om de oerhörda positiva effekter för planeten som man menar att nedstängningspolitiken har haft och att vi därför måste fortsätta leva som under coronapolitikens tidevarv.
      ”The Great Reset är en rörelse inom den kreativa industrin som vill bädda in de positiva miljöskiften som inträffat under nedstängningarna som det nya normala”, deklarerar man och fortsätter med att man ”måste ta tillfället i akt för att hjälpa till att skapa ett samhälle som sätter människans och planetens behov i första rummet”.
      För att åstadkomma detta menar man att vi själva aktivt måste bli ”ombud för förändring” snarare än bara ”passiva mottagare”. Vidare kan man läsa att vi måste ”ställa om” våra värderingar, attityder och beteende i både vardagen och på arbetet och skapa en mer ”hållbar värld”.

     • Jag har dålig erfarenhet av att försöka ”utbilda våra riksdagsledamöter”. Jag var med i Nej till NATO, vi försökte få riksdagen att inte godkänna ett sk värdlandsavtal med NATO, vi skrev tusentals mail… vi skänkte böcker åt dom, efter en tid uppenbarade sig en möjlighet att bordlägga frågan i ett år så att vi skulle kunna föra ut diskussionen till allmänheten, på nytt överöste vi dom med mail och privata brev, det var nämligen så att knappt någon diskussion hade förts i medierna om avtalet, så knappt någon visste vad det innebar. Två privatpersoner i Nej till NATO bekostade själva en SIFO-undersökning där de frågade svenska folket om de ville att vi skulle ha ett värdlandsavtal med NATO, när folk förstod vad det innebar så visade sig att en majoritet av både vänster och högerväljare sa ett bestämt NEJ till avtalet…Samtliga partier utom vänsterpartiet röstade för en bordläggning, SD hade lovat att dom skulle göra det, men i sista stund ändrade sig Jimmie Åkesson, han ville inte ”obsturera”. Socialdemokraternas största partidisktrikt, de i Malmö, i Göteborg och Stockholm ville också att det skulle bordläggas, men ledningen i Stockholm skickade representanter till städerna och övertalade distrikten att inte ”bråka” typ…Så tyvärr, Ivan det här och andra saker har fått mig att förstå att våra politiker i riksdagen dom gör inte som vi , svenska folket vill. Det innebär, att vi måste göra som det står i artikeln härovanför,alla vi som är djupt oroade för klimatet och klimatrörelsen måste gå ihop, och få med oss arbetarklassen som kan strejka (på samma sätt som dom i alla tider har strejkat för de rättigheter vi har), vi måste få med oss massorna, demonstrera och och ordna aktioner osv osv…och på sätt tvinga politikerna att göra som vi vill, och inte som dom som kräver vinst och tillväxt vill. Ett annat exempel…FN:s konvention om kärnvapen, flera opinionsundersökningar visar att en stor majoritet i Sverige vill att riksdagen och regeringen ska ansluta sig till den, men riksdagen och regeringen bryr sig inte om vad denna majorietet anser. Dom dansar efter andras pipor. Därför är det så viktigt att vi alla engagerar oss och talar om var skåpet ska stå. Precis som det står i artikeln, är de vi människor som är lösningen!

  • Bror Jansson, Staffan Mörner presenterar sig som ”Född 1958. Lärare i Filosofi och Svenska…. och hela livet engagerad för att rädda planeten från människans miljöförstöring…. Intresserad av filosofi, idéhistoria, naturvetenskap och teknik, men lika mycket av samhällsfrågor och politik…. har jag granskat de flesta alarmistiska påståenden om klimathotet, främst från ett naturvetenskapligt perspektiv…. Politiskt är jag (klassiskt) liberal-konservativ, och passiv medlem i ett parti.”
   Med andra ord, du förkastar ”världens ledande klimatforskning som IPCC grundar sig på”…. och tycker att det Staffan Mörner som skriver är ”mycket vederthäftigt utrett”. Menar du det på allvar?
   Om du gör det, så utgår du ifrån vad du ”tror”. Och det duger inte när det gäller en så allvarlig sak som klimatet.

   • I ditt svar till BrorJansson skriver du:
    ”Med andra ord, du förkastar “världens ledande klimatforskning som IPCC grundar sig på”…”

    Det är här du hamnar fel. Ditt påstående är inte sant!

    Ingen, mig veterligt, protesterar mot de forskningsresultat som IPCC presenterar.

    Det du vägrar att inse är att de spekulativa datamodellerna går utanför vad forskningen visar! De är resultat av politiskt präglad spekulation.

