Att respektera folkets demokratiska rättigheter: Vad anser Kina och Ryssland? Är de mer demokratiska än USA?

3
1525

Frågan om demokrati är alltid aktuell och har behandlats i flera artiklar även på denna blogg. Se under ”Relaterat.” 9-10 december ordnas i USA ett ”Summit for Democray”.

Ryssland och framför allt Kina brukar betecknas som icke-demokratiska. Är det så? Vad är demokrati? ”Folkstyre” är den vanligaste, enklaste definitionen. Minns att 85 % av vuxna i Sverige ansåg att de INTE har inflytande mellan valen enligt liberalen Olle Wästbergs Demokraiutredning. Inte helt fel att läsa hur representanter för Ryssland och Kina ser på demokrati. http://us.china-embassy.org/eng/dshd/202111/t20211127_10454275.htm.

Denna gemensamma artikel publicerades på TheNationalInterest. Qin Gang är den kinesiska ambassadören i USA. Anatolij Antonov är den ryska ambassadören i USA.

Översatt av Rolf Nilsson.

______________________________________________
Gemensam artikel av kinesiska och ryska ambassadörer: Att respektera folkets demokratiska rättigheter

Det kommande amerikanskledda onlinetoppmötet för demokrati kommer att åstadkomma ideologisk konfrontation. Inför en rad globala utmaningar behöver länder omgående stärka samordningen och samarbetet för gemensamma framsteg.

USA kommer att stå värd för onlinetoppmötet för demokrati den 9-10 december 2021, där man ger sig själv rätten och möjligheten att definiera vem som ska delta i evenemanget och vem som inte skall det, vem som är ett ”demokratiskt land” och vem som inte är berättigad till sådan status.

Som en uppenbar produkt av dess kallakrigsmentalitet, kommer detta att väcka ideologisk konfrontation och en spricka i världen, skapa nya ”skiljelinjer.” Denna trend motsäger utvecklingen av den moderna världen. Det är omöjligt att förhindra utformningen av en global polycentrisk arkitektur, men det går att pressa den objektiva processen. Kina och Ryssland avvisar bestämt detta drag.

Fred, utveckling, ärlighet, rättvisa, demokrati och frihet är gemensamma värden för mänskligheten. Demokrati är inte ett privilegium för ett visst land eller en grupp av länder, utan en universell rättighet för alla folk. Den kan realiseras på flera sätt, och ingen modell kan passa alla länder. Huruvida ett lands väg fungerar beror på om den möter landets verklighet, följer tidens trend och ger ekonomisk utveckling, social stabilitet och framsteg, och ett bättre liv för folket. I slutändan förlitar den sig på folkets stöd och kommer att visa sig genom sitt bidrag till mänskliga framsteg.

Därför bör ett grundläggande kriterium för demokrati handla om folket, det vill säga om folket har rätt att styra sitt land, om huruvida deras behov tillgodoses och om de har en känsla av tillfredsställelse och lycka.

Om folket bara väcks när de lägger sina röster och skickas tillbaka till viloläge när omröstningen är över, om de serveras med ljuvligt klingande slagord i kampanjer, men inte har något att säga till om efter valet, om de blir uppvaktade under röstvärvning, men lämnas utanför i kylan efter det, sådant utgör ingen äkta demokrati.

Kina

Vad Kina har är en omfattande socialistisk demokrati i hela processen. Den återspeglar folkets vilja, passar landets realiteter och åtnjuter starkt stöd från folket. I Kina har folket rätt till val, och de kan engagera sig djupt i nationell styrning och utöva sin makt genom folkkongresserna på nationell och andra nivåer.

Kina har åtta icke-kommunistiska partier, som deltar i förvaltningen, samt ett unikt system och motsvarande institutioner för politiskt samråd. I frågor som rör människors starka intressen sker breda och tillräckliga samråd och diskussioner, innan något beslut fattas. Politik och åtgärder kan bara införas när det finns enighet om att de är vad folket vill ha och kommer att tjäna folkets behov.

Det har bevisats att demokratin i hela processen fungerar i Kina och fungerar mycket bra. Kina kräver att bygga en gemenskap med en gemensam framtid för mänskligheten. Som invånare i samma globala by bör vi hantera internationella angelägenheter genom samråd.

Ryssland

Ryssland är en demokratisk, federativ, lagstyrd stat, med en republikansk regeringsform. Demokrati är den grundläggande principen i dess politiska system. De demokratiska institutionerna stärktes ytterligare genom de ändringar av grundlagen, vilka antogs genom en folkomröstning 2020.

I Ryssland är demokratiutvecklingen nära kopplad till kultur och traditioner. Traditionerna för dess parlamentarism går över hundra år tillbaka i tiden. Rysslands politiska system utvecklas stadigt och behöver en stabil och lugn miljö, som garanterar dess folks rättigheter och intressen.

Demokrati handlar inte bara om inhemsk styrning; det bör också återspeglas i internationella förbindelser. En verkligt demokratisk regering kommer att stödja demokrati i internationella relationer. Den kommer inte att främja hegemoni och splittring utomlands, samtidigt som den bygger demokrati och enhet på hemmaplan. Nationernas väg till välstånd går genom respektfullt samarbete med varandra, trots vissa skillnader i åsikter om särskilda frågor.

Ett lands suveränitet, säkerhet och utvecklingsintressen bör inte kränkas. Att blanda sig i andra länders interna angelägenheter – under förevändning av att bekämpa korruption, främja demokratiska värderingar eller skydda mänskliga rättigheter – hindra deras utveckling, att svinga den stora käppen med sanktioner och till och med inkräkta på deras suveränitet, enhet och territoriella integritet, går emot FN-stadgan och andra grundläggande normer för internationell rätt och är uppenbart antidemokratiskt.

