Läs OSSE:s viktiga kritik av valet i USA här – media tiger…

8
4500
The Tintic Standard Reduction Mill—also known as the Tintic Mill or Harold Mill—built in 1920, and only operating from 1921 to 1925, is an abandoned refinery or concentrator located on the west slope of Warm Springs Mountain near Goshen, Utah, in the United States. Metals processed at the mill included copper, gold, silver, and lead, all of which were received from another mill near Eureka, Utah. The metal content of ore was increased through the process to make transportation less expensive. The reducing process used was an acid-brine chloridizing and leaching process which became outdated, leading to the abandonment of the site in 1925. At the mill’s highest productivity it processed 200 tons of ore yearly from the Tintic Mining District. What remains of the mill are foundations for water tanks, crushers, roasters, iron boxes, leaching tanks, and drain boxes. The site dominates the surrounding landscape with its size and unique colors and shapes. It was designed and built by W. C. Madge. It is significant as the only American mill using the Augustin process during the early 1920s. It was listed on the National Register of Historic Places in 1978. It has been speculated that the mill may be the contributor of heavy metal pollution in the Goshen Warm Springs which lie below it.

Denna artikel anländer översatt av Google via läsaren och kommentatorn ”M” från tyska Anti-Spiegel. Tack!

Jag har språkligt modifierat Goggles översättning här och där.

Artikelförfattaren Thomas Röper har haft befattningar och styrelseuppgifter som expert på Östeuropa i finansiella företag i Östeuropa och Ryssland. Idag bor han i St. Petersburg. Han har bott i Ryssland i över 15 år och talar flytande ryska. Fokus för hans mediekritiska arbete är (medie) bilden av Ryssland i Tyskland, kritik av västerländska mediers rapportering i allmänhet och ämnena (geo-) politik och ekonomi.

Se för övrigt andra artiklar under ”Relaterat”.


Vad OSSE kritiserar i det amerikanska valet.

Västerländska medier tar alltid kritik från OSSE på största allvar. Det är därför värt att ta en titt på OSSE: s preliminära rapport.

Först och främst bör det sägas att OSSE gav det amerikanska valet ett övergripande bra betyg. Men det gör det i praktiskt taget varje val det observerar. För övrigt också i ryska val.

Men OSSE har alltid kritiska punkter i sina rapporter. Och beroende på i vilket land valet äger rum rapporterar ”kvalitetsmedier” denna kritik i vissa fall och inte i andra. Eller har du någonsin läst något i ”kvalitetsmediet” om OSSE: s kritik av tyska, amerikanska eller val i Nato- och EU-länderna?

Jag skulle därför vilja citera det som jag anser vara den viktigaste kritiken mot OSSE av de amerikanska valen från OSSE:s preliminära rapport.

OSSE om amerikansk mediatäckning.

En kritikpunkt som jag upprepade gånger har uttryckt är att media inte rapporterar objektivt utan attackerar Trump ensidigt. Detta kan avfärdas som ett gnäll av Trump, som ständigt klagar på ”falska nyhetsmedia”, eller det kan beskrivas som min subjektiva känsla. Men OSSE bekräftar detta uttryckligen. Så här skriver de om amerikanska massmediers roll i rapporten:

”Offentliga TV- och radiostationer har rapporterat i stor utsträckning om presidentkandidaterna i sina nyhetsprogram, där president Trump ägnas 48 procent av all politisk täckning på båda kanalerna, täckningen är kritisk.

Tidigare vice president Biden och hans valkampanj fick 18 procent av täckningen på tv och 20 procent på radion, mestadels neutral. På de tre nationella tv-nätverken (ABC, CBS och NBC) fick president Trump 63, 56 och 60 procent av prime-time politisk täckning, varav de flesta var kritiska. Förre vicepresidenten Biden fick 20, 25 respektive 22 procent. var och en huvudsakligen i en neutral ton. Kabelföretagen förlitade sig huvudsakligen på åsikter vilket skedde på bekostnad av balanserad rapportering.

MSNBC och, i mindre utsträckning, CNN har skildrat den sittande presidenten i ett mycket negativt ljus, och Fox News har visat öppen partiskhet med förnedrande omdömen om ex-vice president Biden på några av sina kvällshower.