    På vilka grunder nedvärderar du Staffan Mörners rätt och förmåga att ha synpunkter på hur klimatet diskuteras?

    Från vilken utbildning har du klättrat upp på den höga hästen?

    Har du överhuvudtaget läst Staffan Mörners välskrivna och intressanta bok? Om du gjort så och har invändningar så presentera dom sakligt.

    Skitpratet borde du lägga åt sidan!

    • Ralf Backström! Det är svårt att svara ”på de spekulativa datamodellerna går utanför vad forskningen visar”, eftersom jag inte förstår vilka datormodeller du menar, menar du de modeller som IPCC visar? Uppge källor på ditt påstående! Du skriver ”På vilka grunder nedvärderar du Staffan Mörners rätt och förmåga att ha synpunkter på hur klimatet diskuteras?” Jag ifrågasätter definitivt inte vare sig din eller Stefan Mörners rätt att ha synpunkter, men det sunda förnuftet säger mig att det är klokare att lita på tusentals klimatforskares samlade forskning, än en enda privat persons åsikter om klimatet. Samma sak med mitt eget ställningstagande, jag kan defintivt inte göra några förutsägelser om klimatet, utan jag bygger min kunskap om verkligheten på vetenskapen och utgår alltså inte från mina känslor.

   • Läs boken. Längtan efter enkla lösningar är mycket stor, alla processerna är mycket komplicerade. God redogörelse.

 7. IPCC:s larm sedan 30 år har inte bara slagit fel. Verkligheten har blivit den rakt motsatta. Efter dessa 30 år av ständiga excesser i skrämsel finns ingen trovärdighet kvar för dem som pumpar på med den obefogade skrämseln och utgår från klimatmodellerna som verklighet. Om en framtid, som redan börjat bli kallare.
  Klimatmodellerna visar hur fullständigt grundlösa påståendena om farlig uppvärmning är. De baseras på totalt värdelösa datorsimuleringar som innehåller så många gissningar att de inte KAN bli bättre än en enda gissning. Toppen av denna omdömeslöshet är när IPCC tar medelvärdet av några dussin spretande gissningar som bas för sina förutsägelser om framtiden. IPCC:s datorsimuleringar handlar främst om vad som sker i atmosfären. Men havens vatten har 99 % av all värmekapacitet ovan jordskorpan. Det är haven som har störst inflytande på klimatet. Där finns 40 gånger så mycket koldioxid som i atmosfären. Vad som sker i haven är mer ofullständigt känt än vad som sker i atmosfären. Och det tar tusen år för många av havens strömmar att gå runt ett helt varv. Haven dämpar alla klimatförändringar, så att några “tipping points” är helt omöjliga.
  Ytterst bestäms klimatet av vad som sker “uppe i himlen”. Mest direkt påverkar givetvis Solen, men denna påverkas i sin tur av planeterna. Sedan har kosmisk strålning från galaxen en verkan liksom solsystemets bana genom spiralerna i galaxen. Denna sista effekt sker med mycket lång tidshorisont. Datorsimuleringarna räknar alltså på det minst viktiga av de tre väsentligaste problemen.
  Tillägg: Hjälp till att klimatutbilda alla riksdagsledamöterna!

 8. Anders Romelsjö.. Du skriver att Catarina Östlund vill ersätta kapitalismen med socialism. Det blir svårt då ickedemokratiska organ bildas av eliten och kapitalismen innehåller en allians med kommunismen. De har samma mål.
  USA gav stöd till Stalin och Mao. Men även högerns Hitler fick stöd från väst. Bakom allt finns politiska sekter som i sekler bildar en dold samhälls- och affärselit mot demokratin, fred och en generell välfärd. Krig är här lönsamt. Konflikter styr framtiden och finns inte för att lösas.
  En konfliktplanering styr därför världspolitiken. Finansaktörerna har finaniserat krig och revolutioner i 300 år. Krig kostar och folken får betala i blod och pengar. Världen är fylld med vapen.
  Politiker talade med dubbla budskap som när EU bildades. Är Nato en blivande världspolis i en kommande internationell polisstat?
  Europa och USA blev fördärvat av politiska revolutioner på 1700- till 1900-talet. Revolutioner, krig och militärregimer skapade kaos och skuldsättning för nyordningen.
  Västföretag styrda av Wall Street samarbetar med militär för att kväsa opinionen och övervaka all elektronisk kommunikation. Man kunde förvänta sig att världssamfundet skulle stoppa detta. Istället gäller ’business as usual’. Här deltar i den hemliga affären: Actel, BNP Paribas, Chevron, DBS och Total of France. Bakom dessa verkar trojkan med Rothschild, Rockefeller och J P Morgan.
  Finanskriser duggar. Tre stora bankverksamheter är integrerade med varandra som grundlägger en global plundring. Nationella krislån tvingar fram nedskärning av nationell välfärd och ett internationellt ekonomiskt inflytande – IMF & EU.

