Vad händer med planeten?

20
3787

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Frågan är nog lika trängande och lika obesvarad som för ett år sedan.


Denna artikel är skriven av Åke Kilander i Stockholm. Han är numera pensionär efter ett yrkesliv inom telekombolaget Ericsson. Han har varit mångårig aktivist i Vietnamrörelsen och i Folket i Bild/Kulturfront.

Han är författare till boken ”Vietnam var nära – En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975”, som kan köpas till lågt pris.
Vietnam var nära.

Boken kan köpas från Åke Kilander för 30 kronor+ frakt, , Tel.:070-5134035

Han har sedan länge intresserat sig för klimatfrågan. Han publicerade två långa artiklar i ämnet i Clarté nr 4/2016 (”Planeten pallar inte mer” och ”Klokt tänkt om miljön”)


Vad händer med planeten?

 

Lennart Bengtssons bok ”Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat” (Karneval förlag) togs upp på denna sida den 15 juli. Boken har därefter fått åtskilliga positiva recensioner. Vad händer med klimatet? En bok för aktivister och skeptiker.

Bengtsson är otvivelaktigt kunnig i mätmetoders utveckling, bristerna i statistiken, ofullständigheten i historiska data och många teknikaliteter. Det är intressant och han vet vad som behöver göras. Men när han ska ta ställning till den framtida utvecklingen, går han vilse. Den är alltid behäftad med osäkerhet. Den bör bedömas utifrån statistik och historiska erfarenheter men vi kan aldrig veta något med säkerhet. Därför skiljer sig framtidsperspektiven hos olika debattörer och forskare.

Bengtsson och flera andra underskattar den tidsrymd som vi har på oss och den komplexitet mellan olika faktorer som vi måste ta hänsyn till.

(Johan Rockström har förklarat det i en artikel i Dagens Industri den 8 september.) Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat.

Dessa går därmed emot en i stort sett enig forskarkår. Förenta Nationernas klimatpanel, IPCC, svarar för de mest tillförlitliga sammanfattningarna och kommer ständigt fram till alltmer oroväckande resultat.

Visst har massutrotningar av arter och istider ägt rum tidigare men då talar vi om intervaller på miljoner eller tiotusentals år. De akuta problem vi står inför under detta sekel har andra orsaker.

Efter andra världskriget byggde mänskligheten upp en ekonomi (huvudsakligen kapitalistisk) baserad på fossila bränslen. De ledde till en förhållandevis snabb ökning av växthusgaser (främst koldioxid) i atmosfären och dess medeltemperatur ökade, vilket i sin tur får förödande konsekvenser i naturen (som inkluderar människan). Jorden överlever säkert på sikt men kanske inte mänskligheten.

Koldioxidutsläpp

Enligt IPCC måste världens totala utsläpp av växthusgaser halveras inom 10 år för att det ska finnas en chans att uppfylla målet från Pariskonferensen 2015. Men vad har hänt? Jo, de totala utsläppen ökar år efter år och gör situationen allt allvarligare. Trots alla vackra tal och löften. Konsekvenserna av ett varmare klimat kan naturligtvis diskuteras i det oändliga men effekten på hav, glaciärer, korallrev och skogsbränder är numera klart synliga, mätbara, och därför svåra att bortse från.

Bengtsson anser att en klimatförändring inte kan undvikas (sid. 140 i boken) och skriver: ”En rationell strategi är därför att begränsa klimatuppvärmningen till något som är hanterbart inom ramen för tillgängliga ekonomiska och industriella resurser och rådande samhällssystem.” (min kursiv/ÅK) Därmed har vi nått den springande punkten. Detta är omöjligt.

Alla skribenter (såvitt jag vet och inklusive Bengtsson) inser att stora samhällsförändringar är nödvändiga men få vill eller törs andas om att ändra ”rådande samhällssystem”.
Det bygger på att finans- och monopolkapitalister gör vinst i sin verksamhet (”kapitalackumulation”). De stora samhällsförändringar som behövs för att till exempel vända den globala utsläppskurvan nedåt, är omöjliga att uppnå om inte andra kriterier upprättas för produktionens utveckling.

