Zelenskys fredskonferens: Ukraina kommer att återgå till neutralitet, delning eller förintelse.

54
687

En artikel av Mike Whitney med hans svärtningar i texten. https://www.unz.com/mwhitney/ukraine-will-return-to-neutrality-or-face-partition-or-annihilation/

Kinas taleskvinna Mao Ning har gått med på att delta i nästa månads ukrainska fredskonferens i Schweiz med ett förbehåll, att Ryssland bjuds in. Mao sa att Peking stöder ”i tid sammankallande av en internationell fredskonferens som erkänns av både den ryska och ukrainska sidan.”

Det låter rimligt, trots allt skulle man förvänta sig att fredsförhandlingarna skulle omfatta representanter för de stridande parterna. Men så är inte fallet här. Och medan mer än 90 länder har bekräftat att de kommer att närvara vid de kommande mötena, har Ukrainas president Volodymyr Zelensky uteslutit den enda nation vars närvaro kan göra skillnad. Ryssland.

Naturligtvis är många analytiker förbryllade över Zelenskys utelämnande som utesluter varje möjlig uppgörelse eller slut på fientligheterna. Enkelt uttryckt kommer striderna att fortsätta tills Ryssland och Ukraina genomför bilaterala förhandlingar och når en överenskommelse.

Så vad händer här?

Vad som händer är att Zelensky genomför ett bedrägeri. Det är uppenbart att det inte finns någon avsikt att träffa ett avtal med Ryssland eller att avsluta striderna. Ryssland var inte ens inbjudet. Så vi måste anta att fredskonferensen kommer att användas för något annat syfte, som att demonisera Putin eller att skapa mer stöd för kriget.

Vad det säger oss är att varken Zelensky eller hans handläggare i Washington har övergett tanken på att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. De kastar inte in handduken och de letar verkligen inte efter områden för ömsesidig kompromiss. Nej. De utforskar bara mer kreativa sätt att få stöd för sitt misslyckade korståg. Det är vad den så kallade ”fredskonferensen” handlar om, och lockar fler rekryter till Ukrainas tågvagn.

Vi bör dock nämna att Ryssland vet exakt vad Zelenskij håller på med och har inga illusioner om vart allt detta är på väg. Kolla in det här korta klippet från en intervju med den ryska FM Sergey Lavrov:

Den schweiziska konferensen sammankallas med det enda syftet att ta upp Zelenskys fredsformel i form av ett ultimatum. Det är ingen tillfällighet att schweizarna själva, inklusive schweiziska diplomater, säger att konferensen inte kommer att fokusera på att ”bygga broar” för fred, utan på att stödja Ukraina.

Josep Borrel sa att fredsformeln var det enda initiativet som diskuterades. (Obs: Alla andra  fredsinitiativ från Kina, Brasilien och Arabförbundet ignoreras.)

Vi har tillgång till information som normalt inte är avsedd för allmänt bruk. I slutet av april diskuterade han den schweiziska konferensen med utländska ambassadörer i Kiev… Zelenskij tillbringade det mesta av tiden med att vandra nästan hysteriskt och osammanhängande och vädja om stöd för sin fredsformel som ett sätt att tvinga Ryssland på knä. Närhelst en person inte känner behov av att kontrollera sig själv, tenderar de att tala sanning. De som nu uppvaktas och pressas till att komma till Schweiz, och tillsammans posera för ett ”familjefoto” för att sedan kunna tjata om ett brett stöd för Zelenskys fredsformel, borde vara medvetna om var de lockas in. De förväntas stödja ett ultimatum som sedan kommer att presenteras för Ryssland. Detta är löjligt.

President Vladimir Putin talade om detta ganska nyligen. Dessa spel, precis som andra utrikespolitiska drag av våra västerländska partners som har tappat sina diplomatiska färdigheter, har ingenting med diplomati att göra.

Så ryssarna är inte imponerade av detta nonsens, de vet att det är en bluff. De vet också att det hela antagligen tillkom av Intel-byråerna i samråd med deras mediekonsulter. Precis som de vet kommer mötena förmodligen att användas för att stödja Zelenskys trasiga bild samtidigt som de återigen drar Ryssland genom leran. Vi har sett allt förut. Men verkligheten är att ju mer tid som slösas bort på dessa PR-fiasko, desto mer hopar sig blodbadet på slagfälten i öst. Och det är den verkliga tragedin, att Zelensky fortsätter att spela dessa dumma spel medan hans landsmän slaktas i massor utan någon uppenbar anledning. Han kanske borde stoppa performancekonsten tillräckligt länge för att åtgärda problemet? Han kanske borde tänka på freden på allvar?

Är det möjligt?

Det är möjligt.

Föreställ dig för en minut om Zelenskij var uppriktig när han ville avsluta kriget. Hur mycket ansträngning och uppoffringar skulle det egentligen kräva?

Inte mycket. Ja, han skulle motarbetas av Washington och av de högerextrema uber-nationalisterna i hans regering, men det faktiska priset han skulle betala i form av blod och skatter skulle vara försumbart. Det är sant att han aldrig kommer att återerövra Krim eller Donbas (ungefär 20 % av Ukrainas tidigare landmassa) men det är priset för att föra ett två år långt krig med Ryssland. Putin kan inte klandras för det. (Kom ihåg att Zelenskij var beredd att underteckna ett fredsavtal med Putin en månad in i kriget, men Boris Johnson förhindrade avtalet.) I vilket fall som helst är dessa territorier borta för alltid. Poängen är att rädda det som finns kvar av Ukraina innan dess gränser krymper ännu mer. Detta är vad Zelensky bör fokusera på; bevara det som är kvar av hans land medan han fortfarande kan. Ju längre kriget pågår, desto mer sannolikt kommer Ukraina att antingen delas upp eller förvandlas till en obeboelig ödemark. Det är dags att agera nu.

Den goda nyheten är att Putin är redo att ta itu. Trots desinformationen i väst vill han lägga denna röra bakom sig. Han vill avsluta kriget.

Och Putins krav är inte orimliga. Han vill bara ha försäkringar om Rysslands säkerhet, vilket betyder att han inte kommer att tillåta Natos missilplatser på sin västra gräns. Det är ett krav som Zelensky kan uppfylla utan kostnad för sig själv.

Vad mer vill Putin?

Detta kanske överraskar, men den överenskommelse som Putin strävar efter med Zelenskij kan reduceras till bara ett ord: neutralitet. Ukraina måste förbli en neutral stat vilket innebär att det inte får bli medlem i ett stort militärblock som Nato, eftersom Nato är en fientlig, anti-rysk, militär allians som har bedrivit anfallskrig i Jugoslavien, Afghanistan och Libyen. Det är ett hot som måste förhindras från att placera sina baser, stridstrupper eller vapensystem vid Rysslands gräns. Punkt slut. Precis som USA aldrig skulle tillåta Kina att placera missilsystem vid Mexikos norra gräns, kan NATO inte tillåtas att placera Washingtons missiler vid Rysslands gräns. Det är samma sak.

Zelensky anser att Ukraina ”har rätten” att vidta vilka säkerhetsarrangemang de anser bäst tjäna sina nationella intressen. Det låter som ett rimligt förslag, men det är det inte. För i praktiska termer har Ukrainas beslutsamhet att gå med i Nato gjort Ukraina mindre säkert, i själva verket har sannolikheten för Ukrainas medlemskap i Nato fört landet till randen av förintelse. Så, om Zelenskys avsikt var att öka Ukrainas nationella säkerhet, så har han övertygande bevis på att han fattade fel beslut.

Här är en bra tumregel för varje mindre och mindre mäktig nation som delar gräns med en kärnvapenstormakt: Gör inte saker som skrämmer din granne. Gör inte saker som får din granne att känna sig hotad. Och – framför allt – hota inte att gå med i fientliga anti-ryska allianser som regelbundet uttrycker sitt djupt kände förakt och avsky för Ryssland. Det är snabbspåret till förintelse. Om Zelensky inte visste det innan, borde han verkligen veta det vid det här laget. Kolla in det här utdraget från en artikel på Geopolitical Monitor:

”Ukraina är inte precis en främling när det kommer till begreppet neutralitet. I efterdyningarna av Sovjetunionens fall uttryckte Ukraina i sin deklaration om statssuveränitet 1 juli 1990 avsikten att bli en permanent neutral stat som skulle undvika deltagande i militära block och visa ett engagemang för kärnvapennedrustning. Denna i stort sett alliansfria status resulterade i en vacklande utrikespolitik, som ändå verkade främja strävan efter vänskapliga förbindelser med både Europeiska unionen (EU) och Ryssland, innan den slutligen övergavs i december 2014 i efterdyningarna av Rysslands annektering av Krim och starten på Donbaskriget.

I februari 2019, med det överväldigande godkännandet av Verkhovna Rada (Ukrainas parlament), ändrades den ukrainska konstitutionen, vilket satte landet på en kurs mot fullt medlemskap i EU och Nato. I slutet av mars 2022 var den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyy fortfarande beredd att diskutera möjligheten att Ukraina skulle inta en neutral position som en del av ett potentiellt fredsavtal med Ryssland för att stoppa invasionen.”

Låt oss se tillbaka: När Ukraina gjorde sin deklaration om suveränitet i juli 1990, lovade det att vara ”en permanent neutral stat.” Och medan den förblev hängiven den neutrala statusen fanns det ingen fientlighet mellan Moskva och Kiev. Men så snart USA störtade Ukrainas regering i kuppen 2014, gick Ukraina för att avsäga sig sin neutralitet, det var då alla deras problem började. Vad som är tydligt är att oberoende ukrainska ledare inte valde att överge neutraliteten. Det beslutet togs i Washington som ville flytta sin globalistiska armé närmare Rysslands gräns. Detta är inga spekulationer, det här är vad som hände. Nato ljög om att ”inte flytta en tum österut” efter Tysklands återförening och fortsatte att rycka österut tills de var precis utanför Rysslands tröskel. Slutligen – efter att ha blivit knuffad in i ett hörn – följde Ryssland det enda tillgängliga alternativet och tryckte tillbaka. Ryssland inledde sin särskilda militära operation (SMO) den 24 februari 2022.

Naturligtvis tror många fortfarande att Putin vill bygga upp det sovjetiska imperiet igen och att Ukraina bara är första steget i en lång marsch genom Europa. Lyckligtvis skingrade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg den föreställningen på en presskonferens i september 2023. Här är vad han sa:

”President Putin förklarade hösten 2021, och skickade faktiskt ett utkast till fördrag som de ville att Nato skulle underteckna, för att lova ingen mer Nato-utvidgning. Det var vad han skickade oss. Och det var en förutsättning för att inte invadera Ukraina. Det skrev vi såklart inte under på.

”Det motsatta hände. Han ville att vi skulle underteckna ett löfte att aldrig utvidga Nato. Han ville att vi skulle ta bort vår militära infrastruktur i alla allierade som har gått med i Nato sedan 1997, vilket betyder att hälften av Nato, hela Central- och Östeuropa, vi borde ta bort Nato från den delen av vår allians, införa någon form av B, eller andra klass. medlemskap. Vi förkastade det.

”Så han gick i krig för att hindra Nato att komma närmare Rysslands gränser. Han har fått precis motsatsen. Han har fått mer Nato-närvaro i östra delen av alliansen och han har också sett att Finland redan har anslutit sig till alliansen och att Sverige snart är fullvärdig medlem.

– Det här är bra för de nordiska länderna. Det är bra för Finland och Sverige. Och det är också bra för Nato. Och det visar att när president Putin invaderade ett europeiskt land för att förhindra mer Nato, så får han precis motsatsen.” Putin invaderade Ukraina för att stoppa Nato, säger Natos chef.

Så, Putin gick inte i krig för att återuppbygga det sovjetiska imperiet. Han gick ut i krig för att förhindra en fientlig, anti-ryssisk militär koalition från att hamna vid hans gräns där deras missiler kunde träffa Moskva på mindre än 7 minuter.

Var det orimligt av honom?

Självklart inte. Han agerade helt enkelt för sitt lands bästa i en fråga av kritisk (existentiell) betydelse. Kolla in denna korta 1-minuters video av John Mearsheimer som påpekar samma sak:

”… Låt mig uttrycka det annorlunda, Ukraina – enligt dess konstitution och dess suveränitetsförklaring 1990 – var ett neutralt land. Det övergav neutraliteten i december 2014. Tänk bara på det. Så om vi hade lämnat det ifred, skulle Ukraina vara intakt idag inklusive Krim. (Och) alla dessa döda människor skulle inte vara döda.”

För Zelensky kunde valet inte vara tydligare. Ukraina kommer antingen att vara neutralt eller så kommer det att utplånas. Valet är hans. Men en sak är säker, Ryssland kommer inte att leva med en pistol mot huvudet. Det vet vi nu.

Föregående artikelAlex Schulman och jag. Debatt och debattklimat i DN…
Nästa artikelVal till EU-parlamentet – inget äkta parlament
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

54 KOMMENTARER

 1. Alla världens barn lever nu med kärnvapen mot huvudet, p.g.a. USA-regimen. Domedagsklockan står på nittio sekunder i tolv.

  Detta är faktiskt värre än att en stor del världens alla Covid19-mRNA-GMO-injicerade oskyldiga barn skulle dö i myokardit eller turbocancer, vilket är vad en japansk forskare nu misstänker kommer ske: https://rumble.com/v4zl88z-japan-billions-of-vaccinated-will-die-those-responsible-must-pay.html

  Det japanska folket reser sig nu mot massmördarna, men detta potentiella massmord är ingenting mot de risker som USA:s och EU:s korrupta politiker utsätter oss för.