  • USA gav stöd till Sovjet 1942-45, men inledde sedan det kalla kriget med våldsam upprustning och hot mot Sovjetunionen. Harry Truman, president i 8 år efter Roosevelt är känd för sitt uttalande att USA stod först passivt och avvaktade utgången av kriget mellan Tyskland och Sovjetunionen, när Tyskland angrep ””If we see that Germany is winning we ought to help Russia, and if Russia is winning we ought to help Germany.” ( McCullough, David (15 June 1992). Truman. New York, New York: Simon & Schuster. p. 262. ISBN 978-0-671-45654-2)

   Likaså motarbetade USA Mao våldsamt även om man etablerade diplomatiska förbindelser. Det handlade om korståg mot kommunismen.
   Naturligtvis fanns detaljerade planer på att kärnvapenbomba Sovjet och Kina. USA planerade att döda minst 600 miljoner människor i kärnvapenkrig

   • ”USA gav stöd till Sovjet 1942-45, men inledde sedan det kalla kriget med våldsam upprustning och hot mot Sovjetunionen.”

    Vem som hotade vem är väl öppet för diskussion. Skillnaden var ju främst att USA och UK demobiliserade medan de ryska styrkorna blev stående i Östeuropa. Sedan började ju dessa stater tas över av kommunistiska vasallregimer. Pragkuppen 1948 m fl. Baltikum där de litauiska Skogsbröderna kämpade ända in på 1950-talet mot den sovjetiska övermakten. https://www.svd.se/litauiska-skogsbroderskakade-roda-armen

    Chrusjtjovs chaufför berättar i sina memoarer hur han åhörde diskussionen mellan Chrusjtjov och Mao där Mao begärde att Sovjet skulle starta ett kärnvapenkrig mot Väst. Beräknat utfall 1,6 miljarder döda. Mao tyckte det var ett pris som var värt att betala – fast hämnden skulle ju drabba Sovjet och inte Kina.

    • Nja. Sovjetunionen hade drabbats mycket mer av kriget än Storbritannien och USA och var mycket försvagat. Över 20 miljoner döda. Förstörelsen var enorm. Längre ned uppgifter från ett håll

     On the territory of the USSR that was under occupation, 31,850 plants, factories, and other industrial enterprises were completely or partially destroyed and looted, not counting small enterprises and workshops, 1,876 state farms, 2,890 machine-tractor stations, 98,000 collective farms, 216,700 shops, canteens, restaurants, and other commercial enterprises, 4,100 railway stations, 36,000 postal and telegraph institutions, telephone stations, radio stations, and other communication enterprises, 6,000 hospitals, 33,000 clinics, dispensaries, and outpatient clinics, 976 sanatoriums and 656 holiday home, 82,000 primary and secondary schools, 1,520 special educational institutions — technical schools, 334 higher educational institutions, 605 research institutes and other scientific institutions, 427 museums, 43,000 public libraries, and 167 theaters. No less material damage was caused to the agriculture of the USSR. On the territory of the USSR, that was under occupation, 7 million horses were destroyed or stolen by the occupiers out of the total number of 11.6 million horses that were in these regions before the occupation; 17 million heads of cattle were killed out of the total number of 31 million heads. The material base of mechanisation of agriculture was undermined: 137,000 tractors, 49,000 combines, 46,000 grain tractor planters, and 35,000 threshers were destroyed or stolen by invaders.

     The German invaders in the occupied regions of the USSR destroyed transport and communications, and also destroyed or pillaged rolling stock. From the 122,000 km of railway track that existed on the territory of the Soviet Union before the war and was subjected to occupation, 65,000 km of railway track was destroyed and looted by the invaders. 15,800 locomotives and 428,000 wagons were damaged. The occupants destroyed, sunk, and seized 4,280 passenger, cargo, and towing ships of river transport and vessels of the technical auxiliary fleet, as well as 4,029 non-self-propelled vessels. From the 26,000 railway bridges, 13,000 were destroyed.

