Lockdown har lett till kraftigt ökad dödlighet hos barn

10
2512

Barn. Bild i Creativecommons.

Nackdelarna med lockdown har under senare tid fått ökad uppmärksamhet sista tiden, både pga. tilltagande folkliga protester runtom i världen, och pga. rapporter från forskare. För en månad sedan publicerade jag artikeln Forskare: Lockdown kan ha dödat fler än själva coronapandemin! baserad på analys av FN-statisk av två professor vid institutionen för Global Hälsa på KI, som jag själv tillhört. Och i september denna från förhållandena i Afrika där lockdown i en jämförelsevis ung befolkning och med svaga sjukvårdsresurser föranledde en artikel med titeln Afrikas katastrofala svar på coronapandemin.

Nyligen publicerades en artikel med fokus på barn Lockdowns Caused a Quarter of Million Infant Deaths in South Asia, UN Estimates.
Den har först publicerats på Derimot.no och sedan hos Pål Steigan Lockdown fører til en eksplosjon i barnedødelighet.

Översatt denna gång av mig själv.

I en översikt från Iafu skriver forskarna med fokus av särskild relevans för Sverige skriver forskarna ”Det är för tidigt att dra slutsatser om coronapandemins långsiktiga konsekvenser, men den övergripande slutsatsen är att pandemin påverkar många barn och unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät.” IAFU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildiningspolitisk utvärdering).Barn och unga under coronapandemin Lärdomar från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och arbetsmarknadsinträde

En del länder i Europa med striktare lockdown än Sverige har haft högre dödlighet (Belgien, Spenien, Italien), medan andra har haft betydligt lägre dödlighet. I Sverige har stora brister i riktade preventiva åtgärder riktade till äldre belagts av Corona-kommissionen, liksom nackdelar av den privatiserade vården.


Lockdown har lett till kraftigt ökad dödlighet hos barn

Hälsovårdssystemets kollaps på grund av Covid-19 (eller i själva verket kollapsen orsakad av lockdown och hysteri) i Sydasien har lett till en kvarts miljon barndödsfall i södra Asien, uppskattar FN.

En analys visar att stängning av kliniker och avbrutna hälsoprogram har lett till att ett stort antal barn dör omedelbart efter födseln eller av undernäring och barnsjukdomar.

Beräkningar av FN: s barnprogram Unicef ​​tyder på att det har förekommit 229 000 fler dödsfall bland barn under fem år 2020 än det var under 2019. The Telegraph

Tre av fem av dessa dödsfall beräknas vara bland nyfödda.

Enligt studier i Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Indien, Pakistan och Sri Lanka har också 89 000 fler varit dödfödda under samma period.

Rapporten, som kallas ”De direkta och indirekta effekterna av Covid-19-pandemin och svaret på den i Sydasien”, har tittat på konsekvenserna av regeringarnas lockdownstrategier för hälsa, sociala tjänster, utbildning och ekonomi.

Undersökningarna fann också en ökning av ett stort antal kvinnor och flickor som dog under födseln och av oönskade graviditeter.

När regionen stängde ned för ett år sedan för att förhindra spridning av coronavirus, upphörde plötsligt grundläggande närings- och förebyggande hälsoplaner som var avsedda att rädda liv. Forskarna fann att antalet barn som behandlades för svår undernäring därför minskade med mer än 80 procent i Bangladesh och Nepal.

Vaccinationen bland barn minskade med 35 procent i Indien och 65 procent i Pakistan.

Familjeplanering och mödraskapskliniker  stängdes. Sun Ah Kim, UNICEFs biträdande direktör för Sydasien, säger: ”Pandemin har utan tvekan resulterat i fler dödsfall och mer sjukdomar – särskilt för de mest utsatta kvinnorna och barnen. Pandemin har också på allvar återställt den positiva utveckling som vi har sett de senaste åren. Vi riskerar nu en negativ utveckling av befolkningens totala välfärd de närmaste åren ».

Barndödligheten har ökat mest i Indien, upp till 15,4 procent, jämfört med 14,5 procent i Pakistan och 13 procent i Bangladesh. Både Sri Lanka och Pakistan upplevde en ökning av mödradödlighet på 21 procent.

Dessa nedslående siffror kommer antagligen att vara i flera år, eftersom kvinnor nekas preventivmedel och därmed får oönskade graviditeter.

Barn som tvingas lämna skolan kan nu ha svårt att komma tillbaka .

Det var cirka 3,5 miljoner oplanerade graviditeter förra året. och undersökningar visar att cirka 9 miljoner barn tvingades att sluta skolan permanent .

Många av flickorna som slutar skolan blir därför offer för tidiga äktenskap och graviditeter i tonåren, skriver forskarna.

Relaterat.

Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år, och många tusen extra i andra sjukdomar.
Kritisk, viktig bok om hanteringen av covid-19 av svensk läkare.
Har Sverige “hög” eller “låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på…
Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.

