Fakta om Covid-19 – reviderat

69
4394
2020年4月13日,美国加利福尼亚州洛杉矶,在全国范围内的医院用品短缺下,正在造成医护人员和医院系统之间的紧张关系,一群护士在圣莫尼卡的UCLA医疗中心外抗议,并高喊: “我们需要个人防护装备。中新社发 林戈 摄

Den här artikeln har publicerats av Swiss Policy Research.. Den har översatts till svenska av Bertil Carlman.

“Swiss Policy Research (SPR) is an independent, nonpartisan and nonprofit research group investigating geopolitical propaganda in Swiss and international media. SPR is composed of independent academics and receives no external funding.” Wikipedia.

Innehållet överensstämmer i stort sett med min bedömning utifrån vad jag läst allteftersom.

Tillägg morgonen 26 juli: Ett undantantag är punkt 19 ”19. Virus ursprung: Ursprunget till det nya coronaviruset är fortfarande okänt, men de bästa bevisen pekar för närvarande på en covidliknande lunginflammation i en kinesisk gruva 2012, där virusprover samlades in, lagrades och blev mål för forskning av Virology Institute i Wuhan (WIV).”
Jag uppfattar att det saknas tillräckligt stöd för detta påståenden och för påståenden om att viruset uppstod i laboratoriemiljö. Det är möjligt att virus först fanns i Europa eller USA. Läs Vem behöver ny utredning av varifrån Coronaviruset kom? Utredning om coronapandemin startade i USA eller i Europa? Samt
Bra förslag?: Kinas Frankrike-ambassadör föreslår att WHO utreder USA:s Fort Detrick-laboratorium om coronans start

Artikeln behandlar inte betydelsen av vårdens organisering och betydelsen av privatisering. Originalartikeln innehåller flera referenser. Har också publicerat artiklar i ämnet. Finns under ”Relaterat.”


Fakta om Covid-19

Fullständigt refererade fakta om covid-19, tillhandahållna av experter inom området, för att hjälpa våra läsare att göra en realistisk riskbedömning. (Vanliga uppdateringar nedan).

”Det enda sättet att bekämpa pesten är ärlighet.” (Albert Camus, 1947)

Översikt

1.   Letalitet (Dödlighet bland dem som har en sjukdom): Enligt de senaste immunologiska studierna är den totala infektionsdödligheten (IFR) för covid-19 i den allmänna befolkningen cirka 0,1% till 0,5% i de flesta länder, vilket är närmast jämförbart med medelinfluensapandemierna 1936, 1957 och 1968.

2.   Behandling: För personer med hög risk eller hög exponering är tidig eller profylaktisk behandling avgörande för att förhindra utveckling av sjukdomen. Enligt många internationella studier kan tidig poliklinisk behandling av covid minska sjukhusvistelser och dödsfall med cirka 75%.

3.   Åldersprofil: Medianåldern för coviddöd är över 80 år i de flesta västländer (78 i USA) och cirka 5% av de avlidna hade inga allvarliga komplikationer. Ålders- och riskprofilen för coviddödlighet är därför jämförbar med normal mortalitet, men ökar den proportionellt.

4.   Vårdhem: I många västländer har cirka 50% av alla dödsfall inträffat på vårdhem och krävt riktat och humant skydd. I vissa fall dog de boende på vårdhemmen inte av coronaviruset utan av veckor med stress och isolering.

5.   Överdriven dödlighet: I de flesta västländer ökade pandemin dödligheten med 5% till 20% under år 2020. Upp till 30% av de ytterligare dödsfallen orsakades inte av covid, utan av indirekta effekter av pandemin och lockdown (t.ex. färre behandlingar av patienter med cancer och hjärtinfarkt.).

6.   Antikroppar: I slutet av 2020 var antikroppsseroprevalens mellan 10% och 30% av befolkningen i de flesta västländer. Vid seroprevalensnivåer över 30% observerades en signifikant minskning av infektionsfrekvensen i många regioner. [Seroprevalens är det antal personer i en population som genom serumtest testats positiva för en viss sjukdom.]

7.   Symptom: Upp till 40% av alla infekterade personer visar inga symptom. Sammantaget utvecklar ungefär 95% av alla människor milda eller måttliga symptom och behöver inte sjukhusvistelse. Tidig öppenvård kan avsevärt minska sjukhusvistelserna.

8.   Lång tid med covid: Cirka 10% av de personer som har symptom upplever postakut eller lång covid, dvs covid-relaterade symptom som varar i flera veckor eller månader. Lång covid kan också drabba yngre och tidigare friska människor vars initiala sjukdomsförlopp var ganska milda.

9.   Överföring: Aerosoler inomhus verkar vara den huvudsakliga överföringsvägen för coronavirus, medan aerosoler utomhus, droppar, liksom de flesta ytor verkar spela en sekundär roll. Koronavirussäsongen på norra halvklotet varar ungefär från november till april.

10. Masker: Det finns fortfarande lite eller inga vetenskapliga bevis för effektiviteten av tygansiktsmasker bland befolkningen i gemen, och införandet av obligatoriska masker kunde inte hålla tillbaka eller sakta ner epidemin i de flesta länder. Om de används fel kan masker öka risken för infektion.

11. Barn och skolor: Till skillnad från influensa är risken för sjukdom och överföring hos barn ganska låg vid covid. Det fanns och finns därför inget medicinskt skäl för stängning av grundskolor eller andra åtgärder som särskilt riktar sig till barn.

Shutterstock licens.

12. Vacciner: Verkliga studier har visat en hög effektivitet av covidvacciner. Emellertid har allvarliga och dödliga vaccinbiverkningar rapporterats även hos unga människor, och den långsiktiga säkerheten och effektiviteten hos covidvacciner är fortfarande okänd. På grund av säkerhetsproblem beslutade vissa länder att använda vissa typer av vacciner eller vaccinering av barn. Baserat på nuvarande bevis skyddar en tidigare covid infektion lika bra som full vaccination.

