Jämställdhetsmyndigheten återkräver statsbidrag från Kvinnor för Fred. Tillämpas vår grundlagsskyddade yttrandefrihet?

30
1594

Jag har tidigare publicerat tre artiklar om detta ärende. Se nedan under ”Relaterat”, där jag och andra bedömare menar att utredningen är osaklig och av undermålig kvalitet.

Beslut av Jämställdhetsmyndigheten 31 januari:

”SÄRSKILD GRANSKNING AV OEGENTLIGHETER INOM
BIDRAGSGIVNING AVSEENDE KVINNOR FÖR FRED

Beslut Jämställdhetsmyndigheten beslutar att avsluta den särskilda granskningen. Resultatet av den särskilda granskningen är att myndigheten kommer att
återkräva statsbidrag från Kvinnor för Fred, KFF, avseende verksamhet som bedrivits under 2023 samt avslå ansökan från KFF avseende verksamhetsåren 2024 och 2025.

Skäl för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Av 6 § i förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering framgår bland annat att organisationsbidrag får lämnas till en ideell förening för verksamhet som tillgodoser syftena enligt 1 §. Verksamheten skall bedrivas av en kvinnoorganisation som
1. har en demokratisk uppbyggnad och som bedriver en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

Jämställdhetsmyndighetens bedömning
Jämställdhetsmyndigheten har tidigare beviljat organisationen Kvinnor för fred statsbidrag i enlighet med förordning (2023:168) om statsbidrag för kvinnors
och flickors organisering.
I maj 2023 fick Jämställdhetsmyndigheten kännedom om att en medlem i föreningen, som nedan benämns AN, uttalar stöd för Rysslands invasion av Ukraina. Detta föranledde Jämställdhetsmyndigheten att den 31 maj 2023
besluta att inleda en särskild granskning av organisationen KFF.   Den 7 juni 2023 genomförde Jämställdhetsmyndigheten ett verksamhetsbesök
hos KFF. Den 7 juni 2023 beslutade Jämställdhetsmyndigheten att tillfälligt avbryta utbetalningen av den andra delen av det organisationsbidrag som KFF
beviljats för verksamhetsår 2023 under tiden den särskilda granskningen
pågick.

Jämställdhetsmyndigheten har inhämtat yttranden från organisationen gällande organisationens efterlevnad av demokrativillkoret i förordningen ovan samt beställt en granskningsrapport av ett konsultföretag avseende om organisationen och/eller deras företrädare har fört en opinion i säkerhetspolitiska frågor som främjar diktaturer, i synnerhet Ryssland och deras invasion av Ukraina på öppna källor. Därefter har myndigheten beaktat internationella aktörer och Sveriges inställning till Rysslands agerande i Ukraina samt praxis gällande demokrativillkor och statsbidrag.

Jämställdhetsmyndigheten har dag som ovan, i samma ärende med dnr ALLM2023/162, fattat beslut om återkrav av det organisationsbidrag som KFF
mottagit för verksamhetsåret 2023. Detta mot bakgrund av att myndigheten anser att KFF inte efterlever demokrativillkoret i förordningen. KFF ska följaktligen återkrävas på det statsbidrag som de erhållit avseende verksamhetsåret 2023 och organisationens ansökan om statsbidrag avseende verksamhetsår 2024 och 2025 ska mot samma bakgrund avslås. För Jämställdhetsmyndigheten.”

Anna Tingbäck
Chefsjurist

Källa: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/nyheter/jamstalldhetsmyndigheten-aterkraver-statsbidrag-fran-kvinnor-for-fred/

________________________________________

Utdrag ur svar från Kvinnor för fred december 2023.

”När det kommit till vår kännedom att enskilda medlemmar uttalat åsikter muntligt eller skriftligt som försvarar väpnade angrepp, odemokratiska regimer eller övergrepp har KFF alltid tagit bestämt avstånd från dem. Dylika uttalande är inte förenliga med våra värderingar vilket vi i brevsvaret till JM i juni 2023 gjorde tydligt.”

Avslutningsvis vill vi påminna om vår grundlagsskyddade yttrandefrihet: ”Att få tycka vad man vill och tro på vad man vill, samt uttrycka det inom vissa rimliga gränser, det är en förutsättning för en fungerande demokrati. Börjar man begränsa det tar man bort fundamentet för vårt demokratiska samhälle”. (Viktoria Enkvist docent i Konstitutionell rätt, Uppsala universitet).

Tillämpar Jämställdhetsmyndigheten vår grundlagsskyddade yttrandefrihet?

