Peter Hultqvist okunnighet och blindhet är en fara för Sveriges säkerhet

15
2076
Peter Hultqvist. Bild Regeringen.

Aftonbladet publicerade 21 april artikeln Hultqvist om hoten från Ryssland: En hel katalog

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) lägger till att vi redan nu lever i en situation där Ryssland hotar hela den Europeiska säkerhetsordningen.
Det Ryssland gör i Ukraina visar att deras tröskel är väldigt låg för att använda militärmakt för att nå politiska mål. Att de är beredda att bryta mot alla typer av folkrättsliga regler, det är det grundläggande hotet, säger Hultqvist.

Men i dag säger Hultqvist att det rör sig om ”en hel katalog” med åtgärder som Ryssland har hotat Sverige med om vi skulle gå med i försvarsalliansen.
Cyberhot, hybridhot, sabotage, underminerande av vår statsorganisation, alla olika typer av attacker som man kan tänka sig. Jag vet inte vad de avser att göra eller inte göra men att Europa lever i en hotsituation och att allting har förändrats i grunden. Så är det, säger Peter Hultqvist.”

DN slår upp detta stort 23/4 i en artikel. Några exempel ger Hultqvist inte. Däremot diskuterar/spekulerar en säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets Forskningsinstitut om möjliga åtgärder (varvid kärnvapen inte nämns).

Låg tröskel hos Ryssland? Hur är tröskeln hos Nato och dess dominant USA?

Har Ryssland visat ”låg tröskel”? En kort genomgång.