     The housing stock of the population of the USSR was subjected to barbaric destruction by explosions and arson. Out of the 2,567,000 houses in the cities of the USSR that were under occupation, 1,209,000 were destroyed. (https://www.stalkerzone.org/the-scale-of-the-destruction-of-soviet-cities-during-the-second-world-war/). Uppgifterna från Chrutsjovs chaufför och liknande uppgifter har bestämt tillbakavisats. Kan mycket väl vara en del av den anti-kommunistiska propagandan.

    • Detta är inget nytt. Nikita Chrusjtjov har själv berättat detta i sina berömda och öppna memoarer som han läste in på kassettband i sin datja på landet i slutet på 1960-talet.

     Det var Maos nyckfullhet och impulsivitet med bl.a. det fullständiga kärnvapenanfall Mao ville ha (då det skulle åtminstone överleva några få kineser som kunde bygga kommunismen då imperialismen blev helt utplånad) som ledde till brytningen mellan SSSR och Folkrepubliken Kina kring åren 1959-1962.

     Chrusjtjovs egna memoarer finns på svenska och är avgjort läsvärda. Ibland kallas därför Nikita Chrusjtjov för ”den förste dissidenten” även om jag tycker jugoslaven Milovan Djilas (som väl kände såväl Stalin, Mao som Tito) kan räknas dit.

     • Chrustjov och Maos blev starka politiska motståndare. Man kan inte alls utgå från Chrustjovs uppgifter i detta ärende.

      I en bok från Oxford University Press skrivs ”Between ‘Paper’ and ‘Real Tigers’: Mao’s View of Nuclear Weapons
      Guang Zhang Shu

      ”Mao Zedong originally saw a new China’s struggle for security in terms of conventional warfare and in 1946 satirized the atomic bomb as a ’paper tiger’. Mao found it difficult to understand why the imperialists would venture to use nuclear weapons in a war if they wanted to dominate other nations, because a massively destructive weapon would not serve the purpose of acquiring political control, but would instead destroy that which was to be controlled. However, he gradually changed his position, as he understood the deterrent value of the bomb. Frequent US nuclear threats against China, Soviet pressures, and pressures from other Chinese leaders who kept pushing Mao to pay more attention to nuclear‐weapon programmes are the important factors that contributed to his ’nuclear revolution’. Consequently, his thinking on the atomic bomb came to dominate China’s defence policy and brought about the policy changes that turned China into a major nuclear power. ”(https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/0198294689.001.0001/acprof-9780198294689-chapter-9).

      En av de förhållanden som låg bakom ”Det Stora Språnget” 1958 var Maos rädsla för kärnvapenkrig. Man ville sprida industri och tekonologi ut på landsbygden. Och år 1964 presenterade Kina sin första atombomb. Rädslan är befogad. USA planerade att döda minst 600 miljoner människor i kärnvapenkrig.

  • Ivan! nu har du allt hoppat i galen tunna! “…där vissa ser lobbyism och elitens diskreta nätverksbyggande ser andra en ondskefull, global konspiration”. Kent Werne
   Här ”Bland foliehattar och judehatare | Proletären (proletaren.se)” finns en bra recension av Kent Wernes bok om konspirationsteorier. Den borde också ni andra som så ihärdigt förnekar, bortförklarar och misstänkliggör den samlade kunskap som vetenskapen har om klimatförändringarna också läsa.

    • Ivan, du skriver “Det blir svårt då ickedemokratiska organ bildas av eliten och kapitalismen innehåller en allians med kommunismen. De har samma mål.”
     “Bakom allt finns politiska sekter som i sekler bildar en dold samhälls- och affärselit mot demokratin, fred och en generell välfärd. Krig är här lönsamt. Konflikter styr framtiden och finns inte för att lösas.”
     “En konfliktplanering styr därför världspolitiken. Finansaktörerna har finansierat krig och revolutioner i 300 år.” “…. en kommande internationell polisstat?” “skapade kaos och skuldsättning för nyordningen”.” Bakom dessa verkar trojkan med Rothschild, Rockefeller och J P Morgan.”” Tre stora bankverksamheter är integrerade med varandra som grundlägger en global plundring.”…..

     Alla dessa ord och meningar pekar solklart på “…där vissa ser lobbyism och elitens diskreta nätverksbyggande ser andra en ondskefull, global konspiration”.