Tidningar har tillhandahållit fördjupad politisk analys, men har ofta visat politisk partiskhet. Medan de övervakade onlinemedierna visade avgörande partipolitisk rapportering sprider särskilt Breitbart regelbundet överdrivna eller ogrundade meddelanden och förstärker dem i sociala nätverk, särskilt på Facebook. ” och Fox News visade öppen partiskhet med förnedrande ordförråd mot ex-vice president Biden på några av dess kvällshower. Tidningar har tillhandahållit fördjupad politisk analys, men har ofta visat politiska benägenheter. Medan de övervakade onlinemedierna visade avgörande partipolitisk rapportering sprider särskilt Breitbart regelbundet överdrivna eller ogrundade meddelanden och förstärker dem i sociala nätverk, särskilt på Facebook. ”

OSSE bekräftar fullständigt anklagelsen om partisk rapportering från majoriteten av amerikanska medier mot Trump och därmed mot Biden.
För övrigt kritiserar OSSE också det amerikanska medielandskapet och därmed indirekt även pressfriheten och mångfalden i USA.

Kapitlet om medias roll i valkampanjen börjar så här: ”Medielandskapet är extremt polariserat, men pluralistiskt med mer än 17 000 kommersiella och public service-programföretag. Trots den stora mängden media koncentreras ägandet av dessa media till några enheter och individer. ”

Det är den allmänna kritik som kan göras av medielandskapet i västländerna. Det finns inte längre en mångfald av media, det har blivit så när några stora mediegrupper kontrollerar alla media, och då  deras nyheter (och åsikter) kommer till slut från samma centrala redaktion.

Redaktör Romelsjö. Detta behandlas i skriften ”USA som världspolis” där det står ”Koncentrationen av ägandet av massmedia har ökat. I USA 2011 äger fyra bolag 90 % av mediamarknaden, jämfört med 50 bolag år 1983. De är Comcast (via NBCUniversal), Disney, Viacom & CBS (båda kontrollerade av National Amusements) och AT (via WarnerMedia).

I Tyskland finns det till exempel praktiskt taget ingen mer oberoende regional tidning; de får sina artiklar om nationella eller internationella händelser från en central redaktion och kopierar dem ofta ordagrant. Mångfalden skapas bara när alla regionala tidningar i en stad tillhör en förlagsgrupp.

Du ser samma (ännu mer extrema förhållanden) i USA och OSSE noterar det kritiskt. Och om man läser den tidigare citerade meningen om partisanrapporteringen är det en tydlig kritik av det amerikanska medielandskapet.

Detta är en viktig punkt, för när det gäller ”onda länder” som Ryssland nämns liknande kritik av det ryska medielandskapet i det västra ”kvalitetsmediet”, även om medielandskapet i Ryssland är mycket mindre centraliserat än i västländerna. I Ryssland är många medier fortfarande oberoende av staten och mediegrupperna.

I val i Ryssland hävdar väst alltid att utomstående kandidater får för lite uppmärksamhet i ryska medier, vilket är odemokratiskt.

OSSE formulerar dock sin kritik i denna fråga mycket tydligare gällande USA än för andra länder: ”Resultaten av medieövervakningen visade tydligt dominans hos de två huvudpartierna och deras kandidater. Andra kandidater ignorerades till stor del av de stora medierna och de rapporterade också problem med att få tillgång till lokala medier. ”

Internetföretagens roll
Rollen för sociala nätverk, dvs. internetföretag, var också en fråga i OSSE-rapporten. OSSE har tagit upp kärnproblemet i tvisten mellan Trump och särskilt Twitter. I motsats till traditionella medier är sociala nätverk undantagna från ansvar för deras innehåll och även för ansvaret för ”moderering” av innehållet, dvs. censuråtgärder om de – beroende på deras politiska inriktning – tar bort visst innehåll eller blockerar användare.

Trump vill att de sociala nätverken ska ta lagligt ansvar för sina handlingar, vilket inte är ett omotiverat krav med tanke på deras makt över den allmänna opinionen. Jag har redan rapporterat om detta.