Föregående artikelTio punkter om kriget i Syrien
Nästa artikel5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. COVID Lockdowns Negatively Impact Immune System Development in Children, Expert Says
  18:37 GMT 12.03.2021 https://sptnkne.ws/FA7X
  Byram Bridle, an associate professor of viral immunology at the University of Guelph, looks at how COVID has impacted the development of children’s developing immune systems.

  https://leohohmann.com/2021/02/28/legal-team-wants-second-nuremberg-tribunal-to-try-global-lockdown-promoters-for-crimes-against-humanity
  Legal team wants ‘second Nuremberg tribunal’ to try global lockdown promoters for crimes against humanity
  …/…
  One prominent German lawyer, who is also licensed to practice law in America, thinks they should. And he is organizing a team of thousands of participating lawyers who want to prosecute a “second Nuremberg tribunal” against a cadre of international elites responsible for what he calls the “corona fraud scandal.”

  Targeting the Davos, Switzerland-based World Economic Forum and its devotees among global political leaders, attorney Reiner Fuellmich says they are guilty of crimes against humanity for their perpetration of COVID-response policies that led to forced shutdowns, destroyed businesses, impoverished families, broken lives and a spike in suicide rates.

  He has formed the German Corona Investigative Committee to pursue civil charges against the main perpetrators, among them being the head of the United Nations World Health Organization Dr. Tedros Adhanom. He hopes a successful class-action lawsuit will also lead to criminal charges.
  …/… #

  https://www.voltairenet.org/article212537.html
  Venezuela kicks off massive anti-Covid drug distribution
  VOLTAIRE NETWORK | 24 MARCH 2021
  Venezuela has launched the large-scale production of its very effective drug against Covid-19, Carvativir. Free distribution has already begun.

 2. Lungsjukdomen Covid-19 har lett till kraftig dödlighet hos de äldsta i samhället.
  Samt i det här inlägget ovan påstås motåtgärden ”Lockdown” medfört ökad dödlighet hos barn.

  Det var en nyhet för mig.
  En annan nyhet är att ”vänstern” börjar åldersdiskriminera och ställa åldersgrupperna yngsta och äldsta mot varandra.
  Väldigt lågt tycker jag för att komma från människor som anser sig besitta en högre moral än de övriga i samhället och därför bör beredas platser i samhällets maktpositioner.

  I Romarriket kallades de ”hedervärda” för HONESTIORES och folket, det som kommunister brukar kalla ”massan”, för HUMILIORES.

  Poängen är att formellt var de här grupperna lika inför lagen men bedömdes helt olika i praktiken.
  Just därför tror jag opinionsbildare från radikal vänster kan komma med ett sådant här påstående när de sätter barnen framför sig som moraliskt skyddsnät för att låta de äldsta bli lidande.
  Precis på samma sätt som Hezbollah gömde sig bland civila för sina angrepp mot Israel.
  Och här då fick de civila mot sin vilja betala priset för vänsterns högre moral.

  Lördagens Henrik Jönsson är både lärorik och värd att lyssna på.
  Sändningen är nu uppe i nästan 20.000 lyssnare på bara några timmars utlägg.

  SVT Humor har gjort en delvis liknande film där även där kärnan är moralen.
  Jag såg halva men stängde av. Tyckte vare sig den var rolig eller informativ.
  Endast patetiskt allt efter den statsbärande agendajournalistik SVT normalt besitter.
  Den här sändningen kom ut ungefär samtidigt har just nu färre än 1.500 lyssnare.

  Jämför då att SVT finansieras av 9 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar årligen samt att Henrik Jönsson får sin finansiering genom frivilliga gåvor.
  Det är som att jämföra planhushållning med fri marknad.
  Eller kapitalism vs kommunistdiktatur om man så vill.

  Nästa år är det valår i Sverige.
  Glöm det där mer marxism, ”klasser” och den tjosan.
  Riksdagsvalet 2022 kommer stå mellan Moralens Väktare och Verklighetens Folk.

  DUBBELMORAL: Hanteringen av Fredrick Federley, Yasin och Richard Jomshof
  https://www.youtube.com/watch?v=dAB5LGWFDIw

  Svenska nyheter- Yasin
  https://www.youtube.com/watch?v=0b2JruaaCSU

  • Om du tror att det skillnad mellan vänster och högerläkare tar du grovt fel. Skillnaden finns mellan de som tar sin uppgift på allvar och de som gör karriär, precis som i alla andra yrken.

   Det är faktiskt högerkristna i USA som har kämpat hårdast mot förfalskningen att dödsattesterna, mot vansinniga påbud och mot officiellt kvacksalveri. I alla fall enligt vad som har nått mig.

   Vad gäller Frankrike vet jag ingenting om ”dissidenternas” politisk hemvist men tidningen France-Soir, när den fanns på papper, var en högertidning. Nu finns den bara på nätet och ger den röst – utan att avbryta jämt – till de som misshandlas av de dominerande medierna.

