Bra att regeringen tar avstånd från YPG och PYD?- Dåliga skäl?

8
1471

Bild: Vänsterpartistiska riksdagsledamöter med tre kurdiska flaggor

SvT rapporterar att

Den svenska regeringen tar avstånd från YPG och PYD. Det säger utrikesminister Tobias Billström i Ekots lördagsintervju.

Bara dagar innan statsminister Ulf Kristersson (M) ska träffa Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan kommer uppgifter om att den svenska regeringen inte längre tänker stötta den kurdiska milisen i Syrien YPG och deras politiska gren, partiet PYD.

– Det finns en för nära koppling mellan de här organisationerna och PKK som är en terrorlistad organisation av EU för att det ska vara bra för relationen mellan oss och Turkiet, säger utrikesminister Tobias Billström (M) i Ekots lördagsintervju.

Finns en tvivelaktighet

YPG har sedan länge varit allierad med Nato och USA i kampen mot terrororganisationen IS i Syrien och även Sverige har stöttat både YPG och PYD fram tills nu. Turkiet betraktar de två kurdiska organisationerna som terrorister.

– Vi tycker att det finns en tvivelaktighet och problematik när det gäller dem som skadar vårt förhållande till Turkiet, säger Billström.

Redaktörens kommentar:

Det är bra i sig att regeringen tar avstånd från YPG och PYD. Men främst på falska premisser. Man gör det för att Sverige ska få gå med i USA:s krigsorganisation Nato. Ur den centrala synvinkeln hade det varit bättre att inte ta avstånd från YPG och PYD. Oberoende av detta avståndstagande torde Sverige ändå ha blivit medlem i NATO ganska snabbt.
Notera att, med hjälp av YPG och PYD ockuperar USA ungefär 25 % av Syriens yta, dvs. men än vad Ryssland ockuperar av Ukrainas yta. Fast media tiger nästan helt om detta. För det andra är PKK nu inte en terroristorganisation, även om EU (som ett eko av USA) säger det, och då säger Sverige det också. Som vanligt ingen egen analys värd namnet.

Det är ganska komplicerat att få ett grepp om de olika kurdiska organisationerna tycker jag. Nedan ett försök.

PKK som bildades 1978 vill upprätta en kurdisk stat i Turkiet, där 10-25 % av befolkningen består av kurder. PKK terroristklassades 1984 i Väst. I början var PKK marxistiskt-leninistiskt och var inriktat på väpnat våld. Senare har man övergivit detta.

År 2005 sa PKK:s fängslade ledare Öcallan ”Den demokratiska konfederalismen i Kurdistan är inte ett statligt system, utan det demokratiska systemet för ett folk utan en stat… det får sin makt från folket och anpassar sig för att bli självständigt inom varje område, inklusive ekonomin.”

År 2008 sa Öcallan ””Krig sågs som en fortsättning på politiken med andra medel, och romantiserades som strategiskt instrument. Ett sådant synsätt står i motsättning till hur vi ser oss som en rörelse som kämpar för samhällets befrielse. Enligt vår ståndpunkt idag kan väpnat våld bara rättfärdigas som självförsvar….PKK trodde att väpnad kamp var tillräckligt för att vinna de rättigheter kurderna hade förnekats. En sådan idé var varken socialistisk eller demokratisk, trots det faktum att vi såg oss som ett demokratiskt parti.” Wikipedia.

Mot bakgrund av detta kan man undra vad terroristklassificeringen av PKK baseras på.

2003 bildades Demokratiska unionspartiet (PYD) som den syriska grenen av PKK.[99] Dess väpnade gren kallas Folkets försvarsenheter (YPG). Som en del av YPG bildades 2012 Kvinnornas försvarsenheter YPJ.

Wikipedia skriver ”Folkets försvarsenheter, även känt som YPG, är en i huvudsak kurdisk milis som utgör den beväpnade grenen av Demokratiska unionspartiet (PYD) i Rojava. I det syriska inbördeskriget intog YPG ursprungligen en defensiv hållning, men senare har gruppen även gått in i territorier kontrollerade av Islamiska staten. YPG erhöll luft- och landunderstöd av USA 2015, i samband med slaget om Kobani i Aleppo, vilket blev en vändpunkt i kriget mot IS. YPG och närstående grupper betraktas som terroristorganisationer av Turkiet och Qatar. I YPG ingår även Kvinnornas försvarsenheter (YPJ). Försvarsenheterna har under sin existens även dragit till sig en stor mängd frivilliga från utlandet, bland annat amerikaner,[2] tyskar,[3] svenskar[4] och arabisktalande minoriteter. Även turkiska anarkister och kommunister[6] har deltagit i striderna på YPG:s sida. Sedan 2015 organiseras utlandsfrivilliga huvudsakligen i Internationella frihetsbataljonen.”