13. Kontaktspårning: En WHO-studie från 2019, om åtgärder mot influensapandemier, drog slutsatsen att kontaktspårning ur ett medicinskt perspektiv ”inte rekommenderas under några omständigheter”. Kontaktspårningsappar på mobiltelefoner har också visat sig vara ineffektiva i de flesta länder.

14. PCR-test: De mycket känsliga PCR-testkiten kan i vissa fall ge falskt positiva eller falska negativa resultat, eller reagera på icke-infektiösa virusfragment från en tidigare infektion. I detta avseende är det så kallade cykeltröskel eller ct-värdet en viktig parameter.

15. Virusmutationer: Liksom influensavirus, förekommer mutationer ofta i coronavirus. De flesta av dessa mutationer är obetydliga, men vissa av dem kan öka överförbarheten, virulensen eller immunundandragandet av viruset i viss utsträckning.

16. Lockdown: Till skillnad från tidig gränskontroll har lockdown inte haft någon signifikant effekt på pandemin. Enligt FN kan lockdown komma att riskera försörjningen för 1,6 miljarder människor, och lockdown kan driva ut ytterligare 150 miljoner barn i fattigdom.

Bild: Swiss Policy Research

17. Sverige: I Sverige var dödligheten i covid 2020, utan lockdown, jämförbar med en kraftig influensasäsong och något under EU-genomsnittet. Cirka 50% av de svenska dödsfallen inträffade på vårdhem och medianåldern för svenska dödsfall var cirka 84 år.

18. Media: Många mediers rapportering har varit oprofessionell, har ökat rädslan och paniken i befolkningen, och har lett till hundratals överskattningar av dödligheten av coronavirus. Vissa medier använde till och med manipulerande bilder och videor för att dramatisera situationen.

19. Virus ursprung: Ursprunget till det nya coronaviruset är fortfarande okänt, men de bästa bevisen pekar för närvarande på en covidliknande lunginflammation i en kinesisk gruva 2012, där virusprover samlades in, lagrades och blev mål för forskning av Virology Institute i Wuhan (WIV).

20. Övervakning: NSA-visselblåsaren Edward Snowden varnade för att coronaviruspandemin kan användas för att utöka den globala övervakningen. Många regeringar har begränsat sina medborgares grundläggande rättigheter och tillkännagivit planer på att införa digitala biometriska vaccinpass.


Relaterat

Flyttning av resurser till COVID-19 orsakar 200 000 til 400 000 extra dödsfall i tuberkulos bara i år, och många tusen extra i andra sjukdomar. (Ad punkt 5).
“Världssamfundet” “samarbetar”: Frankrike stoppar Corona-masker till Sverige. Medan USA snor Corona-masker från Frankrike och Tyskland (Ad punkt 10).
Lockdown har lett till kraftigt ökad dödlighet hos barn. (Ad punkt 11 och 16).
Bristen på samarbete när det gäller att föra säkrare vacciner till EU och USA chockar professor i epidemiologi (Ad punkt 12).
Teamet bakom Rysslands Sputnik V Covid-19-vaccin kritiserar EU-kommissionär för partiskhet som drabbar allmänheten. (Ad punkt 12).
Hur NATO-alliansen bekämpar Sputnik V-vaccin med subsidier från statsbudget och Gates, men dolt av Financial Times. (Ad punkt 12).
Om vaccinkriget mot Sputnik-V för COVID-19. Varför är svenske samordnaren skeptisk? Publicerat 8/12 2020. (Ad punkt 12).
Kritisk, viktig bok om hanteringen av covid-19 av svensk läkare.
Har Sverige “hög” eller “låg” dödlighet i COVID-19? Det beror på… (Ad punkt 17).
Vem behöver ny utredning av varifrån Coronaviruset kom? Utredning om coronapandemin startade i USA eller i Europa?
Coronakommissionen menar att “man” misslyckats att skydda Sveriges äldre. Varför och vad bör göras?
Systematisk nedmontering av äldrevården, som fungerar sämre i privat regi.
Jämförelse av privat och kommunalt driven äldreomsorg.
När marknaden blir dödlig Hur privatisering av vård ökar dödligheten i Europa.

Föregående artikelFördrivningarna fortsätter i Palestina
Nästa artikelFira Kubas Moncadadag – revolutionens start! 26 juli!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

69 KOMMENTARER

 1. Här är en grupp från svensk hälso och sjukvård som försöker ställa myndigheter och ansvariga mot väggen, när det gäller det här sanslösa injektionsexperimentet.
  Länken innehåller mycket bra information, som löper parallellt med det som skrivs ovan. Det mesta är på svenska.
  https://botasverige.se/

 2. Stort tack för det här faktabaserade inlägget om Covid-19
  Behövs verkligen i en tid där informationen flödar och man inte riktigt vet vad man ska tro på.
  Tål att läsas flera gånger.
  Känns precis som en sammanställning av samlad erfarenhet.

  • Jag menar det värdefulla i inlägget är det som rör mig personligen.
   Säkerligen finns delar som avser att påverka politiskt men i saken faller de bort.
   Jag ser dem inte. Eller vill inte se dem.
   Risken för Covid-19 mot mig är det intressanta.
   Jag undviker fortfarande fysisk närhet människor och folksamlingar så gott det bara går.
   Kan inte påstå jag lider särskilt av det.
   Det är precis som gruppbeteende skulle vara en övning och något som faktiskt går att vänja sig av med.
   Jag gissar att åldern underlättar och att social avskildhet i ungdomen kan vara förödande då man är i behov, nyfiken och i princip helt öppen för livet och erfarenheterna.
   Det känns som det varit så för mig i alla fall.
   Nu så här efter pensioneringen tycker jag tryggheten känns helt central.
   Försöka få ut det bästa av tiden som finns kvar utan onödiga risker.
   Bygga om människan och förändra världen får någon annan göra.
   Jag har förlorat både resurser och intresset att försöka ge den hjälpen.
   Förmodligen kommer den mänskliga civilisationen i framtiden gå under av en naturkatastrof.
   Eller åtminstone kraftigt decimeras.
   Människorna blev för många och naturkrafterna slog tillbaka för att rädda livet på jorden.