OSSE ser uppenbarligen också detta problem:
”Bland växande offentlig och juridisk granskning har stora sociala medieföretag intensifierat kampen mot desinformation, särskilt i samband med val. Det har skett många medborgerliga aktiviteter för att främja civila samtal online. Avsnitt 230 i kommunikationslagen (CDA) har, som domstolsbeslut har tolkat, befriat sociala medier från lagligt ansvar för att moderera innehåll på deras plattformar. Det pågår emellertid en kontinuerlig diskussion om sociala nätverks ansvar, inklusive oro för innehållsmoderering och desinformationsnivå på dessa plattformar. ”

Begränsad tillgång för valobservatörer till vallokaler
Föreställ dig hur det skulle uppfattas om OSSE rapporterade att Ryssland gör det svårt för OSSE-observatörer att komma åt vallokaler eller förbjuder dem. I USA är detta dock  vanligt, och Corona-åtgärderna har förstärkt det :

”De flesta delstater reglerar inte övergripande observationer, tillträde för partisan och icke-partisan observatörer, och ej heller tillträde för internationella observatörer. Praxis skiljer sig åt över USA och det lämnas ofta över åt statliga eller distriktsvalstjänstemän och deras tolkning av delstatens lag. På grund av avståndsreglerna vid COVID-19 har flera ansvariga för valen lokalt rapporterat att de begränsar antalet tillåtna valobservatörer i vallokalerna. ”

I USA finns det allmänna begränsningar för internationella valobservatörer som strider mot OSSE: s regler utan att ”kvalitetsmedierna” rapporterar om dem. OSSE skriver:
”Fem delstater och District of Columbia tillåter uttryckligen observation av internationella observatörer genom lag. Observationsbegränsningar gäller i 18 delstater. Sådana observatörsrestriktioner är oförenliga med OSSE: s åtaganden. Medan närvaron av IEOM-observatörer välkomnades i majoriteten av stater vägrade vissa statliga valtjänstemän att träffa eller dela med sig av sina åsikter med dem. ”

(IEOM=International Electoral Observation Mission)

Totalt 18 amerikanska delstater tillåter inte internationella valobservatörer eller begränsar deras arbete. Vad skulle hända i media om Ryssland eller Vitryssland eller andra ”dåliga” stater tillät sig att göra något sådant?

I USA är detta normalt, men knappast någon har någonsin hört talas om det. Och det nämns ingenstans att USA bryter mot sina åtaganden gentemot OSSE. En neutral och objektiv observation av valet och räkningarna skulle ha varit särskilt viktigt i fallet med ett sådant öde som detta, vars konsekvenser kommer att påverka hela världen, och där man i förväg har fruktat valfusk eller manipulation.

Ytterligare kritik från OSSE.

Jag kan inte gå in på allt här, OSSE: s preliminära rapport omfattar 24 sidor och innehåller kritik på ett antal andra punkter, till exempel det faktum att det är svårt för vissa befolkningsgrupper att registrera sig inför röstning eller det faktum att miljontals människor i USA har nekats rösträtt, till exempel för att de sitter i eller har suttit i fängelse.

Och jag vill påpeka igen att OSSE inte kritiserar de amerikanska valen som helhet trots den ibland hårda kritiken i vissa frågor. Men jag måste upprepa att detta också gäller val i stater som Ryssland som många media anser vara odemokratiska.

Den enda skillnaden är att ”kvalitetsmedierna” rapporterar kritik från OSSE när det gäller Ryssland, men rapporterar inte kritik av OSSE när det gäller till exempel USA. Denna ensidiga rapportering kallas ”kvalitetsjournalistik” i Tyskland.

Relaterat.
Koncentrationen av media ökar – påverkas yttrandefrihet och debatt?
Biden och kapitalismen, de rika, krigshökarna vann i USA? – Ungefär som om Trump trumpat!
EU, USA och Ryssland och Venezuela – vem är “mest demokratisk”?
Historien om Joe och Hunter Biden, censureras av USA-pressen – även av The Intercept
Om demokrati i USA, Ryssland och Sverige. Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är?
USA:s skakiga valsystem med röstfusk.
Biden och Trump – Är problemet Coronapandemin, klimatet eller vad?
Vad står Bidens “flexibilitet” för?
Är Joe Biden ett bra alternativ till Donald Trump? Stödde Jugoslaviens förstörelse, motarbetade visselblåsare

