Jonas Sjöstedt banerförare för USA:s krigspolitik i partiledardebatten

15
3153

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell, eftersom Jonas Sjöstedt senare tyvärr inte framfört någon annan uppfattning.


Jag hörde litet av partiledardebatten 16 oktober 2019.

Där framgick bland annat (i inlägg kl 11.24-11.26) att Jonas Sjöstedt instämmer i att Ryssland är riktigt aggressivt, vilket även Liberalerna hävdade i debatten.
På fråga från Liberalernas debattör (Johan Persson) om Venezuela menar Jonas Sjöstedt att valet av Maduro som president var ojust. Han menar att ett nytt val måste hållas och att Venezuelas regering har vanskött landet grovt. Problemen i Venezuela sägs bero på att Venezuela regering fört en mycket dålig politik ur humanitär och politisk synvinkel.
Inte ett ord om kritik av USA:s politik och sanktioner.

* Jonas Sjöstedt sa att han gärna skriver en artikel om Venezuela tillsammans med Liberalen…

Jonas Sjöstedt talar i denna fråga som en kopia av John Bolton, Mike Pompeo och Donald Trump.

Jag inleder med en diskussion om Venezuela, sedan följer Syrien och Ryssland.


 

Presidentval i och sanktioner mot Venezuela.

I. Presidentvalet.
* Enligt närmare 200 valobservatörer från olika länder gick presidentvalet i Venezuela i maj 2018 av god kvalitet.

Venezuela har haft över 20 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige där 85 % uppger att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen.

“Maduro omvaldes som president i Venezuela söndagen den 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 internationella valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som skrev: ”De venezolanska valen fortskrider fullt normalt.”

Stor valseger för Maduro i valet i Venezuela. Vad skriver media?
Val i Venezuela och USA.

Maduro. Bild på hans Twitterkonto.

Det låga valdeltagandet på knappt 50 %, som i ett ordinärt kongressval i USA, är en svaghet, frammanat bl.a. av högerns partiella bojkott. Maduro fick 31 % av rösterna från de röstberättigade medan t.ex. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster 2016 vid ett valdeltagande på drygt 50 %.

* Men västerländska media framställde valet som bristfällig eller som en total bluff ledd av en diktator, i sämsta. New York Times skriver på valdatumet att valen är en ”tävlan som kritiker säger var uppgjort i hans (Maduros) favör).” Huffington Post skriver dagen efter att ”en röstning förkastad som en fars och som cementerar autokrtin i det krisdrabbade OPEC-landet.”

* Dock har jag inte sett några belägg eller fakta som stödjer denna bedömning.

Internationella valobservatörer vid presidentvalet i Venezuela i maj 2018 har skrivit till Federica Mogherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, om stora problem med EU:s uttalande om valet i Venezuela. venezuelaanalys.

Du kan läsa hela EU-deklarationen EU:s uttalande om valet i Venezuela.

Detta uttalande av EU är nästan ironiskt med tanke på att EU hotar att stödja den självutnämnde Guaido om inte den demokratiskt valde Maduro går med på att utlysa nyval inom 8 dagar! Helt i linje med kvaliteten på EU:s kritik av presidentvalet.

EU skrev “Större hinder för deltagande av oppositionspolitiska partier och deras ledare, en obalanserad sammansättning av riksdagsvalet, fördröjda valförhållanden, talrika rapporterade oegentligheter under valdagen, inklusive rösträtt, stod i vägen för rättvisa och rättvisa val”.

Valobservatörer tillbakavisar sakligt EU:s synpunkter:
Valobservatörer: EU:s kritik av högklassigt presidentval i Venezuela är falsk.

En jämförelse mellan valen i Venezuela och i USA finns här Demokratiska val i Venezuela och USA?

II. USA:s sanktionspolitik mot Venezuela.

I en artikel i The Independent säger FN-rapportör FN-rapportören de Zayas, som besökt Venezuela bland annat:

Amerikanska sanktioner är olagliga och kan utgöra “brott mot mänskligheten” enligt internationell rätt. Han kritiserar USA för att engagera sig i “ekonomisk krigföring” mot Venezuela, som han menar skadar ekonomin och dödar venezuelaner. USA och Storbritannien stöder Juan Guaido, som utsåg sig själv. Europas ledare vill ha fria och rättvisa val. Ryssland och Turkiet är Maduros viktigaste anhängare. FN-rapportör: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin.
Independent: Venezuela crisis: Former UN rapporteur says US sanctions are killing citizens
Margot Wallströms på offensiv för demokratin och mot demokratiskt valde Maduro i Venezuela. Hyckleri i kvadrat?

