FN: Klimatförändringarna kommer snabbare och är större än väntat.

12
1664
FN-rapportens framsida.

Greta Thunberg har åter framträtt i stora världen. Hon står på sig i sina budskap och sin kritik av världens beslutsfattare. Och kritiken och förlöjligandet av henne börjar sippra fram i media.Jag kommer att återvända till detta.

Denna viktiga översiktsartikel av Pål Steigan har översatts av Romel Andersjö, född i Jönköping och uppvuxen i Norrbotten, och publiceras med Påls tillstånd. Pål Steigan: FN: – Klimaendringene kommer fortere og er mer omfattende enn ventet.

Jag delar Pål Steigans bedömning och ber läsaren – förhoppningsvis även några i Greta Thunbergs generation att särskilt läsa slutklämmen. Jag har mot slutet lagt in länkar till några andra artiklar om klimatet.

Inför FN:s klimatmöte, som börjar i New York den 23 september, har Världsmeteorologiska Organisationen (WMO) presenterat nya data som säger att klimatförändringarna kommer snabbare än väntat och är större än de tidigare modellerna förutspådde.
De viktigaste slutsatserna från rapporten från United in Science är:
• Den genomsnittliga globala temperaturen för 2015-2019 är på väg att nå ett nytt rekord. Det beräknas för närvarande vara 1,1 ° C över förindustriell tid (1850-1900) och 0,2 ° C varmare än 2011-2015.
• Observationer visar att den globala genomsnittliga havsnivån stiger och att det totalt sett ökar 26% i havets surhet sedan början av industrialiseringen.
• Koldioxid-utsläpp från fossilt bränsleanvändning fortsätter att växa med över 1% årligen och når en ny topp på 2% 2018
• Tillväxten av kolutsläpp ökade igen 2017
• Trots extraordinär tillväxt i förnybar energi är fossil energi fortfarande dominerande i det globala energisystemet.

• Ökningen av koldioxid-koncentrationer fortsätter att accelerera
• Nuvarande nivåer av koldioxid (CO2), metan (CH4) och kvävedioxid (N2O) ligger på 146%, 257% och 122% av den förindustriella nivån (före 1750)
• De globala utsläppen beräknas inte nå toppen 2030, än mindre 2020
• Genomförande av nuvarande självpålagda minskningar kan leda till en global medeltemperaturökning mellan 2,9 ° C och 3,4 ° C med 2100 i förhållande till förindustriella nivåer och sedan fortsätta att öka
• Den nuvarande nivån på självpålagda minskningar måste ungefär tredubblas för att utsläppsminskningen ska vara i linje med 2 ° C-målet (temperaturökning med 2 grader Celsius) och öka fem gånger för att kunna nå 1,5 ° C-målet. Tekniskt sett är det fortfarande möjligt

Om målet, som det hävdades, var att minska utsläppen av växthusgaser och minska fossil energianvändning, var Parisavtalet ingen lösning.
Det som driver tillväxten i energianvändningen är inte internationella avtal utan tillväxten i kapitalackumulationen.


Wikipedia:Martin Bureau – CC BY-SA 4.0.

Tillväxten i världens energiförbrukning har pågått oberoende av alla världens klimatmöten. Den enda gången på senare tid då man kan notera en minskning av energianvändningen var under finanskrisen och lågkonjunkturen 2008-2010.

Energiförbrukningen har ökat kontinuerligt. Från 2000 till 2016 har den totala energiförbrukningen ökat med 40 procent. Även om förnybar energi har ökat, utgör den fortfarande en mycket liten del av energimixen. Efter 2017 har användningen av kol ökat igen. FN-rapporterna pekar i allt sitt dramatik bara på fenomen, inte grundläggande orsaker. Poängen är att kapitalismen måste växa. Kapitalismens grundlag är: Ackumulera eller dö. Eller som Marx sa, ”ackumulera, ackumulera – det är Moses och profeterna.”

Kapitalismen har varit det mest revolutionära ekonomiska systemet i mänsklig historia. Den form av energi som möjliggjorde denna snabba tillväxt var just kol (C). Först kol, och sedan olja och gas har varit de energier som har gjort det möjligt att spränga alla tidigare ramar för vad som var möjligt att producera.