Hela svaret från Kvinnor för fred återfinns i den första artikeln under ”Relaterat”.

Rapportens uppgifter om Agneta Norberg

Jag kommer i denna artikel bara återge den uppgift om AN från rapporten som ligger bakom beslutet. Det gäller vad hon skrev i sin Facebook 2 maj.

Sid 22: Egen Facebook 2 maj Jag har lämnat Vänsterpartiet för deras hållning i Ukrainafrågan som i praktiken utgör ett stöd till de nazistiska härjningarna i Ukraina. Jag hoppas att de ryska styrkorna stannar kvar och gör jobbet så att landet blir denazifierat och neutralt. Nazzarna dödae 4 miljoner judar och kommunister vid andra världskriget i Ukraina. Ryssarna har inte glömt det—”

 

Relaterat
”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. Statlig rapport – Farlig för yttrandefrihet och demokrati?
”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”. Statlig rapport – Farlig för yttrandefrihet och demokrati?
Svar på kritiken av Anders Romelsjö i statliga rapporten ”Demokrativillkor – Kvinnor för fred”.
Kvinnor för fred pekas ut som säkerhetshot i statlig rapport.
Mccarthyismen sticker upp sitt fula hydrahuvud i Sverige!

 

Föregående artikelVad anser Tjeckiens förre president Vaclav Klaus om kriget i Ukraina?
Nästa artikelUSA varnar lilla önationen Salomonöarna 1000 mil bort från samarbete med Kina
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

30 KOMMENTARER

 1. Fullständigt vansinnigt beslut!
  Hade man använt samma mått att döma när det gäller riksdagspartier så hade vi bara haft Mp kvar i riksdagen.
  Ett klumpigt uttalande på facebook av en medlem räcker alltså.
  Jag själv har avslutat prenumerationer på Flamman och ETC och håller på att ta mig ur Vänsterpartiet (sitter som ordförande i partiförening så årsmötet inväntas).

 2. Nu får man inte längre stödja svensk alliansfrihet och neutralitet, inte vara för fred och mot Nazism. Sanning står inte längre högt i kurs hos de svenska politiker som styr landet eller hos svenska journalister i SVT och DN. Nu är det nog inte många som längre undrar över varför Olof Palme mördades.

 3. Är Ryssland en diktatur, USA och Sverige demokratier? Har svenska folket beslutat ansöka om medlemskap i NATO (och att låta USA invadera Sverige utan motstånd) i enlighet med de svenska grundlagarna? Eller har det skett en statskupp i Sverige?

 4. Skulle vara intressant att se hur många föreningar etc det skulle finnas kvar om ”jämställdhetsmyndigheten” gick in och petade iallt vad folk har betett sig och skrivit på alla mer eller mindre offentliga ställen..speciellt på högersidan!

 5. Om jag inte hade känt till de ohyggligheter som Sovjetunionen utsattes för av nazisterna under andra världskriget hade jag förmodligen inte fällt detta yttrande. Min bestämda uppfattning är att ngn myndighetsperson aktivt letat i texterna på facebook för att finna något att anmärka på. Vi ser nu att det inte enbart handlade om mig…myndigheterna var hela tiden ute ute efter HELA fredsrörelsen.

  • Jag håller med Johan de Nacluer, som i den annan tråd på samma tema ifrågasatte varför en
   organisation som Kvinnor för fred ska ha statliga bidrag. Dessutom generösa bidrag.

   Jag är medlem i Svenska fysikersamfundet, som inte har en krona i statliga bidrag, utan
   klarar sig på medlemsavgifterna. Samfundets tidskrift ”Fysikaktuellt” utkommer fyra
   gånger per år, i pappersform till medlemmarna, men helt open access i pdf till vem som
   helst som är intresserad, ingen registrering behövs. Medarbetarna i tidskriften, ibland
   jag själv, arbetar helt pro bono, utom redaktören, naturligtvis.

   Samtidigt måste jag medge att det roar mig enormt att den tidigare för mig helt okända
   Jämställdhetsmyndigheten inte bara strypt årets anslag till KFF, utan också krävt återbetalning
   för bidraget för 2023. Om man som Agneta Norberg lägger ut en så intellektuellt undermålig
   kommentar på Facebook, inte förbjudet naturligtvis, så glädjer det mig att jag slipper vara med
   att finansiera KFF via skatten.

   • Mats Larsson. Kan du berätta vad som är intellektuellt undermåligt med Agneta Norbergs Facebook-inlägg.
    Är det för att det hon skriver inte stämmer överens med vad din frus släktingar säger vid fikabordet i Ukraina, eller har du någon saklig invändning?

