Upproret och imperialismens fjärde vapengren – vilken är det?

13
2546


Denna tankeväckande artikel ”Föreställningar om uppror och imperialismens fjärde vapenslag” av Pål Steigan publicerades 9 april 2021 i hans nyhetstidning

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och tidigare” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

För att förstå historien om de senaste trettio åren i imperialismens historia är det nödvändigt att förstå den roll som den fjärde vapenslaget hos imperialismen spelar. Det handlar om psykologisk krigföring och användningen av media och konsten att berätta för att sälja imperialistiska krig till massorna, förpackade och presenterade som ”rättfärdigt uppror”.

Hans Ebbing kritiserade både SV (Sosialistisk Venstreparti, ö.a.) och Rødts (norskt socialistiskt och marxistiskt parti, ö.a.) uppfattning om kriget mot Libyen och påpekade att det i båda parterna fanns uppfattningar om ”det rättvisa upproret” mot ”diktatorn Gaddafi”. Arnljot Ask svarade honom och påpekade att Rødt snabbt ändrade sin politik. Partiet tog avstånd från Natos krig mot Libyen, i motsats till SV, som helhjärtat stödde det. Det är bra att denna diskussion uppstod tio år efter attacken mot Libyen och efter starten av det så kallade ”rättfärdiga upproret” mot ”diktatorn Assad”, som har visat sig vara ett hänsynslöst imperialistiskt ingripande krig, där över 60 imperialistiska länder har använt jihadistiska rebeller och ett enastående propagandakrig för att försöka slå ner Syrien och det syriska folket.

Det tillåter mig att ta ett steg tillbaka och titta på de senaste trettio åren av imperialismens historia som helhet, det vill säga eran efter Sovjetunionens kollaps, och då ser vi att imperialismen under denna tid, ledd av USA, men kreativt följd av imperialistiska länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Norge, använde det vi kan kalla det fjärde vapenslaget i de många krigen, för att demontera och erövra det stora territorium som blev ”ledigt för erövring” när Sovjetunionen försvann.

Förändring av maktbalansen leder till ny uppdelning

Om ett kungarike kollapsar eller tappar kontrollen över vissa områden tävlar rivaler om att fylla tomrummet. Imperialismen följer principen som Aristoteles i sin fysik kallade horror vacui – rädslan för tomt utrymme.

Under 1900-talet var det två stora krig som båda utlöstes av denna obalans. Världskrigen var krig om hegemoni, om ekonomi, om kontroll – om omfördelning. Efter första världskriget träffades stormakterna i Versailles för att skapa den nya maktbalansen och den nya uppdelningen. Förlorarna i kriget, Tyskland, Ryssland, Österrike-Ungern och det ottomanska riket, decimerades och splittrades och förvandlades antingen till maktlösa enheter eller erövrades av segrarna.

Versailles Palace. Av Eric Pouhier – Eget arbete, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1702251

Axelmakternas nederlag under andra världskriget lade grunden till en ny uppdelning, och det var denna som bekräftades i Jalta. Både Versaillesfördraget och Jaltafördraget varade under det kalla kriget. Inte ens upproret i Ungern eller den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien ledde till någon förändring i detta mönster.

Berlinmuren och den dramatiska vändningen

Berlinmurens fall var bara inledningen till det drama som skulle utvecklas mindre än två år senare, när Sovjetunionen upplöstes. Således bröts balansen och både Versailles och Yalta kom i spel.

Aldrig tidigare har ett så stort område varit öppet för omfördelning. Det var resultatet av två fruktansvärda krig som hade kommit i spel igen. Det kunde inte leda till något annat än krig.

När Sovjetunionen upplöstes kollapsade i verkligheten både Yalta-avtalet och Versaillesavtalen, vilket banade väg för en våldsam kapplöpning för att kontrollera det geopolitiska vakuumet.

Detta lade grunden för USA:s Eurasia-strategi, som handlade om att säkra kontrollen över den stora eurasiska kontinenten. Det är denna kamp för omfördelning till förmån för Förenta staterna, som har legat till grund för de flesta krig sedan 1990: Somalia, Irak-krig, Balkankrigen, Libyen, Ukraina, Syrien.

 

Läs: Det syriska kriget och rädslan för det tomma rummet

Samspelet mellan vapengrenarna

USA och väst kunde inte erövra dessa områden genom att helt enkelt rulla in sina stridsvagnar. Det här är länder med hundratals miljoner människor och länder där man måste anta att oppositionen mot ett direkt militärt ingripande skulle vara stor, kanske för stor.