Ny roll för Kina och Ryssland efter Biden-seger?
Åtta sätt som gör USA:s valsystem odemokratiskt.
I USA gäller inte en grund för demokrati: En person- en röst!? Va!
Demokratin fungerar dåligt i USA enligt första vetenskapliga studien.
USA:s odemokratiska val.
Demokratin i USA fungerar dåligt enligt den första vetenskapliga studien.
Jimmy Carter säger till Oprah Winfrey att USA inte längre är en demokrati
Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
Dollarocracy – Hur pengar har förstört USA:s en gång ganska demkratiska valsystem
Korruption i USA:s politiska ledning
USA: Ekonomisk manipulation och korruption
Korruptionen i Ryssland och i andra länder

Föregående artikelVad tycker Syriens president al-Assad om kurdernas och Turkiets roll? Exklusiv intervju
Nästa artikelUSA har trappat upp krigshotet mot Ryssland!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Vem äger medierna? Vad vill de? Två väsentliga frågor som har avgörande betydelse för att förstå vad som förmedlas (och tystas) om t ex valet i USA, varför och vilka som vinner på det.

  Sionist media formar inte bara den allmänna opinionen utan snarare äger den. Det s k offentliga samtalet sker under överinseende av sionist media. Sionist media avgör under vilka ramar samtalet äger rum. Censuren av icke-sionist alternativ media är en del av media monopolens makt över det offentliga samtalet, inte bara i USA utan i hela västvärlden.

  Ett av många exempel på detta kommer här. Den handlar om media mogulen Rupert Murdoch – en urtyp för sionist media (illegal avlyssning av prinsessan Diana, mm)

  https://www.rt.com/op-ed/505725-rupert-murdoch-anglophone-media/

  Självfallet kommer inte den svenska filialen av den sionist media konglomeraten göra ”kvalitetsjournalistik” om detta – det vore liksom självmord. Tvärtom så fort frågan om mediekoncentration och ägande tas upp så viftas det med anti … kortet. Charlie Hebdo gör aldrig karikatyrer av barnamördaren Netanyahu eller mången rasist rabbin som säger öppet att goyim är åsnor som ska tjäna sionisterna. Ja, exemplen är många …

 2. Det har ingen betydelse för oss att Fox News skriver negativa saker om Biden för våra nyhetsreportrar från SVT tar bara intryck av vad CNN skriver och enligt OSSE så skriver de mycket negativt om Trump men förmodligen inte om Biden, vilket gör att de flesta personer i Sverige inte har något kritiskt att tillägga vad gäller Biden, vilket ger en skev verklighetsuppfattning och man förstår inte hur farlig Biden är., och vad han gjort mot Latinamerika. CNN har också varit ute efter Tulsi Gabbard och häcklat henne och beskyllt henne för att vara en Assad-älskare och en rysk svans, när det enda hon gjort varit att visa att hon är en presidentkandidat som skall stå upp för att USA skall stå för mer fred än att vara den krigsmaskin de är i dag. Det är nog likadant i övriga EU-länder man litar blint på CNN, till den grad att de kan fejka ett anfall av syriska soldater, som är helt iscensatt av CNN utan att det upptäcks och endast oberoende journalister har gjort ett reportage om detta,
  Våra politiker har valt att sätta en tvångsavgift på SVT, för alla medborgare i Sverige, att betala lika för alla. Avgiften kunde lika gärna öronmärkas och gå in i vanliga skattesystemet, men att göra på detta sätt, tror jag att de tänker att det blir mindre protester, då de högavlönade inte behöver betala mer än låginkomsttagare.
  Media har en enorm betydelse och i Sverige så är det SVT nyheter som står för den största indoktrineringen av det svenska folket, då förmodligen nästan alla tittar på rapport eller Aktuellt.
  Det märker jag vid möte med andra och diskussioner ute på gatan, de är alla som små papegojor av SVT:s nyhetsprogram.
  Vi skall själva ha val om 2 år och det kommer vara SVT som har den största påverkan på svenska folket. När vi nu har tvångs betalning till avgiften bör man kunna begära bättre uppföljning av olika partier, för alla dem som är besvikna på de partier som nu har plats i Riksdagen.
  Jag har märkt en ökning av personer som är djupt besvikna på sittande regering, för de röstar på socialdemokraterna och får centerpolitik, som Jonas Sjöstedt säger är värre än högerpolitiken.
  Miljöpartiet fick stöd vid senaste valet av SVT, flera statsvetare som var intervjuade ansåg att man röstade på Miljöpartiet för att medvetande om miljö och klimat hade ökat.
  Det som inte SVT visade mer noggrant var Naturskyddsföreningens rapport om vad partierna egentligen har gjort för att verka för miljön: Vad de har lovat sina väljare, vad de har hållit och om de agerat i rätt riktning.
  Miljöpartiet har lovat 100% men enbart hållit drygt 20% och lika mycket som S, KD, C, den enda partiet som sticker ut är Vänsterpartiet som lovat 80% och hållit knappt 40% av sina löften. Nedan är en länk till Naturskyddsföreningen rapport som avser 4 år, en mandatperiod.
  Vid förra valet hörde jag att det fanns en gång i tiden en socialdemokratisk partiledare som sa att det var bättre att förlora makten än sälja ut sin själ.
  Miljöpartiet sålde ut sin själ när de gick med på värdlandsavtalet med NATO, det var då några miljöpartister fick nog och lämnade partiet: Schlyter, Mutt m.fl.
  De började en gång i tiden som ett fredsparti, men freden har de lagt i sopkorgen.