Enligt en rapport från Center for Economic and Policy Research (CEPR) har de ekonomiska sanktioner som Trump-administrationen har genomfört mot Venezuela från och med 2017 medfört att tiotusentals människor förlorar sina liv.Rapporten. Rapporten är skriven av ekonomerna Mark Weisbrot och Jeffrey Sachs.

Den sistnämnde blev världsberömd som ung ekonom som hjälpte till med den snabba, skadliga övergången från socialism till kapitalism i Ryssland en gång i tiden. Sedan har faktiskt Jeffrey Sachs framträtt med olika ganska progressiva uttalanden. CEPR är ett amerikansk forskningsinstitut.

Den har två vinnare av Nobels ekonomiska pris bland sina rådgivare, Robert Solow och Joseph Stiglitz, där återigen särskilt den sistnämnde framträtt som kritiker av den neoliberala kapitalismen och av globaliseringen. Centret finansieras av stora fackföreningar i USA, som AFL-CIO och United Steelworkers. Men tar också emot pengar från stiftelser som Ford Foundation, Rockefeller Family Fund och Kellogg Foundation.

“Sanktionerna berövar venezuelaner livräddande läkemedel, medicinsk utrustning, mat och annan viktig import”, säger Mark Weisbrot. “Detta är olagligt enligt lagar i USA och enligt internationell rätt och avtal som Förenta staterna har undertecknat. Kongressen bör svara och stoppa detta. “Ansvaret för Venezuelas kris läggs rutinmässigt på Venezuela”, säger Jeffrey Sachs.

Men det är mycket mer än så. Amerikanska sanktioner är avsiktligt inriktade på att förstöra Venezuelas ekonomi och därigenom leda till regimförändring. Detta är en inhuman och olaglig verksamhet som medför stort lidande för befolkningen i Venezuela.

Studien visade att:
* Sanktionerna har medfört mer än 40 000 dödsfall 2017-2018.
* De har lett till att mat och läkemedel blir mindre tillgängliga, ökad risk för sjukdom och ökad dödlighet.
* I augusti 2017 ledde de till ett dramatiskt fall i all produktion, vilket drabbade hela den civila befolkningen.
* Om sanktionerna fortsätter 2019 kommer de nästan säkert att orsaka ytterligare tiotusentals nya onödiga dödsfall.
* Omkring 80 000 personer med HIV har inte fått den nödvändiga medicinen från 2017.
* 16 000 människor som behöver dialys får inte det.
* 16 000 får inte de nödvändiga cancermedicinerna.
* 4 miljoner med diabetes eller högt blodtryck får inte insulin eller medicin mot högt blodtryck.

Dessa sanktioner kallas för kollektiv bestraffning i Genève- och Haagkonventionerna och räknas som krigsförbrytelser. Sanktioner dödar. Vi vet detta från tidigare krig, från Irak och Syrien, och nu också från Venezuela. Detta borde vara den stora politiska frågan idag. Alla de politiker som vill framstå som humanister och demokrater borde skarpt protestera.

Men Sveriges regering stödjer dessa dödliga sanktioner, liksom dödliga sanktioner i bland annat Syrien. Utrikesminister Margot Wallström menar att det senaste presidentvalet i Venezuela inte var korrekt. Men det var ett bra genomfört val enligt de närmare 200 valobservatörerna från 30 länder. EU har kritiserat valet. Men vägrade sända valobservatörer, och EU:s kritik har helt demoliserats av valobservatörer. protestera? Ingen svensk ledande politiker har protesterat. Och brister i val rättfärdigare INTE sanktioner!

USA:s sanktioner har dödat tiotusentals människor i Venezuela. Margot Wallström spär på – hur många barn har du dödat Margot?

III. Något om utvecklingen i Venezuela.
Hugo Chavez styrde Venezuela från 1999 till 2013.
Under dessa år mer än halverades fattigdomen och den extrema fattigdomen.
Analfabetismen utrotades.
Miljoner människor fick medicinsk behandling för första gången.
Fri utbildning infördes.
Det skedde en stor investering i bostadsbyggande för de fattiga.
Folk fick gratis vacciner genom statliga program.
Antalet studenter i högre utbildning ökade från c:a ,5 till c:a 2 miljoner.
Under Chávez upplevde Venezuela den näst starkaste fattigdomsminskningen i regionen, från 49% till 25% från 1999 till 2013. Enligt FN var Venezuela landet i världen med den tredje största utvecklingen inom mänsklig utveckling från 2006 till 2011.


