Kapitalismen orsakade detta kaos som kommer att förstöra kapitalismen…

9
2052
Bild: Shutterstock på licens.

Denna artikel av Matt Simon i WIRED Kapitalismen orsakade detta kaos och kaoset kommer att förstöra kapitalismen. Hittad och översatt av Catarina Östlund.

Jag har publicerat många artiklar om klimatet. Några har haft liknande infallsvinkel som denna artikel: Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Liksom dessa
Vad innebär ekosocialism för klimatet?, Behövs socialism för att rädda klimatet??,
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats,
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist? och
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?


Kapitalismen orsakade detta kaos och kaoset kommer att förstöra kapitalismen

För att förstå klimatförändringarna, säger en miljöhistoriker, så måste vi inse att vi har gått in i en ny era: Kapitaloscen.

 

NI OCH JAG har den olyckliga ”äran” att möta en kris som vår art aldrig tidigare har upplevt. Den snabba klimatförändringen som vi själva har skapat förändrar nästan allt i havet och på land och äventyrar organismer på livets träd. Den dödar människor med sina allt häftigare stormar, hetare värmeböljor och med sina okontrollerade föroreningar.

Vi kan, och bör om möjligt, göra allt vi kan för vår del, flyga mindre, köpa lokala livsmedel som inte har fraktats tusentals mil, skaffa solpaneler och elbil.

Men låt oss inte glömma själva grundorsaken till denna kris: den skenande kapitalismen. Kapitalismen har farit fram som en ångvält över denna planet och dess organismer, urholkat berg, exploaterat fiskbestånd och bränt fossila bränslen, och allt för den maniska tillväxtens skull och för att berika en bråkdel av mänskligheten.

Sedan 1988 har 100 företag orsakat 70 procent av utsläppen av växthusgaser.

De flesta har förmodligen hört talas om antropocen, människans smutsiga avtryck på den geologiska tidsskalan som orsakats av aktiviteter som utnyttjandet av jorden och plastföroreningar. Jason Moore, miljöhistoriker och sociolog vid Binghamton University, kallar problemet för något annat: kapitalocen. WIRED satte sig ner med Moore för att prata om hur vi har hamnat här, varför kapitalismen inte kommer att överleva den och hur en ljusare framtid faktiskt kan se ut.

WIRED: Vad betyder det som du kallar för kapitalocen?

Jason Moore: Kapitalocen är en slags kritisk provokation mot antropocens svaga punkt, alltså den här: “Vi har mött fienden och fienden är vi själva”. Dvs tanken att vi alla ska göra vårt fotavtryck mindre, vi ska konsumera mera hållbart, vi ska tänka på populationen, när allt egentligen är konsekvenser av ett mycket ojämlikt system av makt och välstånd.

WIRED: Om ett företag inte lyckas uppnå sina mål, då finns det några som man kan skylla på, det älskar företag att göra, de skyller särskilt på sina arbetare – det är inte människorna i C-sviterna som sägs upp, det är arbetarna. Det slår mig att klimatkrisen kan ses som en utvidgning av det. Det är 100 företag som står för 70 procent av utsläppen, men de säger ”Ja, du som konsument kan göra så mycket själv.”

Jason Moore: Det stämmer, och fokuset har riktats från produktionen och på konsumtionen. Största delen av CO2-utsläppen kommer inte från människor som flyger omkring i världen, även om flyget är en stor bidragsgivare av det. Den kommer från produktionen. För yngre människor verkar det finnas en slags kognitiv dissonans mellan ”ja, vi är ansvariga, och samtidigt vet vi att vi inte är ansvariga”.

WIRED: Är kapitalismen alls förenlig med någon positiv utveckling när det gäller klimatförändringarna?

Det är den klassiska ekosocialistiska frågan. Det är mycket tydligt att problemet inte är tekniskt – det finns teknik som kan fasa ut fossila bränslen mycket snabbt. Och likväl, om man använder solenergi och vindkraft så måste man kunna lagra all energi, man måste bygga om elnäten. Det är vanligtvis mycket dyrt, och finanskapitalet är verkligen misstänksamma mot dessa långsiktiga projekt.