    • Den som läser Agneta Norberg får uppfattningen att Ukraina och Sovjetunionen
     är två helt olika saker. I själva verket blev Sovjet-Ukraina en del av Sovjetunionen
     vid bildandet 1922.
     Under kriget 1941-45 var hela Sovjet-Ukraina ockuperat av Hitlertyskland, som
     mest 12% av Sovjet-Ryssland. De civilia förlusterna i Sovjet-Ukraina var per capita
     större är de för Sovjet-Ryssland. Detsamma gäller f.ö. Sovjet-Vitryssland.

     Så här skriver Mark Mazower i boken ”Hitler’s Empire” (sid. 289):
     ”Worst off was certainly USSR: recent studies indicate that the wartime
     catastrophe in Ukraine , for instance, outstripped even the famine in 1933;
     in Belorussia, the figures are less certain but the outcome may have been even
     worse”.

     Sovjet-Ukrainas militära förluster översteg USA, Storbrittaniens och
     Frankrikes – sammantaget.

     När Röda Arméns fronter i oktober 1943 fick nya namn för att markera
     att nu var den offensiv som gällde, fick Ukraina äran att förekomma
     i namnet på fyra fronter, Vitryssland tre och Ryssland ingen.

     Jag brukade följa Facebook-sidan Anti-Euromaidan och vet vilka negativa
     stämningar som piskades upp mot Ukraina. Globalpolitics är inte mycket
     bättre, och ryssen Oleg Mezjuev, flitig på numera avsomnade anti-euromaidan
     brukade av Anders Romelsjö framhållas som något av en expert på Ukraina.
     Agneta Norberg klampar vidare i denna tradition.

     Kunskapen om Sovjetunionens seger över Hitlertyskland är i Sverige
     knappast imponerande. Hur många har varit i Khatyn? När jag senast
     besökte en liten grupp som i Stockholm firade segerdagen den 9 maj,
     frågade jag dem när de tänkte sjunga ”Den Pobedy”. Jag fick bara
     frågetecken till svar; de visste inte vad jag pratade om. Men jag
     antar att Magnus Berg och Carina Lundström stämmer upp sången den 9 maj.

     Igår var jag med och ordnade det första svensk-ukrainska seminariet
     i fysik, med temat statistisk fysik, och med zoom som plattform givetvis.
     I november var jag i Kiev och höll föredrag för gymnasister i den
     berömda skola 145. Ukrainas utbildningsnivå håller hög klass, även
     under brinnande krig med världens näst största militärmakt.

     Under tiden får jag glädja mig med att KFF förlorat sitt generösa
     statliga bidrag.

 6. När jag läste detta igår så blev jag svarslös. Det var ett nytt svenskt rekord i hyckleri och dubbelmoral. Det vill inte säga lite, Sverige är ju världsbäst i grenen.

  Till frukosten igår läste jag om symboler. Där stod att på vikingatiden var svastikan en positiv symbol medan den efter andra världskriget blev en symbol för ondska. Men nu har Jämställdhetsmyndigheten gjort svastikan till en symbol för demokrati, en positiv symbol. Nu ska man ju hålla på nazisterna, annars är man inte demokrat.

  Sedan måste jag återkomma till det företag som gjorde Jämställdhetsmyndighetens utredning. Hur kunde det företaget komma ifråga? I utredningen framgår så tydligt den märkliga demokratisyn som företaget har. Företaget är rent antidemokratiskt. Och nu går Jämställdhetsmyndigheten på samma linje, dvs yttrande och åsiktsfrihet ska inte få förekomma. Det nödvändiga demokratiska samtalet ska tystas.
  Jag häpnar och sitter här, sedan igår, och ser ut som en fågelholk i ansikten.

  Koll den här sketchen. https://www.youtube.com/watch?v=D9Sv4XHWc7o Den säger så mycket om vår samtid. Oavsett argument så vikar man inte från den inslagna vägen och den fastlåsta tanken.

 7. Det är ett politiskt beslut som myndigheten har fattat! Orsaken till Rysslands invasion i Ukraina kan förklaras med olika argument! Nato chefen Stoltenberg har ” erkänt” att den beror på Natos Expansion i Östeuropa- att Ukraina erbjöds ett Natomedlemskap! Nato gick över ”Rysslands” gräns!
  Att försvara Rysslands agerande i konflikten är ett politiskt ställningstagande – men också en rätt att fritt få uttrycka!
  Ang. Politiken – läs intervjun med Vaclav Havel – förmedlar viktiga uppfattningar.