1. Efter Sovjetsupplösning fick Väst och Västekonomer stort inflytande på ekonomin i Ryssland. Den av USA stödda chockterapin medförde stor fattigdom, sänkt medellivslängd samtidigt som stora tillgångar hamnade under kontroll av västliga ekonomiska intressen och hos oligarker. 30 år efter Sovjetunionens upplösning – förspel och följder.
2. 2008 Georgien angrepp Ryssland (enligt bl.a. EU), bl.a. då man upplevde uppbackning av USA. Ryssland slog tillbaka angreppet snabbt och har fått ansvaret för kriget i Västs historieskrivning. Tolv år sedan Georgien angrep enligt EU. Vad säger förra utrikesministern Margot Wallström?
3. Ukraina och Ryssland har varit sammanvävda områden sedan avtalet i Pereslavl 1654, men Ukraina blev egen stat och delrepublik i Sovjetunionen i samband med revolutionen. Blev egen stat vid Sovjets upplösning. Vid årsskiftet 2013-2014 erbjöd Ryssland bättre ekonomiska villkor än EU, vilket EU tydlig ogillade. Västledare framträdde öppet på Maidan. Dödsskjutningar skedde, vilka tillskrevs Ukrainas regering, men som visat sig bero främst på högerextremister. Dagen efter det att en i DN lovordad uppgörelse skett mellan opposition och folkvalde president Janukovitj (69 % av rösterna i ett av OSSE lovordat val 2010) skedde en av USA och EU stödd högerextremistisk statskupp. Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter åtta år!
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/weapons-ammunition-stolen-from-ukrainian-security-service-in-ivano-frankivsk-337153.html. https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2010).
4. Ryssland annekterade eller återinförlivade Krim fredligt i mars 2014 med stöd av 95 % i en folkomröstning. Ett brott mot folkrätten. Hur sen på detta jämfört med statskupp mot folkvaldm president. Notera också att Krims överföring från Sovjetunionen till Ukraina 1954 skedde utan stöd i Sovjetunionens konstitution.
5. I februari 2015 stadfäste FN Minsk 2 med Frankrike, Tyskland och Ryssland som signaturmakter. Enligt detta skulle Donbass få ökad självständighet inom Ukraina. I Donbass bor många etniska ryssar och många arbetar i Ryssland. I stället för att söka förverkliga Minsk 2 har Ukraina bedrivit inbördeskrig mot landsmännen i Donbass. Uppskattningsvis 14 000 dödade pga. detta. I februari hade Ukraina laddat upp med stora truppstyrkor och ökat beskjutningen av Donbass. President Zelensky sa att man inte respekterade Minsk 2 strax innan Ryssland angrep. Gång på gång har Ryssland yrkat på att Minsk 2 skulle fullföljas och man har tidigare avvisat propåer att låta Donbass bli del av Ryssland. Frankrike och Tyskland har förblivit passiva, och har alltså i praktiken stött Kievs position. Varför Kiev och dess västerländska stödjare under 8 år har misslyckats med att implementera Minsk-överenskommelsernaKommer Ukraina att kollapsa om man följer FN:s säkerhetsråds stödda ”Minsköverenskommelser”?
6. Det är väl belagt att Nato utvidgats österut i olika steg sedan Sovjets upplösning, trots upprepade löften från ledande Västpolitiker om motsatsen.
7. Nato har kraftigt förstärkt sin militära närvaro med nya de facto-baser, avancerade missilsystem i Polen och Rumänien (Aegis) och har kärnvapen i flera länder i Europa. Upprepade stora militärövningar med tydlig adress mot Ryssland bedrivs sedan åratal, bl.a. i Sverige. Nato lägger ned 15 gånger mer på det militära än Ryssland.
8. USA och ledande institutioner har tydligt pekat ut Ryssland som huvudmotståndare sedan länge.
9. Putin och Ryssland har demoniserats med påståenden om påverkan på presidentvalet i USA, mordförsök på avdankade spionen Skripal och på högernationalisten Navalny. Påståenden har direkt accepterats och förts ut av ledande politiker och etablerade media i Väst fast bevis saknas. Vad tycker Ryssland om påstådda mordförsök på Navalny och Skripal och annekteringen av Krim?
10. Sanktioner, en slags ekonomisk krigföring, pågår sedan flera år mot Ryssland och före angreppet på Ukraina. Sanktioner – västmakternas redskap för konfrontation och dominans
11. Över 20 miljoner människor dog i Sovjetunionens krig mot nazismen, medan Ukrainas regering och riksdaga visat sig vara extremt nazist-tolerant. USA, Sverige och nazitoleranta Ukraina vill inte fördöma nazismen i FN-resolution.
12. Rysslands förslag på säkerhetsgarantier på basis av bl.a. olika internationella överesnkommelser i december har direkt avvisats av Nato och USA. Många förutspådde att Natos expansion skulle leda till krig. Dessa varningar ignorerades
13. Rysslands tydliga uppgifter om att man kunde vidta andra åtgärder om inte säkerhetsgarantierna behandlades seriöst har inte tagits på allvar. Vad säger egentligen förslaget till fördrag mellan Ryssland och USA, samt mellan Ryssland och Nato? och DN: ”Putins krav på Natogarantier är omöjliga, och det vet han”. Stämmer det?

Ja, har Ryssland visat ”låg tröskel”? Vad tycker du?

Något om USA:s och Nato:s tröskel efter Rysslands tillkomst.