Sjöstedts syn på kriget i Syrien och på Ryssland.

Jag har sedan länge noterat att partiledaren Sjöstedt:
– i viktiga utrikespolitiska frågor sluter upp bakom USA:s krigföring och demoniseringspolitik av bland annat Ryssland och Syrien som leder kamp mot terrorismen i världen;
– tror att man kan omvandla EU inifrån; Ska Vänstern bygga ett bättre EU?
– i praktiken godkände den kapitalistvänliga politiken som S genomför år C, L, M – och SD.

Vidare har jag noterat skillnaden mellan hans politik och den politik och utmärkta insatser av medlemmar i V, som jag möter på basplanet.

Låt mig påminna med utdrag från mina bloggartiklar och andra artiklar om Sjöstedts och V:s utrikespolitiska ställningstaganden:

Syrien:
* I december 2018 ville Jonas Sjöstedt att angriparen USA stannar kvar i Syrien, liksom hökarna i Pentagon, försvarsminister Mattis, senator Lyndon Graham och andra. Jonas Sjöstedt beklagar att USA avbryter angreppskriget mot Syrien.

Jonas Sjöstedt säger inget om att:
1. Kriget är ett sedan länge planerat angrepp av USA mot Syrien. Vem startade kriget i Syrien?
2. Kurderna sedan flera månader strider i USA:s intresse för att splittra Syrien och hoppas på en egen stat. Vem startade kriget i Syrien?
3. Syriens regering har erbjudit kurderna ökat självstyre.
4. Syrien tillsammans med Ryssland och Iran var och är huvudkraften för att besegra terroristerna, fast kurderna också gjort en insats.
5. USA genast måste upphöra med sitt angreppskrig
6. USA genast måste lägga ned sina illegala baser i norra Syrien.
7. Starka belägg finns för att kemgasattackerna i Syrien utförts av USA-stödda “White Helmets” (“Vita hjälmarna”)
8. Sverige, övriga EU och USA genast måste upphöra med sina illegala hårda sanktioner mot Syrien, som gör stor skada enligt FN
9. Sverige måste ge sitt stöd Syriens nationella självständighet
10. Sverige måste uttala tydligt att Syriens befolkning själv måste få bestämma sin framtid, i linje med FN-resolutioner.
Kommer USA att lämna Syrien?

Detta är tyvärr ingen överraskning.

Jag hörde i oktober 2016 statsminister Löfvén, Mp-språkröret Fridolin, f.d. försvarsministern Karin Enström (M) och Jonas Sjöstedt (V) tala vid ett möte på Wallenbergs lilla torg i Stockholm. Talen var närmast identiska – förutom att en av talarna framförde USA-hökarnas förslag om att inrätta en flygförbudszon, vilket särskilt skulle gynna terroristerna. Det var Jonas Sjöstedt.

Och detta var inget “olycksfall i arbetet”. Ledarskribenter i Flamman har framfört en bedömning som i viktiga avseenden påminner om angriparen USA.

Flammans Syrienbild är Trumps
Flamman förleder om Syrien som vanligt
Vänsterpartiets ledning stödjer USA:s linje om Aleppo och Syrien, som tyvärr gynnar terrorismen

Fyra V-märkta debattörer kritiserade V:s officiella Syrienpolitik juli 2018.
Flamman: Dags för en översyn av Vänsterpartiets Syrienpolitik!

 

Ryssland och Sovjetunionen.

30/7 2017 skrev jag “Jonas Sjöstedt tweetade i diskussion med annan person:
”Sverige hotar ingen, Ryssland angriper grannar och stöder slaktaren Assad.”

Jag svarade med två tweets:
”Du har helt fel Jonas. Syrien bedriver en legal kamp med legalt stöd av Ryssland mot slaktarna i terroristorganisationer, stödda av bl.a. USA- huvudangriparen och främste slaktaren. Syrien behandlar terrorister väl, har tagit steg mot demokrati.
Ryssland angriper inte grannar. Däremot stödjer Sverige, USA, EU den fascistinfluerade statskuppen mot folkvald president i Ukraina 22/2 2014. Du delar din världsbild med USA-imperialisternas propaganda i denna fråga liksom då det gäller Syrien. En skam för V!”
Jonas Sjöstedt fördömer Ryssland och Sovjetunionen.

* Inget beröm för Rysslands Mellanösternpolitik med legalt stöd till Syrien för dess kamp mot USA-stödd terrorism och för nationell självständighet.