Kapitalismen har orsakat en explosiv ökning av energiförbrukningen. Denna typ av tillväxt är dödsdömd. Kapitalisten har inte råd med någon paus. Han kan inte säga att OK, det var det, nu har vi gjort så trevliga och hållbara produkter att ingen kommer att behöva något nytt under det kommande decenniet, så för jordens resurser tar vi det lugnt ett tag.

Tvärtom, han måste utvidga produktionen hela tiden, oavsett om produktionen sker på bekostnad av samhällets långsiktiga intressen. Om det inte behövs fler varor till en början måste ett behov skapas. Cirkulationen måste hållas uppe och kosta vad det kosta vill. Det är trots allt det som har gjort kapitalismen till det mest revolutionerande produktionssättet hittills, att den så hänsynslöst omvandlar hela världen för att uppnå kontinuerlig tillväxt och maximal vinst.

Tillväxten sker i Asien

Som bekant har både europeiskt och amerikansk kapitalt flyttat mycket av sin industriella produktion till Asien och främst till Kina. Således har energiförbrukning och utsläpp också flyttats dit. Detta ser vi mycket väl illustrerat av denna graf : Det är främst Asien som står för den största ökningen av energiförbrukningen. Kontinenten har ökat sin energianvändning med 110% sedan 2000.

Europas energianvändning står stilla. Så gör Nordamerikas. Och kontinenten där befolkningen växer snabbast, nämligen Afrika, får nästan ingen ökning alls. Således är det inte befolkningsökningen som är drivkraften för energianvändning utan kapitalackumulation.

Som Erik Plahte skrev på steigan.no: «Det kapitalistiska ekonomins grundläggande tillväxtkrav är oförenligt med att bevara klimatet och miljön. Politikernas uppgift är att upprätthålla kapitalismen. Det står i konstitutionen. Kapitalism som ekonomiskt system kräver evig tillväxt. Pengar måste förvandlas till mer pengar. Ökad produktion av varor ökar trycket på de naturliga cyklerna. De oerhört komplexa cyklerna från det ursprungliga djur- och växtlivet som kan pågå ”i det oändliga” överbelastas, bryts ned och ersätts av enkelriktade processer som utarmar lagerresurser, medan produkterna förr eller senare blir avfall och skapar enorma miljöproblem.Sådan produktion är inte hållbar på lång sikt. Många ekosystem är redan överbelastade. Men den kapitalistiska ekonomin kräver fortfarande att produktionen ska öka och öka. Men jorden är begränsad, den blir inte större. Det måste skära sig i slutändan. ”

Demonstrerade ungdomar har rätt. Deras framtid står på spel. De unga som demonstrerar över hela världen och ropar att deras framtid står på spel har helt rätt. Den typ av tillväxt som har lett världen från en befolkning på 2,5 miljarder 1945 till 7,5 miljarder år 2019 kommer inte att upprepas. Priset för den extrema plundringen av planetens resurser kommer att betalas av framtida och kommande generationer.De har också fel: systemet kan inte reformeras. De unga ställer stora och delvis utopiska krav. Det är förståeligt. De vill ha handling. De har rätt till det. Men de sätter inte svansen på åsnan. De håller inte kapitalismen ansvarig och kräver att den avskaffas. I stället vänder de sig till World Economic Forum, miljardärernas internationella och till den amerikanska kongressen och ber dem om förändringar. Så länge de inte kräver avskaffande av kapitalismen kommer de att möta öppna dörrar och röda mattor.Vad är alternativet?”Vi behöver en motståndsrörelse för att rädda jorden,” säger John Bellamy Foster, redaktör för Monthly Review.