Därför utvecklade militärstaberna och underrättelsetjänsterna den psykologiska krigföringen till en ny nivå. Det handlade om att utveckla metoder, berättelser och tekniker för att sälja in den imperialistiska erövringen till massorna. Britterna har en lång tradition av detta, som går tillbaka till det brittiska imperiet, så det är ingen tillfällighet att Storbritannien har bidragit till utvecklingen av ”färgrevolutionerna”, såsom i Libyen, Ukraina och Syrien. Britterna har utvecklat sin 77: e brigad, som bara bedriver psykologisk krigföring, och de har sitt «Integrity Initiative» som leder mediekriget mot Ryssland idag.

77th Brigade använder sociala medieplattformar som Twitter, Instagram och Facebook, såväl som podcasts, dataanalys och publikundersökningar för att utföra det som ledaren för den brittiska militären, general Nick Carter, beskriver som ”informationskrigföring”.

Carter säger att 77: e brigaden ger den brittiska militären ”förmågan att tävla i kriget om berättelserna på taktisk nivå”; att forma uppfattningar om konflikter. Några soldater som har tjänstgjort inom enheten säger att de har varit inblandade i operationer, som är avsedda att ändra beteendet hos specifika målgrupper.

«Smart power» eller «soft power»

Dessa tekniker har använts sedan ”sammetrevolutionen” i Tjeckoslovakien och ”revolutionen” i Rumänien 1989, men de har sedan dess fulländats och förvandlats till en ren vetenskap.

År 2004 skrev Suzanne Nossel en artikel för Foreign Affairs, där hon argumenterade för vad hon kallade liberal internationalism och där hon rekommenderade att Förenta staterna, för att bibehålla sin världsherravälde, måste kombinera militärmakt med vad hon kallade ”smart power”. Smart Power blev ett nyckelbegrepp i höken Hillary Clintons utrikespolitiska program. Nossel själv är ett mycket bra exempel på denna politik, för hon lyckades med att, från att vara en högre tjänsteman i USA: s utrikesdepartement med en karriär från Wall Street, till att bli toppchef i både Human Rights Watch, Amnesty International och PEN-klubben i USA. Nossel skrev:

Bush-administrationen har kapat den en gång så progressiva doktrinen om liberal internationalism, för att rättfärdiga muskelanvändande militarism med arrogant unilateralism (ensidig dominans från USA:s sida). Progressiva måste återerövra arvet efter Wilson, Roosevelt, Truman och Kennedy med en utrikespolitik som kommer att underbygga USA:s makt och förena världen bakom den.

Nossel hävdade att USA:s strategiska tänkande måste koppla militär handling med humanitära mål: En förnyad liberal internationalism erkänner att militärmakt och humanitär handling ömsesidigt kan förstärka varandra.

Hillary Clinton följde upp detta och gjorde det centralt i sitt utrikespolitiska program, eftersom USA:s militära överhöghet skulle presenteras genom en berättelse som hon presenterade i New Statesman i artikeln The Art of Smart Power.

Psykologisk krigföring är nu en så viktig del av det militära politiska systemet att vi måste tala om en fjärde vapengren, efter armén, marinen och flygvapnet.

Konsten att få pacifistiska präster att kräva krig

Vad ”soft power” och ”smart power” handlar om är att sälja in berättelser, förföra massorna, få dem att tro på berättelser som får dem att stödja krig som de annars skulle ha kämpat hårt emot. I dessa berättelser hör ”upproret” hemma, och därför har vi fått alla dessa ”färgrevolutioner”. Det gällde Otpor! i Serbien, Rose Revolution i Georgien, Orange Revolution och Euro-Maidan i Ukraina, och inte minst ”rebellerna” i Libyen och Syrien. Och man vet att försäljningskampanjen för ”upproret” har varit framgångsrik när till och med pacifistiska präster kräver krig, eller när det tidigare fredspartiet SV blir krigsaktivister.

s: Eva Bartlett: Deconstructing the NATO Narrative on Syria

Läs också: Poh Phaik Thien: Explaining the Color Revolutions

CIA, NED, USAID, Open Society Foundation, Chatham House, etc. driver mycket omfattande utbildningsprogram för så kallade icke-statliga organisationer för att trimma dem för att spela sin tilldelade roll i dessa ”färgrevolutioner”.

Medierna som en del av propagandakriget

Dessa berättelser måste säljas, och för det ändamålet har du media, tidningar, TV-kanaler och sociala medier, och lyckligtvis har imperialismen nästan total kontroll över media och kan driva samma berättelser över hela världen 24/7, som det heter, dvs dygnet runt, hela veckan. I Norge äger till exempel Wall Street-företag nästan 40 procent av aktierna i Norges mäktigaste medieföretag, Schibsted.

