Assange: Brev till riksdagsledamöter inför Ödesdagen i veckan

0
712
Bild i The Indicter.

Brev från medlemmar i Stödkommittén för Julian Assange som ordnat så många manifestationer till stöd för Julian Assange och yttrandefrihet.

Bästa riksdagsledamot!

Den australiske journalisten Julian Assange, grundare av Wikileaks, sitter sedan flera år isolerad i det brittiska högsäkerhetsfängelset Belmarsh. Det finns en akut risk för att Storbritannien kommer att utlämna honom till USA, där han hotas med 175 års fängelseEftersom Sverige är medskyldigt till denna situation, ber vi Dig göra vad Du förmår för att hans situation uppmärksammas, för att han inte ska utlämnas till USA utan istället omedelbart friges.Julian Assange är varken åtalad eller dömd för något brott. Det enda skälet till att han hålls fängslad är att han som journalist avslöjat krigsförbrytelser begångna av USA:s trupper i Irak och Afghanistan.Julian Assange har suttit inspärrad utan dom i säkerhetsfängelset Belmarsh i London i fyra och ett halvt år. Storbritanniens högsta domstol har avgjort att han kan utvisas till USA, och beslutet om utvisning har bekräftas av den brittiska regeringen, men domen har överklagats. Den 20-21 februari 2024 ska två domare avgöra om domstolen måste ta ställning till överklagandet innan en utvisning kan verkställas. Stella Assange, Julians fru som har rötter i Sverige, har benämnt tidpunkten för avgörandet DagenX.I boken Fallet Julian Assange – En historia om förföljelse, utgiven på tyska, engelska, italienska och svenska beskriver Nils Melzer, tidigare FN:s särskilde rapportör om tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, hur Julian Assange i Sverige, Storbritannien, Ecuador och USA har utsatts för ”politisk förföljelse, allvarlig juridisk godtycklighet och avsiktlig tortyr och misshandel” och hur han påverkats av ”långvarig exponering för psykologisk tortyr”. Det svenska åklagarväsendet har bidragit till denna personförföljelse. Julian Assange kom till Stockholm 2010 för att undersöka Wikileaks möjligheter att ha Sverige som framtida bas. På grund av Sveriges världsunika lag om yttrande- och tryckfrihet framstod vårt land som en idealisk plats för undersökande journalistik. Istället utsattes han i media för en omfattande förtalskampanj och gavs aldrig möjlighet att ge sin syn på anklagelserna i domstol.Nils Melzer ställde, då han var FN:s särskilde rapportör, femtio frågor till Sveriges Utrikesdepartement, vilka UD valde att lämna obesvarade. Den italienska undersökande journalisten Stefania Maurizi har med hjälp av advokaten Percy Bratt försökt få tillgång till den omfattande korrespondensen i fallet Assange mellan åklagarmyndigheterna i Sverige och Storbritannien, men fått beskedet, såväl av brittiska myndigheter som av den svenska åklagarkammaren, att tusentals sidor e-post har raderats. Mot bakgrund av offentlighetsprincipen är det anmärkningsvärt att svenska åklagare förstört tusentals elektroniska dokument som rör ett av det senaste årtiondets mest uppmärksammade internationella rättsfall.Åtalet mot Julian Assange i USA bygger på en spionlag från 1918. En fällande dom innebär 175 års fängelse. Om han utlämnas kommer han att föras till ett högsäkerhetsfängelse i Arlington i delstaten Virginia, hemvist för CIA:s högkvarter, där jurymedlemmar kan väljas bland CIA-anställda.Julian Assange är journalist samt förläggare på elektroniska media. I USA har åtal för spioneri hittills inte riktats mot journalister. De brottsanklagade har varit personer i offentlig tjänst som har läckt hemligstämplade uppgifter.Tjugotvå yttrandefrihetsorganisationer – bland dem American Civil Liberties Union, Amnesty International, Human Rights Watch, Index of Censorship, PEN America och Reportrar utan gränser – i ett öppet brev till president Biden varnat för att förföljelsen av Assange i USA kan ”skada pressfriheten genom att öppna upp för att journalister kan åtalas enligt Spionlagen om de tar emot hemligstämplat material från visselblåsare.” En fällande dom mot Julian Assange kan påverka journalisters frihet både direkt och indirekt och minska ramarna för yttrandefrihet även på utgivarnivå samt skapa en rädsla för åtal som framkallar självcensur.USA:s brottsanklagelse mot Assange är ett hot på världsnivå mot fri tillgång till information. Wikileaks handlar om allas rätt att få veta vad som sker oberoende av land och politiskt system. Vem som helst kan få direkt tillgång till källor och själv bedöma trovärdigheten och relevansen i mediers rapportering. Genom att åtala för spioneri en person som inte har tystnadsplikt, inte är amerikansk medborgare och inte befinner sig i USA, agerar USA:s administration som om dess jurisdiktion saknar geografiska gränser.