”Men detta måste vara en gigantiskt uppgift; den måste förena arbetare över hela världen, och det måste stå emot imperialism och krig. Allt detta hänger ihop. Miljörörelsen är helt avgörande för att se var det mest angelägna behovet finns för att sätta i krafterna, men vi kan bara uppnå nödvändiga resultat om vi kämpar på alla fronter eller gör det till en stor front. ”

Egentligen är Gula västern och Klimatupproret två sidor av samma mynt, ett uppror mot olika sidor av vår tids kapitalistiska system. Om de kunde förenas skulle de hota systemet. Befolkningen väljer två helt olika sätt att hantera dem. Klimatupproret utsätts för hertiginnans omfamning och man försöker få in det i kapitalets agenda med global styrning, medan de gula västarna utsätts för brutalt våld och osynliggörande. Om de hade lyckats förena sig mot kapitalismen skulle mycket se annorlunda ut.

Relaterat.
Hur skall vi bedöma hastigheten i klimatförändringen? – en svår fråga, med svåra konsekvenser om vi tar fel!
Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat
Vet Lennart Bengtsson vad som händer med klimatet?
Bahamas – I klimatkrisens frontlinje, storbolagens klimatfånge?
Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Greta Thunbergs seglats via klimatförstörande miljonärer och PR-jippo.
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatetPolitik

Föregående artikelTill försvar för Julian Assange och yttrandefriheten! Kom till unika möten idag med Assanges pappa!
Nästa artikelKom till manifestation för Julian Assange och Chelsea Manning kl 12 idag i Stockholm!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. FN’s klimatrapporter kan vi vara utan ty något consensus-klimat finns inte. Skrämsel och propaganda är den konsensus som bjuds till allmänheten, åtgärdsprogrammen verkar skapa mer bekymmer än de löser.
  Lyssna på de som vet och är kunniga i frågan, där vetenskap och mätdata går i takt med verkligheten. Hockeyklubbor och annat nonsens är en kejsare utan kläder, Lyssna på vad en erfaren forskare som Prof. Nils-Axel Mörner med fotfästet i vetenskap och mätdata säger i frågan. ( och det finns fler, som står upp )
  Prof. Nils-Axel Mörner: Sea Level Rise; Facts and Fictions – YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=dZ36ded2Wc0
  Lördagsintervju 40 – Havsforskare Nils Axel Mörner om klimatet – hur är det egentligen? – YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=YpGZdtfngsk

  Vi kan även se i backspegeln hur det gick med CFR kontra Ozonhålet. Läser man den klimat-skrönan så finns inget mer förtroende för UN och dess klimat-agendor. En rekap av historien om CFR :
  The CFC story is a parallel for the CO2 story and was another EPA “cause celebre” – another_day_another_dollar_cfcs_and_the_un.pdf
  http://scienceandpublicpolicy.org/wp-content/uploads/2010/09/another_day_another_dollar_cfcs_and_the_un.pdf

  Klimatlösningar på CO2 ?
  Winter Oak på Twitter: ””Bio-energy with carbon capture and storage is a psychopathic scheme to clear forests, and take over agricultural land to grow GM fuel crops, burn the trees & crops as an energy source & then bury the carbon dioxide underground (where it’s used to expand oil and gas production)” https://t.co/DgRnJc8slN… https://t.co/jL7bh0FYlN
  https://twitter.com/WinterOakPress/status/1172983700935585795

  • ”Rapporten från FN bygger på 6.981 publicerade vetenskapliga studier, och slutsatserna är säkrare och tydligare formulerade än i tidigare rapporter.” ”Det är praktiskt taget säkert att världshaven har värmts utan avbrott sedan 1970 och tagit upp mer än 90 procent av överskottsvärmen i systemet”, skriver forskarna. Sedan 1993 går uppvärmningen av haven mer än dubbelt så fort som tidigare.” ”Det öppna havet, Arktis, Antarktis och de höga bergen kan verka avlägsna för många människor. Men vi är beroende av dem och påverkas direkt och indirekt av dem på många sätt – för väder och klimat, för mat och vatten, för energi, handel, transport, rekreation och turism, för hälsa och välbefinnande, för kultur och identitet, sa IPCC:s ordförande Hoesung Lee.” IPCC:s rapport.

   Mörner säger att man ska ta fast på verkligheten – se ovan. DN: Ny IPCC-rapport: Havet stiger snabbare än väntat.

  • De flesta forskare inom området har en annan uppfattning. Sedan finns olika bedömningar om hur fort det går, betydelsen andra faktorer osv.