Det kräver en massiv folklig uppslutning för ett annat system – som ännu inte är tillräckligt stor. Och då fortsätter Saudiarabien och Ryssland att tjäna pengar på fossila bränslen och, Indien och Kina fortsätter att bygga massor av kolkraftverk. Trump och Bolsonario verkar inte intresserade.

Så länge världskapitalismen utvecklas som ”business as usual” går vi mot en katastrof. Olika goda initiativ och åtgärder är naturligtvis bra. De kan uppskjuta katastrofen något. Men innan de globala utsläppen har börjat minska på allvar, finns ingen anledning till optimism. Vi bor i en relativt välmående enklav i världen. Andra folk som i ökande grad utsätts för brist på vatten och mat, utrotning av korallrev och regnskogar, bränder och extremt klimat, smältande glaciärer och höjd havsnivå, kommer nog att göra oss uppmärksamma på vad som händer med vår planet. Men kanske är det då för sent.

Tyvärr finns, särskilt i länderna i väst, massor av politiker och forskare i produktiv ålder som, med mycket få undantag, i första hand är intresserade av att behålla arbete och lön och aldrig gör något som kan äventyra deras ställning. De kan kallt räkna med att de klarar sig livet ut dvs. det är nästa generation som får ta konsekvenserna och som måste göra det. Det hjälper inte att samtala med eller försöka övertyga ledande politiker om att en sådan omvälvning är nödvändig.

Det krävs en skärpt klasskamp med stort folkligt stöd. Det är inte rimligt att tonåringar ska ha kunskaper och erfarenheter för att lösa klimatfrågan? En hel generation vuxna i produktiv ålder sviker sina efterkommande.

Inte undra på att ungdomar världen över protesterar. Statistiskt sett bör de flesta av dem leva in på nästa århundrade. Då är vi vuxna säkert döda samtidigt som mänskliga samhällen måste se mycket annorlunda ur, om de ens fortfarande kan betraktas som civiliserade. Och de kommer knappast att ha något till övers för politikerna – och oss andra – från början av 2000-talet.

Relaterat.
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också.
Hur gick klimatmatchen mellan “Alarmisten” Per Holmgren, SMHI och “Icke-alarmisten” professor Lennart Bengtsson.
“Storstrejk För Klimatet 27 September – FridaysForFuture.” Men – Vad säger facket?
Kritiken mot Greta Thunberg ökar med hennes kritik av etablissemangets passivitet.
Greta Thunberg får alternativa Nobelpriset! Alltför engagerad för Nobels fredspris?
Hur skall vi bedöma hastigheten i klimatförändringen? – en svår fråga, med svåra konsekvenser om vi tar fel!
Ledande expert: Klimatskeptikerna blundar för glasklara forskningsresultat
Vet Lennart Bengtsson vad som händer med klimatet?
Bahamas – I klimatkrisens frontlinje, storbolagens klimatfånge?
Har vi 11 år på oss när det gäller klimatkatastrofen?
USA:s militär har större klimatpåverkan än Sverige och de flesta andra länder.
Greta Thunbergs seglats via klimatförstörande miljonärer och PR-jippo.
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet
Föregående artikelRyssland föreslår samarbete med USA mot intervention i val och för cybersäkerhet
Nästa artikelHur går det i domstolen för Julian Assange? Rapport inifrån rättegången

20 KOMMENTARER

 1. Eftersom dom som vill diskutera sakfrågan, hur påverkar koldioxid klimatet, på den här bloggen, bara får som svar att läsa IPCC:s rapporter, kan man ställa följande retoriska fråga;
  Vi går nu mot vinter, det blir kallare, och det har naturligtvis väldigt litet med solens bestrålning av jorden att göra. Så hur mycket har koldioxidhalten minskat för att ge oss vinterkylan?