Vänstern är dåligt utrustad för att motstå

Efter ”kommunismens fall” har även vänstern kollapsat. Skolning i marxismen har nästan upphört, analys av de underliggande metoderna och imperialismens maktstrukturer görs nästan inte alls, och när det görs försöker sådana studier kriminaliseras genom att kalla dem ”konspirationsteorier”, en annan metod baserad på CIA:s försök att ta död på varje kritisk bedömning av mordet på JF Kennedy. Antiimperialismen har ersatts av bistånd och icke-statliga organisationer, som i sin tur direkt är föremål för imperialism, vilket öppet anges i Rapport till Storting 15 (2008-2009). Vi har kallat det ett styrdokument för norsk imperialism.

I rapporten till Storting 15 skriver Stoltenbergs regering:

Medan man tidigare gjorde en åtskillnad mellan frivilliga biståndsorganisationer och politiska organisationer som Amnesty International och Nej till kärnvapen, är nu det stora flertalet av frivilliga organisationer politiska operatörer och förespråkare, förutom att vara operativa hjälpaktörer. Insamlade medel används i nära samarbete med media och internationella mediepersonligheter för att maximera synlighet och politiskt inflytande. Samtidigt samarbetar de mer och närmare med statliga aktörer och näringslivet. Globaliseringen, med tillhörande media- och kommunikationsrevolution, har lett till en betydande ökning av dessa aktörers förmåga till nätverksbyggande och politiskt påverkans-arbete över gränser och aktörer.

Detta är en mycket exakt beskrivning av hur de så kallade hjälporganisationerna har fungerat som en extern byrå för utrikesministeriet för att förverkliga Norges imperialistiska intressen. Detta gäller inte minst Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og CARE Norge liksom NORWAC och andra liknande organisationer.

Kan vänstern befria sig från imperialismens psykologiska grepp?

Och då är vi tillbaka till debatten mellan Hans Ebbing och Arnljot Ask. Denna debatt visar att illusionerna av ”upproret mot diktatorn” har varit och är utbredda i hela den så kallade ”vänstern” och tyvärr har vänstern låtit sig vilseledas av imperialismens psykologiska krigföring, deras smart power och soft power, till att tro på dessa berättelser, som körs dygnet runt i media. Kan vänstern lyckas befria sig från dessa föreställningar och återuppstå som en antiimperialistisk kraft?

Det måste erkännas att det inte ser ljust ut, men hoppet är väl det sista man ger upp?

Anders Romelsjö och Ulf Karlström med ”USA som världspolis.” Handlar om imperialism.

Ett sätt att starta på är att börja studera marxismen och teorin om imperialismen igen, ett annat är att konkret och kritiskt studera erfarenheterna från de senaste mer än trettio åren med ”färgrevolutioner” och psykologisk krigföring.

Läs också: Om berättarkonstens roll i krig

Relaterat och några artiklar om inskränkning i yttrandefrihet.

CIA brukade infiltrera media. Nu är CIA media.
Den primära mekanismen bakom indoktrinering ligger öppen. Vilken är det?
* Facebook tycks censurera mig, andra vänstersiter och andra siter.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Peter Hultqvist vill minska yttrandefriheten – får kritik av pressombudsmannen.
* Stort avslöjande: Facebook förhindrar det fria ordet genom deboosting.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.

* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen
* Facebook med patentert sensursystem.

Förhållanden i Sverige

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa
* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland
* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.
Forum om hotet mot yttrandefriheten: Del 1 – Rätten av kritisera överheten.
Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 2 – Nils Funcke: Grundläggande fakta och viktiga problem idag.
Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
Minskar yttrandefriheten på sociala medier? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 4.

Föregående artikelPeter Hultqvist okunnighet och blindhet är en fara för Sveriges säkerhet
Nästa artikelUSA planerar provokationer i Ukraina för att sedan anklaga Ryssland
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

13 KOMMENTARER

 1. Får väl anta att CV-19 pandemin ingår i mediakriget. Dess syfte är troligen att slutligen knäcka all opposition och ersätta den med fasaddemokrati.

  • Det skulle vara fullt möjligt om verkligheten går deras planlagda väg, men den ser inte ut att göra det.
   Vad händer då?
   Sovjetunionen slutade med sammanbrott.
   1960-talets visioner om kärnkraft som framtidens lösning på energifrågan har väl inte heller gått som planerat?

   Annie Lööf som Sveriges första kvinnliga statsminister?
   I kostym och gummistövlar för jämställdhetens skull?