   Och miljön kan påverka klimatet.

   • Samtidigt, inte att förglömma att alla ”forskare” står i en beroendeställning till fossilbolag, staten, oljebolag, bilbolag eller vägbolag. Who pays the piper…..

    • Finns inga belägg för detta Karl. Jag minns hur vi som alkoholforskare var noga att undvika beroende av alkoholindustrin. Varje författare till vetenskaplig artikel måste ange eventuell bindning till alkoholindustrin.

    • Karl.
     Dom sk. forskare som ni klimatförnekare refererar till och som inte verkar finnas publicerade i etablerade vetenskapliga media kan säkert misstänkas för att ha en sådan koppling. Allt dom säger gynnar ju fossilindustrin.

     Du pratar om att det finns pengar bakom klimatvarningarna, när alla ser att dom stora pengarna finns hos fossilindustrin. Du pratar om oseriösa mutade forskare, när det finns betydligt större anledning att misstänka dom som delar din egen uppfattning för detta. Du verkar t.om. vilja få oss att bortse från tillgänglig forskning och istället lita på tvärsäkra lekmän utan tillräcklig kompetens, samtidigt som du hela tiden framhåller ditt eget vetenskapliga synsätt.

  • Klimatet är summan av vädret över mer än 100 år, så i det korta perspektivet, del en människas arbetsliv, kan vi inte påverka det. Miljön kan vi påverka med omedelbar verkan eller på korta tidsintervall. Miljön nonchaleras därför att en verklig påverkan skulle innebära en nästan omedelbar strypning av inkomsterna till fossilbolag, staten, oljebolag, bilbolag eller vägbolag. Intäkterna till alla dessa är beroende av att vi har nedsmutsning. Utan nedsmutsning, ingen beskattning, inga avgifter, ingen service, inga inkomster. Därför motarbetar dom tillsammans tyst och kraftfullt alla förändringar som kan påverka deras inkomster negativt. Ett exempel är bilbolagen som säljer svindyra tunga ”klimatbilar” med braskande reklam om att vara miljövänliga. Deras vinst marginal på en enda bil är större än den total konsumentkostnaden på en verklig eldriven elbil. En sådan väger 400 Kg, har en räckvidd på 5 till 10 mil och en toppfart på 70 Km/t. Lite kul matematik. En elmotor i en industriell anläggning har 30,000 timmars drift utan service. I en elbil som körs i medeltal 25 km/t betyder det 75,000 mils körning – utan något servicebehov. Motsvarande för en fossilbil är ofta 500 mil. Det betyder med 2,000 mils körning per år en livslängd på 37.5 år för elbilen. En fossilbil mindre än hälften, 10 till 15 år. Elmotorn bromsar även, så bromsarna slits inte på elbilen. Fossilbilen kostar 400,000, elbilen 40,000 för konsumenten. Båda dessa bilar producerar samma jobb var dag. Totalutsläppen för en sann elbil bara några procent av fossilbilen. Inte underligt alla dessa som bromsar utveckling är i panikmode.

 2. En storhet som inte tydligt kan urskiljas är den mänskliga klimat-påverkan ?
  Att en klimatförändring sker vet man, men är den ”manmade” det är det man twistar om. Forskarnaa är inte överens i den frågan, men IPCC är helt inriktad på just denna ”manmade-påverkan”, övriga fakta skalas bort. Någon sa att det vore en enkelt sak om termometern vore indelad så att antal grader av mänsklig påverkan kunde avläsas direkt i skalan – nu är det svårt att nå ett sådant värde.
  Här en länk där en av klimatforskarna som ingår i IPCC uttalar sig om arbetet där :
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7081331.stm

  • I sina analyser beaktar forskarna även andra faktorer. Klimatet påverkas förstås av annat än av mänsklig verksamhet.

 3. Det finns bara ett sätt att få ner koldioxidutsläppen, och det är att minska befolkningen drastiskt. Börja med en befolkningshalvering på tio år. Erfarenhetsmässigt är socialismen det lämpligaste systemet för den stora uppgiften.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here