  1. Irak: I början av 1991 angrepp Nato-dominanten USA Irak kraftfullt och bombade sönder infrastruktur till uppskattat värde av 230 miljarder dollar utan att han hotats eller provocerats (Peo Österholm. Folkmordet i Irak).
  2. I augusti 1991 angrep USA och ett trettiotal stater Irak, som folkrättsvidrigt angripit Kuwait för påstådd oljestöld. Under 1990-talet genomfördes hårda sanktioner som uppskattningsvis dödade 500 000 barn. Den i Väst så hyllade dåvarande utrikesminister Madeleine Albright från USA sa att angreppet och sanktionerna var värt det.
  3. År 2003 angrepp USA och Storbritannien Irak på falska uppgifter om förberedelser på att skaffa kärnvapen. Utan stöd i FN. Nato blev sedan mer formellt involverat.
  4. Krigen i och sanktionerna mot Irak uppskattas ha dödat 4 miljoner människor. Peo Österholm. Folkmordet i Irak). Tröskel för dessa angrepp?
  5. Serbien. 1999 USA förelade Jugoslavien och som var ett diktat, som innebar rätt för NATO att placera trupper på serbiskt territorium. Serbien sa nej och ett bombkrig inleddes utan stöd i FN:s säkerhetsråd, efter massiv propaganda i västliga medier om påstådd etnisk rensning och massmord på Kosovoalbaner, som visade sig vara falskt. Det pågick oavbrutet i 78 dygn och bostadsområden, fabriker, broar, och elverk förstördes. NATO satte in över 1 000 flyg och bombade från hög höjd, använde bland annat klusterbomber, vilket ledde till många civila offer. Utbrytarrepubliken Kosovo tillkom, och där har USA stora militärbasen Camp Bondsteel. Tröskelhöjd?
  6. Afghanistan. I Afghanistan USA/Nato FN-mandat långt utöver mandat: Talibaner står starka efter ett krig som pågått i 20 år och dödat uppemot 200 000 människor. Tröskelhöjd?
  7. Libyen. I Libyen utvidgade Nato FN-mandat långt utöver mandat och på falska premisser. Afrikas rikaste land Libyen slogs i spillror.  Tröskelhöjd?
  8. Syrien. Ett angreppskrig av USA med stöd av allierade och terroristorganisationer inleddes våren 2011. 10 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien. Tröskelhöjd?
  9. Stöd till statskupper i demokratier:2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela- 2014 i Haiti.-  2009 Zelaya i Honduras- 2013 Morsi i Egypten- 2014 Ukraina-2019 Bolivia

   -2021 Belarus?

Tröskelhöjd?

Kommentar: Är jämförelsen orättvis? På vilket sätt i så fall? En viktigare fråga är hur man ska se på försvarsminister Hultqvist. Min uppfattning sedan länge är att han är inkompetent och vad värre är – en fara för Sveriges säkerhet. Att statsministern inte stoppar honom ger henne underbetyg om man milt ska använda denn ”klyscha”. Hultqvist tycks sakna basal förståelse för Rysslands synsätt. Det måste han ha som försvarsminister även om han själv har annan uppfattning. Vidare är han helt blind för vilken slags organisation Nato är, och vilken betydelse USA:s politik har. Sverige borde satsa på att förbättra förhållandena med Ryssland – det skulle öka vår säkerhet!
Peter Hultqvist vill minska yttrandefriheten – får kritik av pressombudsmannen

I artikeln Bör Hultqvist avgå/avskedas? Den svenska regeringens farliga utrikes- och säkerhetspolitik skrev jag i november bl.a. Har argumenten försvagast sedan dess?

Varför bör försvarsminister Hultqvist avskedas?

– då han på falska premisser lett arbetet på att Sverige övergivit sin alliansfrihet och i praktiken gjort att Sverige att underordnas intressena hos Nato och dess högste egentlige chef, president Trump och nu president Biden;
– de falska premisserna består dels i att han utan vidare godtagit USA:s falska bild av att Ryssland som har mindre än 10 % av Natos militärbudget utgör ett hot mot Sverige och andra stater, utan att USA presenterat belägg för detta, och dels bortsett för USA:s och Natos destruktiva geopolitik;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktat alla belägg för att USA initierat och stött en fascistinspirerad statskupp mot folkvald regering i Ukraina 22/2 2014;
– då han (och regeringen i övrigt) inte beaktar att USA bedriver brutala krig i strid mot folkrätt, FN-stadga, och principer om frihet och nationell självständighet i flera länder som Afghanistan, Irak, Syrien och Jemen;
– då han ej visat kunskap om det synnerligen väl belagda förhållandet att USA sedan åratal stött terrorismen i Mellanöstern;
– genom närmandet till Nato som bedrivit brutala folkrättsvidriga krig som slagit sönder Jugoslavien, Libyen och Afghanistan;
– nära samarbete med starkt misstänkte krigsförbrytaren försvarsminister Matthis i USA;
– då han i allt detta lett ett arbete under regeringschefen som försämrat Sveriges säkerhet och ökat risken för att vårt land dras in i krig;
– då han själv under regeringschefen i allt detta visat avsaknad av tillräcklig respekt för demokrati, folkrätt och FN-stadga;
– då han i detta visar en helt oacceptabel brist på tillräcklig analytisk förmåga;
– då han bortser från försvarsminister Mattis och USA:s krigsförbrytelser och brott mot FN-stadga