   Vem tror det går som planerat?
   Inte den unga damen i videon nedan i varje fall.

   https://www.youtube.com/watch?v=qWhBc9MoGD4

   Jag kan tycka det är just verkligheten som är visionärers svåraste motståndare.

   • Det verkar gå cirka 10 till 20 år mellan varje kärnkraftskatastrof.
    Efter varje kärnkraftsolycka vaknar människor ur drömmen om framtidens lösning på energiförsörjningen; Aha, kärnkraft kanske inte var så bra.
    Men mellan olyckorna faller människor in igen i drömmen om kärnkraftens överlägsenhet för framtidens energibehov.

    https://www.youtube.com/watch?v=HzjoqyqGQaM

  • Du har redan idag en fasaddemokrati. Något sant demokratiskt beslutsfattande om massinvandring eller covid eller vad skatterna skall spenderas på eller ens vilka eller hur mycket skatter som skall tas ut, existerar ju inte. Som jag skriver i ett inlägg längre ner är massövervakningen en nödvändighet för att behålla stabiliteten och makten i en fasaddemokrati. Därför är det så lämpligt att välja tillfället att dramatiskt öka massövervakningen och kontrollen av medborgarna med covid som ursäkt, alltså vaccinationspassen. Gränsen för det orwellianska samhället ”1984” är sedan länge passerat.

 2. citat från artikeln
  slut citat
  Stämmer i våra dagar liksom i fallen Kuba och Nicaragua då det begav sig.
  Vad händer när vänstern vaknar upp? Kanske nåt intressant och fruktbart när man inser att fienden även låg bakom kommunismen.

  • cybermoderatorn tog bort hela citatet – är det en socialistisk algoritm 🙂 ?
   citatet började ’ illusionerna av ’upproret mot diktatorn’ och slutar
   Kan vänstern lyckas befria sig från dessa föreställningar och återuppstå som en antiimperialistisk kraft?
   Jag tror att vänstern kan återuppstå som antiimperialistisk kraft om dom inser att imperialisterna är intelligenta och spelar dubbelspel som även gäller hela vänsterideologin. Dvs hela källan till vänsterns ideologi är kontaminerad. Vägrar man att ta hänsyn till det förblir man ett objekt för manipulation

  • Har du aldrig drömt någon gång och sedan vaknat?
   Det har jag och då försvinner genast drömmen och man är tillbaka i verkligheten.
   Men verkligheten var där medan man drömde.
   Det är min bild av den vänster du förmodligen åsyftar.
   Den vaknar således aldrig därför då är den inte längre någon visionär vänster.

   Jag läste tidigare idag Stockholms Stad hade beslutat bygga några hus i klassisk stil efter medborgarförslag. I demokratisk anda alltså.
   Arkitekterna blev rosenrasande och menade att det inte var politikernas sak att detaljstyra hur nybyggnationen skulle se ut.
   Jag tycker det är ytterst anmärkningsvärt om inte beställaren få bestämma hur huset ska se ut.
   Precis som arkitekterna visste bättre och därmed har överhögheten att bestämma.
   Det är också precis som arkitekten blivit ofrivilligt väckt när denne drömde något väldig vackert.
   Arkitekten har alltså blivit kränkt och blev väldigt arg över det.

   • Jag såg också det. Det är en välkänd polarisering mellan en yrkeskår som kommit att hata allt det gamla även om det var mycket skönare och dom som uppskattar klassiska skönhetsideal.

    • Men den här ordföranden för arkitekterna verkade uppskatta klassiska skönhetsideal eftersom hon själv bodde i just ett sådant hus.
     Jag har stött på det här fenomenet förut.
     Viljan att ordna för andra men sedan inte vilja vara där själv.

     Lite skillnad om det är privata byggnader men oftast gäller det offentlig byggnation och där är ju faktiskt skattebetalarna som är beställare och ägare och då borde de ha inflytande i både formgivning och platser.
     Staden där jag bor i håller Socialdemokraterna och deras allierade på att bygga sönder. Det finns snart inte en grön plätt kvar.
     Stadskärnan förtätas med lådor och glashus så många av de gamla vackra klassiska byggnader som faktiskt finns kvar försvinner ur blickfånget.
     Historia verkar ingen intresserad av.
     Det finns länsmuséum här och historiker där men deras röst blir musen som röt och det enda dom kan göra är att ta några fotografier som historiskt minne innan alla miljöer förändras som framtidsoptimistiska politiker bestämt.
     Det finns i princip bara en i kommunhuset som ifrågasatt den ohämmade exploateringen och det är höger Thoralf Alfsson. Men hans mandat går ut 2022 då han blev utslängd från sitt eget parti.
     Man kan de facto säga han fick en dolk i ryggen och hur han politiskt lyckas resa sig från det är för mig en gåta.
     Nu är han i gång och starta ett eget lokalparti.
     Ska bli intressant och se hur det går.
     En politisk överlevare är han i vilket fall som helst.
     Det har varit både blåsigt och kallt en längre tid nu.
     Då är det knäpptyst med kritiken om vindkraften på hans blogg.
     Så typiskt så.

