Är lockdown världens största folkhälsofiasko?

13
1817

Hemsjukvård. Bild från Kommunals rapport före coronakrisen.

Lockdowns är världshistoriens största folkhälsofiasko skriver fyra läkare i en debatt-artikel av fyra läkare i GP. Har de rätt? En i raden av artiklar som minst sagt ”ifrågasätter” nyttan av lockdown. Jag återger delar av artikeln, det anses inte lämpligt att återge hela artikeln. Jag återger nedan utdrag, samt en kommentar som jag publicerade i GP, bland 45 andra kommentarer. Samt påminner om andra artiklar i frågan.


Regeringen beslöt att skicka 150 miljarder kronor i bidrag till EU:s coronafond. En hisnande summa till länder som genom lockdowns medvetet förstör sina ekonomier….

Ett år in i pandemin saknar riskgrupperna fortfarande det fokuserade skydd som kan rädda liv och möjliggöra att ta bort kontraproduktiva restriktioner. Hälften av alla som avlidit med covid-19 har bott på kommunala äldreboenden, en fjärdedel hade hemtjänst. Medianåldern för dödsfallen är 85 år.

Läkaruppropet har samlat 7500 underskrifter mot skadliga restriktioner och för stärkt skydd av gamla och sköra.

Vi instämmer i kritiken mot äldreomsorgens beredskap, organisation och bemanning som Coronakommissionen blottlade i december 2020. För att förverkliga de förslag som kommissionen presenterade, så att vården och omsorgen står rustad inför nästa våg av covid, föreslår vi:

• Kraftigt ökad bemanning av utbildade undersköterskor, med fast anställning.

• Förstärkning av den medicinska kompetensen med läkare och sjuksköterskor för att möjliggöra såväl livräddande som palliativ vård.

• Förbättring av anställningstrygghet och personalkontinuitet samt kraftigt minskad andel personal med timanställning.

• Krav på att personalen ska tala acceptabel svenska.

Vi vill dessutom öka antigentestning av vård- och omsorgspersonal före ett arbetspass. Att förhindra smittan från att ta sig in till riskgrupper är livsavgörande. Detta fokuserade skydd används redan i Mölndals kommun, med goda resultat.

I dag vet vi från forskning och officiell statistik att lockdown inte skyddar riskgrupperna. Tvärtom orsakar lockdown sjukdom, död och stora skador på ekonomin. År 2020 kommer gå till historien som året då vi begick världshistoriens största misstag för folkhälsan.

Infektionsdödligheten i COVID-19 är globalt cirka 0,15 procent.

Sverige valde att inte stänga ner och vi har lägre dödlighet än två tredjedelar sav Europas länder. Sedan november 2020 har dock en rad ovetenskapliga restriktioner drabbat även vårt land, och gymnasieskolorna har varit stängda i nästan ett år.

Ungdomar som isoleras hemma framför datorn äventyrar däremot sin sociala utveckling och fysik – och blir sannolikt mer mottagliga för infektioner Barnen drabbas även psykiskt. I Sverige rapporterar BRIS om kraftig ökning av barnmisshandel, ångest, nedstämdhet och familjekonflikter.

Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk är kloka rekommendationer som vi kan leva med. Men det räcker inte. Ett fokuserat skydd av riskgrupperna äldre och människor med underliggande sjukdomar bör snarast bli en lika viktig del av strategin.

FHM planerar att öppna gymnasieskolorna. Bra, de borde aldrig ha stängts.

Skolstängningar minskar inte spridning av smittan i samhället eller dödsfall med covid-19 och borde förbjudas.

Sveriges milda linje fram till november 2020 har tillsammans med ett par andra undantag (som delstaten Florida i USA), visat att lockdown och nedstängningar inte fungerar, utan tvärtom skadar samhället. I dag har vi utbredd immunitet, påtaglig underdödlighet sedan februari och en majoritet av riskgrupperna är fullt vaccinerade. Vi kan därför utan problem lätta på restriktionerna. Samtidigt måste vi värna riskgrupperna. Pengar som regeringen nu skickar till EU:s svarta slukhål borde användas för att skydda dem.”

