Kan vi få en imperialistisk klimatpolitik?

2
1548
Döda träd. Pixabay. dead-trees-947331__480

Ingress: Klimatfrågan är alltid mycket aktuell – liksom kritiken av Kina. Sveriges Radio skrev igår ”Det måste bli ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen om världen ska ha en chans att undvika de värsta klimatförändringarna. Det slår det internationella energiorganet IEA fast i en rapport som väcker uppmärksamhet i dag.” IEA: Varnar: Ingen ny fossilutvinning – om vi ska klara 1,5-gradersmålet. DN skriver ”Enorm ökning av vind- och solkraft, stopp för ny fossilutvinning och genomgripande beteendeförändringar hos jordens befolkning. Det är vad som krävs för att klara klimatmålen i Parisavtalet, enligt en ny rapport från Internationella energiorganet, IEA.” IEA: Massiva förändringar krävs för att klara klimatmål. Men hur ska detta gå till? Kapitalismen kräver ju ökad tillväxt, (men inte ökad jämlikhet.) Och främst de rika länderna har i decennier byggt upp ökande nivåer av koldioxid. Ska inte Kina, Indien och utvecklingsländerna få samma möjligheter. Vad är en ”rättvis” klimatpolitik? Detta diskuteras av Ulf Karlström i artikeln nedan.


Kan vi få en imperialistiskt klimatpolitik?

P1-programmet Radiokorrespondenterna tog den 16 maj kl 13-13.30 upp en rad spännande – och skrämmande – frågor om klimatargument kan användas för att slå mot Kina, och med än svårare konsekvenser för utvecklingsländer – både något rikare – t ex Indien, Brasilien och Sydafrika – och fattigare. Naturligtvis presenterades inte programmet så, utan det handlade om hur långt världen kommit med att fasa ut fossila bränslen och om Parisavtalets utfästelser kan nås.

Diskussionen mellan programledaren och de två inbjudna experterna kom nästan direkt in på de kinesiska solcellerna. Det sades att priset sedan finanskrisen 2008 sänkts med 90 %, tack vare kinesiska leverantörer. Det måste väl ha varit oerhört positivt frågade programledaren experterna? Nja, förklarade de, och skälen var:

– Det var statsstödd, subventionerad produktion av kinesiska staten. Konsekvensen var att många Västbaserade företag med solcellsproduktion slogs ut. I Sverige försvann en rad företag, och idag finns bara ett solcellsproducerande företag kvar.

– De kiselbaserade cellerna tillverkades i Kina med hjälp av kolgenererad el.

– Och frågan ställdes – menande – var produktionen sker? Det kanske i Xinjiang? Ja, det vet vi ju inte sa experterna, men…

– Den kinesiska solcellsproduktionen sades ha varit uppe flera gånger inom WTO, men det framgick inte av programmet vad utfallen blev.

Den politisk naiviteten – eller förslagenheten? – framför alllt hos experterna – gick inte av för hackor. Staten – kanske menade man då bara den kinesiska? – får inte ta initiativ för att stimulera viss utveckling. Och då återstår väl bara att förlita sig på profitdrivna storföretag, dvs den fantastiska ”Marknaden”?

Den kinesiska perifera och relativt glest befolkade provinsen Xinjiang – 13 pers/km2, jfr med Sverige cirka 22 pers/km2 – verkar enligt senaste medialogik – källkritiskt citerande Husbondens Röst, dvs USA – svara för en stor del av Kinas hela agrara och industriella produktion. Det är verkligen fantastiskt hur provinsen kan klara det! Uppenbarligen måste uigurerna m fl vara uppfyllda av sin frihet, från grymma traditioner och förslavande religion – och därmed uppnå denna fantastiska produktivitet.

Experterna var också inne på tanken ”vad hade inte de svenska solcellsföretagen kunnat uppnå i teknisk inovation”, om de inte blivit krossade av den kinesiska stöveln? Strålande, intelligent argumentering. Heja Sverige!

Så här kan det inte få fortgå! EU utreder därför nu om de kan lägga strafftullar på varor, t ex solceller, vilka anses inkludera stora utsläpp av koldioxid. Allt skall naturligtvis ske inom ramen för s k frihandel.

Programledaren var kavat nog att fråga om det inte skulle vara en diskriminering av utvecklingsländer? Ja, det är en komplicerad fråga, blev svaren.

När man efter programmet reflekterar kring vad som sades – och vad som inte uttalades – kommer osökt tanken att USA skulle kunna rättfärdiga sina – mot WTO stridande – sanktioner mot Kina med klimatskäl. Yes, absolut. Kina släpper ut mer växthusgaser (VHG) än USA.

Så är det, men om vi räknar utsläpp per capita blir bilden den motsatta. Förvisso svarar klimatet på dagens utsläpp, men även om koldioxidens uppehållstid i atmosfären inte kommer ens i närheten av t ex klorfluorkolföreningar (freoner) så är mängderna koldioxid så stora att avklingningstiden blir lång. En jämförelse mellan människans utsläpp av CO2 och ökningen av mängden CO2 i atmosfären visar att ungefär hälften stannar kvar i atmosfären i nuläget. Man räknar med att en tredjedel av den koldioxid vi släpper ut idag är kvar i atmosfären om hundra år. Därför är det relevant att även gamla utsläppssynder måste tas med.