 2. Klimatet. Det politiska klimatet. Det är på det politiska klimatet koldioxidhalten har sin största betydelse. Den övertygelsen växer inom mig för varje dag jag tar del av mediers utbud.
  Tänker man efter så framstår det klart att den politiska vänsterns främsta produkt är att påverka folket. Det är både ett medel och en målsättning.
  Jag börjar klart förstå att man inte på något sätt får underskatta den politiska vänsterns makt att styra massorna. Det gäller i de flesta västländer men knappast i arabvärlden som mer betraktas som en framtida möjlighet. Knappast heller i Ryssland som genom Sovjetunionen gjorde sig i stort sett immuna mot yttre politisk påverkan. Däremot i Sverige (men även Tyskland) har den politiska vänstern kopplat sitt grepp i stort sett inom samtliga samhällets institutioner. Numera även inom det privata näringslivet kan jag tycka. Det var få som protesterade när Ebba Bush Thor (kd) myntade begreppet ”myndighetsvänstern”. Det låg liksom i tiden. Det bara fattades att någon prominent politiker sa det rakt ut. Sen får vi inte glömma Svenska Kyrkan. Den svenska kyrkan som i vår moderna tid blev ’vänsterkyrkan’. Besök gärna någon gudstjänst och konstatera själva.

 3. ”Meteorolog Anders Persson, SMHI, har berättat följande”:
  ”På den tiden jag var yrkesverksam blev vi vanliga meteorologer tillhållna av en ledande svensk klimatexpert att utnyttja varje ”svår storm”, varje ”värmebölja” och varje ”kraftigt skyfall” för att via media få ut budskapet ”att detta kommer att bli vanligare och vanligare, och värre och värre” i takt med klimatförändringen.” De flesta av oss reagerade argsint på denna styrning, men vi var de äldre och starka. De yngre som har flera år kvar till pensionen har inte lika lätt att sätta sig till motvärn.”
  https://faktaomklimatet.blog.se/fakta-om-klimatet-och-tankar-kring-klimatdebatten/

  • Göran Wickström har gjort en bra tidsbesparande sammanfattning.
   Jag tackar för länken och rekommenderar den.

   Ett påpekande, bara.
   Traditionellt har historiker inte brytt sig nämnvärt om väder och vind, annat än vid fältslag. När man började, sen omsider, att intressera sig för menighetens historia kom skörden = vädret/klimatet med i bilden, och då kunde konstateras att klimatet är en väl så betydande faktor som storleken på Kleopatras näsa.
   Pallar man inte för fysik och annat som grundar sig på matematik kan man läsa alster som dryftar ”småfolkets” världshistoria, och det visar sig att exempelvis när en vulkan fiser rejält finns gott om folk långt bort som svälter åren därpå, eller att värmeböljor i början på 1700-talet tog rätt många liv i Frankrike.
   Krig och revolutioner förekommer regelbundet och verkar höra ihop med torkperioder, men jag har inte hunnit läsa Wheeler, fast jag finner hans cykler intressanta.
   För den navelskådande mänskligheten är det förstås störande att en vulkan skulle kunna ha haft större betydelse för samhällets gång än Voltaires skrifter, August Palms agitation eller Joakim von Ankas psykisk störning.
   Jag menar inte att mänsklig verksamhet är utan betydelse – tvärtom – men det gäller att inte ”svälja” en massa plutonium (ett mycket giftigt ämne i mikroskopiska mängder) för att slippa elda en vedklabbe.

   Just 1850 var det kallare än vanligt efter flera mäktiga vulkanutbrott under föregående årtionden. Att temperaturen skulle återgå till en högre ”normal” är ingenting att bli förvånad över. Att däremot välja 1850 som startpunkt för olika jämförelser luktar as. Att välja ”rätt” origo (och skala) är ju nyckeln till alla manipulationer.

 4. Ny olycka väg 395
  Som fordonsmekaniker förstår jag genast sänkt hastighet på farliga sträckor skulle spara mycket lidande och förstörelse. Men varför framförs aldrig det alternativet?
  Förut kanske, men aldrig numera. Jag misstänker det ligger politiska viljor i det här handhavandet.

  ”Vi ska göra en utredning” säger någon myndighetsperson från statens Transportstyrelse.
  Ett högst vanligt svar från sittande vänsterregering kan jag tycka.

  https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/de-korde-av-vagen-i-kurvan-dar-dodsolyckan-skedde-hjalpte-inte-att-slappa-eller-bromsa

  ”Farten dödar” basunerade statliga Vägverket ut på sin tid och ville förbättra olycksstatistiken.
  Snitthastigheten på vägarna har ökat betydligt sedan dess samtidigt som det statliga budskapet ”Farten dödar” helt spårlöst försvann.