Föregående artikelBåde USA och Ryssland förbereder sig nu på ett långvarigt krig?
Nästa artikelUpproret och imperialismens fjärde vapengren – vilken är det?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

15 KOMMENTARER

 1. Hen Hultqvist har ingen utbildning. Ingen alls. Likadant som hen fd statsminister Löfven och de flesta andra prominenta sossar. När det gäller NATO är det värt att undersöka om dess kontakter med hen Blinkin och hen USA försvarsminister som bägge kommer från Lockheed.

  • För att vara makthavare i Sverige och fatta ekonomiska eller andra beslut fordras inte ens läs eller skrivkunnighet, eller ens att tala svenska. Landet ser ut därefter.

 2. Hultqvist bör utan tvivel avgå/avskedas. Artikeln antyder att hans analytiska förmåga är otillräcklig. En annan möjlig faktor som bestämmer hans, och regeringens, politik gentemot USA/Nato kan vara att de utsätts för hemliga påtryckningar från USA. Det fattas helt klart en logisk förklaring till nuvarande självmordspolitik om så inte är fallet.

  • Du kan vara helt övertygad om att dom inte bara utsätts för påtryckningar, dom utsätts för hotelser, och eftersom dom är helt obildade faller dom som käglor. Den logiska förklaringen är enkel. Dom är helt inkompetenta som den svenske kungen Adolf Frederick som regerade 1751 till 71, det var han som satt på vinden och svarvade snusdosor, och åt ihjäl sig på semlor.

 3. Hultqvist är med största sannolikhet en underdånig slav, som de flesta andra av ’de 349’ frimurande undersåtarna, pga hållhakar som införskaffats vv dem under årtionden. O när de väl blir ”flashiga” riksdagsledamöter, så har de mot sin vetskap blivit så bevakade genom åren att de måste lyda, annars avslöjas de och inte bara deras familjer får ett smärre elände, men de avslöjade har också sin försörjning adjöss med. Inte många vill frivilligt landa på gatan o försörja sig på o leta tomburkar. Heller inte ngn av de 349, därför gör de ngt annat…dvs som de blir tillsagda

 4. Ryssland har extremt höga trösklar, är kända för det, bara att studera 1900talet,
  men PH kan inte förlåta att hans morfar,
  stupade för Hitler, i Karelen, 1941.

  Vi har fått en finsk junta i regeringen, PH & Damberg, samma öden, mammorna krigsbarn, 1940/42, kan Magda stå emot
  dessa två purfinnar, det som driver dem – tveksamt.Per Albin kunde det, miiitär-juntan, från 1918, Rappe, Ehrensvärd, Douglas, Petersen, Peyron,+ Palmes släkt.

  Sovjet som deltog i Genève på 1930talet,
  Litvinov, för att skapa trygghet i Europa,
  men som inte lyckades, pga London/Paris,
  man tvingades att pakta med Tyskland, 39
  men ändå blev det en allians mellan Sovjet och England, USA, 1941, mot Hitler, tänk om man redan gjort detta, på 1930talet,
  det ville Churchill, 1939. Vad många liv som sparats.

  Ryssland är extremt försiktig, men kan
  tänka och handla samtidigt, USA handlar
  först och tänker sen, England, tänker men
  handlar ej, eller försent. Men USA och UK,
  är två utomeuropeiska intrigmakare, som
  vill ”split and rule”, anglosaxare.

  England krigade med Danmark, 1804, besköt Köpenhamn, med Ryssland 1854, även i Östersjön, och invaderade Norge, 1940, de kan hitta på vad som helst, det som orsakade Norge 5 år av tysk ocku-pation, liksom Danmark, det var Röda Arm’en som befriade Nordnorge och Bornholm, inte tacksamma direkt, och Stalin som gav Finland demokrati, 1944.

