Ny klimatmanifestation idag! Kom!

0
1058

Jag ringde just en organisatör i ”FridaysforFuture”.

 

Manifestation sker även idag under skoltid, på Mynttorget med omnejd i centrala Stockholm. Samt på 2000 andra ställen i världen!

OBS! Vuxna är välkomna!

Jag återpublicerar nedan en tidigare artikel.


Foto: Jan-Erik Romson som berättar att senaste numret av FIB-Kulturfront har mycket intressanta artiklar om klimatet.

Klimatstrejken arrangerad av FridaysFor Future blev en väldig framgång. Bara i Stockholm demonstrerade omkring 60 000 människor enligt arrangörerna. I hela världen flera miljoner.

Jag har intresserat mig för ”Klimatfrågan” i mer än 20 år, och publicerat ett femtiotal artiklar i frågan som publicerats på Jinge.se fram till och med oktober 2018, därefter på Globalpolitics.se. De flesta är skrivna av mig, men här finns också mycket värdefulla artiklar av Ulf Karlström, och artiklar av Pål Steigan från Norge. Den senare diskuterade bland annat klimatfrågan i boken ”En gång skall jorden bliva vår” från 2010, och har sedan publicerat många bra artiklar om klimatet på sin blogg Steigan.no.


Granskning av parollerna i Klimatstrejken:

”Våra krav gentemot politiker och makthavare.”
1. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
2. Klimat- och miljörättvisa (equity) för alla
3. Följ Parisavtalet och bevisa det.
4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen.

Jag kan utan vidare instämma i krav 1,2 och 4. Krav 3 leder vilse, Ja helt vilse. Parisavtalet är inte bindande utan bara en uppsättning löften utan sanktioner för de länder som inte följer sina löften. Det finns inga belägg för att enskilda länders åtgärder, eller länderna totala löften är tillräckliga. Och det finns inga sanktioner för de som inte fullföljer sina löften av osäkert värde. Bindande avtal med snabb stor minskning av koldioxidutsläpp och hårda sanktioner är ett steg framåt, men räcker knappast. Om klimatarbetet ska nå framgång krävs nog ett annat, mycket mer klimatvänligt och demokratiskt ekonomiskt system.
Låt mig utveckla detta!

Läget utmärks bland annat av följande:
1). Ganska stor enighet finns bland de allra flesta forskare i att människan aktiviteter nu är den främsta klimatpåverkande faktorn. Framgår av IPCC:s rapporter.


2). Hastigheten i klimatförändringen går snabbare än man tidigare bedömt enligt en färsk rapport av IPCC till FN.

FN-rapportens framsida.

3) Viss oenighet och osäkerhet finns om olika frågor bland de flesta experter, men denna oenighet är av svårbedömd betydelse. Inte minst finns oenighet om den svårbedömbara ”tidsfrågan”
4) Ingen förbättring har skett i klimatförändringen trots olika politiska löften, som i Parisavtalet och andra överenskommelser.
5) Ingen förbättring har skett i klimatförändringen trots teknisk utveckling avseende främst alternativa energikällor, som nu betydligt billigare solceller. Fossil energi (kol, olja och naturgas främst).
Av den totala energikonsumtionen 2017 svarade sol, vind och biomassa för endast 3,6 procent. De fossila bränslena olja, kol och fossilgas svarade för 85 procent. Och det är dessa 85 procent som ska ersättas.
6) Det kapitalistiska ekonomiska systemet är det stora hindret.
De fossila bränslena kol, olja och gas är idag motorn i jordens ekonomiska system =kapitalismen. Men utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen.
Kapitalismen innebär med nödvändighet en strävan efter ökad vinst i konkurrens med andra, ökad produktion och försäljning (=ökad klimatförstöring) och kamp om naturtillgångar, om nödvändigt med krig. Den har visat sig innebära kraftigt ökad ojämlikhet, där bara den årliga tillväxten av miljardärernas tillgångar räcker till för att eliminera fattigdom om nu rättvisa fanns. Systemet premierar egoism.
Just Kapitalismens krav är en viktig orsak till att agera preventivt även om allvarlighetsgraden i prognoser om klimatpåverkan är svårbedömd.
7) Kräv gärna bindande avtal med snabb stor minskning av koldioxidutsläpp och hårda sanktioner. Se hur ”etablissemanget”, dvs. de stora bolagen, ledande politiker och media reagerar.

* Och hur kommer en del av dem som nu omfamnar Greta Thunberg att reagera?
* Och Greta Thunberg själv?

Greta Thunberg i USA.

Jag lovar att äta upp mina skor om de stödjer det. Men mycket hård och omfattande kamp av folket kan medföra vissa eftergifter.

8) Tag vara på erfarenhet av försök till hårda krav som just nämnts. Detta kommer sannolikt leda till att alltfler anser att kapitalismen måste ersättas av ett bättre, mänskligare, mer demokratiskt ekonomiskt system, en demokratisk socialism. Högst 1 % av jordens befolkning har verklig fördel av kapitalismen, jämfört med andra möjliga ekonomiska system. (Detta insåg ”Occupy Wall Street” med parollen ”We are the 99 %).

Teckning av Carlos Latuffe

Vad kan denna samhälleliga omvandling innebära?

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.
Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra.
Flera andra fördelar finns med en mänsklig socialism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Fattigdomen kan avskaffas som Oxfam, Forbes och andra påtalat.
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och “roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.


Men finns opinion för detta?
Trots att alla stora media är ägda av rika människor och bolag som tror på kapitalismen och sprider denna uppfattning på ett helt dominerande sätt från vaggan till graven finns en förbluffande stark opinion för socialism hos befolkningen i USA, kapitalismens centrum sedan många år tillbaka.

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder menade bara 11 % att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall).

En annan opinionsundersökning 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009).

Alltså en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

I en frågeundersökning 2011 i Politico uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism”.

Läs mer i Politico: Poll: ’Capitalism’ slipping in the U.S.

Mer om detta i Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.

Relaterat.
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.
Hur gick klimatmatchen mellan “Alarmisten” Per Holmgren, SMHI och “Icke-alarmisten” professor Lennart Bengtsson.
“Storstrejk För Klimatet 27 September – FridaysForFuture.” Men – Vad säger facket?
Kritiken mot Greta Thunberg ökar med hennes kritik av etablissemangets passivitet.
Greta Thunberg får alternativa Nobelpriset! Alltför engagerad för Nobels fredspris?
Hur skall vi bedöma hastigheten i klimatförändringen? – en svår fråga, med svåra konsekvenser om vi tar fel!
Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat
Vet Lennart Bengtsson vad som händer med klimatet?
Bahamas – I klimatkrisens frontlinje, storbolagens klimatfånge?
Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Greta Thunbergs seglats via klimatförstörande miljonärer och PR-jippo.
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatetPolitik

Föregående artikelKina, Ryssland och Iran: Basen för en ny världsordning.
Nästa artikelEn meteorologiprofessors samlade tankar – om samhällets utveckling.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here