Min enkla kommentar:

En i raden av artiklar som minst sagt ”ifrågasätter” nyttan av lockdown. En del länder i Europa med striktare lockdown än Sverige har haft högre dödlighet (Belgien, Spanien, Italien), medan andra har haft betydligt lägre dödlighet. I Sverige har stora brister i riktade preventiva åtgärder riktade till äldre belagts av Corona-kommissionen, liksom nackdelar av den privatiserade vården.
FN uppskattar att hälsovårdssystemets kollaps på grund av Covid-19 (eller kanske i själva verket kollapsen orsakad av lockdown och hysteri) i Sydasien har lett till en kvarts miljon barndödsfall i södra Asien. Det var cirka 3,5 miljoner oplanerade graviditeter förra året. och undersökningar visar att cirka 9 miljoner barn tvingades att sluta skolan permanent. Många av flickorna som slutar skolan blir därför offer för tidiga äktenskap och graviditeter i tonåren. (https://www.globalpolitics.se/lockdown-har-lett-till-kraftigt-okad-dodlighet-hos-barn/)
Nyligen rapporterade också två professor vid institutionen för Global Hälsa på KI, som jag som folkhälsointresserad läkare själv tillhört, att analys av FN-statistik talade för att lockdown kan ha dödat fler än själva coronapandemin.

Relaterat

Great Barringtondeklarationen – för bättre Coronapolicy?
Lockdown har lett till kraftigt ökad dödlighet hos barn
Forskare: Lockdown kan ha dödat fler än själva coronapandemin!
Afrikas katastrofala svar på coronapandemin.
Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år, och många tusen extra i andra sjukdomar.
Kritisk, viktig bok om hanteringen av covid-19 av svensk läkare.
Har Sverige “hög” eller “låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på…
Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.

Föregående artikelBättre analys av mötet mellan Macron, Merkel och Putin!?
Nästa artikelRisk för missbruk i Coronatider? Alkoholmonopolet bra för folkhälsan och ekonomin! Andra monopol?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. Tyvärr så verkar åtgärderna mot corona dödligare än själva influensan! Att det finns krafter inom Big Pharma och globalisterna som via MSM drivit på hysterin är ett faktum och frågan är när en tillnyktring sker? Det borde tillsättas en internationell kommission som undersöker vilka personer som ligger bakom orsaken till masshysterin och Bill Gates verkar vara en av huvudfigurerna men flera andra kända oligarkers namn lurar i bakgrunden..

 2. När jag läste om alla dessa problem med lockdown blev jag rätt snopen, för ingenting sådant inträffade i Kina. Så vad var skillnaderna, och där blir det väldigt intressant. Det visar sig att i Kina fanns ingen totalitär av makten uppifrån påbjuden lockdown med polisiär övervakning, hot om böter och fängelse. Digitalsamhället, som inte finns i Sverige, tog över och reducerade de fysiska kontakterna. Principen var att reducera tillfällen att smittan transfereras från en person till en annan. Man blir inte sjuk av ett enda virus, det behövs åtskilliga doser så att det finns så mycket virus i kroppen att det egna försvaret inte hinner med att bekämpa viruset. Går man till affären och handlar varenda dag och träffar 10 personer var gång blir det 70 möjliga tillfällen där smitta kan överföras per vecka. Reducera man att handla till en gång i vecka reducerar man sannolikheten för att smittas med en faktor 7. Det var principen i Kina. Sedan arbetar man i Kina intensivt förebyggande med TCM och vitaminer, vilket en Sveriges Radio journalist förlöjligade upprepade gånger. Sedan är Kina ett folkstyrt land där varenda individ känner och tar ansvar för sina handlingar. Vid kinesiska nyåret fanns inga förbud eller övervakning, bara rekommendationer, alla tog ansvar personligen, och ingen spridning inträffade. Det går inte i ”demokratier” som Sverige.

  • Denna KW:s kommentar visar tydligt att vad som menas med demokrati måste på djupaste allvar genomlysas. Sedan många år kallar jag inte Sverige för en demokrati utan för en borgerlig demokrati. Den som fortfarande får för sig att kalla USA en demokrati har inte ens försökt sätta sig in i USA:s inrikeshistoria och naturligtvis inte heller den statens mördande världspolitiska historia.

 3. ”En hisnande summa till länder som genom lockdowns medvetet förstör sina ekonomier….”

  Anders Romelsjö,
  Ett råd vill jag ge dig.
  Börja aldrig dina inlägg med tvivelaktiga eller kontroversiella påståenden.
  Varför?
  Jo, du riskerar att läsaren slutar där.
  Om det börjar så, vad ska då resten innehålla?

  Jag är tämligen trogen lyssnare till Henrik Jönsson.
  Han börjar alltid med fakta och historik.
  Åsiktsyttringarna och ambitioner kommer för längre fram och invävda i sammanhanget.
  Vill man komma någonstans opinonsmässigt så tror jag den vägen lyckas bättre.

  Din väg kan möjligen lyckas övertyga redan övertygade men hade du inte större ambitioner än så?

  Vill slutligen påpeka att snabba och direkta lockdowns har räddat det stora landet Kina från pandemins spridning.
  Varför du helt utelämnar det faktum gör dig inte mer trovärdig.