 3. Bra med förnuftig analys av corona vars farlighet överdrivits av massmedia och politiker i egna syften! Givetvis så ligger globalistmaffian som äger media bakom den enorma propagandan för att påskynda målen för agenda 2030!

 4. Det kanske vore på sin plats att i detta sammanhang påpeka att vaccinering INTE innebär att man inte kan smitta andra. En del människor tycks tro att man är helt riskfri om man är vaccinerad.
  Jag hoppas jag uttrycker det korrekt om jag säger att vaccinet skyddar (förhoppningsvis) den som är vaccinerad från att bli *allvarligt* sjuk, men hen kan dock dessvärre föra smitta vidare till andra.

  Kanske Anders kan verifiera/korrigera?

  • Helt rätt, men vaccinering har en vidare flock funktion. Den som är vaccinerad smittar, men i mindre utsträckning som en ovaccinerad, producerar mindre antal virus, och det är det myndigheterna försöker uppnå med massvaccinering. Förenklat, du blir inte sjuk av ett enda virus, kroppen tar hand om det och eliminera det. Vid ett viss antal vid en viss tidpunkt, tillförda eller producerade, hinner inte kroppen med, och då blir du sjuk. Det är som ett badkar man fyller på samtidigt som man lämnar avloppet öppet. Vaccinering hjälper kroppens effektivitet att eliminera virus, alltså öppnar avloppet mer, och då sjunker vattnet, du håller dig frisk och smittar andra i mindre utsträckning.

   • Tydligen inte! Länder som är fullvaccinerade som Israel och Island har nya fall hela tiden med muterade virus. Det som är faran är att viruset på grund av övervaccinering muterar till en verkligt farlig variant! Vaccineringen borde bara varit till äldre över 70 eller till riskgrupper inte som nu vaccinera barn under tvång. Det är något skumt i görningen och protesterna mot tvångsvaccinering ökar runt om i världen även om fulmedia försöker lägga locket på!

    • Det är inte samma vaccin. De traditionella vaccinen, som Sinovac, förefaller att ha god verkan på flera olika mutationer i ett bredare spektrum, med e nya mRNA vaccinen endast verkar på ett smalare urval av muterade virus.

     • Jag vet att Sinovac och Sputnik är ”gammaldags” vaccin och fungerar mycket bättre! Problemet för Big Pharma är att dessa vacciner tillverkas billigt i ”fel” länder och måste stoppas! Dessutom kan Big Pharma inte patentera dessa vacciner som de kan göra med mRNA-vacciner. Tyvärr begriper de flesta inget av detta utan låter sig villigt via kampanjer injiceras med giftet.

 5. Två saker är för närvarande mest iögonenfallande för mig.
  1. Nu talas inte längre så mycket om dödsfall utan mest om smittspridning.
  2. Punkt 20 ovan är under utveckling. Kontroll och begränsning av medborgarnas rörelsefrihet är det som våra överheter nu arbetar mycket hårt med. Då media i stort också numer är överhetens verktyg, så har samma överhet också lyckats ganska väl i att övertyga en stor andel av medborgarna om att frihetsbegränsningarna är nödvändiga. Men det förekommer protester både i Frankrike New South Wales i Australien; bland annat. Inte heller i Sverige kan vi förvänta oss att MSM kommer att rapportera om hur medborgarnas olika fri- och rättigheter alltmer begränsas. Bloggar som denna fyller en allt viktigare funktion. De får i allt högre grad stå för det som folkbildningsrörelserna dvs arbetarrörelsen, fackföreningsrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen m.fl. stod för. Ja det stod för just det: folkbildning. Caitlin Jonstone framförde en del viktiga punkter om detta arbete i en artikel på denna blogg för någon dag sedan: https://www.globalpolitics.se/hur-kan-vi-kampa-mot-den-totalitara-offensiven/

 6. Detta inlägg förvånade mig bortom all vett och sans. Varför finns det överhuvudtaget på en blogg som framställer sig som seriös.

  Först, några fakta.

  —Under bilden står det ungefär. ”Brist på skyddsutrustning i LA beror på att sjukhussystemet inte fungerar och står i konflikt med personalens behov. Sjuksköterskor protesterar i UCLA Medical Center of Santa Monica.”
  —En holländsk utredning har just bevisat att Covid fanns i Milan i oktober 2019. En tidigare utredning har klarlag att Covid bevisligen fanns i avloppsvatten i Spanien i mars 2019. Det finns åtskilliga rapporter om Covid symptom i USA från 2015. Även många andra sådana rapporter.
  https://newseu.cgtn.com/news/2021-07-25/Dutch-study-confirms-Italian-patients-had-COVID-19-antibodies-in-2019-12aoPeehhUk/index.html
  —Det mest intressanta jag har sett är att man upptäckt en genetisk match till en fladdermus i Indonesien, dubbelt så hög som till någon fladdermus i Kina. Informationen tycks ha raderats från webben. Jag kan inte hitta den. Indonesien har idag världens högsta utbredning av covid. I Indonesien äter man fladdermöss, men inte i Kina.
  https://www.businessinsider.com/bat-meat-food-market-indonesia-2020-12?op=1
  https://www.cnbc.com/2021/07/22/who-indonesia-reported-most-new-covid-cases-in-the-world-last-week.html

  Det så kallade Swiss Policy Institut är en kult av helt anonyma namnlösa individer, eller anonym individ, och har avfärdats som en politisk pseudosajt utan varken vetenskaplig eller annan kompetens som sprider fabricerade konspirationsteorier likt Qanon. Sajten är avfärdad av kända universitet som ett skämt, så vad gör den här. Den uppvisar typisk tonårsbeteende av studerande med starka politiska åsikter. Det framgår även tydligt av de texter de publicerat på webben. Det är knappas utbildade forskare eller akademiker som ligger bakom, utan inkompetenta aktivister.

