Vad säger Margot Wallström om Venezuela idag?

13
1400
Margot Wallström inför valet 2018. By News Oresund – 20180824_Margot-Wallstrom_7134, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71999321

Utrikesminister Wallström utmärkte sig genom att snabbt ta ställning för den självutnämnde presidenten Guadió i stället för president Maduro, vald i val med bra betyd av 200 valobservatörer från 30 länder. Har skrivit flera artiklar om det och deltog i gruppen som överlämnade ett öppet brev till utrikesministern i början av februari. Öppet brev för fredlig demokratisk lösning i Venezuela överlämnas till utrikesminister Wallström.

Vad tycker hon idag (27/3 mera exakt)? Här svar på öppen fråga från Hans Wallmark (M), med en efterföljande kommentar av mig.

Maktväxling i Venezuela Svar på skriftlig fråga 2018/19:398 Venezuela av Hans Wallmark (M), besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) 27/3


Vad säger Margot Wallström om Venezuela idag?

Till riksdagen

Svar på fråga 2018/19:398 Maktväxling i Venezuela och fråga 2018/19:399 Venezuela av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark har frågat mig hur Sverige arbetar med resten av världssamfundet för att upprätthålla trycket mot Maduro så att en verklig maktväxling sker i Venezuela samt hur regeringen arbetar med resten av världssamfundet för att förmå Maduroregimen att tillåta att mat och mediciner får föras in i det hårt drabbade Venezuela. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang.

De senaste veckorna har varit mycket spända i Venezuela och regeringen följer utvecklingen nära. Krisen följer på en lång period av instabilitet. Oppositionen har kvästs genom gripanden och hård repression. Nationalförsamlingen, som är demokratiskt vald, har underminerats genom etablerandet av en alternativ konstituerande församling. Ekonomin är i fritt fall efter många år av misskötsel. Som en följd råder nu en dramatisk humanitär kris med utbredd brist på basvaror och mediciner. Undernäring och barnadödlighet rakar i höjden, sjukvården har kollapsat och upp emot tre miljoner har lämnat landet.

Sverige verkar främst genom EU och den internationella kontaktgruppen för en fredlig lösning i Venezuela. I maj 2018 antog EU rådslutsatser om Venezuela där man konstaterar att de då nyligen hållna presidentvalen saknade all trovärdighet och nödvändiga garantier för fria och demokratiska val. Därtill upprepade EU behovet av att erkänna och respektera samtliga demokratiskt valda institutioner, i synnerhet Nationalförsamlingen. EU krävde även frisläppandet av alla politiska fångar, upprätthållande av de mänskliga rättigheterna samt stöd för att tillgodose befolkningens mest brådskande grundläggande behov.

Därtill införde EU i november 2017 sanktioner mot Venezuela. Ett antal personer nära kopplade till Maduro har listats för riktade åtgärder. EU har meddelat att det finns beredskap att införa ytterligare sanktioner om vi inte ser steg i rätt riktning. Sverige ger humanitärt bistånd till behövande venezolaner, både inom och utanför landets gränser, som har stora behov av mat, rent vatten och hälso- och sjukvård. Under 2019 beräknas stödet uppgå till 65 miljoner kronor. Även EU bidrar till den humanitära krisen, och sedan 2016 uppgår det humanitära biståndet till venezolaner till över 39 miljoner euro.

EU har tillsammans med några latinamerikanska länder lanserat en internationell kontaktgrupp, där Sverige ingår, med syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Gruppen ska undersöka förutsättningar och möjligheter för att åstadkomma en process på både det politiska och humanitära området. En teknisk mission på det humanitära området besöker Caracas just nu för att tala med samtliga parter om humanitärt tillträde i linje med de humanitära principerna. Sverige verkar också för att FN ges en central roll i samordningen av det humanitära stödet till Venezuela.

Det är av avgörande betydelse att EU agerar gemensamt och tillsammans med det internationella samfundet för en fredlig lösning på krisen i Venezuela.

Stockholm den 20 mars 2019

Margot Wallström

Kort kommentar: Margot Wallström vidhåller den svenska regeringens tidigare inställning. Men hon nämner inte Guadió, och tar än mindre avstånd från det tidiga direkta stödet till denne. Hon nämner/betonar att Sverige vill ha en fredlig och demokratisk lösning. Liksom tidigare avfärdar hon presidentvalet i maj 2018, utan fakta. EU erbjöds att sända valobservatörer men avstod. Genast efter valet kom EU och ”Det internationella samfundet” (USA och dess allierade) med mycket hård kritik av valet, som ej var underbyggda av fakta. Denna bedömning har helt och sakligt avvisats av valobservatörer på plats. Valobservatörer: EU:s kritik av högklassigt presidentval i Venezuela är falsk. Utrikesminister Wallström nämner inte effekterna av USA:s hårda olagliga sanktioner, och står fast vid EU:s sanktioner som bidrar till att förstöra Venezuela ekonomi. Hon nämner inte de upprepade hoten av militära insatser av president Trump, vilket även ”landsförrädaren” Guadió uttalat förståelse för. Hon nämner inte att FN erkänner Maduro som Venezuelas president.
Slutsats. Sverige står inte upp för principer om demokrati och nationellt oberoende utan sluter upp bakom USA:s interventionspolitik. Detta är en stor skandal, och bör lyftas fram i oppositionsarbetet.