  Jonas Sjöstedts krav på obegränsat stöd för Pentagons ukronazis är därför ytterst märkligt. Hur fick de galna generalerna i Pentagon Sjöstedt på sin sida i att skapa osämja mellan EU och Ryssland? Nanobots i hjärnan, snärjning via Mossad medelst Ketamin etc.?

  • Hittade en nyhetsrubrik på amerikanska tankesmedjan Hoover Institution. Texten löd: ”Plane Crash Pressure on West over Ukraine”

   Undertexten var: ”The immediate hours after the crash of Malaysia Airlines….. ”

   Nåväl, den här nyheten hittade jag något/ra år efter kraschen. Publiseringsdatum var dagen före kraschen, dvs 16/7 2014.

   Sådan förskottsnyhet gjorde att den blev ”skärmdump”

   • En bra dokumentärfilm, som innehåller ett avsnitt om denna krasch, och många frågetecken som man inte fått svar på.
    Mark Bartalmai, tysk journalist kom till Donbass samma dag som MH17 föll ned till marken, Han var själv på olycksplatsen och gick omkring, samtidigt som de skyllde på att man inte kunde komma till denna plats och därför inte kunde utreda, vilket var märkligt då han kunde gå fritt där. Eftersom han kunde gå fritt, kunde vem som helst gå där.

    Han hade uppmärksammat att detta krig visades på olika sätt, motsägelsefulla sätt, och ville därför åka dit och se med egna ögon vad som egentligen skedde.
    Det var 400 journalister som fått tillstånd att vara i Donetsk, men i verkligheten var de inte där, Mark sa att de flesta var i Kharkov och Kiev och fick nyheter av ukrainska mediacenter,
    Men på plats i krigszonen träffade vi ingen, sa Mark.
    Han kunde redan då märka att Väst ville att detta krig skulle fortsätta och ville inte ha något fredsavtal.

    Mark följde med folkets militia under deras krig, och har dokumenterat det i denna film.
    Han har dokumenterat situationer då ukrainsk militär bytte sida och gick över till Folkets militia.
    Denna film visar så tydligt de otroligt fräcka lögnerna som USA;s propagandamaskin tillverkar. Nuland säger i nyheterna i Väst, att hon var där under Maidan och hon såg fredliga demonstranter som sjöng psalmer medan de blev brutalt misshandlade av säkerhetsstyrkorna
    Detta var en stor fet lögn. Mark såg fler och fler bilder som visade motsatsen.
    Inga fredliga demonstranter utan extremt våldsamma. Våldet som användes mot säkerhetsstyrkorna av de våldsamma demonstranterna.
    Nuland är så otäck så man mår illa. Regeringsstyrkorna står helt stilla och försöker skydda sig mot de brutala demonstranterna, samtidigt hör man Nuland lögnaktigt säga att demonstranterna sjunger fredssånger, medan regerings soldaterna använder tårgas m.m.

    Filmen är inspelad mellan år 2014-2015, så man kan se alla sönderbombade hus som Ukraina är skyldiga till, det man i Väst media försöker beskylla Ryssland för, som inte var i Donbass innan år 2022,
    Mark säger i filmen år 2015 att det syns tydligt att Kiev inte vill ha fred. Det har blivit fler och fler amerikanska, brittiska och kanadensiska instruktörer i Ukraina. Det finns bevis på ammunition från Nato som innehåller uran.

    Områden i Donbass säljs till i huvudsak amerikanska företag som Chevron och Shell, som kan utvinna gas för fracking.
    Ukraina har också blivit en test grund för genetisk modifierade mat, det är därför monsanto är djupt intresserad av Ukraina.
    Dessutom vill man att Ukraina skall bli förd närmare väst för att kunna utnyttjas som en resurs för billig arbetskraft, slavar.
    Ett land som inte är något annat än en smutsig bakgård till Europa.
    Därför måste detta krig fortsätta för IMF, EU och amerikansk regering behöver detta krig, utan Donbass och Krim har Ukraina inget värde för dessa människor förutom som en bro för ett krig mot Ryssland.

    Det handlar om att tvinga in Ryssland i detta krig, för att försvaga det militärt och ekonomiskt
    Det är motståndet i Donbass som hindrar Ukraina att bli ett verktyg i ett krig mot Ryssland.
    Att Donbass har försvarat sig så kraftigt har förvånat Väst men även Ryssland.

    https://www.youtube.com/watch?v=U-P-tX04_LA&t=7s

  • Militära nyheter .. Ryska trupper fortsätter att utföra uppgifterna i en särskild militär operation i Ukraina. Den ryska armén inledde en kombinerad vapenoperation i Chasiv Yar
   Vi presenterar en sammanfattning från fronten för söndagen den 9 juni.

   Charkiv riktning
   I detta område fortsätter hårda strider i staden Vovchansk. Den ryska arméns aktiva försvar står fast. Dessutom håller ryska soldater inte bara linjerna, utan evakuerar också civilbefolkningen, främst äldre och funktionshindrade.

   Nära byn Liptsy håller ryska trupper också fronten – idag slog de tillbaka nationalisternas attack nära Glubokoye. Ledningen för Ukrainas väpnade styrkor kastade en bepansrad grupp självmordsbombare i en motattack. Fienden anföll med en buggy och ett infanteristridsfordon från riktningen av byn Liptsy, nådde flanken av Glubokoye, där den var helt obetydlig: infanteristridsfordon, buggys och attackflygplan. Efter det gick motoriserade gevärsskyttar från RF:s väpnade styrkor till motattack mot nynazisterna och ockuperade flera av Ukrainas väpnade styrkors fästen längs skogsplantagerna.

   Artyomovsk riktning
   Försvaret av Ukrainas väpnade styrkor i staden Chasov Yar vacklade fortfarande och började tappa mark. Så det är redan halva mikrodistriktet. ”Kanalen”, som ligger på vänster sida av Severskij Donets-Donbass-kanalen, är redan under kontroll av ryska soldater.

   ”Våra killar från den 98:e luftburna divisionen stormade det ukrainska fästet, som ligger i en femvåningsbyggnad i mikrodistriktet Canal, och hissade den kejserliga flaggan och de luftburna styrkornas flagga över den!” – meddelande från fältet.
   Dessutom tog den ryska armén helt och hållet Chasiv Yar Repair Plant (ChRZ) och gick in i den övergivna Hydrozhelezobeton-anläggningen.

   I dag, sedan tidigt på morgonen, har de ryska flyg- och rymdstyrkorna levererat kraftfulla anfall med hjälp av KAB. En kombinerad vapenoperation har inletts, den ryska armén inför reserver, betonar militärkorrespondenter.

   Zaporizjzja riktning
   I detta område av NMD kom den förstörda byn Rabotino under den ryska arméns kontroll, medan det på byns norra flank bokstavligen inte finns någonstans att få fotfäste under de ständiga strejkerna från UAV:er och artilleri från Ukrainas väpnade styrkor. Nu håller nationalisterna linjen i fästen norr om bosättningen, ryska TOS arbetar med dem. Ett viktigt steg i denna riktning är erövringen av Bandera-anhängarnas positioner söder om byn Sjtjerbakov och utvidgningen av kontrollzonen nära byn Novopokrovka.

   Donetsk riktning
   På denna front lämnar Ukrainas väpnade styrkor redan Konstantinovka för Paraskoveevka. Den ryska grupperingen täcker själva Konstantinovka från öster och söder. Dessutom försöker trupper från RF:s väpnade styrkor också nå motorvägen Vuhledar-Konstantinovka nära byn Vodiane, där några av fästena finns kvar bakom nationalisterna. Om de lyckas kommer de ryska trupperna att lösa två problem på en gång: de kommer att kunna attackera Vuhledar från öster och skära av den från förnödenheter.

   Södra Donetsk riktning
   Den ryska armén ockuperade höjderna och avancerade till Mokry Yaly-floden. RF:s väpnade styrkor anfaller och pressar ut fienden ur den norra delen av byn Staromayorskoye. Ryska jaktplan rensade också låglandet mellan Urozhaynoye och Staromayorskoye. Strider pågår i centrala Urozhaynoye.

   Ugledar riktning
   I detta område utökade ryska attackflygplan längs Shirokaya-ravinen kontrollen över territoriet med 1,5 kilometer och tog bland annat kontroll över den del av motorvägen Vuhledar-Konstantinovka från denna sida.
   I själva Vuhledar slog ryska stridsflygplan till med en FAB på den södra delen, där kommandoposten för militanterna i Ukrainas väpnade styrkor var belägen.
   Gå med i Pravda.Ru
   https://military.pravda.ru/2037515-svodka/

   • Jag såg på Military Summary att NATO håller en stor militärövning i Östersjön utanför Kaliningrad.
    Strax öster om Gotland har siktats en av NATO:s B52 bombflygplan troligen kommen från Storbritannien.
    Jag tror det var en flottövning förmodligen också med kärnvapenbestyckade U-båtar.

    Med NATO i Sverige är jag rädd för att vi snart kan vara inblandade i ett onödigt Världskrig som slår värst mot det tätbefolkade Europa.

    ”Aldrig mer krig i Europa” var det stora löftet med bildandet av EU.
    Jag tror det är precis tvärs om.
    Federala idéer eller unioner innebär alltid militära gemensamma intressen även om det från början utlovas annat.

    Det är min övertygelse att ett Europa med suveräna oberoende stater inte kunnat utgöra ett hot mot Ryssland på samma sätt som nu.
    Aggressionerna hade inte lyckats på samma sätt och tillfällen till samarbeten med Ryssland hade underlättats om det inte funnits en gemensam bestämd kraft som motverkat, utfärdat hot samt ekonomiska bestraffningar.

    Jag har sett folk gå till röstlokalerna idag men jag stannar hemma.
    Jag är emot både den Demokrati vi har och mot EU så jag har ingen som helst anledning att gå och rösta.
    Jag pratade med en aktiv Vänsterpartist igår och som spårade in på EU-valet idag.
    Vederbörande blev uppenbarligen besviken när jag på frågan förklarade att jag inte tänkte rösta.

   • Förändra uppfattningen om Putin och Ryssland? Räkna inte med det.
    Det måste finnas ett kapitel i framtida historieböcker om hur mainstream-media har hypnotiserat den västerländska allmänheten när det gäller president Vladimir Putin. Han måste vara den mest förtalade mannen sedan Andra Världskriget.
    Överallt bland välutbildade och välinformerade människor finner jag inget som helst utrymme för argumentet att han är en rationell och, för en politiker, i grunden ärlig man. Till och med hans uppenbara intelligens – läs bara hans välartikulerade tal om den ukrainska konstitutionen och Zelenskyjs ytliga anspråk på ett utökat presidentskap – gör föga intryck på någon öster om Vitryssland; Vid de sällsynta tillfällen då någon erkänner att han har hjärna, följer snabbt förtvivlan, för detta intellekt, får man veta, används bara till onda ändamål.

    Han invaderade Ukraina. Försök att argumentera för att han undertecknade två avtal med Ukraina för att undvika ett krig, och din lyssnare rynkar snabbt på näsan. Rapportera att han, bara två månader in i konflikten, nästan undertecknade ett fredsavtal med Ukraina, och ett slags roat tvivel skuggar lyssnarens ansikte. Sådan är fördelen med att kontrollera MSM-meddelandet: all information från andra källor är omedelbart misstänkt.

    Han slukar territorium. Han tvekade inte att svälja Krim, eller hur? Tja, han tvekade tillräckligt länge för att lokalbefolkningen skulle rösta massivt för att ansluta sig till Ryssland, men mer relevant var att han ville behålla Rysslands enda flottbas för varmvatten där, en punkt som amerikaner och britter säkert kan förstå: fråga bara de människor som fördrevs från Diego Garcia. Och i det nyss nämnda nästan undertecknade fredsavtalet skulle Donetsk och Lugansk ha stannat kvar i Ukraina. Det är uppenbart att Putin inte är intresserad av att vinna territorium.
    Men vid det här laget har din samtalspartner blivit blå av att lyssna på så mycket historia. I bästa fall kommer han eller hon att vara skeptisk: CNN har aldrig nämnt det.

    Han är en lögnare. Ljög han inte om att han inte invaderade Ukraina och sedan invaderade några dagar senare? Tja, det är sant, men att säga att dina trupper kommer att göra en överraskningsinvasion nästa torsdag förstör det roliga. Att det är väst som har ljugit för Putin kommer aldrig in i samtalet. Som han helt riktigt uttrycker det:
    – De provocerade oss först i Donbass, ledde oss vid näsan i åtta år, lurade oss att de skulle lösa frågan på fredlig väg och tvingade oss att göra försök att få situationen att sluta fred med väpnade medel. Sedan lurade de oss under förhandlingsprocessen, bestämde sig för att de skulle besegra Ryssland på slagfältet, tillfoga det ett strategiskt nederlag. Sedan varnade vi dem: gå inte in på vårt territorium, skjut inte mot Belgorod och andra angränsande territorier, annars måste vi skapa en säkerhetszon.