  Christoph Neuberger, a professor at the Free University of Berlin, stated that while the SPR website attempts to present its message as objective and neutral, it is clearly political, and its content is pseudoscientific (”pseudowissenschaftlich”)
  Christoph Neuberger, en professor vid Free University of Berlin, uppgav att medan SPR-webbplatsen försöker presentera sitt meddelande som objektivt och neutralt, är den klart politiskt, och dess innehåll är pseudovetenskapligt (”pseudowissenschaftlich”)

  Den finns inte ens i Schweiz. För oss som kan språk, det är uppenbart att deras texter har översatts med webböversättare och är inte skrivna av någon modersmålstalare. Bland annat används tyskans bokstav dubble-s, men den bokstaven används inte i Schweiz. Om detta inlägg ska förtjänas att betraktas som fakta och seriöst, varför finns detta alls med.

  Sajten hette först ”Swiss Propaganda Research” och är en välkänd konspirationssajt som har avfärdats som politisk och pseudovetenskaplig, förmodligen ryktesspridning av CIA.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research

  Punkterna.

  —19 Smittan i en gruva i Kina 1912 har utretts. Det finns ingen genetisk eller annan koppling till Covid.
  —16, Sant, lockdownsom det tillämpas i väst, har liten inflytande på spridningen, därför tillämpade Kina inte lockdown som i väst. Ordet betyder olika saker. Vad man satsade på var att reducera smitt-tillfällena mellan personer. De sociala och andra problem som fanns i väst saknades helt i Kina. Kinas samhälle är dramatiskt längre utvecklat än i väst. Teknologin var mycket flitigt i bruk och trots restriktioner fortsatte samhället att fungera nästan som vanligt.
  https://news.cgtn.com/news/2021-05-12/How-China-s-people-centered-approach-works-in-fight-against-COVID-19-10cApBpPeG4/index.html
  —13. Kontaktspårning. I väst var det ett övervakningssystem, i Kina en samhällsservice som egentligen inte var medicinsk. Man registrerade sig att ha varit på en plats, fick ett meddelade om det upptäckts ett fall, och kunde förebygga med TCM och vitaminer. All information raderas efter två veckor, enligt lag. MAn behövde inte ens uppge sitt namn.
  —12 Vacciner. De nya oprövade mRNA vaccinernas långtidseffekter är okända, men de klassiska vaccinerna med av-dödat virus har vi väldigt lång erfarenhet av. Det är mRNA vaccinerna som det har rapporterats svåra biverkningar från, men inte de traditionella som har gett en förbluffande avsaknad av biverkningar. Erfarenheten från Kina är nu omkring 1 miljard vaccinerade. Inga problem.
  —10. Sant, munskydd är ingen patentlösning, men bevisligen har dom ett värde, om dom används rätt. I Kina vet man för dom har använts mycket länge och flitigt. Det finns erfarenhet. Munskyddens funktion är fysikalisk, inte medicinsk. Maskernas funktion är inte medicinsk utan fysikalisk, och de fysikens lagar som styr förloppen är väl bevisade.
  —2. Behandling. Det är precis vad man gjort i Kina. Det är helt normalt att ta TCM Lianhua Qingwen med vitaminer när man känner sig hängig. Det är nog mycket denna folkvana som hjälpte begränsa Covid.

  Största sannolikheten för ursprung just nu är Fort Detrick, varför det säker är anledningen till att USA så hårt lägger locket på. Det finns rapporter att man vid just Fort Detrick utvecklar metoder att manipulera virus så att det inte går att spåra att de manipulerats, man använder alltså inte klassisk genmanipulation som går att spåra efteråt.
  http://flv4.people.com.cn/videofile7//pvmsvideo/2021/7/25/HaiWaiChuanBoBu-LiangJun_ce3312c81f106ef297fc7805fb194686.mp4
  http://en.people.cn/n3/2021/0725/c90000-9876275.html

  En petition till WHO att undersöka Fort Detrick har nu får 5 miljoner underskrifter i Kina, och USA har redan försökt hacka sajten.

  • Men har rapporten rätt på denna punkt? (Punkt 19 ”19. Virus ursprung: Ursprunget till det nya coronaviruset är fortfarande okänt, men de bästa bevisen pekar för närvarande på en covidliknande lunginflammation i en kinesisk gruva 2012, där virusprover samlades in, lagrades och blev mål för forskning av Virology Institute i Wuhan (WIV)”. Jag anser inte det och har publicerat flera artiklar om virusets möjliga ursprung.

   Har gjort följande inledande tillägg till artikeln ”Ett undantantag är punkt 19 ”19. Virus ursprung: Ursprunget till det nya coronaviruset är fortfarande okänt, men de bästa bevisen pekar för närvarande på en covidliknande lunginflammation i en kinesisk gruva 2012, där virusprover samlades in, lagrades och blev mål för forskning av Virology Institute i Wuhan (WIV).”
   Jag uppfattar att det saknas tillräckligt stöd för detta påståenden och för påståenden om att viruset uppstod i laboratoriemiljö. Det är möjligt att virus först fanns i Europa eller USA. Läs Vem behöver ny utredning av varifrån Coronaviruset kom? Utredning om coronapandemin startade i USA eller i Europa?
   Bra förslag?: Kinas Frankrike-ambassadör föreslår att WHO utreder USA:s Fort Detrick-laboratorium om coronans start

  • Artikel jag översatt är naturligtvis inte någon form av slutrapport, men väl en bra sammanfattning efter en viss förlupen tid. Det lär komma fler, och om något tiotal år kanske det kommer en riktigt bra sammanfattning om covid 19. Men de politiska följderna av ”koronan” ser vi redan tydligt och de pekar alla åt samma håll: makthavare jorden över söker i olika grad använda covid 19 för att bättre kunna tygla sina undersåtar; även i Kina.