Han har kritiserat Sovjetunionen, det första försöket att bygga socialismen i ett land, på ett sådant som påminner om CIA:s och Pentagonhökarnas.Jonas Sjöstedts grova kritik av Sovjetunionen.

Sammanfattningsvis: V:s partiledare Jonas Sjöstedt förespråkar en proimperialistisk politik. Är det inte hög tid för V:s medlemmar och sympatisörer att få bort Sjöstedt som partiledare och vrida V-ledningens politik 180 grader till att bli antiimperialistisk?

Expressen skriver SVT-expert: Talas om att Sjöstedt ska avgå.

Relaterat.

Globala fack fördömer stöd till Guaidó, och FN kritiserar USA:s sanktionspolitik mot Venezuela.
Valobservatörer: EU:s kritik av högklassigt presidentval i Venezuela är falsk.
Se och hör manifestationen till stöd för Venezuela!
Svenska media ger Trumps bild av Venezuela.
Öppet brev för fredlig demokratisk lösning i Venezuela överlämnas till utrikesminister Wallström.
USA och Venezuelas svarta guld Varför händer det som händer i Venezuela?
Kom till manifestation för
Varför elstopp i Venezuela?
Venezuela: Om matleveranser och om USA:s och Guadiós plan för utländsk intervention.
Fem före detta premiärministrar från Karibien kritiserar USA:s “hjälp” till Venezuela.
Många stater sluter i FN upp bakom Venezuela
Häv svältblockaden mot Venezuela!
Venezuelas olja livsviktig för USA.
Regeringens utrikespolitiska deklaration: Har utrikesministern basal kunskap i demokrati? Bör hon avgå?
FN-rapportör: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin.
EU-parlamentet läxar upp världen om rättsstatsprincipen, och förstör därefter lagligheten i Venezuela.
USA:s säkerhetsrådgivare John Bolton: Vi ska störta regeringen och ta hand om Venezuelas olja.
Hur Agenda hanterar Venezuela osakligt och nonchalant.Politik

Föregående artikelProtestera mot USA:s folkrättsbrott!
Nästa artikelSkogsbränderna: En katastrof som beror på kapitalism och klimatförändringar? Och vad tycker Biden och Trump?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

15 KOMMENTARER

 1. Ja jösses. Sjöstedt cementerar uppfattningen att vi i Sverige har ett enpartisystem. Att olika fraktioner fördrar olika namn i sin drängtjänst åt imperialismen har mycket liten praktisk betydelse.

  Som du skriver så finns det många kloka personer i V, men om dom fortsätter att låna ut sig till imperialismen så måste man på allvar ifrågasätta dom även dom.

  Men, hur fan skall vi lyckas ändra på detta?

  Ibland känns det som om Donald Trump är den störste antiimperialisten i västvärlden och det trots att större delen av det han säger och gör är rena vansinnet. I internationella frågor står han iallafall klart till vänster om Jonas Sjöstedt.
  “The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE…..
  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019”
  Världen är galen!

 2. Gav upp han direkt när han blev partiledare. Man förstod direkt vad mesig han var direkt och att han saknade ryggrad i dessa frågor. Han har blivit värre dessutom. Men inte bara han måga i toppen har samma åsikter.

  Jonas Sjöstedt vågar bara kritisera länder som är PK att kritisera typ Iran, Syrien, Venezuela, Ryssland och ofta hårdare och med mer hat än tex Carl Bildt någonsin gjorde.

  Röstar man på Vänsterpartiet för att man är emot krig. Då är man allt nyttig idiot.

 3. Ja, detta är ju ett exempel på vänsterns dikeskörning! Man hjälper alltså de stenrika globalisterna och bankirerna i deras agenda med att berika sig själv och öka sin makt. Vänstern av idag är en kamporganisation för den ekonomiska eliten i världen och som vanligt fattar de inte att de utnyttjas! Klassiskt exempel på nyttiga idioter…Inte ens när sanningen kommer fram om t ex Syrien så kan flumvänstern ändra åsikt! Och det är ju därför som arbetarna helt lämnat V och flyttat över till SD och M sedan länge. Fast om detta begriper Sjöstedt inget…

 4. Var skall exempelvis progressiv folk/ungdom mm nu vända sig som är emot Trump och USA krig när nu falsk vänster (Jonas Sjöstedt) vill att USA skall fortsätta och föra krig i Mellan Östern. Vi har fått det paradoxala situationen att Vänstern(Jonas Sjöstedt) angriper Trump från höger och önskar ett krigsaktiviteter från USAs ”never ending war” fortsätter.