De syriska demokratiska styrkorna (SDF)  är den officiella försvarsstyrkan i den autonoma administrationen i norra och östra Syrien, dvs. utbrytarrepubliken Rojava. En allians av styrkor som bildades under det syriska inbördeskriget 2015  och som främst består av kurdiska, arabiska och assyriska/syrianska styrkor samt några mindre armeniska, turkmeniska och tjetjenska styrkor.  Den leds militärt av Folkets skyddsenheter (YPG). SDF grundades i oktober 2015 och anger som sitt uppdrag att kämpa för att skapa ett sekulärt, demokratiskt och federaliserat Syrien. Enligt Turkiet har Syriska demokratiska styrkorna direkta kopplingar till PKK.https://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Democratic_Forces

Men det finns uppgifter om att PKK distanserar sig från SDF och närmare sig den syriska regeringen. här.

Kurder i YPG

YPG och USA har gjort insatser för att bekämpa IS, men Syriens armé är huvudstyrkan i kampen mot IS. USA har samtidigt stött terroristorganisationer. 10 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien

BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former 2017 sedan att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister från Raqqa till kommande strid i Idlib. USA och kurdiska SDF hjälper IS att fly från Raqqa (BBC).

BBC skrev Raqqas smutsiga hemlighet
”BBC har avslöjade detaljer om en hemlig överenskommelse som tillät hundratals IS-fighters och deras familjer att fly från Raqqa, under översyn av den USA-ledda koalitionen och kurdiska styrkor som kontrollerar staden. En konvoj innefattade några av IS:s mest kända medlemmar och – trots försäkringar – dussintals utländska soldater. Några av dem har spridit sig över hela Syrien, till och med gör det så långt som till Turkiet.
Den av kurder ledda SDF rensade Raqqa från media. ISIS flykt från basen skulle inte fotograferas och finnas på TV.

BBC uppger att SDF offentligt sagt att endast ett fåtal dussin lokala IS-krigare hade kunnat fly.
Men en lastbilchaufför berättar för BBC att det inte är sant.
”Vi tog ut omkring 4000 personer inklusive kvinnor och barn i våra och deras fordon. När vi kom in i Raqqa trodde vi att det var 200 personer som skulle fraktas bort. Bara i mitt fordon tog jag 112 personer. En annan förare säger att konvojen var 6-7 kilometer lång. Den inkluderade nästan 50 lastbilar, 13 bussar och mer än 100 av den islamiska statens egna fordon. IS-krigare med täckta ansikten satt ovanpå några av fordonen.

Filmer som togs i hemlighet skickade till oss på BBC visar lastbilar med släpvagnar som är fulla av beväpnade män. Trots ett avtal om att endast få ta med egna vapen tog IS-soldater med allt vad de kunde bära. Tio lastbilar lastades med vapen och ammunition. ”

Aftonbladet, men inte DN, SvD eller Expressen skriver ”De har fått grönt ljus att evakuera trupper som slagits mot IS från krigshärjade staden Raqqa. Men USA-stödda koalitionen Syrian Democratic Forces har också forslat hundratals IS-krigare in i IS-kontrollerade områden i Syrien – där de kunnat fortsätta till Turkiet och Europa.
Det avslöjar BBC.”

Aftonbladet

Sedan BBC avslöjat detta har både USA-koalationen och SDF bekräftat saken. Pål Steigan

Om Sveriges stöd till YPG.

Utdrag ur en artikel på Alliansfriheten.se 

Sveriges stöd till YPG utgör ett allvarligt folkrättsbrott, eftersom YPG i samarbete med USA ockuperar 20-25% av Syrien, i nordöstra delen av landet.
Sverige bör upphöra med stödet till den kurdiska organisationen YPG. Det bör vi göra oavsett att Turkiet krävt det för att vi skall kunna gå med i Nato. Den svenska linjen har helt enkelt varit felaktig och folkrättsstridig.

Det handlar här inte om huruvida YPG har kopplingar till PKK eller ej. Det handlar inte heller om kraven från Turkiet på Sverige att utelämna utpekade PKK-sympatisörer. Här gäller svenskt självbestämmande och vi skall inte böja oss för sådana krav i den mån de inte är rättsligt välförankrade.