   • Artikeln du översatt är åsikter av en hemlig aktivist eller grupp av aktivister. Det finns inga försök i Kina att ”tygla” och det finns inga ”undersåtar” i det folkstyrda Kina. Det skulle inte ha skuggan av en chans att lyckas och skulle bara undergräva förtroendet för ledningen. Kina är ett mycket väl upplyst och väl utbildat folk och värdens intelligentaste och har dessutom a gedigna dåliga erfarenheter av att bli ”tyglade”, till exempel under kommunismen. Man förvånas att västlingar aldrig kan förstå att Kina inte kopierar deras dysfunktionella system med härskare och undersåtar. Kina har hunnit betydligt längre i utvecklingen. Väst systemet med härskande och undersåtar dumpades för över 40 år sedan, men väst har inte ens kommit ikapp kunskapen ännu. Det säger en hel del.

   • Bertil C
    Artikeln ger bra stöd för att man inte skall ta några som helst DNA/mRNA-injektioner och att vi inte skall eller behöver acceptera ”vaccinations”pass.

    • Några DNA injektioner har jag inte hört talas om. Vad mRNA gör, DNA betyder deoxyribonucleic acid och RNA betyder ribonucleic acid. DNA innehåller den genetiska koden för människor, och RNA den genetiska koden för virus. Vad mRNA vaccinerna gör, starkt förenklat, är att förändra virusets genetiska kod så det blir ”sterilt” och inte kan föröka sig. Den påverkar inte människans DNA. mRNA är en otroligt lovande teknik, men den är oprövad och outvecklad. Vi vet inte hur den påverkar människan i ett längre tidsperspektiv. Vi behöver kanske 20 års forskning, en tid som vi inte har när det gäller Covid. Vaccin med ”avdödat” virus, som i Sinovac’s vaccin, har vi däremot lång erfarenhet av, och även om det tycks ha något lägre effektivitet har det inte några allvarliga biverkningar, och alla långtidseffekter är välkända. Vaccinationspassen är bara ytterligare en metod av de moderna feodalherrarna att övervaka, kontrollera och förtrycka innevånarna.

  • ”speciellt positiv för Kina”. Glöm inte att rapporten är skriven av namnlösa hemliga författare som varken har talat om vem dom är eller gett några referenser till akademiska institutioner eller andra arbeten dom utfört, eller några ledtrådar till deras utbildning, erfarenhet eller kompetens. Inte peer reviewed heller. Läser man var dom skrivit i andra sammanhang står det ganska klart att dom är ”Greta Thunberg” typ aktivister. Helt saknar utbildning och har åsikter. Alla seriösa forskare framför sina meriter, dessa författare har uppenbart inga. Sedan kommer rapporten uppenbart inte alls från Schweiz. Den är ursprungsförfalskad.

    • Sajten är inget alternativmedia, den utger sig för att bestå av ”oberoende forskare”, ”composed of independent academics” och uppenbart sprider konspirationsteorier. Den kallas för ett propagandaverktyg. Sajten har även avslöjats av en av Tysklands största media Tagesschau, motsvarande SVT.
     https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss_Policy_Research
     Detta är okunniga aktivister. Det är förvånande att så många okritiskt sväljer smörjan. Kanske bara ytterligare en CIA sajt. CIA lär ju ha hundratals anställda bara för att sprida fejk via sådana här sajter. Vad som speciellt saknas är, personer, namn, hemvist, erfarenhet, utbildning, association med erkända akademiska institutioner, tidigare projekt, osv. Sajten har inget med Schweiz att göra. Texterna är uppenbart Google översatta till exempel. Detta är en rejäl och mycket uppenbar bluff och ett bedrägeri. Ännu värre än Adrian Zenz. Vem skall man tro på? Någon med kunskaper kanske. Bedragarna och skojarna tycks leda stort.

     • Det är riktigt att Swiss Policy Research (SPR) har ansetts vara misstänkt syssla med konspirationsteorier, liksom nog denna site enligt vissa. Begreppet ”konspirationsteori” uppfanns av CIA efter mordet på president Kennedy på 1960-talet. SPR anför olika referenser för sina påståenden, som kan och bör diskuteras. Jag har själv anfört att jag anser att deras bedömning av virusets ursprung saknar tillräckligt stöd.

     • Karl W, ”Detta är okunniga aktivister. Det är förvånande att så många okritiskt sväljer smörjan…. Vad som speciellt saknas är, personer, namn, hemvist, erfarenhet, utbildning, association med erkända akademiska institutioner, tidigare projekt, osv.” Det är en intressant kommentar. Det innefattar även dig själv

     • H2 Jag har mycket klart redogjort för vem jag är, har get mitt namn, talat om var jag finns, och beskrivit min bakgrund på min blogg.

     • H2 Till det kan läggas att jag är väldigt väl medveten och på vakt när det gäller min egen utsatthet och personliga säkerhet. Eftersom jag bor i Kina, och har bott här mycket länge, kan jag ge förstahands intryck vad det verkligen är likt, och det skadar USAs omsorgsfullt skapade falska propagandan bild av Kina att vara en diktatur och ett förtryck. Kina är motsatsen. Vi upplever dtta var timma av dagen. Som bekant, olyckor händer lätt, som Udo Ulfkotte, en frisk människa oförklarligt död, ett tiotal människor försvann oförklarligt efter 9/11, alla visste för mycket. Sök på ”clinton bodycount”. Därför lämnar jag aldrig ut personlig information eller bilder, även om ett par personer i Sverige försökt komma åt privat känslig information. Jag har aldrig haft livvakt, men på en del jobb fick jag gå kurser hur man skyddar sig. Kör aldrig till jobbet på samma tider och samma väg, ta aldrig regelbundna promenader samma väg. Kriminalreportern Peter R. de Vries mördades just i Amsterdam. Detta är verklighet för oss runt om i världen, och ofta är det USA eller Israel som hanterar avtryckaren. Vi vet. Det är verklighet.

   • Karl W du skriver ””Greta Thunberg” typ aktivister. Helt saknar utbildning och har åsikter. Alla seriösa forskare framför sina meriter, dessa författare har uppenbart inga. ” Nåväl, eftersom du anser att Greta ”helt saknar utbildning och har åsikter”, så vore det intressant att se dina meriter som forskare när det gäller klimatet, eftersom du så tvärsäkert dömer ut Greta, en ung flicka som rimligen inte kan vara forskare ännu, men som grundar sina åsikter på vetenskaplig konsensus, dvs så nära verkligheten man kan komma idag.