Relaterat.

Globala fack fördömer stöd till Guaidó, och FN kritiserar USA:s sanktionspolitik mot Venezuela.
Valobservatörer: EU:s kritik av högklassigt presidentval i Venezuela är falsk.
Se och hör manifestationen till stöd för Venezuela!
Svenska media ger Trumps bild av Venezuela.
Öppet brev för fredlig demokratisk lösning i Venezuela överlämnas till utrikesminister Wallström.
USA och Venezuelas svarta guld Varför händer det som händer i Venezuela?
Kom till manifestation för
Varför elstopp i Venezuela?
Venezuela: Om matleveranser och om USA:s och Guadiós plan för utländsk intervention.
Fem före detta premiärministrar från Karibien kritiserar USA:s “hjälp” till Venezuela.
Många stater sluter i FN upp bakom Venezuela
Häv svältblockaden mot Venezuela!
Venezuelas olja livsviktig för USA.
Regeringens utrikespolitiska deklaration: Har utrikesministern basal kunskap i demokrati? Bör hon avgå?
FN-rapportör: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin.
EU-parlamentet läxar upp världen om rättsstatsprincipen, och förstör därefter lagligheten i Venezuela.
USA:s säkerhetsrådgivare John Bolton: Vi ska störta regeringen och ta hand om Venezuelas olja.

Föregående artikelVad gör Ryssland om Poroshenko vinner presidentvalet i Ukraina?
Nästa artikelHur USA:s ”bästa” media fuskade bort Russiagate från början till slutet.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

13 KOMMENTARER

 1. Som vanligt inväntar hon direktiv från New York, City of London och Hell Aviv. Utan någon vink därifrån är hon mållös. Det är den berömda feministiska utrikespolitiken i nötskal.

 2. Till skillnad från Wallström så har USAs krigsveteraner gått ut med en appell till USAs militär att säga Nej! till den illegala invasionen av Venezuela. Både USAs författning förbjuder kategoriskt invasionen om inte detta har fått klart tecken av FN. Peruken, Köttberget och Grodan bryter således mot USAs författning. Wallström är fullt medveten om detta men hon kommer ändå att följa Peruken, Köttberget och Grödan som en lydig hund.

  https://www.globalresearch.ca/call-u-s-troops-resist-illegal-orders-invade-venezuela/5671738?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

 3. Wallström/Sverige är väl inte särskilt tunga aktörer i det här sammanhanget, men intressant nog vägrar Tyskland att erkänna Guaidós ambassadör. https://www.dw.com/en/germany-declines-to-recognize-juan-guaidos-berlin-emissary/a-48107479

  I och med att Maduro sitter kvar och möjligen rider ut krisen blir det allt svårare att motivera Guaidó som rättmätig president. Internationell lag kan ju inte sopas undan hur som helst, även om gossarna i Washington inbillar sig det. Och i och med att USA trampat på en massa tår, bland annat i EU, minskar utsikten att dess diktat angående Venezuela kommer att accepteras.

 4. Ett groteskt uttalande från en ”vänsterregering” mot en annan vänsterregering. Solidariteten hos socialdemokraterna gäller numera George Soros och hela kopplet av miljardärer. Den internationella kontaktgruppen som nämns på slutet är den enda punkten som indikerar viss tillnyktring. Men en sådan fanns redan tidigare, den jobbade i två år och åstadkom ett dokument om intern konfliktlösning. När det konstruktiva dokumentet skulle undertecknas drog sig högern plötsligt ur processen. Order från Washington hade inkommit, liksom order om att bojkotta presidentvalet eftersom segerchanser saknades.

  Allt det Wallström säger har motbevisats på ett forum som arrangerats i FN:s lokaler i New York för ett par veckor sedan. Materialet finns på YouTube för Margot Wallström att ta del av. FN-rapportören Alfred de Zelaya och amerikanska journalister, bl.a. Max Blumenthal och Anya Pampil, höll föredrag och visade videon från Venezuela.
  Det internationella samfundet består av nästan tvåhundra länder. Av samfundet har en minoritet på femtio länder godkänt statskuppen de försöker åstadkomma. Majoriteten motsätter sig. I förrgår landade en kinesisk 747:a i Caracas packad med läkemedel som Wallström och hennes hejdukar förvägrar det venezuelanska folket. Liksom hon förvägrat det syriska folket importen av läkemedel sedan 2011. Sanktioner dödar effektivare än bomber och i all tysthet.

 5. Det är bekräftad: Venzuelainer dök inte upp på demonstrationerna kallade av Quislingen Guiado, i alla fall om man ska tro en NGO från USA. Quislingen har blivit ett stakars löje veckande pinsamhet. Varken Peruken, Köttberget eller Grodan vill längre kännas vid denne skit. CIA-dödspatrull på väg?