Och vilka har då den största utsläppsskulden? Kina, Indien m fl stater eller Västvärlden? Jag tror att läsaren har svaret.

Experternas hyllning av den s k marknaden var pinsam och andades nyliberalism. Statliga kinesiska satsningar för att främja en viss teknisk utveckling ansågs uppenbarligen på förhand som felaktiga.

Hur många olika, andra faktorer skall kunna vägas in för att rättfärdiga klimatstraffande sanktioner? Världens största krigsmaskin – USA:s – är stora förbrukare av fossildrivmedel och vid tillverkningen av all krigsmateriel. Till det kan läggas effekten – i klimatpåverkan – av alla krig USA och dess vasaller i NATO framskapat, understött eller själva initierat. Krigets och krigsskadornas generering av fossila utsläpp är stora. Dessa, om några, bör väl räknas i de medvetet kalkylerade utsläppen av VHG i destruktionens, och inte i mänsklighetens tjänst?

USA lever över sina tillgångar, både vad avser negativ handels- och budgetbalans. Ja, säger den kritiske läsaren, vad har det med utsläpp av fossilkol att göra? Faktiskt, mycket mer än vad man i förstone kan föreställa sig. En inte liten del av USA:s globala, stora roll bygger på att (den ”korkade”) världen böjer sig under USA:s olika hot att använda dollarn som handels- och reservvaluta. Konkret bettyder det att flertalet länder i världen tvingas köpa dollar, och därmed kan ”sedelpressarna” rassla i USA för att t ex finansiera globalt elände genom sina krig, via ombud eller direkt. Bör inte detta tas med om man beräknar olika länders historiska och aktuella utsläpp av VHG?

Klimatfrågan måste bedömas i sin helhet, och utsläpp som sker vid produktionen i länder, varifrån Västvärlden hämtar sin import, skall granskas och problematiseras. Det är en rimlig ståndpunkt. De sker i producerande länder – men varorna – med inbygda utsläpp av VHG – konsumeras i Västvärlden.

Att väga dessa utsläpp, i relation till varifrån de kommer respektive historiska utsläpp är en grannlaga uppgift. Därför är det relevant, innan ens sådana viktningar sker, att allvarligt varna för tendenser till klimatimperialism.

Några andra artiklar i klimatfrågan.

Ulf Karlström: Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
USA:s hyckleri om klimatpåverkan och överträdelser av mänskliga rättigheter – Jeffrey Sachs.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism.
Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
“Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikelRysslands utrikesminister Lavrov och FN: s generalsekreterare Guterres på presskonferens i Moskva: FN-stadga eller regelbaserad internationell ordning?
Nästa artikelNu dör de framför våra ögon – igen
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

2 KOMMENTARER

  1. Journalister är en mycket farlig grupp som driver utvecklingen i fel riktning. Kina är det enda land som har ett verkligt realistiskt program under utveckling för att tackla utsläpp och miljön. Kina har världens största program för att plantera växtlighet för att förbruka koldioxid. Ett par kommentarer.

    Kina har redan världens intensivaste program för att införa sol och vindkraft. Över 30% nu, och ökar snabbt. Kina har redan minskat fossilutvinningen med tusentals nedlagda gruvor. Kina har alltså varit ledande. Även när det kommer till förbränning leder man genom ny teknologi som ger dramatiskt mindre utsläpp. Kina har redan genomfört genomgripande beteendeförändringar hos befolkningen, snabbtåg, tunnelbana, monorail, flodtrafik, och digitalisering. Sverige ligger 10 år efter. Kinas utsläpp av koldioxid är mer än halverad per GDP. Solpanelerna var inte statsstödda, utan utvecklade och tillverkas på helt kommersiella grunder. Solcellerna tillverkas inte med kolgenererad el. I Xinjiang ligger världens största vindkraftverk (vilken BBC påstod var ett koncentrationsläger), det finns gott om vattenkraft, och stora områden lämpliga för solkraft – öknar. WTO avslog ansökan. Att Xinjiang skulle vara glest befolkat är en halvsanning. Stora områden är öknar eller bergsområden och inte beboeliga. ”Uppenbarligen måste uigurerna m fl vara uppfyllda av sin frihet, från grymma traditioner och förslavande religion” Det stämmer faktiskt, man överger det gamla klan- och våldsamma hederssamhället, Klanerna gillar det inte, och därför för dom enormt oväsen. ”Strafftullar på solceller” finns gott om kol kvar i Tyskland. Ingen koldioxid ”stannar kvar i atmosfären” den förbrukas av växter, absorberas i havet, bergen och marken.

  2. Kalle Hallding som var en av de två experterna har jag haft kontakt med i flera år. Han är närmast rabiat i sin negativa inställning till Kina, jag tror inte han kan säga nåt positivt om Kina i miljö/klimatsammanhang. Man borde ställa frågan om han skulle varit negativ till att svenska staten finansierat forskning och utveckling av solceller!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here