    ”Titta på alla rapporter från dina västerländska kollegor. När allt kommer omkring är det ingen som talar om beskjutningen av Belgorod och andra angränsande territorier, alla talar bara om det faktum att Ryssland har öppnat en ny front och attackerat Charkiv. Inte ett ord. Vad beror detta på? De gjorde det med sina egna händer. Tja, då skördar de frukterna av sin kreativitet. Samma sak kan hända när det gäller användningen av långdistansvapen med hög precision som du frågade om.”

    Det verkar som om västvärlden i allmänhet har skördat frukterna av medias kreativitet. Det är verkligen en prestation att få människor att tro att de får all relevant information om en fråga när de egentligen bara får en sida av den. När två eller tre experter kallas in för att diskutera en utrikespolitisk fråga i tv-kanalen är meningsskiljaktigheterna bara nyanser – men tittarna får intrycket att de relevanta sidorna av debatten har varit representerade. Låt oss höra det för demokratins skull.

    Detta bedrägeri liknar det i futuristiska sci-fi-filmer, som alltid lägger till precis tillräckligt med igenkännbara element för att publiken ska kunna haka på berättelsen. Så skytten spränger sin fiende med en 25Þ-Century laser (eller vad det nu är) drar en 18Þ-århundradets avtryckare med pekfingret. En Star Trek-kapten sjunker ner i en tjock fåtölj på kommandobryggan (jag trodde att det inte finns någon gravitation ute i rymden – eller har det förändrats?), och hans onda motståndare sitter på en utsmyckad tron precis som franska kungar gjorde för århundraden sedan.

    Och så är det med Putin. Han har aldrig behärskat konsten att göra ljud, och i översättning låter han som en sur bibliotekarie. Han säger: ”De bör komma ihåg att deras länder är små och tätbefolkade, vilket är en faktor att ta hänsyn till innan de börjar prata om att slå till djupt in på ryskt territorium.” Medierna skriver helt enkelt upp detta som ytterligare ett kärnvapenhot och vrider sina journalistiska händer över delen om ”små och tätbefolkade länder” – vilket skapar en stor rubrik. Eller rättare sagt: det förstärker det narrativ som byggts upp kring Putin. Så när en kättare som jag säger att Putin blir provocerad, att han bara reagerar på västerländska attacker – och med stor återhållsamhet – blir reaktionen irriterat förnekande. Människor hatar att höra sina grundläggande övertygelser kränkas.

    Inte heller eliten gillar det; Det slutar med att de tror på sin egen retorik. Här är Peter Dickinson från Atlantic Council, som hävdar att Putin inte menar allvar med att hålla det ukrainska land som tagits av ryska styrkor eller om hans förtäckta varningar om ett skarpt svar på provokationer: ”Samtidigt tyder de många reträtterna från ’historiskt ryskt land’ som genomförts av Putins invaderande armé sedan 2022 på att chanserna för en kärnvapenapokalyps har överdrivits kraftigt. Detta bör hjälpa Kievs västerländska partners att övervinna sin självdestruktiva rädsla för upptrappning och uppmuntra dem att äntligen förse Ukraina med verktygen, tillsammans med fria händer, för att slutföra jobbet med att besegra Ryssland.”

    Ron Unz lanserade nyligen på denna sida idén om en telegrafbombning av Natos högkvarter i Bryssel: cirka 48 timmars förvarning gavs. Skulle det slå den europeiska och amerikanska publiken ur sin trans tillräckligt länge för att se verkligheten med ett mäktigt, kapabelt Ryssland som försvarar sig självt? Eller skulle de vanliga ankarjockeyerna spinna det som ett bevis på samma gamla samma-gamla? Det vill säga det ökande hotet från Putin, européernas behov av att spendera allt mer på försvaret, Putins avsikt att invadera Östeuropa, etc.

    Kanske. Allt skulle bero på Putins förmåga att utforma attacken som ett svar på Natos attacker mot Ryssland från ukrainsk mark; Allmänheten måste se det som ett försvar, inte ett brott. Annars skulle gesten vara ett PR-fiasko för Ryssland, och förmodligen leda till konsekvenser som de inte har räknat med.

    Vilken gest han än gör bör Putin inte räkna med någon förändring i uppfattningen om honom eller Ryssland: västländerna lever under en djup hypnos, och det är osannolikt att den kommer att rymma mer än de mest blygsamma förändringarna. De där smarta MSM-skribenterna är mycket smidigare med en fras än vad Putin är.

    • Och när Ivan skall ryska Federationens president då följa internationell lag, respektera OSCE/OSSE:s och Helsingforskonferensens dokument som faktiskt det egna ryska landet har undertecknat (och inte mig veterligen lämnat) ?

     Det är det som är skärningspunkten.

 2. Piss, inte peace, konferensen kommer att gå till historien som väst stollarnas försök att ”tvinga” Ryssland – till vad vet inte ens stollarna själva! Piss konferensen invigs av Voldemort Kokainsky med sin k*k piano konsert i moll.

  Denna absurda teater påbjuds av samling necon/sionist/nazi anhangen ställer ut med den 14-26 juni. Resten av världen ser detta och skrattar😂 förstås! Världen vet att lagom till hösten föds Landet 404. Världen vet också att Europas hyena plus Rumänien mm är och väntar på att stycka ut och roffa åt sig ukrozionazi territorium. Således bli det inte heller en uppföljare till denna Piss konferens, möjligen en ”roffarnas” i Berlin. 2024 har en hel del att bjuda på än😜

 3. ”Fredskonferensen” har alltså tillkommit enbart för att söka stöd för jordens undergång?

 4. Så här sa Putin i Maj 2002
  Citat:
  ”Jag är helt övertygad om att Ukraina inte kommer att dra sig för att utöka interaktionen med Nato och de västallierade som helhet. Ukraina har sina egna förbindelser med Nato. Vi har Ukraina-Nato-rådet. Till syvende och sist är det Nato och Ukraina som fattar beslut [om Ukrainas anslutning till Nato]. Det är en fråga för dessa två parter.” (Pressmeddelande/svar på frågor vid gemensam presskonferens med Kutjma, Kremlin.ru, 05.17.02)

  ”När det gäller Ukrainas anslutning till Nato sa den ryske presidenten att landet hade rätt att fatta beslutet självständigt. Han ser det inte som något som skulle kunna fördunkla relationerna mellan Ryssland och Ukraina. (Kommentarer omskrivna av Kremls presstjänst efter en gemensam presskonferens efter ett toppmöte mellan Ryssland och Nato, Kremlin.ru, 05.28.02)
  http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/43122

  Helt otroligt vilket svammel från att först ha accepterat att Ukraina själva får avgöra om det vill gå med i EU/ Nato till att man ska ”avnazifiera” dem. Det är inte USA som har angripit Ukraina och beskjutit barnsjukhus, eller EU som ockuperar stora delar av Georgien. Storbritannien/Frankrike har inte skjutit ner civila trafikflygplan och blånekat till det, trots överväldigande bevisning. Sverige och Finland har inte giftmördat medborgare utomlands.

  • Det är helt korrekt. Putin ville att Ukraina skulle gå med i NATO men sedan blev det en annan analys när vissa saker framkom om ledningen i Kiev.
   Man kan ju inte ha naxzster i stan för det har jag tidigare skrivit om.
   Ja, alltså i Sverige är man rädda för nazister inom landet och EU men ”nyttiga” nazister i Ukraina går bra att stödja med miljarder! MSM-fulmedia städar alltid undan nyheter som inte passar in i propagandan…

   • Enklaste sättet att se om Ukraina är nedlusat av nazister är väl att titta på hur folk röstade. 2 procent röstade på ”Nazister” i valet i Ukraina. Det är en droppe i havet eller tror du på fullaste allvar att ett land som är nazistiskt skulle ha en judisk president? Har du inte lärt dig rysk logik ännu att alla fiender till Ryssland kallas i Ryssland för nazister. Det är något slags märkligt arv sedan WWII.

    Ryssland ser nazister, överallt, till och med svenska hamnarbetarförbundet i Göteborg har kallats nazister i rysk tv.
    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-pratas-det-om-svenskt-och-finskt-natomedlemskap-i-ryssland

    Det finns nazister i Ukraina, Ryssland, Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland , Norge, Danmark….Vill du att jag ska fortsätta ?
    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/homosexuella-torteras-i

    Rusich som slåss för Ryssland är uttalade Nazister.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rusich_Group

    Wagner som slogs för Ryssland var till stor del nazister i ledningen.

    • Tröttsamt med det här tjatet om 2 procent, som är fullständigt irrelevant då det ändå är dessa som styr.

     Sen att en naziststat inte skulle kunna ha en judisk president. Under 1930-talet samarbetade ledande sionister i Tyskland med Hitler och motarbetade aktivt sanktioner mot naziregimen.

     • Kan du ge lite mer info om hur ”ledande sionister i Tyskland” samarbetade med Hitler?

     • Tysklands Sionistiska Federation hade samma uppfattning som nazisterna då det gällde rasblandning. I ett uttalande den 21 juni 1933 skrev man bl.a.: ”Vårt erkännande av den judiska nationaliteten sörjer för ett klart och uppriktigt förhållande till det tyska folket och dess nationella och rasmässiga realiteter. Vi önskar inte att förfalska dessa grundläggande frågor eftersom vi också är emot blandäktenskap och för bevarande av den judiska gruppens renhet och vi avvisar varje överträdelse på det kulturella området.” Redan vid den här tiden motsatte sig Tysklands Sionistiska Federation en ekonomisk bojkott av Nazi-Tyskland såsom ”osionistisk”. Man arbetade sedan aktivt för att upphäva de icke-tyska judarnas handelsbojkott mot Tyskland.

      Nazisterna uppskattade sionisternas arbete. Deras ledande ideolog Alfred Rosenberg ansåg att ”sionismen måste stödjas kraftfullt så att ett visst antal tyska judar årligen transporteras till Palestina eller åtminstone fås att lämna landet”. Den linjen stöddes av Hitler så sent som 1938.

      Den inte helt obekante Adolf Eichmann ansåg att sionisterna var de enda hyggliga judarna eftersom de i likhet med nazisterna tänkte i rastermer. Inom den sionistiska högern var sympatierna för nazisternas rasåtskillnadspolitik särskilt tydlig. En grupp under Abraham Stern var till och med beredd att ingå en militärallians med Hitler for att nå sionismens mål.

      Kontakterna mellan sionistiska ledare och naziregimen fortsatte även sedan nazisterna satt igång sin ”slutgiltiga lösning”. För det mest groteska exemplet stod Rudolf Kastner, vice ordförande i den sionistiska organisationen i Budapest. Sommaren 1944, bara några månader innan den sovjetiska armén trängde in i Ungern, gjorde Kastner en makaber överenskommelse med Eichmann. Nazisterna smugglade ut 1 684 sionistiska funktionärer och ”framstående judar”, som Kastner valt ut, för vidare befordran till Palestina. I gengäld teg Kastner om den förestående utrotningen av 476 000 ungerska judar i Auschwitz. De judiska funktionärerna under hans ledning försökte övertyga de ungerska judarna att de skulle till ett ”arbetsläger”, att de skulle få det bättre än i Ungern och liknande. Som ett resultat av Kastners och juderådens instruktioner överlevde endast en procent av de judar som följde dessa instruktioner.

      Efter kriget hade Kastner en hög ställning i Israel innan han mördades 1957 av okända män.

     • Alex Rubinstein är oberoende reporter på Substack, samarbetar med Max Bluementhal.
      Han har sagt att problemet är inte att det är många nazister i Ukraina, utan problemet är att det finns många nazister i ledningen av de militära trupperna och bland landets ledande politiker.
      De som har makten och påverkar befolkningen, vilket är betydligt farligare än nazistiska grupper i länder där de inte har någon makt.
      Dessa nazister blir också hyllade som hjältar och får hjältebegravningar , som bl.a. statsministern Sanna Marin i Finland deltog i. Det var Dmytro Kotsyubaylo. Väldigt förvirrande när man säger att högernationalism måste stoppas.
      Zelensky awarded Right Sector commander Dmytro Kotsyubaylo the “Hero of Ukraine” commendation. Known as “Da Vinci,” Kosyubaylo keeps a pet wolf in his frontline base, and likes to joke to visiting reporters that his fighters “feed it the bones of Russian-speaking children.”

      Alex säger att västerländska medier avfärdar bevis på nynazistiskt inflytande i Ukraina genom att påpeka president Zelenskys judiska härkomst. Men filmer som är publicerade av Zelensky visar att ledaren öppet samarbetar med en fascistisk ideolog som en gång lovade att ”leda de vita raserna i världen i ett sista korståg.. mot semitledda untermenschen”

      Under 3 års tid satt Biletsky i fängelse för att ha beordrat Patriot of Ukraine medlemmar att döda en annan ultranationalist . Efter den Nato stödda kuppen i Ukraina och efter störtandet av president Janukovitj släpptes han fri tillsammans med andra grova brottslingar, som man behövde mot kriget i Donbass.
      Då den normala militären (som inte var ultranationalister eller nynazister) i Ukraina flydde utomlands eller deserterade till andra sidan, behövde man nya militärer.
      Efter kuppen så importerades 17000 utländska krigare till Ukraina, många av dessa flydde från fängelsestraff för mord m.m.

      Efter att Biletsky släpptes från fängelse fick han möjlighet att genomföra en våldskampanj mot de etniska ryssarna i östra Ukraina. De betraktade den nya nationalistiska regeringen som västerländska marionetter skriver Alex R.och skriver vidare att Biletsky upplöste Ukraina patriot och bildade Azovbataljonen för att föra krig mot separatisterna. Vid denna tid valdes han in i det ukrainska parlamentet, och var kvar till 2019.