 6. Även socialistregimen i Venezuela verkar rutten när man läser M Wallströms uttalanden om landet. Undrar hur stora tillgångar Maduro och hans ”vänner” kontrollerar? För enligt redaktören här är ju Venezuela kapitalistiskt och då bör det ju också finnas stora kapitalägare. Som jag misstänker i maskopi med socialistregimen och dess ledare Maduro. En ekonomisk demokrati för mig är ett land med många små ägare utbredda över tillgångarna. Nytt för Sverige är vindkraften. Vindkraften i Sverige har många olika ägare. Både stora och små samt offentliga och privata. Jag får känslan av en återindustrialisering och ett välstånd som en sådan har möjlighet att skapa genom dess synergieffekter. Synergi lär visst betyda ”samarbete”.

 7. https://www.youtube.com/watch?v=6bcvt-8mdw8

  De som kan tyska, se denna intervju med journalisten Billy Six. Den går långt utöver vad Six personligen råkat ut för och avslöjar hur korrumperad Tysklands och EU:s politik blivit. Totalitär är egentligen det rätta ordet.
  Six hade planerat att skriva en bok om Trump. Vid den kanadensiska gränsen till USA framkommer att han har inreseförbud till USA. Mer av en slump reser han i stället till Venezuela och blir av oklar anledning fängslad. Man bör föreställa sig ett land i oreda där Tyskland på goda grunder betraktas som en fiendestat att en tysk journalist ses som misstänkt. Det är inte det som är det konstiga. Det konstiga är att den tyska regeringen vägrar att hjälpa honom bli fri.
  Six berättar att han sitter på samma fängelseavdelning som den person som anses vara hjärnan bakom mordförsöket på president Maduro, då det var tänkt att spränga en drönare då Maduro stod i talarstolen på en läktare. Drönarna exploderade emellertid i förtid. Denne misstänkte man som anses ha planlagt ett presidentmord är den tyska regeringens prioritet ! Honom kräver de att skall friges ! Sin egen medborgare förvägrar de all hjälp bortsett från formaliteter. I fyra månader sitter Six fängslad i isolerad cell. Hans föräldrar i Tyskland kontaktar alla i förbundsdagen. Två ledamöter från Linke och två från CDU visar visst intresse men inget sker. Sedan tar någon från AfD, nyhögerpartiets ledamot eller dennes maka kontakt med Österrike som kontaktar Sergei Lavrov och följande dag är Six fri och kan resa hem. ”Danke Herr Lavrov” står det i hundra- kanske redan tusentals kommentarer i spalterna på fria medier.
  Till historien anknyter ett parallellfall från förra året då en tyskturkisk journalist fängslades i Turkiet. Då reagerade både förbundskansler Merkel och de tyska stora mediekoncernerna och krävde omedelbar frigivning – av en person som sagt mycket nedsättande saker om Tyskland i sin journalistik. Det var i hans fall inget hinder.
  Six ses som något slags högerjournalist. Det kan stämma men är en dålig beskrivning. Han är faktaorienterad och rotar fram besvärliga sådana. Varför USA hade markerat honom med inreseförbud är oklart men kan bero på att han grävt djupt i fallet MH17-nedskjutningen och gått emot den officiella storyn. Är det högerjournalistik ? Han har även riktat kritik mot den tyska invandringspolitiken speciellt under kaoset 2015 och säkerligen ådragit sig Merkels vrede. I det alltmer totalitära EU svartlistas alla som inte företräder etablissemangets syn på politiken, en politik som inneburit den ena katastrofen efter den andra för en rad tidigare u-länder som föresatt sig att själva bestämma över sitt lands resurser och utstaka sin egen väg framåt.

 8. https://www.youtube.com/watch?v=ak3eQwE9JxI

  Materialet ifråga i Nybondas inlägg finns på den här länken, där den följs upp av ett ytterligare youtube klipp med bl.a Alfred de Zaires som är en f.d professor som arbetat med mänskliga rättigheter inom FN. Mkt uttömmande och klargörande info om det som Venezuela just nu utsätts för ffa av USA. Det är en skam att vår utrikesminister blundar för detta och aktivt spelar med, det är också en skam att vårt lands politiker har försatt Sverige i en sits där man inte längre kan agera som ett suveränt land och säga rakt ut vad man anser. Vi har sett det i Assangefallet där man aktivt har medverkat till att tysta en visselblåsare som i demokratisk anda riktade ljuset mot hur USA begick krigsbrott i Afganistan, Libyen och Irak. Vi har mer och mer blivit bundna till USA genom militära avtal med åtföljande förväntningar att stödja de amerikanska besluten. Nu senast vill inte USA att vi ska skriva under FN-avtalet mot kärnvapen och regeringen tvekar – i en fråga som under lång tid har varit en hjärtesak för Sverige. Margot Wallström och Peter Hultqvist kommer att ifrågasättas hårt i framtiden om de inte ändrar sin nuvarande ”istället för nato” kurs och börjar fokusera på vad som är rätt riktigt istället för denna mesiga underdånighet. Själv tycker jag de borde sparkas så vi slipper dem för gott.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here