 8. Helt sjukt! Varför stoppas då inte bidrag till Atlantic Council som stödjer krig av USA/NATO eller varför stoppas ej bidrag till judiska församlingarna i Sverige som stödjer israels massmord helt öppet? Var är demokratikravet då?

  Sverige som rättstat går utför snabbt, och ingen protesterar, inte ens V!

 9. Som alla vet så är det Agneta Norbergs kommentar om att Peter Hultquist var en landsförrädare som Quisling och skulle hängas som fick Jämställdhetsmyndigheten att inleda en granskning av Kvinnor för fred.

   • Anders Romelsjö:
    Det fanns inga ”svara” kvar till din och Sven-Eric Holmströms kommentarer 7/2, 7:38 och 7:52.

    Jag börjar med Sven-Eric Holmström:

    Om jag söker på Facebook med söksträngen ”Anti-Euromaidan” så får jag ingen träff. Förr, när jag följde Anti-Euromaidan, hade jag inga problem att hitta, men nu går det inte. Jag är endast en sporadisk FB-besökare och antar att Anti-Euromaidan kanske
    bara är tillgänglig för medlemmar (närmast sörjande). Inte mig emot, FB är gårdagens plattform, och de repetitiva kommentarerna blev tröttsamma i längden.
    När jag arbetar tillsammans med KTH:s studentkår för att sprida information om aktiviteter använder vi Instagram. En affisch eller en flyer med info och en QR-kod, så har KTH-studenten all information den behöver i mobilen.

    Om jag får tid återkommer jag till Anders Romelsjös kommentar.

    • Gruppen är mycket riktigt privat, vilket jag dock inte begriper vad det har med saken att göra. Den som är intresserad kan bli medlem.

     För övrigt tycker jag att dina iböand nedlåtande kommentarer är rätt tröttsamma.

     • Att vara nedlåtande gentemot föreningar eller privata FB-grupper är ingenting som föranleder censur från blogginnehavaren. Om mina ytterst sporadiska kommentarer på denna blogg gör dig trött, så skulle jag ta det som en varningsklocka. När det gäller Ukraina är saken enkel: det är krig och landet kämpar för sin överlevnad som ett självständig nation.

     • Sen reagerar jag rejält på uttrycket ”ryssen Oleg Mezjuev”. Jag ser ingen som helst skillnad på det och det som sades i propagandafilmen ”Den evige juden”, och där bland annat sades ”juden Morgenthau”.

 10. Det här har inget med yttrandefrihet att göra. Agneta Norberg och alla andra i Kvinnor för fred får säga och skriva vad de vill. Det här beslutet ändrar inte på det.

  • Om det inte har med yttrandefrihet vad är det då som påverkar beslutet?

   Läser man pressmeddelandet så handlar det om “demokrativillkoret”. Och “demokrativillkoret” ska då inte ha uppfyllts pga av uttalanden som representanter för organisationen gjort. Och de tolkningar som den utredande firman gjort är så antidemokratiska som de kan vara. De tolkar ju specifika yttrande, som i en enskildhet ger stöd åt t ex Ryssland, som om det var ett bevis för att det som gjort uttalandet ställer sig bakom t ex Ryssland generellt. Har man bara en gnutta intellektuell heder, och lika mycket förnuft, så förstå man att man inte kan göra sådana kopplingar utifrån ett specifikt ställningstagande. Och detta strider mot demokrati och yttrandefrihet.
   I en demokrati ska man inte behöva ställa upp på makthavarnas åsikter för att inte bli förfördelad utan var och en ska vara fri att tänka och tycka fritt. Ett “demokrativillkor” kan vara ok för att få ett ekonomiskt stöd. Men då ska inte enskilda ställningstagande tolkas som generella ställningstaganden. Minst inte i en fråga som inte handlar om demokrati eller inte demokrati. Gör man sådana kopplingar har man gått över gränsen och agerat antidemokratiskt. Vilket Jämställdhetsmyndigheter gjort.
   Man brukar tala om ond tro respektive god tro. Det betyder att man i det förra fallet väljer att misstolka någon och i det senare gör en välvillig tolkning. Jämställdhetsmyndigheter har agerat i ond tro, de vill helt enkelt agera mot Kvinnor för fred. Då uppkommer frågan varifrån uppmaningen till ond tro kommer. Är det så att man vill behandla alla organisationer lika, och utifrån samma onda tro, så skulle nog ingen förening uppfylla “demokrativillkoret”.
   Fredsrörelser har ju historiskt betraktats som kopplade till Sovjetunionen av de som själva är kopplade till USA/NATO. Troligen är det så det fungerat i det här fallet. Utredningen har omsorgsfullt lagts ut på en organisation som i sin ryggrad har rysshat och fredsrörelsemisstro inpräglat. Det kommer att bli en mycket obehaglig framtid i Sverige nu när myndigheter avsiktligt väljer det typen av företag till att sköta utredningar. Och detta har absolut, i grunden, med yttrandefrihet att göra. Yttrandefriheten ska kväsas.