 3. Jag tror grundproblemet är ”diktatur kulturen”, som kallas ”demokrati”, att en liten elit alltid skall bestämma vad som är bäst för pöbeln och sedan genomföra det med olika former av tvång som lockdown, övervakning, polisingripanden och böter. I västs ”demokratier” fattar HONESTIORES beslut vad som är bäst för HUMILIORES som inte tillåts yttra sig alls och har ingen frihet. ”Lyd”, vi vet bäst, vi är experter. Dom blir bara tillsagda vad som är ”bäst för alla”. Jag funderar fortfarande på varför detta problem aldrig uppstod i Kina och varför resultatet blev så bra som det blev. Viruset är verkligen under kontroll och livet normalt nu. Alla vet hur virus smittar, det fick man lära sig som tre-åring. Dels arbetar man intensivt i Kina förebyggande, TCM, vitaminer, munskydd, och vara försiktig. Dels finns en mycket stor teknologisk mognad, folk, även barn, vet redan hur och är vana att umgås digitalt. WeChat. Sedan fanns ingen egentlig lockdown, trots falska media rapporter i väst, men man begränsade det fysiska umgänget, som att elever studerade digitalt i små grupper om kanske tre personer med en äldre som coach, man gick och handlade en gång i veckan istället var dag, osv. Dels är Kina folkstyrt, i realiteten är det gräsrötterna, HUMILIORES, som styr HONESTIORES. Man sätter gemensamma mål och myndigheter och innevånare samarbetar för att nå dom. Ett självreglerande samhällssystem västlingar tycks helt inkapabla att förstå. Ingen frivillighet utan skyldighet med ansvar.

  • SwebbTV är visserligen nationalkapitalistiskt, men de hade ändå två bra inslag om ”Demokratur”, d.v.s. diktatur dold i en slöja av demokrati. Det är väl när småkapitalisterna körs över av storkapitalisterna som de börjar vakna. All kapitalism leder till monopolkapitalism.

   Inte bara det. Nu har alla partier utom V och SD räddat EMU, fastän svenska medborgare var emot i EMU i folkomröstningen, samt belånat svenska medborgare med ca 50’000 kronor var i ”stödpaket” till tyska banker, italienare som vill köra tyska Mercedes och spanjorer som vill ha medborgarlön och gå i pension tidigt, men något liknande ska vi tydligen inte få i Sverige.

   Vi ska nu alltså jobba för allt lägre löner, sämre pensioner, cykla för miljön och minska utsläppen, allt medan vi ska belånas ännu mer och ska ge de pengarna till länder som är lägre belånade än oss!

   Det kommer bli omöjligt att rösta på något annat än V eller SD i valet 2022 om man vill undvika fler ”stödpaket” till till EMU. Tyvärr kommer det bli svårt att rösta för Vänsterpartiets bittra radikalfeminister som spottar hederliga vänstermän för jämställdhet och hur ska någon normal sekulär muslim kunna rösta för deras mobbare av Amineh Kakabaveh som säger sanningen om den extrema islamismen.

   Man får helt enkelt bli vänsternationell genom SD. Så illa är det om man vill rädda vår demokrati. Det är ingen satir tyvärr. Det här är en tragikomisk tragedi.

   • Jag har upptäckt att jämställdhetsiver närmast resulterar i att mångfaldiga problem.
    Problemet med rättvisesyndromet är att det i första hand är destruktivt.
    Kommer alla få det bättre när den rika tiondelen hänger i lyftkranarna?
    Nä, jag tror inte det.
    Besuttenheten försvinner inte. Den kommer endast förflyttas.

    Naturen är inte rättvis och jag tror på viss orättvisa om den kan göra något bättre för alla.

    ”Grön ståltillverkning” är ett aktuell reformering inom industrin just nu.
    Jag förkastar ingalunda idén som till viss del är statlig.
    Men komprimering av vätgas i större mängder ställer jag mig tveksam till och påminner mig om riskerna med kärnkraften.
    Visste du till exempel att den radioaktiva strålningen var 400 gånger större vid kärnkraftolyckan i Tjernobyl än vid sprängningen av atombomben över Hiroshima 1945?

    Självklart är det inget försvar för atombomber som jag tycker är det vidrigaste människan någonsin skapat.

    https://www.youtube.com/watch?v=BKQZLmTl8Jc

 4. Låt oss konstatera att åtgärderna mot – den s.k. pandemin – är ett reaktionär/auktoritärt projekt. Virus förmåga att förnya sig – mutera – ger detta projekt oändliga möjligheter att införa nya nedstängningar och husarester! Det är hög tid att börja kämpa emot: Till en början starta ett upprop!

  • ”Samhällsmo­ralen gror ur gräsrötter­na.
   Gör den inte det beror det på att den har
   gödslats med för mycket skit från ovan.”
   / Tage Danielsson

   …och jag noterar att alltför många gräsrötter låter sig förvillas med skiten ovanifrån, ja t.o.m. länkar till den och lurar in gräsrötterna i skiten. Jo. Det är hög tid att kämpa emot, men hur ska ett så urbota korkat folk med en massa skit i huvudet klara av den kampen?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here