Huvudfrågan gäller folkrätten och staters territoriella suveränitet och folkrättens förbud att blanda sig i andra staters inre angelägenheter.
Sverige har under hela kriget i Syrien tagit ställning mot regeringen i Damaskus och på olika sätt stött grupper som velat få igenom regimskifte eller – som kurderna i norr – skapa en autonom region.

YPG har fördömts av den syriska regeringen då organisationen gått samman med USA och upprättat ett eget styre som också olagligt lagt beslag på oljan i nordöstra Syrien vilket vi kommenterat på den här sajten.

Syriens regering har uttalat att YPG har en agenda att dela landet med hjälp av USA. (Reuters den 8 september 2020)

Den svenska regeringen har hjälpt till att skapa legitimitet för YPG genom att både försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Ann Linde har träffat representanter för YPG och utlovat såväl ekonomiskt stöd som politiskt stöd för fortsatt utökad autonomi för kurderna under YPGs ledning.

Denna den svenska politiken utgör ett grovt folkrättsbrott då Sverige gör sig skyldig till inblandning i Syriens inre angelägenheter och verkar för en uppdelning av landet genom att stödja en organisation som mer eller mindre vill bryta sig loss från regeringen i Damaskus. Med stöd av 3 riksdagsledamötet från V, och en del av den svenska ”vänstern”

Inte blir det vackrare för att PYD och dess militära gren YPG hjälper USA att olagligt röva olja från fattiga Syrien.USA-stödd kurdisk milis stjäl 140 000 fat olja per dygn i Syrien.
Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.

Alla riksdagspartier är positiva till kurdiska organisationers planer på att etablera en egen utbrytarstat i Syrien, helt i strid med FN-stadga och folkrätt. (Däremot accepterar de inte att Luhansk och Donetsk etablerar utbrytarstater i Ukraina.)
De omhuldade kurderna
Detta är helt i USA:s intresse.

Något om omhuldade Rojava.

Uppgifterna om ”Det kurdiska självstyret” Rojavas storlek och befolkning varierar stort. Enligt Svenska Rojavagrupperna har Rojava en befolkning på 5 miljoner och en yta på knappt 30 000 kvadratkilomter, dvs. något mer än Småland. Enligt Wikipedia är Rojava nästa dubbelt så stort, men har en betydligt mindre befolkning på 2 miljoner.

Den 25 november 2021 rapporterade Daily Sabah (en webbplats som inte sympatiserar med den syriska regeringen) om en av deras mest kränkande metoder. Den avslöjade, ”YPG/PKK-terrorister fängslade ytterligare tre 15-åriga flickor – Hediyye Abdurrahim Anter, Evin Jalal Halil och Ayana Idris Ibrahim – i Amuda i Hassakeh-provinsen, den 21 november, för att tvångsrekrytera dem som ”barnsoldater”. Terrorgruppen grep två barn, 13 och 16 år, i början av augusti. Och två barn på 16 och 13 år kidnappades den 23 augusti.”

Artikeln fortsatte med att notera att denna praxis, att föra bort barn och tvinga dem att slåss, har dokumenterats av FN, med en rapport som säger att YPG/PKK använde mer än 400 barn mellan juli 2018 och juni 2020 (UN-rapport här, se sid.26 punkt 184-185, ö.a.) Det kurdiska projektet i Syrien kan bli ett nytt Israel i Mellanöstern

Ändå har världen förletts att tro att den självutnämnda autonoma regionen – känd som Rojava och som omfattar områdena Hassakeh, Raqqa, Deir ez-Zor och Aleppo guvernement – ​​är en fristad för liberaler och feminister, med frihetsälskande kurdiska kämpar. baserad där för att bekämpa ISIS och befria Syrien.

Den utopiska bilden av de så kallade Syrian Democratic Forces (SDF), där YPG och PKK ingår, avslöjas av kidnappningarna, som tyvärr inte är en ny utveckling. Sök på QSD – deras arabiska akronym – i syriska medier, så kommer du att se regelbundna uppdateringar om kurdiska styrkor som kidnappar civila och journalister.

Denna bild avslöjas ytterligare av deras etniska rensning av inhemska syrier från de nordöstra syriska regionerna, vilka kurdiska styrkor ockuperar i ett samarbete med illegalt ockuperande amerikanska styrkor.