   • Du möter samma attityd hos journalistkåren. Allmänheten skall inte tillåtas ha inflytande över vad skrået skriver eller vad som är kvalitetsjournalism. Journalister har till och med i realiteten ett eget rättsväsen där dom själva tillsätter domare och skriver tolkningen av de egna lagarna. I stort sett överallt toppa folkinflytande, i detta falska system som kallas ”demokrati”.

 3. Lyndon Larouche kallade sig i ett tidigt skede socialist tror jag, men bekämpade de avarter som han visste i själva verket var understödda av eliterna.
  Hans hänvisande till Platon som skildrar Sokrates dialoger har ett principiellt intresse för dem som vill skärpa sina tankar. För att genomskåda propagandan måste man kunna tänka självständigt och kritiskt och det är vad Platons dialoger syftar till. Man når aldrig slutgiltig vishet och sanning men man närmar sig asymptotiskt genom att ifrågasätta i flera omgångar.
  Jag vet inte om Marx var påverkad av Platon men begreppet dialektik skulle kunna utnyttjas för att ifrågsätta Marxismen och alla andra ideologier.
  Poängen är att man måste våga utveckla sin individualitet och inte söka skydd i ngt kollektivt grupptänk.
  Har man ngn typ av ideologiska skygglappar faller man lättare offer för dom inflytandeagenter som går oligarkins ärenden.

 4. En mycket bra artikel som beskriver ett av de allvarligaste problemen världen har. Värt igen att påpeka hur ”demokratier” fungerar. Massövervakning är nödvändig för att makten skall kunna bibehålla kontrollen. Den insamlade informationen analyseras, om tankeprocesser, åsikter och handlingar inte överensstämmer med maktens sker en korrigering med propaganda via media, som kontrolleras av makten. Samtidigt stoppas eller undergrävs alla ”felaktiga” källor. Genom att den censuren finns självcensurerar innevånarna, man vågar inte uttrycka sin ärliga mening, för det kan betyda avstängning, böter eller fängelse, och därför behövs massövervakningen. Romarna uppfann systemet, Nazisterna fulländade det, Sverige tillämpar det. Kinas system fungerar annorlunda. Genom ett system som västlingar kallar ”kommunistpartiet”, en folkrörelse styrd från gräsrötterna, kan innevånarna fritt föra fram vad dom vill makten skall göra. Det kallas folkstyre. Då behövs varken någon massövervakning eller propaganda för att styra. Ett besläktat problem är hur väst tillämpar teknologin. All information på media och sociala media läggs upp på centrala servers. Tidningar, Facebook, Twitter, osv. Där kan makten censurera och godtyckligt stoppa vad dom vill. I Kina går informationen direkt från en mobil till kanske tusentals mottagare, det finns ingen central lagringsplats som kan censureras. WeChat som exempel.

 5. Ytterligare en intressant utveckling idag. Adrian Zenz är redan inför rätta för att sprida falska lögner och på så sätt orsaka ekonomiska och andra förluster för företag. Idag får vi veta att en journalist vid namn Bao Choy, som arbetade för RTHK, Radio Television Hong Kong, vilken motsvarar Sveriges Radio och SVT i Sverige, har dömts i en domstol i Hong Kong efter att ha funnits skyldig till att ha gjort falska uttalanden för att få ut uppgifter för en dokumentär om polisens hantering av en mobb-attack mot anti-regeringsdemonstranter, journalister och åskådare i Yuen Long 2019. Lawrence Ma, advokat och ordförande vid Hong Kong Legal Exchange Foundation, sa på fredag att ”fri press ger inte rätt att ljuga, fuska, vilseleda eller säga vad som helst.” ”Pressfrihet är inte ett kriminellt försvar och resultatet av detta fall förankrar verkligen rättsstatsprincipen genom att säga till människor att alla är lika för lagen, och ingen, oavsett hur ädel deras avsikt var, står över den mäktiga lagen,” sa Ma. Detta är mycket intressant speciell med tanke på att det är just så media och journalister regelmässigt och normalt uppträder i Sverige. När får vi se en fällande dom mot den första svenska journalisten för samma brott, kanske inte i Sverige.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here