   • Ja, möjligtvis.
    Kan vara jag som fått för mycket av den varan?
    Jag tror man får utgå från att folk vill veta.
    Det finns säkert dem som låter sig bli förledda men den skaran är väldigt liten tror jag.
    Tack och lov kan jag tycka.
    Vår västerländska tradition bygger på en upplysningstradition, mycket skiljt från de traditioner som söker kunskapen ur dogmer.

    Men åter till Corona.
    Jag läste idag på högerbladet Fria Tider att Stockholms äldre struntar i att vaccinera sig mot Covid-19.
    Vad tycker du själv?
    Sällar du dig till vaccinvägrarna eller tar du sprutan lydigt som staten vill?

    https://www.friatider.se/stockholms-aldre-struntar-i-att-vaccinera-sig

    Jag har inte fått något ”erbjudande” än och vet inte heller hur jag tänker göra.
    Problemet är att jag har Pandemrix sprutan färskt i minne.
    Jag ångrade mig efteråt och förstod jag hade förlitat mig blint på auktoriteten.
    Idag tänker jag ungefär så här:
    ”Om alla andra tar vaccin mot Covid-19 utom jag så borde väl även jag få ett visst skydd”
    Frågor på det?

 4. En mycket bra artikel. Öppna upp samhället omedelbart.
  De fyra punkterna till förbättring av åldringsvården är klockrena. Lägg också till att fråga åldringarna och deras anhöriga om vad dessa önskar. Det är bara att sätta igång, pengar finns ju eftersom man kunde sprätta iväg 150 miljarder extra till EU.

 5. Det finns många märkligheter i den här soppan och man förstår att något är mycket sjukt genom att ställa några enkla frågor och fundera på de möjliga förklaringarna.

  Varför får inte vårdare tillgång till och använder munskydd som skyddar effektivt (99,95% av partiklar större än 0,3 mikrometer), men använder munskydd som blåser virus rakt ut i luften runt kanterna?
  Varför fortsätter totalitära åtgärder trots deras uppenbara ineffektivitet?
  Varför kallas det ”pandemi” när dödligheten är så pass låg?
  Varför vill man spruta in helt onödiga vacciner i friska vuxna i ungdomar och t.o.m. i barn som har fullt fungerande immunsystem?
  Varför fortsätter man kräva PCR-tester och intyg för 2000kr, för resor med flyg, fastän de där testerna inte fungerar, samt att munskydd som skyddar effektivt (99,95% av partiklar större än 0,3 mikrometer) räcker alldeles utmärkt?

  • Alla tar tillfället att tjäna pengar på hysterin så alla manövrerar för att maximera den. Om ett munskydd var så tätt att det fångade enskilda virus skulle det inte gå att andas genom det. För att illustrera, ta en vanlig 33 cl ölburk. Där finns tillräcklig plats för alla covid virus i hela världen. Så små är dom. När du andas ut andas du inte ut bara virus. Du andas ut vattendroppar och i varje vattendroppe ryms miljoner virus. Dom vattendropparna är så stora att du kan se dom en kall dag. Det är de vattendropparna, med virusen, som du vill fånga i en ansiktsmask. Prova att andas på en fickspegel. Ta ett vanligt tygstycke, släpp en vattendroppe på det. Den stannar i tygstycket. Så fungerar munskydd.

 6. Såg nyss en sexminuters-video från Hötorgshallen. Några franska kommentatorer tappade hakan eller borde det heta masken numera. Ett normalt liv – kan det vara möjligt ? Under tio procent av kunderna bär mask och ingen bland personalen – ingen ! Pensionärer i hög ålder promenerar glatt omkring – underbart !

  Detta måste förklaras. Svenskarna som normalt uppfattas som de mest politiskt korrekta och fogliga. Hur förklara paradoxen ? Det enda man kan kritisera Sverige för skulle vara att detta glädjebudskap inte sprids med större kraft. Tänk om spanjorerna som håller på att köra sin ekonomi i botten fick se sådana videon !

  Även Ryssland har börjat återgå till normalitet, hockeyslutspelet spelas inför full publik, dock med masker på för publiken. Konserter har redan släppt masktvånget men restaurangernas personal bär dem ännu. Sverige är normalast i världen – ja, vid sidan om Vitryssland, en överraskande partner som inte får nämnas.

 7. Sanningens minut kommer allt närmare.
  Så nära in på din kropp som den någonsin kan komma.
  Tar du den av staten påbjudna vaccininjektionen i ditt blodomlopp eller inte?

  • Jag är vaccinerad en gång. Man ska noga se till att vaccinet inte går direkt in i ett blodkärl.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here