     Jag känner igen de här argumenten sedan tidigare diskussioner. Lenin beskriver det stadium som kapitalismen befinner sig i, som kapitalismens sista stadium, dvs ett döende stadium…”och att samhället är moget för utsugningens slutgiltiga avskaffande.”
     Det gör naturligtvis kapitalister vettskrämda, därför hittar dom på en massa saker som att frågan om klimatförändringarna är en global konspiration osv… Med andra ord, det är “elitens diskreta nätverksbyggande” och ingen “ondskefull global konspiration”.
     Lars Bern som ex Ralf Backström m fl beundrar sprider exakt dessa myter.
     Jag tror att Lenin skulle ha varit mycket glad över Greta och de unga i klimatrörelserna som börjar förstå att det är något fundamentalt fel och mycket farligt med det ekonomiska system som vi har och att det måste avskaffas.

   • Nej Anders, det var väldigt många olika faktorer som ledde till brytningen mellan SSSR och Folkrepubliken i slutet på 1950-talet. Jag tror Sovjetunionen aldrig förstod kinesisk stolthet för det första. Sovjetiska kommunister var mer pragmatiska och självsäkra.

    Kina tyckte en tid -trots att man fick närapå allt man pekade på av Moskva förutom kärnladdningar till atomvapen (som Kina själv tog i drift på egen hand 1964) så var det rejäla och ibland oöverkomliga mentalitetsskillnader. Vare sig Chrusjtjovs eller Brezjnevs epok hade för avsikt att gå tillbaka till stalinismen (som Mao föredrog). Däremot måste jag säga att jag tror den sovjetiska versionen om Maos kärnvapenplaner var korrekta. Till och med den stalinistiskt lutande diplomaten Michail Kapitsa som kände Mao och Kina väl, och redan 1956 oroade sig över den 20:e partikongressens anti-stalinistiska beslut, bekräftar Maos och Chrusjtjovs dialog när de simmade omkring samtalandes i en simbassäng. Jag har till och med sett kineser på 1990-talet som var med (i den eminenta BBC-serien om Kalla kriget sett från sovjetisk sida i fyra delar som inleds med en lysande intervju med Molotov på 1980-talet) bekräfta Maos uttalanden. Jag uppfattar det som att det faktiskt ägde rum. Kan vi vara 100% säkra på ordvalen? Förmodligen inte. Det får vi nog överlämna åt historikerna.

    • Javisst, det var många olika faktorer och olika bedömningar i vad man åtminstone i Kina såg som viktiga politisk frågor när det gällde den viktiga konflikten med Sovjetunionen. Har du läst boken ”The Great Polemic” från 1963 om detta? Uppenbarligen modifierade Mao sin syn på kärnvapen, vilket syns i praktisk politik. Uppgifter om uttalanden (olika versioner verkar finnas) kan också vara del i Mao-demoniseringen som förekom också från sovjetiskt håll.

     • Jag vill inte egentligen fransa ut temat som rör miljöfrågor här – men mitt intryck är att Sovjetunionen på sin tid under såväl Stalin som under Chrusjtjov faktiskt gjorde närmast allt för att behaga det nya Kina från 1949. Mao ansågs ”svårnådd” rent mentalt från sovjetisk sida.

      Det mentala uppbrottet måste ha avgjorts av att kineserna var alltför ideologiskt ortodoxa och idefixerade och ville genomföra sådant som den sovjetiska sidan visste var helt praktiskt ogenomförbart. Man drog åt olika håll helt enkelt. Jag tror inte ”simbassängsdialogen” var påhittad i efterhand eftersom det fanns så många lika sovjetiska och dåvarande maotrogna på kinesiska sidan berättat i stort sett samma historia. Mig veterligen har den inte historiskt ifrågasatts. Kina kunde ju överhuvudtaget inte släppa de praktiskt felaktiga och ogenomförbara stalinistiska ideologiska föreställningarna förrän efter Maos död och efter dennes epok. Men Sovjetunionen hade ju inga grundläggande vare sig ideologiska som geopolitiska intressen att få Kina som fiende, det måste ju vara den basala utgångspunkten för detta tema – tvärtom.

      Men självklart är alla aspekter och uttalanden i historiska skeenden som detta både intressanta och nödvändiga. Vi måste naturligtvis ha öppna sinnen. (Tack för boktipset – jag lovar att ta mig en titt!) /J.

  • Det finns inga vetenskapligt rent kapitalistiska stats-och nationalekonomier i världen idag, till Svenska Dagbladets arma redaktionella fasa och förbannelser. All modern statsbudget innehåller idag sedan snart 100 år inslag av planerad (plan-) ekonomi.

   Tyvärr har den en gång upplysta Lena Andersson glidit över -det har hon själv erkänt- i klimatskeptikernas skara.

   Man kan idag alltid skrämma folk med ordet planekonomi, och det är ett illa slag under bältet och inte sakligt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here