  https://www.naturskyddsforeningen.se/val2018/partierna-kliver-framat-i-miljopolitiken

  • Ledare Dagens Industri som har uppmärksammat problemet med svensk media:

   Låt inte USA stå inspiration för svensk media
   LEDARE. I upptakten till tisdagens val har det blivit allt mer tydligt att USA:s politiska landskap, tillsammans med väljarna, är mer polariserat än på länge. Klyftan i synen på samhällets utmaningar, presidentkandidaterna och den politiska motståndarsidan är avgrundsdjup.

   I USA har polariseringen även letat sig in i medielandskapet. Det märks inte minst på sociala medier, så som Twitter. Men utvecklingen är densamma bland traditionella medier. Vad som ska vara opartisk nyhetsskildring är i stor utsträckning präglat av politiska ställningstaganden och tillhörighet.

   Precis som Trump mobiliserar kärnväljare genom att uteslutande vända sig till de sina, gör media likadant. Bevakningen är inte menad för den breda allmänheten. Grundaren för Fox News, Roger Ailes, gjorde tydligt vad kabel-tv handlar om. Nisch. I Fox News fall är det de konservativa. I dag utmärker sig kanalen som en oförtruten anhängare och supporter av Donald Trump.

   Det är inte brist på media som i stället sällar sig till demokraterna och Joe Biden. Jämförs bevakningen från CNN och Fox News blir skiljelinjerna tydliga. Den tidigare är som en del i demokraternas kampanjorganisation.

   När journalister och media tar ställning i sin nyhetsbevakning förstärker det underliggande fördomar och polarisering. Det är vad USA behöver som minst just nu. Vad som är olyckligt är att svensk media sakteligen börjar följa amerikanska mediers strategi.

   Exemplen på detta i närtid är flera. Aktivismen på Sveriges Radio i samband med uppropet mot rasism är ett. Ett annat att DN bjuder in världens främsta klimataktivist till att agera chefredaktör för en dag. Det är ett politiskt ställningstagande, hur mycket det än dementeras.

   Nyhetsbevakning får aldrig syfta till att styra politiskt utfall, snarare än att skildra och belysa verkligheten på ett oberoende sätt. Sverige har många lärdomar att hämta från USA. Den mediala utvecklingen är inte en av dem.
   https://www.di.se/ledare/lat-inte-usa-sta-inspiration-for-svensk-media/

 3. I kommentardelen av en länkad artikel finns ett intressant och festligt inlägg, ur vilket jag citerar:

  https://www.moonofalabama.org/2020/11/lets-draw-straws.html#comments
  ”… US does not have national elections. The US has 3141 County elections that all happen on the same day. Each County plays by own rules. The only reason for maintaining the arcane system is corruption. Jimmy Carter has said many times the Carter Center would never accept an invitation to monitor a US election because there are basically no rules. Only 3141 satrapies. ” …/…
  Posted by: oldhippie | Nov 5 2020 13:43 utc

  Dessvärre länkas det inte till någon av dessa uttalanden från Jimmy Carter / Carter Centern, som torde kunna vara betydligt mer frispråkig än OSSE, eftersom den inte behöver formulera sig på diplomatspråk.