Inget land har rätt att bedöma världens vidsträckta och varierande politiska landskap med en enda måttstock, och att tvinga andra länder att kopiera ens politiska system genom färgrevolution, regimförändring och till och med våld, strider mot internationell lag och är uppenbart antidemokratiskt.

Internationella angelägenheter bör hanteras i enlighet med principerna om omfattande samråd, gemensamt bidrag och delade fördelar, och beslutas i en anda av sann multilateralism. Det borde finnas en mer inkluderande global styrning, inte något som ”makten har rätt.” Att söka överhöghet och alltid sätta sig själv först, är handlingar av hegemonism och unilateralism, och är uppenbart antidemokratiskt.

Gemensam säkerhet och utveckling är en rådande strävan från det internationella samfundet. Att använda ideologi för att fälla andra länder och främja en geostrategi för absolut säkerhet, kommer att leda till splittring och konfrontation, och är uppenbart antidemokratiskt.

Det finns bara ett internationellt system i världen, det vill säga det internationella systemet med FN som kärna. Det finns bara en internationell ordning, det vill säga den som stöds av internationell rätt. Och det finns bara en uppsättning regler, det vill säga de grundläggande normer som styr internationella relationer, baserade på syftena och principerna i FN-stadgan.

Att flagga för den ”regelbaserade internationella ordningen”, utan att hänvisa till FN och internationell lag och att försöka ersätta internationella regler med vissa blocks diktat, faller inom kategorin revisionism och är uppenbarligen antidemokratiskt.

Det har inte setts någon brist på krig och oroligheter över hela världen, för att bevisa att spridning av ”demokrati”, dess politiska system och värderingar mot andra länder kommer att allvarligt undergräva regional och internationell fred, säkerhet och stabilitet.

Bombningarna av Jugoslavien, militär intervention i Irak, Afghanistan och Libyen och ”demokratisk omvandling” gör inget annat än skada. Länder bör fokusera på att sköta sina egna angelägenheter väl, inte nedlåtande kritisera andra.

Det finns ingen anledning att oroa sig för demokratin i Ryssland och Kina. Vissa utländska regeringar bör tänka på sig själva och vad som händer i deras hemland.

Är det frihet när olika demonstrationer i deras länder skingras med gummikulor och tårgas? Det ser inte särskilt mycket ut som frihet.

Inför en rad globala utmaningar behöver länder omgående stärka samordningen och samarbetet för gemensamma framsteg. Särskilt idag, när det internationella samfundet behöver förbättra samarbetet mellan alla länder för att motverka pandemin av covid-19, främja ekonomisk utveckling och neutralisera gränsöverskridande hot.

Kina och Ryssland uppmanar länder:

att sluta använda ”värdebaserad diplomati” för att framkalla splittring och konfrontation;

att istället utöva ömsesidig respekt och win-win-samarbete i internationella relationer, och

att arbeta för harmonisk samexistens mellan länder med olika sociala system, ideologier, historia, kulturer och utvecklingsnivåer.

Relaterat
Vem har mest demokratiska val – Ryssland eller USA, där 25 % av vuxna saknar rösträtt ?
Demokratin fungerar dåligt i USA – första vetenskapliga studien
Notiser om riksdagspolitik och av betoningen av demokrati i Magdalena Anderssons regeringförklaring
Historien om Joe och Hunter Biden, censureras av USA-pressen – även av The Intercept.
Biden och Trump – Är problemet Coronapandemin, klimatet eller vad?
Vad står Bidens “flexibilitet” för?
Är Joe Biden ett bra alternativ till Donald Trump? Stödde Jugoslaviens förstörelse, motarbetade visselblåsare
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
USA:s odemokratiska val.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption

Föregående artikelBra toppmöte mellan Biden och Putin? USA tar bort antiryska sanktioner.
Nästa artikelSverige övergav sin historiska neutralitet genom att förbjuda kinesiska 5G-tekniker
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Budskapet från Washington är klart: man har inbjudit de demokratier som man också anser sig ha full rätt att dominera och styra över:

  De amerikanska pseudodelstaterna.

  Var glad för inbjudan: ni är en del av den amerikanska ”militära internationalismen”! De snällaste och lydigaste kan till och med vinna en helt egen amerikansk kärnvapenbas!!

  Undrar just om de amerikanska frihets- och demokratiprojekten Irak, Afghanistan, Somalia och Libyen också är inbjudna? Och varför inte?

  Det märks tydligt att Washingtons desperation och prekära läge rent geopolitiskt, efter att ha blivit besegrat och förnedrat i Afghanistan. Detta demokratisamtal är naturligtvis ett sätt att göra de amerikanska Förenta staterna mer aktuella i det hörn man ligger på världskartan.

  När skall Indien, Brasilien, Sydafrika och Australien bjuda in till sina internationella demokratikonferenser? De kanske bara inte vet om att de är demokratier än?

  • Tja, frågan är om Sverige platsar i denna ”demokratikonferens”? USA och många av de andra gör ju det inte så det verkar bara vara en hoprafsad hög med lydiga vasaller. Den stora frågan nästa år för Sverige är om valet kommer att hållas eftersom det ser dåligt ut för S-partiet i mätningarna. De senaste dagarnas överdrivna lockdowns kan väl ses som en förberedelse för att se hur folk reagerar på att få demokratiska fri och rättigheter inskränkta kamouflerat till Covid-restriktioner. Finns vissa signaler om att valet nästa år ställs in och att man då kommer att skylla på den påhittade pandemin bara 80-85 åringar i allmänhet dör av.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here