  • Meddelandet lyder ” Dear The Saker,

   The American Jewish Congress opposes the U.S. decision to withdraw troops from Syria and strongly condemns Turkey’s actions in Syria against the Kurds. In addition to endangering a U.S. ally, the Kurds, it also poses a great threat to Israel and to the region’s stability overall. Israel shares a border with Syria and is affected by what happens within Syria.

   Syria has become a hotbed of Hezbollah and Iranian activity, which poses a direct threat to Israel; as a result of this decision, Turkey, Iran and Hezbollah win while Israel loses. Ultimately, the impact of this decision may come to outweigh President Trump’s historic actions in support of Israel. Regional stability and the security of our allies must be paramount for U.S. policy in the Middle East.

   Jack Rosen
   President
   American Jewish Congress”

   Läs gärna också Även Israel stödjer kurderna – dessvärre också IS.

 5. Något om mer Amerikanska judars kongress.
  Under det senaste århundradet har den amerikanska judiska kongressen en lång och rik historia av att kämpa för allas rättigheter och friheter, i tron ​​att judar är säkrare i ett samhälle som aktivt skyddar alla dess medborgares rättigheter. Sedan starten har den amerikanska judiska kongressen engagerat sig i en ständig kamp för lika rättigheter för alla amerikaner oavsett ras, religion eller nationella förfäder. Våra grundare inkluderar sådana som den hyllade fysikern Albert Einstein, Supreme Court Justice Louis Brandeis och Rabbit Stephen S. Wise. Jack Rosen är den nuvarande presidenten för den amerikanska judiska kongressen.

  https://ajcongress.org/
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=KFpXeE2n-qY

  Getting Involved on Behalf of the Jewish Community | American Jewish Congress – YouTube
  Visit our website at: http://www.ajcongress.org/ Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AmericanJewi… Follow us on Twitter:
  http://twitter.com/AJCongress
  http://www.youtube.com

  • Är det genom att erkänna quislingen Juan Guaido som American Jewish Congress kämpar för allas lika rättigheter? Är det inte samma organisation som aktivt sprider lögner om BDS rörelsen (boycott, divest, sanction)? Ljuger inte denna kongress om att Iran har kärnvapen? Stödde inte denna organisation förstörelsen av Irak? Och nu beklagar den att USAs söner och döttrar inte dör för israels räkning i Syrien. Ingår allt detta i “en lång och rik historia av att kämpa för allas rättigheter och friheter”?

   https://ifamericansknew.org/us_ints/warforisrael.html

 6. Jag mailade V:s Facebookssite. V svarar “Tack för ditt meddelande, Anders. Jonas Sjöstedt redogjorde för Vänsterpartiets uppfattning. Vi noterar att du inte håller med om den.”

  Jag svarade vänligt “Vänsterpartiets ledning förespråkar en proimperialistisk politik i dessa frågor, som M och Mike Pompeo.”

 7. “Vi noterar att du inte håller med om den.” Ojdå, Förkrossande logik i argumentationen också!!

  V behöver antagligen splittras och sannolikt åka ur riksdagen, innan någon vänster värd namnet kan formeras i vårt land. Trist, men troligen ofrånkomligt.
  Goda krafter finns både i K och V, men något måste fösa ihop dom. Stalinismen och proletariatets diktatur behöver vädras ut för gott, liksom övertron på parlamentarismen. Inre stridigheter pågår i K, vi får se vad det leder till och utan att veta det så gissar jag att det finns ett utbrett missnöje med imperialistkramandet i V.
  Det måste nog fan bli sämre innan det kan bli bättre.

 8. På Jacques Doriots tid gällde det Sovjetunionen.
  Under Jonas Sjöstedts tid är det (kapitalist) Ryssland som finns på den beryktade östfronten.

  Det är bra märkligt att så många kommunister hamnar i famnen på finanskapitalet.
  I Doriots fall känns det som om att den personliga ambitionen vida överskred den betydande intellektuella kapaciteten. Den modige strebern blev ett fnask.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Jacques_Doriot (Inte ord om Wormsbankens avgörande roll i den artikeln eller i den på engelska, kolla den på franska. PPF skapades på anmodan av Wormsbanken och finansierades av tre banker.)
  Doriot nämns inte ens i Nationalencyklopedin (på papper).

  Vad som ledde till Jonas Sjöstedts intellektuell härdsmälta törs jag inte ens spekulera om, men att så många “gröna”- och vänsterledare visar sig ha blivit förvandlade till det anglosaxiska finanskapitalets torpeder är bortom trist.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here