  Norden är som ett Balkan fast värre, något så röriga länder, och alla hatar Sverige, och har mindervärdeskomplex, men utnyttjar oss. Sverige mobiliserade 1905, mot Norge,
  som ville bli självständigt, det var England som tog Norge från oss.

  Vilken röra, som vill beskriva sig som fredliga förebilder, och Norge och Danmark, är 1 kl. Nato-lakejer, så jävla tjänstvilliga Nato-horor, som Sverige ej får bli!

  • Jag vet att Norge har varit tacksamma, speciellt norska kungen som var ett litet barn, då han flydde med sin pappa från Hitlers kulsprutor som ven runt dem, när de sprang mot svenska gränsen, där de vägrades att komma in i Sverige, för Sovjets insats för befrielsen av nord-Norge. De har haft återkommande ceremonier där även ungdomar från både Norge och Ryssland har vandrat tillsammans den väg som de sovjetiska soldaterna gick på för att befria nord-Norge. Senaste var år 2019, och jag hittade nedan text från SvD den 25 oktober 2019 med rubrik ”Glömmer aldrig Röda arméns insats”
   /Norge kommer aldrig glömma Röda arméns krigsinsats när Øst-Finnmark i norra Norge befriades från Nazityskland, sade kung Harald vid 75-årsjubileet av den sovjetisk-norska offensiven i andra världskriget. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov fanns bland åhörarna i staden Kirkenes när den norske kungen talade om de över 6 000 sovjetiska soldater som offrade sina liv i insatsen.– Vi vet vilka förluster och uppoffringar den krävde. De många soldaterna som deltog på den sovjetiska sidan är också våra hjältar, sade kungen. Kirkenes i Finnmark fylke låg vid frontlinjen och när den nazityska armén gjorde reträtt förstörde de stora delar av regionen med den brända jordens taktik, varpå två tredjedelar av befolkningen tvångsförflyttades. Sergej Lavrov talade också och tackade Norge för att landet bevarar minnet av de sovjetiska soldater som dog där./

   25. oktober 1944 kom de første russiske soldatene fram til Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune. Dette markerte starten på frigjøringen av Øst-Finnmark, og det første området som igjen kom under norsk suverenitet.Frigjøringen av Øst-Finnmark startet med at Den Røde Arme satte igang en stor offensiv 1. oktober 1944, som ble avsluttet i begynnelsen av november ved Tanaelven. De sovjetiska soldaterna som anlände till Kirkenes hittade en stad som hade jämnats med jorden och som såg ut att vara öde. Men cirka 3 500 människor hade sökt skydd i en tunnel i järnmalmsgruvorna vid Bjørnevatn, cirka 10 kilometer söder om Kirkenes. Den 25 oktober 1944 kunde de äntligen komma upp ur djupet och hälsa på sina befriare från Röda armén.
   Så har vi Russemonumentet som är rest i Kirkenes, den sovjetiska soldaten, är en turistattraktion, finns på länken nedan.
   Russemonumentet
   ”In memory of the brave Soviet soldiers that liberated Kirkenes in 1944”

   http://www.destinationkirkenes.no/attraksjoner

   Under de senaste åren då övriga Norge blivit mer Ryssland fientliga, så har nord-Norge försökt att hålla kvar sina goda kontakter med Ryssland, och haft ett visst handelsutbyte med dem. Det jag upplevt när jag själv varit i nord-Norge är en större tolerans för olika människor, större öppenhet och inte så fördomsfullt som i södra Norge. Få se om de lyckas behålla en gnutta av detta i den nya världsordningen.

  • ’Det ville Churchill 1939’
   Ja för britterna var på båda sidor. Hade Hitler vunnit i öst hade dom Edward VIII som hade kommit överens med Hitler att regera under nazism.

  • Småstaterna runt Östersjön överskattar sin egen geopolitiska betydelse.
   Peter den store köpte Baltikum av Sverige för 1000 silverpengar vid Nystadsfördraget den 10 september 1721, så det är ryskt territorium.
   Om Finland eller Sverige skulle vilja ställa upp som föredömliga självmordsoffer offer genom att gå med i Nato är för Ryssland egalt.
   Finlands säkerhet garanteras av dess neutralitetsåtagande, som grundar sig på vilket Ryssland (dåvarande Sovjetunionen) tog bort sin militärbas från finsk mark. Om Finland väljer att avstå från det fördraget, skulle det förlora sin säkerhet.