De fysiska åtgärderna mot Julian Assange tycks också vara gränslösa. Det har avslöjats att CIA då Mike Pompeo var organisationens chef övervägde att kidnappa eller döda honom när han för att undkomma sina förföljare tagit sin tillflykt till Ecuadors ambassad i London. På USA:s uppdrag övervakade den spanska säkerhetsfirman UC Global Julian Assange dygnet runt ända in i badrummet, så väl hans privatliv som hans överläggningar med juridiska rådgivare.2021 erkände en isländsk brottsling, Sigurdur Thordarson, att han ljugit om Julian Assange då USA anlitade honom som kronvittne i en kommande rättegång mot Assange. Nu sitter Thordarson i fängelse på Island för andra brott.USA och Storbritannien har pressat den svenska regeringen till inskränkningar i publiceringsrätten. Svensk lagstiftning har EU-och Natoanpassats. 2016, när grundlagen om tryck- och yttrandefrihet fyllde 250 år, hyllades märkesåret 1766 av regering och riksdag. Tryckfrihetslagen framställdes som en evig demokratisk erövring. Men 2022 röstade riksdagen, med minimal debatt, för en grundlagsändring. Den nya lagen om Utlandsspioneri blev ett faktum. Gränserna för granskande journalistik om andra länder blir allt mer svårbestämbara.Amnesty Internationals generalsekreterare Agnès Callamard har kommenterat:

”Det är ett anmärkningsvärt faktum att nästan 20 år efter krigen iAfghanistan och Irak har praktiskt taget ingen ansvarig för misstänkta amerikanska krigsförbrytelser blivit granskad, än mindre åtalats. Ändå riskerar en förläggare som avslöjade sådana brott livstids fängelse. Detta går långt utöver en enskild människas öde.”Vi ber Dig som folkvald politisk representant för det svenska folket att tydligt ta ställning mot en utlämning av Julian Assange till USA. Om Julian Assange utlämnas till USA, är det ett hårt slag mot den internationella informationsfriheten.Stockholm 1 februari 2024Stödkommittén för Julian AssangeArne Ruth, mångårig chefredaktör DNSigyn Meder, f.d. gymnasielärareChrister Lundgren, journalistKontakt: 

______________________________

DN:s förre chefredaktör Arne Ruth har kontaktat DN, som vägrat att publicera brevet.

Arne Ruth

Brevet har också publicerats på Parabol

Sigyn Meder meddelar ”13 februari överlämnade kommittén brevet personligen undertecknat till Ida Karkiainen (S) som är Konstitutionsutskottets ordförande och representerar riksdagen.
Hon bjöd in oss att samtala i en halvtimme. Vi fick tid att understryka situationens allvar.
Riksdagsledamöterna mottar mellan 50 och 100 brev varje dag. Vi kan nog tyvärr inte förvänta oss att alla eller ens många läser brevet.”

Uttalande från Svenska Författarförbundet
Lena Kallenberg, medlem i Författarförbundet och i Stödkommittén har tagit detta initiativ och skrivit uttalandet:
https://forfattarforbundet.se/frige-julian-assange/
Det är ett bra uttalande som har gett upphov till en hel del tidningsartiklar.

Internationella Journalistförbundets uttalande
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/uk-assange-prosecution-threatens-press-freedom

Amnesty International skriver https://www.antiwar.com/blog/2024/02/14/drop-the-charges-says-amnesty-ahead-of-key-julian-assange-hearing/

Studio ett 15 februari
Bra inslag i slutet av programmet om Julian Assange. Det är vi inte vana vid. Enklast att ladda ner och hitta inslaget.

Ett urval av artiklar jag publicerat om Julian Assange
Assange: Stor nyhet -stämningsansökan mot CIA för spioneri mot advokater ska behandlas rättsligt!
* Frige Assange till jul!
* Australiens regering vägrar försvara Assange, men stödjer USA:s planer på krig mot Kina

* Kors i taket – Australiens premiärminister ber USA släppa anklagelserna mot Julian Assange!
* Stora mainstream-media menar äntligen att USA ska slopa anklagelserna mot Julian Assange!
* Lyssna på Stefania Maurizis succeinformation om sina kontakter med Assange och Wikileaks
* Julian Assange, Alina Lipp, och Anne-Laure Bonnel– När sanningen blir brott i Väst.
* Debattsiten ”Ifrågasätt” stryper yttrandefriheten och bedriver censur i DN.
* Det är alltid viktigt att kämpa för yttrandefriheten! Tal vid riksdagshuset.
* Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?
* Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
Julian Assange åter nominerad till Nobels fredspris.
* Västvärlden på väg att överge yttrandefriheten!?
* Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!
* Koncentrationen av media ökar – påverkas yttrandefrihet och debatt?
* Vem äger media? Forum om hot mot yttrandefriheten. Del 3.
* Medieoligarkerna i världen och i Sverige.
* Fria kritiska ryska media – finns de?
* Är bannlysningen av RT förenligt med försvar av yttrandefrihet? Kan man straffas av att citera RT?
* Hur mina inlägg i debatt i DN censureras och hur yttrandefrihet kan strypas.

* Pentagon förbereder massiv censur av internet.
* Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.
* Världspublicistorganisationen: Risk för att yttrandefriheten inskränks även i Ukraina.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.
* En utvidgad definition av antisemitism hotar yttrandefriheten
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om ”Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

Föregående artikelNavalny dör vid sämsta möjliga tidpunkt för Ryssland. En tillfällighet?
Nästa artikelJeffrey Sachs – hur USA betalade för statskuppen i Kiev, utvidgade Nato mm. och går mot kollaps
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here