      Max Blumenthal är väldigt kunnig om nynazister i Ukraina, och medverkat i många dokumentär videor om dessa. Han säger att många blev chockade av att höra att Israel beväpnade nynazister i Ukraina, medan han själv ansåg att det inte alls var något speciellt med tanke på Israels historia
      Max har berättat att han blev politisk medveten när han som ung judisk pojke bevittnade den första intifadan och såg vad Israel gjorde mot palestinierna. Han har både gjort filmer och skrivit böcker om detta.
      Han är fortfarande mycket engagerade i detta, och skriver flera artiklar i sin nyhetsblogg ”GrayZone”.
      Nedan en dokumentär som Ben Norton gjort i Real News, där Max Blumenthal blir intervjuad om varför han inte blir chockerad då han får reda på att den judiska staten Israel skickar vapen till nynazister i Ukraina.

      https://www.youtube.com/watch?v=0txqZUjAp3s.

     • Sven-Eric Holmström 8 juni, 2024 At 07:14
      Judar behandlades i bästa fall som ”tillgångar” att exploatera eller, senare, som ett förråd av slavarbete, och i värsta fall förväntades de helt enkelt dö av sjukdomar och svält. Varje påstående att nazister och sionister någonsin delade ett gemensamt mål är inte bara cyniskt och oärligt, utan också en förvrängning av klart fastställda historiska fakta.

      Vad menar du med att 2 procent är fullständigt irrelevant??

      Endast en gång under perioden 1994–2014 valdes ett högerradikalt parti in i parlamentet, sedan dess har högerextrema partier misslyckats med att få tillräckligt med röster för att uppnå politisk representation, även när de nationalistiska känslorna var som störst under och efter Rysslands annektering av Krim.

      Däremot är extremhögern starkt representerad bland de proryska separatisterna, med flera tidigare eller nuvarande ledare för republikerna Donetsk och Luhansk med kopplingar till olika nynazistiska, vit makt- och ultranationalistiska grupper.

      En undersökning av Pew Research Center 2018 visade att antisemitiska känslor var mindre utbredda i Ukraina än i andra öst- och centraleuropeiska länder. Medan 5 procent av ukrainarna uppgav att de inte skulle vilja ha judar som sina landsmän, var siffran 14 procent i Ryssland och Ungern, 16 procent i Grekland och 32 procent i Armenien.
      https://www.pewresearch.org/short-reads/2018/03/28/most-poles-accept-jews-as-fellow-citizens-and-neighbors-but-a-minority-do-not/

     • Läs vad jag skriver, doktorn. Det är fullständigt irrelevant med de här två procenten eftersom de ändå är de som styr politiken. Det är du som står för oärligheten.

      Historiska fakta är att sionisterna samarbetade med nazisterna likaväl som de samarbetat med andra antisemiter historiskt sett. Sionismens urfader Theodor Herzl skrev på sin tid: ”Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade.”

      En annan sionistledare Arthur Ruppin skrev: ”Man kan väl inte säga att antisemitismen allena har satt sionismen till världen, men i Västeuropa i varje fall är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här också få till följd sionismens undergång.”

      En tredje sionistledare Jacob Klatzkin förklarade 1925: ”I stället för att bilda sällskap till försvar mot antisemiterna som vill inskränka på våra rättigheter bör vi bilda sällskap till försvar mot våra vänner som önskar försvara våra rättigheter.”

      Det var därför bara logiskt att sionisterna ingick samarbete med en av 1900-talets värsta antisemiter, Tsar-Rysslands inrikesminister Plehve, direkt ansvarig för de blodiga pogromerna kring sekelskiftet. Plehve utfärdade ett brev till sionistkongressen där han lovade den sionistiska rörelsen tsarregimens ”moraliska och materiella stöd”.

  • Skillnaden mellan 2002 och 2024 är 14 000 döda etniska ryssar inom Ukrainas gränser och någon miljon på flykt från företrädesvis Natotränade nynazistiska bataljoner.

 5. Ja, detta kunde man förvänta sig av Scholz, han kan inte låta bli att avslöja det verkliga syftet med deras handlingar: German Chancellor Scholz said that the goal of the conference planned in Switzerland on the Russian-Ukrainian conflict is to attract as many countries as possible to the side of Kiev, while the conference will not be the beginning of peace negotiations

  Så han erkänner öppet att det aldrig var meningen att vara en fredskonferens och inte början på fredsförhandlingar, utan bara för att få stöd till Zelensky.

  Nu har Ryssland beslutat att USA:s fiender och även andra länder som ger vapen till Ukraina, deras fiender skall få de bästa och mest kraftfulla vapnen av Ryssland för att bekämpa deras gemensamma fiender. Syrien och Irak kommer nu ha möjlighet att slå ut de amerikanska baserna som de vill ha bort från eget land.
  Ryssland ger igen med samma metod, proxy krig mot sina fiender.

  Allt som sker kan undvikas genom delning av Ukraina, som verkar mest vettigt.
  Ukraina är redan ett väldigt delat land.
  Baud redovisade siffror i en av sina intervjuer, där Ukraina var indelat på en karta i fyra delar.
  Efter kuppen år 2014 gjordes en undersökning hur många som ville vara med i Nato.
  I västra Ukraina var det 53%. I mellersta och södra ca 32 % och i östra endast 10%.
  Så majoriteten som ropar högst är egentligen en minoritet när det gäller medlemskap i Nato.

  Även om de i västra Ukraina vill vara med i Nato och även tycker väldigt illa om Ryssland, så vill de inte ha detta krig. Detta krig är EU:s, Englands och USA:s krig.
  Det är en lögn när von Ljugen säger detta i EU. De vill inte dö varken för sig själva eller för oss.

  Harald Kujat är en tysk pensionerad general för Luftwaffe.och som ordförande för NATO:s militära kommitté från 2002 till 2005.
  #ViewFromAbroad 🇩🇪👤 German general and former NATO commander Harald Kujat stated that the Kiev regime wants to continue senseless military actions against Russia against the wishes of its people. The population [of Germany] didn’t really want World War II. But the powers that be wanted it. And this is exactly the situation we find ourselves in today. The Ukrainian people want peace. They want negotiations. The approval rating for the Ukrainian president fell to 17 percent. Kujat stated..

  Han har helt rätt, år 2019 då Zelensky vann valet för att han lovade fred i Donbass och närmare relation till Ryssland, gjorde USAID en stor medborgarundersökning över vad medborgare i Ukraina önskade av sina politiker.
  Krim och Donetsk och Luhansk var inte med och röstade, så detta är vad hela övriga Ukraina tyckte.
  69% ville ha fred och enbart 10% tyckte det var viktigt att Krim skulle tillhöra Ukraina. 10% och ändå är det frågan som verkar viktigast för Nato och USA, men säkerligen inte med tanke på Ukrainas behov och önskningar..

  John Mearsheimer anser att Nato borde lämnat Ukraina ifred, och låtit det utvecklats till ett eget självständigt land, men man gick in där så fort Sovjet lämnade landet.

  Afrikanska länder klagar över att EU:S MP åker till dem och talar om för dem vilka de skall umgås med och vad de bör göra. Helt otroligt.
  Nu sist var det premiärministern i Georgien , PM Irakli Kobakhidze has accused the US of enticing violence amid massive protests against the “foreign agents” bill . Han sa att en EU:s MP hotade honom och sa att han skulle akta sig med tanke på mordförsöket på Slovakiens president,
  Personen som sa detta förklarade att det enbart var en vänlig påminnelse om att vara försiktig.

  Det är en märklig uppfattning när man är styrd av USA och EU då är man ansedd som en självständig stat, så de som stillatigande rättar in sig i ledet blir betraktade som självständiga. Hur kan man tycka att Ukraina är ett självständigt land?
  Ukraina var ett korrupt land innan kuppen år 2014, men de mest kunniga forskarna säger att det blev värre efter denna kupp, och har fortsatt att utvecklas i fel riktning.

  En av de mest kunniga om Ukraina
  Ivan Katchanovski, politisk forskare på universitetet i Ottawa Kanadar. lägger ut en artikel från ”Dailymail” och skriver att Brittisk media glorifierar nu öppet högerextrema prickskyttar som tjänstgjorde i högerextrema högra sektorns paramilitära formationer i inbördeskriget i Ukraina i Donbass. Han kan nu också genom gedigen forskning bevisa att det inte var regeringssoldater som sköt mot demonstranter på ”Maidan”, utan prickskyttar på taken, som tillhörde de höger extrema i Ukraina, de som utförde kuppen mot den lagliga regimen.
  https://www.dailymail.co.uk/news/article-10477277/Ukraines-deadliest-female-sniper-10-confirmed-kills-vows-Putin-again.html

  Ukraina antog en lag om att förbjuda ryska språket inom universitetets väggar
  ”Ivan Katchanovski, professor of political studies at the University of Ottawa, called the ban “an illiberal, undemocratic, and unconstitutional decision that goes against values of freedom of expression and academic freedom”…”

  Detta överensstämmer med resultaten av mina akademiska studier att Ukraina nu är till stor del odemokratiskt land. Västerländska och ukrainska politiker och självutnämnda experter sprider myten om att #Ukraina är #demokrati på grund av egenintresse och politiska skäl.
  https://twitter.com/I_Katchanovski/status/1399762809307734016

  https://twitter.com/I_Katchanovski/status/1385739327972462598

  Ivan K. har berättat att journalister från hela världen hörde av sig och ville intervjua honom. Han märkte att deras intresse svalnade då han berättade om sina slutsatser om vad som hände vid Maidan, och han såg inte att de publicerade vad han kommit fram till.

  Kvalitativ innehållsanalys inkluderar följande data: cirka 1 500 videor och inspelningar av direktsända internet- och TV-sändningar från massmedia och sociala medier i olika länder (cirka 150 Gigabyte), nyhetsrapporter och inlägg på sociala medier av mer än 100 journalister som täcker massakern från Kiev , cirka 5 000 foton och nästan 30 gigabyte av allmänt tillgängliga radioavlyssningar av krypskyttar och befälhavare från den särskilda Alfa-enheten i Ukrainas säkerhetstjänst och interna trupper, och Maidan-massakerupptagningar. Denna studie använder också fältforskning på platsen för massakern, ögonvittnesrapporter från både Maidan-demonstranter och befälhavare för regeringens specialenheter, uttalanden från både tidigare och nuvarande regeringstjänstemän,

  Den största lögnen att det var rysk militär i Donbass har Zelensky stått för, och forskaren Ivan Katchoviski har sagt offentligt att det var en lögn.
  Ivan Katchanovski som är statsvetare vid universitet i Ottowa och expert på Ukraina noterar att sedan kuppen av högerextrema, Svoboda, Right Sector m.fl. med stöd av USA, så har Ukraina utvecklats till ett gigantiskt odemokratiskt land, under dessa åtta år.

  EU hyllar Zelensky som en som skall värna demokratin, men Ivan K. säger att han är värre än sin föregångare, han har gjort större attacker mot demokratin.
  Under de senaste 12 månaderna har man stängt 6 tv-nyhetskanaler som visar de oppositionella i Ukraina.

  Han säger också att Zelenskyy vittnar falskt då han påstår att det inte är någon större sak att det kommer ryska trupper till separatist kontrollerade Donbass, de de funnits där i 8 år redan

  Nu har Zelensky utfärdat ännu ett olagligt och odemokratiskt dekret som förbjuder åtkomst i Ukraina till webbplatser och sociala mediesidor för populära ukrainska onlinemedier och webbplatser och sociala mediesidor för oppositionspartiet och dess media.

  Han har olagligt stängd ned 6 opposition TV nyhetskanaler, när hans parti sjunker i popularitet,

  En populär ukrainsk bloggare är åtalad för hennes post på sociala medier

  Ytterligare en lögn av Zelensky:
  ”Vi är en demokratisk stat. Vi kan inte föregå med exempel, som Ryssland, att driva någon till krig med käppar. Vi är inte en sådan stat. Vi kämpar för europeiska värderingar” — Zelensky
  Ivan K. har lagt ut denna video, som han tagit från Anatoli Sharii , Anatoli Sharii flyr från Zelensky och har sökt politisk asyl i Spanien, tillhör ett parti som Zelensky förbjudit i Ukraina. Hans partikamrater har blivit misshandlade i Ukraina, de vill tvinga dem att inför kameran säga negativa saker om A.Sharii.
  Alla dessa politiker som avskyr Zelensky och vill ha ett fritt Ukraina, men har ingen Rysslandskoppling, dessa får vi ingen information om. Det finns många videor av sådan tvångsmobilisering i #Ukraina . Detta är den första videon som bekräftas av #ukrainsk militär som äkta. Den filmades i Odesa
  https://twitter.com/I_Katchanovski/status/1625541291697221637

  Ivan K.: forskning avslöjar ytterligare än lögn, nämligen att det var Maidan snipers som sköt mot anti Maidan demonstranter, från deras kontrollerade byggnader.
  https://twitter.com/I_Katchanovski/status/1496332435017150469

  Assange sa: Lögner påbörjar krig och sanningen kan avsluta krig.