   Men Ukraina är ett större land. Det finns en ganska stor grupp ukrainare som ville att Ukraina skulle vara en del av Europa, inte en del av Ryssland. Dessa lämnar nu territoriet, mestadels till Polen. Det är, ur rysk synvinkel bra eftersom Ukraina inte är Europa, det är Ryssland.
   De som vill att det ska vara Europa bör ges en chans att åka till sina drömmars Europa och stanna där för alltid, och hjälpa Europas allmänna svåra demografiska situation och specifika brist på vita människor.

   Européernas vilja att absorbera miljontals och åter miljoner ukrainska migranter, medan de vägrade ta emot nästan lika många migranter från Mellanöstern eller Nordafrika, exemplifierar deras grundläggande rasism.
   Ur denna synvinkel är det verkligen användbart att många av ukrainarna gillar att rita hakkors på monument och ropa nazistiska slagord som ”Slava Ukraini” (av andra världskrigets nazistiska kollaboratör vintage) och ”Ukraina ponad användning” (den ukrainska version av ”Ukraina über alles”.

 5. Ingen riktig finne vill inte förknippas med hultqvist eller dumberg. En riktig finne har gjort lumpen i finland. Två nollor blir inte mera än noll, hur man än vänder och vrider.

 6. Håller med att han borde avskedas. Detta borde skett för par år sedan. Så fort han kom på plats för 8år sedan,har han direkt varit anti-rysk överallt och jämt. Oavsett vilket land denna klantskalle besökte var det, Rysslands aggression hit och dit,2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 exemplen är MASSOR genom åren. Riktig ryssofobisk som även spred det till övriga samhället i Sverige genom alla sina ständiga dåliga tal,och helt onödiga”spänningar” Sveriges”position”som någorlunda”alliansfria och brobyggare ” försvann direkt när denne tog över,och det bara fortsatte år efter år. Utan att man år efter år förstod varför, och hur klantigt dålig man kan vara

 7. HULTQVIST TREVLIGE KOMPIS och SVERGES BLODSDRYPANDE SAMMARBETSPARTNER
  Sverige försvarsminister Peter (Hulken) Hultqvist beklagade att i december 2018 att USA:s försvarsminister James ”Mad Dog” Mattis avgår. Hultqvist säger att han personligen kommit bra överens med Mattis.
  ”Han är en väldigt bra amerikansk försvarsminister som har värnat en regelbaserad världsordning och han har jobbat väldigt tydligt för en stärkt transatlantisk länk i förhållande till Europa”, sa Peter Hultqvist till TT.
  Märk att Hulken Hultqvist använder det från USA: imperialism uppfunna begreppet ” regelbaserad världsordning” istället för en ” på folkrätten och FN-stadgan baserad världsordning”. Detta är naturligtvis ingen slump. Vad än Hultqvist och Mattis pratade på tu man hand så kan det inte ha varit ”lumparminnen”. Detta eftersom att Hultqvist är vapenvägrare medan Mattis tog värvning i USA:s marinkår och steg snabbt i graderna och tjänstgjorde bland annat i ockupationen av Afghanistan och det brottsliga kriget och folkmordet mot Irak.

  Befordrad till generalmajor ledde Mattis ledde det förstörelsen av den irakiska staden Falluja och slakten av dess befolkning. Det USA – militären gjorde i Falluja var krigsförbrytelse. Mad Dog Mattis som blev ökänd för sina uttalande ”You go into Afghanistan, you got guys who slap women around for five years because they didn’t wear a veil,” ….. ”You know, guys like that ain’t got no manhood left anyway. So it’s a hell of a lot of fun to shoot them.”
  Det är sådana människor Peter Hultqvist beundrar och anser att det är bra att sluta ett försvarssamarbetsavtal med.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here