 11. Mats Larsson, eftersom du gör oss läsare av kommentarerna under artikeln medvetna om din akademiska kompetens, så får det mig att undra:
  Vad är det som gör att du tar ställning för Ukraina, utan att presentera minsta bevis för att allt du, som den vetenskapsman du är, måste ha läst och studerat om Ryssland och Ukraina, innan du drar dina slutsatser, har fel?
  Månne om svaret finns här: Din tjänstgöring i Ukraina!?
  Man brukar säga att ”intresset styr”.

 12. Catarina Östlund:

  År 1991 anordnades i Sovjet-Ukraina en folkomröstning,
  där frågan gällde om Ukraina skulle lämna Sovjetunionen.
  Det var den enda av Sovjetunionens 15 delrepubliker som
  ställde denna fråga till sin befolkning.

  Med stort valdeltagande röstade en överväldigande majoritet
  för att Ukraina skulle lämna unionen. Även på Krim röstade 54%
  för att Ukraina skulle lämna unionen, i Donbass var siffran
  betydligt högre. Det blev också så, att Ukraina lämnade
  unionen, och Sovjetunionen löstes upp i 15 länder.

  Ukraina var 1991 världens tredje kärnvapenmakt efter
  USA och Ryssland. Ukraina avvecklade sina kärnvapen
  mot att USA, Storbrittanien och Ryssland genom
  Budapestuppgörelsen inte skulle använda våld mot Ukraina
  och respektera Ukrainas territoriella integritet.
  Ryssland har nu brutit mot allt man skrev under på
  i Budapestuppgörelsen.

  Ukraina har aldrig ställt anspråk på så mycket som
  en kvadratmeter av rysk territorium.

  Två bra böcker om Ukraina är den av Peter Johnsson
  (anmäld av mig här https://www.lindelof.nu/ukraina-i-
  historien-fran-aldsta-tid-till-2015/) och den nya boken
  av Serhii Plokhy, ”The Russo-Ukrainian war”.

  En direkt konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina
  var att Finland ansökte om medlemsskap i Nato, något
  som förvandlade Rysslands lugna gräns till en
  gräns mot ett Nato-land. Hur detta förbättrat Rysslands
  säkerhet övergår mitt förstånd.

  Parollen ”Ryssland ut ur Ukraina” antogs inte av FiB/K:s
  stämma, något som fick medlemmar som arbetat i FiB/K
  i ett halvt sekel att lämna föreningen.

  Jag tror också att den inställning som en del skribenter
  här och på lindelof.nu har, har aktivt bidragit till att försvaga
  motståndet mot svensk anslutning till Nato. Jag var
  själv negativ till att Sverige skulle ansluta sig till
  Nato, men svängde den 24 februari, 2022.

  Slutligen, jag har haft ett vetenskapligt uppdrag
  pro bono för den ukrainska regeringen. Det har inte
  påverkat min inställning.

  Även efter Rysslands annektering av Krim
  reste och föreläste jag regelbundet i Ryssland
  (och Vitryssland). Hösten 2021 hade jag och min fru
  (med ryska som modersmål) långtgående planer på
  en flera veckor lång resa med början i Vladivostok
  och avslut i Moskva (där min fru bott i ett år).
  Men i ryska ögon pågick fortfarande pandemin,
  och bedömningen från de ryska vännerna var att
  vi inte skulle bli insläppta trots giltig visering.

  Detta har nu helt upphört, även om
  jag behåller viss kontakt med ryssar
  som fortfarande bor i Ryssland. Allt institutionellt
  samarbete på akademisk nivå har upphört mellan
  Sverige och Ryssland (och Vitryssland).

  • Parollen ”Ryssland ut ur Ukraina” är idag en central paroll för Nato och USA, vilket dessas politik visar. Ukraina strider för Ukraina uppgav förra försvarsministern i Ukraina. USA:s försvarsminister Austin m.fl. medgav att USA:s mål är att försvaga Ryssland. Blir världen bättre och säkrare om detta sker?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here