 6. Vilken fredskonferens. För de första och viktigaste finns inga som helst ryska representanter. Ryssland är HELT icke välkomna. Därför kommer majoriteten av världens länder inte till denna teater där det är Usa Nato EU länderna som för denna vidriga proxyn som kommer hålla i detta. Zelenski gick hårt åt Kina och övriga av majoriteten av världens länder som tackat nej till att medverka, OCH detta just pga av den viktigaste frågan här, att ena sidan Ryssland EJ är välkommen. Vad är detta för jävla teater efter 27månader

 7. Vivianne Månsson 9 juni, 2024 At 14:40

  Max Blumenthal jobbar för RT och är betald av statlig rysk media.
  Han producerade bl.a. propaganda för Venezuelas diktator Nicolas Maduro när det var kris i landet för ett antal år sedan.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Blumenthal

  Du får presentera en bättre källa än en som är betald av Kreml.

  Azovbataljonen sponsrades av den Judisk Ukrainske Oligarken Igor Kolomoisky, men hur ser då ukrainarna på Azovregementet? Många menar att de är patrioter som försvarade civila i Mariupol under den tio veckor långa belägringen. Att man ser dem som försvarare mot en fascistisk angripare, nämligen Ryssland.

  För övrigt har Azov-bataljonen, och de andra paramilitära styrkorna från 2014, sedan länge professionaliserats och lämnat sina politiska åsikter. Sedan 2017 heter Azov-bataljonens befälhavare Denys Prokopenko, en yrkesofficer. Jag hittar ingenting om honom när jag googlar så jag utgår ifrån att han är helt opolitisk.

  • CNN är inte ett neutralt nyhetsprogram, även om många lurar sig själva med att tro detta, har under denna tid då man propagerar för att Manduro skall bort från makten i Venezuela och ersättas av Guaido som USA har tränat och valt ut, hela tiden haft lögner på nyheterna
   Därför beslöt Max Blumenthal att själv åka ned och filma och visa människor hur det egentligen var. CNN påstod att det inte fanns basvaror, inte ens tandkräm. Då visar Max B. att det fanns högar med tandkräm på billiga marknader, där invånarna fick köpa billiga basvaror under marknadspris.
   En kvinna tar tag i honom och säger att vi lever i fred här och vill inte ha något krig. Tala om det för nyheterna i USA, vi vill inte ha någon hjälp av USA. Vi vill inte att främlingar skall komma och kriga här. Vi vill att USA lyfter blockaden mot Venezuela.

   https://www.youtube.com/watch?v=qlX3yfXNX_g

   Max B. säger att det är kapitalisterna i Venezuela som är problemet.
   Deras valuta har blivit försvagad, hyperinflation, spekulationer och flödet av dollar som regeringen inte kan kontrollera som kommer från kapitalisterna som stöder oppositionen.

   Jaques Baud f.d. officer i schweizisk underrättelsetjänst, han var på plats år 2014 i Ukraina på uppdrag av Nato.. I en intervju med Aaron Mate säger han att striderna i Mariupol var ovanligt brutala, berodde på att de som var i Azovstal är extremt farliga personer.

   Vem var i Azovstal?, nynazisterna i Azov, som var så farliga, en av dem var Denys Prokopenko, som beskrivs som en högerextrem befälhavare, fånge hos ryssarna och utväxlad senare.
   Moss Robeson har skrivit om azovs hjältetåg i USA och England.

   Bland dem som dök upp för att hälsa på Azov på Capitol Hill var representanten Adam Schiff, demokraten i Kalifornien som tillbringade Trump-eran med att leda Russiagate-teatrarna och ropade efter transporter av offensiva amerikanska vapen till Ukraina.
   Adam Schiff var med på hyllningen av azov i USA. Han som i januari 2020 sa att USA bara använder Ukraina för att bekämpa Ryssland.

   https://twitter.com/aaronjmate/status/1497593878295236609

   Arseniy Fedosiuk som också var i Azovstal tillsammans med Denys Prokopenko har fått medicinsk behandling i Israel, även om han har avbildats med individer som gör nazistiska hälsningar och prenumererar på nynazistiska sociala mediesidor som ”12 år inte en slav”, med hänvisning till de dussin år som Adolf Hitler styrde Nazityskland . Fedosiuks fru Yulia, den tidigare anställde på ett högerextrema förlag som är anslutet till Azovrörelsen, är tydligen hjärnan för AADF, som har en galjonsfigur i Kateryna Prokopenko, gift med den berömda befälhavaren för Azovbrigaden Denys Propenko.

   F.d. överste Douglas macGregor säger att han aldrig i hela sitt liv sett så många lögner som i detta krig. Allt som de tillskriver Ryssland, kan man snarare tillskriva Ukraina som de skyldiga anser han. Han är en respekterad kollega och har därför kontakt med många amerikanska befäl i Polen och även Frankrike och talar med dem veckovis, så han får rapporter direkt från marken.
   Imperiet av lögner kallar han kriget för.

   En gigantisk lögn är vad som hände i Mariupol, vilket de invånarna som var på plats kan berätta om. De säger att när de första ryska trupperna kom in i Mariupol var det redan sönderbombat av azov. Det finns många intervjuer, här är en av dem gjord av Patrick Lancaster som var på plats då DPR gick in

   https://www.youtube.com/watch?v=UE2J0leMgdU

  • Doctor
   Max Blumenthal jobbar för The Grayzone. En av dom mest framstående oberoende nyhetsförmedlingarna i världen. Krigsgalningarna påstår, som alltid utan bevis, att han jobbar för Ryssland eller att han är antisemit, fast han är jude. Detta är krigsgalningarnas primitiva arbetssätt. I total avsaknad av hållbara fakta eller bevis kastar man skit på alla sina kritiker. Dom beter sig som ilskna treåringar i godisaffären.

   Azovbataljonen är dokumenterade nazister, fortfarande med SS-symboler på uniformerna.

   Håll dig för god för att delta i krigsgalningarnas lögner, skitkastning och försvarande av nazister Doctor.

   • Anders Åberg 11 juni, 2024 At 09:35
    Putins ”avnazifiering” av Ukraina är en lögn för att legitimera kriget, när Sovjet invaderade Tjeckoslovakien 1968 så var det under förevändningen att skydda sig mot fascismen. När de invaderade Ungern var det också en antifascistisk motreaktion.

    Ryssland ser nazister, överallt, till och med svenska hamnarbetarförbundet i Göteborg har kallats nazister i rysk tv.
    https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-pratas-det-om-svenskt-och-finskt-natomedlemskap-i-ryssland

    Rusich som slåss för Ryssland är uttalade Nazister.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Rusich_Group

    Wagner som slogs för Ryssland var till stor del nazister i ledningen.

    Talet om avnazifiering och folkmord är en del av den ryska propagandan, nog för att det finns fascister i Ukraina men Rysslands verkliga intressen handlar om geopolitik och ekonomi. Att kriget mot Ukraina skulle vara en antifascistisk handling är en ren propagandalögn.

    Ukraina är en demokrati. Zelenskyj valdes med 73 procent av rösterna, och det på en plattform som är helt oideologisk. Finns inte en tillstymmelse till nazism i hans plattform. Han är dessutom själv rysktalande och av judisk börd. I valet samma år åkte högerextremisterna ut ur parlamentet när de inte lyckades ta sig förbi valspärren på fem procent.

    Azovbataljonen hade några hundra medlemmar 2014, menar du att de utgjorde ett hot mot Ryssland eller mot den ukrainska demokratin??

    • Doctor
     Nu körde du det lika kända som oseriösa tricket att byta samtalsämne när argumenten tar slut. Så beter sig aldrig seriösa debattörer som som är intresserade av sanningen. Således får vi då utgå från att det du skrev om Max Blumenthal var medveten lögn som du vet att du inte kan försvara.
     Plus att du var mycket väl medveten om att Azovbataljonen är en öppet nazistisk organisation.

     Mycket fult av dig att försöka vilseleda på det sättet.

     Nazisterna i Ukraina förefaller ha tagit över säkerhetstjänsten och har sannolikt ett betydande inflytande trots sin litenhet. Nu läser jag dessutom att USA har tagit bort sina tidigare restriktionen emot att beväpna nazistiska grupper som Azovbataljonen.

     Stödet för nazistkollaboratören och judemassmördaren Stephan Bandera ser dock ut att vara utbrett i Ukraina och statyer av honom lär finnas i flera städer.

     Ukraina är heller ingen demokrati. All opposition utom den högerextrema är förbjuden och hela landet styrs av främmande makt, dvs. USA.

     • Anders Åberg 11 juni, 2024 At 21:58
      Brunsmetningen av Azov passar Kremls syften men Azov består till övervägande del av ukrainska medborgare med olika etnisk bakgrund. Bland medlemmar finns etniska ukrainare, ryssar, belarusier, krimtatarer (som är muslimer), judar, georgier och greker.

      När Sovjet invaderade Tjeckoslovakien och Ungern var det också en antifascistisk motreaktion. Ryssland ser nazister, överallt, till och med svenska hamnarbetarförbundet i Göteborg har kallats nazister i rysk tv.
      https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-pratas-det-om-svenskt-och-finskt-natomedlemskap-i-ryssland

      Det finns nazister i Ukraina, Ryssland, Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland , Norge, Danmark….Vill du att jag ska fortsätta ?
      https://www.svt.se/nyheter/utrikes/homosexuella-torteras-i

      Rusich som slåss för Ryssland är uttalade Nazister.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Rusich_Group

      Wagner som slogs för Ryssland var till stor del nazister i ledningen.

      Stepan Bandera och Lev Rebet. Ja, det är ingen vacker historia precis som Stalin som svälte ihjäl människor i Ukraina. Men att utmåla Zelensky som är en vald president som odemokratisk, det får du gärna utveckla.

     • Doctor
      Trots påpekande lyckades du alltså inte stödja ditt påstående om Max Blumenthal som betald av Ryssland och inte heller visa att Azovbataljonen inte är öppet nazistisk.
      Det kan enbart tolkas som ett erkännande från din sida av att du använder medvetna lögner i din argumentation.

      Att det finns nazister lite här och var har inte med saken att göra. Det här handlar om att öppna nazister med SS-symboler på uniformerna beväpnas och stöds av den ”demokratiska” västvärlden med gangsterstaten USA i spetsen. Inser du inte skillnaden mellan det och enstaka dårar som springer och heilar på gatorna så är ditt omdöme verkligen att beklaga.

      Att när en president, även en vald sådan, förbjuder oppositionspartierna så är det med självklarhet odemokratiskt. Det inser varje tänkande människa med lätthet.

    • Ukraina är ingen demokrati, och Zelensky valdes på en plattform där han lovade fred i Donbass och närmare relationer till Ryssland. De i östra Ukraina hade sedan den blodiga kuppen som regisserades av Nato, utsatts för hårda bombningar, så de ville rösta på den som lovade fred de ville också ha bättre relationer till Ryssland.

     Samma år som Zelensky valdes gjorde USAID en stor undersökning av medborgarna i Ukraina, där de fick uttala sig om vad som var viktigast att önska av sina politiker.
     69% önskade fred, enbart 10 % tyckte det var viktigt att Krim skulle tillhöra Ukraina.

     Så att Nato driver Ukraina vidare i kriget, är ingenting som majoriteten av ukrainarna vill, snarare Nato.

     UKRAINA ÄR INGEN DEMOKRATI
     En rättsstat förutsätter inte demokrati men en demokrati förutsätter en fungerande rättsstat. Definitionerna av begreppet varierar något, men det råder stor enighet om att det innefattar ett oberoende rättsväsende som kan se till att lagar och regler efterlevs.
     Vad innebär det att vara en rättsstat?
     En stat som fastställt en bestämd rättsordning och tillämpar den opartiskt.

     ”Ivan Katchanovski, professor of political studies at the University of Ottawa, called the ban “an illiberal, undemocratic, and unconstitutional decision that goes against values of freedom of expression and academic freedom”…” (Ukraina antog en lag om att förbjuda ryska språket inom universitetets väggar)

     Detta överensstämmer med resultaten av mina akademiska studier att Ukraina nu är till stor del odemokratiskt land. Västerländska och ukrainska politiker och självutnämnda experter sprider myten om att #Ukraina är #demokrati på grund av egenintresse och politiska skäl.
     https://twitter.com/I_Katchanovski/status/1399762809307734016

     Lika illa som situationen var under Porosjenko, har den dock blivit ännu värre under hans efterträdare Zelenskij.

     Ted Galen Carpenter, f.d. senior fellow i säkerhetsstudier vid Cato Institute och en medverkande redaktör på National Interest, är författare till 12 böcker och mer än 900 artiklar om internationella frågor.
     Washington måste släppa sin långvariga myt om att Ukraina är en blomstrande demokrati i amerikansk stil.
     Ultranationalistiska och antisemitiska incidenter av extremistiska grupper på gatorna i Kiev och andra städer blev alldeles för vanliga under åren efter Maidan-revolutionen. Porosjenko-regeringens egen politik uppvisade också en alltmer auktoritär aspekt. Ukrainska tjänstemän trakasserade politiska dissidenter , antog censuråtgärder och spärrade utländska journalister som de betraktade som kritiker av regeringen och dess politik.

     Ukraina är ingen fungerande rättsstat. Ett bra exempel, är hur man fångar in människor på gatan, och tvångsrekryterar dem till kriget. Detta är olagligt, men polisen och andra myndigheter bryr sig inte.
     Många som blir fångade, ber andra ringa polisen, men det kan finnas polis i närheten och de bryr sig inte.