  Jag måste säga, jag förstår inte logiken i det här alls :-/

 5. Jag är för ekologisk hållbarhet, är vänsternationell och är för hög klimat-beredskap.

  1. Rockström är agronom och har tyvärr ingen kompetens för att kunna analysera klimat. Han är med största sannolikhet bara en av monopolkapitalets alla välbetalda scharlataner som försöker övertyga barn med badbollar i näven, medelst helt vanlig sekteristisk domedagsekt-skrämsel, som gör att barnen, förutom betygsångest, nu även får klimatångest.

  2. Solens aktivitet och cykler, såväl som supervulkanutbrott rår vi inte på, även om asteroidforskningen ser allt ljusare ut. Alla dessa påverkar sannolikt klimatet. Exakt när vet vi inte. I stället för att slösa bort pengar på meningslösheter så bör vi följa Bob M. Carters råd om hög beredskap för sådana event. Han och 103 välmeriterade forskare skrev till FN om att den mänskliga CO2-teorin är falsifierad, men media uppmärksammade inte detta. De uppmärksammar INGA skeptiker eller falsifieringar, fastän det finns tusentals forskare som anser ungefär samma sak som Carter. Det politiska organet IPCC har ca 25 stycken s.k. ”klimatforskare” på sin lönelista som är beroende av att det finns ett klimathot för sin försörjning.

  3. Eftersom det INTE finns ”glasklara forskningsresultat” på området, vilket inte är märkligt alls, så kan författaren till artikeln inte ange dem, vilket givetvis vore vetenskapligt.

  4. Samma sak med påståendet ”en i stort sett enig forskarkår”, helt utan källhänvisningar till hela forskarkårens olika ståndpunkter, vilket givetvis vore vetenskapligt. I övrigt är inte antalet forskare som påstår något ett bevis för någonting alls. Det räcker om EN forskare kan falsifiera en hypotes, såsom Bob. M Carter och massvis med andra forskare i världen faktiskt har gjort, men vilka media vägrar ta upp till diskussion trots detta.

  5. Det stämmer att mänskligheten, efter andra världskriget, byggde upp en ekonomi baserad på fossila bränslen. Det stämmer att detta ledde till en förhållandevis snabb ökning av koldioxid MEN under denna tid sjönk temperaturen fram till ungefär 1975, vilket falsifierar hypotesen. Medeltemperaturen har först därefter ökat. Ett tydligt samband är således falsifierat.

  6. Politikerna talar om att sänka utsläppen, men ökar dem sedan med en mängd olika beslut, ex. proppsar de för tillväxt och massimport av kulturer som skapar fler människor, vilket skapar mer CO2. Följaktligen måste klimathotandet handla om något helt annat. Forskaren Jakob Nordangård har en hypotes som ännu inte har falsifierats, nämligen att fåtalet monopolkapitalister använder klimathotet som ett verktyg för splittring och världsherravälde.

  7. Ingen forskare som jag känner till förnekar uppvärmningens fullt förväntade effekter på hav, glaciärer etc. d.v.s. en svag havshöjning, samt en långsam avsmältning. Det som skiljer dem åt är om mänskligt CO2 skall ges skulden, samt uppfattningen om detta är ett stort hot eller en tillgång, jämfört med andra evidenta utrotningsevent. Personligen föreslår jag Ut ur EU, ekologiskt hållbar omställning, anpassning och hög beredskap.