Vad riskkapitalisterna vill ha är en mycket smal version av en teknisk applikation som omedelbart kan användas och placeras på marknaden. I vår kultur betraktar vi kapitalismen som entreprenöriell, risktagande och innovativ, det stämmer ibland, men bara inom en mycket, mycket snäv ram. Och det vi talar om är enorma existentiella omvandlingar av jorden.

WIRED: Finns det ett historiskt prejudikat här? Har till exempel naturliga klimatförändringar tidigare hotat kapitalismen?

Klimatförändringarna under de senaste 2 000 åren har varit utomordentligt destabiliserande för styrande klasser. Så var det för romarriket i väst. Torkan drev på hunnerna, som i sin tur drev på goterna, de gick in i Västeuropa. Men mer fundamentalt, är att det förändrade klimatet efter år 400 e. Kr. skapade alla möjliga ekonomiska och politiska spänningar, och i Västeuropa kollapsade romarriket. Nu förstår vi att det inte var hemskt att det hände, att det faktiskt blev mer jämlikt, och resulterade i ett lägre födelsetal. Det fanns bönder som organiserade om jordbruket så att de blev beroende av många olika livsmedelskällor och fick många olika sätt att försörja sig på, istället för att bara odla vete åt de romerska överherrarna.

Klimatförändringar då orsakade klimatkriser, och förändringarna under holocen blev relativt milda. (Holocen den senaste epoken i den geologiska tidsskalan från ca 10 000 f Kr till sent 1700-tal då industriella revolutionen startade öa) Kapitalismen kommer inte att överleva, men det beror också på vad vi menar med kapitalismen. För mig är kapitalocen kritik av idén om att kapitalism bara handlar om ekonomi. För det också är ett makt- och ett kultursystem.

WIRED: En skillnad nu, med mänsklig påverkan på klimatet, i jämförelse med tidigare förändringar av makten, är att kapitalismen har svept över hela världen. Vi lever alla i dessa ekonomiskt sammankopplade länder.

De är sammanlänkade i imperialistisk mening när det gäller stormakter, men också när det gäller finanskapitalet, den överväldigande kraft, som naturligtvis hålls i omlopp av stormakterna. Jag anser att det gör det globala systemet mycket mer instabilt och mycket mer sårbart. Som i Dubai och i Miami börjar de redan bli nervösa. Vad händer om Miami får stormvågar på 3-4 fot varje år, eller om vattennivån i Miami höjs 3 eller 4 fot? (99,6-121,6 cm öa ) Vad händer när Manhattan upplever en superstorm av Sandys kaliber vartannat år? (“…. nådde slutligen nordöstra USA den 29 oktober, då som en extratropisk cyklon och med vindar på uppemot 40 m/s.” Wikipedia)

WIRED: Så hur skulle ett idealiskt system se ut? Hur ska vi bättre kunna komma överens med planeten när det gäller politik och ekonomi?

Man måste ha ett demokratiskt kontrollerat sparat kapital. Jag tror att bank- och finansväsendet måste socialiseras eftersom man annars ständigt är utlämnade åt stor-kapitalet som bestämmer vad som är lönsamt eller inte.

Hur skulle den ideala världen se ut? Den skulle integrera stad och land, den skulle ha billig och koldioxidsnål kollektivtrafik. Vi måste också titta på vad som egentligen skedde under de enorma destruktiva händelserna under 1900-talet och dess förhållande till den biologiska mångfalden.

Jag tänker på att USA inte drog sig för att förstöra Vietnam med miljögifter. Det som vitt och brett citerades under Tet-offensiven: ”Det blev nödvändigt att förstöra byn för att rädda den.” Det är så här det kommer att bli. Den tendensen kommer att återfinnas hos en eller flera stormakter i klimatkrisens tidevarv, när en politik som värnar om social rättvisa och rörelser utmanar den nuvarande regimen kommer det att göras försök att tvinga fram en förödande militär lösning på dilemmat.