     Anatolii Sharii har flytt från Ukraina och sökt asyl i EU.

     Han har lagt ut på sin X-kanal och skrivit kommentarer till videor.

     Det fria landet av fria människor Zelensky. De försökte fly från demokratins rike.
     https://twitter.com/anatoliisharii/status/1766203733182935403

     https://twitter.com/anatoliisharii/status/1766203733182935403

     Motiverade soldater från Ukrainas väpnade styrkor
     https://twitter.com/anatoliisharii/status/1736139237802606763

     Sharii skriver vidare: Utan tvekan är den nuvarande staten under Zelenskiys ledning fascistisk. Det saknar domstolar, rättigheter, brottsbekämpande myndigheter. Man måste bara lyda den fascistiska statens lagar så att man inte dödas. Men respektera det aldrig
     Idag har tusentals krigsförbrytare som dödat, våldtagit, begravt levande och bränt civila släppts från fängelser på Zelenskiys initiativ. Idag fick de vapen och ytterligare en möjlighet att döda, våldta, begrava dem levande och bränna dem
     Teoretiskt sett kan de Tornado-bataljonssoldater som frigivits från fängelset, dömda av en ukrainsk domstol för mord och massvåldtäkter av civila, nu komma till EU och få uppehållstillstånd. Det kommer alltid att finnas någon att döda och våldta i EU.

     • Anders Åberg 12 juni, 2024 At 19:55

      Är du seriös, var har du läst att Neo-Nazist gruppen Rusich och Wagner gruppen är enstaka dårar som bara springer och heilar på gatorna??

      Till skillnad från dig så lägger jag upp lite källor som styrker mitt påstående.
      https://www.spectator.co.uk/article/the-terrifying-neo-nazi-mercenaries-being-deployed-in-ukraine/
      https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/russian-mercenaries-in-ukraine-linked-to-far-right-extremists
      https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/04/12/ukraine-russian-war-crimes-beheading-soldiers/

      Att kriget mot Ukraina skulle vara en antifascistisk handling är en ren propagandalögn från Kreml. Blir bokstavligen förvånad över hur mycket uppmärksamhet Azov har fått, Ryssland har valt att bomba en befolkning på 50 miljoner bara för att komma åt ca 900 personer.

      Att Kriget eller den så kallade ”speciella operationen” tagit över 2,5 år ska vi inte ens prata om.

      Vivianne Månsson twitter, vad är nästa steg TikTok och Instagram?
      Tja! om du gillar Twitter så…
      https://x.com/Beefeater_Fella/status/1800537691555332401

     • Doctor
      Jag tror du skall prata tyst om att vara seriös. Det är du själv som har avslöjats med att använda lögner i din argumentation och det var du själv som drog upp att det finns nazister lite överallt i världen. Dom flesta av dom är just dårar som springer och heilar på gatorna.

      Att Wagnergruppen var en obehaglig företeelse har jag påpekat tidigare i flera trådar, men det gör inte Azovbataljonen mindre nazistisk. Ingenting tyder heller på att nazister har så stort inflytande i något annat land som dom har i Ukraina.

      Att invasionen i Ukraina i första hand skulle vara antifascistisk har iallafall aldrig jag påstått. Det förefaller uppenbart att den var ett svar på NATO:s lika oprovocerade som aggressiva militära expansion österut.

      Jag har heller aldrig stött Rysslands invasion. Den går att förklara med USA:s och NATO:s medvetna provokationer, men den kan inte legitimeras. Den är olaglig och brutal och att sätta sitt eget lands säkerhetsintressen framför hundratusentals människors liv är en oförsvarlig handling.

      Faktum kvarstår dock att USA/väst beväpnar och stöder öppna nazister i Ukraina.

     • Doctor,
      Ryssland bombar inte befolkningar.
      Det är bara USA och Israel som begår sådana vidrigheter.

    • Många bra forskare skriver inlägg på twitter, som är viktiga och man kan själv kontrollera dem på andra sätt. Jag har sett hur SVT som du litar på ofta har ljugit skrämmande när det gäller Syrien kriget. En konstnär från Aleppo berättar hur chockad han var att se lögnerna i SVT.

     Issa Touma fick ett konstnärsstipendium av Gävle kommun, och vistades i Sverige då Aleppo befriades från terrorister. Se hans egen film på länken nedan då han talar i ABF-huset i Stockholm. Det viktiga kommer 4:45 minuter fram i videon.
     Han har mycket kritik till journalister i Sverige, han anser att de bara lyssnar på dem som stöder Gulfstaterna, men att det finns mycket fler grupper i Syrien som man också borde lyssna till.
     Han var förfärad över att se en utrikesjournalist sitta och gråta i SVT över att Aleppo befriades från terrorister, dessutom intervjuades en person som Issa Touma känner personligen och som inte varit i Aleppo på 15 år som han skulle varit en expert på Aleppo.
     Han anser att man vill förstöra deras kultur där de själva inte skiljer på vilka religion man har, utan han skäms när han hör andra människor, utomstående som delar upp invånarna i olika religioner.
     Han undrar när journalisterna skall sluta ljuga om Aleppo, och menar ni kan inte ljuga hur länge som helst för en dag kommer sanningen fram. I denna video kan man se ungdomar som dansar med varandra pojkar och flickor blandade, när terroristerna höll Aleppo var det förbjudet.
     Detta har även Patrick Cockburn skrivit i sin bok ”Jihadisternas återkomst”. han skrev att de s.k. rebellerna gick in och misshandlade kvinnor som dansade till hög musik.
     Redan år 2012 skrev han att inga goda krafter fanns i motståndet mot Assad, utan bara hårdförda jihadister.

     https://www.youtube.com/watch?v=HYtjaY5mM_0

     f.d. underrättelseofficer i Schweiz Jacques Baud har även lagt ut en rapport från OSCE, där man utförligt har rapporterat om den tortyr som människor i Donbass utsattes för av ukrainsk milis.
     Han skrev: Så Väst stödde och fortsatte beväpna miliser som har gjort sig skyldiga till många brott mot civilbefolkningen sedan år 2014, VÅLDTÄKT, TORTYR OCH MASSAKER

     DETTA ÄR EN FÖRTECKNING OSCE GJORDE ÖVER VILKEN TORTYR SOM ANVÄNDES.

     Fångarna fick elchocker, misshandlades grymt och flera gånger dagar i rad med olika föremål (järnstänger, basebollträn,pinnar, gevär, bajonett knivar, gummibatonger)

     Tekniker som ofta används av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerheten, styrkor inkluderar vatten boarding ( en form av utfrågning där vatten hälls oavbrutet över någons ansikte, strypning med en ”banderistisk garrote” (döda någon genom strypning med sladd eller tråd och andra typer av strypning.

     I vissa fall skickades fångar i skrämsel syfte till minfält och kördes över med militärfordon vilket ledde till deras död.

     Andra tortyrmetoder som används av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkor inkluderar benkrockar, knivhuggningar och skärande med kniv, branding med glödheta föremål, skjuta olika kroppsdelar med små vapen.

     Fångar tillfångatagna av de ukrainska väpnade styrkorna och säkerhetsstyrkor hålls i dagar vid minusgrader, utan tillgång till mat eller medicinsk hjälp och tvingas ofta ta psykofarmaka ämnen som orsaker smärta.

     En absolut majoritet av fångarna utsätts för falsk skjutning trupper och utsätts för döds och våldtäktshot mot sina familjer. Många av de torterade är inte medlemmar av självförsvarsstyrkorna folkrepublikerna Donetsk och Luhansk

     Rapporten är på 74 sidor, efter genomgången av tortyrmetoder så har man intervjuat människor som överlevt som berättar om sin personliga upplevelse och vad de har gått igenom.

     Ett av dessa tortyrcentrum befriades i mars 2022.
     Nedan länk till OSCE:s rapport

     https://www.osce.org/files/f/documents/e/7/233896.pdf

 8. Doctor, du skriver till Vivianne Månsson, som ständigt visar prov på vederhäftiga källor, (se ex kommentaren ovanför din) att hon ska presentera en bättre källa……själv hänvisar du till :
  1)Wikipedia
  2) ”många menar”
  3) ”jag utgår ifrån att”
  Kan inte säga annat än att ditt svar är häpnadsväckande!

 9. 11 juni 2024
  President Volodymyr Zelenskyj har uppmanat allierade att öka sitt luftförsvarsstöd till Ukraina för att hjälpa till att skydda landets energiinfrastruktur.
  I ett tal på tisdagen vid en konferens i Tyskland om återuppbyggnaden av Ukraina sa Zelenskyj att Ryssland har förstört hälften av hans lands elproduktionskapacitet. Ytterligare sju Patriot-missilsystem, liksom andra luftvärn, behövs för att militären ska kunna skydda Ukrainas stadskärnor från missilstormen, hävdade han.

  Den två dagar långa konferensen om återhämtning av Ukraina i Berlin markerar början på en vecka av intensiv diplomati för den ukrainske presidenten, som också kommer att se honom resa till G7-toppmötet med sitt lands ledande västallierade och ett fredstoppmöte i Schweiz.
  De tyska värdarna säger att det samlar 2 000 personer från nationell och lokal politik, näringsliv och andra områden, och hävdar att uppgiften att stödja Ukrainas återhämtning är för stor för regeringarna ensamma.

 10. Anders Åberg, du skriver ”Faktum kvarstår dock att USA/väst beväpnar och stöder öppna nazister i Ukraina.” i och jag håller helt med dig.
  Du skriver vidare något som jag däremot inte alls kan hålla med dig om ”Jag har heller aldrig stött Rysslands invasion. Den går att förklara med USA:s och NATO:s medvetna provokationer, men den kan inte legitimeras. Den är olaglig och brutal och att sätta sitt eget lands säkerhetsintressen framför hundratusentals människors liv är en oförsvarlig handling.”
  Min fråga til dig : Vad skulle Ryssland ha gjort istället?

  • Catarina
   En bättre fråga är, vad borde Ryssland, eller vilket civiliserat land som helst, inte under några omständigheter, annat än i en situation där dom själva först hade blivit angripna, ha gjort?
   Svaret är att aldrig invadera ett annat land i strid med både internationell lag och normala mänskliga hänsyn.

   Provokationerna var mycket påtagliga. 30 år av trakasserier och plundringsförsök, expansion av NATO trots Rysslands fredliga försök att närma sig väst, uppladdning av Ukrainska trupper mot gränsen till Donbass och intensifiering av beskjutningen av civila efter Putin meddelade att hans röda linje gick precis där. Men det räcker inte. Putin gjorde en eländig situation hundra gånger värre och nu har han svårt att ta sig ur den.

   Jag kan inte säga vad Ryssland skulle ha gjort i stället, men en invasion borde ha varit det enda helt uteslutna alternativet.

   • Anders, du skriver ”… vad borde Ryssland, eller vilket civiliserat land som helst, inte under några omständigheter, annat än i en situation där dom själva först hade blivit angripna, ha gjort?Svaret är att aldrig invadera ett annat land i strid med både internationell lag och normala mänskliga hänsyn.”
    Det var exakt det som Putin som den jurist han är i 8 års tid hänvisade till, han ville hålla sig till internationella lagar, men inga internationella lagar stoppade den ukrainska armen när de anföll invånarna i Donbassområdet, 13 000 hade dödats när den ukrainska armén anföll Donbassområdet (OSSE-uppgifter).
    Tänk Minskavatalen, som både Merkel och Frankrikes Hollande har påtalat efteråt ”bara slöts för att Ukraina skulle få tid att rusta upp armén ”…..Scott Ritter och Mac Gregor m fl säger att kriget hade kunnat upphöra samma dag om väst hade slutat att skicka vapen till Ukraina, de menar att väst utsatte (och utsätter) hela världen för risken av ett kärnvapenkrig genom att fortsätta att utrusta och utbilda ukrainska armén.
    Det var också fullt förståeligt att den ryska armén möttes av ”Varför har ni inte kommit tidigare?” av befolkningen i Donbass när Ryssland väl inledde sin SMO.
    Du får förlåta mig, men jag tycker att du egentligen med ditt sätt att resonera stöder USAs proxykrig mot Ryssland i Ukraina, fast det är säkert inte din avsikt.

    • Catarina
     När du skriver att jag stöder USA:s proxykrig i Ukraina så visar du upp en oroande brist på nyanserat omdöme.

     Det torde vara uppenbart av det jag skriver att USA/NATO är provokatören och krigsanstiftaren i det här dramat och att Ritter och Mac Gregor har helt rätt. Kriget är helt onödigt och hade aldrig behövt starta, men USA ville att det skulle starta. Varför? Jo för att krig via ombud är det enda sättet USA kan försvaga en konkurrerande supermakt.

     Att USA skulle agera för att försvaga och helst krossa det nya Ryssland blev uppenbart för alla läskunniga redan 1992 när den ökända Wolfowitzdoktrinen läckte ut till New York Times. Om det kan man t.om. läsa i Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine

     Med kuppen i Kiev 2014, kriget i Donbass och den därpå följande beväpningen av Ukraina till Västeuropas näst starkaste militärmakt, byggdes Ukraina upp till USA:s redskap för att försvaga Ryssland och Ukrainas korrumperade regim lät det hända.