  Annars illustreras här ovan hur lite homogen denna statsfederation är.
  Inte ens på delstatsnivå finns gemensamma regler. Varje härad kör sitt lopp.
  UNT körde en serie för årtionden sen om ”Förbuds Amerikas” galna lagar och lokala bestämmelser; mycket roande fastän tragiskt. Någonting förbjudet på ett ställe är obligatoriskt på ett annat. Schweiz i kvadrat.

  Ett annat inlägg i samma tråd uppmärksammar ett problem med konsumtionssamhället som förstärks av covidåtgärden: den allmänna försoffningen (som många dör bokstavligen av).
  ”…
  Riots are good for Americans. Gets them off their couches for a few hours.”
  Posted by: William Gruff | Nov 5 2020 14:39 utc

 4. Vår regering sjunger ofta i kör om att i Ryssland hemlighålls mycket för invånarna, men själva vågar de inte stå upp för de beslut som de fattar och ta ansvar för dem.
  Jag minns för några år sedan då Sverige vägrade att uppge hur man röstat, när det extremt kvinnoförtryckande Saudiarabien valdes in i FN:s kvinnorättskommission. Det jag inte minns är om man någon gång berättade hur man röstat
  Det enda synbara skälet till att den svenska regeringen inte berättade – trots klartecken att tala från bl.a. Hillel Neuer i UN Watch och trots att andra länder valt att redovisa hur man röstat – är att regeringen vill undvika kritik av ett slag som man skulle få mycket svårt att bemöta, om det är så att man röstat för att välja in det extremt kvinnoförtryckande Saudiarabien i FN:s kvinnorättskommission.
  Löfven försvarar Saudiarabien med att vi har också problem med att kvinnor inte har samma möjligheter som män. Hur kan han jämföra Sverige med Saudiarabien.
  Utrikesminister Margot Wallström har motiverat den svenska regeringens tigande med att man är bunden till tystnad av FN-regler. Detta har dock visat sig vara en ren lögn. Det är inte första gången Margot Wallström far med osanning utan att skämmas.
  Belgien bröt tystnaden och erkände att man röstade för Saudiarabien, ett beslut som premiärminister Charles Michel i ett officiellt uttalande på torsdagen beskriver som “förhastat” och som den belgiska regeringen nu säger sig ångra. Men ytterligare 46 länder, varav fyra EU-länder, röstade ja och ett av dem kan vara Sverige. Den belgiska regeringens redovisande av hur man röstade sätter press på andra länder att vara transparenta inför sina väljare.
  Hillel Neuer, som är chef för UN Watch uppmanar Frankrike, Sverige, Norge och Storbritannien att ta sitt ansvar genom att i likhet med Belgien redovisa hur man röstat och uttrycka ånger om det skulle vara så att man röstat för Saudiarabien.
  Här var också SVT skyddande av Margot Wallström och Stefan Löfven som borde pressats hårdare, som de gör med dem som SVT ogillar,
  Jag minns inte hur det gick, fick vi någon gång veta sanningen?

 5. Från OSSE sajt:
  Highly competitive elections in US tarnished by legal uncertainty and unprecedented attempts to undermine public trust, international observers say
  The observation mission, carried out jointly by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) and the OSCE Parliamentary Assembly (OSCE PA), concluded that the 3 November general elections were competitive and well managed despite the many challenges caused by the Covid-19 pandemic. At the same time, the campaign was characterised by deeply entrenched political polarisation that often obscured the broader policy debate and included baseless allegations of systematic fraud.
  “Nobody – no politician, no elected official – should limit the people’s right to vote. Coming after such a highly dynamic campaign, making sure that every vote is counted is a fundamental obligation for all branches of government,” said Michael Georg Link, Special Co-ordinator and leader of the short-term OSCE observer mission. “Baseless allegations of systematic deficiencies, notably by the incumbent President, including on election night, harm public trust in democratic institutions.”
  https://www.osce.org/odihr/elections/usa/469440

 6. Took me time for you to read all the observations, but I truly enjoyed the post. It proved to be in actuality helpful to me and I’m sure to all of the commenters right here! It’s usually huge when you can not just be informed, but additionally engaged! I’m certain you had enjoyable writing this write-up.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here