WIRED: Så med tanke på allt det där, är du optimistisk inför framtiden?

Det kommer att bli svårt. Jag vill bara påminna alla om att klimatförändringarna är dåliga för styrande klasser. Det kommer att vara bedrövligt för resten av oss under 10 – 20 – 30 år, vi kommer alla att tvingas leva under mycket besvärliga förhållanden. Men det kommer också att komma tider då de 1-procenten, vilka de än är, kommer att destabiliseras grundligt och radikalt. Jag tror inte att styrande klasser alls är förberedda på den typ av politiska och kulturella omvandlingar som kommer att ske under denna period.

Man har redan kunnat se det, delvis vid generationsskiftet och faktum är att man nu kan prata om socialism. Det är egentligen första gången sedan kanske 1970 till -75 vi har kunnat göra det offentligt. Kapitalismen är mycket mindre motståndskraftig än de flesta tror. Den hade sitt sociala berättigande, eftersom den på ett eller annat sätt kunde lova utveckling. Och jag tror inte att någon tar den idén på allvar längre.

Siten Wired är en månatlig amerikansk tidskrift. Huvudsakliga ämnesområden för Wired är teknologi och internet men tidningen skriver regelbundet om arkitektur, politik, populärkultur, forskning och utför produkttester för ett varierat utbud av konsumentvaror. De har även en Youtubeserie vid namn Wired Battle Damage. Där testar de hur tåligt elektronik är. Wikipedia.

Relaterat
Vad innebär ekosocialism för klimatet?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen.
En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism.
Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen.
Vilka grupper bryr sig mest om klimatförändringar?
Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
USA:s hyckleri om klimatpåverkan och överträdelser av mänskliga rättigheter – Jeffrey Sachs.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism.
Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
“Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikelSprider Ryssland ”Fake news”? Vilka är domarna?
Nästa artikelVem tjänade på kriget i Afghanistan?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Det uppges i artikeln att det är 100 företag som står för 70 % av utsläppen av växthusgaser.
  Jag har läst samma påstående någon annan stans, men jag undrar nu vilka dessa 100 företag är och om det finns bra källmaterial om detta.

 2. Hmm. Jag tror inte att det behövs något svar. Hittade artikeln ”5 orsaker till klimatförändringar…” i listan här ovan.

 3. Om jag förstått Matt Simon rätt så kopplar han lite väl hårt ihop klimatförändringar med politiska omvälvningar. I sin bok ”Klimatet och människan under 12 000 år” så är Fredrik Charpentier Ljungqvist betydligt försiktigare. Men till skillnad mot författarna ovan är jag definitivt ingen expert.
  Men att vi absolut inte kan ta itu med allvarligare globala problem under de arbetsförhållanden som råder i kapitalistiska marknadsekonomier, det har vi nu sett ganska länge. För att USA skall kunna fortsätta som nu kräver landet en ständig konsumtion av krigsmaterial, som kräver krig. För att ta itu med globala problem på allvar, måste först alla krig stoppas, och det kan naturligtvis det militärindustriella komplexet inte acceptera. Tvärt om vill det ha fler enorma förstörelser av krigsmateriel, som i militärbasen Bagram i Afghanistan, då kan man sälja mer. Har någon någonsin hört en svensk riksdagspolitiker påpeka något sådant i samband med det som brukar kallas klimatkrisen?

 4. ”Miami får stormvågor på 3 eller 4 fot varje år? (99,6-101,6 cm öa )” Författaren skriver: storm surge vilket jag uppfattar som en höjd vattennivå snarare än stormvåg. Vanliga vågor på 3-4 fot är ganska ofarliga.