     Att få Ryssland att invadera, för att sedan använda det som anledning till massiva ekonomiska sanktioner, var högst sannolikt USA:s syfte med alltihop. Washington visste naturligtvis att varken USA eller Ryssland accepterar den andra sidans kärnvapenmissiler på bara minuters avstånd från huvudstaden.

     Putin gick i USA:s fälla. Han såg den säkert, men trodde sig vara stark nog att hantera situationen. Putin satte då Rysslands säkerhetsintressen framför hundratusentals människors liv.

     Om vi bortser från patologiskt ljugande västmedia och ser till oberoende uppgifter, så har kanske 500 000 ukrainska soldater och 10-15 000 civila dött sedan invasionen. Antalet döda ryska soldater sägs ligga runt 50-60 000. Naturligtvis kan inte jag verifiera dessa siffror heller, men dom förefaller mer trovärdiga än dom vi får från västpropagandan. Om siffrorna stämmer så närmar vi oss 600 000 döda och miljontals sörjande och förkrossade anhöriga.
     Detta är en mänsklig katastrof av episka mått Catarina och naturligtvis bär Putin en stor del av ansvaret för den. Han var knappast tvingad att invadera trots USA:s provokationer.

     Nu gäller det att så fort som möjligt få ett slut på barbariet och få till stånd en förhandlingslösning där Rysslands säkerhetsintressen vägs in.

     • Anders!
      Meningen ”imperialismen är döende” i nedanstående citat (hämtat från Karlofs geopolitiska gmnasium Substack) tycker jag säger allt.
      ”Denna anhopning av sanktioner kräver ingen reaktion. De existerar helt enkelt därför att imperiet håller på att falla sönder – imperialismen är döende. Och imperialisterna hoppas desperat att de kan provocera Ryssland och Kina och de snabbt expanderande BRICS att ändra kurs, även om de riskerar ett krig som mänskligheten snart inte kommer att återhämta sig från.”

      Och ett döende imperium är extremt farligt. Jag är övertygad om att Ryssland har varit medvetet om det sedan lång tid. William Burns , nuv CIA-chef, fd ambassadör i Moskva sa redan 2008 ungefär så här:”Om USA inte slutar att provocera Ryssland, så kommer Ryssland tvingas att svara med militär makt”.
      Ännu ett citat från internet :
      ”Kriget var redan igång när Ryssland lanserade SMO. I den mån det ännu inte var direkt het konflikt fas mellan Ryssland och Ukraina (läs: FUKUSNATO och några Banderit-natzos inrättade av de ovannämnda), det är semantik. Mycket mer legitimt än något tidigare amerikanskt krig eller strid i ett större krig, åberopar Ryssland både R2P [Suveräniesprincipen] och försvarar sig självt. Den 22 februari till idag är bara en reaktion på en lång indirekt fas i det ”fria och demokratiska” västs pågående attacker mot RF. Det var vad Minsk I och II handlade om. Rusta upp så att Ukraina kunde gå på offensiven in i och förbi Donbass som spetsen på NATzO:s spjut. ”
      ————————————————————-
      Och ett till citat
      ”I Rysslands fall är situationen mycket värre än situationen på Kuba 1962. Mk 48-avfyrningslådorna som används av Aegis i land i Polen och Rumänien kan laddas med kärnvapenbestyckade kryssningar lika lätt som missiljaktplan och det finns inget sätt att veta vad som finns i dessa avfyrningslådor.
      USA lämnade ABM-avtalet så det finns inget som hindrar dem från att placera taktiska kärnvapenmissiler i Ukraina förutom Ukrainas tillstånd eller den ryska militären.
      Att förlora Krim och tillåta Nato att basera marina resurser på Krim innebär amerikanska kärnvapenmissiler och flygplan stationerade i Svarta havet. Titta på en topografisk karta … det är en invasionsväg … det finns inga försvarbara naturliga barriärer mellan Donbass och Moskva. Det var därför britterna stred för Krim på 1860-talet.”

      Vid Munich Security Conference (MSC) 18-20 februari 2022, sa Zelenskij ”Får inte Nato placera en bas i Ukraina, så skaffar vi kärnvapen själva! ” En del påstår att det var det som fick Ryssland att till sist inleda sitt SMO.

     • Catarina
      USA behöver kriget i Ukraina, inte Ryssland. Putin har nu gett USA sitt krig och USA har både utökat NATO och stärkt sitt grepp över Europa.

      Hur kriget slutar vet ingen, inte ens Putin. Så ser alla krig ut. USA vill ha ett så långt krig som möjligt för att trötta ut Ryssland. Hur många ukrainare som dör skiter dom fullständigt i. Ryssland vill avsluta kriget, men frågan är om dom verkligen kan det.

      Som du helt riktigt påpekar så är detta den döende imperialismens kamp för sin överlevnad. Både krigen i Ukraina och Palestina är en del av den kampen. Utgången är dock oviss. Bägge sidor kan utplåna mänskligheten flera gånger om.

      Hur den döende imperialismen skall bekämpas är inte lätt att säga, men om dom åtgärder som vidtages leder till öppet krig mellan stormakter, så är det nog slut med oss allihop. Putins beslut att invadera Ukraina har enat västvärlden bakom USA och det ökar dramatiskt risken för en sådan utgång.

      Jag tror att Putin skulle ha avstått från invasionen och låtit väst stå för den militära upptrappningen. Det ökade samarbetet i BRICS och dedollariseringen hade då haft chansen att smyga sig in även i väst och skapa större förutsättningar för den antiimperialistiska kampen här hemma. Nu är tröskeln skyhög. I flera västländer tillåts du inte ens kritisera Israels folkmord eller plädera för fred i Ukraina.
      Imperialismen och krigsindustrin som alltid har dominerat stora media har nu gjort om samtliga större media till kopior av gamla sovjetiska Pravda, där bara överhetens åsikter tillåts.

     • En av dem var Bogdan Boutkevitch, som sa att Donbass var överbefolkat av människor som absolut ingen hade någon användning för.
      Som Donetsk som har 4 miljoner människor, och minst 1,5 miljoner av dem är överflödiga.
      Eftersom Donbass måste exploateras som en resurs, så måste en viss kategori av människor utrotas.

      (https://www.youtube.com/watch?v=S9SOVarOFJk)

      Detta tal som Bogdan höll i TV är verkligt för människor i Donbass. De är förtvivlade och förstår inte varför Ukraina vill kriga mot dem, en del säger att det är för vi bara är arbetare, gruvarbetare de anser oss värdelösa. De undrar varför Europa tiger när de blir bombade av sitt eget land.
      Nedan dokumentärfilm från år 2016 som visar människors förtvivlan och totalt sönderbombade civila hus i Donbass av ukrainsk militär. De bad Ryssland under 8 års tid och utsatthet för bombningar om militär hjälp men fick ingen hjälp, då Ryssland hoppades på fredlig lösning.

      https://m.youtube.com/watch?v=b8j0tJsKltg

      I denna intervju berättar Baud att Ukraina ökade sin beskjutning av Donbass 30 ggr mer, och Ryssland förstod att de måste göra något. Det ryska folket skulle inte förstå att man bara stod och observerade utan att göra någonting när Donbass blev invaderat och förstört av Ukraina.
      Skulle det blivit 1,5 miljoner invånare i Donbass som skulle utrotas som Bogdan sa.

      https://m.youtube.com/watch?feature=shared&v=r4zReg7Bhu8

     • Vivianne
      Det förefaller uppenbart att den ökade beskjutningen av i huvudsak civila i Donbass innan invasionen var styrd från USA för att få igång den Ryska invasionen. Putin visade ju precis vad dom behövde göra när han meddelade sin röda linje.
      Mer ost i fällan således och Putin svalde betet.

      Vad som hade hänt om Ryssland hade valt att avstå från invasionen vet ingen. Att invadera ett annat land i förebyggande syfte går knappast att försvara. Det skulle vara som att slå ihjäl din elaka granne för att du tror att han skall elda ner ditt hus nästa vecka.
      Försök få det igenom en domstol.

 11. Doctor dina referenser för att styrka dina åsikter är dessa!
  https://www.spectator.co.uk/article/the-terrifying-neo-nazi-mercenaries-being-deployed-in-ukraine/
  https://www.theguardian.com/world/2022/mar/20/russian-mercenaries-in-ukraine-linked-to-far-right-extremists
  https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/04/12/ukraine-russian-war-crimes-beheading-soldiers/
  Dvs de här:
  Länk 1) The Spectator är politiskt konservativ
  Länk 2) The Guardian
  Länk3)The Telegraph media group Ägare: Lloyds Banking Group
  (Lloyds Banking Group plc är en brittisk finansiell institution som bildades genom förvärvet av HBOS av Lloyds SB 2009. Det är en av Storbritanniens största finansiella tjänsteorganisationer, med 30 miljoner kunder och 65 000 anställda. Wikipedia (engelska) =
  VINSTINTRESSET TALAR …klart som tusan dom vill ha tillbaks det Ryssland som det var fritt fram att plundra. Och du verkar vilja det med.

 12. Kristina Harutyunyan
  Juni 14, 2024 vid 9: 45 pm
  Vladimir Putin erbjöd Ukraina flera villkor för en fredlig lösning av konflikten
  Vladimir Putin erbjöd Ukraina flera villkor för en fredlig lösning av konflikten
  Ryska federationens särskilda operation i Ukraina
  Vid ett möte med ledningen för det ryska utrikesministeriet gjorde president Vladimir Putin ett antal uttalanden om den nuvarande situationen i Ukraina och dess fredliga lösning. Han föreslog att Kiev skulle dra tillbaka sina trupper och vägra att gå med i Nato för en vapenvila. URA.RU ger de viktigaste nyheterna om specialoperationen i Ukraina på kvällen den 14 juni.

  Putins sista erbjudande till Ukraina
  Rysslands president Vladimir Putin erbjöd Ukraina förutsättningar för en fredlig lösning på konflikten. Det kräver att ukrainska trupper dras tillbaka från vissa regioner, däribland regionerna Zaporozhye och Cherson, samt DNR och LNR, och att Kiev överger planerna på att ansluta sig till Nato.
  Dessutom insisterar Ryssland på Ukrainas neutrala, kärnvapenfria status, dess demilitarisering och avnazifiering. Putin betonade att dessa krav överenskommits vid samtalen i Istanbul och bör fastställas i det slutliga avtalet.
  Ukrainas reaktion på Putins uttalande
  Kiev avvisade Rysslands president Vladimir Putins förslag om en fredlig lösning på den ukrainska konflikten. Mykhailo Podolyak, rådgivare till chefen för Ukrainas presidents kansli, och det ukrainska utrikesministeriet uttryckte tvivel om nyheten och uppriktigheten i Moskvas förslag.
  Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj beskrev Vladimir Putins senaste förslag för att lösa konflikten i Ukraina som ett ultimatum. Den ukrainske chefen betonade att de nya villkoren inte skiljer sig från tidigare förslag.
  Slututtalanden vid G7-toppmötet
  G7-länderna har lovat att förse Ukraina med lån till ett värde av cirka 50 miljarder dollar före årets slut, som kommer att återbetalas på bekostnad av inkomster från frysta ryska tillgångar. De noterade också att Ryssland måste kompensera Ukraina för skador på 486 miljarder dollar för konflikten.

  Överföring av västerländsk utrustning till Ukraina
  Tyskland har försett Ukraina med omfattande militärt bistånd, inklusive 10 Leopard 1 A5-stridsvagnar, 20 MARDER infanteristridsfordon samt ammunition och annan utrustning. Information om detta publiceras på den tyska regeringens officiella webbplats.

  ”Tio Leopard 1 A5-stridsvagnar med reservdelar som en del av ett gemensamt projekt med Danmark, 20 MARDER infanteristridsfordon, ammunition till Leopard 1-stridsvagnar och MARDER infanteristridsfordon”, sade den tyska regeringen. Dessutom fick Ukraina två BEAVER-stridsvagnar, två DACHS-pansarfordon, IRIS-T- och HIMARS-system med ammunition av olika kalibrar.

  Attack av Ukrainas väpnade styrkor i Belgorodregionen:
  Som ett resultat av attacken från Ukrainas väpnade styrkor i Shebekino (Belgorod-regionen) kollapsade ingången till ett bostadshus, rapporterar Channel Five. Detta tillkännagavs av guvernör Vjatjeslav Gladkov.
  Enligt honom ökade antalet offer till fem personer, varav tre fördes till vårdinrättningar och två fick hjälp på plats. 79 anställda vid operativa tjänster och 21 utrustningar arbetar på olycksplatsen. Räddningsarbetare från ministeriet för nödsituationer evakuerade två boende från spillrorna och räddade två personer från femte våningen med hjälp av en stege.

  Överföring av fångar
  Ryska federationens försvarsministerium rapporterade att under perioden 8 juni till 14 juni kapitulerade 46 soldater från Ukrainas väpnade styrkor till den ryska armén. Dessutom förstörde ryska trupper under samma vecka tre ukrainska flygplan och två helikoptrar, samt stoppade 13 ATACMS-missiler och tre Patriot-missiler.
  Kommissarien för mänskliga rättigheter i Ryska federationen, Tatjana Moskalkova, vädjade till sin ukrainska motsvarighet Dmitrij Lubinets med ett förslag om att intensifiera utväxlingen av fångar. Hon offentliggjorde också en förteckning över fångar i Ukrainas väpnade styrkor som är redo för utväxling och uttryckte förhoppningar om en fortsatt humanitär dialog.