  8. Det är inte p.g.a. olika ekonomiska system eller CO2 som vi går vi mot en katastrof. Kommunismen förstörde genom tillväxt, på samma vis som kapitalismen, Aralsjön. Anledningen är istället det som en skitförbannad Thunberg tog upp i sitt senaste tal till FN, nämligen det absolut sanna och matematiska beviset att mänskligheten kommer möta ett bistert öde om de inte byter tankemönster. Här är det matematiska beviset för att just detta som Thunberg sade, ”fairy tales of eternal economic growth” faktiskt är den absoluta sanningen:

  ”Den mänskliga rasens största tillkortakommande är vår oförmåga att förstå den exponentiella funktionen.”
  / Albert Bartlett Källa: https://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

  ”The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function.”
  / Albert Bartlett Source: https://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

  9. Olika ”initiativ och åtgärder” av inkompetenta och scharlataner ”är naturligtvis” INTE ”bra” eller ”goda”. Falsk tro och fel insatser kan NATURLIGTVIS VARA KONTRAPRODUKTIVA och därmed dåliga och onda. Att skapa ångest hos tonåringar är med största sannolikhet ondskefullt, precis som betygsstress eller annat som stressar barn och ungdomar idag, ex. krig, massmigration, ojämlikhet, nazi-sionism-vurm eller våldsbejakande hederskulturer.

  • 1. Jag tror inte att du kan bedöma Rockströms kompetens. Du anför inga argument för din bedömning. Han är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och har varit chef för Stockholm Resilience Centre. Han utnämndes till Miljömäktigast i Sverige 2012 och 2013 genom tidskriften Miljöaktuell. I övrigt spekulerar du.
   2. Innebär inte alls att IPCC:s bedömning är oriktig. De bedömer och värderar flera faktorers betydelse.
   3. Just denna artikel är ingen genomgång av forskningsresultat. Stödjer sig bl.a. på rapporter av IPCC som sammanställts av tusentals kompetenta forskare.
   4. Inget sakargument.
   5. Att temperaturen sjönk fram till 1975 motsäger inte IPCC:s rapporter, medan ökningen efter 1975 nog kan ses som stöd.
   6. Delar av monopolkapitalet försöker tjäna pengar på detta, medan andra delar som den mäktiga fossil- och militärindustrin motarbetar radikala åtgärder för att förbättra miljön. Monopolkapitalet har världsherravälde och splittring av motståndarna har alltid varit en viktig metod.
   7. Skulden är ej C02 utan mänsklig aktivitet främst. Ökning av CO2-nivån är en del av mekanismen.
   8. Greta Thunberg hänvisar till forskning, ibland i dramatiska ordalag.
   9. Sakargument? Att skapa engagemang för en bättre framtid och kritisera överheten förenar och ger tillfredsställelse.

   • Anders R
    För att bedöma din egen klimatkompetens, vore det intressant om du redde ut den stora roll du ger koldioxiden. Och sedan DIN syn på IPCC:s användande av klimatmodeller.

    • Jag har ganska stor tilltro till IPCC:s bedömning av koldioxidens roll och av IPCC. Jag vet att man anser att klimatmodellerna är bristfälliga och arbetar på att presentera en ny bättre modell. Har inte tid att utveckla detta ytterligare nu.

     • Gunnar
      Om detta är så säkert som du påstår och du har den fantastiska kompetensen att avgöra det, så fattar jag inte varför du skriver här.

 6. Anders, beträffande Rockström så blandar du ihop miljöforskning/ekologi med meteorologi/klimatforskning. Söker du på Rockström i Google Scholar hittar du titlar som ”Managing water in rainfed agriculture”; du hittar knappast någon egentlig klimatforskning. Miljöforskning har kommit att beteckna en tillämpad vetenskap som främst bygger på biologiska vetenskaper, medan klimatforskning väsentligen är tillämpad fysik: strålningsfysik, termodynamik, atmosfärfysik. Miljöforskning kan förvisso studera effekter av klimatförändring, men orsaker till klimatförändring studeras inom klimatforskningen. För att exempelvis förstå växthuseffekter behöver man ganska goda kunskaper i fysik. Rockström är agronom i botten, och jag betvivlar att han så djupa kunskaper i fysik att han med fog kan kallas ”ledande klimatexpert”. Även om han kallas så i media.

 7. Vad händer med planeten?
  Jo, den håller på att överbefolkas.
  Till exempel har inte längre djuren sin givna plats.
  Haven och innanhaven överfiskas och förgiftas.
  Rovdjursstammar trängs bort och kontrolleras.
  Valfiskar kan ha ett berg av kasserade plastprodukter i magen.

  Det kanske behövs en eller två planeter till för att försörja framtidens befolkning och deras levnadsönskemål?