    • Catarina, Att Greta Thunberg är en tonårig skolflicka som ännu inte avslutat sin grundläggande utbildning och helt saknar högre utbildning, för att inte nämna erfarenhet, är väl välkänt. Hon är en åsikts aktivist. För att kunna utvärdera och förstå vetenskaplig forskning krävs utbildning och kunskaper. Då räcker inte med åsikter. Min bakgrund, vilket är inom industrin, inte på universiteten, har jag redovisat både här på trådarna och på min blogg. Jag är inte någon akademisk forskare, har aldrig varit sådan forskare, har aldrig arbetat inom akademia och har heller aldrig hävdat det. Någon vetenskaplig konsensus har jag dessutom ännu inte sett. Tvärt om är det väl mycket stora meningsskiljaktigheter, utom i propagandan, och förfalskningarna och falsarierna duggar tätt.

    • När ska du förstå att ”vetenskaplig konsensus” inte har något med verkligheten att göra Catarina? Det är bara propaganda! Och sen när blev Greta expert på klimat? Hon fungerar bara som en taltratt för globalisternas agenda, inget annat! Lennart Bengtsson är en riktig klimatforskare däremot, bättre att lyssna på honom!

     • Sökande efter konsensus är vanligt inom politik och forskning. Har publicerat artiklar om och av Lennart Bengtsson här:
      Vad tycker klimatforskaren Lennart Bengtsson idag (december 2019) om Parisavtalet?
      Han skriver ”2. Detta betyder att ökningen 2018 av CO2e är 79 % (498/278). Räknar man med strålningsbelastningen blir värdet 83 % (3,1/3,7) År 1750 var koncentrationen cirka 278 ppm.

      3. Med oförändrad ökningstakt (3-4ppm/år) kommer CO2e att fördubblas till år (2032-2037) eller för att förenkla till år 2035.
      Resultatet är analogt om man i stället räknar med ökningstakten i strålningsändringen. Från 2004 till 2018 (14 år) ökade strålningsbelastningen med 0,6 Watt/m2.

      4. Allt tyder i dag på att en fördubbling av CO2e till omkring 2035 knappast kan undvikas.

      5. Enligt den senaste IPCC rapporten (2014)innebär detta att jordens jämviktstemperatur vid en fördubbling ligger i intervallet 1,5°C – 4,5°C. IPCC avstod i sin utvärdering för att ange ett mest sannolikt värde.”

      II. Hur gick klimatmatchen mellan “Alarmisten” Per Holmgren, SMHI och “Icke-alarmisten” professor Lennart Bengtsson?

      III. Vet Lennart Bengtsson vad som händer med klimatet?

     • ”1750 var koncentrationen cirka 278 ppm.” Sant, och vid 100ppm upphör allt liv på jorden. Vi har alltså varit mycket nära att bli utrotade. När livet uppstod på jorden var CO2 nivån 7,000ppm.
      https://i.imgur.com/ERFNWL6.png
      Hur mycket CO2 tål vi då? Det kan man räkna ut med den så kallad Dalton lag för gaser. Det blir 60,000ppm. Lång väg att gå. Vid 100 ppm upphör som sagt livet på jorden, så vi har faktiskt varit nära att bli utrotade. Vi borde anstränga oss att få upp CO2 halten. CO2 kyler planeten och mängden CO2 är ett resultat av ökad temperatur, inte tvärt om. Förstås, varken naturlagarna och fysikens lagar passar politiker- eller oligark-trollen och vad dom vill att vi skall tro på så vi inte glömmer att fylla på deras stora fickor med massa pengar. Lite stilla läsning.
      https://claesjohnson.blogspot.com/2011/05/presentation-at-stockholm-initiative.html
      https://notrickszone.com/2013/10/08/carbon-dioxide-and-the-ocean-temperature-is-driving-co2-and-not-vice-versa/
      https://towerofreason.blogspot.com/2018/04/co2-is-not-driving-global-warming.html

     • Håller med. Mer korrekt är att de flesta som engagerats som ”forskare” för att mot betalning föra fram storfinansens och politikernas agenda och målsättning, saknar både utbildning och erfarenhet i ämnet. Här gäller fysikens lagar, framför deras åsikter, teorier och modeller. Förloppen vi upplever just nu med uppvärmning har inträffat mycket regelbundet och upprepat i jordens historia åtskilliga gånger och det identiskt i alla avseenden, och det är bara att läsa mätvärdena, jämföra, och tillämpa fysikens lagar. Alla dessa betalda forskare framför sina egna olika teoretiska modeller och åsikter, vilket är vad dom får betalt för, ingen framför fakta enligt mätningar och fysikens lagar.

     • Denna gång finns forskare och de flesta är tämligen eniga om att mänsklig akitvitet är avgörande för pågående uppvärmning, ökning av nivå av koldioxid och metan samt för framtiden.

     • Om mänsklig aktivitet är avgörande för nivån av till exempel koldioxid, hur kommer det sig att när mänsklig aktivitet stannar av, som under pandemin, och alla andra spår av mänsklig aktivitet tydligt minskar, medan samtidigt koldioxid ökar. Glöm inte att alla ”forskare” under 1,600 år var eniga om Aristoteles teorier, till Galileo bevisade dom fel. Glöm inte heller vem som ”Pays the Piper” och således ”Choosing the tune”. Hur kommer det sig att historiska mätningar av identiska händelser i jordens historia visar något helt annat, innan människan ens fanns. Det är mätningar, inte teorier eller modeller. De flesta ”experter” är inte utbildade i varken matematik eller de fysikens lagar som styr förloppen. Dom producerar åsikter som gynnar etablissemangets målsättningar.

     • Skillnaden är att vetenskap, med Galileo som inledare, sedan dess grundats på fakta, vetenskapliga experiment inte på spekulationer som hos Aristoteles.

 7. Corona Timeline, Intressant.

  2016 -2019 ett flertal rapporter om mystiska lungsjukdomar och besvär, flera runt Fort Detrick.