Men detta kommer inte att lyftas fram i media. Istället kommer man fortfarande att hitta lovsånger som romantiserar kurdiska krigare, med en sådan färsk berättelse som bedrägligt säger att de områden som kontrolleras av kurdiska styrkor har en ”övervägande kurdisk befolkning” – ett påstående som inte backas upp av sanningen.

Sammanfattningsvis är stöd till YPG i strid med folkrätten. YPG spelar geopolitiskt ingen progressiv roll genom sitt nära allians med USA. Ockupationen av del av nordöstra Syrien och stöld av Syriens olja har inget stöd i folkrätten. Stöd till YPG innebär stöd till USA:s imperialism – oberoende om man i övrigt har förståelse för kurders strävan efter ökad självständighet. Turkiets militära närvaro i Syrien är också folkrättsstridig.

Relaterat
Bra att stöda kurdiska YPG?
De omhuldade kurderna
Rapport från kurdisk site: USA betalar lön till kurdiska soldater i Irak.
Samarbetet mellan Israel och kurderna
USA ville bryta sönder Irak och skapa en “sunnistat”.
Att förvänta sig att USA frivilligt lämnar Irak är önsketänkande.
USA-stödd kurdisk milis stjäl 140 000 fat olja per dygn i Syrien.
Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.
Har Turkiet rätt att angripa kurder i Syrien? USA rätt att vara i Irak, Syrien och Afghanistan?

Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?

Framgångsrika dödliga sanktioner av USA, EU, Sverige mot Syrien.
”Hög tid att granska Sveriges Syrienbistånd”
Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien.

Föregående artikelFrige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
Nästa artikelAlltfler i Tyskland vill ha förhandlingslösning om Ukraina
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. Skrönan om amerikansk ”ockupation” när det finns några hundra inbjudna amerikanska och brittiska spetsnazsoldater på ett område med egen etnicitet och egen armé lever vidare. Några hundra amerikanska soldater där det finns tiotusentals kurdiska soldater som upplever sin egen kamp för sin egen stat är ingenting.

  Syrien är inte en nation. Syrien är flera nationer med en sovjetstödd diktatorsfamilj på tronen sen 1971. Kriget i Syrien är ett islamiskt inbördeskrig med väst på åskådarplats. De huvudsakliga externa intressenterna är diktaturerna Iran och Ryssland på diktatorfamiljens sida och Erdoganregimen som vill hindra kurderna från att bygga ett kurdistan på gränsen till Turkiet. Turkiet har invaderat Syrien och ockuperat områden i norr.

  Sveriges dysfunktionella wokade asylpolitik har nu importerat hela detta katastrofala medeltida moras till svenska förorter. Sverige blir Erdoganregimens utpressningsoffer i Erdogans inrikespolitiska översittarpolitik, han spelar allan inför turkiska väljare på svensk bekostnad. Det är straffbart att ”förtala” Erdogan i Turkiet. Sverige har inget att sätta emot, och bör bryta de diplomatiska förbindelserna med Ankara. Islamistisk inblandning i inre svenska angelägenheter bör besvaras med utvisning av den turkiska regimens representanter. Den västliga militärallians vi vill vara med i bör inte innehålla Turkiet, Europas fiende.

  • De 900 USA-soldaterna har inte alls inbjudits av Syriens regering, men är där med stöd av YPD och PYD som i detta fall agerar som landsförrädare.
   Det är synnerligen väl belagt att USA för krig mot Syrien via ombud och att man stöder terrorister.

   Försök att bemöta innehållet.

  • Göran Ekberg,
   Beskriva Ryssland som en diktatur är helt felaktigt.
   Rätt är att beskriva Ryssland som en Autokrati.
   En folklig sådan vill jag påstå.
   Därför Kreml har större delen av folket med sig.
   Unga människor i Rysslands storstäder framförallt Moskva och St Petersburg kan (inte alla) vara västinfluerade.
   Men bara de människorna är inte Ryssland.

 2. Ett pragmatiskt, väntat och för den delen ett smart drag från en högerliberal regering som Sverige fått nu.
  Med ett halvkonservativt parti i bakgrunden som är precis lika pragmatiska.

  För vem kommer protestera?

  Men självklart urdåligt för oss som inte vill ha krigsorganisationen NATO som med våld försvarar USA:s imperialistiska övermakt i världen som fullständig orättvist drabbar alla de länder med egna kulturer och där få vägra underordna sig Västimperialistiska övermakten som just därför blir betraktad som ondskans makt.
  Med full rätta anser jag.