 5. Ni socialister talar om kapitalismen som ngt som följer nån form av regler. Dåliga regler men att det finns nåt system i det och att det skiljer sig från andra mer rimliga former av samhällsordning. Men det väsentliga med den oligarkiska makten är att den är slug och luras hela tiden. Den gör ngt som ni tycker låter bra tex beskattar folk. Och andra händer köper saker så att ett land kan exportera. Också bra. Men i verkligheten luras dom. Läs vad Jason Hickel skriver i Al Jazeera om hur britterna agerade i Indien.
  Han nämner först hur Niall Fergusson och David Cameron påstår att det var snudd på välgörenhet som britterna utövade i sitt Indienstyre.
  Sen med stöd från Utsa Patnai kommer det fram att britterna betalade import med Indiernas egna skattepengar och att britternas industrialisering hemma betalades av Indierna.
  46 biljoner sög britterna ut.
  https://www.aljazeera.com/opinions/2018/12/19/how-britain-stole-45-trillion-from-india
  Uttrycket ’rulebased order’ gillar imperialisterna.
  Regeln är att det inte finns några regler utan att det handlar om rent bedrägeri.
  Min egen fundering kring det är att ni nån gång borde bli medvetna om att även socialismen som ideologi kommer från dom bedragarna och det borde göra er misstänksamma mot att dom var så angelägna att andra skulle omfamna den iden.

  • petegrfstrm vad exakt tänker du på när du skriver: ”Min egen fundering kring det är att ni nån gång borde bli medvetna om att även socialismen som ideologi kommer från dom bedragarna” …vilka bedragare menar du?
   Vad innebär socialismen enligt dig?

   • Det brittiska imperiets aristokrater är dom som legat bakom spridandet och stödet till både kommunism och socialism i rätt allmän bemärkelse.
    Jag tror att du och jag har liknande uppfattningar om vad socialister i Sverige vill att socialism skall vara. Därför behövs det nog ingen detaljerad beskrivning från min sida. Men dessa imperialistiska och sluga aristokrater insåg redan innan socialismen fått starkt fäste (trots att dom själva stödde den) att dom – aristokraternas intelligentia, den förmögna och mäktiga överklassens hjärnor, hade fördel av att ta initiativet och erhålla sympati för den egna sidan: att massorna skulle känna affektion för aristokratin och dess finans och företagsoligarki. Medan socialismen kunde spridas till rivalerna och där genomföra ett mindre konkurrenskraftigt system så att aristokraterna kunde fortfara att dominera. Det lyckades och dubbelspelet från västoligarkin fortsatte under hela Sovjetepoken medan Kina med nöd och näppe lyckades hindra UK/US att störta landet i fördärvet och därefter delvis med hjälp av Usas ansträngde ekonomi kunde reformera i riktning till större konkurrenskraft och kompetens.
    Men Usa självt är ingen självständig nationalstat och britternas Fabianer mfl mäktiga nätverk har skapat en sorts hybrid på amerikansk botten och den egna befolkningen där har delvis satts på undantag därför att britterna behöver Usa som imperialistiskt slagträ.
    Du känner till McCarthyismen men han själv insåg för sent, kort före sin död, att det var britternas nätverk och inte Moskva som var den huvudsakliga aktören bakom den sk kommunistinfiltrationen i Usa.
    Men egentligen är det jag försöker kommunicera till er socialister att ni bör fästa större vikt vid individuella prestationer och uppbyggandet av en verklig meritokrati för att det ska vara möjligt att manövrera i en värld dominerad av mäktiga intelligenta slughuvuden, Nivellering gör oss mindre motståndskraftiga.

 6. Nu hör vi att kretsen nära Putin smittats av covid
  https://www.rt.com/russia/534983-kremlin-staff-coronavirus-spike/
  Navalny vill att ryssarna ska rösta på kommunisterna
  https://www.rt.com/russia/534988-navalny-team-communists-preferred-candidates/
  Jag vet inte om följande länk går att följa så här men det är en aktuell översikt över hur väst (inklusive ’vår egen’ Anders Åslund) arrogant underminerar Ryssland INIFRÅN,( trots lagar mot fientliga organisationer)
  https://riafan-ru.translate.goog/1514439-atlant-raspravil-plechi-kak-nezhelatelnaya-organizaciya-prodolzhaet-vliyat-na-rossiyu
  Före bolshevikrevolutionen var det västassocierade frimurarnätverk som skötte underminerandet med att spy ur sig förakt och hat mot Ryssland.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here