  CGTN
  2019 jan-mars, Japan, två blod donationer testar positive for covid.
  2019 mars, Spanien, Corona virus funnet i avloppsvatten.
  2019 september Italien, antibodies funna i blodprov
  2019 september Italien, antibodies funna i blodet från cancer prov
  2019 oktober, Italien, antibodies funna i blodprov.
  2019 november USA, Borgmästaren i Belleville NJ USA tror han smittats.
  2019 november Brazilien. Corona virus funnet i avloppsvatten
  2019 november Italien, ett hudprov från en kvinna hade spår av coronavirus
  2019 november Brazilien. Antibodies funna i serum prov
  2019 november Frankrike, misstänkt virussmittad inlagt på sjukhus.
  2019 december Italien Corona virus funnet i avloppsvatten
  2019 december USA, antibodies funna i blodprov
  2019 dec. Viruset identifieras i Wuhan
  http://www.chinadaily.com.cn/a/202107/23/WS60f9f16ca310efa1bd663cb1.html

  Ger inte mycket ledtråd till källan, men den starkaste misstanken nu är Fort Detrick och 5 miljoner i Kina har skrivit på en petition till WHO att utreda Fort Detrick. USA har locket på.

  WHOs undersökning i Kina är avslutat och en slutlig rapport har publicerats, men sökandet är inte avslutat. WHO och Kina är överens, så man letar fortfarande efter antikroppar i till exempel bloddonationer, blodprover och olika vävnadsprover. Det måste finnas hundratals miljoner så det är inget jobb på kafferasten så att säga.

 8. Det är ett stort problem att det finns laboratorier runt om i världen, som bedriver ”gain of function”-forskning. De högriskklassas och omges med sekretess, noll transparens.
  I Wuhan finns ett liknande lab med USA-koppling. Är det konstigt att det därmed uppstår spekulationer kring detta lab?
  Den som tror att globalismen gör halt vid Kinas gräns tror jag får tänka om. Bara det faktum att där dräller av multimiljonärer och miljardärer borde vara en tankeställare.

  • Håller absolut med
   Med pengar och kapital följer resurser att förändra.
   Det gäller både fri marknad, socialdemokrati (som konstant höjer skatter för att öka möjligheterna) samt kommunism (sådan som världen upplevt) där staten och dess närmaste företrädare bestämmer över kapitalet genom diktat. Det senare även kallat ”kommandoekonomi”.

  • Den amerikanska globalism stoppas definitivt vid Kinas gräns, och det är ju just det USA är så rasande över. Exempel är Jack Ma’s IPO, och samma hårda granskning och åtgärder utsattes ett flertal företag för, bland annat Amazon. Didi blev just allvarligt tagen å örat och tvingas skydda kundernas privata data och privata liv. Det finns ingen USA-koppling, formuleringen missleder. Man har samarbete med Galveston National Laboratory in the University of Texas, Centre International de Recherche en Infectiologie i Frankrike och National Microbiology Laboratory i Canada. Man har även samarbete med Japan. Utländska forskare från flera länder har även arbetat på labbet vid flera tillfällen. Före december 2019 skedde forskning på andra coronavirus på labbet, men inte den genetiska stam som nu kallas covid. Det omöjliggör CIAs labb-teori. Det som inte finns kan inte läcka. WIV är ett civilt helt öppet internationellt forskningscentrum utan militär koppling.

   • Li Shufu som är stor ägare i Geely, som köpte Volvo Personvagnar, är mångmiljardär. Så Kinas globalister stoppas inte vid Sveriges gräns.

    • Sant Gunnar, dom stoppas inte vid Sverige gräns, Sverige kryllar ju av utländska amerikanska spioner (Google service hallar som exempel), oligarker och NATO folk som tjänar diktaturen USA. Däremot stoppas dom i Kina, innan dom hinner till Sverige gräns. Två exempel nyligen är Jack Ma’s IPO och Didi i New York. Li Shufu räddade omkring 40,000 jobb som finns kvar i Sverige när USA oligarkerna ville eliminera Volvo från marknaden, och det blir fler jobb. För all del, vill ni i Sverige inte ha Volvo, säg till, det går det att flytta företaget till Kina så behöver ni inte bli besvärade och trakasserade av att svenskar får jobb. Det finns redan krafter som vill flytta både Volvo och Ericsson till Kina för att slippa det svenska förtrycket och diktaturen. Vill du ha det så, bara uppmuntra dessa krafter.

     • I det här fallet var det bra med kinesisiskt ägande, även om det för Sverige hade varit bättre med svenskt ägande och i samarbete med Kina. Och hur har det gått för SAABs biltillverkning med kinesiskt ägande? Inte så bra. Så man kanske skall avvakta med att uttala sig definitivt om Volvo PV.
      Är inte Kinas miljardärer som alla andra miljardärer? För mig ger det ett mycket märkligt intryck i sammanhanget.

     • Gunnar. Nu blev det fel text i inlägget. Teknologin fungerade inte. Så är skall det stå.
      Där håller jag med dig, men det finns faktiskt ett växande samarbeta med Kina, och just när det gäller bilar. Den kinesiska bilen Q, Qoros; är en bil i klass med BMW och till väsentlig del designad i Sverige av SAAB ingenjörer. En god vän äger en, och efter sju års daglig användning i jobbet, ett enda problem. Ett bakljus fungerade inte. Det är ett bra betyg både för svenska ingenjörer och Kina-samarbete. NEVS, fd SAAB, tillverkar elbilar i Trollhättan som alla går på export. SONO.
      https://www.nyteknik.se/fordon/nevs-borjar-bygga-bilar-i-trollhattan-at-sono-motors-6955606
      https://sverigesradio.se/artikel/7420753
      Det går alltså väldigt bra för SAAB aka NEVS i kinesisk ägo.
      Kinas miljardärer är faktiskt inte som alla andra miljardärer. Närmast kan man jämföra dom med Kamprad. Fötterna på jorden och är som vanligt folk är som mest.