  Jag tar det här med jämnmod därför jag ser slaget mot Sverige i NATO redan förlorat.
  Förlorar redan innan det ens varit någon kamp.
  För vad göra när övermakten är total från nästan alla håll.

  För det är den.
  Vad länder med andra, och fredligare system än liberal demokrati måste göra att gå samman för att försvara sina respektive kulturer för det imperialistiska hotet från Väst.
  Givna länder är Ryssland, Kina, Iran, Nordkorea, Syrien, Venezuela, Kuba som genom historien blivit drabbade av den aggressive och övermodige västeuropén.
  Ännu fler länder finns som blivit drabbade och med tiden kommer att värvas till kampen.

  Med teknikens spridning bör det snart vara en möjlighet.
  Det kommer förmodligen kosta hundratals miljoner människor livet men ser man till moder Jords överlevnad så är det en investering i framtiden.
  Därför jag inser det omöjliga med oändlig tillväxt med människor som äter på jordens begränsade resurser.

  Rekordmånga människor sätter upp solceller på sina hustak just nu.
  Solcellerna tillverkas av ädelmetaller som endast finns i begränsad omfattning.
  Inom sinom tid är de ädelmetallerna slut ur jorden.
  Vad gör man sedan?
  Det kan framkomma att metallerna behövdes till något viktigare.

  Min stad är fylld med tillväxtvänliga (vänster)politiker.
  Det jag ser är att skogsområden inom staden skövlas det ena efter det andra.
  Grönytor blir till betong och höghus. Politikerna kallar det ”förtätning”.
  Just nu färdigställs ett parkeringshus i flera våningar.
  Bilar står nu överallt.
  Det blir svårt att komma fram när jag då och då kör med min gamla trögstyrda bil från 60-talet.
  Människor och bilar överallt. Ingen lugn och ingen ro.
  Man är rädd för att gå ut efter allt våld som blommat upp.
  Nu när jag ska tanka bilen måste jag betala i förskott eller lämna bilnyckeln som säkerhet.
  Senast jag tanka tog jag tre femliters dunkar på cykeln. Två i cykelkorgen fram och en på pakethållaren bak. Två fylls med bensin 95 och en med E85. Då går bilen bäst och luktar mindre från avgasröret.
  Jag fick låsa cykeln vid pumpen och lämna cykelnyckeln i kassan som säkerhet.
  Om vi lever om ett antal år finns bara bilar som går på elektricitet.
  Om det då finns någon elektricitet som går att köpa för rimligt pris.
  Människans liv blir mer och mer energiberoende.
  Och ju fler människor som finns här desto mer energi krävs för samhällenas överlevnad.
  Det liknar en ekvation som är mycket svår eller inte går att lösa överhuvudtaget.
  För finns den någon här som tror det går att göra människan till en energisparare?

  Efter vad jag erfarit så tror jag det är lika svårt att göra människan till en energisparare som det är att göra människan till en socialist.
  Båda brottas med problemet att människan är ett ego med egen vilja.

  • Ja, förmodligen drömmer de om att stjäla den ryska oljan istället för att köpa den.
   De började för lite sedan med att försöka bestämma priset.
   Men jag tvivlar Ryssland går med på det.
   Bra om Ryssland kan uppnå tätare kontakt med de oljeproducerande länderna.
   Jag tycker faktiskt det verkar som Saudiarabien inte är helt i händerna på USA längre.
   Ryssland och Iran är redan vänner.
   Bra så.
   Ryssland är en stor oljeproducent av internationell betydelse.
   Tänk om Ryssland kunde gå samman med de oljeproducerande länderna i Mellanöstern i en kartellbildning och på så sätt eliminera USA:s och Västvärldens närmast totala inflytande över oljehandeln.
   Garanterat vill oljeproducenten Venezuela vara med där också.
   Lite som BRICS fastän avsedd för oljan.
   Skulle det vara möjligt?

 3. Den humanistiska frågan är vad som kommer att hända med kurderna i Sverige. Befarar att det blir som med Egyptierna för 20 år sedan: Svensk polis kidnappar dem. De överlämnas till CIA, som forslar dem till Turkiet.
  Bevis på terrorism: Turkiet kommer väl att fabricera sådana. Antagligen skarpare än för de två egyptierna: EN människorättsaktivist och en som pratat med honom (Sundström 2013: Spår)

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here