  Det är intressant nu på den amerikanska kontinenten där migrantkaravanerna återupptas när inte längre, eller för tillfället, Coronasmittan ödelägger konsumtion och kommunikation.

  https://samnytt.se/nya-migrantkaravaner-pa-vag-mot-usa/

  • Detta nämns sällan eller aldrig, den enorma befolkningsökning som varit sen 1950.
   Ekonomi som baserades på fossila bränslen startade med 1800-talets industrialisering. I slutet av 1930-talet anlände i genomsnitt en 2000 tonnare med kol varannan timme dygnet runt till Sverige.
   Det som skedde efter kriget med USA som den enda reala globala stormakten var att industrivärlden i stort gick över till olja. Som ger mindre utsläpp än kol och mindre Co2 och är ett effektivare bränsle.

   Med oljan fick vi den Gröna Revolutionen som var förutsättningen för att den mänskliga befolkningen kunde öka från 2,5 miljarder till idag nästan 8 miljarder. Det orsakar massvis med miljökonsekvenser och så pass att även vattenförsörjning påverkas och andra arter trängs undan. Orsak och verkan med den Gröna revolutionen var att den skapade befolkningsexplosion.

   Denna ökning kommer att helt upphöra, den är ohållbar. När vi var sex miljarder 1999 var ökningen 1,3 %/år. Hade det fortsatt i den takten skulle vi varit en person per m2 landyta efter 780 år.
   Men även om det har sjunkit procentuellt ökar den nominella ökningen.
   Frågan är hur detta stoppas, det troliga är att naturen på sitt osentimental och brutala sätt stoppar det.
   De problem vi ser med ekonomiska flyktingar är inte primärt ett klimatproblem, det är en enorm folkökning som fattiga länder inte kan hantera. Demografer försökte för så där en 25-30 år sen varna EU för demografin i MENA, att EU kommer att få problem om man inte bistår dem så de får vettiga ekonomier så de kan ge sin ökande befolkning en framtid. Unga män som inte har en vettig framtid innebär våldsamma problem.

   • Finns inga ”klimatflyktingar” det är bara liberalt nonsens! De flyktingströmmar som finns idag beror till största delen på USA:s krig och islam! Kan även meddela att öknarna minskar och att ytan odlingsbar jord ökat p g a att CO2-halten gått upp från 0.03% till 0.04% då det växer bättre! Utan den ökade CO2-halten hade svälten stått för dörren i u-länderna!

 8. ”Frågan är hur detta stoppas, det troliga är att naturen på sitt osentimental och brutala sätt stoppar det.”

  Risken är stor tror jag.
  ”Välfärdspolitik” kan förändra mycket i samhället men erfarenheten visar nu att demokrati och välfärdspolitiken är skrämmande dålig på att hantera en pandemi.
  Det är snarare så att panik utbryter och viljor ställs mot varandra istället för ett kontrollerat samarbete mot gemensamt mål att tillintetgöra hotet om dödliga virus.
  Det ser ut som Kina där utbrottet skedde faktiskt klarat pandemin bäst.
  Det är fel som liberaler att endast förfäkta diktaturen som värdelös i alla lägen.
  Jag har aldrig gjort det.
  Det finns tillfällen då diktaturen faktiskt är suverän som maktinstrument.
  Därmed inte sagt jag önskar eller vill leva i en diktatur.
  Men som möjlighet i särskilda lägen måste diktaturen erkännas.

 9. Fler människor och som samtidigt vill ha det bättre kräver ökade resurser som kanske till och med är större än själva befolkningsökningen.
  Då kan det bli strid om vad som finns att tillgå så brutalt att de kan leda till krig.
  Det är svårt och se det skulle finnas några lösningar genom politik för vem ska bestämma hur det ska fördelas när fler vill ha av allt mindre naturen har att erbjuda?

  Liberaler lovordar utvecklad tekniks möjligheter och visst har erfarenheten hittills visat den vägen men någonstans kommer avgörandet där naturtillgångar samt mindre önskade konsekvenser begränsar teknikens möjligheter.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/etiopien-planerar-oppna-kontroversiell-damm-risk-for-konflikt

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here