     • Någon egentlig bilproduktion sker inte i den fd SAAB-fabriken i Trollhättan. Det talas om serieproduktion år 2023. Verkar väl optimistiskt.
      Kan inte alla turerna kring SAAB/NEVS, men många besvikelser för Sverige, Trollhättan och underleverantörer.
      Dock bättre än tiden innan då amerikanarna, belgaren och ryssen härjade. Det var egentligen bara Bellman som fattades.

 9. Nu skall alla över 65 år få välja vaccin, men då enbart med Pfizer (Moderna)och Astra Zeneca.
  Matti Sällberg som ofta synts i nyheterna, blev vid ett tillfälle intervjuad om de olika vaccinerna, och när han kom till det kinesiska så menade han att det var ett säkert vaccin, då det var ett gammalt känt sätt att tillverka vaccin genom avdödat virus.
  Vill man verkligen att alla skall vaccinera sig, bör man göra som i Serbien, där alla kan välja mellan Sinopharm, Pfizer, Sputnik V, Astra Zeneca och Moderna. Att man själv har en möjlighet till påverkan kan ha en stor betydelse, att man inte blivit övertalad till ett vaccin som inte känns pålitligt utan främmande och osäkert.
  Nedan länken till vaccinationsmottagningen i Serbien från TV4. Intressant att de flesta som kan välja fritt väljer Sinopharm.

  https://www.tv4.se/artikel/1nKtOMAENrzUT2iwqhT2cm/serbien-dubbelt-sa-snabba-med-rysk-och-kinesisk-hjaelp

 10. https://steigan.no/2021/07/en-konstruert-illusjon-reiner-fuellmich-intervjuer-dr-david-martin/

  Via Steigan en explosiv intervju med David Martin, expert både på medicin och patenträtt. Minns ni hur det för ett år sedan var konspirationsteori att hävda att viruset var en laboratorieprodukt och nu får man gärna hävda just detta, blott man beskyller kinesiska labb.

  David Martin tar ett steg längre och menar att denna process är tjugo år gammal och avsiktlig. Viruset är ingalunda nytt utan resultat av medveten utveckling, det visar ett otal patentansökningar i vilka just de virussekvenser ingår som man spanat efter under de gångna två åren.

  Detta tycks stämma överens med vad som kommit fram i kongressen i USA. Obama förbjöd s.k. gain of function -forskning. Varför gjorde han det ? Jo, forskare i USA hade anmält betänkligheter och menade att denna forskning stod i strid med konventionen om biologiska vapen. D.v.s. just vad David Martin hävdar. Men efter Obamas förbud fortsatte forskningen i det fördolda och dr Frankenstein, ursäkta Fauci skall det vara, flyttade över delar av denna till Kina. Och nu har han ertappats av bl.a. Rand Paul. Men demokraterna har kontroll över de centrala rättsinstanserna så några snabba åtgärder är inte att vänta.

  Visst var det skumt redan med svininfluensakampanjen men den kom av sig efter att bl.a. Wolfgang Wodarg avslöjat den. Men kampanjerna har återkommit kombinerade med maktelitens upprepade övningar där man förberett sig för det som nu utspelas.

  • Det var inte till Kina man flyttade den forskningen, utan till något, eller flera, av de hundratals vapenbiologiska labb USA driver runt om i världen. Kina skulle aldrig ha accepterat att USA utförde biologisk vapenforskning i Kina. USA finansierade forskning på WIV och det var forskning på coronavirus, men inte samma genetiska stam som kom att bli vad vi kallar corona. WIV och USA hade redan ett etablerat forskningssamarbete via Galveston National Laboratory in the University of Texas och det var sådant etablerat civilt samarbete som Fauci stödde.

   • Fauci är kanske inte så smart som han tror men smart nog för att inte skriva avtal med labb i Kina där han redogjorde för sina djupaste motiv. När Obama förbjöd gain of function-forskning uppstod ett problem. Man måste hitta vägar runt detta och det gjorde man genom att sprida ut uppdragen. Ett avtal med ett kinesiskt labb är bra redan som vi sett av den anledningen att man har någon att skylla på. Sedan kan det finnas aspekter att utforska som i uppdraget kan maskeras som något annat.

    Hela upplägget med gain of function är suspekt. Det framstår som ingenting mindre än ett program för utveckling av biologiska vapen.

  • Jan N
   David Martin anser att labläcketeorin är ett villospår.
   Har du någon uppfattning om hans uppfattning om var ”utbrottet” startade?

 11. Karl W, ”H2 Jag har mycket klart redogjort för vem jag är, har get mitt namn, talat om var jag finns, och beskrivit min bakgrund på min blogg.”
  Nu vet jag kanske inte vilken som är din blog men du har vid något tillfälle linkat till mychinaway. Där står följande ”Officiellt är jag pensionär, men att implementera det har blivit något mitt livs misslyckande. För mitt yrke som ingenjör har jag flackat runt i världen”
  Om det är bloggen du menar är din är det ju väldigt klart beskrivet vem du är 🙂

  • Vad den handlar om är helt enkelt PENGAR. USA oligarkin och deras lojala styrda politiker försöker ”Build Back Better”, alltså ”Bättre” för oligarkin och deras politiker. Man vill bygga tillbaka det gamla systemet så det blir mer effektivt och lättare att plocka pengar av allmänheten och kontrollera och styra allmänheten. Det skall inte finnas några alternativ. Man skall öka övervakning, kontroll och styrning av alla dessa bångstyriga individer i samhället så dom inte kan hitta alternativ till att lydigt följa diktaturens dekret. Vaccinpass! Det är därför USA är så vansinniga på Kina, som bygger motsatsen, ett folkstyrt samhälle med stor personlig frihet och många alternativ, men inte för de som vill demolera och förstöra det samhället. USA vill till exempel ha totalitärt kontroll av världens energi, det är makt, Nordstream2 som exempel, medan Kina går i motsatt riktning, exempel, solpaneler, vilka USA försöker stoppa, och Torium reaktorer, som inte är större än dom passar i en 40 fots container. USA oligarkerna tjänar inga pengar på sådant, dom förlorar pengar – och makt. Därför!!!!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here