 13. Är försvarsavtalet mellan USA och Ukraina ett livsuppehållande för Zelenskyj?
  Av Salah Uddin Shoaib Choudhury -juni 15, 20240
  Joe Biden, Ukraina, Volodymyr Zelensky, Zelensky Nato, G7
  Enligt medierapporter ”undertecknade USA:s president Joe Biden och Ukrainas president Volodymyr Zelensky ett 10-årigt bilateralt säkerhetsavtal den 13 juni som syftar till att stärka Ukrainas försvar mot ryska inkräktare och föra Ukraina närmare Nato-medlemskap”. Denna nyhet har också fått stor plats i ryska medier, inklusive TASS.

  Avtalet, som undertecknades vid sidan av G7-mötet i Italien, syftar till att förbinda framtida amerikanska administrationer att stödja Ukraina, även om den tidigare presidenten Donald Trump vinner valet i november, sade tjänstemän.

  ”Vårt mål är att stärka Ukrainas trovärdiga försvars- och avskräckningsförmåga på lång sikt”, sa Biden vid en gemensam presskonferens med Zelenskyj.

  Han sade att G7:s budskap till Rysslands president Vladimir Putin är: ”Ni kan inte vänta ut oss. Ni kan inte splittra oss”. Gruppen av rika nationer gick också med på ett lån på 50 miljarder dollar till Ukraina med stöd av vinster från frysta ryska tillgångar.
  Ukrainas president kallade avtalet historiskt och sa att det är en bro mot hans lands eventuella Nato-medlemskap. ”Detta är ett avtal om säkerhet och därmed om skydd av mänskligt liv”, sade han.

  Vita huset har offentliggjort detaljer om detta avtal. I ett annat pressmeddelande sa Vita huset: ”Mer än två år efter Rysslands brutala och oprovocerade angrepp på Ukraina säger president Biden i dag otvetydigt att USA och dess partners kommer att stå vid Ukrainas sida när landet kämpar för sin frihet och för de principer som finns inskrivna i FN-stadgan”.
  USA:s utrikesdepartement sa i sitt uttalande: ”USA ansluter sig till 15 partnerländer som redan har ingått bilaterala avtal och arrangemang med Ukraina inom ramen för den gemensamma förklaringen. Vi arbetar med alla 32 undertecknare av den gemensamma förklaringen för att etablera ett brett, ömsesidigt förstärkande och kraftfullt nätverk av nationer för att skydda Ukrainas framtid.
  Samtidigt, med hänvisning till Ungerns premiärminister Viktor Orbán, uppger den ryska statsägda mediekanalen Sputnik, försöker Nato skapa stora militärbaser i Polen, Rumänien och Slovakien som en del av sitt uppdrag i Ukraina för att samordna vapenleveranser till Kiev.

  Moskva har inte officiellt släppt något uttalande om försvarsavtalet mellan USA och Ukraina. Även om vissa av analytikerna hävdar att det kommer att vara obligatoriskt för Donald Trump om han vinner valet i november att respektera detta avtal och fortsätta militärt och ekonomiskt stöd till Kiev, enligt min mening kan Trump återkalla avtalet genom en verkställande order, eftersom han under sin nästa mandatperiod kraftfullt skulle försöka distansera Washington från dess inblandning i Ukrainakriget och han kan utöva påtryckningar på Zelensky att sitta med Putin för att nå in i en fredlig lösning och få slut på kriget.

  Om Zelensky antingen skulle avvisa eller ignorera Donald Trumps uppmaning kan USA byta till en alternativ strategi, som till och med skulle inkludera att låsa upp ryska tillgångar och driva sina Nato-partners för att minimera militärt bistånd till Ukraina med målet att försvaga Zelensky. Under Trumps presidentskap kan motståndare till Zelenskyj i Kiev till och med få hemligt stöd för att iscensätta en statskupp.
  När Zelensky väl har avlägsnats från sitt ämbete, med Trump-administrationens tysta nick, skulle regeringen i Ukraina inleda en ny utredning av fall inklusive Burisma Holdings Limited, för att avslöja inblandning av Joe Biden, Hunter Biden och andra medlemmar av Biden-familjen i massiv korruption och ekonomiska brott. Samtidigt skulle Trump instruera USA:s finansdepartement att granska amerikanskt bistånd i Ukraina för att fastställa Kievs härskares inblandning i att förskingra hundratals miljoner av biståndspengar samt sälja västerländsk militär hårdvara till organiserad brottslighet och terrorist- och jihadistgrupper.

  Det betyder att det 10-åriga bilaterala säkerhetsavtalet mellan USA och Ukraina, som ses som livsuppehållande för Volodymyr Zelensky och hans administration, kanske inte slutligen lyckas stoppa sin förväntade kollaps om inte Washington byter till en alternativ plan genom att be Zelensky att inleda en serie attacker med långdistansmissiler och F-16 mot det ryska fastlandet och därmed bredda krigskartan.
  Samtidigt citerade den kinesiska tidningen Global Times Politico och CNN i en ledare med titeln ”G7 lämnar nu världen med endast besvikelse”: ”Årets G7-toppmöte har precis börjat, och det är de västerländska medierna som är de första att verka uppblåsta, och vissa har till och med gett ifrån sig en begravningsstämning för G7. Politico skriver att ”veckans möte med G7-ledarna i Italien ser mer ut som den sista måltiden än en uppvisning av västerländsk makt”. CNN beskriver mötet som att G7-ledarna samlas i Italien för att ”fly från politisk fara på hemmaplan”, och ifrågasätter hur effektivt G7, som av USA:s president Joe Bidens medhjälpare kallas ”den fria världens styrkommitté”, faktiskt kan vara mitt i ilska och missnöje från sina egna befolkningar. ”Har G7 någon makt?” När BBC ställer den till synes lugna frågan visar det också en känsla av hjälplöshet bakom.
  Följ Blitz på Google News Channel

  • G7, gruppen med rika nationer? Hur länge ska den charaden hållas vid liv av MSM-propagandan? Hela gänget är närmast bankrutt och lever som parasiter på resten av världen. Inte konstigt att de är så desperata och måste försöka stoppa BRICS från att utvecklas. Ukraina är död som nation och kan aldrig återuppstå i sin nuvarande nazistiska uppenbarelse, vad är det regimerna i väst inte förstår?

 14. Svar ill Anders Åbergs senaste kommentar: 14 juni, 2024 At 21:35
  Anders,
  Den första meningen i en kommentar på Moon of Alabama lyder:
  ” Ni tillskriver den västerländska eliten en nivå av ondskefull genialitet som helt enkelt inte existerar.”
  Forts på kommentaren:
  Under de senaste två decennierna har sådana ”onda genier” (I) tillåtit Kina att stiga till nivån av jämbördig konkurrent medan de fokuserat på GWOT, (II) alienerat ett Ryssland som ville vara en del av väst till den grad att det blivit en partner till Kina, (III) förstört sin egen tillverkningsbas till den grad att de inte kunnat tillverka vapen kostnadseffektivt eller ens kompetent, (IV) förstört sin allierade Irak och levererat den i Irans händer (V) förstörde Syrien och tvingade den i armarna på Iran och Ryssland.

  Jag skulle kunna fortsätta listan i många sidor. Västvärlden, särskilt USA, befinner sig i slutskedet av imperiet – övertagandet av finansiärer, profitörer och rentierer som plundrar gruvan på de styrkor som byggts upp under tidigare decennier och århundraden. Ingenjörerna, de kompetenta långsiktiga cheferna etc. är borta. Vad vi ser är taktiska spelare som vältrar sig i ett löjligt tillstånd av övermod efter Sovjets kollaps. De var förolämpade av Putins avvisande av västvärldens profitering 2003 och Xis nationalism 2012, de var chockade över Rysslands förstörelse av deras regimskiftesplaner i Syrien, och även av Putins övertagande av Krim för att hindra Svarta havet från att bli en västerländsk sjö. Ännu mer chockad över Kinas vägran att backa inför upptrappningar och handelstullar, och även dess vägran att tillåta Covid-kaos.

  De är också splittrade mellan Rysslandshatarna (Demokraterna) och ”Kina är den verkliga fienden”-skaran (Republikanerna), som slösar bort så mycket energi på att försöka krossa Ryssland två decennier för sent. Innerst inne är de helt enkelt smutsiga profitörer som förvandlar Afghanistan till ett korrupt projekt för att berika sig själva i stället för att få afghanerna att älska dem om en afghansk Marshallplan hade lanserats. Samma sak i Ukraina med stöd av de korrupta oligarkerna och stöld av rikedomar. När Ryssland befriar nya områden kommer de att befria det ukrainska folkets sinnen, som kommer att kunna göra sig av med den nazistiska, oligarkiska skiten och omfamna nya möjligheter (såvida de inte är nazister, oligarkisk skit som skruvar upp Västeuropa).

  Idioterna i väst trodde verkligen att deras ekonomiska krig skulle krossa Ryssland, och att de som de hade behandlat som fiender och vasaller skulle alliera sig med dem mot ryssarna, istället vägrade 7/8 av mänskligheten. Så nu kastar de sig omkring. Ja. Europa har varit avskilt från Ryssland, men hur länge? Under tiden kommer Europa att implodera utan den billiga och tillförlitliga energi som dess industrier behöver. Finland och Sverige? Bara små munsbitar förberedda för det stora Eurasien-spelet. Olja och gas i Arktis, kanske nära kontinentalsockeln och kusterna, men djupare ner i Arktis kommer att bli en fullständig mardröm för utveckling och produktion. Vilket oljepris skulle behövas för att göra det ens marginellt lönsamt (nettoenergiberäkningarna skulle vara mycket intressanta!)?

  Vid det här laget är det amerikanska imperiets chefsklass full av generaler som aldrig utkämpat ett krig mot en jämlik konkurrent (men som har utkämpat massor av interna politiska krig för att klättra upp på den flottiga pålen och ställa sig in hos sina framtida arbetsgivare), Ivy League-akademiker inom konst och humaniora som inte förstår grundläggande tekniska och vetenskapliga koncept (t.ex. moderna samhällen drivs av billig energi och att oljeraffinaderier bara arbetar med specifika typer av olja, det är inte bara fungibla) och stövelslickare som har internaliserat den nödvändiga ideologin om USA:s storhet som krävs för att klättra upp i det amerikanska politiska/MIIC/tankesmedjan/finanskomplexet. De kommer att driva runt i sin egen karriärism, girighet och inkompetens under de kommande decennierna när den multipolära världen blir normen.”
  (Inlagd av: Roger | 30 maj 2022 17:38 UTC | 90)
  Jag är verkligen glad för att det är två så kompetenta och ansvarsfulla ledare som Putin och Xi som leder kampen mot den vettlösa USA-imperialismen. Och att dom har 7/8 av världen med sig.

  • Catarina
   Att dumhetskulturen, där alla tänkande och ifrågasättande människor sorteras ut från media och politiken har gett oss en imponerande samling efterblivna stolpskott i dessa kretsar visste vi redan.
   Inte bara förmågan till logiskt tänkande verkar ha gått förlorad. Även normal mänsklig empati och självbevarelsedrift tycks ha blåst ut ur öronen på dom.

   Vart du vill komma med det konstaterandet är dock lite svårt att se. Trots sin brist på begåvning så lyckades Paul Wolfowitz och Scooter Libby ändå få ihop sin doktrin och USA har agerat i linje med den sedan dess. Dagens amerikanska ledare behöver inte tänka, dom vet att dom skall försvaga både Ryssland och Kina, för att det står skrivet så i Wolfowitzdoktrinen.

   Trots sin intellektuellt frånvarande president så kan likafullt USA utplåna hela mänskligheten.
   Trots sin, som det verkar, betydande kompetens så begick Putin misstaget att servera USA det krig dom så gärna ville ha för att försvaga Ryssland.

   USA:s provokationer i Ukraina tvingade ihop Ryssland och Kina och Putins invasion tvingade ihop USA och EU, plus Australien och Kanada ännu hårdare än tidigare. Nu står dessa block emot varandra och spänningarna ökar konstant. Det är ingen överdrift att påstå att både Biden och Putin har begått stora taktiska misstag här.
   USA använder sig t.om av öppna nazister i Ukraina för att nå sina mål, något som sannolikt kommer att bita dom i benet förr eller senare. På lindelöf.nu finns en mycket intressant artikel om hur USA har gjort detta ända sedan 1948. https://www.lindelof.nu/ukraina-har-utnyttjats-sedan-1948/

   Orsakssammanhangen bakom kriget i Ukraina är viktiga att reda ut, inte minst för att media i väst gör allt dom kan för att förhindra den kunskapen från att spridas. Ännu viktigare i nuläget är att få stopp på konflikten och förhindra att den triggar tredje världskriget. Det vi kan göra här hemma är att så gott vi kan verka för att Sverige tar sig ur USA:s strypgrepp, kastar DCA i soptunnan, lämnar NATO och slutar skicka vapen till Ukraina. Förutsättningarna för att lyckas med det verkar vara små just nu, men det kan ändra sig snabbt beroende på utgången av kriget i Ukraina.

   Så trots att jag tycker mig se ett stort misstag av Putin här, så måste jag hoppas på, nu när kriget ändå är igång, att Ryssland inte förlorar. Det skulle antagligen vara förödande. Risken för att en högerextremistisk eller rent av öppet nazistisk våg sveper över hela västvärlden är överhängande i det scenariot.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here